Bejelentkezés Regisztráció

Franz Schmidt


1900 Ardelao 2016-05-12 07:51:59 [Válasz erre: 1806 Ardelao 2016-05-03 10:00:34]
[url] http://magazin.klassik.com/reviews/reviews.cfm?TASK=REVIEW&RECID=11394&REID=7462; Mehr als ein Buch mit sieben Siegeln - Schmidt, Franz - Gesamtwerke für Orgel vol. 2 [/url] Martin Andris recenziója, 2007.11.28. (Kivonat) ……………………….. Franz Schmidt (1874 - 1939) alkotói munkássága mára – ’A hétpecsétes könyv’ c. oratóriumának a kivételével – nagyrészt feledésbe merült – igazságtalanul. Éppen a későbbi munkásságában domináns szerepet játszó orgonamuzsikája az, amely egyéni esztétikai tartalmával kimagaslóan gazdagította a századforduló orgonarepertoárját. Schmidt abban az időben komponált, amelyben az orgona világa két táborra szakadt. Életműve az egyik oldal, a barokk orgona támogatói számára többnyire túl merész volt. Franz Schmidt azonban a másik oldallal, a romantikus koncertorgona híveivel is heves vitát folytatott. A 19. század közepétől egyre népszerűbbé váló koncertorgonát sok zenekari hangszer utánzása és a fokozatmentes dinamika lehetősége jellemzi. Schmidt ezt ’Klangbastard‘-nak (kb.: zenélő korcs) nevezte, és e tekintetben Max Reger ellenpólusát képviseli. Összes orgonaművének a felvétele a brémai dóm nagy Sauer orgonáján készült. Ezt a pompás hangszert Wilhelm Sauer, éppen ennek a romantikus orgonának a nagymestere építette. ………. Schmeding fölöttébb virtuózan játszik, különös érzékkel a hangszer hangzása iránt. ….. Csodálatra méltó, hogy Schmeding milyen biztonsággal adja elő a gyakran igen bonyolult dallamokat. ………………... Annak ellenére, hogy Schmidt az orgonaépítés vonatkozásában konzervatív magatartást tanúsított, zenéje minden más, csak nem elavult. Az egyes hangok autonómiája olykor Arnold Schönbergre emlékeztet, azonban Schmidt sohasem lépi át a tonalitás határait. ….. Schmidt azonban, akinek zenei memóriájáról számos anekdota maradt fenn, lenyűgözi az embert azokkal a szellemes koncepciókkal is, amelyek technikailag biztonságosan megvalósulnak. A Megváltó feltámadásáról szóló korálelőjátékban („Der Heiland ist erstanden”) bemutatja az alapul szolgáló dallam történetét, kiindulva a 11. századi gregorián eredetiből és azt fokozatosan átvezetve a saját korába. Annak, aki előtt Franz Schmidt orgonaművei eddig felfedezetlenül maradtak, komolyan fontolóra kell vennie azt, hogy ezzel az egyedülálló osztrák művésszel behatóbban foglalkozzék. Ehhez ez a felvétel jó alapot szolgáltat.” Rövid, meghallgatható részletek a recenzió tárgyát képező CD-ből: [url] http://www.dodax.com/shop/detail/5509aa17e4b019198f451f33/martin-schmeding-franz-schmidt-gesamtwerk-fur-orgel-vol-2.xhtml; Schmidt, Franz - Gesamtwerke für Orgel vol. 2 [/url]

1899 smaragd 2016-05-12 05:32:50
Pozsony-Preßburg-Bratislava [url]http://www.sstz.sk/eyc2015/home.html;Franz Schmidt[/url]

1898 smaragd 2016-05-11 20:47:55
[url]http://www.musiklexikon.ac.at/ml/musik_P/Pressburg.xml;Musiklexikon, Pozsony[/url]

1897 smaragd 2016-05-11 16:26:49
Franz Schmidt 4. Szimfóniáját Dr. Győriványi Ráth György karmester új weboldalán is meghallgathatjuk: [url]http://gyrathgy.wix.com/gyrgy01#!blank-1/c1o5;Zenehallgatás[/url]

1896 smaragd 2016-05-11 10:35:56 [Válasz erre: 1887 smaragd 2016-05-09 19:36:06]
Wiener Symphoniker Wolfgang Sawallisch Dirigent Franz Schmidt: Symphonie Nr. 4 C-Dur [url]http://www.wienersymphoniker.at/archiv/konzert/pid/000000e9h58h0001171e;20.Juni 1965[/url]

1895 Ardelao 2016-05-11 07:08:18 [Válasz erre: 1893 smaragd 2016-05-11 05:56:04]
Köszönöm! Lehet, hogy csak az én gépemen ül vudu átok? Sürgősen meg kell tennem az ellenintézkedést. :)

1894 smaragd 2016-05-11 06:56:19 [Válasz erre: 1890 Ardelao 2016-05-10 20:59:08]
Én csak most kezdek rádöbbenni, hogy Franz Schmidt zenéje szinte ismeretlen volt a XX. századi magyar koncertlátogató közönség előtt, és nagyrészt mai is az,mert nem játszák műveit. Azok a kapcsolatok, amelyek révén én hallottam róla, mint kiemelkedő tehetségű zenészről és tanárról, óriási tekintélyéről, mind Bécshez kötődtek.

