Bejelentkezés Regisztráció

Nagy zeneszerzők

Öt könyvem - Mózes

2004-05-14 06:43:00 - kegy -

\"Nagy Kevés zenei emlék maradt fenn az ókorból, egy-egy töredék is valóságos kincs azok számára, akik az emberiség hajnalának zenei kultúráját kívánják kutatni. Mit szóljunk ezek után, ha csaknem teljes életműre bukkanunk, ráadásul olyan tartalmas, magas színvonalúra, mint Mózesé.

Ez a páratlan művész Egyiptomban született egy róla elnevezett kosárban, amit később a francia és az angol romantika regényalakjai előszeretettel majmoltak. Mózes ifjúkoráról kevés adat maradt fent. Az első hitelesnek tekinthető írásos emlékek szerint hiába született mózeskosárban, az egyiptomiak zsidó származásúnak tekintették, amiért is azonnal el kellett hagynia az országot.

A kutatók szerint ekkorra zenei munkássága már kibontakozóban lehetett, hiszen kivonulásában rajongótábora is követte őt. A kivonulás azonban nem ment ilyen egyszerűen. A történtekről jóval később, érett művészként alkotott Öt könyvem című főművének második, Exodus címet viselő oratorikus tételében állít emléket.

Az Exodus szerint egy Fáraó nevű impresszárió a szerződésre való hivatkozással nem kívánta külföldre engedni őt. Erre Mózes egy titokzatos inspirátor sugallatára megkomponálta Tíz csapás című kísérleti darabját, amelyet meghallva Fáraó hajlott a jó szóra. A téma kibontásaként - ugyancsak az Exodusban - Mózes közli a \"Kettéválott a tenger, a népek tengere\" kezdetű nagyobb ívű dalát, amely szerint a kivonuló zenerajongók előtt valóban kettévált a tenger, de az őket követő egyiptomi biztonsági őröket elöntötte a víz.

Az Exodusban ezután következő dalszvit tematikailag is illeszkedik a \"Kettéválott...\" -hoz. A magány sivataga, a Negyven év odakint, a Home, sweet home és az Alom, alom, jaga-dig-dig című, több nyelven komponált dalok a hosszú pusztai vándorlás gyötrelmeinek egyetemességét fejezik ki.

Az Öt könyvem kétségkívül legszebb munkája az Exodus ezeket követő szakasza. Itt megint egy dalfüzér hangzik el, amelynek cizelláltsága azonban messze meghaladja a többiét. Az univerzalitás igénye ez esetben is több nyelv alkalmazására sarkallta a szerzőt. A Mózes, legyen fenn a Sínai-hegyen, a Fool on the Hill, Az ember, aki dombra ment föl és hegyről jött le című darabok méltán slágerek a mai napig. Azonban még ezek sem érik el a szakasz csúcspontjának szánt, Tízparancsolat című tíztételes kórusművet.

A Tízparancsolat fontosságát jelzi, hogy Mózes az Öt könyvem további három nagyívű tételét valójában a Tízparancsolat kibontásának, részletezésének szentelte.

Az Öt könyvem hihetetlen népszerűségre tett szert - különösen a középkorban. A roppant jelentőségű és igen nagyívű mű dalait külön-külön is előadták olyan kiváló társulatok, mint a Cluny Apátság Férfikórusa, a Middle Age Gospel Chorus of Canterbury, a Bambini di Assisi vagy a Freizeit Erleben nevű formáció. Igen gyakran került azonban koncertpódiumra egyben is a nagyszabású produkció.

Az utóbbi ötven évben Magyarországon csökkent az érdeklődés a mű iránt, napjainkban azonban újra felfedezi magának a zeneértő közönség.


A lapunkban megjelent szövegek a Café Momus, vagy a szerző kizárólagos szellemi tulajdonát képezik és szerzői jog védi őket.
A szerkesztőség külön, írásos engedélye nélkül mindennemű (részben vagy egészben történő) sokszorosításuk, felhasználásuk, kiadásuk és terjesztésük tilos.