Bejelentkezés Regisztráció

Magyar Rádió operafelvételei és operaközvetítések – magyar előadóművészekkel


944 Búbánat 2018-02-13 14:53:26

1974. október 25., Kossuth Rádió, 18.00 – 18.24

„Új Wagner-felvételeinkből”

Km. Kovács Eszter, Csányi János, Palcsó Sándor és a Magyar Állami Operaház Zenekara.

Vezényel: Lukács Miklós

 

1. Siegfried – Mime halála (Palcsó Sándor, km. Csányi János)

 

2. Az istenek alkonya – a III. felvonás zárójelenete (Kovács Eszter)


943 Búbánat 2018-01-31 11:06:22 [Válasz erre: 942 Búbánat 2018-01-30 21:47:38]

RTV Újság, 1974. 06.17-23.

Negyven éve a rádióban

Közreműködött: a Földényi-kórusCsaknem háromezer alkalommal hangzott el ez a mondat az elmúlt negyven év során a rádióban. 1934-ben mutatkozott be az együttes, s hogy milyen céllal, milyen körülmények között alakult meg, arról számol most be a vezető-karnagy Földes János.

- A harmincas években a Budapesti Egyetemi Énekkarok elnöke voltam, majd 1933-ban a régi Magyar Színház karigazgatójának alkalmazott. A Bál a Savoyban előadásán figyelt fel a kórus szép hangzására Marthon Géza karmester, aki akkoriban a rádió operettelőadásait vezényelte; az ő javaslatára bízott meg a Rádió egy állandó kórus szervezésével. Bemutatkozó előadásunk Rubens Hollandi lány című operettje volt. Érdemes egy pillantást vetni a közreműködők listájára: Orosz Júlia, Rösler Endre, Rózsahegyi Kálmán és Kiss Ferenc voltak az előadás szereplői.

Azóta az operett- és daljáték-irodalom szinte minden alkotását megszólaltattuk már…

- Milyen változást hozott a kórus életében a felszabadulás?

- Jelentősen gazdagodott a repertoárunk, bővült a profilunk is; szép új feladat volt pl. a szomszédos baráti országok dalainak megszólaltatása. Az évek során részt vettünk számos mai magyar opera rádiós ősbemutatóján is, így pl. Ránki György Pomádé király új ruhája és Kadosa Pál Huszti kaland című művének előadásán. Ezenkívül a zeneirodalom számos nagyoperájának interpretálásában működtünk közre. Egyik legszebb élményünk A sevillai borbély 1960-as felvétele. Az előadást vezénylő Lamberto Gardelli ekkor dirigált hazánkban először.

- Hozzáteszem még, hogy amikor a Rádió annak idején – külső hangversenyek rendezésével – üzemekbe, gyárakba látogatott, gyakran mi is részt vállaltunk e szereplésekből, autóbusszal jártuk az ország különböző vidékeit. A többirányú tevékenység jó iskola volt a kórus számára. Régebbi tagjaink között sok az immár országszerte ismert név: olyanoké, akik azóta az Operaház magánénekesei, ösztöndíjasai vagy vidéki színházak operaegyütteseinek énekesei. Úgy érzem, negyvenéves működésünknek ez az egyik legnagyobb eredménye.

K.Á.

 

  • Új Ember 1985-11-10 / 45. (2054.) szám

In memóriam: Földényi János

Árván maradt az énekesek egyik családja. Az 51 esztendeje alakult Földényi Kórus karnagya és atyja, Földényi János 81 éves korában Stuttgartban elhunyt. Keresztgyerekeihez ment látogatóba, ott érte a behívó.

Műegyetemre járt, majd a régi Egyetemi Énekkarnak lett elnöke. Szerették, becsülték, s amikor saját kórusát megalakította, szívesen szegődtek hozzá —, tovább vinni a dalt. Sok meghívást kaptak szereplésekre. A magyar zenei életben rangot vívott ki a Földényi Kórus. Számos hanglemezfelvételük van, közülük több egyházzenei. Az utóbbi időben valahányszor vallásos (ökumenikus) művek rögzítésére került sor, Földényi János szakértőként jelen volt. Kórusából jeles operisták indultak művész-útjaikra: Házy Erzsébet, Lehoczky Éva, Berkes János, Réti József, Ötvös Csaba.

Derűs, anekdotázó lélek volt, igazi keresztény, akiről az evangéliumi gyermekség tisztasága sugárzott. Hitét mindvégig megvallotta, a Vörösmarty utcai Oltáriszentség plébánia templomában állandó vendége volt az Úr asztalának.

Kórusa árván maradt. A János napi köszöntőnél, melyet minden esztendőben megtartottak, s az idén is még megtartanak „gyermekei”, helye üres marad. Talán egy gyertyát gyújtanak emlékezetére, miközben rá gondolnak. S akkor a szeretet sugárkörében ott lesz ő. Hiszen az emlékező szeretet visszahívja a túlpartokról azokat, akiket szívünkbe zártunk a földön.

A Farkasréti temetőben hantolták el, október 23-án. Bajcsy Lajos plébános kísérte sírjához, s ő mondott érte rekviemet. A Kórus részéről Szőnyi Jenő festőművész, a régi Egyetemi Énekkar részéről pedig Mericske Ernő búcsúzott.

(tóth)


942 Búbánat 2018-01-30 21:47:38

RÁDIÓFÓNIA 75 esztendő a magyar zene hullámhosszán (1925 - 2000) A rádiósorozat rövidített, írásos változata Összeállította: Bieliczkyné Búzás Éva

1964. május 19-én stúdióhangversenyen hangzott el először Hidas Frigyes Cantata de minoribus (Kantáta a kicsinyekről) c. műve Forgács Éva, a Földényi kórus és a Rádiózenekar előadásában, Lehel György vezényletével.

A Földényi-kórus 30 év óta énekelt a Rádióban

Amikor Hidas Frigyes művének felvételén dolgoztak a 6-os stúdióban, a munka végén egy férfiénekes babérkoszorút nyújtott át a közreműködő kórus vezetőjének, Földényi Jánosnak, abból az alkalomból, hogy a Földényi-kórus 30 év óta énekelt a Rádió műsorában.

Az ünnepelt így emlékezett:

„Harminc évvel ezelőtt, 1934. május 20-án szerepeltünk először a Rádióban. A 30 év alatt a Földényi-kórussal több ezer adásban, felvételen és külső szereplésen vettünk részt. Alig van olyan műfaj, amelyet ne képviseltünk volna a mikrofon előtt: közreműködtünk új magyar operák rádiós bemutatóján és daljátékok, zenés darabok százainak felvételén. A Rádió gyors és pontos munkát követel, ezért mindig felkészült, szép hangú, jó képességű gárdával kellett dolgoznom. Talán joggal mondhatom: jó iskola volt a Földényi-kórus, kitűnő énekesek sokaságát sorolhatnám fel, akik ebből az igazi közösségi szellemtől áthatott kis együttesből indultak el a hírnév felé.”

 

  • Film Színház Muzsika 1965-01-22 / 4. szám

Jubileum

Harminc éve szerepel zenei életünkben: a Földényi-kórus. Vezetőjével: Földényi Jánossal beszélgettünk.
— Voltaképpen — mondja — Ábrahám Pál révén kerültem a »szakmába«. Én az Egyetemi Énekkar elnöke voltam, amikor Abrahám ragaszkodott ahhoz, hogy a »Bál a Savoyban* című operettje előadásain — a Magyar Színházban — én legyek a karigazgató. Ezután arra biztatott, hogy alakítsak vegyeskart, Marthon Géza karnagy hívására egyre többet szerepeltünk mikrofon előtt.
— Számos neves énekes került ki a kórusból. Az újabb tenorista-nemzedék tagjai közül ebben a kórusban énekeltek többek között Réti József, Tarnay Gyula, Göndöcs József, Bartha Alfonz, Korondy György. A jazztól az oratóriumig minden műfajban szerepeltünk. Most a Kőszívű ember fiai című Jókai-film felvételein működünk közre.

 

  • Film Színház Muzsika, 1970-01-24 / 4. szám

Egy évfordulóról is szeretnénk megemlékezni

Harmincöt éve végzi magas színvonalú művészi munkáját zenei életünkben a Földényi-kórus. Földényi János, az együttes alapítója és mindmáig karnagya, annak idején a jogi pályát cserélte föl a zeneivel. Három és fél évtizede a rádió zenei műsoraiban, filmeken és színházakban működik közre a kórus, amely e tekintélyes idő alatt igen sok jeles énekesünknek volt „nevelő iskolája”. Említsünk néhány nevet: Birkás Lilian, Házy Erzsébet, Bartha Alfonz, Korondy György, Réti József, Tarnay Gyula, Udvardy Tibor. A harmincöt éves jubileumon, fehér asztal mellett, a kórus régi és új tagjai köszöntötték az alapító karnagyot.
 

  • Film Színház Muzsika 1974-05-18 / 20. szám

Negyven éves a Földényi-kórus

Negyven évvel ezelőtt bízta meg a rádió Földényi Jánost, a Budapesti Egyetemi Énekkarok elnökét egy kamarakórus szervezésével, amely a rádió kötött zenei műsorait volt hivatva ellátni. A Földényi-kórus 1934. május 20-án mutatkozott be a mikrofon előtt a Hollandi lány című operettben. A népszerű együttes azóta is főként a rádió műsoraiban szerepelt és szerepel, fellépéseinek, illetve felvételeinek száma háromezerre tehető. A Földényi-kórusban kezdte pályafutását Házy Erzsébet, Réti József, Tarnay Gyula és még sokan mások.

