Bejelentkezés Regisztráció

Franz Schmidt


3162 smaragd 2018-08-04 17:38:48 [Válasz erre: 3161 smaragd 2018-08-02 12:02:22]

 

FRANZ SCHMIDT MŰVEI - KONCERTEK 2017/2018/2019

Sun 17 Feb 2019 at 15:00

Queen Elisabeth Hall, Antwerp

Zemlinsky, Sinfonietta, Op.23

Strauss R., Vier letzte Lieder (Four Last Songs)

Schmidt, Notre Dame: Intermezzo

Hindemith, Mathis der Maler Symphony

Agneta Eichenholz, Soprano

Symfonisch Orkest Opera Vlaanderen

Dmitri Jurowski, Conductor


3161 smaragd 2018-08-02 12:02:22 [Válasz erre: 3155 smaragd 2018-07-17 21:03:29]

 

FRANZ SCHMIDT MŰVEI - KONCERTEK 2017/2018/2019

 

Fri 15 Feb 2019 at 20:00

De Bijloke Muziekcentrum, Ghent

Zemlinsky, Sinfonietta, Op.23

Strauss R., Vier letzte Lieder (Four Last Songs)

Schmidt, Notre Dame: Intermezzo

Hindemith, Mathis der Maler Symphony

Agneta Eichenholz, Soprano

Symfonisch Orkest Opera Vlaanderen

Dmitri Jurowski, Conductor

 


3160 smaragd 2018-07-30 17:57:10

 

Dankó Rádió     mai ismétlés  18.04 óratól

Az első műsorszámok között az alábbi Franz Schmidt életéhez annyiban kapcsolódik, hogy pozsonyi gimnáziumi barátja, Dohnányi Ernő zenedarabját egykori zeneakadémiai tanítványa, a pozsonyi születésű Rajter Lajos vezényli:

Dohnányi Ernő: "Pierrette fátyla"  

Keringő

https://www.mediaklikk.hu/danko-radio-elo/

"Túl az Óperencián"  - NAGY IBOLYA  műsora  -  Dankó Rádió  


3159 smaragd 2018-07-28 20:37:42

 

     

Franz Schmidt híres szivarozó portréja a lemezborítón

 

Fórum - Kemény Egon zeneszerző (Wien, 1905 - Budapest, 1969) (smaragd, 2016-09-10 17:01:08)

1455   smaragd • előzmény1452

  2018-07-23 11:21:38

A Prágai Magyar Hírlap, 1929 cikkéből idéztem - 1444  számú bejegyzés - dúskál az érdekesebbnél érdekesebb részletekben is. Néhány ezek közül, amelyek korábbi bejegyzéseinkre utalnak :

Itt  Franz Schmidt rektor, professzor és magyar tanítványa, Kemény Egon első személyes találkozásáról - 1923 - olvashatunk, hiteles forrásból, aprólékosan lejegyezve (ami egyedülálló, máshol nem található) sőt a portréról ismert szivarozás már-már megelevenedett életképként is említésre került... 

A hivatalos fölvételi vizsga nehézségét Rajter Lajos professzor, pályatárs, karmester, aki Kemény-művet is vezényelt, elbeszéléséből ismerjük, a Franz Schmidt fórumban található a vele készült teljes interjú.

1444   Ardelao

Kemény Egonra emlékezve, halálának 49. évfordulóján

Prágai Magyar Hírlap, 1929.02.22.:

