Bejelentkezés Regisztráció

A Porgy és Bess Magyarországon


312 Edmond Dantes 2018-03-08 08:59:46 [Válasz erre: 309 -zéta- 2018-03-07 19:25:44]

A tudósítás szerint akkor "zavartan bebotorkáló Fischer Ádám" amennyire tudom, azóta (is) "zavartan botorkál"...világhírű zenekaroknál -februárban pl. a Berlini Filharmonikusokat vezényelte több koncerten- és a világ legjelentősebb operaházaiban (MET, Scala, München, Semperoper etc.) és vélhetően nem tölti el rettegés akkor sem, amikor ezekben a hetekben, hónapokban is a rendezetlen, félelemben élő, koszos-piszkos, bűnözéssel sújtott Bécsben, a StOP-ban és a Musikvereinben vezényel koncerteket, operaelőadásokat...pl. Ringet a Ringen :-)

(Itt off, de itt tudok "válasz" gombbal reagálni = átteszem FÁ topikjába is.)


311 Momo 2018-03-07 19:35:53 [Válasz erre: 310 Momo 2018-03-07 19:34:03]

(De nincs ebben ennyi, csak azért írtam, hogy ne legyen félreértés.)


310 Momo 2018-03-07 19:34:03 [Válasz erre: 308 Héterő 2018-03-07 19:07:14]

Nem fogalmaznak pontosan.

Fischer itt már több mint egy éve nem volt közalkalmazott (a túl sok kötelezettség miatt), ezért hivatalosan főzeneigazgató sem. Olyan, hogy vezető karmester, nincs. Első karmester van. Az Kovács János volt abban az időben.

(A művészeti igazgató pedig Kovalik Balázs. Egészen 2010 közepéig, amikor a lejáró szerződését nem újította meg az új kormány új minisztere.)


309 -zéta- 2018-03-07 19:25:44

Ha tőlem kell idézni, van ennél jobb... tiszta történelem...;-)


308 Héterő 2018-03-07 19:07:14

-zéta- 11.01.12.


307 Momo 2018-03-07 18:57:51 [Válasz erre: 306 Edmond Dantes 2018-03-07 18:46:18]

Na, látod... mindjárt nem főzeneigazgató... 

(Azt nem tudom, hogy a Művészeti Tanácsadó Testület nevű sóhivatal mikor ért véget, de 2010 októberében már GyRGy a főzeneigazgató.)


306 Edmond Dantes 2018-03-07 18:46:18

Fischer Ádám saját honlapján ez olvasható:

Er war Generalmusikdirektor in Freiburg (1981-1983), Kassel (1987-1992), Mannheim (2000-2005) und kehrte als Künstlerischer Leiter der Budapester Oper (2007-2010) in seine Heimatstadt zurück.

 


305 Momo 2018-03-07 18:13:34

Hülyeséget ír az (angol nyelvő) Wikipédia és a Guardian is. Fischer már 2009 júliusától nem volt főzeneigazgató az Operaházban.
(Tekintve, hogy nem tudott, és nem is akart annyi időt itthon tölteni, amennyit a főzeneigazgatói feladat megkívánt volna.) Hogy mégis adja a nevét a dologhoz valamilyen formában a "művészeti tanácsadó testület" vezetője lett... és lényegében eltűnt az Operaházból.

(A magyar Wikipédián a helyes infó szerepel.)


304 Héterő 2018-03-07 17:47:02 [Válasz erre: 303 Edmond Dantes 2018-03-07 17:39:57]

Fordítunk és nem ferdítünk? Előbb olvasni kellene, és csak azután próbálkozni lehazudni a csillagos eget odefentről. Akkor mégegyszer az egész szöveg:

But Ádám Fischer, a prominent Hungarian conductor who resigned as the state opera’s music director in 2010 in protest at the Orbán government’s policies, called the adaptation “a political production”, which had not been made in good faith.

“They wanted to provoke this discussion,” he said. “It’s part of the whole election campaign against what they see as the double standards of the west and to allow them to say the west is racist and we are better than the west. Why else would Hungarian state opera stage a production of Porgy and Bess two months before the election?”


303 Edmond Dantes 2018-03-07 17:39:57

A Fischer Ádámról szóló The Guardian-cikk szakasz csaknem azonos a karmester Wikipédia-szócikkében olvasható szöveggel (és tudtommal valós):

"At the end of 2010 Fischer resigned as Music Director of the Hungarian State Opera in protest against the controversial media law introduced in Hungary in 2011". Azaz: 2010 végén Fischer lemondott a Magyar Állami Operaház zeneigazgatóságáról, tiltakozásul a Magyarországon 2011-ben bevezetett vitatott médiatörvény ellen.

Guardian: 'But Ádám Fischer, a prominent Hungarian conductor who resigned as the state opera’s music director in 2010 in protest at the Orbán government’s policies, called the adaptation “a political production”, which had not been made in good faith.' Azaz kb.: 'De Fischer Ádám,  a prominens magyar karmester, aki 2010-ben lemondott az Állami Operaház zeneigazgatói tisztéről, tiltakozásul  az Orbán kormány politikája ellen, az adaptációt "politikai produkciónak" nevezte, amelyet nem jóhiszeműen készítettek el.'
Fordítunk és nem ferdítünk...(a helyesen fordított szövegrészt nem idézem be.)

Ugyanott (wiki) és fenti alatt: "'A lot of the attention has focused on the new law but the problems run far deeper. Even more worrying are changes to the national constitution that are being drafted and the rise of anti-Semitism, homophobia and xenophobia in Hungarian society." Azaz kb.: "Sok figyelem irányult az új törvényre, de a problémák messze mélyebbre vezetnek. Még aggasztóbbak a nemzeti alkotmány tervezett változásai, és az antiszemitizmus, a homofóbia és az idegengyűlölet fokozódása a magyar társadalomban."


