Bejelentkezés Regisztráció

Pál Tamás, karmester


103 Haandel 2011-09-19 15:45:51 [Válasz erre: 102 Spangel Péter 2011-05-12 12:36:36]
Don Giovanni [url] http://www.tcbo.it/index.php?id=86&tx_eventmgmt_pi2[ev_id]=42&cHash=67daee096a0f40c818b681be2f8c8c69;→→→[/url]

102 Spangel Péter 2011-05-12 12:36:36
Pál Tamás a napokban Don Giovanni-sorozatot és Liszt-koncertet vezényel Bolognában.

101 macskás 2011-05-12 00:02:32
:((( Lemaradtam a 99-ről és a 100-ról is:(((( De Flemingen voltam:)))

100 Búbánat 2011-05-11 23:31:53
100

99 Haandel 2011-05-11 17:03:23
TEATRO COMUNALE DI BOLOGNA [url]http://www.tcbo.it/index.php?id=169&tx_eventmgmt_pi2[ev_id]=75&cHash=7250cc479823c6561649608ff582d7d0;Tamás Pál[/url] 22 Maggio 2011 FRANZ LISZT (nel bicentenario della nascita – 1811) Mephisto Waltz n. 1 Stabat Mater dall’Oratorio Christus Eine Faust-Sinfonie Direttore Tamás Pál Soprano Guanqun Yu Mezzosoprano Junhua Hao Tenore Armaz Darashvili Basso Masashi Mori Orchestra e Coro del Teatro Comunale di Bologna

98 Héterő 2011-01-21 22:45:24 [Válasz erre: 97 Heiner Lajos 2011-01-21 13:46:14]
Az én Traviata-füzetecskémben sincs Germont-cabaletta (Flave kiadó, 2003; copyright 1959 by Lányi Viktor; köszönik a Szféra Európa Kft. és a Budapesti Operebarátok Alapítvány támogatását). A könyv borítójának hátoldalán az alábbi, kiemelt szöveget olvashatjuk: Az ifjúság gyorsan elröpül, mint rózsáról az illat, És hűvös mélyén a sírnak Vár ránk a bús, nagy éj. Hát élvezzünk ebben a hitvány életben, Egyetlen jó a kéj! - Violetta Sokáig tartott, amíg az olasz szövegben megtaláltam, mi helyett áll ez az "édes-kéjes", kissé frivol nyáladzás; hinnénk-e, hogy az eredeti olasz szöveg valahogy így hangzik: Veletek a percek igazán jól telnek, minden csak butaság, ami nem mulatság! Élvezzük, amíg van, mert gyorsan elillan a szerelmi mámor; - mint a virág, kinyílik, de egyszer elhervad, több örömöt nem ad. A Lányi-fordítás a legjobb indulattal is legfeljebb ”pontatlannak” nevezhető, bár a ”felháborító hamisítás” fogalma jobban jellemezhetné a bemutatott mintát. A füzetecske 2003-ban megjelenhetett...! Csoda, ha még ma is sokan vallják, hogy az operák szövege másodrendű, csak a zene fontos? Holott a legjobb opera is dögunalom rendes szöveg nélkül.

97 Heiner Lajos 2011-01-21 13:46:14 [Válasz erre: 95 Héterő 2011-01-20 05:43:44]
"Kár messze menni." - tudom persze, ez nem a Traviata. De a Germont-cabaletta magyar fordítása 1977 óta elérhető - a Hungaroton Kleiber dirigálta Traviata-felvétele licenszlemezének kísérőfüzetében, igaz, mint "nyersfordítás" feltüntetve. Azt is megértem, ha Pál Tamásban a freudi unbewusst működött, merthogy "Lányi Viktor fordítását Oberfrank Géza dolgozta át." Mostanság a világ vezető operaházai a "teljes" zenei anyagot nyújtják - tapasztaltam 2005-ben Salzburgban, vagy tavaly a Covent Gardenben. Más kérdés, hogy a Germont szerepét az operaversenyen Szegeden éneklő illető esetében nem csak a cabalettatól, de az áriától is szívesen eltekintettem volna.

