Bejelentkezés Regisztráció

Franz Schubert


313 Búbánat 2023-11-29 19:17:49

Ma este a Bartók Rádió sugározza (20.50 – 22.00):

Gáti István (basszus) Franz Schubert dalestje

 Zongorán km.: Jandó Jenő

1. Pusztai rózsa, 2. Szerenád, 3. A pisztráng, 4. Tavasszal, 5. Szilviához, 6. Az alpesi vadász - I. változat, 7. Az elfogott vadász dala, 8. Az alpesi vadász - II. változat, 9. Nevetés és sírás, 10. A múzsafi,

11. Hattyúdalok - dalciklus - a) Szerelmi üzenet, b) A harcos sejtelme, c) Tavaszi vágyakozás, d) Szerenád, e) Otthonom, f) A távolban, g) Búcsú, h) Atlasz, i) Az ő képe, j) A halászlányka, k) A város, l) A tengerparton, m) A hasonmás, n) Galambposta

(MTA Kongresszusi Terem, 1978. december 19.) 


312 Ardelao 2020-11-19 14:06:49

Schubert életéről szinte mindent tudunk, most halálának évfordulója alkalmából közlöm az alábbi történetet:
 

SEBESTYÉN EDE:

ESTERHÁZY KAROLINA GRÓFNŐ SCHUBERT-KÉZIRATAI

Három esztendővel ezelőtt, Schubert halálának századik fordulóján, nyilvánosság elé került egy 1824-ben készült magyar-stílű kompozíciója, amely addig teljesen ismeretlen volt.

Most egy német táncfüzetet találtak, amelyet szintén 1824-ben készített Schubert és eddig — állítólag — szintén ismeretlen volt. Ez a füzet azért is érdekel bennünket, mert magyar nevek szerepelnek rajta, s mert tudjuk, hogy más Schubert-kéziratokkal együtt sokáig volt magyar kézben.

*

Kinek a tulajdona most az érdekes és mindenesetre nagyon értékes ereklye, nem lehet tudni. A tulajdonos nem akar szerepelni. Csak annyit lehet tudni a fölbukkanásáról, hogy a tulajdonos megbízásából Wagner - Schönkirch Hans bécsi kormánytanácsos adta át a kéziratot Deutsch Ottó Erichnek, a legkitűnőbb Schubert-szakértőnek, hogy vizsgálja meg hitelesség szempontjából. A vizsgálat megtörtént s a szakértő hosszas tanulmányozás és alapos ellenőrzés után megállapította, hogy a kézirat egészen kétségtelenül Schubert keze írása.

Lássuk most, voltaképpen mi az a nagyérdekességű és nagy értékű lelet? Rendes kottaalakú füzet. Borítéklapján, cím helyett, egyetlen egy szó Schubert írása: Deutsche. Jobb felső sarkában, ugyancsak Schubert keze-írásával, a költő neve és az 1824. évszám.

A kézirat úgynevezett tisztázat. Merített papiros, rendkívül gondos írás, szinte kalligrafikus; tipikus Schubert-féle íráshibák, de javítás nélkül, hogy a mű külső alakja is kifogástalanul rendben legyen.

Hat táncdarab. Jellegzetesen Schubert-muzsika, de jellegzetesen bécsi is. A költő legjobb munkái közé tartozik. Három része Asz-dúrban, három B-dúrban készült. Nagyon melodikus, fordulatos, hangulatos és kecses valamennyi. Ha az ismeretlen tulajdonos talál rá vevőt s az új tulajdonos kiadja, ez a füzet újabb Schubert-reneszánszot kelt életre.

A füzet utolsó oldala üres maradt. Ide jegyezték a következő ajándékozó ajánlást:
«Őrizze meg emlékül hálás tanítványaitól. Almásy Vilmától és Almásy Melanietől.»

A füzetet tehát a két grófkisasszony ajándékba adta valakinek. Kinek? Nem lehet tudni. A bécsi híradás, amely a leletet bejelenti a világnak, mindössze ennyit mond el.

Pedig tovább is van.

Elsőbben is el kell mondanunk a szóban levő kézirat vándordíját addig a pillanatig, amikor Vilma és Melanie grófkisasszonyok elajándékozták.

Hogyan került hozzájuk? Az egész Schubert-irodalomban semmi nyoma sincs annak, hogy Almásy grófék és Schubert ismerték volna egymást. Tudjuk azonban, hogy Esterházy Karolinnak, Schubert reménytelen szerelmének tulajdonában egész sorozat Schubert-kézirat volt s ezeket végrendeletében nagynénjére, Almásy Róza grófnőre hagyta, Vilma és Melanie édesanyjára. Ezek között az autográfok között volt a most előkerült füzet is. A «Deutsche» fölírású táncmű tehát bebizonyíthatóan Esterházy Karolin grófnő tulajdonában volt. Kreissle Henrik, Schubert első biográfusa nemcsak regisztrálja, hanem azt is közli, hogy 1824 októberében készült. Tehát nem egészen ismeretlen. De ez a körülmény nem csökkenti sem az érdekességét, sem az értékét.

*

Esterházy Karolin grófnő tulajdonában a következő Schubert-kéziratok voltak még1818-ból, amikor Schubert első ízben nyaralt Zselizen, Esterházy gróféknál:
Abendlied, Blondel zu Marien, Du heilig glühend Abendroth, dalok és Énekgyakorlatok című tanulmányfüzet. Ugyanekkor ajándékozta Schubert a kedves tanítványnak két négykezes nyitányát, amely 1817-ben készült.

A Zselizen töltött második nyáron, 1824-ben, a következő Schubert- kéziratok kerültek a tanítványból immár ideállá előlépett Karolin comtesse tulajdonába:
E-moll románc, amely egy francia dal (Reposez vous, bon chevalier) variációja és Op. 10. jelzéssel jelent meg. Ezt a művét még 1818-ban írta Schubert a zselizi kastélyban és Beethovennek dedikálta. Walzer 1824-ből. Deutsche, készült 1824 októberében. Ezt találták meg most, mint «ismeretlent». A Schöne Müllerin dalciklus három darabja : Ungeduld, Morgengruss és Des Müllers Blumen. Esz-dúr trió, Op. 100. Készült 1827 novemberében, megjelent 1828-ban, néhány hónappal Schubert halála után. Eredeti kéziratát Esterházy Karolinnak ajándékozta Schubert, első vázlatát egyik barátjának; a vázlat később Brahms tulajdonába jutott.

