Bejelentkezés Regisztráció

Pitti Katalin


483 der 2010-03-18 23:23:48 [Válasz erre: 482 der 2010-03-18 23:18:36]
A felvételi kérelem 9.pontjára mit válaszolhatott?

482 der 2010-03-18 23:18:36 [Válasz erre: 459 bermuda 2010-03-18 21:48:43]
TÁJÉKOZTATÓ A FELVÉTELI KÉRELEM, A VITÉZI ANYAKÖNYVI ADATLAP ÉS AZ ÖNÉLETRAJZ KITÖLTÉSÉHEZ A./ Felvételi kérelem A pontozott sorba a kérelmező jogállásától függő bejegyzést kell tenni: - saját jogú érdemszerzőként, - vitéz XY(érdemszerző) várományosaként, A felvételi kérelmet és nyilatkozatott az állománybavételét kérő - már igazoltan felavatott - vitéznek is értelemszerűen ki kell töltenie. B./ Vitézi Anyakönyvi Adatlap Az adatlapot annak kell kitöltenie, aki a VITÉZI REND-be saját érdem alapján, várományosi jogalapon kéri felvételét. Ugyanúgy ki kell töltenie az állománybavételét kérő vitéznek, és pótlólag a már állományba vett vitéznek is. A kérdéseket értelemszerűen kell megválaszolni. A nemleges válasz "----" jellel, vagy "nem " szóval kell jelölni. Ha a vonatkozó rovatban a válaszra nincs elegendő hely, megfelelő utalással a 36. pontnál található üres helyen kell folytatni a választ. C./ Önéletrajz Az életrajzi adatokon kívül részletesen nyilatkozni kell azokban a kérdésekben, amelyeknek a VITÉZI REND-be való felvétellel kapcsolatban jelentősége van. Az önéletrajz végén tételesen fel kell sorolni a becsatolt okiratokat, amelyek darabszámát a Vitézi Anyakönyvi Adatlap "melléklet" rovatában is fel kell tüntetni. FELVÉTELI KÉRELEMHEZ 1./ Felvételi kérelem 2./ Vitézi Anyakönyvi Adatlap 3./ Önéletrajz 4./ Erkölcsi bizonyítvány ( 3 hónapnál nem régebbi) 5./ Katonakönyv 6./ A katonai szolgálat igazolása - a Magyar Királyi Honvédségnél - 1945. után 7./ Fogság igazolása - hadi - politikai (bírósági ítélet, rehabilitáció!) - internálás 8./ A Rendi Kódex-ben feltételként meghatározott kitüntetések igazolása (eredeti hiányában a Hadtörténeti Intézet Levéltárának igazolása) 9./ A kommunista uralom elleni, illetőleg az 1956. évi forradalom és szabadságharcban tanúsított vitézi magatartás igazolása 10./ A fegyvertény leírása - ha a kitüntetés okmánnyal nem igazolható 11./ Sebesülés, vagy rokkantság igazolása 12./ A kérelmező és felesége anyakönyvi kivonatai, házasságlevele, gyermekeinek születési anyakönyvi kivonata 13./ Vitézi várományos esetében - az érdemszerző jogelőd vitéz születési, házassági(halotti) anyakönyvi kivonatai - a kérelmező várományos és az érdemszerző jogelőd vitéz közötti nemzedék(ek)be tartozó felmenők születési, (halotti) anyakönyvi kivonatai, amelyek az érdemszerző jogelőd vitéztől az egyenes ági leszármazást bizonyítják A felvételi kérelmet és mellékleteit az illetékes területi vitézi elöljáró útján keresztül kell előterjeszteni. Az előterjesztés módjáról(személyesen, vagy ajánlott levélben), határidejéről, és a felvételi költségekről a vitézi elöljáró ad tájékoztatást, vagy a Vitézi Rend székhelyén: 1134-Budapest, Gidófalvy utca 1/B Telefon: 239-3094 VITÉZI ANYAKÖNYVI LAP 1. Teljes családi és utóneve: 2. Előző (leánykori) neve. 3. Születési helye, ideje, év ,hó ,nap : 4. Anyja leánykori neve: 5. Állampolgársága: 6. Családi állapota: 7. Házastársa - előző (leánykori)neve: 8. Gyermeke(i) neve, születési helye, ideje, év, hó nap: 9. Teljes lakcím: 10. Telefonszám: 11. Legmagasabb iskolai végzettsége(i): 12. Milyen idegen nyelven beszél, milyen fokon: 13. Jelenlegi foglalkozása, beosztása: 14. Munkahely címe: Telefonszám(ok): 15. Párttagsága(i) ás párttisztsége(i):Melyik pártban, mikortól-meddig: 16. Jelenlegi tagsága(i) más szervezetek(ek)ben, tisztsége(i): 17. Polgári és egyéb nem katonai kitüntetése(i): 18. Volt büntetve, mikor és milyen büncselekmény(ek)ért: 19. Részesült-e rehabilitációban, ha igen mikor: 20. Volt-e internálva, mikortól-meddig: 21. Katonai fegyverneme, jelenlegi rendfokozata: Rendfokozata 1945 előtt: Rendfokozata 1945 után: Rehabilitálás után: 22. Katonai állománya(hív.,tart.,nyd.,egyéb.,): 23. Katonai szolgálatának kezdete(i),leszerelése(i): 24. Katonai kitüntetése(i) 1945-ig: 1945-után: 25. Volt-e tagja más fegyveres testületnek: Melyiknek, mikortól-meddig: 26. Volt-e hadifogságban: Hol, mikor-meddig: 27. Kényszerből mikor hagyta el Magyarországot: 28. vitézi eskütételének helye és ideje: 29. Vitézi avatásának helye és ideje: Saját érdem alapján lett felavatva: Várományosi jogcímen lett felavatva: 30. Vitézi igazolvány száma: Vitézi jelvényének száma: 31. Állománybavételének helye és ideje 1945 után: 32. Milyen jogcímen kéri állománybavételét: saját érdem alapján: Várományosi jogcímen: 33. Milyen jogcímen kéri felvételét a Vitézi Rendbe: saját érdem alapján: Várományosi jogcímen: Nemzetvédelmi Tagozat jogcímen: 34. A várományos érdemszerző jogelődjének Neve: Születési helye, és ideje: Anyja neve: vitézi avatásának helye, és ideje: vitézi igazolványának száma: 35. Várományos(várományosként vitézzé avatott) családi kapcsolata érdemszerző vitéz jogelődjéhez: Gyermeke: Unokája: Dédunokája: Egyéb: 36. A várományos (várományosként vitézzé avatott)jogelődjének adatai: Neve: Születési helye és ideje: Anyja neve: vitézi avatásának helye, és ideje: vitézi igazolványának száma: 37. egyéb adatközlés, adat-kiegészítés, nyilatkozatok: Becsületemre kijelentem, hogy az általam szolgáltatott adatok a valóságnak megfelelnek.

