vissza a cimoldalra
2017-08-22
részletes keresés    Café Momus on Facebook rss
Bejelentkezés
Név
Jelszó
Regisztráció
Legfrissebb fórumaink
Mi újság a Magyar Állami Operaházban? (59607)
Nemzeti Hangversenyterem - és más helyszínek (3805)
Milyen zenét hallgatsz most? (24969)
A komolyzene jelene és jövője Magyarországon (2271)
Haladjunk tovább... (117)
Momus társalgó (6046)
Társművészetek (1193)
Kedvenc előadók (2796)
Kedvenc művek (141)
Kedvenc felvételek (148)

Olvasói levelek (11083)
A csapos közbeszól (94)

A magyar zenei élet elfeledett vagy kevéssé ismert művészei (140)
Callas (432)
Szentély az isteni Anna Nyetrebko-nak (2699)
Lehár Ferenc (545)
Kemény Egon zeneszerző (Wien, 1905 - Budapest, 1969) (1005)
Zenetörténet (168)
Operett a magyar rádióban (1949-1990) (2251)
Operett, mint színpadi műfaj (3205)
Magyar Televízió opera-, balett- és operett közvetítései - hazai produkciók (1102)
Lisztről emelkedetten (818)
Házy Erzsébet művészete és pályája (4008)
Franz Schmidt (2860)
Palcsó Sándor (172)
A díjakról általában (990)
Simándy József - az örök tenor (455)
Mi újság a debreceni Csokonai Színházban? (88)

Fórumok teljes listája
Impresszum

megjelenteti:
Café Momus Egyesület
adószám:
18240531-1-43

apróhirdetés feladása:

Fórum - Franz Schmidt (smaragd, 2015-05-10 14:52:59)

   
2860 • smaragd 2017-08-22 05:21:21

Franz Schmidt egyik leggyakrabban játszott műve, a 2. szimfónia (1911-1913), a linken meghallgatható, ismét egy új videó a YT-on.
2859 • Ardelao Előzmény 2858 2017-08-21 12:21:37

Folytatom:

Ami
Thomas Mann regényében elsikkadt című
Fáj Attila írását (II. részlet)


…… Schmidt oratóriumában nincs semmi, ami ne a Jelenések könyvéből került volna ki. Csak itt-ott akad az énekszövegben hatásfokozó betét. Ilyen az éhhaláltól tartó anya és lánya énekkettőse. Ezek és a többi „betétek” nem a harcos ellenszegülésnek adnak hangot, hanem a vörös paripán nyargaló Háború, a feketén ügető Éhhalál és a rákövetkező fakón jövő Döghalál tragikus következményeinek. Művéről szólva Schmidt maga írja, hogy tudatosan kerülte a bibliai Apokalipszisben hemzsegő, többé-kevésbé szimbólumokkal érzékeltetett szöges ellentéteket, amilyen élet és halál, erény és bűn, égi és földi Jeruzsálem. Meggyőződése ugyanis, hogy az ellentétpár egyik tagja (főleg a negatív) már magától értetődik. Gondolom, ezért jeleníti meg az égi és földi Jeruzsálem kettőssége helyett csupán az előbbit. Annak is csupán a hatalmas kapuját és azt sem énekelve, hanem lenyűgöző zenével: Muszorgszkij egyik híres motívumával; A nagy kijevi városkapu visszhangjával.
Az oratórium második részében, ahol a kifejlés egyre közeledik a végítélethez, az ellentét felszámolás egészen természetes lesz. így kell lennie, hiszen ekkor már alaptalan, oktalan minden ellenszegülés.

A negatív elemek kihátrálása, eltűnte, nem járt képgyengüléssel. Van valami izgatóan jövendölésszerű a kar énekében, akkor, amikor beszámol az Úr bosszúja kezdetéről: elszabadulnak az Eufrátesz mellett őrködő angyalok, milliós hadsereget zúdítanak a gonoszak táborára és elsöprik azt.
Gyökeresen más eljárás uralkodik Leverkühn kompozíciójában. Mindenütt tobzódnak benne a „helycserék” és összeolvadnak az ellentétek. A hangszerek veszik át az énekhang hagyományos szerepét, sőt egyik hangszer a másikét. Nem kell zenei szakember ahhoz, hogy észrevegyük, miként változik egy Apokalipszis-szövegrész, amikor Schmidt a megzenésítője és amikor Leverkühn.
Mindketten döntő fontosságot tulajdonítanak az átmenetnek az oratórium első részéből a másodikba. Schmidtnél az énekkar kétségbeesetten mondja el Isten haragjának következményeit: a kozmikus katasztrófákat, földrengést, tengerek kiáradását, a nap elfeketedését, a csillagok földre zuhanását - mely hasonló a megrázott fügefa gyümölcshullásához, stb.
Suttogó sorral zárul az ének: „ki tudja elviselni mindezt a szörnyűséget?”
Mély hallgatással indul a második rész. Majd János beleénekli, mit lát az égben. Megjelenik a napba öltözött, csillagkoronás, terhes Asszony (Mária). íme a Bárány által feltört hetedik pecsét titka. Nos, Leverkühn hosszú-hosszú, egyre terebélyesedő ördögi kacajjal fejezi be az első részét. A pokol ellenállhatatlan öröme van benne. A hahotázás egyetlen hanggal kezdődik, utána magával sodorja a kórust és a zenekart 50 ütemen keresztül... Diadalittas, gúnyos röhögés, hátborzongató összetétele üvöltésnek, ugatásnak, csikorgásnak, bőgésnek, ordítás, röhögés, hátborzongató összetétele üvöltésnek, ugatásnak, csikorgásnak, bőgésnek, ordításnak, bégetésnek és nyerítésnek. (Mann jellemzi így.) A rákövetkező második rész az ördögi gúnykacaj ellentéte: „a gyermekek csodálatos karénekét az égi szférák zenéje kíséri, hideg, tiszta, átlátszó, élesen disszonáns muzsika, de hangjai szinte túlvilágiak, elérhetetlenek és a szívet telítik megvalósíthatatlan, reménytelen honvággyal.” S mi több: ezek a hangok - bár más „körítésben” - meglepően olyanok, mint az ördögi gúnykacajé.
Az ilyen és ehhez hasonló többi következetes ellentét Schmidt megoldásaival összevetve, felkeltik a gyanút: nem bujkál-e Leverkühn oratóriuma mögött visszahatás Schmidt művére?
Megerősíti feltevésünket Mann reagálása Schmidt befejezetlenül maradt utolsó szerzeményére. A regényíró ezt a hatást is eltitkolja. Doktor Franz Schmidt (immár a bécsi egyetem díszdoktora) 1938-ban felkérésre hozzáfogott a Német feltámadás (Deutsche Auferstehung) c. kantátához. Halála megakadályozta, hogy kidolgozza, befejezze a művet. A háború után ezért a félig kész alkotásért mellőzték többi műveinek előadását is. Csak pár év múlva folytatta diadalútját a régbemutatott Hétpecsétes könyv Európában és Amerikában.

Leverkühn a regényben zongorához ül ugyan, de már nem képes eljátszani búcsúzóul utolsó szerzeményét, a Doktor Faustus panaszát (Lamentatio Doctoris Fausti). Megbotránkozó vagy szánakozó barátai előtt csupán arra van ereje, hogy régies német nyelven elmondja élete nagy botlásait. Életgyónást mond. Párhuzamba hozható vallomása az akkor még be nem vallott német hanyatlással. És úgyszintén a lehangoló manni tanulsággal: ezzel a regényemmel lezárul a németeket kísértő Fauszt-téma. Ezen-túl, ne akarjon senki sem fausztuszkodni volt hazámban.”

A DUNÁNÁL
2003. június – július
2. évfolyam 6-7 szám.

*
2858 • Ardelao 2017-08-20 23:47:32

„A DUNÁNÁL” című folyóiratból:

Ami
Thomas Mann regényében elsikkadt
Fáj Attila írása
(részlet)

„Térjünk most rá a regényben leírt, képzeletbeli Apokalipszis-oratórium ugyancsak fel nem fedezett, „rejtett” kapcsolatára egy tényleges, a regényben bemutatottal szinte egyidejű Apokalipszis-oratóriummal: Franz Schmidt (1874-1939) főművével.

