Bejelentkezés Regisztráció

Esszék és tanulmányok

Esszék és tanulmányok

2011-11-15
-Balázs Miklós-

Nagyra becsülte a pontosságot, a ritmikai fegyelmet, a határozott megszólalást, az erőteljes, feszes zenekari hangzást. Kivételes drámai érzéke volt: a széles és impozáns dinamikát kedvelte, a teljes csendből induló pianókat, melyet szinte az üvöltésig volt képes fokozni – kétségkívül hatásosan.

Esszék és tanulmányok

2011-10-27
-Balázs Miklós-

Egyenes, megbízható és hatékony dirigens hírében állt, személyisége derűt és kiegyensúlyozottságot sugárzott. Olvasatai a textuális tisztaságukról, a biztos és sallangtalan megszólalásukról voltak ismertek, a zenekari hangzás nála sohasem forszírozott.

Esszék és tanulmányok

2011-10-14
-Balázs Miklós-

Akkor bukkant fel a neve a nemzetközi köztudatban, mikor már a nyolcvanhoz közelített. A tudós kútfőkre éhes zenei közvélemény addig-addig kutatott a német-osztrák hagyomány még élő letéteményesei között, míg felfedezte magának ezt bolyongó, bölcs, eredeti figurát.

Esszék és tanulmányok

2011-09-13
-Balázs Miklós-

Diktatórikus hajlamát, ellenvetést nem álló alkatát elsősorban muzsikusai sínylették meg, ám ennek ellenére a tirannus kemény módszerei célravezetőnek bizonyultak: a Concertgebouw Zenekarának felépítésével a holland mester feltette hazáját a világ zenei térképére.

Esszék és tanulmányok

2011-09-01
-Balázs Miklós-

Parayt nem okvetlenül soroljuk a XX. század nagy formátumú karmester-egyéniségei közé, azonban a Detroiti Szimfonikusokból az ’50-es évek közepére egy kiváló képességű, és – nem mellékesen a hanglemezeknek hála – nemzetközileg is jegyzett együttest faragott.

Esszék és tanulmányok

2011-08-30
-Balázs Miklós-

Valóságos antitézise volt a szigorú „német karmester” sztereotípiájának. Személyiségének varázsát nem a parancsoló tekintet, a határozott arcél és a diktatórikus vezetéskultúra következetes alkalmazása biztosította, hanem a tiszta zene felé való józan odafordulás és a gondjaira bízott muzsikusok iránti elkötelezettség, lojalitás és szeretet.

Esszék és tanulmányok

2011-08-09
-Balázs Miklós-

Előadásait teljes kontroll alatt tartva önmagát a zeneszerző szószólójának, tolmácsának tartotta – kemény munkamódszereit csak nehezen tudta összeegyeztetni szelíd művészi lelkiismeretével.

Esszék és tanulmányok

2011-08-03
-Balázs Miklós-

Kivívta Debussy és Ravel elismerő szavait, lenyűgözte a kényes-mogorva Stravinskyt, elfogadtatta a modernista irányzatokat a nyárspolgári Svájcban és több helyütt külhonban, a riadt német közönség elé vitte a Tavaszi áldozat egzaltált ritmusait, s mindeközben megalapította, és közel félévszázadon át nevelte hazája kirakatzenekarát.

Esszék és tanulmányok

2011-08-01
-Balázs Miklós-

Alapvonalaiban a Toscaniniéhez hasonló erények határozzák meg karmesteri technikáját és stílusát. Honfitársa azonban aligha rendelkezett a – szerinte – „széles” és „rikító” gesztusokkal vezénylő de Sabata teremtő spontaneitásával, olvasatainak eredeti színgazdagságával.

Esszék és tanulmányok

2011-06-28
-Balázs Miklós-

Kempe vezénylésében érződik valamiféle kettősség, melyben a tárgyilagos, kottahű és az egyéni hangú, szubjektív előadásmód között egyensúlyoz. Muzsikálása így egyszerre lehetett a maga módján expresszív és mégis higgadt hangon kontemplatív.

A lapunkban megjelent szövegek a Café Momus, vagy a szerző kizárólagos szellemi tulajdonát képezik és szerzői jog védi őket.
A szerkesztőség külön, írásos engedélye nélkül mindennemű (részben vagy egészben történő) sokszorosításuk, felhasználásuk, kiadásuk és terjesztésük tilos.