Schubert Esz-dúr triója az egész kamarazene irodalomnak egyik legértékesebb darabja; még megjelenése előtt nagyon elterjedt a bécsi zenei szalonokban. Schubert utolsó éveinek legboldogabb epizódja ehhez a művéhez fűződik. Ezt el kell mondanunk.

Spaun Józsefnél, Schubert ifjúkori barátjánál nagy és előkelő társaság volt együtt 1827 decemberében, néhány héttel az «Esz-dúr trió» elkészülése után. A műsor koronája ez az újdonság volt, amelynek előadására három kitűnő kamaramuzsikus vállalkozott: Bockles Károly zongoraművész, a Beethoven környezetéből is ismert Schuppanzigh Ignác hegedűművész és Linke József csellista.

A művészek nagyon gondosan tanulták be és tökételes összjátékkal adták elő Schubert új művét s a vendégek elbűvölten hallgatták. Amikor befejezték a játékot s a tapsvihar is elült, Bockles odalépett Schuberthez, nagy elragadtatásában megcsókolta a kezét és átszellemült arccal, reszkető hangon ezt mondta a vendégeknek:
— Önök nem is tudják, milyen nagy kincsünk nekünk Schubert!

*

Esterházy Karolin 1851-ben halt meg, huszonhárom esztendővel Schubert halála után. Ekkor már sem apja, sem anyja, sem idősebb testvére, Mária nem élt, de öccse, Albert sem. Szeretettel őrzött Schubert-kéziratait nem akarta a férje, Folliot de Crenneville Károly gróf családjára hagyni, hanem anyja unokatestvérének, Almásy (született Festetich) Róza grófnénak adta. Róza grófné a gyűjteménynek a «Schöne Müllerin» ciklusból való három darabját egy bécsi zenebarátnak ajándékozta, a többi — egész hagyatékával együtt — leányainak, Vilma és Melanie grófkisasszonyoknak jutott.

Így került tulajdonukba a most megtalált Deutsche jelzésű füzet, amelyet egy ismeretlen valakinek elajándékoztak. Nyilván zongoratanáruknak.

*

Annak a magyar kompozíciónak, amelyet a bevezető sorokban ismertettünk, szintén érdekes története van.

Schubert második zselizi látogatásának idején, 1824-ben készült. A költőnek, aki nem a kastélyban, hanem a cselédházban lakott (és étkezett), el kellett mennie a konyha előtt, amikor a szobájába ment. Egy alkalommal nagyon szép és nagyon bús dal hallatszott ki a konyhából, amely annyira megragadta, hogy besietett a szobájába és mindjárt papirosra vetette.

Ebből a témából készült a «Divertissement à la Hongroise» című igen hatásos négykezes zongora kompozíciója; a mű 1826-ban jelent meg «Op. 54» jelzéssel és a szerző folkusfalvi Laszny Miklós, Bécsben élő magyar föld-birtokos feleségének, Buchwieser Katinka operaénekesnőnek dedikálta.

Magát a följegyzett dalt nem adta ki Schubert, noha kétségtelenül szándékában volt. Ezt abból lehet következtetni, hogy címet adott neki és szignálta.

A kézirat első lapján a következő szöveget látjuk:
Ungarische Melodie
2. Sept. 1824. Franz Schubert mpia Zeléz.

Az Ungarische Melodie nyilván azért maradt kéziratban, mert Schubert valamelyik barátja magával vitte és nem adta vissza. Ilyesmi igen gyakran megtörtént és Schubert nem is tudott tiltakozni a bejelentett vagy utólagosan kiderült eltulajdonítások ellen. Hol lappanghatott száz esztendeig a kézirat, nem fogjuk megtudni soha! . . .”

A ZENE 1931. 14. szám.

Dietrich Fischer-Dieskau; "Die schöne Müllerin"; (Jörg Demus, 1968); Franz Schubert,

Franz Schubert.Divertissment a la Hongroise. Alegretto

Alfred Brendel Plays Franz Schubert - Ungarische Melodie (Hungarian Melody) D.817


311 Búbánat 2020-08-14 11:06:42

Bartók Rádió, ma este 19:35 – 20.22

Fatma Said (szoprán) és David Fray (zongora) hangversenye Franz Schubert dalaiból 

1. Négy dal - a) A csillagok D. 939, b) Szilviához D. 891, c) A szerelem útjai D. 239/6, d) Viola D. 786,

2. Hét dal - a) Mignon I. dala D. 877/2, b) A vadrózsa D. 257, c) Hullámok hátán D. 774, d) A muzsikához D. 547, e) Szerenád D. 957/4, f) Éjszaka és álmok D. 827, g) Az ifjú apáca

(Hohenems, Markus Sittikus-terem, 2019. október 7. - részlet)

(Ism. szeptember 2., 12.36)


310 Búbánat 2020-02-24 12:43:36

 

Az Országos Idegennyelvű Könyvtár és Zeneműtára szeretettel vár minden kedves érdeklődőt 2020. február 27-én, csütörtökön 18 órára
 
a Bel Canto Operatársulat
 
SCHUBERT DALMŰSOR II. című estjére
 
Közreműködnek a Bel Canto Operatársulat énekművészei
 
Zongorán közreműködik:
Bárkányi Horváth Éva zongoraművész, a LFZE tanára, a Bel Canto Operatársulat zenei vezetője
 
Műsorvezető: Tóth Endre zenetörténész
 
Művészeti vezető: Adrigán Judit operaénekes, magánének tanár, a Bel Canto Operatársulat elnöke
 
A rendezvény a Budapest V. kerület Belváros-Lipótváros Önkormányzata támogatásával jött létre.
 
Helyszín:
Országos Idegennyelvű Könyvtár és Zeneműtár - Rendezvényterem
1056 Budapest, Molnár utca 11.