A negyvenéves jubileum egybeesik Földényi Jánosnak, az együttes alapító karnagyának hetvenedik születésnapjával. Gratulálunk!

 


941 Búbánat 2018-01-28 15:21:58

Rádiós bemutató: 1973.  szeptember 5., Kossuth Rádió, 21.29 – 22.00 

Sárközy István: Y-háború

Betűkomédia – oratorikus formában

Szövegét – Vörösmarty Mihály nyomán – Weöres Sándor írta.

Vezényel: Mura Péter

Közreműködik:

Andor Éva, Szirmay Márta, Barlay Zsuzsa, Palcsó Sándor, Külkey László, Rozsos István, Miller Lajos, Kováts Kolos, Ötvös Csaba és a Primavera kvintett

Zenei rendező: Fejes Cecília
 

 

Televíziós produkció: 1973. április 1. , 21.15 – 21.45

Zenés tv-színház.

Sárközy István: Y-háború.

Bábopera.
 

 

Népszabadság, 1973. szeptember 18.

Zenei krónika – Breuer János rádiókritikája

Sárközy István  Y-háború című alkotását a televíziós premier után néhány hónappal bemutatta a Magyar Rádió is.

Bábopera a darab műsor szerinti műfaji meghatározása. A zeneszerző azonban eredetileg a következő címet írta partitúrájára: betűkomédia oratorikus formában. S ez lényeges, mivel az opera szabályai merőben különböznek az oratórium kereteitől. A kompozíció Vörösmarty Mihály komédiája nyomán született s a nyelvújítás ma már valóban mosolyt fakasztó vitáját, az ipszilonisták és jottisták „harcát” eleveníti fel. A konfliktus valójában a régi és az új, a magyar és az idegen hagyomány ellentéte. A játék végül is kompromisszumos megoldást sugall helyesírásban és kiejtésben, nem ád igazat sem a megcsontosodott hagyományaihoz mereven ragaszkodó provinciális magyarkodásnak, sem az éppoly provinciális idegenmajmolásnak — ez a darab mához szóló tanulsága.

Sárközy István játékos, vidám és a szó legjobb értelmében hatásos muzsikát alkotott a Weöres Sándor átdolgozta értékes szövegre. Zenéje egy sosem volt magyar barokk hangot teremt meg, látszólag egyszerű, valójában rendkívül igényes, bonyolult eszközökkel. Azt a történelmi hangvételt szövi tovább, amely elsőként a Szelistyei asszonyok című daljátékában, majd a Balassi- versekre írott Júlia-énekek című kantátájában jelent meg. A rövid áriákban, kettősökben, együttesekben régi zenei formák elevenednek meg, s kiváltképp élvezetes a magyaros elemekkel átszőtt pergő énekbeszéd.

A televíziótól átvett hangfelvétel maximális művészi igényességgel szolgálja a zeneszerző szándékait. A kicsiny hangszeres együttest és az énekes szólistákat Mura Péter rendkívüli biztonsággal, eleven ritmusban irányítja, s megvalósítja a mű gondosan, mívesen kikevert hangszíneit. A szólókat Operaházunk énekesei hangban-karakterben kitűnően tolmácsolják. Őszinte öröm, hogy dalszínházunknak az új zenében ilyen biztonságosan tájékozódó gárdája van. Andor Éva, Szirmay Márta, Barlay Zsuzsa, Palcsó Sándor, Külkey László, Rozsos István, Miller Lajos, Kováts Kolos és Ötvös Csaba szívesen, élvezettel játssza a jókedvű darabot; s nehéz feladatát biztonságosan oldja meg a szép hangzású Primavera énekkvintett.


940 Búbánat 2018-01-25 22:09:04
 

1974. március 01., 3. Műsor (URH adó)

Kapcsoljuk a Magyar Állami Operaházat

Leoš  Janáček: Jenufa

Háromfelvonásos opera

Szövegét Gabriela Preissová írta, Oberfrank Géza fordította.

Vezényel: Oberfrank Géza

Karigazgató: Nagy Ferenc

Rendezte: Békés András

Laca Klemen: Turpinszky Béla
Steva Buryja: Csányi János
Az öreg Buryjáné: Barlay Zsuzsa
Buryjáné menye, a 'templomos asszony': Kasza Katalin
Buryjáné nevelt lánya: Kovács Eszter
Öreg legény: Varga András
A falu bírája: Szalma Ferenc
A bíró felesége: Svéd Nóra
Karolka, a bíróék lánya: Takács Klára
Cseléd: Zsigmond Gabriella
Barena: Számadó Gabriella
Jano: Hankiss Ilona
 

 

 

   

939 Búbánat 2018-01-25 18:24:35

1974. január 7., Kossuth Rádió, 19.35 – kb. 21.35

„Kapcsoljuk a Zeneakadémia nagytermét"

A MÁV Szimfonikus Zenekar hangversenye

Vezényel: Lehel György

Purcell: Arthur király

ötfelvonásos opera – koncertszerű előadásban

John Dryen szövegét Raics István fordította

Közreműködik:

Csengery Adrienn

Szőkefalvy-Nagy Katalin

Lugosi Melinda

Budai Lívia

Fülöp Attila

Sólyom-Nagy Sándor

az Ifjú Zenebarát Klubok Központi Énekkara (karigazgató: Ugrin Gábor)

 

Narrátor: Mécs Károly


938 Búbánat 2018-01-14 15:04:17

Ma este a Bartók Rádió közvetíti (hangfelvétel):

20.08 – 22.00 Háry estély

Magyar Állami Operaház, 2017. február 25.


Km. Molnár Ágnes, Pasztircsák Polina, Szemere Zita (szoprán),

 Gál Erika, Mester Viktóira, Schöck Atala (mezzoszoprán),

 Kristian Benedikt, Boncsér Gergely (tenor),

Haja Zsolt, Egri Sándor, Kálmándy Mihály, Ildebrando D´Arcangelo (bariton),

 Szarvas József (próza),

 

 a Magyar Állami Operaház Ének és Zenekara (karig.: Strausz Kálmán).

Vezényel: Kocsár Balázs

 

1. Erkel: Hunyadi László – Palotás

2. Verdi: Otello

a) Nyitókórus és Otello belépője I. felv. (Benedikt, Boncsér, Kálmándy, Egri, énekkar),

b) Szerelmi kettős I. felv. (Pasztircsák, Benedikt)

3. Bizet: Carmen

a) Habanera I. felv. (Mester, énekkar),

b) Torreádordal II. felv. (D´Arcangelo, énekkar)

4. Smetana: Az eladott menyasszony - Komédiások tánca III. felv.

5. Dvořák: Ruszalka - Ruszalka dala I. felv. (Molnár)

6. Csajkovszkij: Pikk Dáma - Hermann monológja III. felv. (Benedikt)

7. Saint-Saëns: Sámson és Delila - Csókária II. felv. (Schöck, Benedikt)

8. Gounod: Faust - Mefisztó rondója II. felv. (D´Arcangelo, énekkar)

9. Puccini: Turandot - Kalaf áriája III.felv. (Benedikt)

10. Rossini: A sevillai borbély - Don Basilio áriája (D´Arcangelo)

11. Kodály: Háry János –

a) Örzse dala IV. felv. (Gál),

b) Toborzó (Haja, énekkar)

12. Kodály: Székely fonó

a) Kitrákotty mese

b) A csitári hegyek alatt

c) Finalé (Szemere, Schöck, Boncsér, Haja, énekkar)

13. Mozart: Don Giovanni - Szerenád II. felv. (D´Arcangelo)

14. Di Capua: O sole mio - nápolyi dal (Benedikt)

(Ism. január 26., 13.08)


937 Búbánat 2018-01-02 10:38:51

Bartók Rádió sugározza ma este 19.35 -21.41:

Donizetti: Don Pasquale

Vígopera három felvonásban

Szövegét - Angelo Anelli nyomán - Giovanni Ruffini és a zeneszerző írta
 

Vezényel: Fischer Iván


Km. a Magyar Rádió Énekkara és a Magyar Állami Hangversenyzenekar

Szereposztás:

Don Pasquale, idős agglegény - Gregor József (basszus),
Ernesto, unokaöccs - Bándi János (tenor),
Malatesta doktor - Gáti István (bariton),
Norina, fiatal özvegy - Kalmár Magda (szoprán),
Jegyző - Szüle Tamás (basszus)


936 zenebaratmonika 2017-12-25 22:18:15

Az m3 dec. 25-án délután Jön e velem nagyság simmyt járni címmel operett ismertető műsort tartott, Jacobi Viktor Sybill c. operettjét boncolgatták és ebből játszottak dalokat (én a médiabox-ról néztem vissza)

Este pedig a Duna tévén 2017. évi Budavári Palotakoncert 1 részét játszották vissza


935 Búbánat 2017-12-23 19:11:56

Ma este sugározza a Bartók Rádió.