96 Pál Tamás 2011-01-20 08:53:40 [Válasz erre: 95 Héterő 2011-01-20 05:43:44]
Kedves Héterő, örömmel és köszönettel vettem észrevételeit, a jó pap holtig tanul!

95 Héterő 2011-01-20 05:43:44
Tisztelt karnagy úr! Nagy érdeklődést kiváltó naplójához engedtessék meg szerény megjegyzéseket fűzni annak érdekében, hogy értékes fejtegetéseit ne árnyékolja be pár apró félreértés, amiket később - tekintélyének súlya következtében - esetleg axiómának tekinthetnének néhányan. 1. 2010-11-24 «A Traviata „vezérmotívumai” és egyéb érdekességek. Furcsa, hogy az előadásokon Alfredo cabalettáját általában kihagyják, Germont cabalettája pedig mintha nem is létezne. (Magyar fordítása pl. nincs is) Mindenfélét mondanak, hogy miért.» Tévedés: VAN magyar fordítása a Germont-cabalettának! Ráadásul az ön közvetlen környezetében megtalálja: a szegedi La traviata rendezőjénél. A Miskolci Nemzetközi Operafesztivál a 2010-es előadására lefordíttatta a teljes szövegkönyvet, beleértve a rendszerint kihagyott részeket is, és a friss szövegkönyv eljutott az önök színházába is. 2. A 2011. januári bemutatójuk kapcsán talán érdemes ezt a régebbi fejtegetést is megvizsgálni: 2009-12-17 «Pár szó a Lenszkij-ária vitájához. Az orosz szöveg teljes két sora a következő: „СЕРДЕЧНЫЙ ДРУГ, ЖЕЛАННЫЙ ДРУГ, ПРИДИ, ПРИДИ, Я ТВОЙ СУПРУГ !”, azaz, „szívbéli társam (barátom), vágyott társam, jöjj, jöjj, a hitvesed vagyok.” A „ПОДРУГА” - „barátnő” használatától bizonyára azért tekintettek el a szövegírók, Csajkovszkij és Silovszkij, mert jelentése könnyedebb annál, semhogy alkalmas legyen ebben a tragikus pillanatban az egymáshoz tartozás kifejezésére. A magyarban is inkább a még nem végleges kapcsolat esetén használjuk a „barátnő” szót.A másik ok, hogy rímelnie kell a „СУПРУГ” - „hitves” szóra, merthogy Lenszkij utolsó pillanataiban ezt, a számára talán legdrágább vágyat látja beteljesülni, hogy Olga és ő már hitvestársak. Ahhoz meg, hogy Csajkovszkij ezt az egészet „nőnemben” komponálja meg (azaz valahogy úgy, hogy „te vagy a hitvesem”, azaz „ТЫ МОЯ СУПРУГА”), növelnie kellett volna a sor szótagszámát, amit kompozíciós okokból nyilván nem akart. Talán ezért fordult ehhez, az orosz nyelvben valóban, különleges megoldáshoz, hogy Lenszkij hímnemben említi imádott párját.» Legnagyobb sajnálatomra semmit sem tudok arról a bizonyos vitáról, pedig nagy érdeklődéssel olvastam volna magam