309 Haandel 2019-12-19 16:41:26

Gute Nacht - Jó éjt

Winterrerise: Gute Nacht


308 Búbánat 2018-12-11 11:26:22

2018.12.11  19:35 - 22:05  Bartók Rádió

Franz Schubert: Fierrabbas
Háromfelvonásos opera

Szövegét Josef Kupelwieser írta

Vez.: Claudio Abbado

Km.: Arnold Schönberg Kórus és az Európa Kamarazenekar

Szereposztás:

Károly király - Robert Holl (basszbariton),

Emma, Károly király lánya - Karita Mattila (szoprán),

Roland - Thomas Hampson (bariton),

Ogier - Peter Svesnsson (tenor),

Boland, mór herceg - Polgár László (basszus),

Fierrabras, Boland fia - Josef Protschka (tenor),

Florinda, Boland lánya - Cheryl Studer (szoprán),

Maragond - Brigitte Balleys (mezzoszoprán),

Brutamonte - Hartmut Welker (basszbariton),

Olivier - Jörg Schluckebier (próza),

Burgundi Gui - Rainer Brandstetter (bariton),

Normandiai Richárd - Claus Kühbacher (próza)

,Gérard von Mondidur - Michael Weber (próza),

Eginhard lovag - Robert Gambill (tenor),

Fiatalasszony Emma kíséretéből - Brigitte Pinter (mezzoszoprán) 

 


307 Haandel 2018-10-13 17:54:19

Live at Wigmore Hall
Sir András Schiff plays Schubert
BBC Radio 3  (Hangtár | 10 October 2018 | 27 days left to listen)


306 Haandel 2018-08-25 17:52:44

Rose’s Schubert on Vero


305 Ardelao 2018-01-31 18:34:28

 

SCHUBERT
(Rádió-felolvasás)

 

Képtalálat a következőre: „schubert cd collection”

Ha a zene a világ-szíve, — amint Schopenhauer nevezi, — Schubert e szív legmelegebb lelkű dalnoka.

A dal királya, a dallam fejedelme, — mondja a zenetörténet.

A szépséges, tiszta muzsika alázatos lantosa, — amint szegényes, egyszerű, eseménytelen élete mutatja. Harmincegy-éves korában, élete virágzó tavaszán költözött el, de előbb a tavasz virágpompájával árasztotta el a dal költészetet

Hasonlítgatás nélküli nagyság.

A legtalálóbbat Schumann mondja róla: „Amire a szeme ránézett, amihez a keze hozzáért, abból zene lett.“

„Mint a madár a levegőben, úgy élt Schubert a zenében“ — írja Liszt.

Schubert zenetörténeti helyét a tudósok rég megkeresték. Megállapították róla, hogy a csodás kincsekben bővelkedő zenei romantika megalapítója; az igazi dal megteremtője, akinek működése óta a «Lied» elnevezést a legtöbb nyelven külön zenei műszóként használják. Megállapították róla, hogy Schumann, Liszt és Wagner benne gyökerezik, s hogy Beethoven gigászi nyomába csak Schubertnek szabad lépnie.

*

Schubert rövid, eseménytelen életéről nincs sok mondanivalónk. 1797. január 31-én, Bécs Lichtenthal nevű külvárosának egyik egyszerű házában született. Az apja tanító volt, az anyja egyszerű polgárleány. Tizennégy testvére között Ferenc a negyedik.

Bécs abban az időben a világ, vezető zenevárosa volt. Itt élt Gluck, Haydn, Mozart és Beethoven. Képzelhető, milyen emelkedett szellemű zenei élet kísérte e titánok minden lépését. Muzsika volt itt minden. Zenélt a császári udvar, az arisztokraták, a polgárok, az utca, a nép. Zenétől zengő város, melynek minden utcájában, az utcácskák minden egyszerű házában meleg otthonra lelt a zeneművészet.

A levendulaillatú biedermeier-szobák ablakának mosolygó virágait zenével öntözték a lányok és a fiatalemberek.

Ennek a közvetlen világnak legnagyobb zeneköltője Schubert. Haydn, Mozart és Beethoven Bécsben lakott, de Schubert bécsi volt. Ott született, ott élt és ott halt meg. A kispolgári bécsi lélek inkarnálódása, bécsi zenét írt és elsősorban Bécsnek írta a zenét.

Míg Mozart és Beethoven inkább az arisztokrácia zeneköltője, Schubert a polgári társadalom kedvence. Barátai is jórészt innen kerültek ki. A Schubertiánusok: írók, festők, hivatalnokok, akik lelkes hívei, pártolói a zenének. Közöttük Schober Ferenc a vezér, aki szívvel-lélekkel áll Schubert mellé. Az aranyifjúság délutánonként kávéházakban, este tisztes bécsi családoknál találkozik, éjszaka vendéglőben szövi fellengzős terveit. Közben sokat muzsikálnak, szép asszonyok, leányok körében. Kis fogadók kertjében. Ezek az úgynevezett Schubertiádok, melyek azért nevezetesek, mert Schubert ebben a baráti körben érezte magát a legjobban s jórészt ez a társaság termelte ki belőle alkotásait, ők hallották először azokat a kompozíciókat, melyek a világ szívét simogatják.

Íme, Schubert életrajza önkéntelenül miliőrajzzá változik, mert az életrajzi adatok szürkesége mellett alig érdemes megállani.

Az öreg Schubert, a bécsi Schulmeister, maga tanítja fiát a zenére, aki kisgyermek korában már jól hegedül, zongorázik, és úgy énekel, hogy bekerül az udvari kórusba, ahol valamikor Haydn és sok más, később nagynevű zenész nevelődött. Az udvari orgonista tanítja, de tizennégy-éves korában oktatását Salieri udvari karnagy, Bécs és a kor legnagyobb zenei tekintélye, veszi át. A fiatal fiú annyit és olyan könnyedséggel komponál, hogy Salieri meglepetve mondja:
— Te zseni vagy, aki mindent tudsz!
 

Schubertet atyja tanítói pályára szánta. Tetszett az öregnek a fiú zenei előmenetele, de nem szerette, hogy a gyermek lelkét teljesen a magasabb zenei eszmény tölti be. Ferenc, szülei kívánságára, három évig a külvárosi elemi iskolában atyja mellett segédtanítóságot vállalt. Közben azonban nagy buzgalommal miséket, operákat s főként dalokat komponál. Olyan dalokat, mint például a Haidenröslein, Erlkönig, Der Wanderer, melyeket később sem múlt felül. Alig volt húsz éves. Zenei sikerei először szűkebb barátai körében, de később szélesebb rétegekben is jelentősek, mire a fiatal költő elhatározta, hogy ott hagyja a tanítóságot és zenei pályára lép. Apja makacsul ellenzi tervét, de a fiú hajthatatlan, mire atyja kiutasítja őt házából, úgyhogy évekig meghasonlott családjával. Ez alatt főként barátai támogatásából s a kiadók szűkmarkú tantiemjeiből élt. Ha volt pénze — vigadva, ha elfogyott, a jobb jövő reményében; de ekkor már több dala koncertdobogóra került s az Erlkönig hódít.