1893 smaragd 2016-05-11 05:56:04 [Válasz erre: 1892 Ardelao 2016-05-11 04:55:26]
Nálam megnyíltak a linkek, megpróbálom itt is: [url]http://www.maierhofer.cc/matthias/concerts.html;Matthias Maierhofer[/url]

1892 Ardelao 2016-05-11 04:55:26 [Válasz erre: 1891 Ardelao 2016-05-11 04:41:22]
Az előző bejegyzésemben szereplő koncerteken Matthias Maierhofer repertoárján - amint látható - Schmidt művek is szerepeltek. Sajnos, hiába jegyeztem be előírás szerint a linket, ahol az orgonistáról bővebb információ is található, az az 1891. sz. bejegyzésben nem jelent meg. Ezért itt csak a link címét jegyzem be, és az elérhetőséget, minden technikai varázsjel feltüntetése nélkül: Matthias Maierhofer, Organist und Kirchenmusiker http://www.maierhofer.cc/matthias/concerts.html

1891 Ardelao 2016-05-11 04:41:22 [Válasz erre: 1806 Ardelao 2016-05-03 10:00:34]
[url] http://www.badische-zeitung.de/klassik-2/man-muss-dafuer-brennen--121352321.html; Matthias Maierhofer, a freiburgi dóm új orgonistájának és az orgonatanárának a portréja [/url] „Megérkezett. Texasból. Egy osztrák, Elő-Ausztria egykori fővárosából. A nyári szemeszterben az 1979-ben született, Grácból származó Matthias Maierhofer Freiburgot választotta: a Zeneművészeti Főiskola orgonatanáraként és a münsteri dóm orgonistájaként (….). A beszélgetés során figyelő szemekbe tekintünk. Maierhoferral lehet beszélni. A nyelvcsettintés: félreismerhetetlenül alpesi. Szimpatikusan és sármosan mosolyog, nyitottnak mutatkozik, világos elképzelései vannak. Nagyjából arra a kérdésre, hogy mit kellene magával hoznia annak az aspiránsnak, aki orgonát és/vagy egyházi zenét szeretne tanulni, a válasz: "az akaratot, hogy e hivatást művelje ". Kíván-e irányt változtatni a tanulmányok befejezése után? Nem! Azt, hogy az álláskilátások nem rózsásak, tagadja. Maierhofer meg van győződve arról, hogy: "Azok, akikben ég a vágy, találnak állást.“ Ez rá is vonatkozik, mint például akkor, amikor az orgona tanszakot választotta. "Mindent egy lapra tettem fel." - ismeri be komolyan a 36 éves. "Az embernek hinnie kell a dologban – és keményen kell dolgoznia.“ – mondja, aki egy nagy család legfiatalabbjaként egy parasztgazdaságban nőtt fel. Mindegyik testvér zenélt. Az egyik fivér zeneszerző. A családi zenélésben a központi szerep Karl Schmelzer-Ziringeré. Ő, ahogy az egykori tanítvány állítja, „ez a karizmával bíró ember“ ültette a fiatal Matthiast az orgonához. Aki 11 évesen játszotta az első miséjét. Az, hogy az érettségihez az orgona és az egyházi zene tanulása is csatlakozott, logikus volt. Maierhofer tanult a gráci, a lipcsei és a freiburgi főiskolán, valamint a bázeli Schola Cantorumban. Freiburg tehát Schmeding tanítványa számára, aki 2010-ban a képzését szólistavizsgával és kitüntetéssel fejezte be, nem teljesen idegen. “ [url] http://www.maierhofer.cc/matthias/concerts.html; Matthias Maierhofer korábbi koncertjei, amikor a repertoárján Schmidt művek is szerepeltek; [/url] „6. Mai 2009, Herz Jesu Kirche Graz (Österreich) Romantische Orgelmusik an der historischen Walckerorgel Werke von Johannes Brahms, Franz Schmidt, Sigfrid Karg-Elert, Felix Nowowiejski” „5. März 2011, 17 Uhr, Stadtpfarrkirche Deutschlandsberg (Österreich) Orgelkonzert Werke von Schmidt und Karg-Elert” „17. April 2011, 17 Uhr, Konzertsaal der Musikhochschule Leipzig Orgelkonzert mit Werken der Spätromantik Franz Schmidt: Königsfanfaren aus Fredigundis Sigfrid Karg-Elert: Sinfonie in fis-Moll” „30. Juli 2011, 17 Uhr, Auferstehungskirche Leipzig/Möckern Orgelvesper an der Mendelssohnorgel Werke von Schmidt und Liszt”

1890 Ardelao 2016-05-10 20:59:08 [Válasz erre: 1889 smaragd 2016-05-10 14:30:48]
Kedves Smaragd! Jólestek elismerő szavaid, de valójában az érdem azé, aki e fórumot elindította! Korábban szinte semmit sem tudtam Schmidt Ferencről, ezért valóságos szellemi kalandot jelentett, és jelent számomra egy „ismeretlen” zeneszerző életének és munkásságának a tanulmányozása. Bízom abban, hogy e fórumnak van néhány olvasója, akinek örömet okoz, hogy immár nagyjából egy helyen érheti el azokat az információkat, amelyeket egyébként hosszú időbe telne összegyűjtenie. Ám, ha csak egyetlen egy embert is sikerül(t) megnyerni Schmidt Ferenc zenéje számára, e munkának akkor is volt, és van értelme.

1889 smaragd 2016-05-10 14:30:48 [Válasz erre: 1150 Ardelao 2015-12-09 12:38:12]
Egy esztendővel ezelőtt, a ragyogó májusi délutánt családi ünnepséggel töltöttem, amikor egyszercsak felfedeztem első bejegyzésemet az akkor indított "Franz Schmidt"-fórumban. Igy Dr.Franz Schmidt újra bekerült családi körömbe, ha csak gondolatban is. Elmondhatom, hogy az elmúlt idő alatt a megtalált dokumentumok, zenék révén gyermekoromban hallott emlékek elevenedtek fel, természetesen ez engem mélyen érint. A legtöbb utalás, amely az 1. bejegyzés témáit érinti most az Előzmény 1150-ben olvasható, Rajter Lajos professzor visszaemlékezései - 1156,1158,1168,1170,1171,1172,1173 - nyolc részes sorozat, Ardelao munkája. Mindazon fórumtársaimnak köszönetet mondok, akik értékes írásaikkal hozzájárultak Franz Schmidt zenei életművének felelevenítéséhez, és megismeréséhez, mert itt nemcsak a feledékeny utókorról beszélhetünk, hanem a hiányzó magyar nyelvű könyvekről, amelyek munkásságát bemutatják és azokról a hangversenyekről is, amelyeken hazánkban zenéjét meghallgathatnánk. Köszönetem elsősorban Ardelaot illeti! Elmondhatjuk, ha nem is aszerint haladtunk, hogy bemutattuk mindazon témákat, amely a nagy zeneszerzőről az osztrák zenei lexikonban áll. Dr. Franz Schmidtre emlékezve az alábbi linkeket ajánlom: [url]http://www.musiklexikon.ac.at/ml/musik_S/Schmidt_Franz.xml;Österreichisches Musiklexikon[/url] [url]https://de.m.wikipedia.org/wiki/Datei:MDW_Lothringerstrasse_18.jpg;az egykori bécsi Akadémia[/url] [url]http://www.radionz.co.nz/concert/programmes/composeroftheweek/20121104;Franz Schmidt,az új-zélandi rádió műsora[/url]