481 parampampoli 2010-03-18 22:57:40 [Válasz erre: 480 telramund 2010-03-18 22:50:19]
Ez mit akar jelenteni?

480 telramund 2010-03-18 22:50:19
itt úgy tünik nem Pittinek kell szégyenkeznie!!!

479 tiramisu 2010-03-18 22:45:22 [Válasz erre: 478 macskás 2010-03-18 22:21:12]
Akkor Te tudod! :-)

478 macskás 2010-03-18 22:21:12 [Válasz erre: 473 parampampoli 2010-03-18 22:13:16]
Jól fölcserélt minket a gép:)

477 macskás 2010-03-18 22:20:53 [Válasz erre: 474 Búbánat 2010-03-18 22:15:58]
Szuper voltál!!!! És mindenkit feldobtál:))))

476 tiramisu 2010-03-18 22:18:12 [Válasz erre: 473 parampampoli 2010-03-18 22:13:16]
Tudtam, hogy tudod! :-) De sajna nem az én nyelvi leleményem! Csak alkalmazom...

475 macskás 2010-03-18 22:16:51
A ma estére itt is megvolt a fogyikúra, rekeszizom szintem:)) Jut eszembe, a Vitéz László is ez a kategória?:)

474 Búbánat 2010-03-18 22:15:58 [Válasz erre: 472 macskás 2010-03-18 22:13:16]
Legalább kissé megélénkült ez a topic - ez volt a szándékom.