A szögletes modorú, félénk segédtanító híre eljut a főúri palotákba is. Esterházy Károly gróf, a gazdag magyar földesúr, leányai mellé zenetanítónak fogadja fel. Leckenként két pengőt kap s a főúr meghívja nyárra magyarországi birtokára. A grófék a bars megyei Zselizen, a Garam kies partján fekvő faluban nyaraltak. 1818-ban és 1824-ben két nyarat töltött itt a zeneköltő. Ezzel szorosabban hozzánk fűződik a lánglelkű mester, kinek életét olyan sok magyar vonatkozás tarkítja, hogy bízvást külön részt követelhetünk magunknak megbecsültetéséből és ünnepléséből. Schubert magyar vonatkozásainak érintésénél jeleznünk kell, hogy a zeneköltő barátai között több magyar embert találunk. Főuraink és főméltóságaink közül többnek, mint Pálffy János grófnak. Pirkner László egri érseknek, Esterházy Károly grófnak, a gróf feleségének műveket ajánlott s a magyar költők közül Majláth János gróf, Széchényi Lajos gróf, Pirkner László és Bacsányi Jánosné Bamberg Gabriella verseit megzenésítette. Esterházy grófék révén mind több magyar emberrel ismerkedik meg, de amiért nemcsak hódolattal, hanem büszkélkedve is ünnepeljük nagy emlékét, az a dicsőség, hogy a magyar föld és a magyar szellem új, tüzes színekkel tarkította hallhatatlan műveit. Kilenc kompozíciója van, melyek témája magyar, vagy magyaros.

A zselizi kastélyban most is kegyelettel őrködnek Schubert szellemén. Ott áll zongorája és a lakószobája érintetlenül. Esterházyéknak két leányuk volt. Karolin és Mária. A biográfusok említik, hogy a fiatal költő Karolin grófkisasszonyba szerelmes volt. Egyik levele is tápot ad erre, de elhihető azért is, mert Schubert a zeneirodalom egyik leglíraibb kedélye. Félénk, visszahúzódó vágyakozásban: állandóan szerelmes.

Schubert további néhány éve is nyomorúságos volt. A kiadók némileg jobban fizették, de hivatalt, kitüntetést, rendjelet vagy állandó kenyérkereseti állást sohasem kapott.
Egyetlen dicsőséges napja volt, mikor halála évének elején szerzeményeiből nagysikerű koncertet adott, melynek tiszta bevétele 800 frt.

Schubert harmadízben is volt Magyarországon. 1828 októberében testvérbátyjával és három barátjával Kismartonban felkereste Haydn sírját, ahol buzgón imádkozott.

Ezután pesti hangversenyre készült, de abból semmi sem lett. Szervezete kimerült, ideglázba esett s november 19-én délután fél 4 órakor örökre lehunyta szemét.

Néhány ruhadarab, hatvanhárom forint készpénz és negyven kötetre való kézirat maradt utána. Annyi kézirat, hogy — amint egyik életrajzírója szellemesen megjegyzi, — azt lemásolni sem képes harmincegy év alatt — egy ember.

Írt 9 szimfóniát, 6 misét, 1 oratóriumot, sok egyházi dalt, 1 zongoraötöst, 2 zongoratriót, 14 vonósnégyest, 15 zongoraszonátát, számos zongora- és hegedű-zongoradarabot, táncokat, 19 színpadi művet, több kórust, himnuszt, alkalmi kantátát, többszólamú vokális művet és: 600 dalt!

Ez a hagyaték a zeneirodalom egyik legdúsabb kincsesháza.
 

Papp Viktor.

MUZSIKA. Zeneművészeti, zenetudományi és zenekritikai folyóirat.

1929. 3. szám.

 

Képtalálat a következőre: „schubert cd collection”

 


304 Ardelao 2018-01-31 15:50:43

A 221 éve született Franz Schubert emlékére (1797. január 31.):

Képtalálat a következőre: „Schubert”

 

MAGYAR SCHUBERT LEXIKON

Írta: Sebestyén Ede.

 

A külföld nagy zeneszerzői közül egyiknek sem volt olyan nagy magyar köre, mint Beethovennek és Schubertnak. Beethoven társaságában több magyar ember fordult meg, mint Schubertében, viszont Schubertét szorosabb barátság fűzte hozzájuk, mint nagy kortársát. Néhány közös magyar barátjuk is volt, köztük Simon Ferdinánd festőművész és operaénekes, Pinterics Károly, Pálffy Ferdinánd gróf, udvari színházi igazgató titkárja és Böhm József pesti születésű hegedűművész.

Schubert és kortársainak életrajzai és egyéb forrásmunkák alapján a következő magyar személyiségeket és vonatkozásokat sikerült megtalálnom a dalköltő életében:

Bacsányi Jánosné, Baumberg Gabriella.
A magyar költő felesége, az osztrák költőnő. Személyesen nem ismerték egymást, mert Gabriella már nem volt Bécsben, amikor Schubert a zenei életben megjelent. A kapcsolat az volt közöttük, hogy Schubert megzenésítette a költőnő öt versét, köztük «A tokaji bor dicsérete» címűt is. A költemények 1800-ban jelentek meg, Schubert 1815-ben készített hozzájuk zenét.

Böhm József.

Pesten született és európai hírű hegedűművész volt. A bécsi Udvari Opera első hegedűse. Gyakran játszott Schuberttel együtt, jó barátok voltak és Schubert egyetlen önálló hangversenyén, élete utolsó évének tavaszán, Böhm is közreműködött.

Dedikációk.

Schubert a következő magyar ismerőseinek dedikálta egy vagy több művét: Pyrker László egri érseknek: Der Wanderer stb. (op. 4.). Die Allmacht, Das Heimweh (op. 79). Széchenyi Lajos grófnak: Die abgeblühte Linde, Der Flug der Zeit (op. 7.). Esterházy Károly János grófnak: Der Jüngling auf dem Hügel (op. 8). Schönstein Károly bárónak: Die schöne Müllerin ciklus (op.25). Laszny Miklósné, született Buchwieser Katalinnak: Divertissement à la Hongroise (op. 54), Der zürnenden Diana (op. 3). Pálffy Ferdinánd grófnak: Erste grosse Sonata (op. 30). Esterházy Karolin grófkisasszonynak: Fantasie f-Moll (op. 103). Gahy Józsefnek: Notre amitié est invariable (op. 138). Pinterics Károlynak: Willkommen und Abschied (op. 56). Az Esterházy-családnak: Gebet vor der Schlacht (op. 139).

Esterházy Károly János gróf.