1888 Ardelao 2016-05-10 07:18:43
[url] http://www.stift-wilten.at/de/termin-uebersicht.php?we_objectID=1130; 2. Geistliche Abendmusik - Orgel und Soli - Basilika Wilten, Innsbruck, 2015. 08. 03. [/url] 2015-ben, Innsbruckban, a wilteni (Innsbruck része) bazilikában többek között előadták Franz Schmidt „A hétpecsétes könyv” c. művének első orgonaközjátékát, valamint hármat a zeneszerző Négy kis korálelőjátékból. Ennek a programnak az ismertetőjéből idézek egy részletet: „Schmidtnek a nagy orgonán játszott művei is Máriával kapcsolatos aspektusokra vonatkoznak. „A hétpecsétes könyv” c.oratórium alapját is János titkos könyvének, az eljövendő világ prófétikus víziójának a bibliai szövege képezi. Mária, a világ Megváltójának az édesanyja ebben kulcsszerepet kap, képekben „Napba öltözött asszonyként ábrázolják; lába alatt a Hold, és tizenkét csillagból font koszorú a fején. Viselős volt, és vajúdása közben fájdalmában felkiáltott." Franz Schmidt „Négy kis korálelőjátékának” a szövege ebben az összefüggésben is olvasható.” O Ewigkeit, du Donnerwort, o Schwert, das durch die Seele bohrt, O Anfang sonder Ende! O Ewigkeit, Zeit ohne Zeit, Ich weiß vor großer Traurigkeit nicht, wo ich mich hinwende. Mein ganz erschrocken Herz erbebt, daß mir die Zung am Gaumen klebt. Was mein Gott will, das g'scheh allzeit, sein Will, der ist der beste, Zu helfen den'n er ist bereit, die an ihn glauben feste. Er hilft aus Not, der fromme Gott, und züchtiget mit Maßen. Wer Gott vertraut, fest auf ihn baut, den will er nicht verlassen. O wie selig seid ihr doch, ihr Frommen, die ihr durch den Tod zu Gott gekommen! Ihr seid entgangen aller Not, die uns noch hält gefangen. Nun danket alle Gott mit Herzen, Mund und Händen. Der große Dinge tut an uns und allen Enden, Der uns von Mutterleib und Kindesbeinen an Unzählig viel zu gut bis hierher hat getan. Franz Schmidt 1926-ban, Bécsben komponált Négy kis korálelőjátékából három (sajnos a wilteni bazilika fent említett műsora felvétel formájában nem áll rendelkezésre): [url] https://www.youtube.com/watch?v=F6lJhfBcdDM; O Ewigkeit, du Donnerwort [/url] [url] https://www.youtube.com/watch?v=BocjoI3Z7ZA; Franz Schmidt, "O, wie selig seid ihr doch, ihr Frommen" [/url] [url] https://www.youtube.com/watch?v=bd3sIYNBwkk; Franz Schmidt, „Nun danket alle Gott“ [/url] Orgonán játszik: [url] https://www.suptur-bad-frankenhausen.de/lilac_cms/de/5981,,gemmit,mitarbeiter_profil,,,233/Kirchenkreis-undMitarbeitend/Mitarbeitende/alphabetisch/Andreas-Fauss.html; Andreas Fauß [/url]

1887 smaragd 2016-05-09 19:36:06 [Válasz erre: 1886 smaragd 2016-05-09 12:02:35]
Wolfgang Sawallisch karmester 1965-ben hét hangversenyen vezényelte Franz Schmidt műveit: Wiener Symphoniker Wolfgang Sawallisch Dirigent Franz Schmidt: Symphonie Nr. 4 C-Dur [url]http://www.wienersymphoniker.at/archiv/konzert/pid/000000e9h58h0001171d;19. Juni 1965[/url]

1886 smaragd 2016-05-09 12:02:35 [Válasz erre: 1885 smaragd 2016-05-09 11:57:43]
Az alábbi koncert minden bizonnyal emlékhangverseny volt Franz Schmidt születésének 90. évében: Wiener Symphoniker Josef Krips Dirigent Franz Schmidt: "Das Buch mit sieben Siegeln", Oratorium nach Motiven der biblischen Offenbarung des Johannes [url]http://www.wienersymphoniker.at/archiv/konzert/pid/000000e9h58h00011674;6. Juni 1964[/url]

1885 smaragd 2016-05-09 11:57:43 [Válasz erre: 1884 smaragd 2016-05-09 11:54:26]
Wiener Symphoniker Hans Swarowsky Dirigent Franz Schmidt: Zwischenspiel aus der romantischen Oper "Notre Dame" [url]http://www.wienersymphoniker.at/archiv/konzert/pid/000000e9h58h0001154c;6. Mai 1962[/url]