302 IVA 2018-03-07 03:55:31 [Válasz erre: 301 Héterő 2018-03-06 21:20:45]

Ókovács Szilveszternek a The Guardian számára adott válaszainak minőségétől nem vagyok elragadtatva, a Fischer Ádámnak feltett kérdései viszont ragyogóan sikerültek. Fischer Ádám – rajongjon érte, aki akar – minden lesajnálást megérdemel.


301 Héterő 2018-03-06 21:20:45 [Válasz erre: 300 Búbánat 2018-03-06 19:56:24]

The Guardian 10 Feb 2018

Fischer Ádám, a neves magyar karmester, aki zeneigazgatóként 2010-ben (???) visszavonult (???) az Orbán-kormány politikájával szembeni tiltakozásul (???), azt állítja azonban, hogy ez az adaptáció "politikai produkció" volt, és nem jó szándékkal jött létre.

"Szándékukban állt kiprovokálni ezt a vitát", mondta. " Része ez az egész választási kampánynak, így támadják a szerintük meglévő "nyugati kettős mércét", amire hivatkozva a Nyugatot rasszistának állítják be, és "mi jobbak vagyunk, mint ők", mondják. Mi más oka lehet, hogy a Magyar Állami Operaház színre visz egy olyan művet, mint a Porgy és Bess - két hónappal a választások előtt?


300 Búbánat 2018-03-06 19:56:24

Porgy és Bess – The Guardian

  • 2018. február 12.  Opera.hu

A The Guardian újságírója a Porgy és Bess-bemutató kapcsán megkereste kérdéseivel a Magyar Állami Operaházat. A kérdésekre adott válaszokat, valamint az újságíró tájékoztatását szolgáló mellékelt videókat és írásokat változtatás nélkül közöljük.

1., Milyen okok miatt kellett a szereplők etnicitását megváltoztatni? Kulturális okai voltak talán, hogy a magyar közönség könnyebben fogyaszthassa a művet, vagy a jelen politikai hangulat, amit Orbán Viktor miniszterelnök kormánya okoz?

Porgy és Bess egy opera, és ez az alapvetően zenei műfaj a hangok, sok ezer hangjegy összességét jelenti, nem valamiféle tanulmánykötetet vagy skanzen. A magyar közönség 1983, a tiltás bevezetése előtt black face-megoldással (feketére maszkírozva) is értette és szerette a művet, 144 előadást ért meg, és a mai produkciót is ovációval fogadta. A kétmilliós Budapesten több mint 100 színház, táncegyüttes, zenekar és kulturális intézmény működik, ennek elenyésző része állami irányítású. Lehet, hogy máshol politikai kérdés, ám a művészet nálunk szabad – a miniszterelnök szokott operába járni, tavaly bérlete is volt hozzánk, de ezt az előadást speciel nem látta. Ha valakinek mindenről ugyanaz jut az eszébe, az egy betegség.

2., Miért változtatták meg a történet helyét és idejét az 1930-as évek Dél-Karolinájából a mai Magyarországra/Európára?

Egy remekmű szereplőinek nincs valódi etnikuma, típusok és jellemek viszont vannak, és minden nagy alkotás valahol szimbolikus is, hisz jóval több van mögötte, mint a felszíni külsőségei. Walter Scott történetének főszereplője ugyanazt érezte, mint érzi ma egy lány, ha a családi cég csődje miatt hozzákényszerítik egy milliárdoshoz, akit nem szeret: például a Lammermoori Luciának egyáltalán nem árt az a friss szemlélet, amely a ma embere számára sokkal átélhetőbbé teszi régi korok történeteit. Ugyanakkor Carmen nem lőhetné le Don Josét, mint most Firenzében: a mű lényegéhez maga a partitúra tartozik, és ott a nő hal meg, nem a férfi. A Porgy színhelye pedig nem Magyarországra került át: aki hasonlóságról írt a pesti Keleti Pályaudvarral, az még arra sem vette a fáradtságot, hogy a neten rákeressen. Hangsúlyosan semleges környezetet teremtettünk, mert az volt a rendezői koncepció, hogy egy összetartó közösség ideiglenes helyre kerül, ott kénytelen élni, de végig elvágyódik az ígéret földjére, ahol minden másképp lesz és megszűnnek a gondok. Ez a mű lényege, és egy operaprodukciónak erről kell szólnia, az egyetemes üzenetről, nem a folklórról, pláne nem húszezer kilométerrel arrébb.

3., Tisztában volt a MÁO a Gershwinék által meghatározott casting feltételeknek, mielőtt a jelen produkciót elkezdték előkészíteni?

Úgy mentünk neki, hogy rábírjuk őket a változtatásra. Ezek szerint Amerikában nem értenék, hogy faji alapon nem lehet különbséget tenni ember és ember között? Nálunk erre egyszer volt csak példa, az Opera művészeit is letiltották a színpadról, és mindez a holocaustba torkollott. Magyarországon a rasszizmussal szemben nulltolerancia érvényes, mi emberek bőrszínét sem tarthatjuk nyilván, így az all-black-casttal egyszerűen nem tudok mit kezdeni. Amikor pedig a szerződési példányból hiányzott ez a kitétel, a legnagyobb nyugalommal írtam alá, és csalódott vagyok, hogy nem a józan ész, hanem figyelmetlenség juttatott minket engedélyhez.

4., Néhány magyar orgánum üdvözölte a változásokat, mert szerintük a fent említett feltétel rasszista és politikailag (in)korrekt. Egyetért a MÁO ezekkel a kijelentésekkel?