A zenei lexikonok Schmidtet mint osztrák zeneszerzőt, karmestert, zongora- és csellóművészt ismertetik. Való tény, hogy magasabb művészi tanulmányait, kitűnő mesterek mellett Bécsben végezte, pályafutása ott kezdődött, csellista volt az Udvari Operazenekarban 1896 és 1911 között. Utána a bécsi Állami Akadémián cselló- és zongoratanár. Végül a bécsi Zeneművészeti Főiskolán zeneszerzést oktatott, majd nyugdíjba vonulásáig ennek az intézménynek lett rektora.
A zeneszerzés valamennyi területén értékes műveket alkotott beleértve a legigényesebbé emelkedetteket: a szimfóniákat és operákat. A sikerek csúcsán sem feledte, honnan indult, hol „lökték meg” érdeklődése szekerét a zene iránt. Schmidt Ferenc szülővárosa Pozsony, anyanyelve magyar, szülei és felmenői magyarok. Gyerekemberként még hallotta Liszt Ferencet zongorázni. Első mestere a pozsonyi székesegyház orgonistája volt. Miután 1888-ban szüleivel Bécsbe költözött, oda is elkísérte az emlékezés. Fiatalkori szerzeményei: Fantáziák magyar nemzeti muzsikára és Változatok egy huszárnótára. Kevéssel halála előtt elnyerte a Porosz Akadémia Beethoven-díját. Munkásságával, műveinek elemzésével, kapcsolatával, a zeneirodalommal a bécsi Franz Schmidt Gesellschaft kiadványai foglalkoznak.

Ő maga is, a zenekritika is, alkotásai koronájának a „Das Buch mit sieben Siegeln”(Hétpecsétes könyv) c. oratóriumát tekinti. Joggal. Amikor a hitleri Németország bekebelezte Ausztriát, a bécsi ősbemutató közönsége könnyekig meghatva hallgatta. Kiérezte belőle, mit hoz a jövő, mi vár Európára.
János evangélista a hagyomány szerint élete vége felé, aggkorában írta Patmosz szigeti száműzetésében a Jelenések könyvét, az Apokalipszist. Túl volt már akkor a hol helyeslő, hol részletesen kioktató levelezésen. Kitűnik ez abból is, hogy víziója elején mintegy kiosztja a hét kisázsiai egyháznak a róluk kialakult minősítéseket és röviden kitűzi számukra, mire törekedjenek a jövőben. Oratóriumában mind Schmidt, mind Leverkühn elhagyja az Újszövetség elején szereplő odaszólást a hét egyháznak. Ezáltal világos, hogy a látomás az egész keresztény és nem-keresztény világnak szól. Mi több, János nem rezignált hangú öregember, hanem szenvedélyes fiatal. Schmidt szárnyaló tenor hangon énekelteti. A telhetetlen Leverkühn még tovább, odáig megy el, hogy amikor a fiatal látnok előtt megjelenik a négy evangélistát jelképező ember-, oroszlán-, ökörarcú és a sas fejű élőlény, és János szembesül saját szimbólumával, a sassal, hangja a kasztrált énekesek magasságába szökken.
Folytatva Schmidt valóságos és Mann képzeletbeli oratóriumának egybevetését, nem szabad figyelmen kívül hagynunk, hogy az osztrák-magyar zeneszerző tudatosan leegyszerűsítette és célirányossá tette az újszövetségi szöveget. Másrészt Zeitblom beszámolója barátja alkotásáról alig mond valamit a szövegről. Jobbára arról szól, milyen technikai fogásokat használt, vagy eszelt ki barátja és azok milyen hatást váltottak ki a hallgatóban. Ami az utóbbit illeti, regénye végén Mann kénytelen-kelletlen beismeri, hogy mindezt Arnold Schönbergtől kölcsönözte. Viszont élete végéig hallgatott arról, kitől vette (és miért) az Apokalipszis megzenésítésének gondolatát. Persze ez a komponista nem lehetett más, mint Schmidt, aki - mint maga írta - tudtával elsőnek vállalkozott erre a rendkívüli feladatra. Durván szólva azt mondhatjuk: a megzenésített Jelenések könyve Schmidt gondolata volt, technikai kivitelezése Schönbergé.

(folyt.köv.)
2857 • smaragd 2017-08-19 12:13:35

A Franz Schmidt Gesellschaft kiadványai, amelyek a zeneszerző munkásságát és kora zenei környezetét is bemutatják, tudományos szimpóziumaik előadásait is tartalmazzák.

Studien zu Franz Schmidt
2856 • smaragd 2017-08-18 05:31:33

A Wiener a Singakademie honlapján is megtaláljuk az alábbi Bach-hangversenyt, most bukkantam rá, kivételes hangversenyélményben lehetett részük a hallgatóknak ugyanis Franz Schmidt egyéni, csodálatos, virtuóz zongorajátékáról is híres volt nagyrabecsült zongorista.
Franz Schmidt als Pianist, Norbert Tschulik könyvének ebből  a fejezetéből magyarra fordítva olvashatunk korábbi bejegyzéseinkben.

21.3.1935 Wiener Symphoniker
2855 • smaragd Előzmény 2854 2017-08-16 19:07:01

Az előző tudósítás  - 'Schmidt Ferenc új műve magyar népi motívumokat dolgoz fel' - szerint tehát a budapesti ősbemutató a bécsivel ugyanabban az esztendőben volt!

1931-ben:

Franz Schmidt: "Variationen über ein Husarenlied" (1930-1931)

Einleitung
Thema und Variationen Nr.1-5
Lento
Variationen 6-10
Variationen 11-12
Variationen 13-15

Hans Knappertsbusch vezényel
2854 • smaragd Előzmény 2853 2017-08-16 08:03:19

8 Órai Újság
1931. december 8.

"A Filharmonikusok főpróbája

A Filharmonikusok III. hangversenyének műsorán érdekes művek szerepelnek.
Dohnányi Schumann B-dúr szimfóniáját vezényelte. Mozart "Exultate jubilate" kantátáját Guglielmetti Anna Maria hivatott művészettel adta elő.
Két újdonság is szerepelt a hangversenyen, Schmidt Ferenc: "Változatok egy huszárdal fölött" és Casella: "Italia"című rapszódiája, amelyek magyar illetve olasz népi motívumokat dolgoznak fel.
A Zeneművészeti Főiskola nagytermét megtöltő közönség lelkesen ünnepelte az előadókat."
2853 • smaragd Előzmény 2852 2017-08-14 19:13:53

Rádióközvetítés

"RÁDIÓ-WIEN
1939. október 4., vasárnap

11.30 A wieni szimfonikus zenekar hangversenye Anday Rosette operaénekesnő közreműködésével. Hatvan év szimfonikus alkotásai.
I. Mai osztrák zeneszerzők
1. Marx: Idill, 2. Kerngold: A búcsúzás dalai a) Halotti dal b) Nem tudja ő vágyamat megérteni c) Hold, ismét feljössz, Elfogódott búcsú 3) Berg Alban: Három darab a Lírai szvitből 4) Schmidt Ferenc: I. Szimfónia
2852 • smaragd Előzmény 2851 2017-08-11 07:26:05

Rádióközvetítés

"RÁDIÓ-WIEN
1920. szeptember 12.

9.05 Adler Oszkár hegedű- és Schmidt Ferenc zongoraművész Mozart C-dúr és B-dúr szonátáját játssza"
2851 • smaragd Előzmény 2849 2017-08-10 09:08:24

"Schmidt  Ferenc, zeneszerző, szül.1874. Pozsonyban,  bécsi Conservatorium növendéke, 1892 óta a bécsi operaház tagja, először, mint csellista, azután mint karmester. Operái: Notre Dame (Bécs 1914., Budapest 1916.); Fredegund.
Zenekari művei 2 szimfónia, a másodikban igen szép variációs magyar témával"

TOLNAI Világlexikon, 1929.

A fentivel együtt 4 részből álló sorozatot küldött nekem egyik kedves barátom, amelyben Franz Schmidt neve Schmidt Ferencként szerepel.
Ezúton is köszönöm figyelmességét és gyűjtéseink támogatását.

Fredegund: Fredigundis, Oper (1916-1921)

Franz Schmidt 2. szimfóniáját  - benne az "igen szép variációs magyar témával", lsd.fent, mindmáig előadják, ez biztosan maradandó...lsd. Falk Géza könyve, 1936, alább.
2850 • smaragd 2017-08-09 13:53:11

Ismét egy új videó a YT-n,  Franz Schmidt legőszintébb műve, ahogyan ő maga jellemezte 4. szimfóniáját, amelyet leánya tragikus halálát követően komponált.
2849 • smaragd Előzmény 2835 2017-08-08 17:53:36

RÁDIÓHALLGATÓK LEXIKONA

AZ IRODALOM,  ZENE,  SZÍNHÁZ,  FILM, RÁDIÓ, RÁDIÓTECHNIKA, GRAMOFON ÉS SPORT ENCIKLOPÉDIÁJA

SZERKESZTETTÉK
TISZAY ANDOR ES FALK GÉZA
I-II. KÖTET

A lexikont 1944. január 1-én zártuk le.