1884 smaragd 2016-05-09 11:54:26 [Válasz erre: 1883 smaragd 2016-05-09 11:49:12]
Wiener Symphoniker Hans Swarowsky Dirigent Franz Schmidt: Zwischenspiel aus der romantischen Oper "Notre Dame" [url]http://www.wienersymphoniker.at/archiv/konzert/pid/000000e9h58h00011550;4.Mai 1962[/url]

1883 smaragd 2016-05-09 11:49:12 [Válasz erre: 1882 smaragd 2016-05-09 11:45:01]
[url]http://www.wienersymphoniker.at/archiv/konzert/pid/000000e9h58h0001153c;30. März 1962[/url] Wiener Symphoniker Heinz Wallberg Dirigent Franz Schmidt: "Das Buch mit sieben Siegeln" [url]http://www.wienersymphoniker.at/archiv/konzert/pid/000000e9h58h0001153a;31. März 1962[/url]

1882 smaragd 2016-05-09 11:45:01 [Válasz erre: 1877 smaragd 2016-05-08 19:59:04]
Wiener Symphoniker Heinz Wallberg Dirigent Franz Schmidt: "Das Buch mit sieben Siegeln" [url]http://www.wienersymphoniker.at/archiv/konzert/pid/000000e9h58h0001153c;30. März 1962[url]

1881 smaragd 2016-05-09 11:30:26 [Válasz erre: 1878 Ardelao 2016-05-09 01:50:09]
A Wiener Symponiker archív koncertjeinek segítségével a Musikvereinben megtartott hangversenyek felidézhetők, az 1964-es, Josef Krips vezényletével most következik.

1880 smaragd 2016-05-09 11:07:14 [Válasz erre: 1879 Ardelao 2016-05-09 08:06:07]
Mindig érdekes, amikor összefutnak az utak... A Bartók Rádió ma 22.00 órakor a lemezújdonságok közül Carlos Kalmar felvételeit sugározza. Sajnos Schmidt művei ezúttal sem hallhatók a Magyar Rádióban, a mai a XX-XXI.század zenéje műsorban. Az rtv részletesből idézek: "Carlos Kalmar ..a bécsi zeneakadémia karmesterképző osztályában Karl Österreicher növendékeként végezte tanulmányait. 1984-ben megnyerte a Hans Swarowsky karmesterversenyt. ...1990-ben elvállalta a chicagói Grant Park Festival művészeti vezetését. 2003-ban fogadta el az Oregoni Szimfonikusok zeneigazgatói pozícióját." [url]https://www.eamdc.com/news/penderecki-schmidt-liebermann-rodrigo-at-grant-park-festival/;Grant Park Festival, 2011[/url] A Wiener Symphoniker koncertjei (1962 )ismertetésében éppen most jutunk el Hans Swarowsky karmesterhez.

1879 Ardelao 2016-05-09 08:06:07
[url] http://www.spaulding.de/rev_e.htm; William Spaulding karmester 2011 augusztusában, Chicagóban vezényelte F. Schmidt: „A hétpecsétes könyv” c. oratóriumát [/url] Kivonat a vonatkozó recenziókból (A hivatkozásokra kattintva a recenziók teljes szövege olvasható.) „...e chicagói premier nagyobb érzelmeket mozgatott meg, mint bármely más, lemezen rögzített interpretáció, számos résznél erőteljes, lélekbemarkoló és elsöprő erejű volt. ..... A vendégkórus igazgatójának, William G. Spauldingnak, és a Grant Park Kórusnak a munkája emlékezetessé tette az estet.” [url] http://articles.chicagotribune.com/2011-08-15/entertainment/ct-ent-0815-grant-park-review-20110815_1_grant-park-chorus-franz-schmidt-tenor; 2011. augusztus 15.|Alan G. Artner, Chicago Tribune [/url] "... kiváló kórus, precíz felkészülését zömében William G. Spauldingnak, a berlini Német Opera amerikai karigazgatójának köszönheti. …... Kérdés, lesz-e még egy esély arra, hogy újra hallhassuk őket. Ezen a szinten bizonyára nem …." [url] http://viewfromhere.typepad.com/the_view_from_here/2011/08/13/; ANDREW PATNER, Chicago Sun-Times [/url] „A William G. Spaulding által ezekre az előadásokra felkészített Grant Park Kórus méltó emelkedettséggel és energiával énekelt, a félelmetes, fúgaszerű kórusrészeket bámulatos csiszoltsággal és drámai meggyőző erővel kezelve.” [url] http://theclassicalreview.com/2011/08/kalmar-grant-park-orchestra-and-chorus-give-stirring-advocacy-to-uneven-schmidt-oratorio/ ;The Classical Review, Lawrence A. Johnson [/url] „… A darab középpontjában mégis a kórus áll, amely sok epikus képet jelenített meg. A kórusrészekhez szükséges hangszínek és árnyalások mindvégig a helyükön voltak, amely olyan kvalitás, amely fémjelzi mind a vendég karvezető, William S. Spaulding előkészítő munkáját, mind pedig Kalmar karmesteri képességét. Az „Alleluját” éneklő, záró kórusok kiemelkedőek voltak ……., de a korábbi kórusrészeket is hasonló színvonalon adták elő, mint az első rész végkifejletét („Die Erde wankt!”), és az apokaliptikus küzdelmet is így ábrázolták a második rész közepén ("Getroffen hat sie Gottes Zorn."). Az oratórium befejezésénél, a prológus repríze előtt a férfi kórus ("Wir danken dir") stilárisan elkülönül, és emiatt teljes hatást vált ki.” [url] http://seenandheard-international.com/2011/08/an-outstanding-performance-of-franz-schmidts-book-with-seven-seals/ ;Seen and Heard International [/url]