is, meddig burjánzik egy kissé hanyag fordításból eredő félreértés, amit élénk fantáziájú és bármit (bele)magyarázni hajlamos rendezők szívesen kapnak fel olthatatlan néző-megdöbbentési vágyuk kiélése céljából, mondván: lehet, hogy ez a fickó nem is Olgát várja...? Noha ön - nagyon helyesen - cáfolja ezt a ferde értelmezést, az indoklása több sebből vérzik, bármilyen tetszetős is első látásra. Megjegyzendő, hogy az említett szövegíróknak az égvilágon semmi közük sincs az idézett mondathoz, azt betűről betűre átvették az eredeti verses regényből: А.С. Пушкин: Евгений Онегин - Роман в стихах 1823-1831 XXII. "Блеснет заутра луч денницы... ...Рассвет печальный жизни бурной!... Сердечный друг, желанный друг, Приди, приди: я твой супруг!..." A költő máshol is használja a сердечный друг ill. a мой друг kifejezést, például dadája így szólítja meg kis védencét, noha az ifjú hölgy minden férfias vonást nélkülöz (három példa): XX. "Я влюблена", - шептала снова Старушке с горестью она. - Сердечный друг, ты нездорова. - "Оставь меня: я влюблена". XXXIV. - Ах! няня, сделай одолженье. - "Изволь, родная, прикажи". - Не думай... право... подозренье... Но видишь... ах! не откажи. - "Мой друг, вот бог тебе порука". XXXV. - Как недогадлива ты, няня! - "Сердечный друг, уж я стара, Стара: тупеет разум, Таня; А то, бывало, я востра, Бывало, слово барской воли..." Magában az operában a mama szól így leányához: "мой друг", jól tudván, hogy idősebbik lánya nem fiú: Мамаша, посмотрите-ка на Таню! - А что? И впрямь, мой друг, бледна ты очень. ( Valóban, ~ , sápadt vagy nagyon.) Később Gremin herceg a feleségének mondja ugyanezt: "мой друг", de vajon ki állítaná, hogy a szavak elhangzásakor a férj ne lenne tökéletesen tisztában a fiatalasszony nemi hovatartozásával? Итак, пойдем, тебя представлю я. Мой друг, позволь тебе представить родню и друга моего, Онегина! (~, engedd meg, hogy bemutassam...) A feleség is használja nemsokára: Друг мой, устала я! (~, elfáradtam!) Az idézett példák alapján javaslom az alábbi megközelítést: a мой друг jelentése az orosz nyelvben bizonyára sokkal tágabb, mint a magyar "barát, társ," a példák számossága miatt a kifejezés egyáltalán nem "különleges", és tévútra visz, ha csupán a rím kedvéért valónak tekintjük a hímnem ilyetén használatát, nem is beszélve a nemi utalásokat sejtető értelmezésekről... A bemutatóhoz sok sikert kívánok!

