Bejelentkezés Regisztráció

Hírek

Válságban a Filharmóniai Társaság

2005-05-18 16:09:00

A BUDAPESTI FILHARMÓNIAI TÁRSASÁG VÁLSÁGOS HELYZETE
A BÉRLETÁRUSÍTÁS MEGKEZDÉSE ELŐTT 2005. MÁJUS 16-ÁN.

Az utóbbi öt évben a Társaság minden esetben az adott év januárja és márciusa között rendszeresen pályázat útján az NKA miniszteri keretéből megkapta éves költségvetési támogatásának legalább a felét. A második részletet a Nemzeti Kulturális Alap mindig augusztus hónap végén utalta át a BFT folyószámlájára. Ez a zenekar folyamatos működését és programjainak tervezhetőségét lehetővé tevő rendszer 1996. óta Magyar Bálint akkori kulturális miniszter jóvoltából lépett életbe. Ennek köszönhetően az 1994-ben a közvetlen állami támogatás megszűnte következtében kialakult -a sajtóban is nagy visszhangot kiváltó- válságos helyzet megoldása óta, zenekarunk minden évadban maradéktalanul teljesítette vállalt hangversenyeit. A magas színvonalnak és a rendezett működésnek köszönhetően mára a három operaházi bérletsorozatban közel két és félezer állandó bérlőnk van, hangversenyeink (évente 15 alkalommal) rendszeresen közel 100%-os nézettség mellett kerülnek előadásra.
Az 1853-óta egyesületi (társasági) formában működő zenekar 2003. november 20-án ünnepelte fennállásának másfél évszázados jubileumát, mely alkalmából Hiller István akkori kulturális miniszter ünnepi beszédében maximális támogatásáról biztosította a Társaságot. Ennek köszönhetően 2004. évben 65 millió forint miniszteri támogatás állt rendelkezésünkre, mely egyrészt közvetlenül az NKA miniszteri keretéből (15 millió forint), másrészt a frissen –egyes zenei testületek állami támogatására- létrehozott Konszolidációs Keretből származott. Ez utóbbi keret ismertetését szolgáló 2004. májusi minisztériumi sajtótájékoztatón a Budapesti Filharmóniai Társaság 50 millió forintos támogatásáról értesülhettünk, melynek pénzügyi forrása számunkra továbbra is az NKA miniszteri kerete. (Az előírásnak megfelelően a felhasznált összegről ez év januárjában maradéktalanul elszámoltunk.) Itt hangzott el az is, hogy jövőbeli támogatásunkat is e keret hivatott megoldani.
Az új helyzetnek megfelelően Hiller István Miniszter úrnak írt 2004. októberi levelemben jeleztem, hogy –megértve a tárca anyagi helyzetét- a 2005-ös évre a Konszolidációs Keretből már tavaly is rendelkezésünkre álló 50 millió forint összeg biztosítását kérjük hangversenyeink terv szerinti megvalósításához. Levelemre karácsony előtt kaptam választ, melyben a támogatási szándékot megerősítették, de türelmünket kérték. Március elején időpontot kértem a közben kinevezett Bozóki András miniszter úrtól arra, hogy –a gyakorlatnak megfelelően- személyesen megismertethessem vele másfél évszázados testületünk finanszírozási gyakorlatát. A titkárságtól kapott információm szerint erre –miniszter úr elfoglaltsága miatt- belátható határidőn belül nem kerülhetett sor. Így március a 16-án írt levelemben tájékoztattam őt a Társaság további működését érintő létfontosságú tudnivalókról. Erre a levélre sem kaptam a mai napig választ… A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumában a Zenei és a Művészeti Főosztály vezetőivel telefonon keresztül tartottam a kapcsolatot. Így jutottam ahhoz az információhoz, hogy a Miniszteri Keret és a Konszolidációs Keret elosztására május 9-én kerül sor, s a Budapesti Filharmóniai Társaságot 50 millió forint támogatásra terjesztették elő.
Május 10-én ért minket a döbbenetes hír, hogy az előterjesztett összeg a miniszteri keretben nem áll rendelkezésre, így az előző napi helyzet szerint a Társaság számára nem jutott pénz. Ugyanekkor arról is értesültünk, hogy megpróbálnak 30 millió forintot valami más forrásból előteremteni számunkra. Ennek eredményéről május 16-ig nem értesültünk. Ezek a hírek azért is okoztak óriási meglepetést, mert ebben az évadban kaptuk meg a Főváros legrangosabb elismerését, a PRO URBE DÍJAT, valamint vezető karmesterünk -Rico Saccani- a Magyar Köztársasági Érdemrend Tiszti Keresztjében részesült –többek között- a Társaságért végzett munkájáért. A helyzetet az teszi rendkívül súlyossá, hogy az Operaház május 23-tól kezdi a bérletek árusítását, amelybe három, 15 év óta ismételten meghirdetésre kerülő sorozatunk is beletartozik, melyekre pillanatnyilag nincs fedezet. Két és félezer bérlő és a Társaság tekintélyének megőrzése érdekében levélben illetve a médiumokon keresztül értesítjük bérlőinket a bérletváltás időpontjának június 6-tól 9-ig történő megváltoztatásáról. Az addig rendelkezésünkre álló idő alatt kell tisztáznunk a megtervezett és leegyeztetett sorozatok megvalósításinak lehetőségét.

Jelenleg három lehetőség áll előttünk:
1./ Amennyiben nem áll rendelkezésünkre minisztériumi támogatás, be kell szüntetnünk sikeresen működő saját bérletsorozatainkat, kockáztatva az utóbbi 15 év alatt tisztességes színvonalú művészi munkával magunkhoz kötött közönségünk elvesztését.
2./ Amennyiben a pillanatnyilag csak lehetőségként felmerülő 30 millió forint állhat rendelkezésünkre, a meghirdetett bérleti előadások számát kell csökkentenünk, mely eredményeként a jelentős számú bérlőnket veszíthetjük el.
3./ A legkedvezőbb megoldásként rendelkezésünkre bocsátott 50 milliós eredetileg ígért támogatás esetén tudjuk csak maradéktalanul teljesíteni az idei évre vállalt kötelezettségeinket. Ebbe az összegbe beletartozik a zenekar tagjai január óta ki nem fizetett honoráriumának visszamenőleges kiegyenlítése is.

A Budapesti Filharmóniai Társaság Zenekara Magyarország első, a hazai zenekari hangversenykultúrát megteremtő és folyamatosan ma is magas színvonalon művelő együttese, melynek a hagyományok szerinti működését az az intézmény hivatott elősegíteni, melynek célja éppen a zenei örökség megőrzése, s ez a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma.

Melis Béla a BFT választmányi elnökeA lapunkban megjelent szövegek a Café Momus, vagy a szerző kizárólagos szellemi tulajdonát képezik és szerzői jog védi őket.
A szerkesztőség külön, írásos engedélye nélkül mindennemű (részben vagy egészben történő) sokszorosításuk, felhasználásuk, kiadásuk és terjesztésük tilos.