1878 Ardelao 2016-05-09 01:50:09 [Válasz erre: 1767 smaragd 2016-04-30 05:55:17]
[url] https://books.google.hu/books?id=-vomUgG9cUgC&pg=PA229&dq=Josef+Krips:+pas+de+musique+sans+amour+:+souvenirs+%2B+Schmidt&hl=hu&sa=X&ved=0ahUKEwjhuciyw8vMAhXECSwKHZAqAdUQ6AEIGzAA#v=onepage&q=Josef%20Krips%3A%20pas%20de%20musique%20sans%20amour%20%3A%20souvenirs%20%2B%20Schmidt&f=false; Josef Krips: Pas de musique sans amour: Souvenirs [/url] E könyvben (amelynek címe magyarul: Szerelem nélkül nincs zene) Josef Krips az életéről, egyúttal a történelem és a kultúra egy fejezetéről mesél. Szerzőtársa e visszaemlékezés megírásában második felesége, Henrietta Krips volt. Könyvének 229. oldalán, a „Salzburgban, 1950-ben” c. fejezetben, Krips a következőket írja: „A Salzburgi Ünnepi Játékok Házában Franz Schmidt „A hétpecsétes könyv” c. művét is előadtam. Ugyanazen év márciusában e művet Bécsben vezényeltem, ahol azt ezután még két alkalommal (1964.6.6-én és 1968.10.19-én) újra előadtam. Ezt a Jelenések könyvének a szövegére írt művet Bach Máté passiója óta a legnagyobb oratóriumnak tartom. Személyesen akkor találkoztam Schmidttel, amikor már, sajnos, beteg volt. A partitúrát csak a halála után kezdtem el tanulmányozni. Salzburgi bemutatását kénytelen voltam kikényszeríteni, mert Furtwängler nem szerette Schmidt zenéjét. De a mű fergeteges sikert aratott. Az előadók között ekkor a Filharmonikus Zenekarral az Állami Opera kórusa, Szent János szerepében pedig Julius Patzak szerepelt.”

1877 smaragd 2016-05-08 19:59:04 [Válasz erre: 1876 smaragd 2016-05-08 19:53:54]
Amint az Előzményekben olvasható, 1960-ban 5 egymást követő estén játszották a Musikvereinben a 4. Szimfóniát... Wiener Symphoniker Heinz Wallberg Dirigent Franz Schmidt: Symphonie Nr. 4 C-dur [url]http://www.wienersymphoniker.at/archiv/konzert/pid/000000e9h58h00011477;12. November 1960[/url]

1876 smaragd 2016-05-08 19:53:54 [Válasz erre: 1875 smaragd 2016-05-08 19:50:34]
Wiener Symphoniker Heinz Wallberg Dirigent Franz Schmidt: Symphonie Nr. 4 C-Dur [url]http://www.wienersymphoniker.at/archiv/konzert/pid/000000e9h58h00011479;11. November 1960[/url]

1875 smaragd 2016-05-08 19:50:34 [Válasz erre: 1873 smaragd 2016-05-08 16:24:16]
Wiener Symphoniker Heinz Wallberg Dirigent Franz Schmidt: Symphonie Nr. 4 C-Dur [url]http://www.wienersymphoniker.at/archiv/konzert/pid/000000e9h58h0001147a;10. November 1960[/url]

1874 smaragd 2016-05-08 16:34:10
1874 Fórumunkon ez a bejegyzési szám nekem természetesen Franz Schmidt születési évét idézi. Pozsonyban született, magyar édesanya gyermeke volt. Az alábbi felvételen első kamarazenei művét hallgathatjuk meg, amelyet fiatalon, 1892-ben Pozsonyban komponált. Franz Schmidt: "Drei kleine Phantasiestücke nach ungarischen Nationalmelodien für Violoncello und Klavier" [url]http://www.contraclassics.com/browser/composer:231;a felvétel[/url]

1873 smaragd 2016-05-08 16:24:16 [Válasz erre: 1872 smaragd 2016-05-08 16:21:05]
Wiener Symphoniker Heinz Wallberg Dirigent Franz Schmidt: Symphonie Nr. 4 C-Dur [url]http://www.wienersymphoniker.at/archiv/konzert/pid/000000e9h58h00011471;9. November 1960[/url]

1872 smaragd 2016-05-08 16:21:05 [Válasz erre: 1871 smaragd 2016-05-08 16:16:17]
Wiener Symphoniker Heinz Wallberg Dirigent Franz Schmidt: Symphonie Nr. 4 C-Dur [url]http://www.wienersymphoniker.at/archiv/konzert/pid/000000e9h58h00012996;8. November 1960[/url]

1871 smaragd 2016-05-08 16:16:17 [Válasz erre: 1870 smaragd 2016-05-08 15:54:11]
Wiener Symphoniker Heinz Wallberg Dirigent Franz Schmidt: "Das Buch mit sieben Siegeln" [url]http://www.wienersymphoniker.at/archiv/konzert/pid/000000e9h58h00011403;12. November 1959[/url]

1870 smaragd 2016-05-08 15:54:11 [Válasz erre: 1869 smaragd 2016-05-08 15:49:09]
[url]http://www.wienersymphoniker.at/archiv/konzert/pid/000000e9h58h000113b2;8. Jänner 1959[/url] Wiener Symphoniker Heinz Wallberg Dirigent Franz Schmidt: "Das Buch mit sieben Siegeln" [url]http://www.wienersymphoniker.at/archiv/konzert/pid/000000e9h58h000113f8;11. November 1959[/url]

1869 smaragd 2016-05-08 15:49:09 [Válasz erre: 1868 smaragd 2016-05-08 15:45:32]
1959-ben Franz Schmidt halálának 20.évfordulója volt. Wiener Symphoniker Heinz Wallberg Dirigent Franz Schmidt: "Das Buch mit sieben Siegeln" [url]http://www.wienersymphoniker.at/archiv/konzert/pid/000000e9h58h000113b2;8.Jänner 1959[url]

1868 smaragd 2016-05-08 15:45:32 [Válasz erre: 1866 smaragd 2016-05-08 15:40:06]
Wiener Symphoniker Heinz Wallberg Dirigent Franz Schmidt: "Das Buch mit sieben Siegeln" [url]http://www.wienersymphoniker.at/archiv/konzert/pid/000000e9h58h000113b8;7.Jänner 1959[/url]

