Bejelentkezés Regisztráció

Opera, operett, dalciklus, librettók, szövegkönyvek, versek


300 Búbánat 2015-08-03 17:57:20 [Válasz erre: 299 Búbánat 2015-08-03 17:55:33]
Jacques Offenbach: A varázshegedű Magyar fordítás: Innocent Vincze Ernő Reinette és Mathieu kettõse (No.5.) - Harsona, kürt… gránátosok, tábornok úr! - Mily csinos bajtárs!... - Gránátos vagyok…Előre hát!… - Rataplan, Rataplan, Rataplan… Ó, ha mi bátran véded, addig szép ez az .élet… Mit csinál, mit csinál? Védi a hazát!. Hogyha harcra szólít a hívó szó.. Készen áll! Védi a hazát! - Dörög az ágyú! - A harcot várom… mit látok majd, hogy küzdök én? - Megállj!…Túl nagyot szúrsz! De nekem fáj!.., - Rataplan, Rataplan, Rataplan!… Finálé (N.8.) - részlet Itt e kis faluban régen boldog volt gyermekkorom, na akkor most ilyen vénen hagyjam el az otthon! Pont mi kell egy aggastyánnak? Egy szál virág. Annyi, mint az arcod ád! Tra-la-la! A vagyon a tiéd, a szívetek enyém! Tra-la-la-la, a szívetek enyém, Tra-la-la-la ….

299 Búbánat 2015-08-03 17:55:33 [Válasz erre: 298 Búbánat 2015-08-03 17:54:11]
Jacques Offenbach: A varázshegedű Magyar fordítás: Innocent Vincze Ernő Mathieu dala - Rondó A vén Mathieu szíve árva, társa már csak a jó hegedű, ha fájón hull a könnye árja, vigasztársa sűrű kő! Mert annyi súlyos bánat senki másnak nem jut tán, senki másnak nem jut tán, tra-la-la, ki örülhet a mának, tra-lal-la, a búnak fittyet hány, tra-la-la-la - a búnak fittyet hány, tra-la-la-la-la-la-la-la. De boldog voltam én is hajdan, én is voltam ifjú ám, nékem nyílt a rózsás hajnal, két szép szempár tévedt rám, milyen édes forró nyár volt, milyen vígan szállt a dal, óh, milyen vígan szállt a dal, tra-la-la, a szerelemnek hódolt, tra-la-la, a szép szavaival, tra-la-la…. Jött az ősznek néma búja, szívem mélyén néma gyász, csak a vén hegedűm négy húrja, az maradt nékem, semmi más, mégsem sírok ennyi gyászon, sóhaja számon mégsem kél, tra-la-la, a hegedűmön játszom, tra-la-la, az emlék újra kél, ,. tra-la-la, az emlék újra kél, tra-la-la-la-la-la-la-la-La-la-la.

298 Búbánat 2015-08-03 17:54:11
Jacques Offenbach: A varázshegedű Magyar fordítás: Innocent Vincze Ernő Mathieu dala - Románc (No. 7.) Én néked jó hírt hozok éppen, segítek bajban, biztatón, megölted jó kenyéradóm! Egyetlen támaszom volt nékem, nincs már remény a földön-égen, majd járom utam, koldulón, nincs már remény a földön-égen, nincs már remény a földön-égen, majd járom utam, koldulón! A földön ez volt minden kincsem, álmodoztam éjnek én, és büszke voltam, bár szegény! Nem bántam azt, hogy semmim nincsen, nem bántam azt, hogy semmim nincsen, boldog-szabad lettem én, nem bántam azt, hogy semmim nincsen, nem bántam azt, hogy semmim nincsen, boldog-szabad lettem én!

297 Búbánat 2015-08-01 10:46:11 [Válasz erre: 296 Búbánat 2015-08-01 10:45:14]
Nádor Mihály – Kulinyi Ernő: Babavásár

296 Búbánat 2015-08-01 10:45:14 [Válasz erre: 66 Búbánat 2008-02-02 00:43:40]
Nádor Mihály – Kulinyi Ernő Richard és Gitta szerelmi kettőse, II. felv. (lassú): - A régi nyár, elszállt madár, Sóvárgó vágyunk rád hol talál? Elszállt madár, zengő madár, Szép csókos nyárban térj vissza már! Bús szívünk várva vár! - Ne fárassza magát! Kár a szóért! - Gitta! - Minket egy óceán választ el egymástól! Agyő! Most már menni kell! - Ó, el ne szállj! Várj egy percig még! Szólj egy szót csupán! Intek vissza még. A boldogság virágos útja… - Ezt ám, mindenki tudja… - Tündéri szép volt, ragyogott az élet, Száz szép vágyak, szenvedélyek… Úgy valld: jöttömre vártál!… - Kérem, hagyjuk ezt… a múltaknak emléke él még… ön régről, csókról mesél még.. - Elég, ha látná száz lángolást, a szívemben dér van, az élet tavaszán. - ….A régi nyár, de messze száll! A szívünk csupa fény, csupán tűzre sose vár... A régi nyár, elszállt madár, sóvárgó vágyunk rád nem talál. Elszállt madár, zengő madár, tündöklő nyárban térj vissza már! Bús szívünk várva vár! - Hallom a valcert, ölelésre csábít! Felejtsd a múltat! - A szívben a remény sugara kábít! Lesz újra csoda nyár! - A szép remények, csalfa, tovaszáll.. - Hiszem, hiszem! Hiszek Benned, és a szerelmünkben! - A szerelmünkben!? - Ami szép volt, még szebb lesz! Csodaszép! Enyém vagy édes! Nekem adott az ég is! Jöjj, jöjj, elszáll a múlt! Régi vágyunknak új lángja gyúlt! Valcer hangja zengő varázs! Ringó szokás, láz, álmodás!... - A régi nyár, elszállt madár, Sóvárgó vágyunk rád hol talál!? Együtt: A régi nyár, elszállt madár, szép csókos nyárban térj vissza már! Bús szívünk várva vár!

295 Búbánat 2015-08-01 10:40:06 [Válasz erre: 294 Búbánat 2015-08-01 10:37:59]
Jacques Offenbach: Az elizondói lány A dalszöveget fordította: Innocent Vincze Ernő. Finálé (Hármas) - …Miért nem? Mi lehet az akadálya? A halál?… - Semmi baj, csak egy feleség. - Feleség? - Feleség. - Ne gondolj soha többet rá! Nem ő az egyetlen a földön. - Hát nem! - Akadna másik is, de rögtön, különb is nála, nézd meg jól! - Látom! - Ha közeledben él, s ha közeledbe tér, csak jót tudsz meg a jelleméről. Meglátod, hogy száz mással ér föl! - Óh, igen, sejtem már ki az! - Csak nála vár rád szép vigasz! - Ellene már nincs kifogásom. - Akármit mond, az színigaz. - Csak szóljon, nem lesz rád panasz. - Nos, válassz: fogadd el az én ajánlkozásom! - Válasszak hát? Csak téged: Miquel! - Mit mondasz!? Engem?t! - De ilyet! Nem lehet! Borzasztó. Borzasztó! - Szerelmes szívem, végre boldog! Végre rám talál a csókod! - Óh jaj, óh, jaj! Hogy félrefogtam hát, de szívem már bosszúért kiállt! Találok módot rá az esküvőn: Én fújom majd a harsonát! - Óh, mily öröm! – Óh, mily öröm! – Kígyózva szól az áriám, a hangszerem. Így legalább nem hiányzik majd az Édenkertből a „kígyóság”…. - És most, hogy végre mind itt vagyunk, énekeljük újra víg dalunk: Ha a pohár illatos borral vár, idd ki hamar, hiszen minden csöppért kár, az igazi hangulat akkor vár, ha kiürül a teli flaskó már! Ref.: Ha a pohár illatos borral vár, idd ki hamar, hiszen minden csöppért kár, az igazi hangulat akkor vár, ha kiürül a teli flaskó már.