20.41 – 22.00  Kodály: Székelyfonó - koncertszerű előadás (hangfelvétel)

Km. a Magyar Rádió Énekkara (karig. Sapszon Ferenc) és a Budapesti Filharmóniai Társaság Zenekara

Vezényel: Ferencsik János

A szereposztás:

Háziasszony - Komlóssy Erzsébet (alt)

Kérő - Melis György (bariton)

Szomszédasszony - Barlay Zsuzsa (alt)

Fiatal leány - Andor Éva (szoprán)

Fiatal legény - Simándy József (tenor)

Nagyorrú Bolha - Palcsó Sándor (tenor)

(Erkel Színház, 1970. december 21.)


934 Búbánat 2017-12-12 12:12:46

Bartók Rádió ma esti műsora

19.00 Prológ
Respighi: Semirama

 A mikrofonnál: László Ferenc

Szerk.: Katona Márta 

19.35 – 22.04 Respighi: Semirama

Opera három felvonásban

Szövegét Alessandro Cere írta

Vezényel: Lamberto Gardelli

Km. a Magyar Rádió Énekkara (karig.: Erdei Péter) és a Magyar Állami Hangversenyzenekar

Szereposztás:

Semirama, Babilon királynője - Marton Éva (szoprán)

Susiana, kaldeus hercegnő - Kincses Veronika (szoprán)

Merodach, babiloni vezér - Lando Bartolini (tenor)

Falasar, Asszíria tetrarchája - Miller Lajos (bariton)

Ormus, Baár templomának főpapja - Polgár László (basszus)

Satibara, Baál templomának jövendőmondója - Clementis Tamás (basszus)

/Hungaroron-felvétel (1990)/


933 Búbánat 2017-11-29 10:39:56

Bartók Rádió ma délutáni operaközvetítése

14.00 – 15.00  Purcell: Dido és Aeneas  - opera három felvonásban

Szövegét - Publius Vergilius Maro Aeneis című eposza nyomán - Nahum Tate írta

Vezényel: Catherine Mackintosh

Km. az Angelica Leánykar, Angelo Férfikar (karig. Gráf Zsuzsanna) és a Savaria Barokk Együttes

Km. Ratkó Ágnes (csembaló), Kónya István (lant)

Szereposztás:

Dido - Meláth Andrea

Aeneas - Timothy Bentch

Belinda - Károly Edit

Udvarhölgy és szellem - Jónás Krisztina

Varázslónő - Várhelyi Éva

Boszorkányok - Cserjési Kinga, Bodrogi Éva

Tengerész - Csizmár Dávid

 

(MTA Kongresszusi Terem, 2003. november 30.)


932 Búbánat 2017-11-22 19:07:54 [Válasz erre: 73 Búbánat 2008-04-26 13:27:28]

Kapcs. 73. sorszám

CD 0411 WEBER, Carl Maria von:  A bűvös vadász (részletek magyar nyelven)

Ea.: Sebestyén Sándor, Horváth József, Moldován Stefánia, Berdál Valéria, Szalma Ferenc, Megyesi Pál, Sinkó György, a Szegedi Nemzeti Színház Ének- és Zenekara, vez. Vaszy Viktor

Magyar nyelvű élő felvétel, készült 1959-ben a Szegedi Nemzeti Színházban 78' 05"

Kiadó: [Budapest] : OTP Bank + Hungexim, 1992

Melléklet: mell.
Zenei tárgyszó: opera, keresztmetszet
Eredeti cím: Der Freischütz
Egys.cím: A bűvös vadász. Részletek
Szakjel: CD 0411
Lejátszási idő: 78 min 5 s
Gyári szám: HUN 001

A rádióban 1959-től kezdve többször is lejátszották ezt a teljes felvételt és persze önállóan, részleteket is sugározva ebből. 

Ennek a szegedi produkciónak a "színlapja": 

Carl Maria von Weber: A bűvös vadász
Bemutató: Szegedi Nemzeti Színház - 1958

Fordította: Szabó Miklós

Vezényel: Vaszy Viktor

Km.: a Szegedi Nemzeti Színház zenekara és énekkara (karigazgató: Komarniczky Tamás)

Rendező: Abonyi Tivadar

Szereposztás:

Ottokár, cseh herceg - Sebestyén Sándor
Kuno, hercegi fõvadász - Horváth József
Agáta, a leánya - Moldován Stefánia
Annuska, fiatal rokon - Berdál Valéria 
Gáspár, elsõ vadász - Szalma Ferenc
Max, második vadász - Megyesi Pál
Remete - Sinkó György
Kilián – Szabadi István
Nyoszolyólány – Mére Ottilia
Samiel – Halmágyi Mihály

 

Ruitner Sándor  írja ismertetőjében A bűvös vadász 1959. évi szegedi előadásának hangfelvételéről készült  CD-kiadvány borítójának belső oldalán:

„A most megjelenő lemez, amelyről Weber operájának legszebb énekes részleteit hallhatjuk – túl az esztétikai élvezeten - , historikus értéket képvisel: bepillantást (pontosabban: ’behallgatást’) enged a Szegedi Nemzeti Színház operatársulatának egy olyan előadásába, amelynek kedvéért – 1959-ben – nagyon sok operabarát és kritikus zarándokolt le a tiszaparti városba. A Vaszy Viktor irányítása alatt működő, és azokban az években második fénykorát élő együttes nyújtotta zenei és drámai élmény nemcsak akkor és ott, a nézőtéren ülőket nyűgözte le, de ma is szinte ’átsüt’ a mikrofonok képezte akusztikus térbe… És ez a sugárzás képezi a lemez másik historikus értékét: 1959-ben ugyanis a Magyar Rádió meglehetősen kezdetleges (saját mérnökei és technikusai által ’szerkesztett’) technikai felszereltsége miatt, aligha vállalkozhatott egy ’kihelyezett stúdióban’ történő, a budapesti Bródy Sándor utcában rögzített produkcióhoz hasonlítható, azaz művészileg és technikailag összevethető felvételre…

A Bűvös vadász szegedi előadásának nagyszerűsége mégis egy ilyesfajta ’kaland’ vállalására késztette e sorok íróját, az anyag akkori rádiós rendezőjét. A körülményekről mindenképpen el kell mondanom, hogy a lelkesedés az egyébként egykedvű rádiósokat is magával sodorta: szinte ámulva néztük, ügyes kezek miként varázsolnak – különböző díszletelemek segítségével – a színpadból igazi stúdiót, az igazgatói irodából pedig technikai helyiséget… Nem beszélve arról, hogy a művészbejáró előtt álló rögzítő kocsiból kiszűrődő hangokra állandóan nyüzsgő tömeg figyelt… Az egy héten át tartó felvételeknek ezt a hangulatát talán azok is érzékelik, akiknek otthonába csak most jut el a Vaszy Viktor irányította ’zenés műhely’ egyik különleges szépségű ékszere. Az a pompás ötvösmunka, amelyben az idősebb, tapasztalt művészek rutinos produktumának mély tüzű-, és tehetséges, feltörekvő fiatalok lázas álmainak szinte fehéren izzó ékkövei, pompásan illeszkednek a fegyelmezett zenekari és énekkari hangzás önmagában is szépséges aranyfoglalaltába.

Szegedi és a tiszaparti városból elszármazott művészek egyéni produkcióit már számtalan lemezfelvétel őrzi. Ami most megszólal, abban különbözik tőlük, hogy ez a csaknem 80 perc Szeged város kulturális történelméből egy emlékezetes zenei korszak teljes értékű, és ugyanakkor különleges csillogású tükre.”

(Ruitner Sándor)

 

VIGILIA 1993/8 – augusztus száma:

„A bűvös. vadász régi-új felvételen Carl Maria von Weber leghíresebb műve, A bűvös vadász (Der Freischütz) nem tartozik a Magyarországon gyakran játszott operák közé. E mellőzöttség azért is érthetetlen, mert a német népzene Ländler- hangvételét francia és itáliai dallamossággal ötvöző, fordulatos cselekményű romantikus opera hálás és látványos színpadi mű, és az énekeseket sem állítja technikailag megoldhatatlan feladat elé. Ennek ellenére A bűvös vadászt Budapesten alig-alig játszották, nagy sikerrel mutatták be viszont a kompozíciót az utóbbi évtizedek során Pécsett és Szegeden. A Hungexim új lemezkiadó első publikációja A bűvös vadász 1959-es szegedi előadásának reprodukciója. Az eredeti felvételt a Magyar Rádió készítette, Ruitner Sándor zenei rendező irányításával, meglehetősen kezdetleges technikai körülmények között, monóban (a Rádió csak a hetvenes évek elejétől alkalmaz sztere6technikát). A technikai hiányosságok mellett további zavaró tényező, hogy az új CD a teljes operának csak egyes részleteit tartalmazza, és a válogatás nem az "opera-keresztmetszet" műfaji szabályai szerint történt: érthetetlen, hogy a nyitány, és számos, a cselekmény szempontjából kulcsfontosságú ária nem szerepel a lemezen. Ennek ellenére értékes és tiszteletreméltó a Hungexim vállalkozása; egyrészt azért, mert bepillantást enged az ötvenes- évek végének valóban virágzó _szegedi operaéletébe, másrészt az elsőrangú énekesi teljesítmények miatt. Az Agáta szerepét alakító Moldován Stefánia hangjának nagy viv6ercje, gazdag árnyalatai; Berdál Valéria (Annuska) sokoldalúsága és humora; a negatív figurát (Gáspár) igazi operai karakterré formáló Szalma Ferenc basszbaritonja egyaránt maximálisan érvényesül. A felvétel igazi meglepetése azonban Max, a vadászlegény megtestesítője, a szakmai körökben is kevéssé ismert Megyesi Pál kitűnő teljesítménye. A zenekar játéka lendületes, érezhetően lelkes és expresszív, így a technikai bizonytalanságok, pontatlanságok ellenére is élvezhető. A hangszeresek, a kórus és a szólisták produkciójában egyaránt világosan nyomon követhető Vaszy Viktor, a XX. század egyik legjelentősebb magyar karmestere, az egyik utolsó valódi színházi karmester munkájának hatása. A bűvös vadász régi-új felvételével a kiadó a kilencven éve született Vaszy Viktornak is méltó emléket állított. „

(Retkes Attila)

 


931 Búbánat 2017-11-07 16:07:32

A Magyar Opera Napján

Bartók Rádió közvetíti ma este

19.00 Prológ
Ránki György: Pomádé király új ruhája

A mikrofonnál: László Ferenc

 Szerk.: Katona Márta 

19.35 – 21.06  Ránki György: Pomádé király új ruhája

Meseopera két felvonásban

Szövegét - Andersen meséje nyomán - Károlyi Amy írta.