KIKELET UCCA 3 
Kemény Egon csodálatos karrierje Kassától, Bécsen át Pestig „Egy új Jacoby született“ — A magyar operett új csillaga
Kassa, február 21. (Saját tudósítónktól.) A napokban közölték a pesti lapok, hogy a „Fővárosi Operettszínház" megkezdte a Kikelet ucca 3 c. új operett próbáit, melynek szövegét Harmath Imre írta, zenéjét Kemény Egon szerezte. A színház tavaszi slágernek szánta a darabot, de a színház meteorológusai azt jövendölgetik, hogy a jövő szezon elejére is el vannak látva ezzel a darabbal. 
Kemény Egon kassai fiú. Paulusz mestertől hallottam a nevét többször, mint kedvenc tanítványáét, évekkel ezelőtt jósolgatta, hogy ebből a fiúból lesz valami. Az idő csalékonyan rohan manapság, a gyerekek nyakunkra nőnek, mégsem lehet több az Egon gyerek 22—23 évesnél. Ha csakugyan „befutott”, valami egészen különös és szokatlan előretörésről lehet szó, járjunk a végére. 
Igy tudtam meg kedves fogorvosomtól, Kemény Albert dr.-tól ennek a mesébe illő karriérnek a históriáját, érdemes megírni, muszáj is, hiszen erre minálunk úgy is az a nagy hiba, hogy a saját értékeinket soha nem becsüljük meg, csak akkor csóváljuk a fejünket: „Hát mégis?!“ — mikor magasra lendültek — másutt. 
Kemény Egon Bécsben született, 1905 okt. 13-án. Kassán végezte el a gimnáziumot s mellette Paulusz Ákos vezetése mellett hegedűt, Kövér Dezsőtől zongorát és zeneszerzést tanult. Istenadta zenei tehetsége nagyon korán megnyilatkozott, ötéves kora óta élte a maga külön, második életét a zongora mellett s ha elvégezte a napi gyakorlás penzumát, színes zeneálmok keltek ujjai alól a fehér -feket billentyűkből. 
A családi hagyomány az orvosi pályára vitte, apja is az volt, Kemény Dezső dr., bátyja is az. Egon beiratkozott a bécsi egyetemre, elvégzett négy félévet, kitüntetéssel letett hat szigorlatot. A bizonyítvánnyal hazajön édesapjához és kijelenti, hogy semmi kedve az orvosi pályához, kéri, hogy engedjék muzsikussá lenni. És az áldott lelkű, ma már csak áldott emlékű apa, gyermekeinek megértő jóbarátja, nem ellenkezik. Másnap már viszi a vonat vissza Bécsbe, egyenesen a zeneakadémia rektorához, Schmidt professzorhoz, adja meg ő a feleletet Kemény Egon nagy kérdőjelére. 
Itt történt Kemény Egon életében az első csoda. A hivatalos „fölvételi“ tananyagon egy félóra alatt átesik. Jön az örök zene örök Rubikonja, a kontrapunkt, a zenei tudomány logaritmusa. Schmidt rektor úr rágyújt egy szivarra. Akik ismerik, azt mondják, hogy nála ez a legnagyobb megelégedés jele. Végtelen jóindulattal megkérdezi, szokott-e komponálni. Féltízkor hangzik el a kérdés, lesz tíz, tizenegy és Kemény Egon magafeledten még mindig játszik, egyik zenekölteményt a másik után. Schmidt professzor úr, akinek valószínűleg a könyökén jön ki minden muzsika, hallgatja mosolyogva. Déli harangszóra tér magához a két rokonlélek s könnyesen megszorítja egymás kezét. A nagy zeneoroszlán melegen gratulál a fiatal zseninek és kijelenti: 
— Uram, ön elvégezte ez idő alatt a négy zeneakadémiai évet és a kétévi mesteriskolát. Ezt írásban adom. Hivatalos bizonyítványt, sajnos, nem adhatok, mert törvényeink írják elő, hogy legalább egy teljes évet hallgatnia kellene érte az akadémián, arra meg önnek nincs ideje. Menjen, az élet hívja. 
A kassai meleg családi körben nagy a boldogság, — de csak rövid időre, mert árnyba borítja a jó édesapa hirtelen-váratlan halála. 
„Az élet. várja” — de hol keresse meg a hozzávezető utat szegényen, apátlan-árván? Egyetlen támasza a bátyja, aki az apa helyettesítésére vállalkozik ugyanolyan megértő szeretettel, mint az „öregúr”. 
Egy félévig álmodozik Egon, végre, valószínűleg sok gyötrődés után, elébe áll a jó bátyának: 
— A fejem tele van melódiákkal, nincs szövegem. 
Arra a kérdésre, hogy (kitől szeretne szöveget kapni, hosszas habozás után egy nevet mond ki: 
— Harmath Imre. 
Talán elérhetetlen vágynak gondolta, ábrándnak, ami soha meg nem valósulhat és valósággá vált a második csoda. Egy levélre két nap múlva megérkezik egy tangószöveg a világ egyik legmelegebb szívű poétájától. Reggel nyolckor jön a levél és Kemény Egon délután háromkor kiröppen a családi meleg fészekből, egyetlen látható vagyona a megzenésített Harmath Imre-dal. Szállt, mint egy sasfiók, neki az ismeretlennek, a megtáruló messzeségnek. 
Harmath Imre hűvös udvariassággal fogadja, de amikor zongorához ül az ismeretlen fiatalember, megismétlődik a Schmidt rektor esete. A vége az, hogy a poéta megöleli az új csillagot, autóba kapja s akinek minden órája ezreket jelent pengőben, maga alkudozik a kiadóval s atyailag gondoskodik arról, hogy ennek a gordiusi csomónak fölvágásából megmaradt szálak ne kössék meg a fiatal muzsikust. Igy született az első Harmath-Kemény-dal, a „Szerettelek” c. tangó. Leírhatatlan az öröm pesti zenei és színházi körökben. Kemény Egonban kiapadhatatlan melódiaforrást éreznek meg a legjobb szemű színházi rókák. Pár hét alatt rádió és gramofon kapja szárnyra a kassai fiút, aki Rózsavölgyiék próbatermének állandó vendége, az üzletvezető, Alberty előtt játsza az új slágereket s maga Harmath Imre énekli hozzá a szöveget. Egyszer Márkus Alfrédet is oda viszi a véletlen s ahogy hallgatja az újszerű, mégis fülbemászó melódiákat, meghatottan jelenti ki: 
— Nyugodtan halok meg, fiam, mert van utódom! 
Kemény Egont fölkapják Pesten. Jön a „Kövessi-Vár”, a Newyork művészasztala, melynél disztaggá avatják, a Fővárosi Operettszínház — egyelőre kenyeret ad neki, a színház első korrepetitora és III. karmestere lesz, hogy egy rövid év leforgása alatt beltaggá fogadja Szabolcs Ernő. Harmath Imre egy szép napon kijelenti, hogy csak Kemény Egonnal akar ezentúl operettet írni s egy félév múlva kitűzik a „Kikelet-ucca 3“ c. első Harmath—Kemény-operett próbáit. A legjobb magyar operettegyüttes szívvel-lélekkel készül a sikerre, mert hogy az lesz a vége, senki nem kételkedik benne. 
Kemény Egon a színház dédelgetett kedvence, mert a hirtelen hírnév sem kapatja el. Igénytelen, szerény, munkás ember, szótlan, mosoly nem játszik az ajkán. Mindenütt ott van, mindent tud, de mintha szellem volna, sehol se látják, semmit el nem árul. Ruhája egyszerű, mindig sötét, mégis kifogástalan eleganciájú. Pontos, mint az óra, gyors, mint a villám. 
El lehet képzelni, milyen lázasan s milyen szeretettel készül a színház, Szabolcs, Faludi igazgatókon kezdve, át a rendezőkön, a színészeken (Gaál Franci, Fejes Teri, Szokolay Oly, Dobos Annus, Fried Böske, Küry Klára, Sarkady Aladár, Kertész Dezső, Kabos Gyula, Szirmay Imre) a kulisszafestőkig, muzsikusokig a dédelgetett kedvenc nagy sikerére. 
— Megmutatjuk a mi kedves Egonunknak — adta ki a programot Szabolcs igazgató —, mit tudunk nyújtani annak az embernek, aki a legtöbbet alkotta a színház érdekében. 
Sok megható részlete van ennek a belsőséges életnek, — mely jóformán oázis a színházi üzlet-világban, — hosszú lenne mind elmondani. Az operett már sajtó alatt van s amíg a színpadon folynak a próbák, a festőtermekben festik a ragyogó díszleteket, írják a zenekar részére a szólamokat a partitúrából, szóval a munka lázában ég minden ember, — a zenetermekben a „His Masters Voice”, a legnagyobb londoni gramofon-cég veszi föl az operett nyolc legszebb slágerszámát, hogy megossza a hasznot és dicsőséget berlini, bécsi és pesti vállalatokkal is. 
Mesébe illő ez a lendület, operettben szoktak teljesedni így az álmok. Egy huszonhároméves kassai fiú csodás karriérjéről talán érdemes volt — egyelőre — ezzel a pár szóval megemlékezni. Szinte idekívánkozik a végére: „Folytatása következik”.

És a folytatás:  Kemény Egon zeneszerző - Wikipédia
 


3158 smaragd 2018-07-26 17:59:49 [Válasz erre: 3145 smaragd 2018-06-28 14:53:00]

 

 

 

NOTRE-DAME - 3 RECORD SET - vinyl lps. BERRY - MIGENES - HOPFERWIESER - GUTSTEIN - UHL - SCHNEIDERHAN

 

SCHMIDT, FRANZ

MRF RECORDS, 1981. 

MRF-174-S (3) - MONO - 33 1/3 R.P.M.

Notes:Opera in two acts ; opera excerpts.

Sung in German.

Libretto of the 1st work by Leopold Wilk and the composer based on the novel by Victor Hugo.

Durations: 1:58:42 ; 0:36.

In container; manual sequence.

Libretto in German with English translation by Richard Arsenty (48 p., ill.)--and background notes by Barry Brenesal (6 p., ill) laid in container.Performer(s):In the 1st work: Julia Migenes, soprano ; Josef Hopferwieser, Fritz Uhl, tenors ; Ernst Gutstein, baritone ; Walter Berry, bass ; with supporting soloists ; Orchestra and Chorus of the Vienna Volksoper ; Wolfgang Schneiderhan, conductor. In the 2nd work: Inge Borkh as Mona Fiordalise ; with supporting soloists and orchestra ; Robert Heger, conductor.Event notes:The 1st work recorded in Vienna, December, 1975 ; the 2nd work recorded in 1952.Description:3 sound discs (155 min.) : analog, 33 1/3 rpm, stereo. ; 12 in.

https://www.ebay.com/itm/Franz-Schmidt-Notre-Dame-3-LP-Set-Julia-Migenes-Inge-Borkh-Schneiderhan-/272231942722


3157 smaragd 2018-07-25 09:04:23 [Válasz erre: 3128 smaragd 2018-05-27 18:20:19]

 

Ismét egy '"kottás videó"! /YT

PAAVO JÄRVI

hr Sinfonie Orchester Frankfurt

A zenekar nyilvánosságra hozta a felvételt: YT

Franz Schmidt: 4. Symphonie in C-dur (1932-1933)


3156 smaragd 2018-07-21 11:42:19

 

A napokban jelent meg a YT-on

Franz Schmidt: 2. Symphonie in Es-dur (1911-1913) 

műve felvétele, amelyen az ismert hangfelvételhez a zeneszerző kézírásával készült partiturát látjuk, lapról lapra - itt!


