Bejelentkezés Regisztráció

Kommentár

Bartók öröksége

2005-10-18 08:42:00 Dr. Kopátsy Sándor

\"Bartók Bartók fiaira hagyta örökségének jogvédelmét. Õk úgy érzik, hogy az ő feladatuk zseniális apjuk örökségének művészi tisztaságát védelmezni. Súlyos szereptévesztésben vannak. Apjuk kétségkívül rájuk hagyta a művei szerzői jogáért járó jövedelmet. Talán arra is gondolt, hogy ők védelmezhessék meg műveit a nácikkal szemben. Ezt úgy lehet értelmezni, hogy elsősorban róluk gondoskodott, de nem művészi rangjának őrzését ruházta rájuk. Nem magáról, róluk akart gondoskodni. Mint apa, örömmel érezhette, hogy fiait nem hagyja szegényen.

Nem is az a szomorú, hogy apjuk nevében eljárhatnak, hanem az, hogy eljárnak. Bartók Béla akkora zseni volt, amekkora tízmillió között is csak egy születik. Senki ne érezze az érdekének képviseletére feljogosultnak magát, még akkor sem, ha erről pecsétes papírja van.

Bartóknak nem volt és nem is lesz szüksége arra, hogy érdekét védjék. Az ő érdeke, hogy minél többen, és több felfogásban játsszák a műveit. Mivel szakmájának forradalmára volt, sokkal kevésbé botránkozna azokon, akik félreértve improvizálják, mint azokon, akik szolgaként másolják. Aki még őt is így vagy úgy meri értelmezni, még akkor is sokkal inkább a tanítványa, ha félreérti, mint azok, akik babonásan őrzik műveinek minden hangjegyét.

Bartók, aki mások műveit is zseniálisan interpretálta, ezt mindig úgy tette, hogy maga a szerző is meglepődött volna: hiszen ő erre nem is gondolt, de lám, ez is kiolvasható művéből. Minden zseniális műnek még annál is több a mondanivalója, mint amennyi magában a létrehozójában megfogalmazódott.

A felelősséget a magyarságért és az emberiségért - Adyn kívül - Bartóknál jobban senki nem tudta megfogalmazni. Lehet, hogy még nagyon sok zeneszerzőnek, előadóművésznek kell munkálkodnia azon, hogy ezt művei interpretálásán keresztül meg tudják fogalmazni, értetni. Addig is minél többen próbálkozzanak e feladattal! Ezt nem fékezni, hanem bátorítani kellene. Hitem szerint Bartók a végrendeletével nemcsak a szerzői díjakat bízta fiaira, hanem a félreértésekkel szembeni bátorságot is. Sajnos, ezt nem értették meg.


A lapunkban megjelent szövegek a Café Momus, vagy a szerző kizárólagos szellemi tulajdonát képezik és szerzői jog védi őket.
A szerkesztőség külön, írásos engedélye nélkül mindennemű (részben vagy egészben történő) sokszorosításuk, felhasználásuk, kiadásuk és terjesztésük tilos.