94 Búbánat 2010-12-03 01:15:37 [Válasz erre: 93 Búbánat 2010-12-03 01:07:10]
Pontosítom a felvezető szövegemet: Pál Tamás karnagy úr nem, csak Rózsa Ferenc karnagy úr fejtette ki itt véleményét a partitúra rekonstrukciója tárgyában kialakult disputában, egyéb észrevételekre is reagálva.

93 Búbánat 2010-12-03 01:07:10
Korábban már többször szó esett itt a topicon (40., 44., 53., 60., sorszámok bejegyzéseiben és a kapcsolódó reagálásokban) Ciro Pinsuti Mattia Corvino című operájának két évvel ezelőtti kolozsvári bemutatójáról, de említettem a 2001 decemberi magyarországi bemutatót is, amely nagy érdeklődés mellett, félszenírozott formában került előadásra a Millenáris Teátrumban.(Meláth Andrea, Fekete Attila és Kálmándi Mihály énekelte a fő szerepeket a Káel Csaba rendezte és Pál Tamás vezényelte magyar vonatkozású opera-ritkaságban!) Olvashattuk Pál Tamás és Rózsa Ferenc disputáját is a darab partitúrája körüli Nemrég az Új Ember közölt egy cikket, melyben a kolozsvári szerző írja le élményeit a Pinsuti-opera kolozsvári bemutatójára visszaemlékezve, és gondolatait most, a város Mátyás király szobra rekonstrukciós munkáinak közelgő végeztével: Mattia Corvino /Új Ember, 2010. november 14./ Több évig elhúzódó viták, mérlegelések és finanszírozási gondok megoldása után nemrégiben került vissza alaposan restaurált kőtalapzatára a kolozsvári Mátyás-szobor. A bronzalakok letisztítása, a megrongálódott részek helyreállítása még folyik; nem tudni, mikor kerülhet közszemlére a maga teljes szépségében; a határidő közel van. Ennek kapcsán emlékezem a Mattia Corvino című opera egy évvel ezelőtti kolozsvári bemutatójára, amely után a darab mindössze két előadást ért meg, pedig véleményem szerint ma is a repertoáron kellene lennie. Rózsa Ferenc karnagy előzetes, példaszerű zenefilológiai előadásában elmondta, hogy olasz zenei levéltárakban kutatva kezébe került egy zongoradarab, amelyről - hozzáképzelve a hangszerelést - megsejtette: ez csak egy opera méretű zenei mű kivonata lehet. Hosszú, türelmes kutatói „vadászat" nyomán bukkant a Mattia Corvino partitúrájára. A mű szerzője, Ciro Pinsuti (1828/29-1888) korának elismert zeneszerzője volt. Ezt a darab kolozsvári bemutatójának műsorfüzetéből is tudjuk, de azt nem, hogy az operát az 1880-as években oly nagy sikerrel játszották a milánói Scalában, hogy túllépték a szerződésben megállapított negyven előadást. Mire ötvenhat lett belőle, az illetékeseket a szerző (vagy jogutódja) felelősségre vonta, akik ijedtükben önmaguk elől is elrejtették a művet. Olyannyira, hogy csupán Rózsa Ferenc nyomozása révén, mintegy százhúsz év után került elő. A négy és fél óra hosszúságúra becsülhető operát nyilván meg kellett húzni. Ebben Demény Attila zeneszerzőrendező-karnaggyal együttműködve ma is előadható műalkotássá tudták formálni a darabot. Demény Attila Bellini, Rossini, Verdi operáira utalva ismertette a műsorfüzetben: „Pinsuti darabja méltán állítható ezen darabok mellé. A színpadon az emberi érzelmek hallatlan skálája vonul fel: szerelem, féltékenység, gyűlölet, ármány, intrika, hatalomvágy megjelenése. Ezeket nagyon szép, könnyen befogadható zenével, magasrendű női érzelmek és ezek többszörös síkú ábrázolásával állítja elénk a mester. A korabeli kritikák szerint nagyon nagy sikert aratott a darab..." A színpadon az a Mátyás jelenik meg, aki Kolozsvár szülötte. Már önmagában az is hálássá tett, hogy a lappangás hosszú ideje után itt zajlott az opera bemutatója. A pompás librettó (Carlo D'Ormeville) úgy mutatja be a Kárpát-medence meghatározó uralkodóját, mint az itt élő népek kultúrájának, legendáinak azt az alakját, akit pozitív, az ellentéteken felülemelő, integratív személyiségként őrzött meg a magyar, román, lengyel, horvát, szerb, cigány stb. kollektív emlékezet. Zenei kuriózum, ahogyan az olasz szerző beleszövi a partitúrába a magyar himnusz főmotívumát. Az összes énekes tehetsége maximumát nyújtotta, s már a dallamokat dúdolva hagytam el az előadást. A külföldi „harmadik szempár", az olasz zene- és librettóíróé bizonyos távolságot tudott tartani az itt élő népek mindennapi, egymás közti feszültségeitől; a Mátyás képviselte reneszánsz kultúrában roppant szuggesztíven mutatja be etnikai sokféleségünk szépségeit és egyensúlyának vízióját. Valami olyan nézőpontból, amit ha magunkévá tennénk, mi, kolozsváriak harmonikusabbak, boldogabbak lehetnénk városunk „bennszülött" és betelepedett polgáraiként. A restaurált szobor közeli felavatása akkora esemény, hogy megérdemelné zenei ünneplését a város Magyar Operájában, ahova jelentős román közönség is el szokott járni. Segítené a felülemelkedést azon a sok évszázados vetélkedésen, hogy kié is Mátyás, az igazságos. Cs. Gyimesi Éva (Kolozsvár)

92 kothner 2010-11-25 12:40:14
Na végre valami konkrétum a blogban. Különben a Tüzes angyal nekem nem tetszett, függetlenül a francia szövegtől, amit egyébként elég pocsékul mondtak (ha hallani lehetett a hangos zenekartól).