3155 smaragd 2018-07-17 21:03:29 [Válasz erre: 3154 smaragd 2018-07-14 16:41:23]

 

Franz Schmidts monumentales Oratorium

Das Buch mit sieben Siegeln

Aus dem Konzerthaus Kopenhagen 

Der Österreicher Franz Schmidt, geboren 1874, hat unter anderem zwei Opern und vier Sinfonien geschrieben, doch im musikalischen Bewusstsein ist er vor allem mit seinem monumentalen Oratorium nach der biblischen Offenbarung des Johannes präsent geblieben.

Das mag damit zusammenhängen, dass Schmidt sich hier, in der christlichen Bilderwelt, besonders zu Hause fühlte, obwohl sein geistiger und musikalischer Horizont weit darüber hinausreichte und er sich zum Beispiel auch für die Musik Arnold Schönbergs und seines Kreises interessierte. Mit seiner Verwurzelung in der Welt des Katholizismus wirkt der gebürtige Pressburger wie ein Nachläufer Anton Bruckners, dem er auch durch sein langjähriges Wirken als Instrumentalist (Bruckner brillierte auf der Orgel, Schmidt auf dem Cello) und sogar physiognomisch ein wenig ähnelt.

Freilich ist Schmidts Klangsprache gerade in dem fast zweistündigen, 1937 vollendeten Oratorium schroffer, kahler und weniger üppig als die Bruckners, der seine Meisterwerke ein halbes Jahrhundert früher in einem ganz anderen weltpolitischen wie ästhetischen Umfeld schuf. Doch zumindest in seinem geistigen Anspruch nimmt der Jüngere diese wie jede andere Traditionslinie mutig an, denn es gibt kaum ein herausfordernderes (und reizvolleres!) Thema für einen Komponisten als die in der Johannes-Offenbarung niedergelegte Schilderung der Apokalypse: eine Vision, in der eine ganze Welt untergeht, um Platz zu machen für eine neue und dann alle Zeiten überdauernde Glaubens- und Geistesgemeinschaft. Bei solcher Musik gibt es kaum einen Mittelweg: entweder man wird rundum ergriffen oder bleibt total gleichgültig. Die Kopenhagener Aufführung mit ihrem hochkarätigen Interpretenensemble bietet zumindest gute Ausgangsbedingungen, dass diesmal Variante Eins eintritt.

Konzerthaus Kopenhagen

Aufzeichnung vom 21.12.2017

Franz Schmidt:

"Das Buch mit sieben Siegeln",

Oratorium nach der Offenbarung des Johannes für Soli, Chor, Orgel und Orchester

Herbert Lippert, Tenor - Johannes

Franz-Josef Selig, Bass - Die Stimme des Herrn

Simona Šaturová, Sopran

Marianna Pizzolato, Alt

Mauro Peter, Tenor

Tareq Nazmi, Bass

Michael Schönheit, Orgel

DR Koncertkoret

DR SymfoniOrkestret

Leitung: Fabio Luisi

https://www.deutschlandfunkkultur.de/franz-schmidts-monumentales-oratorium-das-buch-mit-sieben.1091.de.html?dram:article_id=407824


3154 smaragd 2018-07-14 16:41:23 [Válasz erre: 3153 smaragd 2018-07-11 14:08:05]

 

Az előző bejegyzéshez:

FRANZ SCHMIDT MŰVEI - KONCERTEK 2017/2018/2019

HERBERT LIPPERT

 

http://herbertlippert.com/info/gesang/das-buch-mit-sieben-siegeln.html

Das Buch mit sieben Siegeln ist ein 1937 vollendetes und 1938 in Wien uraufgeführtes Oratorium des österreichischen Komponisten Franz Schmidt nach Motiven der biblischen Offenbarung des Johannes. Am 23. Februar 1937 schrieb Franz Schmidt die letzte Note seines Oratoriums in seinem Heim in Perchtoldsdorf und setzte das Datum darunter. Nun wurde es am 21. Dezember 2017 in Kopenhagen mit dem Dänischen Symphonieorchester unter dem Dirigenten Fabio Luisi wieder aufgeführt. Mit dabei: Herbert Lippert.

Hozzáteszem, hogy a bemutató időpontja feltehetően ismét, a régi tisztelettel és nagyrabecsüléssel Franz Schmidt iránt, születésnapja évfordulójához kötődött.


3153 smaragd 2018-07-11 14:08:05 [Válasz erre: 3150 smaragd 2018-07-06 00:36:09]

 

FRANZ SCHMIDT MŰVEI - KONCERTEK 2017/2018/2019

2017-18

DR SymfoniOrkestret

Franz Schmidt: "Das Buch  mit sieben Siegeln" (1935 -1937)

 

Fabio Luisi-interjú: itt

A nagy sikerrel előadott koncert videófelvétele megjelent a YT-on: itt


3152 smaragd 2018-07-08 09:00:39 [Válasz erre: 3151 Ardelao 2018-07-06 18:46:59]

 

Köszönöm bejegyzésedet. 

Rajter Lajos mindvégig sokat tett Franz Schmidt életművének gondozása és felelevenítése terén is, tények és részletek fórumonkon több helyen olvashatók. Tanítványként mesterétől nyilvánvalóan alapos ismereteket kapott a négy szimfóniáról, csodálatos lehet a képen látható lemezfelvétel.

1944-ben volt Franz Schmidt halálának 5. évfordulója,  szinte biztos, hogy Rajter Lajos  híres és kedvelt művének műsorra tűzésével idézte fel egykori professzora emlékét.

(Kerestem a YT-on azt a felvételt, amelyet már fórumunk indulásakor felfedeztél és amit azóta olyan sokszor meghallgathattunk itt, nagy élmény volt Hans Knappertsbusch vezényletével, lemezen lsd 2930 számú bejegyzés, sajnos már nincs ott.)


3151 Ardelao 2018-07-06 18:46:59

 

RAJTER Lajos, egykori Franz Schmidt növendék emlékére.

(1906. július 30. – 2000. július 6.)
 

Rajter Lajos Bécsben.

Rajter Lajos a közel-jövőben Bécsben vendégszerepel, ahol nyilvános zenekari hangversenyt vezényel. Műsorán többek között szerepel a pozsonyi származású Schmidt Ferencnek Németországban is igen népszerű zenekari változatai egy magyar katonadalra: „Variationen über ein Husarenlied.”

A ZENE, 1944. 6. szám.