Ő hozta Magyarországra Schubertet, először 1818., másodszor 1824 nyarán, hogy a leányokat zongorára tanítsa s a házi hangversenyeken, mint szerző, rendező és dirigens részt vegyen. A második látogatás idején beleszeretett Schubert a kis Karolin grófkisasszonyba, akit élete végéig rajongó érzéssel szeretett. A neki dedikált f-moll fantázia Schubert életének utolsó hónapjaiban (júniusban) készült.

Festetich Róza grófnő.

Férjezett Almássy grófné örökölte az Esterházy-családtól a felvidéki kastélyban készült Schubert-kompozíciók kéziratait.

Gahy József.

Udvari kamarai hivatalnok volt és kitűnő muzsikus. Schubertnek egyik legtehetségesebb és legkedveltebb partnere a négykezes játékban, egyébként pedig meghitt barátja, akinek társaságában sok időt töltött el.

Gulyás-esték.

Schubert eredeti gulyásreceptet vitt magával Magyarországról az első látogatás után és Bécsben több-ízben rendezett gulyás-estét magyar barátai házánál. Ilyenkor rendszerint csak magyarok voltak jelen, de némelykor egy-egy osztrák előkelőséget is meghívtak, aki kíváncsi volt a gulyásra.

Kismarton.

Életének utolsó tavaszán elzarándokolt a már betegeskedő Schubert Kismartonba, Haydn sírjához.

Laszny Miklós.

Folkusfalvi Laszny Miklós földbirtokos és Pálffy Antal herceg jószágkormányzója Schubert legjobb barátai közé tartozott. Felesége Buchwieser Katinka, az Udvari Opera énekesnője, szintén jó barátságban volt a zeneszerzővel. Nagy zenei szalonjuk volt, ahol Bécs legkiválóbb muzsikusai és énekesei találkoztak. Schubert dalait és vokális kvartettjeit éveken át itt lehetett először hallani.

Lichtl Károly.

Pesti zeneműkiadó volt. Schubert több művét ő adta ki.

Liszt Ferenc.

Személyesen nem ismerték egymást, de Liszt igen nagy tisztelője és feldolgozója volt Schubert műveinek. Amikor Schönstein báró elénekelte neki Schubert néhány dalát, igen nagy elragadtatással nyilatkozott róla. Schubertnek «Alfonso és Estrella» című operáját, amelyet sehol sem akartak előadni, Liszt Ferenc mutatta be 1854-ben Weimarban, de siker nélkül. Az előadás igazolta azokat, akik visszautasították. A mű balsorsának a rossz szöveg az okozója.

Majláth János gróf.

Történetíró, publicista, költő. Schubert megzenésítette «A virágok fájdalma» című költeményét.

Nagy Károly.

Hadügyminisztériumi hivatalnok volt és Schubertnek élete utolsó szakáig hűséges rajongója. Gahy Józseffel együtt a legkedélyesebb vendéglői asztaltársa volt a költőnek. Minden nap elkísérték az utolsó hónapokban is a «Kismarton városához» címzett vendéglőbe.

Pálffy Ferdinánd gróf.

Vele nem, mint magánemberrel volt érintkezésben Schubert, hanem mint az Udvari Opera (vagyis a Kärnthnerthor Theater) igazgatójával. De ebben a minőségben is ritkán. Közelebbi barátság nem fejlődött ki közöttük.

Pest.

Schubert nagyon vágyakozott Pestre. Első-ízben 1824-ben volt rá reménysége, hogy az Esterházy-család magával hozza, másodízben pedig ő maga akart jönni, életének utolsó tavaszán. Lachner Ferenc, akinek «Die Bürgschaft» című operáját akkoriban mutatta be a pesti német színház, Schindler Antallal együtt Pesten tartózkodott és meghívta Schubertet, de nem sikerült eljutnia. Esterházyék utazása elmaradt, amikor egyedül akart jönni, akkor nem volt elegendő pénze az utazásra, amikor Lachner és Schindler hívta, akkor pedig nagyon beteg volt már.

Pinterics Károly.

Beethovennek is ismerőse, sőt barátja volt. Schubert nagyon gyakran megfordult a házában, ahol igen élénk zenei élet folyt. Pesten született, de egész életét Bécsben töltötte, amelynek társadalmi és zenei életében jelentős szerepe volt, úgyis mint Pálffy Ferdinánd gróf titkárának.

Pyrker László.

Schubert két gyönyörű alkotását köszönhetjük az egri érsek költői inspirációjának: a «Die Allmacht» és a «Das Heimweh» címűeket, amelyek Schubert legszebb és legmagasztosabb művei közé tartoznak. Személyes ismeretségben voltak, amit levelek bizonyítanak és az is, hogy Schubert két opusát az érseknek dedikálta, aki akkor velencei pátriárka volt.

Schönstein Károly báró.

Budai születésű hivatalnok-arisztokrata, szép-hangú énekes, Schubert dalainak lelkes terjesztője. Esterházyéknál ismerkedtek meg 1818-ban s attól fogva jó barátok maradtak. Liszt Ferencet Schönstein báró ismertette meg Schubert dalaival, amelyeket sok érzéssel és finom művészettel tolmácsolt.

Simon Ferdinánd.

A pesti születésű festőt, akit Beethovenről festett portréjáért mindenütt ünnepeltek, Schubert beszélte rá, hogy tanuljon énekelni. Schubert közös ismerősök zenei estéin és a gulyás-estéken ismerte meg Simon Ferdinánd hangját. A pesti festőművész engedett Schubert rábeszélésének és néhány esztendővel az énektanulás megkezdése után már a müncheni udvari színház ünnepelt tenoristája volt.

Szalay József Gyula.

Zongoraművész volt, Hummel tanítványa. Kilenc esztendős korában lépett föl először s a bécsi közönség és a kritika nagy elragadtatással fogadta. Schuberttel gyakran játszott négykezest és egyébként is jó viszonyban voltak.

Széchenyi Lajos gróf.

Széchenyi István legidősebb testvérbátyja. Schubert két költeményét zenésítette meg: «Die abgeblühte Linde» és «Der Flug der Zeit.» Személyes ismeretségük nincs bizonyítva.

Tokaji bor.

Schubert valószínűen ritkán ivott tokaji bort s nem is maga a bor lelkesítette a «Lob des Tokayers» megkomponálására, hanem Bacsányiné Baumberg Gabriella költeménye.

Unger János Károly.

A székesfehérvári Unger János Károly, Unger Karolinnak, az európai hírű énekesnőnek az apja ajánlotta zenetanítónak az Esterházy-családhoz Schubertet. Így jutott el a fiatal zeneköltő 1818-ban Felső-magyarországra.

Weigl József.