91 kugli 2010-11-12 14:31:30
A mester világszinvonal c. bejegyzéséhez csak annyit: valamikor magyar művészekkel nagyon-nagyon rangos előadások születtek. Szabadjon csak Báthy Annát, Gyurkovics Máriát, Osváth Jűliát, Rősler Endrét vagy a MET-ben is fellépő Svéd Sándort és Székely Mihályt említeni.

90 kothner 2010-11-12 14:06:40
Pál Tamás csak bölcselkedik, bölcselkedik, jó lenne, ha egyszer leírná a véleményét a konkrét dolgokról is, pl. arról, ami a Bánk bán körül zajlik, hiszen az írásai alapján ehhez ő igazán ért.

89 tiramisu 2010-11-12 11:22:31
Legutóbbi Művész-blog beíráshoz, annyi a megjegyzés, hogy PálTamással mindenben egyetértek! Amiről igazolható tények. A Operaház "világszínvonal"-meghatározása pedig tökéletesen igaz!

88 tiramisu 2010-11-06 15:38:16
Igen, találunk. Még csak keresni sem kell, adott.

87 pio 2010-11-06 14:37:27
Nocsak, a Maestro milen aktív! Pár nap alatt két bejegyzés a blogjában, csk így tovább!

86 Búbánat 2010-11-04 20:42:43
Pál Tamás - művész-blogjában - a szívemből szólt, ahogyan megfogalmazta hitvallását Verdi zenéje, kiállását művészete-zsenije mellett. Köszönöm neki ezúton.

85 Heiner Lajos 2010-11-03 17:48:27 [Válasz erre: 81 -zéta- 2010-11-03 14:19:19]
Pál keze alatt a múlt szombati szegedi operagálán végig nagyszerűen szólt a Szegedi Szimfonikus Zenekar, de a Verdi-részletek voltak a leginkább meggyőzőek, valóban sírt és dalolt az orkeszter. Olyan Forza-nyitányt, ami ott elhangzott, manapság ritkán hallani.

84 Spangel Péter 2010-11-03 16:50:01 [Válasz erre: 83 Momo 2010-11-03 15:36:12]
De ne lámpaoltás után... :-)

83 Momo 2010-11-03 15:36:12 [Válasz erre: 82 lámpaoltogató 2010-11-03 15:00:36]
Igazad van... gyere és szólj hozzá. :-)

82 lámpaoltogató 2010-11-03 15:00:36
Na végre, ráférne a Fórumra egy-két hozzászólás ilyen stílusban és ennyi tudással.

81 -zéta- 2010-11-03 14:19:19
Új bejegyzés a Művész-blogban...

80 Spangel Péter 2009-02-04 11:50:14
Kedves Karnagy Úr! Az operaházi topicban többször volt már téma a Tokody-Kelen páros. Előadásaikat a Végzetben és a Bohéméletben Ön többször dirigálta. Hogyan emlékszik ezen előadások légkörére? Gondolom, a kritikákat olvasva, a tavalyi Otello és az idei Figaro sikere hasonló emlékeket idézett fel Önben. Jó, ha egy kiváló karmester tapasztalatain keresztül is megimerhetjük az operajátszás jellegzetességeit.

79 Búbánat 2009-01-30 16:42:54 [Válasz erre: 78 Spangel Péter 2009-01-29 22:02:36]
Ez önállóan is forgalomba került, akárcsak Puccinitől az Edgar és a Villi is DVD-n, Pál Tamás vezényletével.

78 Spangel Péter 2009-01-29 22:02:36
Pál Tamás vezényli olasz közreműködőkkel Mascani Nerone című operáját DVD-n egy tíz lemezből álló csomagban. Ma délután láttam a Rózsavölgyiben.

77 Spangel Péter 2009-01-27 21:56:48
Tényleg, tisztelt Karnagy Úr! Ön sokat vezényelt a nagyvilág operaházaiban. Örülnék, ha megosztaná velünk tapasztalatait a blogjában. Milyen darabokat vezényelt, merre járt, milyen volt a kinti dalszínházak szervezettsége stb.