 


3150 smaragd 2018-07-06 00:36:09 [Válasz erre: 3148 smaragd 2018-07-02 06:20:33]

 

FRANZ SCHMIDT MŰVEI - KONCERTEK 2017/2018/2019

 

Haydn, Mozart, Schmidt

Auditorium di Milano Fondazione Cariplo Largo Gustav Mahler, Milan, Lombardy, 20136, Italy

2019 January 11 20:00, January 13 16:00

PROGRAMME

Haydn, Joseph (1732-1809)Piano Concerto in D major, Hob XVIII:11

Mozart, Wolfgang Amadeus (1756-1791)Piano Concerto no. 21 in C major, K467

Schmidt, Franz (1874-1939) Symphony no. 4 in C major

PERFORMERS

Orchestra Sinfonica di Milano Giuseppe Verdi 

Alexandre Tharaud  Piano

Claus Peter Flor  Conductor

https://bachtrack.com/concert-listing/auditorium-di-milano-fondazione-cariplo/haydn-mozart-schmidt/11-january-2019/20-00


3149 smaragd 2018-07-04 17:52:09

 

Neeme Järvi

Franz Schmidt: Symphonies Nos. 1-4 

Felvételrészletek : https://www.allmusic.com/album/franz-schmidt-symphonies-nos-1-4-mw0001817219


3148 smaragd 2018-07-02 06:20:33 [Válasz erre: 3147 smaragd 2018-07-01 08:55:18]

 

29 perces program, meghallgatható:

https://www.hr2.de/musik/treffpunkt-hr-sinfonieorchester/paavo-jaervi-und-mischa-maisky-beim-hr-sinfonieorchester,audio-11732.html

hr2-kultur

Paavo Järvi und Mischa Maisky beim hr-Sinfonieorchester 

Paavo Järvi:

Franz Schmidt kam mit seiner Familie 1888 nach Wien. Er war ein musikalisches Wunderkind und konnte am damaligen "Konservatorium der Gesellschaft der Musikfreunde" studieren. Im Alter von 22 Jahren schrieb Schmidt seine erste Sinfonie, die ihm den Beethovenpreis der Gesellschaft der Musikfreunde einbrachte. In großen zeitlichen Abständen folgten drei weitere Sinfonien, und in Österreich rangiert er mit seinen Orchesterwerken unmittelbar nach Bruckner. Außerhalb Österreichs hat sich das Intermezzo aus seiner Oper "Notre Dame" am weitesten verbreitet.

Franz Schmidt war in Wien von Tradition umringt. Als Lehrer an der Adakemie für Musik, dann Rektor an der Fachhochschule für Musik und darstellende Kunst war der ehemalige Orchestercellist selbst einer ihrer offiziellen staatlichen Repräsentanten. Dennoch war Schmidt ein Musiker mit weit gefächerten Interessen, die bis zu den modernistischen Experimenten seiner Zeitgenossen reichten.

Schmidt schrieb seine vierte Sinfonie nach dem Tod seiner einzigen Tochter Emma. Sie starb 1932 nach der Geburt ihres ersten Kindes. Dies und sein ohnehin angegriffener Gesundheitszustand brachten eine elegische und abschiednehmende Stimmung mit sich. Das Werk beginnt mit einem expansiven Trompetenthema – dieses Thema taucht in der Musik immer wieder auf. Schmidt beschrieb es als "die letzte Musik, die man ins Jenseits hinübernimmt." Was folgt, ist jedoch keine Vision des Jenseits, sondern eine reiche Beschäftigung mit dem Leben. Der zweite Satz, ein bewegendes Adagio, wird vom Cello eingeführt. Dieser Satz hat laut Schmidt die Funktion eines Requiems für seine Tochter, und in seinem letzten Abschnitt ist ein Trauermarsch zu hören. Im dritten Satz, dem Scherzo, wird die Musik lebhaft, aber es mischt sich immer mehr Schmerz hinein. Und im vierten Satz klingt der erste wieder an, nur erscheint jetzt alles gereifter und verklärter. Das Thema vom Anfang, das sich durch die ganze Sinfonie zieht, spielt auch in diesem Finale eine große Rolle. Schmidt beschreibt es als "ein Sterben in Schönheit, wobei das ganze Leben noch einmal vorüberzieht". Das Werk endet, wie es begonnen hat: mit einem frei im Raum schwebenden Trompetensolo.


3147 smaragd 2018-07-01 08:55:18 [Válasz erre: 3142 smaragd 2018-06-22 10:02:48]

 

FRANZ SCHMIDT MŰVEI - KONCERTEK 2017/2018/2019

MISCHA MAISKY | Violoncello

PAAVO JÄRVI | Dirigent

Jean Sibelius | Nächtlicher Ritt und Sonnenaufgang

Peter Tschaikowsky | Rokoko-Variationen

Max Bruch | Kol Nidrei

Franz Schmidt | 4. Sinfonie

DO 26.04. 2018 20:00 Uhr Frankfurt am Main Alte Oper

FR 27.04. 2018 20:00 Uhr Frankfurt am Main Alte Oper

Solo-Violoncello

PETER-PHILIPP STAEMMLER

https://www.hr-sinfonieorchester.de/orchester/musiker/orchestermitglieder/peter-philipp-staemmler,violoncello-100.html

3112   smaragd • előzmény3111  • Válasz erre2018-04-29 08:02:24

"...A zenészek tudásuk legjavát adták, az is érezhető, látható és hallható volt. Az előadás után, még a színpadon örömmel gratuláltak egymásnak. Feltűnt a csellószólónál a beállítás, mintha a híres festmény, Franz Schmidt a csellista  (lsd 2991) vizióját láttuk volna. Megjegyzem jó volt látni, ha ez szándékos ötlet volt, akkor sikerült az utalás  Franz Schmidt életművére és leheletfinoman megvalósítani, ami azt is jelenti, hogy ismerik és tisztelik zenei munkásságát, miként életében is...."

"...Das Publikum feierte nach besinnlicher Stille Orchester und Dirigent in euphorischer Ausgelassenheit und wurde mit dem elegischen hinreißend musizierten Zwischenspiel aus „Notre Dame“ (Schmidt) auf den Heimweg geleitet...."Gerhard Hoffmann ( https://onlinemerker.com/frankfurt-alte-oper-mischa-maisky-hr-sinfonieorchester-jaervi-sibelius-tschaikowsky-bruch-schmidt/)
 
 
A két felvételt a 3128 és a 3146 számú bejegyzésben találjuk / YT

3146 smaragd 2018-06-30 00:15:04 [Válasz erre: 3117 smaragd 2018-05-08 20:34:59]

 

hr Sinfonie Orchester

Alte Oper Frankfurt

MISCHA MAISKY | Violoncello

PAAVO JÄRVI | Dirigent

Az előzmény 3128 alatt a koncertfelvételt láthatjuk/YT, továbbá  lsd 3112, 3111, 3110, 3109 bejegyzések.