VAJDA-WICHMAN KIADÁS, BUDAPEST


"Franz Schmidt" szócikk nincs a kötetekben.

Ellenben:

"Schmidt Ferenc, külföldön élő magyar zeneszerző, 1874-.
A bécsi zeneakadémia tanára. Írt két operát: "Notre Dame " és "Fredigundis", három szimfóniát, zongora- és orgonaműveket, zongorakvintettet, vonósnégyest, stb."

Eltekintve a szöveg  hiányosságaitól, nagyon érdekes, hogy 1944-ben Franz Schmidt magyar zeneszerzőként került be a lexikonba.


2848 • smaragd Előzmény 2838 2017-08-07 16:40:08

Pozsony, a felújított óváros

Bratislava (forrás: "diepresse ")
2847 • smaragd Előzmény 2826 2017-08-06 22:22:51

Wiener Symphoniker
Musikverein Wien, Großer Saal

Heinz Wallberg   Dirigent

Franz Schmidt "Das Buch mit sieben Siegeln" (1935-1937)
Oratorium

7. Jänner 1959
2846 • smaragd 2017-08-06 10:27:41

Erich Kleiber karmester tegnapi születésnapi évfordulójához Franz Schmidt oratóriumának előadásait idézem fel:

wienersingakademie, Das Buch mit sieben Siegeln
2845 • smaragd Előzmény 2843 2017-08-05 14:29:39

Franz Schmidt: "Fuga  solemnis  für Orgel, 16 Bläser und Pauken" (1937)
2844 • smaragd 2017-08-03 16:58:46

Peter Schreier július 29-i születésnapi évfordulójára is emlékezve, részletek Franz Schmidt oratóriumából:

"A hétpecsétes könyv"
2843 • smaragd Előzmény 2841 2017-08-01 19:47:06

Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem, 2017


BA Orgona tantárgyleírások
Differenciált szakmai ismeretek és készségek
Orgona főtárgy
Kötelezően választható művek és szerzők

Későromantika és a 20. század
Max Reger, Sergei Rachmaninov, Joseph Jorgen,Franz Schmidt, Arnold Schönberg, ...
2842 • smaragd Előzmény 2835 2017-07-31 15:15:34

"Franz Schmidt a bécsi Hochschule für Musik nevében üdvözölte a magyar "testvér" intézetet" feltehetőleg már igazgatójaként, kinevezése pontos dátumát majd még beírhatjuk.

Az alább idézett cikk tartalma aláhúzza ismereteimet, miszerint Franz Schmidt és művei mindaddig ismertek és elismertek voltak hazánkban, ameddig tanítványai éltek, akik idolként tisztelték, akárcsak  az akkori bécsi zenei élet.

Zenei közismertségét a 2835 számú bejegyzésben valamint 77/"A magyar zenei élet elfeledett vagy kevésbé ismert művészei" fórumban is jeleztem.

Talán Franz Schmidt elhangzott beszédének szövege is felbukkan egyszer, valószínűleg magyarul mondta el...

2841 • Ardelao Előzmény 2837 2017-07-31 10:07:24

Egy alkalom, amikor Franz Schmidt Budapesten járt …

(A Budapesti Hírlapban 1925. május 03-án megjelent cikk kivonata)

„A Zeneművészeti Főiskola félszázados jubileuma.

…..

Az üdvözlések.

Apponyi Albert mély hatást keltő beszéde után következtek az üdvözlések. Elsőnek Lobmayer Jenő tanácsos üdvözölte a főváros nevében a Zeneművészeti Főiskolát és annak kiváló vezetőit. Utána Balogh Jenő a Magyar Tudományos Akadémia főtitkára az Akadémia üdvözletét tolmácsolta. Az Országos Zeneművészeti Főiskola küldöttjének üdvözlése után Moritz Krumpholtz, a német Gesellschaft der Musikfreunde, majd Franz Schmidt a bécsi Hochschule für Musik nevében üdvözölte a magyar »testvér« intézetet. Utána Gusztáv Mayer az Österreichische Musik und Sangesbund üdvözletét tolmácsolta és ünnepiesen átnyújtotta Hubay Jenőnek a szövetség jelvényét. Végül a Berliner Hochschule küldöttje fejezte ki jókívánatait, majd sorra üdvözölték a jubiláló Főiskolát a Magyar Királyi Színművészeti Akadémia, a Magyar Királyi Operaház, a Budapesti Filharmóniai Társaság, a Magyar Dalos Szövetség, a Nemzeti Zenede, a győri Zeneiskola küldöttei. Végül felolvasták a külföldi és a vidéki rokonintézetektől küldött számos üdvözlő táviratot, amelyek közül különös megemlítést érdemel a finn testvérnéptől küldött, két nagyon meleghangú, magyar nyelvű távirat.
Az üdvözlések után Hubay Jenő igazgató megköszönve az üdvözléseket, kifejtette a Főiskola nagy jelentőségét a nemzeti kultúra szempontjából és hangoztatta, hogy az intézet vezetőinek a jövőben sem szabad letenni arról a nemzeti alapról, amelyen az intézet működése megindult, mert nagy, igazi művészet mindig a nemzeti talajról fakad.
A Hiszekegy után, amelyet a Főiskola énekkara adott elő, a díszülés véget ért. Utána a megjelent vendégek megtekintették az épületben létesített Liszt-szobát, amelyet Klebelsberg Kunó gróf kultuszminiszter avatott fel.”
2840 • smaragd 2017-07-30 09:55:40

Hungarian classical pianists - itt megtaláljuk Franz Schmidt  angol nyelvű Wikipedia oldalát is, aki Bécsben ért el kiemelkedő zenei karriert, ifjúkorától káprázatos zongorajátékáról és páratlanul ritka, pontos zenei memóriáról is ismert volt, így kora valamennyi nagy zeneművét tanítványai előtt is játszotta, érdekesség, hogy koncerteken csak kivételes esetekben vállalt fellépést.
2839 • smaragd Előzmény 2836 2017-07-28 19:31:46

Franz Schmidt: "Variationen über ein Husarenlied" (1930-1931)

Wiener Philharmoniker

Hans Knappertsbusch vezényel
2838 • smaragd Előzmény 2837 2017-07-27 20:13:48

"Ez a gazdag zenei hagyományokkal rendelkező , büszke kisváros Európa szívében minden zenésze sorsát számon tartotta, legyen szó Charles Foersterről, Dohnányi Ernőről,Franz Schmidtről, Spányi Irmáról vagy éppen Bartók Béláról.
Hiszen éppen Pozsony alapozta meg későbbi sikereiket  a világ zenei életében."

Charles Foerster, a zongoravirtuóz
2837 • smaragd Előzmény 2836 2017-07-27 19:33:25

Majd később ismét, most már zenei eseményen találkozhattak volna:
1933-ban, Budapesten az I. nemzetközi  Liszt-verseny zsürijébe jelölte Dohnányi Ernő Bartók Bélát és Franz Schmidttet...

Fischer Annie Gramofon Könyvek
2836 • smaragd 2017-07-27 19:11:18

Franz Schmidt, Dohnányi Ernő, Bartók Béla - a három pozsonyi gimnazista barát...Dohnányi Ernő mai születési évfordulóján Győriványi Ráth György tájékoztatóját olvashatjuk el, amely Franz Schmidt 4. Szimfóniájának magyarországi ősbemutatója alkalmából készült, egyébként egy nappal Franz Schmidt halálozási évfordulója előtt, 2014-ben.
2835 • smaragd Előzmény 2834 2017-07-27 06:31:35

Ardelao bejegyzései kérdésfelvetésemhez az alábbi fórumban találhatók.

Saját meglátásaimat ide is áthozom:
74/
Természetesen a két személy nem azonos, még a nevük sem teljesen...Franz ill. Ferenc.
Engem az foglalkoztat, hogy Falk Géza 1936-ban magyar zeneszerzőként említi Schmidttet, azaz itthon közismert volt, belekerült  az idézett felsorolásba.

77/
Egy biztos, "felfedeztem még egy Schmidttet!" :-)
Elnézést kérek a derűs fordulatért...

"A magyar zene fejlődése", "Maradandó művek szerzői..." a 70 sz. bejegyzésben itt jelenik meg Schmidt neve, a névjegyzékben is, csak ennyi, Schmidt, tehát egyértelmű volt még akkor, hogy melyikük.

Azóta mindketten mondhatni, hogy feledésbe merültek, nevük és életművük, annak ellenére, hogy a Franz Schmidt Gesellschaft 65 éven át gyűjtötte, gondozta és bemutatta az életművet, és nagy eredményeket értek el.
A "Forum-Franz Schmidt" topicunkban alapos tájékoztatást kap az olvasó.