1867 smaragd 2016-05-08 15:42:21 [Válasz erre: 1866 smaragd 2016-05-08 15:40:06]
Heinz Wallberg karmester [url]https://de.m.wikipedia.org/wiki/Heinz_Wallberg ;Wikipedia[/url]

1866 smaragd 2016-05-08 15:40:06 [Válasz erre: 1865 smaragd 2016-05-08 15:19:51]
Wiener Symphoniker Heinz Wallberg Dirigent Franz Schmidt: "Das Buch mit sieben Siegeln", Oratorium nach Motiven der biblischen Offenbarung des Johannes [url]http://www.wienersymphoniker.at/archiv/konzert/pid/000000e9h58h000113bb;6.Jänner 1959[/url]

1865 smaragd 2016-05-08 15:19:51 [Válasz erre: 1850 smaragd 2016-05-06 17:47:07]
Wolfgang Sawallisch 1958-ban még egyszer vezényelte a Schmidt művet: [url]http://www.wienersymphoniker.at/archiv/konzert/pid/000000e9h58h0001131a;7.Februar 1958[/url], ezt követte: Wiener Symphoniker Anton Lippe Dirigent Franz Schmidt "Das Buch mit sieben Siegeln", Oratorium nach Motiven der biblischen Offenbarung des Johannes [url]http://www.wienersymphoniker.at/archiv/konzert/pid/000000e9h58h00011356;12. Juni 1958[/url]

1864 smaragd 2016-05-08 10:14:44 [Válasz erre: 1863 Ardelao 2016-05-08 09:11:54]
Emlékezzünk mi is zenével: Franz Schmidt: "Das Buch mit sieben Siegeln" Nikolaus Harnoncourt vezényelt Robert Kovács orgonált [url]https://youtu.be/O-h5j_OhQ70;Orgonaszóló[/url]

1863 Ardelao 2016-05-08 09:11:54
Mostani bejegyzésemet e komolyzenei fórum több témakörébe is beilleszthetném. Tekintettel azonban arra, hogy Nikolaus Harnoncourt azok közé a neves karmesterek közé tartozott, akik Schmidt zenéjét értékelik, és szeretnék minél többek szívéhez közelebb vinni, mégis e topicba teszem be. A megható emlékműsort, amelyet 2016. április 16-án rendeztek a Bécsi Zeneegylet Arany termében Harnoncourt tiszteletére, az alábbi linken ingyenesen meg lehet hallgatni. Ezúttal a rendezők kifejezett kívánsága az volt, hogy a közönség mellőzze a tapsot. A taps elmaradt, helyette - gondolom – megtisztító, fényes forrás tört fel valamennyi jelenlévő szívében. [url] https://radioklassik.at/in-memoriam-nikolaus-harnoncourt/; In memoriam Nicolaus Harnoncourt [/url] „Die Gedenkfeier für Nikolaus Harnoncourt zum Nachhören. Der musikalische Nachruf für Nikolaus Harnoncourt vom 16. April 2016 aus dem Goldenen Saal des Wiener Musikvereins steht nun zum Abspielen oder kostenlos als mp3-Download (mittlere Qualität) oder FLAC-Download (hohe Qualität) zur Verfügung. Durch Klicken auf den entsprechenden Track können Sie das Stück hören. 01 | Rede Dr. Thomas Angyan, Intendant der Gesellschaft der Musikfreunde 02 | W. A. Mozart: Maurerische Trauermusik c-Moll KV 477 03 | Rede Andreas Großbauer, Vorstand der Wiener Philharmoniker 04 | A. Bruckner: Os justi 05 | A. Bruckner: Christus factus est 06 | A. Bruckner: Ave Maria 07 | Rede Erzbischof Christoph Kardinal Schönborn 08 | W. A. Mozart: Symphonie g-Moll KV 550, 2. Satz „Andante“ 09 | Rede Dr. Franz Harnoncourt, Familie Harnoncourt 10 | W. A. Mozart: Requiem d-Moll, KV 626, Lacrimosa (Fragment) 11 | W. A. Mozart: Ave verum KV 618 Es musizieren die Wiener Philharmoniker, der Concentus Musicus Wien und der Arnold Schoenberg Chor. Mit Reden von Intendant Thomas Angyan, Philharmoniker-Vorstand Andreas Großbauer, Franz Harnoncourt und Christoph Kardinal Schönborn.“

1862 Ardelao 2016-05-07 22:29:45 [Válasz erre: 1832 smaragd 2016-05-05 20:12:27]
[url] https://radioklassik.at/martin-haselboeck/;Radio Klassik, Wien - Martin Haselböck. [/url] A hét CD-je Ursula Magnes ismertetője Interpreten: Martin Haselböck Label: classic records EAN: 9120056960026 A Radio Klassikot időközönként megdicsérik, és értékelik azért, mert zenei műsorában szerepet kap az orgona. Egyedülálló jellemzője ez e világszerte értékelt adónak! Az orgonazene specialistája, a bécsi Classic Records …. most Martin Haselböck korai felvételét techniailag átdolgozta, “újrakeverte” ….. Az eredmény egy varázslatos hangdokumentum, amely 1979-ben, az ausztráliai Adelaide Festival Centerben készült. A 25 éves Martin Haselböck megmutatta teljes tudását, és emléket állított az akkoriban ….. elhunyt Anton Heillernek. „A felvétel 1979. március 30-án készült, és már az első négy darab alapján is alkalmas karácsonyi ajándéknak, hiszen Claude-Bénigne Balbastre négy „Noël“-jéről van szó. Hasonlóan játékosan hangzanak Joseph Haydntől a „Stücke für eine Flötenuhr“. ………………….. Martin Haselböck röviddel e felvétel előtt, Ausztráliában értesült Anton Heiller 1979. augusztus 25-én bekövetkezett haláláról, így arra a spontán elhatározásra jutott, hogy műsorára tűzi Heiller 1970-ben írt, „Tanz-Toccata“ c. művét. Nem utolsó sorban Anton Heiller volt Haselböck zeneszerzést oktató tanára Friedrich Cerha mellett. „A hangszer Johann Sebastian Bach e-moll Prelúdium és fúgájában (BWV 548) is „világosan és tisztán“ szól, ……, hogy a Rieger-orgona hangzásának a leírását Haselböck szavaival idézzük. A felvétel Franz Schmidt 1924-ben írt C-dúr Toccatájával zárul. Aki alkalmasint kedvet érez nagy mesterek bölcsen, finoman interpretált orgonamuzsikájához, annak melegen ajánljuk ezt a három, immár történelmi felvételt. Megnyitja a horizontot, nemcsak földrajzilag. Technikailag is kimagasló.“ [url] http://www.haselboeck.org/jart/prj3/wak/haselboeck.jart?rel=de&content-id=1275039378437&reserve-mode=active; Martin Haselböck [/url]