Ez a feltétel rasszista és politikailag inkorrekt, ahogy mondja. És nemcsak szerintünk: a New York Times már 2002-ben megírta ezt, és számos olyan megszólalónk, idézetünk van, amely szerint őrület, hogy az opera világában, ahol az absztrakció alapfeltétel, létezik egyetlen ilyesféle tiltás, miközben soha semmilyen szerző nem kötött ki effélét – és persze, a Gershwinek sem, csak a mű születése után 48 évvel. A végrendeleti tiltáshoz egyébként is szkepszissel állok, mert ha valaki életében nem hozta meg a döntést, miért tenné a halála után?

5., Tervez az Opera további előadásokat a február 8-i után?

Ma játsszuk a művet utoljára az idei műsorterv szerint. Minden jegy elkelt a sorozatra, 7.200-an látták, elképesztő sikere volt. És nem adjuk fel, ha kell, perre megyünk azért, hogy ne tagadhassák meg tőlünk annak a műnek eljátszását, amely az emberiség egyik nagy közös kincse – és mi rendben fizetünk is érte. Ha a végén Porgy szippantana egy nagyot Sportin’ Life csodaporából, s így fogna bele az „Oh Lawd, I’m on my way”, a megrendítő fináléba, akkor nem lennénk méltók a műhöz, de olyan országban, ahol egyszerűen nincsenek feketék, mert gyarmatok sem voltak, ez a tiltás egyetlen percig sem volt indokolható. Sőt, azt sem tervezzük, hogy Liszt, Bartók vagy Kodály műveinek előadását magyar származáshoz kössük. Csodálom, hogy odaát nem értik: attól, ha más is megszeretheti a kultúrád kincseit, nem kevesebb leszel, hanem több. Meg, hogy az emberek egyenlőnek születnek.

 

A The New York Times cikke és Nicholas Payne, az Opera Europa igazgatójának levele a mellékelt dokumentumban olvasható.

Porgy és Bess bemutatója kapcsán készült videók elérhetők a címekre kattintva: [...]

 

A Magyar Állami Operaház kimerítő tájékoztatása dacára az alábbi látott napvilágot.

"A magyar operafőnök megvédi döntését, hogy fehér szereposztásban mutatta be a Porgy és Besst" (Robert Tait, The Guardian, 2018, február 10.)

[a cikk elolvasható legfent, a címre kattintva]

 

Porgy and Best of The Guardian - ÓKOVÁCS SZERINT AZ OPERA – 2/60. levélária


299 Búbánat 2018-02-11 20:15:49

Feketék fehéren

Kritika az Erkel Színház Porgy és Bess című előadásáról

Zappe László, 2018.02.06. 10:55

A Porgyt értékei szerint műsoron kellene tartani minden operaházban: az Erkel Színházban most - dacolva egy végrendelettel - színpadra került, egyedül a hiányos rendezés állt a siker útjában.

"Természetesen megint hiányt pótol az Operaház, amikor az Erkel Színházban bemutatja a huszadik századi operairodalom egyik alapművét, George Gershwin alkotását, a múlt század harmincas éveiben született Porgy és Besst. Ugyanezt tette dalszínházunk 1970-ben is, amikor először műsorára tűzte a darabot."


298 maris 2018-02-10 18:07:31

Nem szoktam a fórumba írni, inkább csak olvasom, de már két hete gyűlik bennem a mondanivaló, amit most kiírnék magamból. A Porgy és Bess premierjén (illetve annak egy részén, mert a 3. felvonást nem vártam meg) értek olyan hatások, amelyek mellett nem szeretnék most szó nélkül elmenni.

A jegyemen és az interneten is az állt, hogy 18.00-kor kezdődik az előadás. Elfoglaltam a helyemet a karzaton 17.55 perckor, és 18.15-ig semmi nem történt, azon kívül, hogy időnként egy lámpa megvilágította a vasfüggönyt arra érdekes mintákat festve. Ekkor kinyílt a vasfüggöny ajtaja, kilépett az igazgató úr, és rendkívül nyegle stílusban értesített minket arról, hogy elromlott a "fénypult", és hogy várjuk meg, amíg rendbe hozzák, és hogy a zenekar addig játszik valamit a darabból, ami nem a nyitány, mert "csak kettő zenekari részlet van benne". Ehhez képest a zenekar 4 részletet játszott el, ha jól emlékszem. Az egész előadás alatt az első részlet tette rám a legnagyobb hatást. Jó volt a karmester, Dénes István, és gyönyörűen szólt a zenekar: homogén de mégis sokszínű. Az igazgató úr még kétszer örvendeztetett meg minket ékesszólásával.

18.35-kor kezdődött el végre az előadás. Lehet, hogy a világítás problémái miatt, de szinte az egész ugyanabban a fényben ment le. A díszlet egy repülőtér várótermére hasonlított, amelyet hajléktalanok, vagy hippik, vagy valamilyen általam nem ismert törzs vagy nép tagjai vettek birtokba. Ez az első jelenetben egészen jól működött, de pl. a 2. felvonásban, amikor kirándulni mennek, akkor ugyanoda mentek, mint ahol addig voltak, tekintve, hogy a díszlet semmit sem változott, csak a matracok kerültek ki középről. A ruhák szerintem érdekesek voltak.