Kismartonban született. A bécsi udvari Opera zeneigazgatója volt, Schubertnek zenei dolgokban tanácsadója és pártfogója.

 

A ZENE, 1928. (IX. ÉVFOLYAM) 11. szám


303 Búbánat 2018-01-23 19:33:09

19.35 – 22.00 Bartók Rádió

Kapcsoljuk a MÜPA Fesztiválszínházathttp://hangtar.radio.hu/images/kh0.png

A Kodály Vonósnégyes hangversenye


Tagjai: Falvay Attila, Bangó Ferenc (hegedű), Fejérvári János (mélyhegedű) és Éder György (gordonka)


Km.: Miklósa Erika (szoprán), Búza Vilmos (nagybőgő) és Balog József (zongora)


Schubert: 1. c-moll vonósnégyestétel, D. 703.,

Schubert: 2. A halál és a lányka - dal D. 531. (ea. Miklósa, Balog), 

Schubert: 3. d-moll vonósnégyes (A halál és a lányka), D. 810.,

Schubert: 4. A pisztráng - dal D. 550. (ea. Miklósa, Balog), 

Schubert: 5. A-dúr zongoraötös (Pisztrángötös), D. 667. (km. Búza, Balog)

 


302 Haandel 2017-10-08 19:52:48

PoorTrait


301 Búbánat 2017-09-21 09:26:10
Bartók Rádió mai műsorán szerepel 14.02 – 15.06 Ferencsik János zongorázik Km. Melis György - bariton és Onczay Csaba - gordonka Schubert-művek 1. A téli utazás - részletek a dalciklusból - a) A folyónál, b) A deres fő, c) A varjú, d) Ámítás, e) Az útjelző, f) A kintornás (Melis) 2. A muzsikához - dal (Melis) 3. a-moll (Arpeggione) szonáta (Onczay) (Zeneakadémia Nagyterem, 1977. február 19. - részletek)

300 Haandel 2017-07-21 18:28:10
[url]https://www.bostonglobe.com/arts/music/2017/07/13/exploring-schubert-approach-mountaintop-reverie/9Ufrn4AZXzbhzMRrheMnzI/story.html;Exploring Schubert’s approach to a mountaintop reverie[/url]

299 Haandel 2017-03-01 18:34:32
[url]http://thesubtimes.com/2017/02/28/schuberts-reputation-from-his-time-to-ours-a-new-book-by-geoffrey-block/;Geoffrey Block: Schubert’s Reputation from His Time to Ours[/url] … In Schubert’s Reputation from His Time to Ours, Geoffrey Block tells the story of how and why this happened. … [url]http://www.pendragonpress.com/;Pendragon Press[/url], February 2017 [url]https://www.pugetsound.edu/faculty-pages/block/;Geoffrey Block[/url]

298 Haandel 2017-02-08 19:09:39
[url]http://www.towntopics.com/wordpress/2017/02/01/schuberts-winter-journey/;Schubert’s Winter Journey Leads to America: A Westminster Birthday Celebration[/url] (TOWN TOPICS | February 1, 2017)

297 Búbánat 2017-02-04 11:31:20
Operaritkaság a Classica csatornán: 12.35 és 20.35 órai kezdettel: SCHUBERT: FIERRABRAS From the Salzburg Festival Duration: 02:43:27 Conductor: Ingo Metzmacher Stage Director: Peter Stein Stage Design: Ferdinand Wögerbauer Costumes: Annamaria Heinreich Soloist: Michael Schade (Fierrabras) Julia Kleiter (Emma) Benjamin Bernheim (Eginhard) Dorothea Roeschmann (Florinda) Markus Werba (Roland) Georg Zeppenfeld (König Karl) Peter Kálmán (Boland) Marie-Claude Chappuis (Maragond) Manuel Walser (Brutamonte) Konzertvereinigung Wiener Staatsopernchor Wiener Philharmoniker Country, year of production: A, 2014

296 Búbánat 2017-01-03 10:20:39
Bartók Rádió, ma délután 13.58 – 15. 06 Marlis Petersen (szoprán), Werner Güra (tenor) és Christoph Berner (zongora) Schubert dalhangverseny 1. Ki vesz szerelmi bálványt? D. 261. (Petersen, Güra), 2.Svájci dal D. 559, 3. A fájdalom gyönyöre D. 260., 4. Első bánat D. 226., 5. A kedves közelléte D. 162., 6. A holdhoz D. 296., 7. Nyugtalan szerelem D. 138. (Petersen), 8. A hárfás három dala D. 478. - a) Ki mindig egymagában él, b) Ki még az éjt nem sírta át, c) Ajtónyílást várok (Güra), 9. Mignon és a hárfás D. 877. (Petersen, Güra), 10. Mignonhoz D. 161., 11. Mignon dala D. 844. (Petersen), 12. A dalnok D. 149., 13. A vadász esti dala D. 368., 14. Asztal mellett D. 234., 15. A múzsafi D. 764., 16. Az aranyműves segéd D. 560., 17. Elsüllyedve D. 715., 18. Üdvözlés és búcsú D. 767. (Güra) (Schwarzenberg, Angelika Kauffmann-terem, 2016. június 21.)

295 Haandel 2016-12-16 18:07:50 [Válasz erre: 294 Haandel 2016-12-15 17:55:29]
[url] http://www.otago.ac.nz/music/ourpeople/otago010095.html;Emeritus Professor John Drummond[/url] [url]http://www.otago.ac.nz/;University of Otago[/url], New Zealand Wikipedia - [url] https://en.wikipedia.org/wiki/John_Drummond_(musicologist); John Drummond (musicologist)[/url]

294 Haandel 2016-12-15 17:55:29
Radio New Zealand Concert (Hangtár – 13 Nov 2016) John Drummond presents [url]http://www.radionz.co.nz/concert/programmes/sundayfeature/audio/201819381/interrupted-cadences-schubert's-foolish-summer;Interrupted Cadences – Schubert’s foolish summer[/url] John Drummond explores critical moments in the history of Western music when things might well have turned out very differently. [url]http://www.radionz.co.nz/collections/interrupted-cadences;Interrupted Cadences[/url]

293 Búbánat 2016-11-18 11:44:37
Bartók Rádió ma 14.00 -15.06: Schubert-estek a Zeneakadémián Klukon Edit és Ránki Dezső négykezes zongorahangversenye 1. B-dúr szonáta D. 617. 2. Nyolc változat eredeti témára D. 813. 3. f-moll fantázia D. 940. (2005. március 7.)