473 parampampoli 2010-03-18 22:13:16 [Válasz erre: 466 tiramisu 2010-03-18 22:09:46]
Te zseni!! Te csoda!! Te Király! Zseniális nyelvi humor!!!!!!!!!!!

472 macskás 2010-03-18 22:13:16 [Válasz erre: 465 Búbánat 2010-03-18 22:06:27]
Asszem, ebből már nem jössz ki jól:))

471 nizajemon 2010-03-18 22:13:09 [Válasz erre: 456 -zéta- 2010-03-18 21:35:31]
"csak azt a vitézt ne írtad volna.." a legnagyobb,áááá:-)

470 Búbánat 2010-03-18 22:12:20 [Válasz erre: 467 nizajemon 2010-03-18 22:10:33]
Nálam csak a hétvégén fog tetőzni - ha elmennék erre a koncertre...

469 parampampoli 2010-03-18 22:12:19 [Válasz erre: 465 Búbánat 2010-03-18 22:06:27]
Egyikőjüket se politikai szereplésük miatt lehet, kell vagy érdemes szeretni. Azzal csak rombolták, pusztították művészi tevékenységük eredményeit. (Az est főszervezőinek listája pedig kb a Rémségek kicsiny boltjához fogható.)

468 macskás 2010-03-18 22:11:53 [Válasz erre: 466 tiramisu 2010-03-18 22:09:46]
:))) CSÚCS!!!

467 nizajemon 2010-03-18 22:10:33 [Válasz erre: 465 Búbánat 2010-03-18 22:06:27]
:-))))))))) Kedves Búbánat kiröhögtem az egész heti bajt magamból.Köszönöm.

466 tiramisu 2010-03-18 22:09:46 [Válasz erre: 461 parampampoli 2010-03-18 21:55:11]
Ez egyenértékű a Lovagina címmel?

465 Búbánat 2010-03-18 22:06:27 [Válasz erre: 464 parampampoli 2010-03-18 22:01:21]
Mint kiderül a linkből, 2007-ben Jókai Annát is vitézzé avatták - Pittivel együtt... nem voltak rossz társaságban...

464 parampampoli 2010-03-18 22:01:21 [Válasz erre: 463 nizajemon 2010-03-18 21:58:10]
Én gurulok, fetrengek a röhögéstől... köszönöm Búbánatnak (és a Művésznőnek), hogy így megnevettetett.

463 nizajemon 2010-03-18 21:58:10 [Válasz erre: 461 parampampoli 2010-03-18 21:55:11]
akkor nem én vok egyedül akit ráz a röhögés a nagy magyar éccakában?

462 -zéta- 2010-03-18 21:57:21 [Válasz erre: 461 parampampoli 2010-03-18 21:55:11]
Ha ezt a KISZ-ben tudták volna...:-)

461 parampampoli 2010-03-18 21:55:11 [Válasz erre: 455 Búbánat 2010-03-18 21:09:38]
Na, ettől a vitéztől tényleg kifeküdtem... FELÜLMÚLHATATLAN VICC!!!

460 macskás 2010-03-18 21:50:11 [Válasz erre: 456 -zéta- 2010-03-18 21:35:31]
Meg a Mága Zoltánt:)

459 bermuda 2010-03-18 21:48:43
http://www.vitezirend.co.hu/Archive/Vitezavatas%20Bp%202007%20szept%2015.htm Tessék itt olvasható az avatási szertartás-képekkel............

458 nizajemon 2010-03-18 21:47:22 [Válasz erre: 456 -zéta- 2010-03-18 21:35:31]
:-)

457 Búbánat 2010-03-18 21:46:48 [Válasz erre: 456 -zéta- 2010-03-18 21:35:31]
Azon a meghívón szerepelt ez a titulus, amit nekem is köröztettek... Legalább ezt is megtudtuk a művésznőről. Nem kell szégyelnie...

456 -zéta- 2010-03-18 21:35:31 [Válasz erre: 455 Búbánat 2010-03-18 21:09:38]
Csak azt a vitézt ne írtad volna...