Vezényel: Oberfrank Géza

Km. a Magyar Rádió Énekkara (karig.: Sapszon Ferenc) és Szimfonikus Zenekara

Szereposztás:

Pomádé király - Gregor József (basszus),

Dani, furfangos csodatakács - Palcsó Sándor (tenor),

Béni, furfangos csodatakács - Dene József (basszbariton),

Jani - Korondy György (tenor),

 Rozi, Jani kedvese - László Margit (szoprán),

Garda Roberto, királyi ruhamester - Bende Zsolt (bariton),

Nyársatnyelt Tóbiás, udvarmester - Palócz László (bariton),

Dzsufi, udvari bolond - Andor Éva (szoprán),

Mesemondó - Herczku Annamária (gyerekszoprán),

Kapitány és Kikiáltó - Nádas Tibor (basszbariton),

Pereces kofa - Katona Lívia (mezzoszoprán),

Mézesbábos - Sólyom-Nagy Sándor (bariton),

Lacikonyhás - Katona Lajos (bariton),

 Miniszter - Michels János (basszus)

 Kisinas - Zeitler Zoltán (próza).

(1968-as, átdolgozott változat, a felvételt rendezte: Ruitner Sándor - MR 6-os stúdió, 1968. december 2-12.)


930 Búbánat 2017-11-07 11:18:47

Magyar Opera Napján

Bartók Rádió: 12.36 – 15.06.

 Erkel Ferenc: Bátori Mária - opera két felvonásban

(hangversenyszerű előadás)

Szövegét - Dugonics András színműve alapján - Egressy Béni írta

Vezényel: Kocsár Balázs

Km. a Magyar Állami Operaház Ének- és Zenekara

Karig.: Strausz Kálmán

Szereposztás:

Kálmán, Magyarország királya - Palerdi András (bariton)

István, a fia, trónörökös - László Boldizsár (tenor)

Árvai, királyi tanácsadó - Kelemen Zoltán (bariton)

Szepelik, királyi tanácsadó - Geiger Lajos (bariton)

Bátori Mária, nemes hölgy - Kolonits Klára (szoprán)

Miklós, Mária fivére - Csiki Gábor (tenor)

Hírnök, kém, Szepelik bizalmasa - Fülep Máté (bariton)

Bakó - Szvétek László (basszus)

 

(Erkel Színház, 2016. november 6.)


929 Búbánat 2017-10-17 12:14:39

Bartók Rádió ma esti műsorán szerepel

19.00 – 19.35 Prológ

Gyöngyösi Levente: A Mester és Margarita

A mikrofonnál: László Ferenc

 Vendég: Gyöngyösi Levente

 Szerk.: Katona Márta 


19.35 – 22.09 Bartók Plusz Operafesztivál 2017
 

Gyöngyösi Levente: A Mester és Margarita

Musical két felvonásban - koncertszerű előadás

Szövegét - Mihail Bulgakov azonos c. regénye nyomán - Várady Szabolcs írta

Vezényel: Hollerung Gábor

Km. a Nyíregyházi Cantemus Kórus (karig.: Szabó Soma) és a Dohnányi Ernő Szimfonikus Zenekar

Szereposztás:

Margarita - Sáfár Orsolya (szoprán)

Mester, Jesua - Balczó Péter (tenor)

Woland - Cser Krisztián (basszus)

Poncius Pilátus - Kovács István (basszus)

Hontalan Iván és Levi Máté - Varga Donát (tenor),

Fagót - Kiss Tivadar (tenor),

Hella - Szakács Ildikó (szoprán),

Behemót - Gavodi Zoltán (tenor),

Berlioz és Kajafás - Hábetler András (basszbariton),

Latunszkij kritikus és Júdás - Kálmán László 

Nővér az elmeklinikán - Bakos Kornélia (alt)

 

(Miskolci Nemzeti Színház - Nagyszínház , június 24.)


928 Héterő 2017-08-26 00:02:34 [Válasz erre: 927 Héterő 2017-08-25 23:54:53]
A Musette - Musetta kérdés már szinte elhanyagolható.

927 Héterő 2017-08-25 23:54:53 [Válasz erre: 925 Búbánat 2017-08-25 09:18:34]
15. Bernstein: Candide - Kunigunda árája II. felv. Leonard Bernstein: Candide - Glitter and Be Gay A Here I am in Paris, France most így hangzott: ... Here I am in Miskolc, Hungary Bár a közönség néhány nappal korábban láthatta az egész darabot, - reakció semmi. Mellesleg az ária az [u]első felvonásban van[/u], nem a másodikban: Act 1 Scene 3: Paris 14. Bernstein: West Side Story - a) Valahol a szivárványon túl Ez már igazi csemege, igazi szarva közt a tőgye! Ami valójában elhangzik: [url]https://en.wikipedia.org/wiki/Somewhere_(song);Somewhere or (simply) There's a Place for Us[/url] There's a place for us, somewhere a place for us. Peace and quiet and open air wait for us - somewhere. A szivárvány-rajongó elkeverte a Yip Harburg szövegére Harold Arlen által az Óz, a csodák csodája (The Wizard of Oz) című film számára írt dalocskával Bernstein remekét: Somewhere over the rainbow, way up high (itt a "szivárványon túl") There's a land that I've heard of once in a lullaby. Ha meggondolom, hány ember kezén ment keresztül, és egy sem akadt, aki... Majd a tanulóifjúság hivatkozik a "hiteles", pontos forrásra pár év múlva: [url]https://www.youtube.com/watch?v=U016JWYUDdQ;Judy Garland 1939[/url]

926 Búbánat 2017-08-25 20:05:03 [Válasz erre: 78 Búbánat 2008-04-26 13:29:43]
Kapcs. 78. sorszám Pótlás: "Bemutatjuk új operafelvételünket" 1969. december 25., Kossuth Rádió 19.54 - 22.00 (A szünetben, 21.07-21.20: versösszeállítás) Gaetano Donizetti: Az ezred lánya Fordította és átdolgozta: Fischer Sándor Vezényel: Lukács Ervin Km.: a Magyar Rádió és Televízió Szimfonikus zenekara és Énekkara (karigazgató: Sapszon Ferenc) Zenei rendező: Erkel Tibor Rendező: Mikó András Szereposztás: Marie – László Margit Berkenfield grófnő – Szirmay Márta Tonio – Réti József Hortensius – Sólyom- Nagy Sándor (ekkor még nem vette fel a "Sólyom" előnevet.) Sulpice – Várhelyi Endre Káplár – Jánosi Péter Crakentorp hercegnő – Náray Teri Jegyző – Horkai János Inas – Szabó Kálmán

925 Búbánat 2017-08-25 09:18:34
Bartók Rádióban halljuk, ma este: 19.35 – 21.25 Bartók Plusz Operafesztivál 2017 Záró gálahangverseny Km. Nora Friedrichs (szoprán), Mikhail Agafonov (tenor) és a Szentpétervári Kamarazenekar Vezényel: Jurij Gilbor 1. Dunajevszkij: Nyitány a Grand kapitány gyermekei c. filmből 2. Rahmanyinov: a) Aleko - a fiatal cigány dala (Agafonov), b) Vocalise (Friedrichs) 3. Hacsaturján: Keringő az Álarcosbál c. balettből 4. Giordano: Andrea Chénier - Chénier áriája I. felv. (Agafonov) 5. R. Strauss: Arabella - Báli jelenet II. felv. (Friedrichs) 6. Bartók: Román népi táncok 7. Canteloube: Auvergne-i dalok - részletek az első sorozatól (Friedrichs) 9. Mascagni: Parasztbecsület - a) Búcsú az anyától (Agafonov), b) Ave Maria - Intermezzo (Friedrichs, Agafonov) 10. Glazunov: Raymonda – közjáték 11. Puccini: a) A fecske - Magda áriája I. felv. (Friedrichs), b) Manon Lescaut - Des Grieux áriája III. felv (Agafonov), c) Bohémélet - Musette keringője II.felv. (Friedrichs), d) Turandot - Kalaf áriája III. felv.ból (Agafonov) 12. Sztravinszkij: a) Tűzmadár - szvit - Kascsej király pokoli tánca b) A léhaság útja - Anne áriája I. felv. (Friedrichs) 13. Gavrilin: Anyuta – Tarantella 14. Bernstein: West Side Story - a) Valahol a szivárványon túl (Friedrichs), b) Maria (Agafonov), c) Ma éjjel (Friedrichs, Agafonov) 15. Bernstein: Candide - Kunigunda árája II. felv. (Friedrichs) ráadás a) De Curtis: Sorrentoi emlék (Agafonov) b) Sosztakovics: A csavar - részlet a szvitből (Miskolci Nemzeti Színház, Nagyszínház, 2017. június 25.) (Ism. szeptember 6., 12.36)