292 Haandel 2016-11-11 19:37:49
...Persze nem csak Mahler, hanem minden jelentősebb, Schubert utáni zeneszerző merített az ő hihetetlen dallamkitaláló készségéből, abból a harcból, amelyet Schubert a polifóniával és a formával vívott egész életében, és amelyből végül győztesen került ki. Annyira győztesen, hogy Schönbergtől Dvořákig nagyon sokan hivatkoznak rá. ... [url]http://hvg.hu/kultura/20160517_Kocsis_Zoltan_soforkent_is_mas_vagyok_hogyha_utasom_van;Kocsis Zoltán: "sofőrként is más vagyok, hogyha utasom van: vigyázok az életére"[/url]

291 Haandel 2016-10-25 19:27:43
[url]https://www.theguardian.com/music/2016/oct/07/from-schubert-to-sinatra-why-the-song-cycle-speaks-to-the-heart;From Schubert to Sinatra: why the song cycle speaks to the heart[/url] (The Guardian / Christopher Fox | 7 Oct 2016)

290 Haandel 2016-10-08 18:12:16 [Válasz erre: 289 Haandel 2016-10-08 18:01:15]
[url]https://www.youtube.com/watch?v=qyWDLtpOq2A;Brendel introduces Schubert Piano Sonata in G major, D.894[/url] (English sub)

289 Haandel 2016-10-08 18:01:15 [Válasz erre: 288 Haandel 2016-10-06 20:29:37]
[url]https://books.google.com/books?isbn=1849549613;Alfred Brendel: Music, Sense and Nonsense [/url]

288 Haandel 2016-10-06 20:29:37
[url]http://www.wsj.com/articles/music-sense-and-nonsense-alfred-brendel-1475166047; The Most Eloquent Musician[/url] ... In the Schubert essays here collected, Mr. Brendel hones a metaphor that ceaselessly illuminates this protean composer: the “sleepwalker.” Using Beethoven’s decisiveness of form and sentiment as a foil, he showcases Schubert’s waywardness—a defining feature long misread as weakness. As opposed to Beethoven’s “inexorable forward drive,” Schubert can convey “a passive state, a series of episodes communicating mysteriously with one another.” As opposed to Beethoven the “architect,” Schubert “strides across harmonic abysses as though by compulsion, and we cannot help remembering that sleepwalkers never lose their step.” Next to Beethoven’s “concentration,” Schubert “lets himself be transported, just a hair’s breadth from the abyss, not so much mastering life as being at its mercy.” ...

287 Búbánat 2016-09-29 09:35:25
Bartók Rádió, 19.00-19.30 "Hallgassuk együtt!" Schubert művek A mikrofonnál: Kroó György (1990)

286 Haandel 2016-09-27 18:43:53
[url]https://www.youtube.com/watch?v=qfMU1jORNyA;Argerich, Barenboim - Schubert - Rondo in A major, D 951 [/url]

285 Haandel 2016-09-23 19:12:00 [Válasz erre: 284 Haandel 2016-09-23 19:05:24]
[url]https://www.youtube.com/watch?v=kPRODUbJTWk;Franz Schubert Der Leiermann (The Hurdy-Gurdy Man) - Andreas Schmidt[/url] [url] https://croor.wordpress.com/2012/03/06/der-leiermann/;Text & Translation[/url]

284 Haandel 2016-09-23 19:05:24
[url]https://www.youtube.com/watch?v=bO9TEHmfsZc;Franz Schubert Der Leiermann (The Hurdy-Gurdy Man) - Andreas Schmidt [/url] (Bass-Baritone) [url] https://croor.wordpress.com/2012/03/06/der-leiermann/;Text & Translation[/url]

283 Haandel 2016-09-04 20:13:44
[url] https://www.youtube.com/watch?v=e7npj2Xerzw;The Voice Kids 2016 | Josiane - Ave Maria (Franz Schubert) | Blind Audition [/url]

282 G Csaba 2016-08-06 17:18:20
Ha ide írom biztos jó. Schubert: Májusi dal https://www.youtube.com/watch?v=sanrmG8058M F,Schubert : Hat Heine-dal 2 : A képmás - POLGÁR LÁSZLÓ https://www.youtube.com/watch?v=o0qSiYdgSJA Ez nagyon fura volt.

281 Haandel 2016-07-13 19:41:23 [Válasz erre: 279 Haandel 2016-07-11 16:50:04]
[url]http://www.schubertiade.at/;SCHUBERTIADE[/url] Schwarzenberg 2016 [url]http://oe1.orf.at/programm/442141;Franz Schubert: "Winterreise"[/url], Liederzyklus D 911 7 Tage Ö1 (11. Juli 2016 | 10:05) Christian Gerhaher, Bariton; Gerold Huber, Klavier. (aufgenommen am 25. Juni im Angelika-Kauffmann-Saal, Schwarzenberg). [url]http://www.gopera.com/lieder/translations/schubert_911.pdf;Text & Translation[/url] [url]http://zeneakademia.hu/documents/672647/1050399/Winterreise,_D_911.pdf/57cfc26c-c4b3-4a38-b33f-eeab7470d3f6;Téli utazás[/url]

280 Búbánat 2016-07-13 09:29:38 [Válasz erre: 264 Búbánat 2016-05-09 11:47:37]
A Bartók Rádió délutáni műsorprogramjában újra hallható lesz: 13.58 – 15.00 Franz Schubert: Esz-dúr mise A Zeneakadémia Nagytermében, 2007. január 11-én elhangzott koncert hangfelvétele Fodor Beatrix Németh Judit Mukk József Megyesi Zoltán Kovács István - ének Magyar Rádió Énekkara és Szimfonikus Zenekara Vezényel: Strausz Kálmán

279 Haandel 2016-07-11 16:50:04
[url]http://www.schubertiade.at/;SCHUBERTIADE[/url] [url]https://de.wikipedia.org/wiki/Hohenems;Hohenems[/url] [url]https://en.wikipedia.org/wiki/Schwarzenberg,_Austria;Schwarzenberg[/url] [url]http://www.schubertiade.at/rundfunk-sendetermine;Radio-Übertragungen[/url]

278 Haandel 2016-06-28 18:40:04
[url]http://szotar.sztaki.hu/search?fromlang=ger&tolang=hun&searchWord=Schub&langcode=hu&u=0&langprefix=&searchMode=WORD_PREFIX&viewMode=full&ignoreAccents=1;Schub[/url]leistung

277 Ardelao 2016-06-04 18:58:40
[url] http://www.wienmuseum.at/en/locations/schubert-sterbewohnung.html; SCHUBERT MUSEUM WIEN [/url]