455 Búbánat 2010-03-18 21:09:38
Jótékonysági koncert a székelyderzsi vártemplomért 2010. március 21. vasárnap 16 óra 30 perc, Szent Imre Templom (Villányi út). A koncert a székelyderzsi templom felújításának finanszírozását fogja támogatni. Fellépők: Mága Zoltán hegedűművész és vitéz Pitti Katalin énekművész lesznek. Jegyek 2500, 3500 és 5000 Ft értékben kaphatók a helyszínen. A koncertről felvételt készít a Duna Televízió és a BVR Televíziótársaság. Az est főszervezői a: Budakörnyéki Székelykör / Bege Attila /06 30 9508487 Kárpát-Medencében Élő Magyarokért Alapítvány/ Földes István / Horthy Miklós Társaság / Kovács György/ Történelmi Vitézi Rend Társaság a Kárpátmedence Magyarságáért / Éhn József/ Törökbálinti erdélyi Magyarok Egy. /Balázs István / Szent Korona Társaság/Kurilla Miklós/ Magyar Királyi Szent László Lovagrend/Dr.Nagy László/ Történelmi Magyar Szalon /Polgár Mariann/ Magyarok Szövetsége Budakeszi Szervezete

454 zuniga 2010-01-23 16:50:04 [Válasz erre: 441 Eri 2010-01-22 17:13:58]
Nyikolaj Gyaurov pl hosszú pályafutása alatt egyetlen hangot se "sötétített"...:-((((

453 Untermanné Tenyeres-Talpas Boriska 2010-01-23 10:53:00 [Válasz erre: 446 Eri 2010-01-22 22:25:02]
Szedjen méhpempőt!

452 IVA 2010-01-23 02:23:01 [Válasz erre: 438 Búbánat 2010-01-20 22:21:01]
„Pitti Katalin nem külföldön építi karrierjét” – szerencsétlen fogalmazása ez az újságírónak. A vitathatatlanul gazdag, sikerekkel és kudarcokkal jellemezhető pálya jelenlegi szakaszában karrierépítésről beszélni a téma ismeretének hiányára vall. Egy operai pályafutás után más műfajban is adni tudni, és pedagógia érzék esetén továbbadni is tudni, legfeljebb dicsőséges lezárása lehet egy művészi pályának. Ez sem kevés.

451 IVA 2010-01-23 01:34:20 [Válasz erre: 449 Eri 2010-01-22 23:30:32]
OFF: Engem büszkeséggel tölt el, ha nekem tulajdonítják az Erkel Színház ügyét mint szakterületet. Mert az jó ügy, és szégyellném, ha át tudnának verni szimpla hazugsággal. ON: Van ennél rosszabb hírem is. Nekem Pitti Katalin is a szakterületem. Engem ugyanis kizárólag a művészete érdekel.

450 IVA 2010-01-23 01:26:03 [Válasz erre: 448 Eri 2010-01-22 23:27:23]
OFF: Csak tévedni tud: én még magát nem nézem hülyének, ennek ellenére sem.

449 Eri 2010-01-22 23:30:32 [Válasz erre: 447 IVA 2010-01-22 22:51:46]
Javaslom, maga csak foglalkozzon továbbra is az Erkel Színház omlásveszélyével, az az igazi szakterülete. Ott is lehet sötétíteni.

448 Eri 2010-01-22 23:27:23 [Válasz erre: 447 IVA 2010-01-22 22:51:46]
Maga mindenkit hülyének néz, pedig csak magát minősíti. Basszus!

447 IVA 2010-01-22 22:51:46 [Válasz erre: 441 Eri 2010-01-22 17:13:58]
Naivan azt hittem, hogy egy komolyzenei fórumon magától értetődő, hogy ha egy lírai szoprán sötétíti a hangját, akkor az mezzoszoprán hatását keltheti. (Pitti már a Ferencsik vezényelte televíziós Otellóban hajlamos volt a sötétítésre, hacsak nem a felvétel technikája tette ezt a hangjával.) A tudatlan fórumozónak adott, nem túl udvarias választ, amelynek ekkora sikere lett Önnél, nem én írtam, és nem is a kérdezőt jellemzi. (Borús hete lehetett, ha ez bizonyult a hét legjobb viccének.)

446 Eri 2010-01-22 22:25:02 [Válasz erre: 445 Eri 2010-01-22 22:22:12]
Potemix. Kérdezze meg kezelőorvosát, vagy gyógyszerészét.