294 Búbánat 2015-08-01 10:37:59 [Válasz erre: 293 Búbánat 2015-08-01 10:34:37]
Jacques Offenbach: Az elizondói lány A dalszöveget fordította: Innocent Vincze Ernő. Vertigo áriája Mindenhez értek én e földön, tanácsot könnyedén adok, és ha vámpénz kell, hívnak rögtön, a tótumfaktum én vagyok, a tótumfaktum én vagyok…. A kocsma, sőt a posta az én kezemre vall, s ha kell, van itt borotva, s ha írni kell se baj, vagyok ma állatorvos, holnap gyógyszerész …… s ha bármi gondja volna, csak bízza rám magát, ha kell, csak hívjon el, mert tévedek, ha kell! Vertigo, itt Vertigo ott, Vertigo, itt Vertigo ott…. Vertigo, Vertigo…. Figaro, Vertigo, Figaro, Figaro, Figaro Figaro, Óh, nem, bocsánat, tévedtem? Nem Figaro, csak Vertigo! De ha most szerenádot rögtönöznék, az biztosan oly jól sikerülne, mint nagyra becsült sevillai kollégámé! Lássuk csak!. … Szívem, figyelj, mindenki alszik---- csupán azért a kis dalom hallszik---- Hajolj felém, Granada szépe---- Tiéd szívem, figyeld, hogy ég-e---- Mindenhez értek én e földön!…. …Ez boleró, ez flamengo….La-la-la….

293 Búbánat 2015-08-01 10:34:37 [Válasz erre: 292 Búbánat 2015-08-01 10:33:04]
Jacques Offenbach: Az elizondói lány A dalszöveget fordította: Innocent Vincze Ernő. Jelenet és együttes - Nosza, lássuk, mit ér ez a városi lecke… - Taníts meg rá, derék barátom, tudod, a példa jár elől… - A jó hangulathoz egy dal kéne még… - Gyújts hát egy dalra végre… - Figyelem, figyelem: a bacchusi refrént mind együtt énekeljük el, ha újrázni kell… - Nincsen párja a tiszta bornak… Szökken, gyöngyözik, csurran, cseppen... A poharad illatos borral vár, idd ki hamar, minden cseppért kár; az igazi hangulat akkor vár, ha kifogy a vén teli flaskó már… - Hallgass rám, Manuelita!… - Ó Pepita, eszembe jut… - Halljuk hát inkább a dalt, a bordalt… - Hozzám simulj, drága, hogy érezd, mi a szívem vágya… - Ugyan már, feleségül kérlek… - Manuelám, hisz Te sírsz?! - Sírok hát, szívem összetört… - Ez a hang nem a régi, csupa megvetés!... - Ha álmosan is, de látom, hogy mindkettő komorú! Jöjj hát nevető barátom, te jó hasas flaskó, mondd velem: glu-glu-glu… - Szeress hát!... – Soha!...

292 Búbánat 2015-08-01 10:33:04
Jacques Offenbach: Az elizondói lány A dalszöveget fordította: Innocent Vincze Ernő. Miguel és Manuelita első kettőse - Boldog táj ez, ha itt a lányok, mi bűbájos fehér virágok, hogyha mind oly kincs itt a lány, mind Te vagy szép Manuelám! Mind Te vagy szép Manuelám! Mind Te vagy szép Manuelám! - Ha hosszú évek el-elszálltak, véget ért a vándorút. … hazavárt a kis falum…. - Emlékszel még, hogy is volt régen? – Emlékszem, jól, mondd, beszélj! - Kis feleségem voltál te nékem…. Komoly képpel vettelek nőül. - Hozzád mentem boldogan én. - Bolondos, szép vidám gyerekkor emléke, szívemben él – Emlékszem jól, amíg mi játszunk, békésen ült jó anyám. – Ott ült az én anyácskám mellett, s mosollyal néztek ők reánk. – Dolgoztak csendesen a szövőszéken, mely ma már hallgatva áll…. Kár, hogy elmúlt örökre már, Kár, hogy elmúlt örökre már… - De hagyjuk ezt! Nagyon lelkembe vág! Míg szívem ujjongva örül, hogy lát… Ne rontsa el a bús sírásod, légy ma víg! Nézz rám, visszatért a jó pajtásod, egykor tambura zengett és vigadt a tánc! egykor tambura zengett és vigadt a tánc! - A hosszú évek messze szálltak, véget ért a vándorút. Hazavár e kis falum, s mind az édes táj. Szép a város száz varázsa, mégis szebb a falui táj, régi táj, régi táj…

291 Búbánat 2015-07-31 11:52:07 [Válasz erre: 290 Búbánat 2015-07-31 11:51:08]
Budeusz Anna és Szvanicai Pál szerelmi kettőse Dialógus (próza): - Anna, merre vagy? Budeusz Anna! - Pál! - Engedj be, oltsd el a világot! Zárd be az ajtót! - Mégis eljött, kegyelmed, Krakkóba? - El, a hitvesi csókodért! - Engedjen! - A feleségem vagy! - Veled vagyok! - Megesküdtem, el nem hagylak, eljöttem utánad! - A király futárt menesztett Lublóra, hogy vasraverve hozzák ide, kegyelmedet! Így parancsolták! - Megkönnyítettem őfelsége dolgát. Magam dugtam nyakam a hurokba. - Fejét veszik, ha itt találják! - Féltesz? Akkor szeretsz! - Sajnálnám, fiatal életét! - Mit ér ez az élet, ha Te nem gondolsz velem!? - Ne velem beszéljen, hanem menjen, meneküljön! - Nélküled egy tapodtat sem! Jössz? - Ne vesztegesse az időt! - Nem jössz!?... Isten megáldjon, Anna!... - Csendesebben! Meghallhatják! – - Hadd hallják! Kezükre adom magam! - Ne tegye!!! Nem engedem!.. - Elállod az utamat, akkor nem mondtál igazat, Budeusz Anna! - Ne, hallgasson, kérem! - Egy szavad boldoggá tesz! Anna! Szeretsz? - Szememből olvashatsz! De menj!... Ne most!... Szerelmi kettős (ének): - Most akarom a csókodat, most keresem az ajkadat, remegve mondom, hogy add a szád! Dobban a szívem, mert Rád talált! Most akarom, hogy jöjj velem! Ne legyen benned félelem! Kitárom előtted nyílt szívem, mert lángoló és tündöklő: a szerelem! - Szeretlek tavasszal, amikor virágzik a rét, szeretlek nyáron, amikor tiszta kék az ég, szeretlek ősszel, amikor sárgul a levél, szeretlek télen, amikor minden hófehér! - Szeretlek reggel, amikor kezdődik a nap! Érzem és várom, szomjazom a csókjaidat! Szeretlek este, csillagos, forró éjjelen. Szerelmem megbolondul, mert végtelen! Hiszen jobban szeretlek, mint az életem! Dialógus (próza) – a muzsika hangjai alatt: – Szívem, a folyosó végén ajtó nyílik a rózsaszobába. Tudom a testőröktől, hogy onnan kijuthatunk a szabadba. Ha megfújják a kürtöt, odavárlak. Lefutunk a nagylépcsőn. Kinyitom a zárat. Kint jó olajat szereztem. Söpri a szél a havat. Nyomunkat vesztik. - Haza! Lublóra! - Túl azon, messze! Ahol már nem parancsol Szaniszló király! Szerelmi kettős (ének) – folytatás – refrén: - Szeretlek reggel, amikor kezdődik a nap! - Érzem és várom, szomjazom a csókjaidat! - Szeretlek este, csillagos, forró éjjelen. Szerelmem megbolondul, mert végtelen! Együtt: - Hiszen jobban szeretlek, mint az életem!