276 Haandel 2016-06-04 17:16:47
[url]http://static1.akpool.de/images/cards/54/543191.jpg;Postkarte[/url]

275 Haandel 2016-06-04 10:17:17
[url]http://tucson.com/entertainment/arts-and-theatre/st-andrew-s-bach-society-slips-into-schubert/article_2ffef49a-ed4b-5523-8354-45fcc0e427c3.html;St. Andrew's Bach Society slips into Schubert[/url]

274 Haandel 2016-06-02 19:43:41
Wigmore Hall presents three gala concerts to celebrate its 115th anniversary. Watch the first concert featuring great Russian pianist Elisabeth Leonskaja, on medici.tv. [url]http://www.medici.tv/#!/wigmore-hall-115th-anniversary-celebratory-concert-day1-elisabeth-leonskaja; Wigmore Hall 115th Anniversary Celebratory Concert – Day 1[/url] Medici.tv Videótár (31 May 2016 | 7.30pm) The first night of celebrations features the great Russian pianist Elisabeth Leonskaja performing Schubert’s Sonata in B flat major, Cuarteto Casals, and singers Mary Bevan (soprano), Tara Erraught (mezzo-soprano), Allan Clayton (tenor), Henk Neven (baritone) and pianist James Baillieu performing Schubert’s finest Lieder.

273 Heiner Lajos 2016-05-26 16:38:44 [Válasz erre: 272 Búbánat 2016-05-26 09:38:36]
Ilyenkor szomorodik el az ember. Ezt az operát huszonéve a Theater an der Wienben láttam. Ruth Berghaus volt a rendező, Abbado dirigált, az énekesek között Polgár László...

272 Búbánat 2016-05-26 09:38:36
A Classica csatornán láthatjuk délután és este: SCHUBERT: FIERRABRAS Von den Salzburger Festspielen 26.05.2016 14:50 LÄNGE DES PROGRAMMS: 02:43:27 DIRIGENT: Ingo Metzmacher INSZENIERUNG: Peter Stein BÜHNENBILD: Ferdinand Wögerbauer KOSTÜME: Annamaria Heinreich SOLIST GESANG: Michael Schade (Fierrabras) Julia Kleiter (Emma) Benjamin Bernheim (Eginhard) Dorothea Roeschmann (Florinda) Markus Werba (Roland) Georg Zeppenfeld (König Karl) Peter Kálmán (Boland) Marie-Claude Chappuis (Maragond) Manuel Walser (Brutamonte) Konzertvereinigung Wiener Staatsopernchor Wiener Philharmoniker A, 2014 NÄCHSTE AUSSTRAHLUNGEN: 26.05., 21:50 27.05., 04:50

271 Ardelao 2016-05-21 18:06:57
[url] http://schubert.org/; The Schubert Club [/url]

270 Haandel 2016-05-21 17:57:05
[url]http://www.examiner.com/article/genuin-classics-is-releasing-schubert-s-choral-works-for-male-voices;GENUIN classics is releasing Schubert’s choral works for male voices [/url] In a joint project with Deutschlandradio, [url]http://www.genuin.de/en/0401.php;GEUIN classics[/url] is currently in the process of releasing recordings of the complete choral works for male voices by Franz Schubert. The director of this project is Jan Schumacher, who conducts the Camerata Musica Limburg. Thus far two albums have been issued. The first came out almost exactly a month ago, and the second was released at the end of last week. Each of the albums has its own thematic title. That of the first is Sehnsucht, one of those German words that does not have a particularly good correlate in English but tends to be translated at “longing.” The title of the second album is Der Triumph der Liebe (the triumph of love).

269 Búbánat 2016-05-21 08:54:35 [Válasz erre: 264 Búbánat 2016-05-09 11:47:37]
Ma délután - 14.34-től - megismétli a hangfelvétel közvetítését a Bartók Rádió: Benne: Schubert: Esz-dúr mise Km. Fodor Beatrix, Németh Judit, Mukk József, Megyesi Zoltán, Kovács István

268 Ardelao 2016-05-14 19:28:42
[url] http://reneszanszember.d23.hu/nagy-zeneszerzok/schubert/; Franz Schubert [/url] A reneszánsz ember

267 Haandel 2016-05-14 19:04:41
TWO POPULAR IMPROMPTUS BY SCHUBERT AND CHOPIN PLAYED BEAUTIFULLY AND POETICALLY BY [url]https://www.youtube.com/watch?v=MSSMN-paFZY;GYORGY CZIFFRA[/url]

266 Haandel 2016-05-14 08:35:11
Franz Schubert Impromptu in B Flat Major, Op. 142 No 3 Impromptu in F Minor, Op. 142 No 4 Nikolai Lugansky (piano) [url]http://mariinsky.tv/n/e;Mariinsky TV[/url]

265 Haandel 2016-05-12 22:11:07
[url]https://www.youtube.com/watch?v=_Pa1VgWnCzY;Schubert "Lazarus"[/url] Wolfgang Sawallisch Release Date: 11/02/2004  Label:  Emi Classics   Catalog #: 86011 Performer:  Adolf Dallapozza,  Lucia Popp,  Dietrich Fischer-Dieskau,  Brigitte Fassbaender,   ...  Orchestra/Ensemble: Bavarian Radio Chorus, Bavarian Radio Symphony Orchestra, Capella Bavariae Conductor:  Wolfgang Sawallisch [url]http://www.arkivmusic.com/classical/album.jsp?album_id=91864;ArkivMusic[/url]

264 Búbánat 2016-05-09 11:47:37
A Bartók Rádióban este szólal meg ez a hangfelvétel: 20.34 – 22.00 A Magyar Rádió Énekkarának és Szimfonikus Zenekarának hangversenye Vezényel: Strausz Kálmán Km. Fodor Beatrix, Németh Judit, Mukk József, Megyesi Zoltán, Kovács István - ének 1. Bach: 82. kantáta - Ich habe genug (Kovács) 2. Schubert: Esz-dúr mise (Fodor, Németh, Mukk, Megyesi, Kovács, énekkar) (Zeneakadémia Nagyterem, 2007. január 11.) (Ism. 2016. május 21., 14.34)

A lapunkban megjelent szövegek a Café Momus, vagy a szerző kizárólagos szellemi tulajdonát képezik és szerzői jog védi őket.
A szerkesztőség külön, írásos engedélye nélkül mindennemű (részben vagy egészben történő) sokszorosításuk, felhasználásuk, kiadásuk és terjesztésük tilos.