Abban biztos vagyok, hogy Franz Schmidt Falk Géza idejében igencsak ismert volt a magyarországi művelt zenei körökben, a bécsi Akadémiai igazgatójaként a Wiener Philharmoniker és a Wiener Symphoniker koncertjei valamint más bécsi zenei fellegvárak útján illetve a rádiózás elterjedésével és lemezfelvételek, tanítványai révén.

Vajon hozzá járult-e Franz Schmidt  a magyar zene fejlődéséhez, tovább vitt-e, megújított-e magyar zenei elemeket? Vizsgálta-e már a magyar zenetörténet ezt a kérdést részletesen a nagy későromantikus osztrák zeneszerző teljes életművében...?

Lehet, hogy igen és talán pont Falk Géza könyvei fognak minket elvezetni oda.

Franz Schmidt nem szerepel A Magyar Muzsika Könyvében, Schmidt Ferenc benne van.
Talán sikerül ezen a fórumon nyomára jutni, a magyar zene fejlődését elősegítő műveit megtalálni, ha voltak ilyenek.

Örültem az idézett bekezdésnek, a benne felsorolt zeneszerzőknek, akiknek egy részéről ezen a fórumon már szó esett, vannak néhányan még köztük, akikről talán majd később olvashatunk.

80/
Franz Schmidt zenéjéről német és angol nyelvű könyvek jelentek meg, ezek árnyaltabban, hozzáértéssel elemzik műveit, szerzői a magyar zenét viszont kevésbé ismerik...
Schmidt Ferenc esetében szerencsés lenne tanulmányt találni, hogy megtudjuk, melyik Schmidt nevű zeneszerzőt említette Falk Géza.
2834 • Ardelao Előzmény 2833 2017-07-26 11:35:33
A választ ld.: A magyar zenei élet elfeledett vagy kevéssé ismert művészei topic 72. sz. bejegyzése alatt.
2833 • smaragd Előzmény 2832 2017-07-26 08:33:07

A Dr. Molnár Imre szerkesztésében megjelent A MAGYAR MUZSIKA KÖNYVE, 1936  névjegyzékében szerepel Schmidt Ferenc (1882-) rk. főkántor, karnagy, misék, szonatinák, koncertdarabok, magyar dalok zeneszerzője, talán mégis róla van szó az említett felsorolásban?
2832 • smaragd 2017-07-26 08:15:55

Falk Géza  " A magyar zene fejlődése" című fejezetben Franz Schmidt (1874-1939), Pozsonyban született,  osztrák zeneszerzőt még a magyarok között tüntette fel:


"Maradandó művek szerzői még: Mosonyi Major J. Gyula, Bloch, Koessler, Herzfeld, Popper, Bachó, Radó, König, Demény, Tarnay, Székács, Joachim, Ábrányi, Schmidt, Poldini, Szabados, Székely I., Lavotta, Gajáry, Harmat, Járay, Szendy, Chován, Aggházy, Farkas Ö., Kern, Hűvös, Fricsay, Figedy-Fichtner, Hermann L., Buchner, Dienzl, Pikéthy, Rékai, Szegheő, Szikla, Perényi, Noseda, Gessler, Antalffy-Zsíros."


Falk Géza: Mindentudó zenei zsebkönyv
Budapest, Rózsavölgyi és Társa Kiadása, 1936
2831 • smaragd Előzmény 1980 2017-07-25 01:45:36

Véletlen ismétlés lehetett, jó volt újraolvasni!
Így most szerzőjére is emlékezhetünk... A cikket visszahozom az Előzmény 1980-ban.
2829 • Búbánat Előzmény 2828 2017-07-24 20:12:24
Ezt a cikket már az 1.980. sorszám alatt is elolvashattuk. Forrás: A HÉT, (27. szám) 1989. július 1. (27. szám). Egy évvel ezelőtt, májusban írtam be ide a cikket, ami megtalálható az interneten, de nekem papír alapon, a kivágott újságcikk illetve fénymásolata is a rendelkezésemre áll.
Különben nem baj, ha valamit többször leírunk, ismételünk - különösen, ha valamiért jelentőséget, fontosságot tulajdonítunk annak/neki - pláne ha hosszabb idő is eltelt az újraközlése előtt, mint ebben az esetben is.

Mind ehhez hozzáteszem: az írás szerzője, Varga József, az egyik legjobb barátom volt! Sajnos, 2008-ban elhunyt. Több mint negyedszázadon át tartottuk egymással a kapcsolatot, levelezésünket valamint zenekritikáit és egyéb írásait (több száz darabot jelent) archiváltam – ezek közül a géppel írtakat több kötetbe foglalva beköttettem. "A hétpecsétes könyv" írását szinte a hírlap megjelenésével egyidejűleg kaptam meg tőle, amit ugyancsak megőriztem. Volt hova nyúlnom, mikor e topic megnyitásra került… - de már akkor az internetre is felkerült, ahonnét mindnyájunk számára egyszerű „leemelni”, felhasználni.
2826 • smaragd Előzmény 2817 2017-07-22 14:24:21

Wiener Symphoniker
Musikverein Wien, Großer Saal

Heinz Wallberg   Dirigent

Franz Schmidt: "Das Buch mit sieben Siegeln" (1935-1937)
Oratorium

6. Jänner 1959
2825 • smaragd Előzmény 2824 2017-07-20 18:48:33

A jelentkezési határidő: 2018. június 3.

A díjak és kitüntetések valamint a versenyprogram és a finálé műsora is olvasható a honlapon.

A "Franz Schmidt plakett"
2824 • smaragd Előzmény 2790 2017-07-19 11:27:35

Megjelent a "7. Nemzetközi Franz Schmidt Orgonaverseny 2018" részletes tájékoztatója, benne:

a versenyfeltételek
a jelentkezés módja
a verseny menete
a zsűri tagjai, akik között ezúttal is örömmel üdvözöljük Kovács Róbert orgonistát, honfitársunkat, aki régebb óta Ausztriában él, zenei pályája fő színhelyén.

részletek:itt
2823 • smaragd 2017-07-17 16:49:09

Franz Schmidt (1874-1939) művei válogatásából hallgathatunk meg rövid részleteket az alábbi linken:

Universal Edition
2822 • smaragd 2017-07-16 10:13:48

Herbert von Karajan Schmidt-tanítvány is volt, korábbi bejegyzéseinkben Rajter Lajos idézi fel  bécsi zeneakadémiai éveiket.

Karajan elhalálozási napjának évfordulóján Franz Schmidt első operájának - "Notre Dame" (1902-1904) - közjátékával emlékezem rá:

Herbert von Karajan vezényel
2821 • smaragd Előzmény 2820 2017-07-14 20:57:22


Nemrég elhangzott rádióműsor, amelyben a 65 éve fennálló Franz Schmidt Gesellschaft megszűnésének okairól beszéltek Franz Schmidt életművének korunk legavatottabb ismerői.

radioklassik.at
2820 • smaragd Előzmény 1 2017-07-14 07:37:30

Fórumunk előzményeiben megtalálhatóak azok az életrajzi adatok - ezeket most nem ismétlem - is, amelyekreWilhelm Sinkovicz utal, ugyanis  a bécsi Zene- és Előadóművészeti Egyetem ünnepségén nem hangzott el  Franz Schmidt neve a bécsi a Zeneakadémia igazgatóinak és rektorainak említésekor. Ennek kapcsán rövid körképben tárja elénk a bécsi zenei élet mostani helyzetét.