1861 smaragd 2016-05-07 12:32:56
Michel Steinberg: "The Symphonie" című könyvének egyik része röviden ismerteti Franz Schmidt zenei pályájának indulását Ferdinand Helmesbergerrel kapcsolatosan is. [url] https://books.google.hu/books?id=lozBiI1ehiIC&pg=PA456&lpg=PA456&dq=ferdinand+hellmesberger+franz+schmidt&source=bl&ots=m2P_RQnzEl&sig=r2uvrccgNVl59aoHxPYrsuXtpaA&hl=hu&sa=X&ved=0ahUKEwjQgrnmlubKAhVHkSwKHTTbAfcQ6AEIMTAF#v=onepage&q=ferdinand%20hellmesberger%20franz%20schmidt&f=false;Franz Schmidt[/url]

1860 Ardelao 2016-05-07 09:39:35 [Válasz erre: 1855 Ardelao 2016-05-07 01:52:41]
1855. sz. bejegyzésemhez kiegészítésül: Halász Mihály, aki 1991. óta a Bécsi Állami Opera állandó karmestere, 2008-ig kereken 40 operát és számos balettet vezényelt. Ld. itt: [url] https://www.google.hu/?gws_rd=ssl; Wolfgang Fingernagel magyar karmestert tüntet ki [/url] „Halász Mihály kapja a Tudományért és Kultúráért Osztrák Érdemkeresztet” 2008.07.04.

1859 Ardelao 2016-05-07 09:29:19 [Válasz erre: 1857 smaragd 2016-05-07 05:09:30]
Erre a hazai „zenei lakomára” a jelekből ítélve kissé még várnunk kell. De ki tudja, lehet, hogy az áfa további csökkentésével az ott felkínált élelmiszer iránt is megnő a piaci kereslet. :)

1858 smaragd 2016-05-07 07:06:12 [Válasz erre: 46 smaragd 2015-05-17 14:15:28]
Felix Weingarten és Franz Schmidt zeneművészeti együttműkődéséről - amelyet ma Felix Weingarten halála napja évfordulóján idézek fel - fórumunkon már többször írtunk. Az Előzmény 46-ban Franz Schmidt "Notre Dame" című romantikus operája bemutatásának körülményei kapcsán. Felix Weingarten dirigálta azt a Beethoven koncertet, amelyen Franz Schmidt fenomenális zongorajátékában gyönyörködhetett a közönség a Wiener Symphoniker közreműködésével - lsd.1638 bejegyzés - az aĺábbi linken is megtekinthető: [url]http://www.wienersymphoniker.at/archiv/konzert/pid/000000e9h58h00011f8c;Franz Schmidt, Felix Weingarten[/url]

1857 smaragd 2016-05-07 05:09:30 [Válasz erre: 1856 Ardelao 2016-05-07 02:50:00]
Ebben az akusztikai lakomában én is szívesen részesülnék, hajnalban is szívesen gondolok rá :-), az alábbi rövid felvételt hallgatva száll a sóhaj: milyen jó lenne ezt a darabot budapesti koncerten meghallgatni! [url]http://www.universaledition.com/Zwischenspiel-Karnevalmusik-Franz-Schmidt/komponisten-und-werke/komponist/647/werk/7307;Zwischenspiel und Karnevalmusik[/url]