290 Búbánat 2015-07-31 11:51:08 [Válasz erre: 289 Búbánat 2015-07-31 11:50:06]
Polgár Tibor - Kristóf Károly: A lepecsételt asszony (Krúdy Gyula műve nyomán) Baptiste belépője (Km. énekkar) -Nevem: Jean Baptiste Valeur, fényes francia ügyőr…. - Csin-csin kis golyó mindig elgurítható, mint a férfi és a nő, mégis egymáshoz való, csin-csin kis golyó mindig egymáshoz való, mint a férfi és a nő, g gyakran összekoccanó…

289 Búbánat 2015-07-31 11:50:06
Polgár Tibor - Kristóf Károly: A lepecsételt asszony (Krúdy Gyula műve nyomán) Budeusz Anna dala - Honvágy-dal Szívemen ül a bánat, messze-messze száll el! Míg el nem fog a honvágy, újra-újra hívom. Hiába is mondják …. Oda-oda járnék. …Susognak a nyárfák, hogyha szellő támad! A szívem itt mintha csendesebben verne. Az idő itt mintha nehezebben telne. Nehéz sóhajtásom, szellő szárnyán vinne… oda-oda vágyom!

288 Búbánat 2015-07-31 11:48:18 [Válasz erre: 287 Búbánat 2015-07-31 11:47:17]
Jacques Offenbach: A piaci dámák A dalszöveget fordította: Romhányi József Jelenet és finálé …A lányom! Én vagyok jó anyád!… - Az anyja?!… - A lányom, én vagyok jó atyád! - Az apám?! … - Az apja?! - Nejem ő, ez a nő!... - Most megvagy, nem menekülsz! Dobos úr, elhagytad áldozatodat, gonoszul… - A csábítója volt… - Nejem ő! Ez a nő!... - Ez a sors, ez a végzet, mely szörnyen súlyt le rám, Igen, az a nő, ki tetszett egyszer tán… - Árulja el, mi az a tett?.. - Mint ifjú hős vitéz, egy lányt szerettem én, és akkor jött a vész: született egy csöpp lányka, de hadba ment a gárda, és én magamhoz vettem, másnap zálogba tettem az én kis Ciboulette-tem. - Semmi kétség, ő az édesapám!... - Ez nemes tett, ez ritka jóság!... - Dobos Úr! Már hogy ez az álma, a kedves lányát úgy imádom… - Papám, már hogy egy az álmod: legyen ez az úr a párom!…. - Mily heves ez e szerelmi láng! Tüze át terjed rám… - Keljetek szépen egybe már! Éljen a boldog az ifjú pár!…. - Milyen csuda-csoda-csuda jó lélek… - Nosza, zengjen a dob!... - Raphlafla, Raphlafla, Raphlafla… - Enyém lesz szívem párja, többet a sors nem adhat… Jöjjön vígan zsivajos lárma, éljen minden piaci dáma!. Éljen minden piaci dáma! Éljen, aki piaci dáma

287 Búbánat 2015-07-31 11:47:17
Jacques Offenbach: A piaci dámák A dalszöveget fordította: Romhányi József Ciboulette és Croute szerelmi kettőse - Ciboulette, lelkemnek az minden álma, hogy Veled oltárhoz állhassak már…. - Kedvesem, álmod, ha valóra válna, csakhamar lehetnénk ketten egy pár - Nem tudom, mi ez most: való vagy álom? - Valóság, te leszel, csakis a párom - Ránk akkor örökös boldogság vár!… Oltárhoz állunk már - Lesz itt ünnep, dínomdánom, lesz itt hosszú három nap! Azt a percet várom, áldást mondjon ránk a pap!… Ó, jöjjön már ez az a nap!… - Ajkunk lángol, ég a vágytól… És rázendít, hogy a tánc mily szép!… - De teljes boldogság csakis úgy várhat rád, ha jön valaki - ugyan ki? - több valaki...- pici pólyás babád… - ha sok gyerek vár ránk!….

286 Búbánat 2015-07-30 21:10:14 [Válasz erre: 285 Búbánat 2015-07-30 21:08:56]
Johann Strauss: Egy éj Velencében Magyar szöveg: Gáspár Margit és Kristóf Károly Caramello dala: „Laguna-keringő” Oly kedves, oly megnyerő, tündéri látvány a NŐ! Ám benne megbízni kár! Elröppen, akár a madár! Leng, mint a szélben az ág, és mint az ingatag már, vágyát az úgy kelti fel: hol ez, hol az kell! Néha sértett, vágyott helyzet, néha gyenge, hull a könnyek, máskor sértett, meg nem értett. Akkor miért nem tűri azt, ki érti azt?! Ámde minek ez a sok szó, csupa vágy, kín, csupa zokszó! Van közöttük, olyan név is, kifelejtjük, öröm élni! Asszonyok, gyönyörű is, aki kedves is, aki hű is! Bárhova tekints, nincs szebb, mint ez a kincs! Óh! Nincs szebb, mint ez a kincs! Éjszaka, ha hív az óra, gondolázom, ringatózva. Lányok néznek ki a házból, zene szól a lagúnákról. Csillagok a vízen égnek, szerelemnek tüze éled. Óh ha drága éji boldogság! - Oly kedves, oly megnyerő, tündéri látvány a NŐ! Ám benne megbízni kár! Elröppen, akár a madár! Mindig csak egy gond a fő: hogy hű-e a hozzád a nő? A gondolás hangja zengi be: La donna-e mobile! Donna, donna -e mobile…

285 Búbánat 2015-07-30 21:08:56 [Válasz erre: 284 Búbánat 2015-07-30 21:07:25]
Johann Strauss: Egy éj Velencében Magyar szöveg: Gáspár Margit és Kristóf Károly Bevezető jelenet és Pappacoda belépője, No.1. (km. énekkar) - Szép Velence! Te páratlan város! … Éljen végtelen sokáig! - A velencei nép most hegyezze fülét! Van itt sok fényes utca, képe mindez nélkülem mit ér. Nélkülem, nélkülem mi ez mit ér! - No, nézd csak: egy férfi….! - Figyelem! Figyelem! - Hát szépnek szép a Szent Martin, az ódon Giudecca, és az óra tornya is csinos, oly bájos a Logetta! Itt minden embert elszédít a hosszú Campanile. Senki nem csodálja azt, hogy olyan hódítóan híres, bár róla zeng a költő, mit ír a költemény: a városszerte nincs szakács, ki oly művész, mint én, úgy főz, mint én! Pappacoda többet ér, mint az a híres szeparé!…. És nagy távolban nincs, senki mástól nem kapsz jót a pénzedért!. … Hát, ne búsulj, ne búsulj Venezia! Pappacoda, Pappacoda Pappacoda itt van lám! ….

284 Búbánat 2015-07-30 21:07:25 [Válasz erre: 283 Búbánat 2015-07-30 21:05:38]
Johann Strauss: Egy éj Velencében Magyar szöveg: Gáspár Margit és Kristóf Károly Négyes a 3. felvonásból - Álarc mögé, maszkok közé… - Imádok mindent látni álarcok mögül - Férfiakkal táncolni járni ismeretlenül - Édes titkot mind kilesni, láthatatlanul… - Hogyha eltakarja álarc … - És ha férfi hogyha asszony hálójában fennakad, akkor végül álarc nélkül hosszú orral távozhat… …Táncra mostan! Rajta hát! Ref.: - Álarc mögé!. maszkok közé… Annina és Caramello kettőse az I. felvonásból - Annina! - Caramello! - Karomba, nem repülsz, szép lány?! - Karodba?... - Te mindig hű voltál hozzám! - Óh, drágám, vége annak! - Így fogadsz engem?! Semmi csók?! Annina! Nem hallok rólad egy árva szót! - Nem, barátom, ennek vége! … - Pellegrina, Rondinella… - Kérlek, Annina! - Rondinella, Pellegrina…. - Könnyűvérű Caramelló --- - Hű az én szívem, Annina! - Hidd el azt Nékem! Hadd valljam be azt most Néked! Bejárva sok vidéket, sok asszonyt láttam, szépet. De egy se volt ilyen! - Pellegrina, Rondinella, Rondinella, Pellegrina….