924 Búbánat 2017-08-21 09:25:15
1969. március 2., Petőfi Rádió, 11.05 – kb. 13.00 „Kapcsoljuk a Debreceni Csokonai Színházat” Operahangverseny a színház művészeinek közreműködésével Vezényel: Rubányi Vilmos Közreműködik: Czakó Mária, Körössy Anna, Kőváry Anikó, Marczali Kiss Zsuzsa, Marsay Magda, Pallos Gyöngyi, Pázsit Magdolna, Tibay Kriszta Bán Elemér, Berczelly István, Csongor József, Gazsóm János, Járay József, Karnausz Tibor, Oláh György, Tóth József, Tréfás György, Virágos Mihály, valamint a Debreceni MÁV Filharmonikus Zenekar és a Csokonai Színház Énekkara. Karigazgató: Tarnay György 1. Mozart: Figaró házassága – nyitány 2. Mozart: A varázsfuvola – Papageno áriája, II. felv. (Berczelly) 3. Don Juan – Hatos, II. felv. (Czakó, Kőváry, Marczali, Karnausz, Gazsó, Tréfás) 4. Rossini: A szevillai borbély – Figaro belépője (Gazsó) 5. Erkel: Hunyadi László a.) La Grange áriája (Czakó) b.) László áriája (Csongor) 6. Charpentier: Louise – Louise áriája (Marsay) 7. Bizet: Carmen – Csempészkvintett (Tibay, Körössy, Marczali, Bán, Oláh) 8. Donizetti: Don Pasquale – A háznép kórusa, III. felv. 9. Puccini: Gianni Schicchi – Lauretta áriája (Pallos) 10. Verdi: Luisa Miller – Miller áriája (Virágos) 11. Verdi: Don Carlos – Eboli áriája, III. felv. (Tibay) 12. Verdi: Simone Boccanegra – Fiesco áriája (Tréfás) 13. Verdi: Az álarcosbál – Az I. felvonás fináléja (Pallos, Pázsit, Járay, Tóth, Tréfás, énekkar)

923 Búbánat 2017-08-21 09:05:51 [Válasz erre: 889 Búbánat 2016-12-18 18:30:42]
Kapcs.: 889. sorszám Régi magyar operákból Említek még részleteket, amelyekből rádiófelvétel készült (esetleg újabb, más előadókkal is): - Ruzitska József: Béla futása – Kálmán vitéz áriája (Melis György) - Doppler Ferenc: Benyovszky – Afanázia áriája (Mátyás Mária) - Arnold György – Heinisch József: Mátyás királynak választása – Induló (Forrai-kórus, vezényel: Lehel György) - Mátray Gábor: Csernyi György – ária (Sándor Judit) - Császár György: Kunok – Margitta és Andorássy kettőse (Mátyás Mária és Szabó Miklós)

922 Búbánat 2017-08-19 11:03:55 [Válasz erre: 921 Búbánat 2017-08-19 11:00:57]
(Hunyadi László - Hungaroton, 1985)

921 Búbánat 2017-08-19 11:00:57
A Bartók Rádió sugározza ma este: 19.00 – 21.42 Erkel Ferenc: Hunyadi László Opera három felvonásban Szövegét Egressy Béni írta Vez. Kovács János Km. a Magyar Honvédség Férfikara (karig.: Zámbó István), a Magyar Állami Operaház Énekkara (karig.: Szalay Miklós) és a Magyar Állami Operaház Zenekara Szereposztás: V. László - Molnár András (tenor) Cillei Ulrik - Gáti István (bariton) Szilágyi Erzsébet - Sass Sylvia (szoprán) Hunyadi László - Gulyás Dénes (tenor) Hunyadi Mátyás - Dénes Zsuzsanna (mezzoszoprán) Gara Miklós - Sólyom-Nagy Sándor (bariton) Gara Mária - Kalmár Magda (szoprán) Szilágyi Mihály - Gregor József (basszus) Rozgonyi - Mersei Miklós (bariton) Hadnagy, Nemes - Fülöp Attila (tenor)

920 Búbánat 2017-08-15 09:04:39
A Bartók Rádió sugározza este: 19.35 – 22.00 Verdi: A lombardok (az első keresztes hadjáratban) Négyfelvonásos opera Szövegét Temistocle Solera írta Vezényel: Lamberto Gardelli Km. a Magyar Rádió és Televízió Énekkara (karig.: Sapszon Ferenc) és a Magyar Állami Operaház Zenekara Hegedűszóló: Kovács Zsuzsa Szereposztás: Arvino - Ezio di Cesare (tenor) Pagano, a testvére - Kováts Kolos (basszus) Giselda, Arvino leánya - Sass Sylvia (szoprán) Viclinda, Arvino felesége - Misura Zsuzsa (szoprán) Acciano, Antiochia uralkodója - Gregor József (basszus) Sofia, a felesége - Jász Klára (mezzoszoprán) Oronte, a fiuk - Giorgio Lamberti (tenor) Pirro, Arvino fegyvernöke - Jánosi Péter (basszus) Milánó elöljárója - Gerdesits Ferenc (tenor). (Hungaroton, 1984)

919 Búbánat 2017-08-10 10:34:37
Bartók Rádió délutáni műsorán szerepel 13.55 – 15.06 A Liszt Ferenc Kamarazenekar hangversenye Vez. Raymond Leppard 1. Monteverdi: A könyörtelenek bálja - Tánc, 2. Cavalli: Tízszólamú canzona, 3. Purcell: Dido és Aeneas - opera két felvonásban Szereposztás: Dido - Catherine Bott Belinda - Kertesi Ingrid, Varázslónő - Lukin Márta, Aeneas - Busa Tamás, Matróz - Kállai Gábor, 1. boszorkány, Udvarhölgy - Wierdl Eszter, 2. boszorkány, Szellem - Simon Krisztina, Tomkins Énekegyüttes, műv. vez.: Dobra János), (Sárospataki református templom, 2002. augusztus 24.)

918 Búbánat 2017-08-08 10:12:27
A Bartók Rádióban hallgathatjuk meg ma este: 19.35- 22.00 Ottorino Respighi: Belfagor Opera két felvonásban - Elő- és Utójátékkal Szövegét Claudio Guastalla írta Vezényel: Lamberto Gardelli Km. a Magyar Rádió Énekkara (karig.: Sapszon Ferenc) és a Magyar Állami Hangversenyzenekar Szereposztás: Candida - Sass Sylvia (szoprán) Baldo - Giorgio Lamberti (tenor) Belfagor - Miller Lajos (bariton) Mirocleto - Polgár László (basszus) Olimpia - Takács Klára (mezzoszoprán) Fidelia - Kalmár Magda (szoprán) Maddalena - Zempléni Mária (szoprán) Öreg - Bárány Paál László (bariton) Fiú - Komarniczky Zita (szoprán) Menica - Lukin Márta (mezzoszoprán) Háznagy és Első barát - Moldvay József (bariton) Második barát - Domján Zoltán (bariton) Don Biagio - Tóth János (basszus). /HUNGAROTON, 1989/

917 Búbánat 2017-08-04 17:27:27
1968. március 31., Petőfi Rádió, 11.05 – kb. 13.00 Élő kapcsolás a Pécsi Nemzeti Színházba Operahangverseny – a Pécsi Nemzeti Színház művészeinek közreműködésével Vezényel: Paulusz Elemér Közreműködik: Ágoston Edit, Bárdos Anna, Ercse Margit, Horváth Eszter, Juhász Pál, Wagner József, Berczeli Tibor, Bolla Tibor, Krémer József, Marczis Demeter, valamint a Pécsi Nemzeti Színház zenekara és énekkara. Az énekkart betanította: Károly Róbert Műsor: 1. Weber: A bűvös vadász – nyitány 2. Offenbach: Hoffmann meséi a.) Kleinzack-legenda (Wagner) b.) Olympia áriája (Ágoston) 3. Donizetti: Don Pasquale – Malatesta és Pasquale kettőse (Bolla, Marczis) 4. Verdi: A végzet hatalma – Leonora áriája, IV. felv. (Horváth) 5. Verdi: Rigoletto – négyes (Ágoston, Ercse, Juhász, Krémer) 6. Muszorgszkij: Hovanscsina – Saklovitij áriája (Bolla) 7. Puccini: Manon Lescaut – Ékszerária (Bárdos) 8. Bizet: Carmen – Torreádor-dal (Krémer, énekkar) 9. Verdi: Don Carlos a.) Eboli áriája (Ercse) b.) Fülöp király áriája (Marczis) 10. Verdi: Aida – a II. felvonás fináléja (Horváth, Ercse, Juhász, Krémer, Berczeli, Marczis, énekkar) (A szünetben: beszélgetés a színház igazgatói irodájában. Riporter: Meixner Mihály)