Ráadásként kapta a kiválónak bizonyult közönség kiváló előadásban...:

Franz Schmidt: Intermezzo - https://youtu.be/Al5PvXXoVAI / YT

 


3145 smaragd 2018-06-28 14:53:00 [Válasz erre: 3082 smaragd 2018-03-22 10:18:06]

 

Franz Schmidt: "1. Symphonie in E-dur " (1896-1899)

https://www.amazon.com/Schmidt-Symphony-No-1-Franz/dp/B0009UBXES

Track Listings

Disc: 1

1. Symphony No. 1 in E major: Sehr langsam - Sehr lebhaft

2. Symphony No. 1 in E major: Langsam

3. Symphony No. 1 in E major: Schnell und leicht

4. Symphony No. 1 in E major: Lebhaft doch nicht zu schnell

 


3144 smaragd 2018-06-27 10:19:20 [Válasz erre: 3143 smaragd 2018-06-25 11:51:30]

 

Tracklist

A   Overture To "The Force Of Destiny" Composed By – Giuseppe Verdi

B   Intermezzo From "Notre Dame" Composed By – Franz Schmidt

Conductor – Wilhelm SchüchterOrchestra – Nordwestdeutsche Philharmonic Orchestra

https://www.discogs.com/Verdi-Schmidt-Nordwestdeutsche-Philharmonic-Orchestra-Conducted-By-Wilhelm-Sch%C3%BCchter-Overture-To-Th/release/10133869

 


3143 smaragd 2018-06-25 11:51:30 [Válasz erre: 3132 smaragd 2018-06-03 11:28:21]

 

Tracklist

A1–Schmidt*Notre Dame (Zwischenspiel)

A2–Mascagni*Cavalleria Rusticana (Intermezzo)

B–Reznicek*Donna Diana (Ouvertüre)

 


3142 smaragd 2018-06-22 10:02:48 [Válasz erre: 3140 smaragd 2018-06-18 19:06:03]

 

FRANZ SCHMIDT MŰVEI - KONCERTEK 2017/2018/2019

Performances of Franz Schmidt at BBC Proms 

Find out more about Franz Schmidt on BBC Music (See all works in BBC Proms by Franz Schmidt)

Sat 1 Sep 2018

19:30

Prom 66: Berlin Philharmonic & Kirill Petrenko 

Royal Albert Hall

The Berlin Philharmonic perform for the first time in London under Chief Conductor Designate Kirill Petrenko. They are joined by pianist Yuja Wang for Prokofiev’s explosive Third Piano Concerto, and the programme also includes music by Dukas and Schmidt.

https://www.bbc.co.uk/proms/events/composers/c481ad0e-7135-4d5d-a61e-210ff61da964


3141 smaragd 2018-06-20 07:32:02 [Válasz erre: 3139 smaragd 2018-06-15 21:06:23]

 

Wiener Symphoniker

Musikverein Wien, Großer Saal

Franz Schmidt: "Das Buch mit sieben Siegeln" (1935-1937)

19. 6. 1996

Horst Stein   Dirigent

INTERPRETEN

GABRIELE FONTANA   Sopran 

MARGARETA HINTERMEIER   Alt 

KURT AZESBERGER  Tenor 

EBERHARD BÜCHNER  Tenor 

ROBERT HOLL   Bass 

ROBERT HOLZER  Bass 

SINGVEREIN DER GESELLSCHAFT DER MUSIKFREUNDE Gemischter Chor 

WIENER SYMPHONIKER   Orchester 

(wienersymphoniker.at)
 


3140 smaragd 2018-06-18 19:06:03 [Válasz erre: 3133 smaragd 2018-06-06 18:28:18]

 

FRANZ SCHMIDT MŰVEI - KONCERTEK 2017/2018/2019

"später lesen

24. Oktober 2017 | 20:54 Uhr

Abschluss Orgelwoche

Festkonzert in Lisdorf mit Wayne Marshall

Saarlouis. Zum Abschluss der Saarlouiser Orgeltage 2017 findet am heutigen Mittwoch, 25. Oktober, ab 19 Uhr ein festliches Orgelkonzert mit dem englischen Organisten Wayne Marshall statt. Der vielseitige britische Künstler hat sich auch als Pianist, als Komponist und auch als Chefdirigent des WDR-Funkhausorchesters eine Namen gemacht. Als Organist ist er weltweit gefragt. So gab er in den letzten Jahren Konzerte in Südkorea, in Los Angeles, Washington, Dallas, Paris, Wien, Berlin und Dresden.

Zum Abschluss der Saarlouiser Orgeltage 2017 findet am heutigen Mittwoch, 25. Oktober, ab 19 Uhr ein festliches Orgelkonzert mit dem englischen Organisten Wayne Marshall statt. Der vielseitige britische Künstler hat sich auch als Pianist, als Komponist und auch als Chefdirigent des WDR-Funkhausorchesters eine Namen gemacht. Als Organist ist er weltweit gefragt. So gab er in den letzten Jahren Konzerte in Südkorea, in Los Angeles, Washington, Dallas, Paris, Wien, Berlin und Dresden.

Er hat zahlreiche Tonaufnahmen für unterschiedliche Labels eingespielt. Seine „Gershwin Songbook“-CD wurde mit dem ECHO und dem Deutschen Schallplattenpreis ausgezeichnet. Im Jahre 2016 verlieh ihm Königin Elizabeth II. den „Independence Golden Jubilee Award“ für seine Verdienste um das Vereinigte Königreich.

Das Festkonzert, welches auch dem 30. Jahrestag der Lisdorfer Orgel des Orgelbauers Mayer gewidmet ist, beinhaltet Kompositionen von Charles-Marie Widor, Camille Saint-Saëns, Franz Schmidt, Cèsar Franck und von Wayne Marshall."


3139 smaragd 2018-06-15 21:06:23 [Válasz erre: 3138 smaragd 2018-06-14 22:58:03]

 

80 évvel ezelőtt volt az ősbemutató a Musikvereinben!

A Wiener Singverein honlapjáról:

14.06.1938
15.06.1938

Franz Schmidt: "Das Buch mit sieben Siegeln". Aus der Offenbarung des Johannes - Oratorium für Solisten, Chor, Orchester und Orgel

Oswald Kabasta, Dirigent
Rudolf Gerlach, Tenor, Johannes
Erika Rokyta, Sopran
Enid Szantho, Alt
Anton Dermota, Tenor
Josef von Manowarda, Baß
Franz Schütz, Orgel
Singverein der Gesellschaft der Musikfreunde
Wiener Symphoniker

 


3138 smaragd 2018-06-14 22:58:03 [Válasz erre: 3102 smaragd 2018-04-18 08:55:27]

 

Felvételrészletek: https://www.allmusic.com/album/franz-schmidt-das-buch-mit-sieben-siegeln-mw0001832866

 


3137 smaragd 2018-06-12 13:27:23 [Válasz erre: 3090 smaragd 2018-04-02 19:35:43]

 

Úgy értesültem, hogy Tallián Tibor még nem publikálta Franz Schmidt-előadását.

Nagy tisztelettel és érdeklődéssel várom.


3136 smaragd 2018-06-10 15:18:39 [Válasz erre: 3135 Ardelao 2018-06-08 13:05:42]

 

Reméljük, hogy egészségben!

Franz Schmidt: "3. Symphonie in A-dur " (1927-1928) 

Az alábbi felvétel itt hallható: YT


3135 Ardelao 2018-06-08 13:05:42 [Válasz erre: 3134 smaragd 2018-06-08 08:15:07]

CSATLAKOZOM A GRATULÁCIÓHOZ! 82 ÉVES LETT!


3134 smaragd 2018-06-08 08:15:07

 

Neeme Järvi karmester tegnapi születésnapjához!

Franz Schmidt: 4. Symphonie in C-dur (1932-1933)

A YT videón tételenként hallgatható meg: itt


3133 smaragd 2018-06-06 18:28:18 [Válasz erre: 3131 smaragd 2018-06-01 17:23:02]

 

FRANZ SCHMIDT MŰVEI - KONCERTEK 2017/2018/2019

 

35. Mödlinger Orgelsommer in St. Othmar

Drei Konzerte mit Int. Organisten auf der Walcker-Orgel

Pfarrkirche St. Othmar, Pfarrgasse 18

Zum 35. Mal erklingt die Walker- Orgel unter den Händen renommierter Organisten aus dem In- und Ausland. Der „35. Mödlinger Orgelsommer 2018“ zeigt eine schöne Kombination aus Regionalität und Internationalität. Der Reinerlös wird für die Erhaltung der Orgeln in St. Othmar und der Spitalskirche verwendet.