283 Búbánat 2015-07-30 21:05:38
Johann Strauss: Egy éj Velencében Magyar szöveg: Gáspár Margit és Kristóf Károly Annina dala „Gúnydal” (km. énekkar) Egy herceg gazdag, fényes, ha-ha-ha, a palotája fényes, ha-ha-ha, mindenki oson, és titkos utakon, tra-lalla-la, tra-lalla-la. És jár a nők után, megáll a ház előtt, ad nekik szerenádot, és szédíti a nőt, tra-la-tra-la-tra-la. S ha van ki visszahív, sorra behívja mind. A herceg nagy link. A herceg az nagy link. --- Ilyen a finom, boldog úr! A bűbájtól szédül, ha-ha-ha, már szerenádra készül, ha-ha-ha, fut a nő után, asszony lett a lány, tra-lalla-la, tra-lalla-la. Epedve szól az ének, az ajka csókra áll, de néha rá se néz… s ha nincs, ki visszahív, egy másik hölgyeményt hívja be név szerint. A herceg nagy link. A herceg az nagy link --- Ilyen a finom, boldog úr!

282 Búbánat 2015-07-30 21:01:44 [Válasz erre: 281 Búbánat 2015-07-30 20:59:28]
Arthur Sullivan: A cornvalli kalózok avagy a becsület rabja /Eredeti címe: The Pirates of Penzance, or The Slave of Duty/ A verseket fordította: Fischer Sándor Paradox-hármas /Ruth – Richard - Frederic/ - Hogy elhagytad a bandánkat, csak bánat érte a lelketek, csak próbáltuk mi azzal, hogy kedvünk több legyen… de végül jött egy ötletünk, mi paradox…. az ötlet az a paradox…. jó vicc, jó hecc, mulatni fogsz. mily ellentmondó paradox…. - Ez paradox, ez paradox, de istenien paradox, ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha, de paradox - Mi tudtuk azt, hogy kedveled a szójátékot, ugratást, az ellentmondó helyzetet, a furcsa sokkhatást, és annyit bátran mondhatok, hogy ennél jobb nem jött nekem, bár kockáztatjuk most nyakunk, de halld az ötletet…. jó vicc, jó hecc, mulatni fogsz, mily ellentmondó paradox.. - Ez paradox, ez paradox, de istenien paradox, ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha, ez paradox - Ez paradox és vicces ám, a józan észnek fittyet hány, ha esztendőket számítva már huszonkettő múltam én; a születésnap számít csak! a születésnap számít csak! - Ötéves gyermek vagyok még!!! - Ötéves gyermek ő ma még!!! - ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha… - Ez paradox, ez paradox, de istenien paradox, ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha, ez paradox… ez istenien paradox!

281 Búbánat 2015-07-30 20:59:28 [Válasz erre: 280 Búbánat 2015-07-30 20:58:01]
Arthur Sullivan: A cornvalli kalózok avagy a becsület rabja /Eredeti címe: The Pirates of Penzance, or The Slave of Duty/ A verseket fordította: Fischer Sándor A kalózkirály dala (No.3) (bariton hang, km. a férfikar) Jobb élni-halni lázadón, fekete zászló, gyors hajón, mint adni szentet - jámborat, mert rózsaszív a gondolat. Oly csalfa világba visz utad, az is ám kalóz, csak mást mutat. Itt egyet vall a szív és a száj: én nyíltan vagyok kalózkirály. Nyíltan vagyok kalózkirály! Igazért azért felkiált a hű kalózkirály. A kalóz, kalózkirály! Igazért azért felkiált a hű kalózkirály! Hogyha én rabolni indulok, királyi példára gondolok. Hajót tán többet süllyesztek el, mint egy oly király, ki jól nevelt. De hány kicsi nemes uralkodóm kaparintotta meg úgy a trónt, hogy arra jobb, ha nem tekint, ily mocskos munka én nálam nincs! Nyíltan vagyok kalózkirály! Igazért azért felkiált a hű kalózkirály. A kalóz, kalózkirály, igazért azért felkiált a hű kalózkirály!

280 Búbánat 2015-07-30 20:58:01 [Válasz erre: 279 Búbánat 2015-07-30 20:56:58]
Arthur Sullivan: A cornvalli kalózok avagy a becsület rabja /Eredeti címe: The Pirates of Penzance, or The Slave of Duty/ A verseket fordította: Fischer Sándor Kórusjelenet, Mabel és Frederic kettőse (km. nőikar): - Tündöklően kék az ég, mily kellemes a vidéki lét, azt remélem így marad, bár tegnap esett egész nap, és holnap eshet újra még a földeken a csapadék, én nem tudom, de híre jár, hogy idén meleg lesz a nyár, és holnap eshet újra még a földeken a csapadék… - Hol volt e leány, ki csókról álmod, szíve után, ki félve ébred… - Ó, így van, ó, e boldog álom: való!... - Mily tündöklően kék az ég, mily kellemes a vidéki lét… - Hol volt a szív magányban álmodozva, mi végre boldog békességre ébredt volna… - Mily tündöklően ünneplően kék az ég… - Hol volt a szív magányban álmodozva, mi végre boldog békességre ébredt volna…

279 Búbánat 2015-07-30 20:56:58 [Válasz erre: 278 Búbánat 2015-07-30 20:56:05]
Arthur Sullivan: A cornvalli kalózok avagy a becsület rabja /Eredeti címe: The Pirates of Penzance, or The Slave of Duty/ A verseket fordította: Fischer Sándor Rendőrdal (tenorhang, km. férfikar) Aki foglalkozásának nem a rabja, úgy forral titkon bűnös terveket, éppúgy élvezi, ha van egy görbe napja, mint élvezik a rendes emberek. Mi érezzük ezt, bár titokban tartva, ha a kötelesség parancsszava jön, ó de gondoljatok ti is néha arra: aki rendőr, annak sorsa nem öröm! - Jaj, ha a kötelesség parancsszava jön, szava jön, aki rendőr, annak sorsa nem öröm! Nem öröm! Ha az elszánt betörő nem törpe éppen, ha az orgyilkos úgy látja, nincs harag, mint szeretőszívet a pap a közelében, és hallgatni, ha szól a kisharang. - És a zsebtolvaj, ha fáradt már a karja, úgy szeret kicsit ülni a kövön. Ó de gondoljatok ti is néha arra: aki rendőr, annak sorsa nem öröm! - Jaj, ha a kötelesség parancsszava jön, szava jön, aki rendőr, annak sorsa nem öröm! Nem öröm!

278 Búbánat 2015-07-30 20:56:05
Arthur Sullivan: A cornvalli kalózok avagy a becsület rabja /Eredeti címe: The Pirates of Penzance, or The Slave of Duty/ A verseket fordította: Fischer Sándor Edward, Mabel és Stanley jelenete és induló (km. férfikar) Bárki szembeszáll velünk, szörnyű kínos ez nekünk, ám ha bölcs érzi ezt, bátran énekelni kezd, mert ha látjuk ott a víz’t, s minket elfogott a félsz, egy a nyugtató csupán, hogyha zeng a trombitánk, hogyha zeng a trombitánk…. taram-taram-taram-taram-taram-taram… - Ti hősök, bátrak…. De mire vártok? … - Indulj hát… csatára tehát!… - Gyerünk, gyerünk!…De mire vártok?... - Gyerünk, gyerünk!