916 Búbánat 2017-08-04 10:08:54
1968. március 13., Kossuth Rádió, 20.00 – 22.50 Kacsóh Pongrác – Bakonyi Károly – Heltai Jenő: János vitéz Daljáték Petőfi Sándor verses elbeszélése nyomán, 3 felvonásban Közvetítés a Magyar Állami Operaház Erkel Színházából (A7 1968. február 23-i felújítás hangfelvétele) Újrahangszerelte és Petőfi-költemények megzenésítésével kiegészítette Kenessey Jenő. Bakonyi Károly szövegét Karinthy Ferenc dolgozta át. Karmester: Dőry Dénes Karigazgató: Németh Amadé Koreográfus: Barkóczy Sándor Díszlettervező: Makai Péter Jelmeztervező: Szeitz Gizella Rendező : Makai Péter Szereposztás: Kukorica Jancsi - Palcsó Sándor Iluska - Andor Éva Bagó - Dene József Királykisasszony - Erdész Zsuzsa Francia király - Rátonyi Róbert Gonosz mostoha - Ladomerszky Margit Strázsamester - Varga András Csősz - Veress Gyula Első gazda - Csőr József Második gazda - Szekeres István Bartoló, tudós - Balázs István Táncmester - Tauz István

915 Búbánat 2017-07-11 22:28:59 [Válasz erre: 47 Búbánat 2008-04-25 12:35:40]
Kapcs.: 47. sorszám Kiegészítés Georges Bizet: Dzsamile egyfelvonásos opera Magyar Rádió új felvétele: 1967. december 25., Kossuth Rádió 20.47 -22.00 A szövegkönyvet Louis Gallet írta. Fordította: Blum Tamás Vezényel: Oberfrank Géza Km.: a Magyar Rádió és Televízió Szimfonikus Zenekara és Énekkara Zenei rendező: Balassa Sándor Rendező: Békés András Szereposztás: Harun, gazdag ifjú török - Korondy György (Körmendi János) Splendiano, a nevelője majd jószágigazgatója - Bende Zsolt (Szokolay Ottó) Dzsamilé, rabnő - Dobránszky Zsuzsa (Békés Rita) Rabszolgakereskedó - Fonyó József (próza)

914 Búbánat 2017-07-06 11:30:18 [Válasz erre: 11 Búbánat 2008-04-24 00:41:00]
Adós vagyok még a rádiófelvétel bemutatója időpontjával: Gioacchino Rossini: Bruschino úr "Bemutatjuk új stúdiófelvételünket" 1967. augusztus 20., Kossuth Rádió, 15.08-16.30 Fordította: Blum Tamás Vezényel: Erdélyi Miklós Km.: MRT szimfonikus zenekara Zenei rendező: Ruitner Sándor Szereposztás: Gaudenzio, Sofia gyámatyja – Várhelyi Endre Sofia, a gyámleánya – László Margit Az öreg Bruschino – Melis György A fia – Külkey László Florville, Sofia szerelmese – Réti József Filiberto, kocsmáros – Szalma Ferenc Marianna, Sofia komornája – Barlay Zsuzsa Rendőrparancsnok – Palcsó Sándor

913 Búbánat 2017-06-26 22:37:30 [Válasz erre: 85 Búbánat 2008-04-28 14:36:52]
Kapcs.: 85. sorszám Kiigazítás, pótlás Szokolay Sándor: A tavaszhozó kisleány – meseopera Bemutató: 1967. április 3. Kossuth Rádió Szövegét Móra Ferenc meséjéből Balássy László írta Km.: a Magyar Rádió Gyermekkórusa (karigazgató: Botka Valéria) és Szimfonikus zenekara Vezényel: Csányi László Szereposztás: Böske - László Margit Nyúlanyó és Sasmadár – Barlay Zsuzsa Nagyanyó – Komlóssy Erzsébet Szél – Szirmay Márta Télkirály – Szalma Ferenc Kemenceapó – Antalffy Albert Télkirály – Szalma Ferenc Öreg tölgy – Major Tamás Gyermekszereplők: Cirmos – Herczku Annamária Kis nyuszi – Vass Edit Sasfióka – Várszegi Évi Dramaturg: Derera Éva Rendezte: Fejes Cecília és Ruitner Sándor

912 Búbánat 2017-06-24 11:23:36 [Válasz erre: 911 Búbánat 2017-06-23 22:30:13]
Mint említettem Gluck Iphigenia Taurisban című operája mintegy „folytatása” a korábban megírt Iphigenia Aulisban címmel megírt dalművének. Mivel ez utóbbi operának is van magyar nyelvű rádiófelvétele, ideírom az adatokat (amit áthoztam most a Házy-topicból): Az „előzményopera” stúdiófelvételének elkészítése hét évvel később követte Gluck - később megírt -operájának az előbbiekben ismertetett rádiófelvételét; mondhatni, annak „párjaként” említhető meg: 1973 márciusában új stúdió operafelvételt készített a Magyar Rádió, melynek bemutatója 1973. szeptember 27.-én volt (Kossuth adó, 20.08-22.00) Budapesti Művészeti Hetek Gluck: Iphigenia Aulisban – háromfelvonásos opera Szövegét Le Blanc du Roullet írta. Paul Friedrich és Günther Rennert átdolgozása alapján Blum Tamás fordította. Vezényel: Kórodi András Km.: az MRT szimfonikus zenekara és énekkara (karigazgató: Sapszon Ferenc) Hangmérnök: Balogh Gyula Zenei rendező: Balassa Sándor Szereposztás: Agamemnon – Sólyom Nagy Sándor Iphigenia – Sudlik Mária Klytaimnestra – Házy Erzsébet Achilles – Réti József* Kalchas – Kováts Kolos Artemis – Kalmár Magda Arcas – Ötvös Csaba Három görög nő – Csengery Adrienne, Sass Sylvia, Divéky Zsuzsa Tiszt – Kovács Péter * Réti József utolsó rádiós felvétele volt, sajnos november 5-én fiatalon, 48. életévében meghalt.

911 Búbánat 2017-06-23 22:30:13
Christoph Willibald Gluck: Iphigenia Taurisban Négyfelvonásos opera. A Magyar Rádió stúdiófelvételének bemutatója: 1966. december 25. , Kossuth Rádió, 19.41- 22.00 Szövegét Euripidész drámája nyomán Nicolas Francois Guillard írta, fordította Romhányi József. Vezényel: Ferencsik János Km: a Magyar Rádió Énekkara (karigazgató: Sapszon Ferenc) és Szimfonikus Zenekara Zenei rendező: Járfás Tamás Szereposztás: Iphigenia, Diana papnője - Déry Gabriella (szoprán) Oresztesz, Iphigenia fivére - Bende Zsolt (bariton) Pyladesz, Oresztesz barátja - Réti József (tenor) Thoasz, Taurisz királya - Sebestyén Sándor (bariton) Diana - Sándor Judit (szoprán) I. papnő és Egy görög nő - Andor Éva (szoprán) II. papnő - Elek Éva (szoprán) Templomszolga - Turpinszky Béla (bariton) Egy szkita - Palcsó Sándor (tenor) Gluck operájának ismertebb részletei: 1. Előjáték és nyitójelenet (Déry Gabriella, énekkar) 2. Iphigenia áriája, I. felv. (Déry Gabriella) 3. Pylades áriája, II. felv. (Réti József) 4. Orestes és az eumenidák jelenete, II. felv. (Bende Zsolt, km. Déry Gabriella és az énekkar) 5. A II. felvonás zárókórusa (Déry Gabriella és az énekkar) 6. Jelenet a III. felvonásból (Déry Gabriella, Réti József, Bende Zsolt) 7. Pylades és Orestes kettőse, III. felv. (Réti József, Bende Zsolt) 8. Himnusz (énekkar) 9. Az opera fináléja (Déry Gabriella, Andor Éva, Sándor Judit, Réti József, Bende Zsolt, Sebestyén Sándor és az énekkar) Az új operafelvételt az alábbi sorokkal ajánlotta a rádióhallgatók figyelmébe a korabeli rádióújság. „Karácsony első napján közvetíti a Kossuth adó a Magyar Rádió új operafelvételét, Gluck: Iphigenia Taurisban c. művét. Az opera Gluck színpadi művei között az utolsó, a magyar közönség számára szinte teljesen ismeretlen. Az elmúlt nyáron került először színre Magyarországon a szombathelyi Iseumban. 1779. május 18-án mutatták be Párizsban, nagy sikerrel. Iphigeniának, Agamemnon mykenei király lányának történetét Gluck két műben dolgozta fel. Az elsőben, az Iphigenia Aulisban c. operájában Agamemnon feláldozza lányát, a másodikban Iphigenia, akit Diana istennő megmentett, a vad szkíták földjén találkozik öccsével, Oresztésszel. A nemes humanista művet 187 év múltán most megismethetik a magyar rádióhallgatók is. Egyébként ez volt az utolsó nagy munkája Járfás Tamásnak, a pozsonyi repülőszerencsétlenség alkalmával tragikusan elhunyt kitűnő zenei rendezőnek.”