A bécsi Zenekadémia igazgatói és rektorai

Staatsakademie der Musik
2819 • smaragd Előzmény 2818 2017-07-13 06:24:30

Az alábbi link itt megtekinthető:

adt,arcanum
2818 • smaragd Előzmény 218 2017-07-13 06:17:54

13. März 1929
Wiener Philharmoniker

Rundfunkkonzert

Franz Schmidt  Dirigent

Werke von Franz Schmidt


A fenti koncertet a budapesti közönség is hallhatta ill. olvashatott róla, erre utal a 8 Órai Újságban  megjelent cikk,lsdadtplus

Egyre több adat bukkan fel a múltból, amikor generációkon át Franz Schmidt neve és zenei munkássága Magyarországon is ismert és megbecsült volt.
2817 • smaragd Előzmény 2804 2017-07-12 00:40:42

Wiener Symphoniker
Musikverein Wien, Großer Saal

Anton Lippe Dirigent

Franz Schmidt "Das Buch mit sieben Siegeln" (1935-1937)
Oratorium

12. Juni 1958
2816 • smaragd 2017-07-10 06:35:09

FRANZ SCHMIDT (Pressburg/Pozsony,1874 - Perchtoldsdorf bei Wien, 1939)
EMLÉKÉRE,
HALÁLA  80. ÉVFORDULÓJÁN,  2019

Franz Schmidt: "Das Buch mit sieben Siegeln"
Oratorium

Festkonzert "100 Jahre  Mödlinger Singakademie"

Herbst 2019
Burgsaal, Perchtoldsdorf
Mödlinger Singakademie
Dirigent: Antal Barnás
2815 • smaragd Előzmény 2814 2017-07-10 05:54:00

Nagyszerű! Perchtoldsdorfban idén -tudomásom szerint - nem hangzott fel még Schmidt mű, a nagy oratórium, Franz Schmidt életművének kiemelkedő darabja.
A perchtoldsdorfi előadás minden tekintetben méltó és ünnepi esemény lesz, ebben biztos vagyok, már maga a terv is csodálatos.
2814 • Ardelao Előzmény 2813 2017-07-10 05:06:52

Egy kis előretekintés 2019-re, bár manapság két évre előre tervezni meglehetősen merész vállalkozás:

Ungarische Kammerphilharmonia – Konzertkalender

[url] Festkonzert "100 Jahre Mödlinger Sinakademie" Herbst 2019 [/url]
Franz Schmidt: Das Buch mit sieben Siegeln
Burgsaal Perchtoldsdorf
Mödlinger Singakademie
Dirigent: Antal Barnás

(Mindenesetre szép terv. A karmester úrról - meglepő módon - magyar nyelvű információ a neten nem szerepel.)
2813 • smaragd Előzmény 2812 2017-07-09 06:16:58

Igen, azaz még nem szerepeltek fórumunkban :-)


FRANZ SCHMIDT MŰVEI - KONCERTEK 2017/2018

Philharmonie, Berlin
2018. április 12., 13., 14.

Franz Schmidt: 4. szimfónia (1932-1933 )

Berliner Philharmoniker
Kirill Petrov vezényel


2812 • Ardelao Előzmény 2811 2017-07-07 23:40:31
Ha jól emlékszem, az alábbi koncertek még nem kerültek fel a 2018. évi "hivatalos" listára. Ha mégis, jobb többször feljegyezni, mint egyszer sem. :)

Berliner Philharmoniker - Kirill Petrenko conductor, Yuja Wang piano

Thu, 12 Apr 2018, 20:00
Fri, 13 Apr 2018, 20:00
Sat, 14 Apr 2018, 19:00

„PROGRAMME
…..
The programme also includes the Fourth Symphony by Austrian composer Franz Schmidt , who was a cellist in the Vienna Court Opera orchestra during the Mahler era. He later recalled: “[Mahler’s] directorship hit the opera house like a force of nature: An earthquake of enormous strength and duration shook the building to its very foundations. Everything that was old, outdated or in bad condition was destroyed and was gone forever. Vienna then experienced one of the most dazzling musical periods that the city had ever experienced.” Schmidt wrote his symmetrically structured Fourth many years later – after the death of his only daughter: music full of a sense of farewell and grief-stricken love. It begins with a theme of resignation from a solo trumpet which Schmidt called the “last music taken into the hereafter, after one has been born under its auspices and has lived one’s life”. After a broad, passionato theme with which, in the words of the composer, “one’s whole life passes through the mind,” there follows a moving Adagio as a funeral march for his dead daughter. The Scherzo ends avowedly in “catastrophe”, while in the final recapitulation of the first movement, as Schmidt said, everything appears “more mature and transfigured” by all that has intervened. …..”
2811 • smaragd Előzmény 2809 2017-07-07 21:14:20

Örülök, hogy megtaláltad és ismertetted a februári koncertet, felveszem a "hivatalos listára":

FRANZ SCHMIDT MŰVEI - KONCERTEK 2017/2018

Konzerthalle Bamberg
Joseph Keilberth Saal

2018. február 4.

Franz Schmidt:  "Chaconne in cis" (1925)

Winfried Bönig - orgona
2810 • Ardelao Előzmény 2809 2017-07-05 17:45:27

Winfried Bönig 2002-ben megjelent CD-je , amelyen – többek között - Franz Schmidt mű is szerepel. (D-dúr prelúdium és fúga, »Halleluja«).

"Winfried Bönig, organist of Köln Cathedral, plays the Halleluja Prelude and Fugue on the nave organ by Klais"
2809 • Ardelao Előzmény 2789 2017-07-05 14:49:12

Orgel und Violine

Konzerthalle Bamberg: Joseph Keilberth Saal, Mußstr.
1, Bamberg, Bavaria, 96047, Germany

On Sunday 4 February 2018 at 17:00

PROGRAMME

Karg-Elert, Sigfrid (1877-1933) - Triptych, Op.141: Marche pontificale

Bach, Johann Sebastian (1685-1750) - Violin partita no. 2 in D minor, BWV1004: Chaconne (arr. Wilhelm Middelschulte)

Höller, Karl (1907-1987) - Fantasie für Violine und Orgel, Op. 49

Schmidt, Franz (1874-1939) - Chaconne cis-Moll

PERFORMERS

Winfried Bönig - Organ

Harald Strauss-Orlovsky - Violin

Orgelmusikalische Kunstgenüsse! An diesem Abend entlockt ein überaus versierter Organist der »Königin der Instrumente« magische Klänge: Winfried Bönig, der in unserem Bamberger Dom seinen ersten Orgelunterricht erhielt und heute Kölner Domorganist ist. Seine leidenschaftliche Hommage an die Bamberger Heimat beginnt er mit Karg-Elerts tiefgründigem »Marche pontificale«, in dem die Klangfarbigkeit der Orgel nuanciert ausgelotet wird. Harald Strauss-Orlovsky, 2. Konzert- meister unseres Orchesters, spielt den Violinpart in der stimmungsvoll-farbigen Fantasie des Bamberger Komponisten Karl Höller. Tiefe der Empfindung steht in Bachs berühmter d-MollChaconne neben explosionsartigen Ausbrüchen. Wilhelm Middelschultes Orgel-Bearbeitung dieser Violin-Partita fächert noch monumentaler auf, welch ein erfindungsreiches Meisterwerk dieses Variationsstück ist. Mit geradezu hypnotisierender Wirkung wird auch in Franz Schmidts spätromantischer Chaconne das Bassthema ständig neu beleuchtet. Eine Welt von tiefsten Gedanken und gewaltigsten Empfindungen entsteht. Beim Hören dieser atemberaubenden Werke baut man Kathedralen im Kopf!
2808 • smaragd Előzmény 2807 2017-07-05 13:27:33

A Wiener Philharmoniker jubileumi kiadványán is megjelent felvétel, lsd. előző bejegyzés.

"Variationen über ein Husarenlied"
2807 • smaragd Előzmény 580 2017-07-04 08:59:31

Ez év tavaszán jelent meg a Wiener Philharmoniker megalakulásának 175. évfordulójára  a 44 CD-t és egy DVD videót tartalmazó kiadás.

Franz Schmidt: "Variationen über ein Husarenlied" (1930-1931) című zeneműve
a 26. számú CD-n található, ott megtekinthetjük a felvétel pontos adatait.

Deutsche Grammophon
2806 • smaragd 2017-07-03 09:38:10

Takács Jenő: Gyermekkor és tanulmányok
A Dunánál, I. évfolyam, 2002 szeptemberi szám


"/.../Eredetileg az osztrák mesterhez Franz Schmidthez szerettem volna kerülni....Kapcsolatom Franz Schmidttel ezután ugyan felületessé vált, de /.../"

Franz Schmidt életművéről magyarországi publikációkban is találunk tovább kutatható említéseket:

adtplus.arcanum
2805 • smaragd 2017-07-01 09:20:36

Franz Schmidt:4. Symphonie in C-dur (1932-1933)

Az ősbemutató 1934-ben volt. Magyarországon 2014-ben hallhattuk először... ezekről a tényekről és a hozzákapcsolódó zenei részletekről számos korábbi bejegyzésünkben írtunk.