Ami a zenei megvalósítást illeti, szépen szólt a zenekar a továbbiakban is, de néha a kevesebb több lett volna. Tudomásom szerint a darab nem lett annyira meghúzva, mint a 48 évvel ezelőtti bemutatón, de volt egy „rövidítés”, ami nagyon fájt. Az első felvonás fináléja az egyik leghatásosabb, legjobb zene, amit valaha hallottam (érdemes meghallgatni a Lorin Maazel által vezényelt felvételből). Eredetileg Bess két versszakot énekel az énekkar közreműködésével, majd egy zsolozsma-szerű középrész következik, egy fokozás és a visszatérés, amely ötvözi a spirituálé ritmus- és dallamvilágát és egy vonat által kiadott hangokat (vonatfütty, zakatolás, kerékcsikorgás…). Mivel a középrészt teljes egészében kihúzták, ezért háromszor ment le ugyanaz a dallam, amely így szinte semmilyen hatást nem tett rám. Ráadásul Bess azért énekel az elején szólóban, hogy felpezsdítse az egész közösséget. A végén már nem kellett volna énekelnie, mivel a tömegre már át kellett volna ragadnia ennek, de amit hallottam, az inkább olyan volt, mint ha egy rondofinale csendült volna fel egy Rossini-operából, mivel Bess végig középen volt, végig énekelt, sokszor egy oktávval feljebb, mint kellett volna. Ez így nekem nem húzás, hanem a darab meghamisítása. Nem tudom, ki dönt a rövidítésekről, de valószínűleg Dénes Istvánnak komoly szerepe volt ebben.

Rendezőnek lenni egy szakma. Véleményem szerint a rendező beleépítheti a rendezésbe, hogy miként látja a darabot. Felőlem áthelyezheti más korba, más helyre, ha ezzel gazdagítja a darab mondanivalóját, és a közönség jobban átérzi az egyes szereplők drámáját. Mindez nem jelenthet felmentést arra, hogy Almási-Tóth András elmulasztotta megvizsgálni, hogy milyen szituációk vannak a darabban, és hogyan lehet azokat színpadon megoldani. Bess és Crown jelenete egyszerűen egy rossz vicc volt a 2. felvonás 2. képében. A szöveg szerint Bess szabadulni akar Crown karjaiból, de egymástól 5 méterre voltak. A kotta szerint nem Maria áruja az epret (egyébként itt sem, csak arról énekelt, de az egész úgy nézett ki, mintha teste bizonyos részeit kínálná fel, ami még egész jó ötlet is lehetne, ha volna koncepció, és normálisan meg volna rendezve). Clara kirohant a viharba a férje után, majd pár perc múlva nyugodtan visszajött énekelni (az itteni énekelnivalót a kotta szerint az énekkar egyik énekművészének kellett volna abszolválnia). Ha rendben van, hogy Porgy egy mankóval jön le a nem működő mozgólépcsőn (háttal a közönségnek, amely szintén nem túl előnyös megoldás), majd három perc múlva átlépi az útjában lévő padokat, és le is teszi a mankót, akkor kérdezem én: miért kellett egyáltalán azzal bejönnie? Szerintem négy eset lehetséges. Ha ez volt a rendező koncepciója, akkor hülyének nézi a nézőt. Ha elsiklott ezen részlet felett a figyelme, akkor feltehetőleg nem figyelt oda a próbákon, vagy ez így őt nem zavarta. Ezen két esetben az Operaház helyében én elgondolkodnék, hogy akarok-e ilyen embert még rendezőként látni. Elképzelhető, hogy az énekes felejtette el a rendezést, vagy egyszerűen idegesített a mankó. Ez esetben az énekes nem alkalmas arra, hogy egy ilyen szerepet eljátsszon, tehát le kellett volna cserélni, de ez nem történt meg, tehát a negyedik verzióhoz érkeztünk, amit a Lammermoori Lucia premierjéhez kapcsolódó híresztelések alapján feltételezek: a feszített munkatempóban egyszerűen nem lett kész időre a díszlet és a kellékek, így az énekesek azok nélkül próbáltak, és megszokták a mozgást mankó és a többi segédeszköz nélkül.

Mindez még nem fájt volna annyira, hogy megírjam ezt a kis egyre hosszabbnak látszó esszét, A legnagyobb bajom az, hogy mindez jórészt nagyszerű énekművészekkel történt meg. Bess szerepében Létay Kiss Gabriella a tőle már megszokott magas színvonalú énekléssel hívta fel magára a figyelmet. Hangja minden regiszterben szépen szól, az utolsó sorban is jól hallgató, éneklése ízléses és érzelemgazdag. Sajnos a figura egyáltalán nem az ő habitusának megfelelő, és ennek orvoslására sem a rendező, sem a jelmeztervező nem tett eleget. Palerdi András Porgy szerepében hangilag szintén ideális, de az ő hangja nem hordozta magában a drámát. Nem tudom, hogy mekkorát alakított a 3. felvonásban, de az első kettőben számomra végig egyforma volt: magas színvonalon felmondta a leckét. Crown szerepe tökéletesen passzolt Szegedi Csabához. A 2. felvonás béli dalában ugyan elnyomta a hangját a zenekar (ezt inkább a karmester hibájának érzem), de az összes többi részben remek volt. Alakításban neki sem ártott volna egy jó rendező. Kissé fordított a helyzet Serena alakítójával, Bakonyi Anikóval. A mű legtöbb részében, leginkább a siratóban kevésnek tűnt a hang, de ő fantasztikus színpadi jelenlétével hívta fel magára a figyelmet. Külön kiemelném a 2. felvonás 3. jelenetét, amikor Bess gyógyulásáért imádkozik. Fantasztikus volt, ahogy egy-egy szónak értelmet, egy-egy hangnak súlyt adott. Balczó Péter Sporting Life szerepében minden szempontból rendben volt, bár egy kicsivel több játék, több szín (hangban) nem ártott volna. Rőser Orsolya Hajnalka a bölcsődal után mintha csak arra törekedett volna, hogy áténekelje a zenekart. Neki nem kellene ezzel foglalkoznia: hangja bármilyen fekvésben átjön a zenekaron. Inkább finomabban énekelhetne néha, ahogyan a bölcsődalban is tette (amely gyönyörű volt), mert sokszor kiélesedik a hangja. Haja Zsolt Jake szerepében egészen kiváló volt. Mind karakterben, mind éneklésben hibátlan. Külön szeretném kiemelni a sok színt, a pianokat, amelyek eddig – szerintem - nem jellemezték éneklését. Meláth Andreának nem kellett sokat énekelnie Maria szerepében, inkább színészi képességeit kell kamatoztatnia, amit meg is tett. Amolyan főnöknő volt a hajléktalanok között. A többi szereplő is mind nagyszerű volt. Bocsánat, hogy nem emelem ki őket név szerint, de nagyon hosszú a színlap.