76 Haandel 2009-01-27 19:29:18 [Válasz erre: 71 Spangel Péter 2009-01-24 11:52:03]
Tisztelt Karnagy úr! Szeretném megtudni, hogy Önnek mi a véleménye az élő TV/rádió/mozi/internet opera közvetítések szerepéről és fontosságáról a mai világban. A [url]http://www.radio.rai.it/radio3/opera/index.cfm;RAI Radio 3[/url] pl. januárban tizenkétszer közvetített élőben, főleg olasz operaházakból. Persze a RAI nem feletkezik meg a korábbi felvételeiről sem. Februárban adni fogják ezt a felvételt is: [url]http://www.radio.rai.it/RADIO3/cartellone/mostra_evento.cfm?Q_EV_ID=274588; GUNTRAM[/url] Registrato il 21 maggio 1988 Opera in tre atti Libretto e musica di Richard Strauss Orchestra Sinfonica e Coro di Milano della Rai Direttore, Tamas Pal M. del coro, Marco Balderi Il vecchio Duca, Giorgio Surjan Freihild, Andrea Trauboth Il duca Robert, Bodo Brinkmann Guntram, Klaus Koenig RADIOTRE - ESERCIZI DI MEMORIA SABATO 07 FEBBRAIO 2009 ORE 24

75 Greco 2009-01-26 22:28:14 [Válasz erre: 73 Spangel Péter 2009-01-26 10:15:34]
Hadd tegyem hozzá számomra olya' emlékezetes Carmen-interpretációját, amelyhez úgy 2002-2003 körül volt szerencsém a Nyári Operafesztiválon! Azóta sem hallottam-láttam olyat! (és tudomásom szerint Pál azóta sem dirigálta a művet...)

74 Heiner Lajos 2009-01-26 11:08:50
Pál örökifjú, szegedi Figarojáról írtam, ha egyetlen embert kellene megneveznem, akitől a legtöbb "élő" élményt kaptam, nehezen tudnék közte és Domingo között dönteni.

73 Spangel Péter 2009-01-26 10:15:34 [Válasz erre: 72 márta 2009-01-26 10:10:58]
És ezért hiányzik annyira az Operaházból!!! Mozart, Verdi, Puccini az ő igazi területe, szerintem. És persze még sok minden más.

72 márta 2009-01-26 10:10:58
Pál Tamás többek között azért az egyik legnagyobb operakarmester, mert olyan erősen izgatják a darabok drámai összefüggései. (Lásd blogját.) Mert 70 fölött is gyermeki kíváncsisággal lapozgatja a százszor dirigált partitúrákat. Újra és újra nagy szellemi izgalmat és élményt jelent számára végiggondolni egy-egy zenedrámát, s ettől lesznek vezénylései olyan plasztikusak és frissek. Ettől nem lehet megunni.

71 Spangel Péter 2009-01-24 11:52:03 [Válasz erre: 70 Ritus 2009-01-09 15:03:44]
Örülök, hogy Pál Tamás ismét megszólalt. Elismeréséhez gratulálok. Meggyőződésem, amennyiben a kultúra és ezen belül az operajátszás nem lenne mostohagyerek közéletünkben, a karnagy Úr a legendás emlékű Vaszy Viktor színvonalára emelhetné ismét Szeged operajátszását. A régi időkben a rádió rendszeresen közvetített Szegedről is operákat, egy hozzáértő vezetés bizonyára most is megteremtené ennek feltételeit. De a Magyar Rádió és a kulturális kormányzat szakértelméről most kár beszélni...

70 Ritus 2009-01-09 15:03:44
Október óta semmi érdekes nem történt Pál Tamással?

69 Spangel Péter 2009-01-08 07:34:25
Pál Tamás vezényletével állt be Ilosfalvy Róbert valamikor a nyolcvanas évek elején a Bánk bánba. Bizonyára a karnagy úr is szívesen megosztaná a fórumtársakkal a nagyszerű tenorral kapcsolatos emlékeit. Sajnos, mostanában olyan világban élünk, amikor az elkerülhetetlen, mégis elfogadhatatlan elmúlás ösztönzi csak az emlékezetet. De legalább ezáltal megismerhetjük az eltávozott művészi-emberi arcát, életpályájának eddig nem ismert részleteit.