445 Eri 2010-01-22 22:22:12 [Válasz erre: 442 Untermanné Tenyeres-Talpas Boriska 2010-01-22 17:21:09]
A basszusra, édes Boriskám.De hiszen te is tudod! "Megyek haza bébi bogyó"

444 macskás 2010-01-22 19:47:18
444

443 Spangel Péter 2010-01-22 18:11:46 [Válasz erre: 441 Eri 2010-01-22 17:13:58]
Sötétítő függönyt húzott a hangja elé. Ilyenkor mindig olyan szigorú tekintettel és ökölbeszorult homlokkal énekel....-:)))

442 Untermanné Tenyeres-Talpas Boriska 2010-01-22 17:21:09 [Válasz erre: 441 Eri 2010-01-22 17:13:58]
Hanem mire?

441 Eri 2010-01-22 17:13:58 [Válasz erre: 440 IVA 2010-01-22 02:21:33]
Sötétített, de ennyire? Ez a hét legjobb vicce. "...az énekesnő igencsak sötétítette a hangját, okkal kételkedhetett abban, hogy szopránról van szó." Sötét, magyarnótán nevelkedett gonosz kis gyerek! Hacsak nem másra gondolt.

440 IVA 2010-01-22 02:21:33 [Válasz erre: 437 Parlando 2009-08-13 09:12:33]
A kérdést egy, az operazenében járatlan ember, vélhetően gyermek tehette fel, ami nem ok a megvetésre. Ha Pitti Katalintól történetesen csak néhány magyarnóta-felvételt hallott, amelyeken az énekesnő igencsak sötétítette a hangját, okkal kételkedhet abban, hogy szopránról van szó.

439 Eri 2010-01-21 23:00:31 [Válasz erre: 437 Parlando 2009-08-13 09:12:33]
Most találtam, de jó! Gratula!

438 Búbánat 2010-01-20 22:21:01
STOP 2010. január 01. | 12:23 "2009 nem volt a legboldogabb évem" - Pitti Katalin helytáll Pitti Katalin nem külföldön építi karrierjét. Annak ellenére, hogy régóta nem hallottunk a művésznőről, rengeteg dolga akad mostanában: templomokban, kápolnákban koncertezik és éneket tanít. "Hetente többször is ingázom a főváros és Szombathely között, ott tanítok az egyetemen. Nagyon jó a kapcsolatom a hallgatóimmal, imádom a munkámat. Újévkor mindig készítek egy számvetést, mit tettem jól, milyen irányban haladt az életem, és Isten áldását kérem, hogy a következő év jobb legyen. 2009 nem volt a legboldogabb évem, teli kihívásokkal és újrakezdésekkel, és édesanyám is segítségre szorult, aki a nyolcvanadik évében van. De a négyéves unokám tartja bennem a lelket. Amikor csak tehetem, segítek lányomnak a kisfiú pesztrálásában" - meséli a Déryné és Liszt Ferenc-díjas Pitti Katalin operaénekesnő.

437 Parlando 2009-08-13 09:12:33 [Válasz erre: 376 tamcsi93 2009-03-05 16:45:45]
Basszista.

436 tiramisu 2009-08-10 13:08:01 [Válasz erre: 435 Parlando 2009-08-10 10:39:42]
Ugyan , Virághnak fiatal, szép szőke neje van. ha jól tudom a 3.!

435 Parlando 2009-08-10 10:39:42 [Válasz erre: 434 Búbánat 2009-08-09 23:17:26]
Újabban sokat szerepelnek együtt. Hetedik férj?

434 Búbánat 2009-08-09 23:17:26
Szeptember 19-én az Óbudai Szent Péter és Pál Főplébánia-templomban este 8 órai kezdettel Virágh András (orgona) és Pitti Katalin (ének) estjére keról sor. Egyházi áriák, dalok és orgonaművek hangzanak el.

A lapunkban megjelent szövegek a Café Momus, vagy a szerző kizárólagos szellemi tulajdonát képezik és szerzői jog védi őket.
A szerkesztőség külön, írásos engedélye nélkül mindennemű (részben vagy egészben történő) sokszorosításuk, felhasználásuk, kiadásuk és terjesztésük tilos.