Annak örülltem, hogy sok viszonylag fiatal énekes lehetőséget kapott nekik való szerepekben fellépni, és nem kell Verdivel vagy R. Straussal rongálni a hangjukat. Sajnos mindezekkel együtt csak annak ajánlom az előadást (már ha valami csoda folytán a következő szezonban is műsorra kerül), aki a darabot meg szeretné ismerni, vagy valamelyik énekest szeretné hallani. Aki egy jó előadás miatt megy színházba, az ne ezt válassza.


297 Búbánat 2018-02-10 16:10:54

Idén lesz 120 éve, hogy megszületett George Gershwin, amerikai zeneszerző, zongorista (New York, Brooklyn, 1898. szeptember 26.  – Beverly Hills, 1937. július 11.)

Bizonytalan, hogy a lement négy Porgy és Bess előadást követni fogják-e ősztől  továbbiak a következő évadban, így most emlékezem a zeneszerző születésének 120. évfordulójára, frissiben - amikor ki tudja, utoljára(?) láthattuk-hallhattuk  a hatalmas érdeklődéssel övezett amerikai nemzeti operát az Erkel Színházban. 

Egyik dzsessz iránt rajongó barátom mesélte nekem  valamikor 1970 februárja táján, akkor, amikor Magyarországon először mutatták be Gershwin világhírű zenés színpadi darabját Házy Erzsébettel  a női főszerepben – amit és akit ő is én is kitörő lelkesedéssel fogadtunk -, hogy édesapja és baráti köre 1954-ben nagy szenzációként újságolták neki, Prágába látogat egy – természetesen színesbőrű – amerikai társulat, és több estén át Gershwin Porgy és Bess című néger operáját adja elő.  A barátom apja minden követ megmozgatott annak érdekében, hogy jelen lehessen ezen a ritka, operatörténeti eseményen. Barátai köréből is sokan felrándultak a száztornyú fővárosba, s egy élmény emlékével és lelkesedés eufóriájában tértek haza. Hogy a Besst éneklő Leontyn Price, akiről dicshimnuszokat zengtek, évekkel később a híres Aida és a világ élenjáró drámai szopránja lett, persze csak később tudatosodott bennük.

1891-ben történt, hogy a jobb  megélhetés reményében  két orosz család, nevezetesen a Bruskin és a Gershowitz is Amerikába vándorolt. E két család sorsa úgy hozta, hogy az egyik leánya iránt a másik fia lobbant szerelemre, s 1895-ben frigyre is léptek. Szerelmükből két fiú született, Ira, majd később George látta meg a napvilágot, akik azonban a könnyebb kiejtés kedvéért már Gershwin néven jegyeztettek be a matricába.

Az ifjú pár mindkét fia nagyon tehetségesnek bizonyult zenei téren, s így a család vett is egy zongorát az idősebbik részére. A sors és az adottságok azonban másként döntöttek, mert Ira, aki falta a detektívregényeket, az irodalom felé terelődött, később szövegírója lett öccsének.  Az öcs viszont, aki eltökélte, hogy zenei karriert csinál, birtokba vette a zongorát. Mivel veleszületett ritmusérzéke adva volt, pompásan játszott, és rövidesen az akkor még némafilmeket vetítő mozik, majd a bárok zongoristája lett.  Lassan azonban nem elégedett meg mások szerzeményeinek tolmácsolásával, maga is komponálni kezdett, s egyre több dala, slágere látott napvilágot, átitatva azzal a dallam- és ritmusvilággal, melyet  New York néger negyedeiben hallott.

Gershwinből hát az „apró formák” szerzője lett, s dalai elindultak a diadal útján, hogy előkészítsék a talajt fejlődése további stádiumának. Lassan a Broadway urai is felfigyeltek dalaira –ezen a téren mint született dalszerző szinte Schubert utódja -, melyek összesített száma átlépi a hatszázat. Ha figyelembe vesszük, hogy a „kis formák nagy mestere” önmagáról úgy vélekedett, hogy „…több a dallam a fejemben, mint amennyit száz év alatt le tudnék kottázni…” , nem csoda, hogy komponista tevékenységének skálája egyre szélesedik. Musicaljeinek száma egyre sokasodik – sikert sikerre halmoz, s lassan a film is igényt tart szerzeményeire.

Érdeklődési köre azonban nemcsak a szórakoztató „könnyű” zenére terjed ki, hanem Európában tett látogatása után, ahol beszerzi Debussy összes szerzeményének kottáját, s ahol a kor szerzőivel – mint Alban Berg, Ravel, Schönberg – barátságot köt, a „komoly” zene ízét is megkóstolja. Ezután születnek az olyan művek, mint a „Rhapsody in Blue”, az „Egy amerikai Párizsban”, az F-dúr zongoraverseny, és agytumor okozta rövid életének egyetlen operája, a Porgy és Bess.