277 Búbánat 2015-07-30 20:54:15
Karl Millöcker: Dubarry Dalszöveg: Szenes Andor XV. Lajos király dala – Chanson (bariton és férfikar): 1. vers: Rád ragyog egy kék szempár, vége már az észnek. Rád nevet egy csókos száj, nem lehet, hogy ellent állj! Mindig tartsd csak szem előtt: keresd a nőt, keresd a nőt! Gonosz is, jó is, minden nő, bizony, ez a nő nő nő! Rád aztán nem illendő! Kimondom én a néven, bármit kíván, egy a fő - pssz! -, ha meg is védem ott a nőt. 2. vers: Hisz így van réges-rég, elavult a bölcsesség. Aki mindig fél, nem sejti, aki bátran, nem, az is ritkán nem. Öregem, csak egy a fő: Ha kezébe vesz egy nő. Bizony egy kis kéz a világon mindent gyorsan elintéz. Minek akkor itt az ész, a szerencséd úgy is kész! Férfikar: Rád ragyog egy kék szempár, vége már az észnek. Rád nevet egy csókos száj nem lehet, hogy ellent állj! XV. Lajos király: Mindig tartsd csak szem előtt: Férfikar: Keresd a nőt, keresd a nőt! XV. Lajos király: Gonosz is, jó is, minden nő! Férfikar: Bizony ez a nő nő nő! XV. Lajos király: Rád aztán nem illendő, Kimondom a néven. Férfikarral együtt: Bármit kíván, egy a fő: pssz! Férfikar: Ha meg is védem ott a nőt. Ref.: Együtt a férfikarral: Rád aztán nem illendő, kimondani a néven. Bármit kíván, egy a fő, Ha meg is védem ott a nőt.

276 Búbánat 2015-07-29 20:08:38
Folytatni fogom...

275 Búbánat 2015-07-29 20:05:25 [Válasz erre: 274 Búbánat 2015-07-29 20:03:14]
Helyesen: "S reá kívül csak ez kerül"

274 Búbánat 2015-07-29 20:03:14 [Válasz erre: 273 Búbánat 2015-07-29 19:59:39]
Leo Fall: Sztambul rózsája Gábor Andor fordítását átdolgozta: Szabó Miklós Ahmed dala 1. vers Ezt mondják mindenütt a nagyvilágban, örök szép lányok, nagyon sokat szeret. Egy férfi fogva tart tíz nőt, vidáman. Lehet, hogy így volt, lehet, meglehet. Ma már e tények, a múlt regények: egy nő s egy férfi jobb arány! Ma már a férfiak egy nőnek élnek, s így össze nem török én sem, talán. Pompázó virágom, te drága szép! Seherezádom, te légy, te légy! Szívedbe végy! Csókodból árad szent békesség! Mondj nékem forrón száz szép mesét! Száz mámoros szép mesét! Felírjuk egy könyvbe, fel ám, de mind! Mindazt mire szívünk szerelmeit. Szeretlek én, te is szeretsz! Könyvünkben ez tündököl. S reád kívül csak ez kerül: két szív és ezer gyönyör! 2. vers És ha a fátum nagy rendeltetése azt mondja: egy nő vár csupán! Csak azt kívánom, szívem értsed, Vidáman élünk, akár az égben élnek a bájos angyalok. Ilyen nőt várom én, míg el nem érem, örökké rája gondolok! Pompázó virágom, te drága szép! Seherezádom, te légy, te légy! Szívedbe végy! Csókodból árad szent békesség! Mondj nékem forrón száz szép mesét! Száz mámoros szép mesét! Felírjuk egy könyvbe, fel ám, de mind! Mindazt mire szívünk szerelmeit. Szeretlek én, te is szeretsz! Könyvünkben ez tündököl. S reád kívül csak ez kerül: két szív és ezer gyönyör!

273 Búbánat 2015-07-29 19:59:39 [Válasz erre: 272 Búbánat 2015-07-29 19:57:48]
Leo Fall: Sztambul rózsája Gábor Andor fordítását átdolgozta: Szabó Miklós Midili és Flórián vidám kettőse, III. felv. 1. vers - Rám nem nézett még soha férfinép… - Lányka, lányka, szörnyűség, mert az kellett volna itt, csókra illeszd hát a szád! Hallod édes, hallod, hát! Megtanítlak, meg ’bíz én! - Kezdjük, szép legény! Szörnyű nagy kíváncsiság! Drága, földim, kezdjük, hát… - … Megszólítom könnyedén, s a szemébe nézek én. Annyit mondok, drága kincs, madaracskám, rám tekints! Szomjas számra csókolj, hiszen ennél szebb úgy sincs! Ó, Midili, Midili, Midili, csókold hát a szám, Midili, Midili, Midili, ugye hogy jó, cicám! - Flórián, a bajszod jaj be szúr! Flórián, Flórián! Flórián, miért csókolsz oly vadul!? Flórián, Flórián! Flórián, a csóktól, jaj mi lesz? Flórián, a szívem ébredez! Flórián, már érzem, érzem, érzem, hogy szeretlek én! 2. vers - Jaj de, jaj de jó a csók! - Érted ám a csíziót! - …Fontos itt a szorgalom. - Lesz is arra alkalom. Ám a leckét, nem vitás, én adom csak, senki más! Csókos szemre azt fitogtatom, déli csókkal, esti csókkal várlak, angyalom… - Jobb aspiránst nem találsz nálam, mondhatom neked. Nálam mindig lesz rá mód, hogy újrakezdheted.. - No,de Midili, Midili, Midili, fő az, hogy ne félj! És Midili, Midili, Midili, így te beszélj! - Flórián, a bajszod jaj be szúr! Flórián, Flórián! Flórián, miért csókolsz oly vadul!? Flórián, Flórián! Flórián, a csóktól, jaj mi lesz? Flórián, a szívem ébredez! Flórián, már érzem, érzem, érzem, hogy szeretlek én!

272 Búbánat 2015-07-29 19:57:48
Leo Fall: Sztambul rózsája Gábor Andor fordítását átdolgozta: Szabó Miklós Midili és Flórián vidám kettőse, II. felv. - Egy a vágyam, egy csak egy…. - Mondd azt, hogy kis Bocikám! Mondd azt, hogy kis Bocikám! a többi szó nem ilyen csuda jó, nem ilyen, de nem ám! Légy hozzám elragadó! Tündéri ennivaló! Csak ennyit mondj: Bocikám, Bocikám, Bocikám! - Kár minden szó, Bocikám! Nem lesz az jó, Bocikám! - De hogyha ezt, csakis ezt, csakis ezt akarom, Bocikám! Mondd azt, hogy kis Bocikám! - Jobb lesz egy csók, Bocikám. Jaj, én is kimondtam e szót, Bocikám, no lám!.. - Én te hozzád hű leszek! Három rossz filmet veszek. Villa-autó, minden jó, mégis lesz vagy négy kiló. - Csak hogy én ezt nem hiszem. - De én megesküszöm! Csak mondd, hogy kis Bocikám, mondd azt, hogy kis Bocikám, a többi szó nem ilyen csuda jó, nem ilyen, de nem ám! Légy hozzám elragadó! Tündéri ennivaló! Csak ennyit kérj: Bocikám, Bocikám, Bocikám, Bocikám! - Kár minden szó, Bocikám! Jobb lesz egy csók, Bocikám! De hogyha ezt, csakis ezt, csakis ezt akarom, Bocikám! Mondd azt, hogy kis Bocikám! - Jobb lesz egy csók, Bocikám. - Jaj, én is kimondtam e szót, Bocikám, no lám!

271 Búbánat 2015-07-29 19:55:57 [Válasz erre: 270 Búbánat 2015-07-29 19:54:14]
Jacques Offenbach: A 66-os szám A dalszöveget fordította: Innocent Vincze Ernő François, vándor házaló bordala Szerencse fel, ifjú úr! Teljesülhet minden vágya! Isten éltesse Önt! Soká-soká-soká! Igyunk egyet reá, itt a jó, finom óbor! Régen sajtolták ezt, nemes szőlőbogyót. E szív, e száj a legszebben üdvözli önt! A jó burgundit! A legszebb hely - a legszebb hely-, a borral teli pince, s egy pincebor - egy pincebor-, a föld egy drága kincse, úgy a jó bor - úgy a jó bor-, a bíbor színben égő… Hej, csúszik a bor, ha bármi bánat érjen, csúszik a bor, ha sorsod jobban áll; kell az a bor, mert ízlik bármiképpen, boldogságra, búbánatra kell a telt pohár… gluglu-gluglu-gluglu-gluglu-gluglu-gluglu-gluglu… - akármi boldogságra, búbánatra kell a telt pohár!