1. Konzert: 9. August, 20 Uhr:

Hannes MAREK – Orgel;

Werke von Sigrid Karg Elert, Franz Lachner

2. Konzert: 23. August, 20 Uhr:

Robert KOVACS – Orgel;

Werke von Felix Mendelssohn- Bartholdy, Franz Schmidt und Franz Liszt

3. Konzert: 6. September, 20 Uhr:

Wiener Instrumentalsolisten – 

Karl EICHINGER (Orgel), Rudolf GINDLHUMER (Flöte) und Christian LÖW (Trompete)

Werke von Bach bis Sulzer

 

https://www.moedling.at/Moedlinger_Kultursommer_2018

 3131 smaragd 2018-06-01 17:23:02 [Válasz erre: 3128 smaragd 2018-05-27 18:20:19]

 

FRANZ SCHMIDT MŰVEI - KONCERTEK 2017/2018/2019

https://www.entradasinaem.es/ficha-evento/5/1511/28480/wayne-marshall

LUGAR Y FECHAS Auditorio Nacional (Sala Sinfónica)

Sábado19/01/2019 12:30 (CNDM) 

Brillante e improvisador

La vida musical de Wayne Marshall se reparte por los cinco continentes entre la dirección de orquesta (incluyendo el foso operístico), el piano y el órgano. Pese a lo intenso de su actividad, el órgano sigue muy presente en su día a día, por ello es habitual que en sus giras dedique un tiempo a explorar los órganos de aquellos auditorios en que dirige. Brillante improvisador, caracterizado por un estilo fresco y muy del gusto del público, en esta ocasión tomará como punto de partida la música de Bernstein, autor en el que Marshall es una autoridad.

PROGRAMA

Wayne Marshall (1961)

Intrada (improvisación)

Improvisación sinfónica sobre temas de Leonard Bernstein

Andrew Ager (1962)

Toccata y fuga, op. 30, nº 1 (2013)

Jean Roger-Ducasse (1873-1954)

Pastorale (1909)

Franz Schmidt (1874-1939)

Toccata en do mayor (1924)

Healey Willan (1880-1968)

Introducción, passacaglia y fuga (1916)

 3129 smaragd 2018-05-28 16:04:59

 

Franz Schmidt: "Toccata C-dur" (1924)  YT

 


3128 smaragd 2018-05-27 18:20:19 [Válasz erre: 3126 smaragd 2018-05-23 17:07:55]

 

 

PAAVO JÄRVI

 

hr Sinfonie Orchester Frankfurt

A zenekar nyilvánosságra hozta a felvételt: YT

Franz Schmidt: 4. Symphonie in C-dur (1932-1933)


3127 smaragd 2018-05-25 05:14:48

 

Megújult a rádióműsor weboldala! A linket megnyitva továbbra is meghallgatható a teljes összeállítás:

https://www.radionz.co.nz/concert/programmes/composeroftheweek/audio/2537414/franz-schmidt-1874-1939

Franz Schmidt (1874-1939)

From Composer of the Week, 9:15 am on 4 November 2012 

Franz Schmidt: cellist, pianist and composer.

 

Erica Challis takes a look at his music, his wit, his tragic personal life and his difficult personality.

She comes to the conclusion that Schmidt was a superb symphonist.

So why then, has his music been neglected? 

Erica Challis looks at the life and work of this lesser-known Austrian composer duration 27′ :50″

Music Details:

SCHMIDT: Symphony No 4, mvt 1 – London Phil/ Franz Welser-Möst )EMI 5 55518)

SCHMIDT: Lento-Adagio from Variations on a Hussar's Song – London Phil/ Franz Welser-Möst )EMI 5 55518)

SCHMIDT: Fantisiestück No 1 - Heinrich Schiff (cello), Samuel Sanders (pno) (Philips 420 945)

SCHMIDT: Interlude from Notre Dame - Malmö SO/ Vassily Sinaisky (Naxos 8.570828)

SCHMIDT: Chaconne in D minor - Malmö SO/ Vassily Sinaisky (Naxos 8.572119)

SCHMIDT: Chaconne in D minor - Malmö SO/ Vassily Sinaisky (Naxos 8.572119)

SCHMIDT: Symphony No 4, mvt 1 – London Phil/ Franz Welser-Möst )EMI 5 55518)

SCHMIDT: Symphony No 1, mvt 1 - Malmö SO/ Vassily Sinaisky (Naxos 8.570828)

SCHMIDT: Symphony No 4, mvt 1  – London Phil/ Franz Welser-Möst )EMI 5 55518)

SCHMIDT: Und als das Lamm der Siegel erstes auftrat – various soloists, Bavarian Radio Chorus & SO/ Franz Welser-Möst (EMI 5 56662)

SCHMIDT: Und als das Lamm der Siegel drittes auftrat – various soloists, Bavarian Radio Chorus & SO/ Franz Welser-Möst (EMI 5 56662)

SCHMIDT: Und als das Lamm der Siegel fünftes auftrat – various soloists, Bavarian Radio Chorus & SO/ Franz Welser-Möst (EMI 5 56662)

SCHMIDT: Ich bin das A und das O – various soloists, Bavarian Radio Chorus & SO/ Franz Welser-Möst (EMI 5 56660)


3126 smaragd 2018-05-23 17:07:55 [Válasz erre: 3124 smaragd 2018-05-20 10:13:02]

 

"Vielversprechende Eintracht

Genauigkeit trifft Leidenschaft 

Zwei große Unbekannte hatte Petrenko um das dritte Klavierkonzert von Sergej Prokofjew gruppiert: die ausladende vierte Symphonie des Wieners Franz Schmidt und die impressionistische Tanzszene „La Péri“ von Paul Dukas. Bei Dukas zauberte Petrenko mit den Farben. „La Péri“ hat eigentlich ein paar Längen, doch davon merkte man erstaunlicherweise nichts bei Petrenko und den Philharmonikern. Im Gegenteil, die Spannung riss nie ab."

https://www.swr.de/swr2/musik/petrenko-berliner-philharmoniker-kritik/-/id=661124/did=21498926/nid=661124/o31rye/index.html

A megnyitható rádióműsor az előadás rövid kritikáját is tartalmazza. Franz Schmidt kolosszális művéből, ahogy itt 4. szimfóniáját említik, szinte csak néhány taktust hallhatunk, 3:40 -nél kezdődik ez a rész.