1856 Ardelao 2016-05-07 02:50:00 [Válasz erre: 1835 Ardelao 2016-05-06 00:16:52]
A BERLINI FILHARMONIKUSOK 2015. 09. 24-i, 25-i és 26-i HANGVERSENYÉRŐL SZÓLÓ RECENZIÓK. VEZÉNYELT: ZUBIN MEHTA [url] http://www.berliner-philharmoniker.de/konzerte/kalender/details/22385/;Spätromantisches Schwärmen [/url] „Zubin Mehta, aki 1961 óta a Berlini Filharmonikusok állandó vendége, a berlini közönséget mindig meg tudja lepni valamilyen újdonsággal: Így e programot a karmester Franz Schmidt manapság viszonylag ismeretlen operájának, a Notre Dame-nak a közjátékával nyitja meg, ….. A mű a bécsi csellista, pedagógus és zeneszerző nagy sikereihez tartozik. Noha Schmidt a késő romantikus zeneesztétika képviselője volt, olyan avantgárd zeneszerzők megbecsülését is élvezte, mint Arnold Schönberg ….” [url] http://www.kulturradio.de/rezensionen/buehne/2015/Berliner-Philharmoniker-unter-Zubin-Mehta.html;Philharmonie Berlin: Berliner Philharmoniker unter Zubin Mehta – 2015.09.25. [/url] Andreas Göbel recenziója: „……. A Berlini Zenei Fesztiválon Zubin Mehta az Izraeli Filharmonikus Zenekarral fölöttébb balszerencsésen vendégszerepelt. Egy térdműtét miatti akadályoztatás következtében csak ülve tudott vezényelni, és Schönberget, valamint Mahlert messze áron alul adta el. Most ismét a karmesteri emelvényen állhatott, és Franz Schmidttel, Erich Wofgang Korngolddal, továbbá Camille Saint-Saëns-nel ki is választott magának egy olyan repertoárt, amely sokkal inkább maga talált rá a karmesterek körében a különlegességek kedvelőjére. ......... A darabot talán kissé túldimenzionálta. A magas vonóshangok és a fúvósok a dobhártyában szinte fájdalmas rezgést okoztak - Zubin Mehta néha kissé túllő a célon.. ……” [url] http://www.tagesspiegel.de/kultur/berliner-philharmoniker-zubin-mehta-serviert-kulinarisches/12372882.html;Berliner Philharmoniker Zubin Mehta serviert Kulinarisches, 2015.09.26. [/url] Frederik Hanssen recenziója: „…… Milyen jó, hogy a zene nem kövérít! Mert az, amit Zubin Mehta a Berliner Filharmonikusokkal feltálal, igazi akusztikai lakoma, háromfogásos menü mind az osztrák, mind az osztrák zeneszerzői konyháról származó kalóriabombákkal. Amikor Franz Schmidt 1903-ban hozzáfogott operájának, a „Notre Dame”-nak a megírásához, a Bécsi Állami Operánál csellistaként kereste meg a kenyerét, és ezért egészen pontosan tudta, hogy mi vált ki hatást a közönségnél. ……” [url] http://www.morgenpost.de/kultur/article205799951/Zubin-Mehta-zeigt-am-Pult-eine-wuerdevolle-Eleganz.html;Klassik-Kritik Zubin Mehta zeigt am Pult eine würdevolle Eleganz – 2015.09.27. [/url] Rebecca Schmid recenziója „……A Zenei Fesztivált követően a Berlini Filharmonikusok első műsorukban olyan zeneszerzőknek szentelik energiájukat, akik anakronisztikusnak, idejétmúlt romantikusoknak számítottak. ………………………………. Az este Franz Schmidt, osztrák zeneszerző „Notre Dame” c. operájának a Közjátékával és Karneváli zenéjével kezdődik. …. A csodálatos vonós dallamok talán nem sugároznak nagy melegséget, de érzékiek, és egyúttal tragikusak. A karmesteri emelvényen Mehta vezényel, méltóságot sugárzó, a régi iskolát teljességgel megillető eleganciával. ….”

1855 Ardelao 2016-05-07 01:52:41
[url] https://www.youtube.com/watch?v=Z3KLeAKFy38; Franz Schmidt:Symphony Nº1 in E Major [/url] Budapest Symphony Orchestra/M.Halasz Michael Halász (született: 1938-ban) magyar klasszikus zenei karmester. Zenei pályafutását első fagottistaként kezdte a Magyar Filharmonikusokkal. Miután e csoporttal 8 évig dolgozott együtt, a németországi Essenben karmesternek tanult, és karmesterként először - 1972-től 1975-ig - Münchenben, a Gärtnerplatzon lévő Állami Színházban kötelezte el magát, ahol operetteket vezényelt. 1975-ben Halász Frankfurtba költözött, és Christoph von Dohnányi alatt első karmesterként dolgozott. Ez idő alatt sok jelentős operát vezényelt. 1977-ben, amikor Dohnányi Hamburgba költözött, Halász követte őt, a Hamburgi Állami Operánál folytatva első karmesteri munkáját. 1978-ban Halászt kinevezték a Hageni Operaház főzeneigazgatójává, és 1991-ben a Bécsi Állami Opera rezidens karmesterévé. Halász felvételek tucatjait készítette el a Naxos és a Marco Polo számára, Beethoven teljes szimfóniáitól és Liszt szimfonikus költeményeitől kezdve Mozart, Pergolesi, Dvořak, Mahler, Schubert és sok már zeneszerző művéig. Lemezre vett több Mozart operáit is, nevezetesen a Don Giovannit, A varázsfuvolát és a Figaro házasságát. (Forrás: http://www.allmusic.com/artist/michael-hal%C3%A1sz-mn0000165659)

1854 smaragd 2016-05-06 20:00:08 [Válasz erre: 1850 smaragd 2016-05-06 17:47:07]
Joseph Stevenson: [url]http://www.allmusic.com/artist/wolfgang-sawallisch-mn0001794209;Wolfgang Sawallisch[/url]

1853 smaragd 2016-05-06 18:07:38 [Válasz erre: 1852 smaragd 2016-05-06 17:56:58]
Franz Schmidt: Konzertante Variationen über ein Thema von Beethoven für Klavier und Orchester (1923) Az alábbi YT videón az eredeti, bal kézre (P.W.) írt kompozíció hallható: [url]https://youtu.be/caLpdAyMbwE;Markus Becker[/url]

1852 smaragd 2016-05-06 17:56:58 [Válasz erre: 1851 smaragd 2016-05-06 17:55:32]
[url]http://www.wienersymphoniker.at/archiv/konzert/pid/000000e9h58h0001131a:7. Februar 1958[/url]

1851 smaragd 2016-05-06 17:55:32 [Válasz erre: 1850 smaragd 2016-05-06 17:47:07]
Wiener Symphoniker Wolfgang Sawallisch Dirigent Franz Schmidt: Konzertante Variationen über ein Thema von Beethoven in der Bearbeitung von Friedrich Wührer [url]http://www.wienersymphoniker.at/archiv/konzert/pid/000000e9h58h0001131a;7.Februar 1958[url]

A lapunkban megjelent szövegek a Café Momus, vagy a szerző kizárólagos szellemi tulajdonát képezik és szerzői jog védi őket.
A szerkesztőség külön, írásos engedélye nélkül mindennemű (részben vagy egészben történő) sokszorosításuk, felhasználásuk, kiadásuk és terjesztésük tilos.