A felvételen Rudolf Moralt vezényli a Wiener Symphoniker zenekart.
2804 • smaragd Előzmény 2797 2017-06-29 12:22:15

Wiener Symphoniker
Musikverein Wien, Großer Saal

Anton Heiller Dirigent

Franz Schmidt: "Das Buch mit sieben Siegeln" (1935-1937)
Oratorium

25. Februar 1957
2803 • smaragd Előzmény 2802 2017-06-27 17:07:54

Richard Henger a mainz-i Karmelitenkirche orgonistája Pünkösdkor mutatta be új darabjait, köztük az előző bejegyzésben megtalálható linken Franz Schmidt egyik orgonaművét.
Templomuk tette fel az internetre a felvételt, és személyes látogatásra is hív szavuk.
( Sajnos a videót kísérő szövegbe hiba csúszott, ugyanis Franz Schmidt nem volt a bécsi Stephansdom orgonistája.)
2802 • smaragd 2017-06-26 18:10:37

Ismét egy új videó Franz Schmidt egyik orgonaművével.
2801 • smaragd 2017-06-25 09:17:11

Radegundis fórumtársunk -, akinek értékes bejegyzéseit továbbra is érdeklődéssel és szeretettel várjuk...- értesített, hogy Perchtoldsdorfban pápai engedéllyel, aminek történetét remélhetőleg egyszer megírja nekünk, az úrnapi körmenetet hagyományosan egy héttel később tartják, így azt ma rendezik meg.
A 2016 évi körmenetről készült videót itt lehet megnyitni, alább pedig a közvetítés követhető, a körmenet kb 11.15-kor ér vissza a Marktplatz-ra.

webkamera, Perchtoldsdorf
2800 • smaragd 2017-06-24 14:52:09

Franz-Schmidt-Park, Wien
2799 • smaragd Előzmény 2798 2017-06-23 18:14:11

Az alábbi program linkje:

21.5.2017
2798 • smaragd Előzmény 2789 2017-06-23 18:11:53

FRANZ SCHMIDT-MUSIKTAGE PERCHTOLDSDORF 2017

https://www.perchtoldsdorf.at/rundschau/2017-04/index.html#8 21.5.2017

KONZERT
2797 • smaragd Előzmény 2792 2017-06-22 20:36:56

Wiener Symphoniker
Musikverein Wien, Großer Saal

Anton Heiller Dirigent

Franz Schmidt: "Das Buch mit sieben Siegeln" (1935-1937)
Oratorium

24. Februar 1957
2796 • smaragd 2017-06-21 14:11:40

Franz Schmidt 1925-1927 között a bécsi Zeneművészeti Főiskola (ma Egyetem) igazgatója majd 1927-1931 időszakban rektora volt.
Visszavonulásra romló egészsége kényszerítette.
2795 • smaragd Előzmény 2792 2017-06-20 07:24:12

Franz Schmidt műveit a Wiener Symphoniker 1957-ben hét koncerten játszotta.
2794 • smaragd 2017-06-18 20:21:35

Franz Schmidt: "Präludium und Fuge D-dur"
2793 • smaragd 2017-06-17 13:38:24

Franz Schmidt:  "Toccata C-dur " (1924)
2792 • smaragd Előzmény 2779 2017-06-16 06:11:08

Wiener Symphoniker
Musikverein Wien, Großer Saal

Anton Heiller Dirigent

Franz Schmidt: "Das Buch mit sieben Siegeln" (1935-1937)
Oratorium

19. April 1956
2791 • smaragd Előzmény 2770 2017-06-14 07:09:51

Rudolf Kempe karmester születésnapja mai évfordulójáról Franz Schmidt első operájának - "Notre Dame" (1902-1904) - közkedvelt részletével emlékezem meg, a Wiener Philharmoniker előadásában:

Franz Schmidt: "Intermezzo"
Rudolf Kempe Testament CD
Franz Schmidt, Rudolf Kempe
2790 • smaragd Előzmény 2789 2017-06-11 17:11:06

A 7. Nemzetközi Franz Schmidt Orgonaversenyt 2018. szeptember 14 - 22. között rendezik meg Bécsben.
Fórumunkon korábban már többször beszámoltunk a honlap  "Archiv" oldalán  megtalálható előző hat verseny eseményeiről, itt is meg lehet tekinteni.

Az alábbiakat már nyilvánosságra hozták a szervezők:

A résztvevők  2018. szeptember 12-től lesznek jelen.

Megnyitó: 2018. szeptember 14.,  péntek

A verseny első részének - 2018. 9. 15-16. - helyszíne: Marienkirche, Wichtelgasse 74, 1170 Wien
A második rész - 2018. 9. 18-19. - helyszíne: Kalvarienbergkirche, St.- Bartholomäus-Platz 3, 1170 Wien

A díjazottak koncertjének időpontja és helyszíne: 2018. szeptember 22. - Schottenkirche, 1010 Wien

2789 • smaragd Előzmény 2778 2017-06-10 08:41:37

FRANZ SCHMIDT MŰVEI - KONCERTEK 2017/2018

7. Franz-Schmidt-Orgelwettbewerb 2018
14 - 22. September 2018, Wien

A fenti linken minden fontos tudnivaló megjelenik, hamarosan a jövő évi versenyfeltételeket is nyilvánosságra hozzák.
2788 • smaragd Előzmény 2787 2017-06-08 14:21:49

Csatlakozom,  Neeme Järvi Schmidt-felvételei néhány linken:

arkivmusic

allmusic

amazon
2787 • Ardelao 2017-06-07 00:38:40

Neeme Järvi

A mai napon született, 80 évvel ezelőtt (1937.június 7.) Neeme Järvi a kiváló észt karmester.

1980-tól az Egyesült Államokban él és amerikai állampolgár.
Hosszú pályafutása alatt sok, nagy-hírű zenekarral működött együtt.

Mind-három gyermeke sikeres zenész.

Számtalan lemezfelvételei között, megtalálható Franz Schmidt négy szimfóniájának a felvétele is.

Gratulálunk születésnapja alkalmából!
2786 • smaragd Előzmény 2779 2017-06-05 22:46:59

A Wiener Symphoniker honlapja megújult, a régi linkjeinek tartalma már nem elérhető, ezért  2017. április előtt bejegyzett hangversenyeik dátumára kattintva sajnos már nem jelenik koncertjeik programja és a fellépő művészek neve.
A wienersymphoniker.at új oldalán  továbbra is kikereshetőek és megtalálhatóak az archív adatok.
2785 • smaragd 2017-06-04 12:07:31

Perchtoldsdorf bei Wien választott és szeretett hazája volt fórumunk névadójának, legnagyobb hatású műveit itt komponálta.

Ma a "Jubiläumsjahr 2017" rendezvénysorozat keretében, a pünkösdi  ökumenikus istentisztelet után ünnepi asztallal várják a perchtoldsdorfiakat, 12 és 14.30 között.
Részletek a perchtoldsdorf.at oldalon, a webkamerán  "odalátogathatunk":

Perchtoldsdorf, Marktplatz
2784 • smaragd Előzmény 1638 2017-06-03 07:59:26

Felix Weingartner karmester születésnapjára (1863. június 2.) avval a hangversenyével emlékezem, amelyen Franz Schmidt zongorázott.

Franz Schmidt nagyrabecsült és tekintélyes zeneművész volt, a Hochschule für Musik und darstellende Kunst Wienigazgatója majd rektora - 1927-ben még ereje teljében -  itt csodálatra méltó zongoraművészi tehetségében és játékában gyönyörködhetett a hallgatóság.
Azon ritka események egyike volt ez, amikor koncertfellépést vállalt.


Wiener Sinfonieorchester
Musikverein, Großer Saal

26. 3. 1927

Felix Weingartner  Dirigent
Franz Schmidt  Klavier

Programm

Ludwig van Beethoven
Trauerkantate auf den Tod Kaiser Josefs II. WoO 87

Ludwig van Beethoven
Fantasie für Klavier, Chor und Orchester c-moll op. 80 " Chorfantasie"
2783 • smaragd Előzmény 2754 2017-06-01 16:38:46

Carmen Ottner
Quellen I zu Franz Schmidt
Studien zu Franz Schmidt IV
Doblinger Wien

Ebben a kötetben leírást találunk a "Királyi fanfárok" ("Königsfanfaren") néven ismert  "Fanfaren aus "Fredigundis"  kottájáról, egykori és mai tulajdonosáról és megjegyzést:

"Bemerkungen, Korrekturen:
Besetzung: 6 Trompeten, 4 Hörner, 3 Posaunen, 1 Kontrabaßtuba.
Titelbl.: "Die I. und die II. Trompete sind führende Oberstimmen, daher mit ersten Bläser zu besetzen!"
2782 • smaragd Előzmény 2746 2017-05-31 09:42:42

Robert Kovács Franz Schmidt művét jatsza
2781 • smaragd 2017-05-29 17:09:50

Franz Schmidt műveiről és műrészletek: Universal Edition
2780 • smaragd Előzmény 1536 2017-05-29 08:28:41

Wilhelm Sinkovicz elemzése "A hétpecsétes könyv" ("Das Buch mit sieben Siegeln") 2015 évi előadása alkalmából, - Manfred Honeck vezényelt - az Előzményre kattintva érdemes újra elolvasni a több témát érintő írást.
2779 • smaragd Előzmény 2777 2017-05-27 09:13:56