270 Búbánat 2015-07-29 19:54:14
Jacques Offenbach: A 66-os szám A dalszöveget fordította: Innocent Vincze Ernő „Házaló-dal” Hej, itt a házaló, vegye meg, vegye meg, vegye meg, amit kéne, s amit kéne. Ha olcsó is, de jó, akad itt, akad itt, akad itt ezerféle, van itt minden féle. Mind, ami szép, mind, ami jó, nálam kapható, végeladás, nincs maradás…. Tessék, tessék, gyűszű, festék.....tessék, tessék! Bájos szőke leányka, egy kendő néked oly szépen állna, nos, próbálj, bátran, vedd csak bátran, mily szép vagy benne, nézd, csak nézz! Kis barna kincsem, no, nézd csak, ennél szebb lánc nincsen, csak próbáld fel hát, persze, ingyen. Oly szép, vagy mint egy álomkép! Oly szép vagy, mint egy álomkép!... Itt minden holmi kapható! És ingyenesen látható! Vegyék, vigyék, vegyék, vigyék, vegyék! Van itt mindenből épp elég! Ref.: Hej, itt a házaló….

269 Búbánat 2015-07-29 19:31:13 [Válasz erre: 268 Búbánat 2015-07-29 19:28:48]
Huszka Jenő – Kristóf Károly: Szép Juhászné Szabadság-dal - induló (tenorszóló és férfikar) Háromszínű ősi magyar lobogó, fújja a szél, fújja, mind azt fújja: él a magyar szabadság, hősök dicső múltja! Hibázhatja bárhogyan is az idő, újjáéledt mi korunkban az erő! Háromszínű ősi magyar lobogó, lengjen, a szél fújja! Vállvetve vívja meg ez a nép harcát, fáradnak, kéz akad a helyén száz, védi e hős csapat a hazát! Pajtás, jöjj velünk, jó lesz ha közibénk állsz!…. Szállj be csak bátran most közibénk, pajtás, védd meg az ősi magyar zászlót! Katinka dala - Dal a boldogságról Régi híres nagy tudósok kutattak sok ezer éven át. Arra vágytak, rátalálni, hogy mi az a boldogság? Kérdezték a bölcsek kövét, bámulták a csillagos éjt. Számolták a rengeteg számot, ámde mindegy, mit ér? Végül egy volt véleményük: hogy az csak álomkép….. Mindig mosolyogva nézd a világot, hallgasd csak a szíved halk szavát. Mindig szeresd a te hű híves párod, akkor ez a boldogság…

268 Búbánat 2015-07-29 19:28:48 [Válasz erre: 267 Búbánat 2015-07-29 19:27:15]
Huszka Jenő – Kristóf Károly: Szép Juhászné Dénes és Katinka szerelmi kettőse - Keringő-duett: Oly szép az élet, ha téged nézlek, oly bús, ha tőled eltép a végzet, csókodra vágyom, én édes párom, nincs annál jobb a világon…. Álmodtam rólad magányos éjen, tündéri álmot, szálló reményünk… Dénes és Katinka szerelmi kettőse - Vágyom tűzétől dobog most a szívem, nékem az élet semmit sem ér, búsongó lelkem idegenbe tévedt, mégis reméltem egyszer visszatérek, érdemes volt várnom, érzem, miért? - Vágyom tűzétől dobog most a szívem egyedül az élet semmit sem ér, árva magányban múltak el az évek, féltem én, hogy így marad ez végleg… - Nehéz időkben állok én melletted, becsüld a férfi hű és nagy szerelmét! Ha úgy kívánnád, érted tűzbe mennék, mert úgy hiszem, Te éppen úgy megtennéd!….

267 Búbánat 2015-07-29 19:27:15
Huszka Jenő – Kristóf Károly: Szép Juhászné Krisztina és Rudi vidám kettőse (1) - Szerelmi vallomásom nélkül, keveset ér a legszebb tánc, hallgasd meg szívrepesve, hajnalba’- délben- este sohase félj, ha engem látsz… Dibegő-dobogó szívedet kérem, hogy az enyém is beleférjen, libegő-lebegő hajadat érzem, és ettől máris forr a vérem, szaporán, tubicám, soká ne várj, az idő sürgető… Krisztina és Rudi vidám kettőse (2): Hűvös a kút vize, hűvösebb a lány szíve, hogyha benne megbúvik a búbánat… - …csípje a kánya….félre a búval, mert csattan a csók… - Magyar lánynak magyar legény a babája, mert a szíve, mert a lelke azt kívánja, félre a búval, mert csattan a csók. magyar lánynak a világon nincsen párja…

266 Búbánat 2015-07-29 19:25:07
Szirmai Albert: Alexandra A király dala (No.9.) Dalszöveg: Martos Ferenc Repül a szél, szívemig ér az ifjúság tündére. Valami fent, gyönyörű csend. jön a sok csók helyébe. Tűnik a száz tavaszi láz, tűnnek a régi lányok, valami más, mesevarázs, amire én ma vágyok! Kicsi feleség, aranyos kis párom, a te csókod várom Pilletáncból, bármi szép volt, már elég volt. Kicsi feleség, te leszel a jóság! Gyere hát, hisz oly suhanó a boldogság! Tovatűnő sok messzi nő bolondos dőresége, Ha jön a szép kis feleség, tűnjetek el szegények! Mert ezután már igazán csakis egy nőnek élek. Hisz egyedül, hozzárepül, csak neki szól az ének: Kicsi feleség, aranyos kis párom, a te csókod várom Pilletáncból, bármi szép volt, már elég volt. Kicsi feleség, te leszel a jóság! Gyere hát, hisz oly suhanó a boldogság!

265 Búbánat 2015-07-29 19:23:55
Jacques Offenbach: A banditák Dalszöveg: Kristóf Károly Fragoletto belépője (- bariton ária, km. énekkar) Trombita szól, most figyeljen jól, mert férfi jön, tra-ra-tra-ra-tra-ra-tra-ra, ki semmit sem kér és sohasem fél, mert az denevér, nem vagyok vén, de nem csodalény, süt rám a nap, tra-ra-tra-ra-tra-ra-tra-ra, a szívem is száll, de a kardom az vág, ha valaki bánt, de nem az úgy, ha szépek és illatok vére máris tűzben ég, szívem sem jég, mert már oly rég a szerelemtől elolvadnék, gondolom, bátorságom híre messze jár, és szeretnek ám, az ilyen férfinépre máshogy kacsint a lány, ha csókot ád, úgy ég a szád, mint máglyaláng, így bezzeg mintaképet vág. Ilyen vagyok én, de nem csodalény, süt rám a nap, tra-ra-tra-ra-tra-ra-tra-ra, a szívem is száll, de a kardom az vág, ha valaki bánt, az a valaki bármitől is fél, hívjon, én máris megjelenek, hogyha érte rákiált, bárki mást holtra verek! ha érte rákiált, bárkit én holtra verek! Nem vagyok bús, a száraz torkom kívánja fánkot, jó bort húz, hajam az dús, a széles váll, sokan terhelték már, elmúltam húsz, muzsika szól, a jó kis táncot járok én, ez nem hiba tán, az ilyen férfinépre máshogy kacsint a lány, ha táncra vágy és csókra áll az édes száj, a szerelmes ajkam rátalál. Hát ez vagyok én, de nem csodalény, süt rám a nap, tra-ra-tra-ra-tra-ra-tra-ra, a szívem is száll, a kardom az vág, ha valaki bánt, az a valaki bármitől is fél, hívjon, én máris megjelenek, hogyha érte rákiált, bárki mást holtra verek!, hogyha érte rákiált, bárkit én holtra verek!