68 Rózsa Ferenc 2008-11-24 12:54:33 [Válasz erre: 67 -zéta- 2008-11-17 13:25:39]
Köszönöm a segítségedet!

67 -zéta- 2008-11-17 13:25:39 [Válasz erre: 66 Rózsa Ferenc 2008-11-17 12:09:09]
Itt jobbra fönt találod a MŰVÉSZ-BLOG címú gombot, oda lépj be...

66 Rózsa Ferenc 2008-11-17 12:09:09 [Válasz erre: 64 yeti 2008-11-10 10:01:11]
Mi a címe Pál Tamás művész-blogjának?

65 Heiner Lajos 2008-11-10 11:45:13 [Válasz erre: 64 yeti 2008-11-10 10:01:11]
Ő azért dolgozik is. Elég sokat, és elég eredményesen.

64 yeti 2008-11-10 10:01:11 [Válasz erre: 63 Fabricius 2008-11-10 09:39:13]
Azt én sem értem, miért nem ír a blogjába Pál Tamás, amikor itt a fórumon szorgosan hozzászól. És a többiek is írhatnának gyakrabban.

63 Fabricius 2008-11-10 09:39:13
Jó volt olvasni Pál Tamás hozzászólásait, nagy kár, hogy döglődik a művész-blog. De borítékolni lehetett előre, hogy így, ebben a formában halálra lesz ítélve. Sokkal ötletesebbnek találtam a vetélytárs fórum tavalyi, egyszemélyes blogját L. Gy-ről, bizony nem véletlenül volt hatalmas sikere. Pedig szívesen olvasnám más művészek naplóját, véleményét is, a próbák és előadások tapasztalait, netán magánéleti dolgokat.

62 Búbánat 2008-11-09 11:58:38 [Válasz erre: 61 Rózsa Ferenc 2008-11-08 22:49:27]
Kedves Rózsa Ferenc! Most konstatálom keresztneve elírását, elnézést kérek miatta. Olykor - olykor megesik, hogy "átkeresztelek", vagy felcserélek neveket, miközben magasröptű gondolataim leírásával vagyok elfoglalva. Én is kíváncsian várom, hogy Pál Tamás karnagy úrnak van-e hozzáfűznivalója az előzőekhez. Ü Búbánat

61 Rózsa Ferenc 2008-11-08 22:49:27 [Válasz erre: 60 Búbánat 2008-11-08 20:47:33]
Tisztelt "Búbánat"! Egy helyen szeretném kijavítani Önt: engem Rózsa FERENCnek hívnak! Rózsa Györgyhöz semmi közöm. Én is kíváncsi vagyok Pál Tamás karnagy úr véleményére, akit zsakmailag nagyon nagyra becsülök! Remélem, elmondja a véleményét! Tisztelettel üdvözli: Rózsa FERENC

60 Búbánat 2008-11-08 20:47:33 [Válasz erre: 59 Rózsa Ferenc 2008-11-08 16:59:13]
Kedves Rózsa György! Nagy érdeklődéssel olvastam sorait. Csak gratulálni tudok ahhoz, miként nyomozta ki és szerezte meg a partitúrát, harcolta ki az opera itthoni bemutatási jogát, s végül, elismerésem fejezem ki a kolozsvári produkció megvalósításáért is. Utalnék még arra, hogy a Millenáris Teátrumban 2001. december 14-én bemutatott Mattia Corvino koncertszerű előadáshoz a magyar nyelvű feliratokat is magára vállaló Pál Tamás eddig nem szólt hozzá a témához, pedig neki is „szabad a pálya”… Megemlítem továbbá, hogy a kormányváltás után levelet írtam Mizsei Zsuzsának, aki váltotta az előző igazgatót a Kht. élén, s próbáltam tőle megszerezni az előadás kazettáját. Sajnos, eredménytelenül jártam, nem kaptam választ rá. Felvettem a kapcsolatot Fekete Attilával is, de ő sem tudott nekem segíteni, mondván, neki sincs meg. Mi lenne, ha Pál Tamást faggatnánk erről? Mint a magyarországi bemutatóként színre került "fél- szcenírozott" operának a karmestere, talán tudna ebben a segítségünkre lenni! Üdv.: Búbánat