Wiener Symphoniker
Musikverein Wien, Großer Saal

Rudolf Moralt Dirigent

Franz Schmidt: "Das Buch mit sieben Siegeln" (1935-1937)
Oratorium

8. Februar 1956
2778 • smaragd Előzmény 2762 2017-05-26 08:06:34
FRANZ SCHMIDT MŰVEI - KONCERTEK 2017/2018

Saison 2017/2018:
26. 4. 2018
27. 4. 2018

hr Sinfonie Orchester
Alte Oper Frankfurt
Großer Saal

Franz Schmidt: 4. Sinfonie

Mischa Maisky  Violoncello
Paavo Järvi  Dirigent

2777 • smaragd Előzmény 2773 2017-05-24 13:25:46

Wiener Symphoniker
Musikverein Wien, Großer Saal

Rudolf Moralt Dirigent

Franz Schmidt: "Das Buch mit sieben Siegeln" (1935-1937)
Oratorium

7. Februar 1956
2776 • smaragd 2017-05-23 06:38:44

Mindazoknak ajánlom a linket, akik fórumunkon megkedvelték ezt a három rövid darabot, Schmidt ifjúkori műveit - ősbemutató:1926 -  és azoknak is, akik most hallgatják majd meg először:

Franz Schmidt:Drei kleine Phantasiestücke nach ungarischen Nationalmelodien für Violoncello und Klavier (1892)
2775 • smaragd Előzmény 2757 2017-05-21 16:46:24

Rövid videorészlet tudósít arról, hogy 2014-ben Semyon Bychkov a Royal Akademy of Musik Symphony Orchestra élén is vezényelte Franz Schmidt 2.Szimfóniáját.
2774 • Ardelao Előzmény 2596 2017-05-20 10:03:46

Franz Schmidt: Symphony 3, Libor Pešek Conducting the Slovak Philharmonic Orchestra - Audio CD
Supraphon 33CO-1668. CD made in Japan by Denon. Recorded in 1983. (Reissue)

Libor Pešek
2773 • smaragd Előzmény 2771 2017-05-19 08:05:51

Wiener Symphoniker
Musikverein Wien, Großer Saal

Rudolf Moralt Dirigent

Franz Schmidt: "Das Buch mit sieben Siegeln" (1935-1937)
Oratorium

22. Oktober 1954
2772 • smaragd Előzmény 2771 2017-05-17 16:41:41

Rudolf Moralt karmester "Buch" vezénylései a Wiener Singverein oldalán:1954
2771 • smaragd Előzmény 2755 2017-05-17 16:39:15

Wiener Symphoniker
Musikverein Wien, Großer Saal

Rudolf Moralt Dirigent

Franz Schmidt: "Das Buch mit sieben Siegeln" (1935-1937)
Oratorium

21. Oktober 1954
2770 • smaragd Előzmény 2769 2017-05-16 08:16:35

Érdekes és sokatmondó, ismereteim szerint a zenetudományban eddig feldolgozatlan könyvre bukkantam egyik könyvtárunkban:


NOTRE DAME
Romantikus opera két felvonásban

HUGÓ VIKTOR
Hasonló című regénye után

Írták:
WILK LEOPOLD és SCHMIDT FERENC

Zenéjét szerzette:
SCHMIDT FERENC

Magyarra fordította:
LÁNYI VIKTOR

SZÖVEGKÖNYV

DREI MASKEN-VERLAG G.m.b.H. MÜNCHEN
MAGYARORSZÁGRA:

BÁRD FERENCZ ÉS TESTVÉRE, BUDAPEST.
Copyright 1911. by Drei Masken-Verlag G.m.b.H. München.

Az előadás, fordítás, sokszorosítás és mindenféle átírás joga megszerezhető: Drei Masken-Verlag G.m.b.H. München.

Magyarországra Bárd Ferencz és Testvére zeneműkiadóhivatalától, Budapest.
Orosz- és Lengyelországra: Neldner P. Riga
Utánnyomás az 1911. évi márczius 20-ról kelt orosz szerzői törvény értelmében tilos.Fentiek azt jelentik, hogy Franz Schmidt neve nemcsak a kor szokása szerint volt magyarra fordítva, hanem Schmidt Ferenc (1874-1939) személye és első operája - "Notre Dame" (1901- 1903), ősbemutató: 1914 - már színrevitele előtt ismert volt a magyarországi zeneművészetben is.


2769 • smaragd Előzmény 2765 2017-05-15 11:30:44

Úgy tudom, hogy a magyarországi ősbemutatók és bemutatók nincsenek feldolgozva, összegyűjtve.
Mi talán elkezdhetnénk, a korábbi bejegyzéseinkkel bővítve  ...
Lehet, hogy  a harmadik pozsonyi gimnazista barát, Bartók Béla archívuma is rejt Schmidt Ferenczre  - aki Franz Schmidt néven lett Bécsben, majd a világ számos részén ismert zeneszerző - vonatkozó emlékeket?
2768 • Ardelao 2017-05-13 14:14:32


Schmidt "Piano Concerto" Daniela Rusó/Ludovit Rajter

Közzététel: 2017. ápr. 22.
Piano Concerto in E flat Major for the left hand
by Franz Schmidt
2767 • smaragd Előzmény 2766 2017-05-12 07:07:08

Ennek a fórumnak sajátossága, hogy néhány  szóban megemlékezünk az indulásról, évfordulókról, örömmel gyűjtöttük a bejegyzésekhez az anyagokat.
Ezúton is köszönöm együttműködő részvételedet, amellyel az elmúlt két esztendőben az egykori bécsi Akadémia igazgatója, rektora és a zeneszerző Franz  Schmidt életművének felelevenítéséhez, bemutatásához óriási mértékben hozzájárultál.
Ez a fórum fix pont az interneten, ahol az érdeklődők pontos adatokat kapnak Franz Schmidt életművéről.

Ismét egy új videó, Franz Schmidt első operájának 15 perces részlete,

Ludovit Rajter vezényel
2766 • Ardelao Előzmény 2764 2017-05-10 22:35:03

Elnézést kérek. Félreérthetően fogalmaztam. Tény, hogy amióta ez a fórum működik, a YouTube-on egyre több felvétel jelenik meg Schmidt műveiből. :)
2765 • Ardelao Előzmény 2761 2017-05-10 22:16:53

Az alábbi sorok igazolják, hogy Dohnányi Ernő szerencsére nem neheztelt gimnáziumi riválisára, Franz Schmidtre. Nevét tisztelettel említi, és „hírneves” „elődjének” a műveit is vezényelte.

Kiszely-Papp Deborah – Dohnányi Archívum - "Emlékkönyvemből” - Dohnányi Ernő előadása a Magyar Rádióban
Budapest I, 1944. január 30., vasárnap, 18 órakor

(Részlet)

„……………………………………….
Ösmeretségem az orgonával voltaképpen harmadik gimnazista koromba nyúlik vissza, mert ettől az osztálytól kezdve vasárnaponként a gimnázium templomában az istentiszteletnél az orgona szolgálatát láttam el. ……
Talán érdekes, ha megemlítem, hogy úgy elődöm, mint utódom a gimnáziumi orgonán később hírneves muzsikus lett. Elődöm, Schmidt Ferencz, a bécsi Hochschule für Musik korán elhalt rektora közönségünk előtt is ismert. Sok sikert aratott operája, a „Notre Dame, a budapesti Operaházban is előadásra került (46), szimfóniáit a Filharmóniai Társaság mutatta be (47), és a „Változatok egy huszárdalra” a rádió stúdiójában is többször elhangzott. Utódom a pozsonyi orgonán pedig Bartók Béla lett.
………………………………………..”

A lábjegyzetek szövege:

(46)
„Schmidt „Notre Dame” című operáját 1916. december 14-én mutatták be Budapesten, utána még négyszer játszották 1917. január 11-ig. A vonatkozó adatokat Wellemann Nórának köszönöm.”

(Megjegyzés, kommentár nélkül: Wellemann Nóra 2012-ig az Operaház Archívumának a vezetője volt, majd érdemei elismerése mellett elbocsátották, mivel Ókovács Szilveszter szerint az „Operaháznak az alaptevékenységre kell koncentrálnia”. Ld.!: Bóka Gábor cikke: KI VIGYÁZ A MÚLTRA? Az Operaház Archívumának jövőjéről.)

