Bejelentkezés Regisztráció

Interjúk

\"A zenei életet nem lehet csak a hagyományokból fenntartani\" (Kent Nagano)

2008-03-12 07:42:00 Szerk.

A Budapesti Tavaszi Fesztivál alkalmából először ad koncertet Magyarországon Kent Nagano, aki - egyebek mellett - kortárs művek bemutatásáról vált híressé, hozzánk azonban hagyományosabb programmal érkezik. A szervezők jóvoltából e-mailen tehettük fel kérdéseinket a fesztivál nyitókoncertjét vezénylő maestrónak.

\"Kent
Fotó: Wilfried Hösl
 
   - Budapesten a Tavaszi Fesztiválon két \"örökzöldet\", Strauss Zarathustráját és az Eroicát vezényli. Lehet-e ilyen sokak által játszott művekben estéről estére újat találni?

   - Számomra az örökzöldek lényege éppen a művészi minőségükben valamint az egyediségükben rejlik. Mind az Eroica, mind pedig a Zarathustra a zenekari kultúrára és a koncertéletre meghatározó hatást gyakorló mű. Ezek a kompozíciók folyamatosan kihívás elé állítják a velük foglalkozó művészeket, éppen ezért kimeríthetetlenek, mindig újabb és újabb aspektusuk fedhető fel. Persze ez nem megy magától, a tolmácsolójuknak nyitottnak kell lennie az újféle értelmezésre.

   - Operakarmesterként önnek az árokban zeneileg is meg kell teremtenie azt a drámát, amit az énekesek a színpadon megjelenítenek. Törekszik-e erre zenekari, szimfonikus koncerteken is? Hogyan látja ebből a szemszögből a Zarathustrát és az Eroicát?

   - Valóban, számos szimfonikus műben találhatók \"drámai elemek\", főként Beethoven esetében, és kiváltképp az Eroicában. De a Zarathustra is drámai rendezőelven alapszik. A karmesterek mindenkori feladata, hogy annyira hangsúlyozza a drámát, amennyire azt az adott szimfonikus struktúra megkívánja.

   - Karmesterként kit, kiket tekintett példaképnek?

   - A legfontosabbak számomra: Leonard Bernstein és Seiji Ozawa.

   - Diszkográfiájában jelentős szerepet kapnak a 20. századi művek, azon belül is számos kevésbé ismert névvel és darabbal találkozhatunk. Tudatosan törekszik arra, hogy ilyen méretű - és a közönség által nem túlzottan preferált - repertoárt tudhasson a magáénak ebből a korszakból?

   - A credóm, hogy a kortárs kompozíciókat a zenekari koncerteken rendszeresen játszani kell. A zenei életet nem lehet csak a hagyományokból fenntartani. Való igaz, hogy a közönség nagy része különféle okokból nehezen találja az utat modern művekhez. Mindezek mellett meggyőződésem, hogy egy jól és érzékenyen összeállított program előmozdíthatja ezeknek a műveknek a befogadását. Elég csak a 19. századra gondolnunk: a korabeli közönség csak egy kis hányada volt képes a most már tradicionálisnak számító művek törvényszerűségeit és belső logikáját elfogadni. Éppen ezért a legtöbb darab meghatározott program köré épült, sokszor a könnyebb megértést elősegítendő. A Zarathustra is jó példa erre: igazi programzene.

   - Nem csak a komolyzene kortárs alkotóit karolja fel: a 20. századi zene egyik egyedi alakjának, Frank Zappának a kapcsán azt mondhatjuk, hogy ön volt az, aki a klasszikus oldal képviselői közül \"felfedezte\" őt.

   - Úgy gondolom, érdekes lehet olyan szerzőkkel is foglalkozni - nem mindenkivel persze -, akiknek művei nem tartoznak szorosan a klasszikus repertoárba. Ez gyakran vitalizáló, frissítő erejű, akár még felszabadító is lehet. Persze nem könnyű ezeket a művészeket elfogadtatni: a sztereotípiákban gondolkodás néha bizony a fejlődés útjába áll. Frank Zappa mindig törekedett arra, hogy elfogadják, mint komoly zeneszerzőt. Nagyszerű zenész és inspiráló művész volt, ám szimfonikus téren megvoltak a korlátai. És ez nem csak az én véleményem, hanem a közönségé is egyben.

   - Nemrég adták ki újra azt a lemezét, amelyen Bartók Mandarinját dirigálja. Ezen kívül egyetlen magyar mű kapható az ön vezényletével: Eötvös Három nővére, amelynek bemutatóján is közreműködött. Mennyire tartja számon a magyar alkotókat?

   - Fiatalkorom óta hatással van rám a magyar komolyzene. Nagyra értékelem Bartók muzsikáját, és sokat is vezényeltem a műveit. Számos remekművet hagyott az utókorra. Ligeti és Kurtág a legnagyobb kortárs zeneszerzők közé sorolandó, magam is sok időt szenteltem műveiknek. Számomra Eötvös Péter is ebbe a körbe tartozik.

   - Budapesten most lép fel először. Tervezi, hogy később sűrűbben jár erre?

   - Őszintén remélem, hogy a jövőben gyakrabban koncertezhetek Budapesten zenekarommal, és sok örömet szerezhetek a zeneszerető budapestieknek.

\"Kent
Fotó: Wilfried Hösl


A lapunkban megjelent szövegek a Café Momus, vagy a szerző kizárólagos szellemi tulajdonát képezik és szerzői jog védi őket.
A szerkesztőség külön, írásos engedélye nélkül mindennemű (részben vagy egészben történő) sokszorosításuk, felhasználásuk, kiadásuk és terjesztésük tilos.