264 Búbánat 2015-07-29 19:22:19 [Válasz erre: 263 Búbánat 2015-07-29 19:21:03]
Franz von Suppé: Boccaccio Dalszöveget Harsányi Zsolt nyomán Róna Frigyes fordította. Bordal (Lambertuccio, Pietro, Leonetto, Boccaccio jelenete): - A csókhoz leány kell és éhes férfiszáj… már inkább undici, dodici, tredici, ez a derék, így a jó - Az Édenben Ádám oly árva, oly letört, de elmúlt a bánat, mert végre Éva jött, hozott az Éva almát, azt reggel-este falták, benépesült a Föld. Lett erre undici, dodici, tredici, ez a derék, így a jó…. - A borról, a lányról, de sok - sok nóta száll, konyíts hát a dalhoz, és szótlanul ne állj, mert jó dalolni együtt, ha végre újra kezdjük, a bánat messze jár! így múlik egy óra, két óra, négy óra, ez a derék, így a jó…

263 Búbánat 2015-07-29 19:21:03 [Válasz erre: 86 Búbánat 2008-11-28 11:27:22]
Franz von Suppé: Boccaccio Dalszöveget Harsányi Zsolt nyomán Róna Frigyes fordította. Szerenád és együttes: Lotteringhi, Lambertuccio, Scalsa és Beatrice jelenete (km. énekkar) - Édes szendém, itt várlak, lengén, hallgasd nótám, mely hozzád száll, zengém, - Csókok száza, szálljon a házba, szívem vágyaknak árva háza… - Hozzád szól: firulirulifirulirulera… hallod jól: firulirulifirulirulera… -.Így szól rám, hogy milyen árván, éltem nélküled, asszonykám, drágám - Szívem repdes, vár rám a kedves, arca boldogság könnyétől nedves…. - Ah, segítség, segítség, emberek… - Ez a be-be-Beatrice, hangja szörnyű, baj lehet?... - Lábam földbe gyökerezve innen nem merek… Gyávaság… - Drága férjem, Isten áldja azt, hogy itt vagy végre újra…

262 Búbánat 2015-07-29 19:17:55 [Válasz erre: 234 Búbánat 2015-07-27 16:55:17]
Charles Lecocq: Az Angot asszony lánya Magyar szöveg: Kristóf Károly és Romhányi József Clairette és Ange Pitou szerelmi kettőse - Csak érted dobban a szívem! Csak téged csókolhat a szám! E percben megesküszöm néked, hogy mindig hű leszek hozzád! Várj még reám, én érted élek… a boldogságunk elhozád… - De mit ke addig tennem? - Bizony, egy ötlet kéne, ez a fő!.. - Fel merült egy ötlet bennem… - Nem, nem….már arra nincs idő…. - Angot anyám, ha élne, vajon mit is tenne ő? - Egy ötlet támadt most agyamban: megölöm én gyűlölt ellenfelem. - Fussál! - Nem a te hibád!... - Angot anyám, ha élne… - Csak érted dobban a szívem! Csak téged csókolhat a szám! E percben megesküszöm néked, hogy mindig hű leszek hozzád! Várj még reám, én érted élek…

261 Búbánat 2015-07-27 19:36:12
Folytatni fogom...

260 Búbánat 2015-07-27 19:31:52 [Válasz erre: 259 Búbánat 2015-07-27 19:30:20]
Sullivan – Gilbert: A Fruska Verseket fordította: Blum Tamás Az Admirális dala (Km. énekkar) - De szép volt az elmúlt ifjúság egy ügyvédirodában mint diák, a széket poroltam, a párnákat, ha a porszemek és a cérnák rászálltak, a háztartási munka úgy megtetszett, az admirálissághoz végül ez kellett. - És tisztviselő így lettem én a szolgaévek színhelyén, oly szépen másoltam az aktákat, sose ejtettem a papírosra packákat. A másolás is előbb-utóbb megtetszett, az admirálissághoz végül ez kellett. - Oly sokra vittem már mint tisztviselő, hogy az ügyvédbojtárságig léptem elő, volt tiszta gallérom és kék ingem, bár a zsebemben nem csörgött még egy fityingem sem. A tiszta gallér mondhatom, hogy megtetszett, az admirálissághoz végül ez kellett. - És flancoltam, míg egyszer csak maga mellé vett az ügyvéd társának, és mindjárt tengernyi sok pénzem lett, akkor lettem híve a tengernek. A társaság az mondhatom, hogy megtetszett, az admirálissághoz végül ez kellett. - A gazdagság csak arra ment, hogy kinyíljon előttem a parlament, mindig azt mondom, amire a pártom kér, sosem magam, mindig csak a jó ügyért. Az együgyűségem nekik megtetszett, az admirálissághoz végül ez kellett. - Hát honfitársak, testvérek, hogyha nemcsak irodákban ülnétek, hanem vágytok felhágni a létrára, mindig gondoljatok erre az én példámra! Ne menj sohase a tengerhez közel, akkor egykettőre ellentengernagy leszel!

259 Búbánat 2015-07-27 19:30:20
Sullivan – Gilbert: A Fruska Verseket fordította: Blum Tamás Josephin és Ralph matróz kettőse - Te méltatlan vagy rám! Értsd meg már egyszer! Nem érthető talán, mit mond az ember! …. Te méltatlan vagy rám! … -Te kőszívű leány, nincs benned érzés! Hogy mért szeretlek én, ez itt a kérdés. Az óceánon nincs szegényebb nála. Mi tetszik hát nekem egy gazdag lányban? Te kőszívű leány, de miért szeretlek ám?! Hogy szédül fejem, ha végre látlak, ha bárhogy gúnyolódsz, én csak imádlak! Hogy szédül fejem, ha végre látlak, ha bárhogy gúnyolódsz, én csak imádlak! - Te méltatlan vagy rám! Értsd meg már egyszer /- Te kőszívű leány, szerelmed nem kell!... A kapitány dala a II. felvonásból (Km. Férfikar) - Legénységem, köszöntlek! - Sir, jó reggelt! - Remélem, jól van mind! - Hogyne - Valahogy én is, ha látlak titeket. - Büszkévé tett, Sir! - Mert bölcsen parancsolni tudni kell. Ha a személyzetem jó, akkor rendben a hajó, s akkor pompás minden út. No, ha rokonom egy lord, gőgös nem vagyok, se zord, ha kell, fel is seprek én. Bárhogy száguldoz a szél, a kapitány nem fél, és nem tengeribeteg soha! – A szíve? - A helyén. – Mert olyan – kemény legény! – sose tengeribeteg szegény, – hát éljen, éljen, éljen ő… Ism.:- Mert bölcsen parancsolni tudni kell…

258 Búbánat 2015-07-27 19:17:56 [Válasz erre: 257 Búbánat 2015-07-27 19:16:59]
Farkas Ferenc: Csínom Palkó Szöveg: Dékány András

257 Búbánat 2015-07-27 19:16:59 [Válasz erre: 32 Búbánat 2008-02-01 23:43:17]
Éduska és Palkó kettőse, I. felv. Dialógus (próza): Palkó: Éduska! Te volnál? Éduska: Jujj! Palkó: Ne félj, nem harapok. Éduska: Tudom… Nem harap, csak tátja a száját. Palkó: Ha megbántottalak, kis húgom, bocsáss meg… Éduska Nem haragszom én magára…, dehogy is. Palkó Segíthetnék? Éduska Nékem ugyan nem! Inkább szégyellje el magát! Egy ilyen erős fiatalember. Ha én legény volnék, már régen ott lennék Rákóczi táborában, úgy ám! Vak Bottyánnál, Esze Tamásnál a kurucok fövegén sastoll a dísz. Egy szál a közembernek, kettő a tisztnek, három a főtisztnek… Palkó: Hiszen mennék én, ha tudnám, merre találom a kurucokat. Éduska: Jó kifogás sose késik… Palkó: No de… Éduska: Nem azért mondtam, hogy bántsam. Jó éjszakát! Palkó: Furcsa jószág vagy te, egyszer még szeretnék találkozni veled. Éduska: Majd ha magán is sastoll lesz, addig… Palkó: Addig? Éduska: Addig... Jó éjszakát. Palkó és Éduska kettőse (Ének): Palkó: Jójszakát, kisleány, A nevem Csínom Palkó (vagy: Jójszakát, jójszakát, Leszáll a csillagos éj.) Szívem tereád Olyan régen vár. Éduska: Jójszakát, jójszakát, Az álom ringasson el Csupa csodaszép Mesevágy felé. (vagy: Csupa csodaszép messzi cél felé.) Palkó: A hangod akár a bársony, Rám borul majd e hold sütötte csókos (fényes) éjszakán Együtt: Jójszakát, jójszakát, Szerelem, szívünkre szállj, Az álom kapuján, Ugye, gondolsz majd rám! Palkó: Az vallomásom ne bántson meg téged, Élj tovább is álmán szép tündérmeséknek, A rózsák majd, ha újra nyári fényben érnek, Vidám menyegzővel várlak téged… Együtt: Jójszakát, jójszakát, ha lecsukódik pillánk, Az álom kapuján ugye gondolsz majd rám?!