(47)

„Schmidt II. Esz-dúr szimfóniáját először 1916. október 23-án tűzte műsorra a Filharmóniai Társaság Zenekara, Kerner István vezényletével azon a hangversenyen, amelyen Dohnányi op. 12-es, gordonkára és zenekarra írt Konzertstückje is elhangzott. E szimfónia két későbbi előadását Dohnányi vezényelte (1922. november 19-én és 20-án, főpróba és előadás), továbbá Schmidt „Változatok egy huszárdalra” c. művét játszották (1931. december 6-án és 7-én, főpróba és előadás) a Filharmonikusok, szintén Dohnányi vezényletével. Forrás: Csuka Béla: Kilenc évtized a magyar zeneművészet szolgálatában. Budapest: Filharmóniai Társaság, 1943.”
2764 • Ardelao Előzmény 2763 2017-05-10 22:14:42

E „jubileum” alkalmából köszönet illeti mind e topik megnyitóját, mind a Café Momus Szerkesztőségét, mert jelentős részük van abban, hogy egy méltatlanul elfeledett és ráadásul háromnegyed részben magyar! zeneszerző, Franz Schmidt neve újra bevonult a „köztudatba”, és műveit egyre gyakrabban adják elő. :)
2763 • smaragd Előzmény 1150 2017-05-10 14:00:27

Ma arra a 2 évvel ezelőtti, napfényes, tavaszi napra emlékezem, amikor kérésemet támogatva a "café momus" szerkesztősége megnyitotta a "Franz Schmidt" fórumot, benne a témaindító első bejegyzésemmel.

Ebből az alkalomból felidézem az eddig megjelent bejegyzések közül számomra az egyik legfontosabbat - amely a megjelölt témát saját tapasztalataiból ismerteti és  sokrétűen bemutatja -, a Rajter Lajos professzorral készült beszélgetést, amely az Előzményben olvasható, 1150, 1156, 1158, 1168, 1170, 1171, 1172, 1173.


2762 • smaragd Előzmény 2758 2017-05-09 20:41:59

Ismét egy rádióadás, a WDR éjszakai koncertprogramjában

Franz Schmidt: Konzert für Klavier in Es-dur (1934)

művét Markus Becker játsza

11. 5. 2017
2761 • Ardelao Előzmény 1479 2017-05-09 07:44:13

Schmidt Ferenc és Dohnányi Ernő

Gombos László, Horváth György, Fejérvári Boldizsár és Mészáros Erzsébet közös munkával válogatást tett közzé azokból a dokumentumokból, illetve sajtótudósításokból, amelyek képet adnak Dohnányi Ernő pályájának kezdeti éveiről (1887-1898).
A válogatásban idézett, korabeli újságcikkek némelyikében az akkor 13 éves Schmidt Ferencről is olvashatunk:

Preßburger Zeitung, 1887. január 29. (141. old.):
„„ Wiedermann-ünnep.
….S c h m i d t Ferenc 3. osztályos tanuló Beethoven nehéz „Pathétique” szonátájának jól sikerült előadásával lepte meg a közönséget, és hangos tapsban részesült. …… Érdekesnek kell neveznünk a második rész első számát, Mozart I. zongoranégyesét ….., amelynek zongoraszólamát az I. osztályos D o h n á n y i Ernő egészen bámulatosan játszotta ….”

Westungarischer Grenzbote (Preßburg), 1887. január 29. (142. old.):
Wiedermann-ünnep .
…3. szám: Beethoven „Pathétique” szonátája, melyet bámulatos pontossággal és értő módon adott elő zongorán S c h m i d t Ferenc (III. oszt.) ………, majd Mozart egyik kvartettjét játszotta a kis „virtuóz” D o h n á n y i Ernő (I. oszt. [zongora]), ……. A négy ifjú művész, és különösképp a kis Dohnányi, tapsvihart aratott. …….”

Pozsonyvidéki Lapok, 1887. január 30. (142. old.):
A főgymnasium konczertje.
… S c h m i d t Ferencz (III. o.) játszotta zongorán Beethoven Sonate pathétique-jét precízióval és bravourral. …. Nem kevésbé elégítette ki a közönség várakozását Mozart I. vonósnégyese …., melyet a kis D o h n á n y i E. (I. o.) zongorán, Sterbal T. (V. o.) hegedűn, Kovács F. (V. o.) violán és Teller M. (VI. o.) gordonkán játszottak. …… Hogy a közönség mily élvezetesnek találta az estét, bizonyítja az a körülmény, hogy a meglehetősen hosszú hangversenyt a legnagyobb türelemmel hallgatta végig, a szereplőket megtapsolta, sőt, azokat, a kiket a múlt évi hangversenyről ismer, már megjelenésükkor tapssal tüntette ki. Az ünnepély zenei részének vezetése Dohnányi Frigyes tanárt dicséri. ….”

Búbánat fórumtárs az 1479., 1485., 1489. és 1505. sz. bejegyzésében tette közzé Laki Péternek a „Schmidt Ferenc, Ernst von Dohnányi és a budapest-bécsi útelágazás” címmel megjelent tanulmányát /angolul: „Franz Schmidt (1874-1939) and Ernst von Dohnányi (1877-1960): A Study of Austro-Hungarian Alternatives”/ .
Ebben megtaláljuk Schmidt Ferenc visszaemlékezését is életének erre az időszakára: :

„Dohnányi Frigyesnek, gimnáziumi fizikatanáromnak (aki egyszersmind hegedűtanárom is volt) volt egy fia, aki egy szép napon mint zongorista csodagyerek lépett a közönség elé. A csodagyerek első szereplését óriási szenzációnak igyekeztek beállítani: minthogy Dohnányi Ernő korához képest kis termetű volt, valóságos koránál még fiatalabbnak tüntették fel. A gyereket felemelték, úgy ültették rá a zongoraszékre, és egy speciális készüléket szereltek nagy hűhóval a zongora alá, hogy a fiú lába elérje a pedált stb. stb. Legfeljebb másfél évvel lehetett fiatalabb nálam: ő másodikos volt, én harmadikos, amikor első sikerét aratta az iskola egyik ünnepi hangversenyén. Én is játszottam ezen a koncerten, mégpedig egy nagy szólódarabot (ha jól emlékszem, Liszt XI. magyar rapszódiáját), míg ő mindössze Mozart g-moll zongoranégyesének könnyű zongoraszólamát adta elő. Mégis engem alig említettek meg az újságok, míg Dohnányit mint párját ritkító zsenit ünnepelték. A sajtó következetesen kitartott kettőnk ilyetén megítélése mellett, ami (bár nem mutattam) nagy keserűséggel töltött el.”

Úgy tűnik, e keserűség Franz Schmidtben élete végéig megmaradt, noha Dohnányi Ernő valószínűleg nem adott okot a neheztelésre. Tekintettel azonban arra, hogy a „kis Dohnányi” a zenei vezető, Dohnányi Frigyes tanár úr fia volt, őt a közönség minden bizonnyal jobban ismerte, és ezért jutalmazta nagyobb tapssal, mint Schmidtet.
Feltételezem azonban, hogy a 13 éves Schmidt ez idő tájt élhette át életének első megrázkódtatását. Hiszen apját csalás miatt elítélték (a per ebben az időszakban kezdődhetett meg, illetve ebben az időszakban rendülhetett meg a család anyagi biztonsága). A kamasz fiút ez a helyzet rendkívül megviselhette, önbecsülését megrendíthette. Nem lehet csodálkozni azon, hogy az 1887. évi koncerten történtek olyan mélyen beíródtak a lelkébe, hogy azokra még önéletrajzi vázlatában is kitért. Hogy feltételezésem téves lenne? Elképzelhető. Mindenesetre érdekes, hogy a kiváló memóriájú Schmidt Ferencet ebben az egyetlen esetben cserben hagyta híres emlékezete. Noha az újságcikkek szerint Beethovent játszott, ő Liszt XI. magyar rapszódiáját említi. Ez az emlékezetkiesés az ő esetében csakis valamilyen traumatikus történés következménye lehet.
  
Műsorajánló
Mai ajánlat:
19:00 : Budapest
Pesti Vármegyeháza

Hegedűs Endre és Katalin (zongora),
Nathan Giem, Sörös Beatrix (hegedű)
"Holdfény estek - 2017"
"Férjek és feleségek"
BEETHOVEN: F-dúr „Tavaszi” szonáta hegedűre és zongorára, Op.24
LECLAIR: G-dúr szonáta két hegedűre, Op.3 No.1
BARTÓK: Válogatás a 44 duóból:
1. Párosító, 5. Tót nóta, 6. Magyar nóta, 9. Játék, 13. Lakodalmas, 14. Párnás tánc
PLEYEL: G-dúr duó két hegedűre, Op.24 No.1
SCHUBERT: B-dúr szonáta négy kézre, Op.30
BRAHMS: d-moll szonáta hegedűre és zongorára, Op.108
A mai nap
született:
1862 • Claude Debussy, zeneszerző († 1918)
1928 • Karlheinz Stockhausen, zeneszerző († 2007)