És itt térek vissza bevezetőmre: 1970 februárja óta jómagam is megszerettem a „legamerikaibb szerző” zenéjét, dalaira, ritmusára bizony nem egy éjszakát táncoltam át (amikor erre még lehetőségem volt), lemezei ott vannak diszkotékámban, s a Porgy és Besst több változatban láttam itthon és – kuriózumként 1973-ban, Leningrádban (!) is  „fehérekkel” – ez utóbbiról meg véleményem már akkor is az volt, hogy a tolmácsolás szelleme oly messze van Gershwintől, mint Dél-Karolina Charleston városának Catfish Row néger lakta negyede – ahol is a tragikus,  édesbús történet játszódik – Leningrádtól (ma Szentpétervár).  Gondolom, ennek a ténynek is eredménye, hogy manapság Európában a hitelesség érdekében a Porgy és Besst többnyire csak afroamerikai művészekkel adják elő: akiknek a vérükben van ez a zene – játsszák ezt az operát.

 Így került színre 1991 és 2017 nyarán a Margitszigeti Szabadtéri Színpadon bemutatva is (koncertszerű formában),  a mű dallamait ott és akkor már/még tényleg színesbőrű művészek tolmácsolták.  Érdekes módon, a leningrádi rossz emlékeket feledtette velem  a Magyar Állami Operaház már említett 1970. évi és 1973-ban az Opera repertoárjáról a szegedi szabadtérire átvitt Porgy és Bessje, ahogy az 1981-ben felújított opera és a most bemutatott, egyeseket megosztó/ingerlő színrevitel is: mieink erőtartalékai, a zene és a dalok kisugárzása a legjobbjaink előadásában mindenképpen előremutató, példaértékű produkció, ami  érthető okokból  a zenei világ visszhangját  (is) kiváltja – ki-és megérdemli!

Remélem, lesz folytatása és továbbra is színen marad az Erkel Színházban (vagy később az újranyitott Operaházba átkerülve)  Gershwin megrendítő, katartikus színpadi alkotása, és hallhatjuk majd továbbra is énekművészeink tolmácsolásában a megható és szépséges "amerikai" dalokat, dallamokat az operából - az Operánkban!


296 zenebaratmonika 2018-02-09 19:39:17 [Válasz erre: 295 virius 2018-02-09 19:31:40]

Ez nem hivatalos, de múlt héten azt mondta a ruhatáros, hogy a mostani heti lesz az utolsó, és nem lesz folytatás, szerencsére megnéztem, örülök neki, mert kitűnő alkotás, pedig nem vagyok egy operarajongó, de a jazz zenét nagyon szeretem.


295 virius 2018-02-09 19:31:40

Örömmel olvasom IVA kritikáját. A történtek után nem valószínű, hogy lesz folytatása a darabnak, de legalább ez a négy előadás létrejött.


294 Búbánat 2018-02-07 21:07:48 [Válasz erre: 210 Búbánat 2018-01-18 23:10:23]

Bakonyi Marcell  

2018. január 22-28.  Új Ember – Mértékadó kulturális mellékletében interjút közöl Bakonyi Marcell operaénekessel, aki Gerschwin Porgy és Bess című operájának Erkel színházbeli bemutatójára készül. A művész fotója a magazin címlapján - további képek a „Pallós” által jegyzett cikkben is találhatóak.


293 Búbánat 2018-02-05 11:00:26

Visszafogott szenvedélyek

Írta: Bóta Gábor

 www.fuhu.hu, 2018-01-31

"Vérforraló, pokolian szenvedélyes opera Gershwin Porgy és Bess című műve, pergő zenével, érzelemgazdag dallamokkal. Amikor 1970-ben nálunk bemutatták, lázba hozott mindenkit, vad volt az előadás, szokatlan, lendülettel, akarással, bizonyítási kényszerrel is teli, hogy ezt mi is tudjuk, és sok tekintetben tudtuk is. Most, hogy ennyi évtized után újra látható az elementáris dzsessztől, meg a feketék elsöprő muzsikájától megihletett opera, nem csak a produkció vált ki fokozott érdeklődést, hanem az is, hogy a jogörökösök előírták, csak feketék énekelhetik a darabot, és nálunk mégsem ez történik az Erkel Színházban."


292 IVA 2018-02-04 06:20:11 [Válasz erre: 287 Héterő 2018-02-02 13:35:39]

Az is látszik a fülén, hogy hiúz. Az én hiúzom. Velem van ma is, de nem tudom beilleszteni. (Nem akar beilleszkedni a Porgy és Bess-topicba.)


291 Búbánat 2018-02-03 21:32:56

Csak úgy lezsenizni Gershwint?!

- -2018.02.03. 10:10 Origo.hu

Ókovács szerint az opera – 2/58. levélária


290 Héterő 2018-02-03 17:38:42 [Válasz erre: 288 virius 2018-02-03 15:27:44]

Itt a linkje, bár a NYT nem kelhet versenyre olyan jeles lappal, mint az alább említett számnevű, lám, mennyit korrigálnak, és azt sem pontosan. A linked azért nem működött, mert helyesen írtad a szereplő nevét, nem progy-nak. :-)

ALEXANDRA IVANOFF, NYT
Correction: February 1, 2018
An earlier version of this article misspelled the given name of the Hungarian State Opera’s director. He is Szilveszter Okovacs, not Szilvester. { :-) } The article also misidentified an online theater magazine. It is szinhaz.hu, not Szinhaz. (Szinhaz is an unaffiliated publication.)
Palko Karasz contributed reporting from London.

További aktuális érdekesség:
New Theatre, 1935. december, Duke Ellington (néger zenész, a szerző kor- és munkatársa)

A darab nemcsak egyesek, de a néger tömegek számára is megalázó. Közismert, hogy léteznek tettetők és csalók, akik bármikor készek nyerészkedni különleges előadásokon, amelyek azt színlelik, hogy néger érdekeket "képviselnek". Az ilyenekből teljesen hiányzik a szociális beleérzés, a művészetük szélhámosság. De eljött az idő, hogy leleplezzük az olyan szennyet, mint {kb} Gershwin műve a koromlepte balfácán-négerekről, erről az érzelgős Porgy-fércműről. Gershwin vett kölcsön mindenkitől, Liszttől kezdve egy kazoo-bandáig...