256 Búbánat 2015-07-27 18:55:38
Offenbach: Eljegyzés lámpafénynél Magyar dalszöveg: Fischer Sándor Bordal (négyes) Este hogyha csendes a házak, kert az udvar munka után, jó baráttal tűz közelében iddogálni jólesik ám….. Emelem poharam, emelem poharam, emelem poharam, emelem poharam, koccints hát, koccints hát, a jó bort Isten hozta nékünk… Együtt jár a bor szerelemmel, vérem lángja borra kigyúl, józan fejjel nem vagyok ember, bortól lelkem felszabadul…. Emelem poharam, emelem poharam…

255 Búbánat 2015-07-27 18:49:48
Offenbach: Kékszakáll Bevezető jelenet és Oszkár gróf dala a II. felvonás első képéből (Nr. 10.) Dalszövegfordítás Fodor Ákos munkája Udvaroncok: Nagy barátunk, várva várunk… bölcsességet, tisztességet visszük engedelmesen, itt ő a miniszter és első regiszter. Oszkár gróf: Üdvözöllek, jó urak! Udvaroncok: Vár az ékes hódolat! Oszkár gróf: Bármelyik nyájas úr, elfordulok s hátba szúr, célja nincs más, csak a konc, hisz udvaronc, de mind, de mind, zihál és sóhajt, mint ki semmi mást, semmi többet nem óhajt, csak hallani a hódoló dalt. Megértik majd, megértik majd! Urak, a dalt! Udvaroncok: Urak, a dalt, a dalt! Oszkár gróf: Kényes mesterségből él meg, tudja ezt, ki udvaronc, ütik vérmes nagy remények, ám gyakran másé lesz a konc, ám ha be akar futni ő, próbáljon meg fekve futni, fekve futni, fekve futni, akkor fog csak célba jutni, célba jutni, célba jutni, hogyha meg se mozdul ő, célja úgy elérhető. Udvaroncok: Próbáljon meg fekve futni, fekve futni, fekve futni, akkor fog csak célba jutni, célba jutni, célba jutni Udvaroncok és Oszkár gróf együtt: akkor fog csak célba jutni, hogyha meg se mozdul ő. hogyha meg se mozdul, célja úgy-e, érthető?

254 Búbánat 2015-07-27 18:44:37
Csajkovszkij – Klein: A diadalmas asszony magyar szöveg Harsányi Zsolt munkája. Erdődy János dalszövegével Menysikov dala az I. felvonásból: Mennyi szépet mondtam már a nőknek, mennyi asszony csókja volt enyém! Mégsem láttam, nem találtam őket, de hiába vártam - lestem én, azt a lányt, azt szenvedélyt kutattad, melyre gyógyít majd az életed, mindegyiktől válni kellett már unottan, minden korban volt nekem…. Hol az az asszony, ki rabul ejtett? hol az az asszony, kit nem felejtek? Hol van mámor, az örök lobogás? Hol az a nő, aki minden nap más? Hol az az asszony, akire vágyom? Aki az élet, az én halálom? Aki a sorsom, az álmom, Az egyetlen nő, legyen életem mind ez örök!

253 Búbánat 2015-07-27 18:40:47
Kacsoh Pongrác – Erdődy Sándor – Pásztor Árpád – Sassi Csaba: Rákóczi (Történelmi daljáték) Jelenet és Rákóczi megtérése Fülembe csendül egy nóta még, Ott szunnyadott már a szívembe rég. A dajkanóták emléke kél, Egy árva népről bús dalt regél. A hársfák lombja szomorúan rezdül, Lassú sóhajtás száll, miként a szél. Hazámba vágyom, Duna-Tisza partja vár, Szebb ott az álom, szebben dalol a madár. Csak most születtem, most érzem én, Csinált a jókedv, nem igaz e fény. Latorca partján a nóta más, Leányok ajkán galambsírás. Legények ajkán csatakürtök hangja, Sodor mint orkán, vihar, zokogás. Hazámba vágyom, Duna-Tisza partja vár. Szebb ott az álom, szebben dalol a madár!

252 Búbánat 2015-07-27 18:38:31 [Válasz erre: 251 Búbánat 2015-07-27 18:37:10]
Lehár Ferenc: Paganini Kulinyi Ernő szövegfordítását átdolgozta Erdődy János. Paganini belépője Bűvös Itáliám csodás ország! Az első kortyitalt köszöntöm rád! Te vagy az én szerelmes hazám, sohasem hagylak el, sohasem én! Nincs nálad szebb ország e széles földtekén! Talán felköszöntöm forrón őt. A drága égi rózsa istennőt! Muzsika szól, de életadó, tied a szín és csak a tiéd! Neked ajánlom lelkem hűségét! Ez a pohár köszöntse őket, a gyönyörű angyali nőket! Mert ha édes asszony kacagva néz rád, mámorító drága perceket élsz át! Igazi mámor szívünk sokféle vár, köszöntsen minden asszonyt ez a pohár! De hogyha drága nő, elhagy a hűtlen nő, vigyázz tehát, a szerelem bajt hoz reám! A bűvös hangú szép hegedűm, csak ő nem csal meg, mindig hű! Ha húrok hangja szállj, minden álmok múlik már, és a lelkem mindig új várra vár! És fogd a hangszerem, vígan szól, vigaszhang a hangomból, hegedűmnek édes hangja szállj! Bármi bánt, akár mindig fáj, gyere kedves hegedűm, és muzsikálj! És muzsikálj! Csak muzsikálj! Csak muzsikálj!

251 Búbánat 2015-07-27 18:37:10 [Válasz erre: 209 Búbánat 2014-12-17 10:58:14]
Lehár Ferenc: Paganini Kulinyi Ernő szövegét átdolgozta Erdődy János. Kártya-jelenet - A csóknak ára van….ha vágyol, és szeretsz, majd sírsz utánam… fizess meg mindenért, fizesd az árat!... Egy boldog pillanat mindent megért… - Nem kedvez nekem a kártyajárás…/- Visszanyerte a pénzét!…/- Egy férfi mindent a káróra tesz…./- Treff, kör….- Ő vesztett!... - Nincs többé pénzed, szegény barátom!.... – De mégis játszom! Felteszem hegedűmet is! … - Nem, nem!... Itt a Stradivarim áll a 100 arany ellen! Tartja? – Tartom….- Vesztettem… - A kör dámán ön rajtaveszt… - Még gúnyolódik! Unom ezt! - Megcsalta önt a kártyajárás! – Így hát a nőknél szerencséje lesz. Egy szép nő többet ér, mint egy játszma, csomagkártya, és többet ér az aranynál. Ha felcsendül egy derűs, ezüst új kacagás… - Pénz után futottam én csupán! De most már másra vágyom, szerelemre várok én! Nem fudok más után, csupán a pénz után, mióta a szerelem sugara süt felém! Rőt arany, sápadt ezüst nékem szemét, engem nem boldogít ma már. Mást akarok: egy asszony szívét! Mert szívem szerelemre vár! - A csóknak ára van…





A lapunkban megjelent szövegek a Café Momus, vagy a szerző kizárólagos szellemi tulajdonát képezik és szerzői jog védi őket.
A szerkesztőség külön, írásos engedélye nélkül mindennemű (részben vagy egészben történő) sokszorosításuk, felhasználásuk, kiadásuk és terjesztésük tilos.