3125 smaragd 2018-05-21 14:51:47

 


3124 smaragd 2018-05-20 10:13:02 [Válasz erre: 3121 smaragd 2018-05-15 17:31:57]

 

FRANZ SCHMIDT MŰVEI - KONCERTEK 2017/2018/2019

2019 Jan 09

Konserthuset Stockholm: Stora Salen, Stockholm

Simone Young conducts the Royal Stockholm Philharmonic

SIMONE YOUNG

 

Schoenberg: Notturno in A-flat for violin, strings and harp

Schumann: Cello concerto in sA minor, Op.129

Schmidt: Symphony no. 4 in C major

 

Royal Stockholm Philharmonic Orchestra

Simone Young, Conductor

Kian Soltani, Cello

https://bachtrack.com/find-concerts/composer=franz-schmidt

 3122 smaragd 2018-05-17 10:48:46 [Válasz erre: 3101 smaragd 2018-04-16 19:02:45]

 


3121 smaragd 2018-05-15 17:31:57 [Válasz erre: 3120 smaragd 2018-05-14 20:23:40]

 

FRANZ SCHMIDT MŰVEI - KONCERTEK 2017/2018/2019

St John Sub Castro Abinger Place, Lewes, South-East, BN7 2QA, United Kingdom

On Friday 15 June 2018 at 18:00

PROGRAMME

Korngold, Erich Wolfgang (1897-1957) String Quartet no. 2 in E flat major, Op.26

Webern, Anton (1883-1945)  Four Pieces, Op.7

Schmidt, Franz (1874-1939) Clarinet Quintet in B flat major

Beethoven, Ludwig van (1770-1827) 8 Songs, Op.52

https://bachtrack.com/find-concerts/composer=franz-schmidt

Franz Schmidt: Quintett in B-dur für Klavier, Klarinette, Violine, Bratsche und Cello  (1932)


3120 smaragd 2018-05-14 20:23:40 [Válasz erre: 3119 smaragd 2018-05-12 16:24:39]

 

FRANZ SCHMIDT MŰVEI - KONCERTEK 2017/2018/2019

WAYNE MARSHALL

 

WIENER KONZERTHAUS

Großer Saal 

Mittwoch 30  Mai  2018      19:30 Uhr

Wayne Marshall, Orgel

PROGRAMM

Wayne Marshall  Intrada improvisée

Charles-Marie Widor  Symphonie Nr. 3 e-moll op. 13/3 (3. Satz: Marcia)

Josef Jongen  Sonata heroïca op. 94 (1930)

***

Louis Vierne   Symphonie Nr. 2 e-moll op. 20 für Orgel (1902-1903)

Franz Schmidt  Toccata C-Dur (1924)

 

https://konzerthaus.at/konzert/eventid/54983


3119 smaragd 2018-05-12 16:24:39 [Válasz erre: 3118 smaragd 2018-05-11 07:17:35]

 

Die drei Konzerte des Kirill Petrenko

 

KIRILL PETRENKO

Der künftige Chefdirigent der Philharmoniker gibt einen musikalischen Vorgeschmack auf sein Wirken Kirill Petrenko hat für seine drei Konzerte in Berlin ein gewagtes Programm: Paul Dukas, Franz Schmidt und Sergej Prokofjew (© dpa) 

Mit Kirill Petrenko wird womöglich das Gegenteil passieren: eine eklektizistische Zukunft und die Emanzipation vom alten Sound. Es wird spannend, zu sehen, ob dieser Weg in Willkür endet oder in wirklich neuen Visionen. Am Donnerstagabend weiß man mehr. ab/ja

http://www.juedische-allgemeine.de/mobile/article-view?id=31299


3118 smaragd 2018-05-11 07:17:35 [Válasz erre: 3117 smaragd 2018-05-08 20:34:59]

 

ROYAL ALBERT HALL

 

FRANZ SCHMIDT MŰVEI - KONCERTEK 2017/2018/2019

 

Prom 66: Berlin Philharmonic & Kirill Petrenko 

Royal Albert Hall

Kensington Gore, London, Greater London, SW7 2AP, Vereinigtes Königreich

Am Samstag 1 September 2018 um 19:30

Festspiel: BBC Proms

PROGRAMM

Dukas, Paul (1865-1935) La péri – Fanfare and Poème danse

Prokofjew, Sergej (1891-1953) Klavierkonzert Nr. 3 in C-Dur, Op.26

Schmidt, Franz (1874-1939) Symphony Nr. 4 in C-Dur

DARSTELLER

Yuja Wang    Klavier

Berliner Philharmoniker    Kirill Petrenko  Dirigent

A landmark concert sees the Berliner Philharmoniker perform for the first time in London under its new Chief Conductor Designate, Kirill Petrenko. ‘In this work Mahler’s spirit is resurrected,’ said a colleague of Franz Schmidt’s Fourth Symphony, a piece whose Romantic character is charged with the grief of personal loss. Dynamic pianist Yuja Wang is the soloist in Prokofiev’s Third Piano Concerto, with its explosive closing battle of wills between soloist and orchestra. The concert opens with Dukas’s exotic, Impressionistic ballet score La péri, prefaced by the arresting curtain-raising fanfare the composer later added.

https://bachtrack.com/de_DE/concert-listing/royal-albert-hall/prom-66-berlin-philharmonic-kirill-petrenko-i/01-september-2018/19-30


3117 smaragd 2018-05-08 20:34:59 [Válasz erre: 3116 smaragd 2018-05-07 09:56:03]

 

Rádióközvetítés 20.04-től:

http://hr2kultur.radio.de/

hr Sinfonie Orchester

Alte Oper Frankfurt

MISCHA MAISKY | Violoncello

PAAVO JÄRVI | Dirigent

Jean Sibelius | Nächtlicher Ritt und Sonnenaufgang

Peter Tschaikowsky | Rokoko-Variationen

Max Bruch | Kol Nidrei

Franz Schmidt | 4. Sinfonie


3116 smaragd 2018-05-07 09:56:03 [Válasz erre: 3115 smaragd 2018-05-05 18:14:24]

 

FRANZ SCHMIDT MŰVEI - KONCERTEK 2017/2018/2019

 

SOMMER-FESTIVAL

17.08.-16.09. 2018

LUCERNE FESTIVAL

Berliner Philharmoniker  

Kirill Petrenko  Dirigent 

Yuja Wang  Klavier 

60. Luzerner Bühnenjubiläum der Berliner Philharmoniker

 

Paul Dukas (1865–1935) 

La Péri, ou La Fleur d’immortalité

Sergej Prokofjew (1891–1953) 

Konzert für Klavier und Orchester Nr. 3 C-Dur op. 26

Franz Schmidt (1874–1939) 

Sinfonie Nr. 4 C-Dur


3115 smaragd 2018-05-05 18:14:24 [Válasz erre: 3114 smaragd 2018-05-04 08:47:25]

 

https://www.ioco.de/2018/04/18/berlin-berliner-philharmoniker-kirill-petrenko-dukas-prokofjew-schmidt-ioco-kritik-18-04-2018/

 

Kirill Petrenko, Yuja Wang –  Berliner Philharmoniker 

12.April 2018  –   Berliner Philharmonie

Von Karola Lemke

 

Kirill Petrenko, der feinfühlige designierte Chefdirigent der Berliner Philharmoniker und vielleicht der gefragteste Drigent unserer Zeit, präsentierte gemensam mt den Berliner Philharmoniker zwei klangvolle Raritäten: Paul Dukas’ irisierende Tondichtung La Péri und Franz Schmidts Vierte Symphonie. Dazwischen erklang Sergej Prokofjews Klavierkonzert Nr. 3, mit der Pianistin Yuja Wang.