289 Edmond Dantes 2018-02-03 17:27:04
"Kisebbfajta világszenzáció lett belőle, hogy az Operaház fehérbőrű énekesekkel adta elő Gershwin operáját"  
Külföldi sajtóvélemények a "nem-színesbőrű" budapesti Porgy és Bessről a 444-en

 

 


288 virius 2018-02-03 15:27:44

Már a New York Times is foglalkozik a budapesti Porgval:

https://www.nytimes.com/2018/01/30/arts/music/porgy-and-bess-white-cast-budapest.html


287 Héterő 2018-02-02 13:35:39 [Válasz erre: 283 IVA 2018-02-02 06:58:27]

Íme. A fülén látszik zenei ihletettsége. :-)  


286 virius 2018-02-02 11:42:33 [Válasz erre: 285 Búbánat 2018-02-02 11:22:57]

A régi előadáshoz képest rengeteg húzást kinyitottak, de sok régi húzás megmaradt, sőt pár helyen új húzások is keletkeztek. Azelőtt Pesten nem hangzott el a Buzzard Song és kimaradt Mr. Archdale figurája is, vagy az utolsó képben a gyermekkar éneke.


285 Búbánat 2018-02-02 11:22:57 [Válasz erre: 284 virius 2018-02-02 11:17:07]

Én is tegnap este néztem meg a darabot - több mint negyven évvel ezelőtt még Házy Erzsébettel láthattam...  

Egyébként az eredeti zenei anyag négy és fél óra hosszúságú, úgyhogy közel egy órányi hanganyag húzásával játsszák, de azt hiszem, világszerte...


284 virius 2018-02-02 11:17:07

Boldog vagyok, hogy 35 év után újra láthattam egyik kedvenc darabomat az Erkel Színházban. A bő emberöltőnyi szünet dacára megvolt a darab pesti kontinuitása Dénes István karmester személyében, aki az előző produkció utolsó szériáját is vezényelte és konkrétan annak utolsó előadását 1983. február 12-én egy szombati matinén.


283 IVA 2018-02-02 06:58:27 [Válasz erre: 282 Héterő 2018-02-02 02:26:47]

Szép! El vagyok ragadtatva attól a cicától is a rajzon. Rá lehetne találni a modelljére?


282 Héterő 2018-02-02 02:26:47

A Summertime forrása ez az ukrán bölcsődal:  
Ой ходить сон коло вікон


281 zenebaratmonika 2018-02-01 23:40:29 [Válasz erre: 280 virius 2018-01-31 14:44:56]

Én most értem haza az előadásról, nagyon tetszett, sokkal jobb volt, mint vártam, Gershwin egy zseni volt szerintem, kár, hogy ilyen fiatalon eltávozott. Meg voltam elégedve az énekesekkel is és a rendezéssel is, a librettót nem változtatták meg, ezért furcsa volt, hogy négerekről beszéltek benne, közben fehérek voltak a színpadon, úgy hogy be se voltak festve, de mivel az erkélyen ültem és nem igen láttam a szereplők arcát, ezért nem annyira zavart. Érdekes volt a modern díszlet, de passzolt a moderen jazzoperához. Az előadás hosszú, 18.00-22.00 óráig tartott, de megérte végigülni, sok zenei meglepetést tartogatott számomra. A dalok közül 2 volt ismert számomra, de még azonkívül még voltak szép dalok, 2 különösen tetszett, megpróbálom majd megkeresni őket. Szerencsére jól lehetett hátul is hallani a 3000-es jegyárú helyeken, tehát sokat javult az Erkel akusztikája. Továbbra is sajnálatosnak tartom, hogy ennyire megemelkedtek tavalyhoz  képest az árak, amikor akció nélkül 4000 Ft-ért néztem meg a 10. sorban a Cigánybárót.


280 virius 2018-01-31 14:44:56 [Válasz erre: 257 oldalsonka 2018-01-30 08:09:16]

De tudom, hogy voltál szombaton. Milyen volt? Azt leszámítva, hogy csúszott a kezdés, amint írtad.


279 virius 2018-01-31 14:42:47 [Válasz erre: 278 Aurora 2018-01-31 09:08:05]

Seregi László régi koreográfiája sokkal inkább megidézte a helyszínt, Charleston városát, illetve az innen indult charleston táncot a darab elején a zongoraszóló alatt. Barta Dóra mostani koreográfiája inkább revüszerű.


278 Aurora 2018-01-31 09:08:05

Kiben milyen emléket hagyott a „táncbetét”?  Az adatlapon azt látom, hogy nem Seregi koreográfiája.

Valóban az első magántáncosok szerepelnek benne?


277 zenebaratmonika 2018-01-30 19:50:09 [Válasz erre: 275 Momo 2018-01-30 16:58:10]

Ja hát operetteknél, operáknál nincs tiltás, képzeljétek, hogy pl. a Lehár Mosoly országát vagy a Puccini Turandotját vagy Sullivan Mikádóját csak japánok adhatnák elő.... persze ott nincs ilyen tiltás, vagy Ábrahám Hawaii rózsájához pedig kéne Hawaii benszülött, német, néger... szereplő kéne, hát nem kell, ott is elég a festés.


276 Momo 2018-01-30 16:59:52

(Ettől függetlenül, én hagytam volna a fenébe az egészet. Ha tiltás van, akkor tiltás van, és kész.)


275 Momo 2018-01-30 16:58:10 [Válasz erre: 265 zenebaratmonika 2018-01-30 13:34:25]

Mért lenne "tipikusan fekete zene" a Porgy...?