910 Búbánat 2017-06-05 18:35:21
Verdi halálának 100. évfordulója alkalmából 2001-ben a szervezők szép kezdeményezése révén – a Nemzeti Énekkar közreműködésével, Pál Tamás zenei irányítása mellett - a Zeneakadémia Nagytermében sikerült egy Verdi-ciklust bemutatni: A két Foscari, a Luisa Miller és A pünkösdi királyság (Un giorno di regno) koncertszerű előadásai hatalmas sikert arattak. Ma este a A pünkösdi királyság koncertszerű előadásának hangfelvételét sugározza a Bartók Rádió 19.35 és 21.30 óra között! A Nemzeti Énekkart (karigazgató: Antal Mátyás) és a MÁV Szimfonikus Zenekart Pál Tamás vezényli. A pünkösdi királyság (Un giorno di regno, ossia il finto Stanislao) szövegkönyvét Felice Romani írta Alexandre Vincent Pineu-Duval Le faux Stanislas című darabja alapján. Első bemutatója 1840. szeptember 5-én volt a milánói La Scala operaházban. Szereposztás: Belfiore lovag, magát Stanislao, lengyel királynak kiadó francia katona – Alfredo Garcia (bariton) Kelbar báró, a bitorló – Ionel Pantea (bariton) Del Poggio márkinő, fiatal özvegy, a báró unokahúga, Belfiore szerelme – Szonda Éva (alt) Giulietta di Kelbar, a báró leánya – Gémesi Katalin (mezzoszoprán) Edoardo di Sanval, fiatal hivatalnok, La Rocca unokaöccse – Timothy Bench (tenor) La Rocca, Bretagne kincstárnoka – Fellegi Balázs (bariton) Ivrea gróf, Brest parancsnoka és Delmonte, Stanislao fegyvernöke – Mocskonyi Bruno (tenor) Elhangzott: Zeneakadémia Nagyterme, 2001. november 22. (Ism. 2017. június 17., 12.36) Helyszín: Bretagne, Franciaország Idő: 18. század eleje Az opera a száműzött Stanislaus Leszczynski lengyel királyról szól, aki miután elveszítette trónját Franciaországba menekült. Utódja, Frigyes Ágost szász herceg halála után, visszatér ugyan a lengyel trónra, de három év múlva ismét vereséget szenved a szász csapatoktól és így kénytelen végérvényesen Franciaországban megtelepednie. Míg a kocsisnak álcázott Stanislaus titokban Lengyelország felé tart, helyét egy francia lovag, Belfiore veszi át...

909 Búbánat 2017-05-29 16:23:38 [Válasz erre: 16 Búbánat 2008-04-24 00:43:22]
Kapcs.: 16. sorszám 1965. augusztus 20. Kossuth Rádió, 20.10 – 21.15. A Magyar Rádió új stúdiófelvételének a bemutatója: Donizetti: A csengő – egyfelvonásos vígopera – magyar nyelven. Fordította: Blum Tamás Vezényel: Erdélyi Miklós Km.: MRT szimfonikus zenekara és énekkara (karigazgató: Csenki Imre) Zenei rendező: Ruitner Sándor Szereposztás: Don Annibale Pistacchio, patikus – Várhelyi Endre Serafina – László Margit Donna Rosa, Serafina anyja – Barlay Zsuzsa Enrico – Melis György Spiridione, inas – Palcsó Sándor A vígopera a XIX. század elején játszódik Sorrentóban. A korosodó Don Annibale Pistacchio patikus esküvőjét ünnepli a szép, fiatal Serafinával. Serafina régi udvarlója, Enrico elhatározza, hogy mindenáron meghiúsítja a patikus nászéjszakáját. Valahányszor csak a patikus közeledni akar ifjú feleségéhez, megszólal a csengő, és Enrico jelenik meg új meg új álruhákban.

908 Búbánat 2017-05-29 16:21:28 [Válasz erre: 84 Búbánat 2008-04-28 14:36:14]
Kapcs. 84. sorszám 1965. augusztus 24. Kossuth Rádió, 20.58 – 22.00 A Magyar Rádió új stúdiófelvételének a bemutatója: Donizetti: Rita - egyfelvonásos vígopera – magyar nyelven. Fordította. Huszár Klára Vezényel: Blum Tamás Km.: MRT szimfonikus zenekara Zenei rendező: Lendvay Ernő Rendező: Békés András Szereposztás: Rita – Ágay Karola Beppe – Réti József Gasparone – Dene József „Donizetti ezt a vígoperát boszorkányos gyorsasággal – nyolc nap alatt – komponálta. A cselekmény színhelye egy kis svájci falucska, ott él a kedves Rita asszony pipogya férjével. Egy szép napon idegen férfi érkezik a faluba, akiben Rita felismeri holtnak hitt első férjét…”

907 Búbánat 2017-05-29 14:34:58
Nyolcvannyolc éves korában szombaton elhunyt Ruitner Sándor dramaturg, rendező, zenei rendező,szerkesztő-riporter - közölte a család az MTI-vel. Nevéhez fűződik a Rádió Dalszínháza című sorozat és az 1972-ben Erkel operáinak feldolgozásával útjára indított, az MTV Zenés Színház című széria is. Rendezőként 1970-ben készítette el 10 részes “Bartók bemutatók nyomában” című dokumentum sorozatát. Alkotásaival, több mint fél évszázadon át szolgálta a magyar zenei életet. Munkásságáért 2008-ban Nádasdy Kálmán díjjal tüntették ki.

906 Búbánat 2017-05-28 15:51:07
Ma este a Bartók Rádió közvetíti - hangfelvételről 21.06 – 22.00 [url] https://www.youtube.com/watch?v=M8NdtMozuWQ; Zsidó Művészeti Napok – Operaest [/url] Budapesti Olasz Kultúrintézet, 2016. május 31. „A komolyzene kedvelői zsidó zeneszerzők ismert operaáriáit és híres komponisták zsidó témájú zeneműveit hallhatják neves olasz és magyar szólisták és a MÁV Szimfonikus Zenekar előadásában, Vajda Gergely vezényletével. A Zsidó Művészeti Napok keretében a Studiomusica Hungary társszervezésében megrendezett esten Offenbach és Verdi, valamint Saint-Saëns és Halévy méltán népszerű dallamain keresztül mutatjuk be a közönségnek a zsidó kultúra és az opera világának izgalmas találkozási pontjait.” A MÁV Szimfonikus Zenekar hangversenye Vezényel: Vajda Gergely Km. Elisabeth Ferris, László Boldizsár , Veio Torcigliani, Marcello Lippi - ének 1. Offenbach: Hoffmann meséi - a) Intermezzo, b) Hoffmann áriája (László), c) Antónia áriája (Ferris) 2. Verdi: Nabucco - a) Nyitány, b) Nabucco és Abigél kettőse (Ferris, Torcigliani), c) Nabucco áriája (Lippi) 3. Mozart: Don Giovanni - Zerlina és Don Giovanni kettőse I. felv. (Ferris, Torcigliani) 4. Halévy: A zsidónő - Eleázár áriája IV. felv. (László) 5. Saint-Saëns: Sámson és Delila – Bachanália (Ism. június 9., 14.06)

905 Búbánat 2017-04-18 09:46:03 [Válasz erre: 244 trisztán 2008-06-12 15:46:38]
Két Rigoletto-felvételről: 1.) A Hungaroton 1965-ben jelentette meg Verdi Rigoletto című operájának magyar nyelvű stúdiófelvételét. Lamberto Gardelli vezényelte a Magyar Állami Operaház zenekarát és énekkarát. A mantovai herceg - Ilosfalvy Róbert Rigoletto - Melis György Gilda - László Margit Sparafucile - Bódy József Maddalena - Barlay Zsuzsa továbbá Nádas Tibort, Elek Évát, Bende Zsoltot, Palócz Lászlót, Kishegyi Árpádot, Molnár Lászlót és Gombos Évát hallhattuk énekelni ezen a lemezfelvételen. 2.) Két évvel korábban készült el a rádióban a Rigolettó ugyancsak magyar nyelvű stúdiófelvétele, melynek bemutatója: 1964. január 2., Kossuth Rádió, 18.53-21.36. A mantuai herceg- Ilosfalvy Róbert Rigoletto - Radnay György Gilda - László Margit Sparafucile - Bódy József Maddaelena - Komlóssy Erzsébet Monterone - Kövesdy Károly Marullo - Sebestyén Sándor Borsa - Kozma Lajos Ceprano gróf - Kovács Péter Ceprano grófné - Forgách Éva Apród - Lakos Mária Giovanna - Svéd Nóra Porkoláb - Veress Gyula Km. a Magyar Rádió és Televízió Énekkara és Szimfonikus Zenekara. Vezényel: Lamberto Gardelli Érdekes, hogy mi a közös a két felvételben? - magyar nyelvű - Gardelli - Ilosfalvy - László Margit - Bódy József

904 Búbánat 2017-04-16 17:51:03
Ma éjjel a Bartók Rádió sugározza: 22.00 – 23.00 Ars nova - a XX-XXI. század zenéje (1. Francis Poulenc: Kirándulások - a) Gyalog, b) Autón, c) Lovon, d) Hajón, e) Repülőn, f) Buszon, g) Kocsin, h) Vonaton, i) Kerékpáron, j) Sietve (1921) (Gabriel Tacchino - zongora), ) 2.) Petrovics Emil: Lysistraté - egyfelvonásos koncert-vígopera (1962) Szövegét - Arisztofanész nyomán - Devecseri Gábor írta Vezényel: Hollerung Gábor Szakács Ildikó – szoprán Megyesi Schwartz Lúcia – mezzoszoprán Horváth István – tenor a Cantemus Vegyeskar (karig. Szabó Soma) a Budapesti Akadémiai Kórustársaság (karig.: Tőri Csaba) a Budafoki Dohnányi Zenekar (Bartók Béla Nemzeti Hangversenyterem, 2015. április 12.) A mikrofonnál: Varga János Szerkesztő: Bánkövi Gyula „A Lysistraté (Lüszisztraté) alapformája Miskolci Nemzeti Színház felkérésére született, ősbemutatója 1962-ben volt. Műfaji szempontból ez a korai változat még közel állt a musicalhez, az egyes szerepeket nem operaénekesek, hanem színészek formálták meg. A második változat kialakítására a C’est la guerre nagy sikerű bemutatója után került sor. Petrovics koncertvígoperává dolgozta át a darabot, amelyet először a Magyar Rádióban mutattak be, majd 1971-ben az Operaház színpadán is debütált (LYSISTRATÉ: HÁZY ERZSÉBET; Női karvezető: Ágai Karola; Férfi karvezető: Réti József. Karmester: Erdélyi Miklós. Koreográfus-rendező: Eck Imre). Az antik vígjáték nyomán szerzett mű a háborúról szól, amely mindjobban ellehetetleníti a hátország, így természetesen a nők mindennapi életét. Esküt tesznek, hogy addig nem élnek házaséletet férjükkel, amíg azok be nem fejezik a háborút. A helyzet látszólag egyértelmű, ám nemcsak a férfiak érzik meg a másik nem hiányát, a nők is szenvedőivé válnak saját fogadalmuknak.”