 

Petrenko begann seine internationale Karriere nach dem Weggang von der Komischen Oper (2001-2007). Freischaffend wirkte  Petrenko in 2000 amMaggio Musicale Fiorentino, 2001 an Wiener Staatsoper und der Semperoper Dresden, 2003 am Gran Teatre del Liceu in Barcelona, Opéra National de Paris, Royal Opera House Covent Garden in London, Bayerische Staatsoper, Metropolitan Opera in New York, 2005 an Oper Frankfurt. Seit 2013 ist Kirill Petrenko Generalmusikdirektor der Bayrischen Staatsoper.

 

Franz Schmidt  –  Symphonie Nr. 4 C-Dur

Die Sinfonie in C-Dur ist die vierte Sinfonie des östereichischen Komponisten Franz Schmidt (1874-1939) wurde 1933 komponiert und am 10. Januar 1934 in Wien uraufgeführt. Diese Sinfonie ist ein Requiem für seiner Tochter Emma, die bei der Geburt ihres ersten Kindes im Jahr 1932 starb. Der gesundheitlich angeschlagene Schmidt erlitt danach einen totalen Zusammenbruch.Dirigent der Uraufführung (46 min.) mit den Wiener Symphonikern war Oswald Kabasta, der das Autograph der vierten Symphonie an das Archiv der Gesellschaft der Musikfreunde in Wien gab.

Der erste Satz beginnt mit einem Solotrompeten-Thema (Gábor Tarkövi), der Stimme des Schicksals.  Franz Schmidt äußerte dazu lt. Karl Trötzmüller: „Es ist sozusagen die letzte Musik, die man ins Jenseits hinübernimmt.“

Ein Solo-Cello (Ludwig Quandt) führt in das Adagio mit seiner Tonart B-Dur, der Mittelteil steigert sich zu immensem Ausdruck, ehe das Solo-Cello in das ursprüngliche Adagio-Tempo zurück führt, und es ist das Cello, das die elegische Bewegung zu einem Ende bringt, gefolgt vom Echo der gedämpften Trommeln.

Das Scherzo, in b – moll, scheint eine Fuge vorzuschlagen, wobei das Viola – Thema von den zweiten Violinen beantwortet wird, bevor andere Ideen eingreifen, wobei das bahnbrechende Anfangsthema erneut erscheint.

Das Thema kehrt mit dem ersten Horn über einem begleitenden Trommelwirbel zurück und wird von vier Hörnern fortgesetzt. Dieses bildet die Reprise, die mit dem Trompetensolo des Anfangs, jedoch auf höherem geistigen Niveau endet.

Bei dieser Symphonie Nr. 4 zeigt Petrenko erneut, was intelligentes, emphatisches Dirigat bedeutet. Er spannt einen so dichten Bogen über die vier Sätze der Symphonie, in deren genauer Mitte der Todesmarsch für Emma liegt, dass die Aufführungsdauer nur 40 Minuten beträgt.  Konzentriert führt er die Berliner Philharmoniker zum ersten, zweiten, dritten Aufschrei der Trauer. Diese tragischen Ausbrüche sind erschütternd.

Zart leitet die Trommel im weiteren Verlauf zur Solotrompete über, aufkeimende Hoffnung in den Steichern, weitergefürt von der Solovioline und endet im Trugschluß ehe das Trompetensolo des Anfangs das Werk beendet.

Besonderer Dank gilt ebenso Gábor Tarkövi, Ludwig Quandt wie allen anderen Solisten der Berliner Philharmoniker, deren großartige Leistung vom Publikum gewürdigt wurde. Im August 2019 nimmt Kirill Petrenko seine Tätigkeit als Chefdirigent der Berliner Philharmoniker auf. Man darf gespannt sein. An 12. Aprilo 2018 harmonierten der designierte Chef und die Berliner Philharmoniker ganz wunderbar.

 


3114 smaragd 2018-05-04 08:47:25 [Válasz erre: 3113 smaragd 2018-05-01 07:52:33]

 

Franz Schmidt: "4. Symphonie in C-dur" (1932-1933)

http://klassiker.welt.de/2018/04/14/kirill-petrenko-bei-den-berliner-philharmonikern-selbst-c-dur-klingt-hier-verschattet

"Nach der Pause dann der schwerblütige Trauerfall 4. Sinfonie, den Franz Schmidt einsätzig, aber vierteilig und klar durchbuchstabiert anno 1933 als spätromanisch sinfonischen Bogen über hier kurzweilig rasche 40 Minuten schlug. Selbst die Ausgangstonart C-Dur klingt verschattet. Man darf nicht an Mahlers melancholische Komplexheit oder Schostakowitschs trotzige Diversität denken, und doch rührt diese lautere, eigenwillige Musik – ohne freilich wirklich tief zu gehen. Schön, ihr wieder einmal zu begegnen und zu erleben wie Kirill Petrenko das ruhig, aber fordernd disponiert, sparsam gestaltet: vom fast zerbrechlich anmutenden Trompetensolo Gábor Tarkövis an, der in ähnlicher Attitüde diese fahlen Klänge im resignativ sich zurückziehenden Finale verklingen lässt.

Petrenko kennt die beherzten Aufschwünge, lässt es auch mal laut werden, bleibt aber immer diszipliniert. Da knallt nix, da wühlt sich keiner in Pose. Man spürt ein waches Geben und Aufnehmen zwischen Dirigent und Orchester, große Bereitschaft, Neugier, verhaltene Freude. Hier wird klar vorgegeben und feinsinnig erfüllt, Freiheit muss sich noch einstellen. Ist bei dieser düster rückständigen, dann wieder in dunkle Harmonien wechselnden, mit einer verhalten unterschwellig antreibenden Dynamik erstaunlich modern anmutenden Requiem-Musik auch nicht so gefragt. Petrenko kann das, er hat dieses seltene Werk schon öfters ausgeführt, er will beim Außenseiter Schmidt Grundsätzliches über die Gattung aufspüren, es ausstellen. Das gelingt ihm ohne Zwang, die großen Unisono-Stellen kommen schlicht, aber überzeugend. So wie auch der Beifall am Ende vor allem respektvoll tönt. Was das Schlechteste nicht ist."


3113 smaragd 2018-05-01 07:52:33 [Válasz erre: 3112 smaragd 2018-04-29 08:02:24]

 

FRANZ SCHMIDT MŰVEI - KONCERTEK 2017/2018/2019

 

Berliner Philharmoniker 

PROGRAMME

PAUL DUKAS  La Péri – Poème dansé. Fanfare and ballet music

SERGEY PROKOFIEV  Concerto for Piano and Orchestra No. 3 in C, Op. 26

FRANZ SCHMIDT  Symphony No. 4 in C

Yuja Wang, Piano

Berliner Philharmoniker

Kirill Petrenko, Conductor

https://www.salzburgerfestspiele.at/concert/berliner-philharmoniker-2-2018

A Berliner Philharmoniker 2018. augusztus 27-én Kyrill Petrenko vezényletével a Salzburgi Ünnepi Játékokon ismét előadja Franz Schmidt IV. Szimfóniáját. 

Az áprilisi programot tűzték műsorra, Franz Schmidt művének előadásáról a Berliner Philharmoniker rövid videót tett fel a YT-ra: itt tekinthető meg.


A lapunkban megjelent szövegek a Café Momus, vagy a szerző kizárólagos szellemi tulajdonát képezik és szerzői jog védi őket.
A szerkesztőség külön, írásos engedélye nélkül mindennemű (részben vagy egészben történő) sokszorosításuk, felhasználásuk, kiadásuk és terjesztésük tilos.