Gershwin használ benne olyan elemeket, melyek a feketék zenéjéből valók, mert egy ilyen közeget mutat be. Hát, amennyire a fehér (brooklyni orosz zsidó) zeneszerző bele tud bújni a feketék bőrébe a zenéjével, annyira bele tudnak bújni a fehér énekesek is...

Azért kész szerencse, hogy Bernstein nem írta elő, hogy csak Puerto Ricóiak léphetnek fel a West Side Story kérdéses szerepeiben…


274 Momo 2018-01-30 16:46:56 [Válasz erre: 268 zenebaratmonika 2018-01-30 15:13:51]

Na látod, erről beszélek... :-)

"1914 tavaszán Leo Stein és Jenbach Béla azzal az ötlettel kereste fel Kálmán Imrét, hogy írni kellene egy történetet egy pesti orfeumi énekesnőről, akibe beleszeret egy trónörökös. Kálmánt megfogta az ötlet, és három héttel a találkozás után Stein és Jenbach átadta neki a szövegkönyvet (németül)." (Wikipédia)

"Angol és német nyelvterületen a mai napig úgy játsszák a Csárdáskirálynőt, hogy elhangzik benne Miskolc neve. Nem véletlenül: Kálmán Imre leghíresebb operettjének szövegkönyvét Leo Stein mellett Jenbach Béla írta – ő pedig Miskolcon született, és 18 éves koráig itt is élt." (Borsod Online)

A darabot "Csárdásfürstin" címen mutatták be 1915-ben. "1917-ben már Szentpéterváron mutatták be, Sylvia címmel. Az angolok és az amerikaiak Gypsy Princess címmel játszották, és a főhősnőből, Szilviából cigány hercegnőt faragtak." (Wikipédia)

Mindenütt, a helyi viszonyokhoz adaptálták a darabot. Lehet akár így is. Meg lehet faji alapon tiltani... 


273 Edmond Dantes 2018-01-30 15:39:19

Liszt Ferenc egyetlen befejezett operája, Bp.-en 1996-ban előadták (mutatták be?), felvették.

Liszt befejezetlen operatöredéke, újdonság.


272 Edmond Dantes 2018-01-30 15:32:33

Nemzeti Színház (Marosvásárhely)


271 zenebaratmonika 2018-01-30 15:22:28 [Válasz erre: 269 miketyson 2018-01-30 15:15:42]

Az milyen nemzetiségű lenne? Nekem románnak hangzik...


270 zenebaratmonika 2018-01-30 15:15:54 [Válasz erre: 267 Momo 2018-01-30 14:55:38]

Különben olvastam pár éve Németországban Sylviát egy nőnek öltözött férfi alakította. Ott volt a zeneszerző lánya is, akinek tetszett az előadás, vagy legalábbis úgy tett...


269 miketyson 2018-01-30 15:15:42 [Válasz erre: 268 zenebaratmonika 2018-01-30 15:13:51]

És a német eredetiben Silvia Varescu a címszereplő


268 zenebaratmonika 2018-01-30 15:13:51 [Válasz erre: 267 Momo 2018-01-30 14:55:38]

A csárdáskirálynő angol címe, amin 1921-ben bemutatták:

The Gipsy Princess – London, 1921

Akkor most mi történik?


267 Momo 2018-01-30 14:55:38 [Válasz erre: 265 zenebaratmonika 2018-01-30 13:34:25]

Inkább abba gondoljunk bele mekkora felháborodás és sértődött rasszistázás lenne, ha a jogtulajdonos kikötné, hogy csak fehér és kelet-európai ember adhatja elő a Csárdáskirálynőt...

Hiszen a csárdás az annyira autentikusan magyar... :-)


266 Myway 2018-01-30 14:44:03 [Válasz erre: 262 Búbánat 2018-01-30 11:44:08]

Bocsánat! Mióta van Nemzeti Színház Marosvásárhelyen?


265 zenebaratmonika 2018-01-30 13:34:25 [Válasz erre: 264 Robesz 2018-01-30 12:04:31]

Persze. Akkor legyen így, hogy ha a Kékszakállú herceg várát feketék játszanák... igazság szerint én nem bánnám, a lényeg, hogy műsoron van.

A probléma az, hogy a Porgy feketék életét mutatja be tipikusan fekete zenével, tehát ezért lenne fontos tartani a szabályt, mert pont ennek a bemutatása lenne a cél. Én is meg fogom nézni, majd utána alkotok véleményt... talán jobb hasonlat, hogy furcsa lenne egy japán Csárdáskirálynő vagy nigériai.


264 Robesz 2018-01-30 12:04:31 [Válasz erre: 259 zenebaratmonika 2018-01-30 11:28:13]

Istenem, a Bánk bán csak egy példa volt, lehetne bármi más, de mivel magyar, gondoltam erre érzékenyebben lehet reagálni.


263 zenebaratmonika 2018-01-30 12:01:28 [Válasz erre: 262 Búbánat 2018-01-30 11:44:08]

Én is kedvelem Erkel két főművét, de sajnos ő nem szerepel a leghíresebb operaszerzők között, a magyarok közül csak egyedül Bartók van rajta 1 operájával. Az igaz, hogy Lisztnek is van operája? Engem meglepett... _Eötvös Péternek és Ligeti Györgynek van jegyzett operája. Már a Goldmark Sába királynője is ritka darabbá vált.


A lapunkban megjelent szövegek a Café Momus, vagy a szerző kizárólagos szellemi tulajdonát képezik és szerzői jog védi őket.
A szerkesztőség külön, írásos engedélye nélkül mindennemű (részben vagy egészben történő) sokszorosításuk, felhasználásuk, kiadásuk és terjesztésük tilos.