903 Búbánat 2017-04-14 13:21:15
Bár nem opera, azért legyen itt is megemlítve Az M5 csatorna ma esti műsorán szerepel: 2017. április 14. péntek 20:55 - 22:25 MüpArt Classic Stabat Mater Verdi és Rossini Koncertfilm (2015) (90') Verdi: Négy szent ének – II. Stabat Mater Nemzeti Énekkar (karigazgató: Antal Mátyás), Nemzeti Filharmonikus Zenekar Vezényel: Carlo Montanaro Rossini: Stabat Mater Maria Agresta – szoprán, Vörös Szilvia – mezzoszoprán, Francesco Demuro – tenor Liang Li – basszus Nemzeti Énekkar (karigazgató: Antal Mátyás), Nemzeti Filharmonikus Zenekar Vezényel: Carlo Montanaro Műsorvezető: Bősze Ádám Szerkesztő: Várbiró Judit „A középkori himnusz, melynek költője egy XIII. században élt ferences szerzetes, Jacopo da Todi, nemcsak a katolikus liturgia részévé vált, de számos zeneszerzőt ihletett meg. Az anya fájdalmát keresztfán szenvedő fia láttán évszázadok során olyan híres kompozíciók örökítik meg, mint Pergolesi, Dvořák, vagy Rossini Stabat Matere, mely ma este hallható Verdi szent énekével együtt.”

902 Búbánat 2017-02-23 14:55:09
Petrovics Emil: C’est la guerre (Ez a háború) egyfelvonásos opera Szövegkönyvét Hubay Miklós írta. Ősbemutató: Rádió Dalszínháza, 1961. augusztus 17. Kossuth Rádió, 20.25 – 21.46 Zenei rendező: Ruitner Sándor Vezényel: Lukács Ervin Km. a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekara és Kamarakórusa Szereposztás: Férj, főmérnök egy hadiüzemben - Radnay György Feleség - Sándor Judit Szökevény - Ilosfalvy Róbert Vizavi, öreg, béna nyugdíjas ezredes - Tarnay Gyula Házmesterné, egy, a családját vesztett hadiözvegy - Szilvássy Margit Őrnagy - Faragó András Főhadnagy - Palcsó Sándor Hadnagy - Bende Zsolt Helyszín:Egy budapesti bérház lakása. Idő: 1944 második fele.

901 Búbánat 2017-02-22 09:15:42 [Válasz erre: 898 Búbánat 2017-02-21 12:41:12]
Helyesbítés: Victor Hugo - Giuseppe Verdi: Ernani - színdarab- és az operarészletek, magyar nyelven. A rádiófelvételen Ruy Gomez de Silva – Gáti József (Szalma Ferenc)

900 Búbánat 2017-02-22 09:11:54 [Válasz erre: 899 parampampoli 2017-02-21 18:08:03]
Valóban, elírtam, helyesen Gáti József. Köszönöm.

899 parampampoli 2017-02-21 18:08:03 [Válasz erre: 898 Búbánat 2017-02-21 12:41:12]
Gáti József lehetett, nem?

898 Búbánat 2017-02-21 12:41:12 [Válasz erre: 567 Búbánat 2012-03-09 00:44:16]
Kapcs.: az 567. és 158. sorszámokhoz További pontosítások és kiegészítés Verdi: Ernani - színdarab- és az operarészletek, magyar nyelven A rádiófelvétel bemutatója: 1961. november 1., Kossuth Rádió, 20.20-22.00 Victor Hugó színműve nyomán a színműrészleteket Kardos László, az operát Blum Tamás fordította. Vezényel: Tóth Péter Közreműködik a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekara és Énekkara (karigazgató: Bódy Irma) Zenei rendező: Fejes Cecília Rendező: Rácz György Szereposztás: Ernani – Benkó Gyula (énekhang: Simándy József) Ruy Gomez de Silva – Gáti János (Szalma Ferenc) Don Carlos – Sinkovits Imre (Palócz László) Elvira – Sütő Irén (Déry Gabriella) Duenna – Máthé Érzsi Riccardo – Velenczei István Ruitner Sándor összekötőszövegét Berek Katalin, Győző László és Ladányi Ferenc mondja el.

897 Búbánat 2017-02-07 11:51:35
Thomas: Mignon Keresztmetszet „Bemutatjuk az új operafelvételünket” 1960. szeptember 17., Petőfi Rádió 19.05 – 19.55 Lehoczky Éva Tiszay Magda Réti József Jámbor László a MÁV Szimfonikus Zenekar Vezényel: Varga Pál Részletek: 1. Nyitány 2. Mignon románca, I. felv. (Tiszay Magda) 3. Mignon és Lothario kettőse, I. felv. (Tiszay Magda, Jámbor László) 4. Hármas, II. felv. – Philine, Mignon, Wilhelm Meister (Lehoczky Éva, Tiszay Magda, Réti József) 5. Mignon áriája –„Stájer-dal”, II. felv. (Tiszay Magda) 6. Wilhelm Meister áriája, II. felv. (Réti József) 7. Polonaise, II. felv. – Philine (Lehoczky Éva) 8. Wilhelm Meister románca, III. felv. (Réti József) 9. Finálé (Tiszay Magda, Réti József, Jámbor László)

896 Búbánat 2017-01-14 16:27:35 [Válasz erre: 895 Búbánat 2017-01-14 16:24:46]
Bocsánat: ezt nem ide akartam betenni, hanem az operett-topicba. Mindjárt átviszem oda.

895 Búbánat 2017-01-14 16:24:46
Lehár Ferenc – Szenes Andor: Friderika No.8. Az I. felvonás fináléja (km. Andor Éva, Kalmár Magda, Bende Zsolt, Simándy József, a Magyar Rádió Énekkara és Szimfonikus Zenekara. Vezényel: Sebestyén András Az operett keresztmetszetét új stúdiófelvételéről a Rádió Dalszínháza 1972. április 3-án, a Kossuth rádióban mutatta be, 19.20 -20.10 óra között. A felvételen Andor Éva, Kalmár Magda, Bende Zsolt, Simándy József, valamint a Magyar Rádió és Televízió Szimfonikus zenekara és Énekkara működött közre, Sebestyén András vezényelt.ű A Dankó Rádió az elmúlt négy év során sokszor a műsorára tűzte az operai igényű Lehár-operett gyönyörű részleteit, de ez az első finálé talán jó ha egyszer megszólalt, ezért is örültem annak, hogy a mai operettműsorban („Túl az Óperencián”) újra hallhattam ezt mintegy tíz perces részletet erről a kiváló stúdiófelvételről, a nagyszerű operaénekeseink tolmácsolásában. Az operett még egy részlete került adásba erről a rádiófelvételről: No. 6. „Báránykám, báránykám…” ez a vidám, kedves dal Bende Zsolt énekében csendült fel. A Friderika nagy slágerét („ Ó lányka, ó lánykám, imádlak én!” ) ezúttal nem Simándy énekelte, hanem Kovács József felvételéről szólalt meg – de a dal reminiszcenciája, a dal felidézése benne van a fent említett I. fináléban, tehát Simándy énekében is hallhatjuk a refrént. A rádióműsor első felében Kálmán Imre Bajadérjából hallhattunk még operettrészleteket, két különböző hangfelvételről szólaltak meg az ismert dalok: Zentai Anna és Kishegyi Árpád illetve Zempléni Mária és Molnár András énekelt. A mai műsor zárásaként Franz von Suppé Szép Galathea című operettjének a nyitányát (részletét) hallhattuk a New York-i Filharmonikus Zenekar előadásában, Leonard Bernstein vezényletével. A délelőtti adás ismétlése 18 órakor kezdődik a Dankó Rádióban.

A lapunkban megjelent szövegek a Café Momus, vagy a szerző kizárólagos szellemi tulajdonát képezik és szerzői jog védi őket.
A szerkesztőség külön, írásos engedélye nélkül mindennemű (részben vagy egészben történő) sokszorosításuk, felhasználásuk, kiadásuk és terjesztésük tilos.