59 Rózsa Ferenc 2008-11-08 16:59:13 [Válasz erre: 58 Búbánat 2008-10-28 22:23:16]
Tisztelt Uraim! Szeretnék egy-két dolgot tisztázni a Mattia Corvino kottáival kapcsolatban. A zongorakivonatot Horváth Zoltán Erkel-díjas rendező találta meg egy olasz antikváriumban, tőle kérte kölcsön Pál Tamás 2000-ben. Az én figyelmemet dr. Csermák Zoltán hívta fel, aki valaha a Hungaroton marketing-igazgatójaként dolgozott. Tervben volt a mű felvétele, azonban ez anyagi okok miatt meghiúsult. Én szintén kölcsönkértem a zongorakivonatot Horváth Zoltántól,akivel régi jó kapcsolatban vagyok és annak alapján jutottam el az Archivio Ricordi-hoz. Ott először azt a felvilágosítást kaptam, hogy a mű elveszett, semmi nincs náluk. Sokadik levélváltás után elutaztam Milánóba, ahol több napi intenzív kutatás után végre sikerrel jártam, és megtaláltam a mű EGYETLEN fennmaradt partitúráját, kéziratban. Az Archivio Ricorditól megvásároltam róla egy digit. kőpiát, annak előadási jogával együtt, egy kisebb vagyonért. Birtokomban van az archívum vezetőjének nyilatkozata, miszerint az elmúlt 30 évben sem magyarországi cégnek, sem magánszemélynek nem adtak ki hivatalos másolatot. Még európainak sem! Ez a TÉNY nem von le semmit Pál Tamás karnagy úr 2001-beli budapesti előadásának értékéből, csupán az autenticitás problémáját veti fel. Próbáltam felkutatni hangzó anyagot az akkori előadásról, de sem a Magyar Televízióban, sem a Magyar Rádióban, sem a Millenárison nem jártam sikerrel, pedig érdekes lenne összevetni a partitúrát és az előadásról készült felvételt! A vita lezárásaként megjegyezném: mindenkinek adott a lehetőség, hogy elzarándokoljon "a tiszta forráshoz", a gyökerekhez és annak alapján támassza fel az egykoron nagyon sikeres, de sajnálatos módon azóta elfeledett darabokat! Nekem - hála Istennek - van még jó néhány a tarsolyomban! Rózsa Ferenc karmester opera.production@gmail.com

58 Búbánat 2008-10-28 22:23:16 [Válasz erre: 57 tiramisu 2008-10-28 19:45:09]
A 40. szám alatt szerepel: "...Az opera partitúrájára az előadást dirigáló Rózsa Ferenc karnagy bukkant rá. (MR)" Erre reflektáltál már a 42. szám alatt. Erre utaltam.

57 tiramisu 2008-10-28 19:45:09 [Válasz erre: 56 Búbánat 2008-10-28 16:35:41]
A 42. számból nem derült ki! Titok, vagy haragszol rám, te aki mindent tudsz és jegyzel. Ha Pál T., ha Rózsa F. nekem itt és most tökmindegy ! Csak Kolozsvárott nem !

56 Búbánat 2008-10-28 16:35:41 [Válasz erre: 54 tiramisu 2008-10-28 15:24:35]
lásd 42. szám

55 macskás 2008-10-28 16:05:56 [Válasz erre: 54 tiramisu 2008-10-28 15:24:35]
:)

54 tiramisu 2008-10-28 15:24:35 [Válasz erre: 53 Búbánat 2008-10-28 12:06:34]
És ki dirigál ?

A lapunkban megjelent szövegek a Café Momus, vagy a szerző kizárólagos szellemi tulajdonát képezik és szerzői jog védi őket.
A szerkesztőség külön, írásos engedélye nélkül mindennemű (részben vagy egészben történő) sokszorosításuk, felhasználásuk, kiadásuk és terjesztésük tilos.