Bejelentkezés Regisztráció

Amatőrtől a Zenetudósig... (avagy, ki ért jobban a Muzsikához?)


276 Edmond Dantes 2019-10-21 10:30:43 [Válasz erre: 275 Edmond Dantes 2019-10-21 09:14:38]

Ha a nyelvileg félreérthető "Az öreg Verdi...totál Verdi maradt, sose lett Stockhausenné." bölcsesség úgy értendő, hogy Verdi sosem vált Stockhausenné azaz sosem lett olyan mint Stockhausen, a megállapítás akkor is elég ...khm... érdekes. Az öreg Leonardo se lett sose Rubens, az öreg Jászai Mari sose lett Ruttkai Éva ... és az öreg Edmond Dantes se lett sose teszem azt Hans Castorp. Szimplán azért nem, mert valamennyien elhaláloztak azelőtt, hogy kései utódjuk megszületett volna...csakúgy mint Verdi, jóval Stockhausen születése előtt.


275 Edmond Dantes 2019-10-21 09:14:38 [Válasz erre: 274 Búbánat 2019-10-18 16:43:35]

Új területen, új frontot nyitva danolta el Főig. Úr legújabb levéláriáját: az index őszi, tágas pop-rock lemezfelhozatal-szemléjéből kiragadta az Ákos -vajon hányan tudják a vezetéknevét? A levélária elején kiderül, már ezért érdemes elolvasni.- tehát Ákos lemezéről szóló index-recenziót és egy keresztes lovag elszántságával veszi védelmébe Ákost és zenéjét, noha azzal kezdi, hogy "Ő aztán nem szorul a védelmemre" és direktben szól Ákosról, noha azt írja: "Nem direktben kívánnék szólni Ákosról,..." A teljesen szokványos index-kritikát, aminek legerősebb mondata az írás végén van: "Mikor lesz már Kovács Ákos boldog és elégedett?"  "lesajnálónak" bélyegzi. Kivastagítva írt rövid laudációit: "Ákos tehát érték." "Ákos pont ilyen."(hogy milyen, az kiderül az áriában),"Ákos művész." ... nos ezeknek az ellenkezőjét az index-cikk nem állította. Ahogy azt az ordas baromságot  sem állítja senki, miszerint "Az öreg Verdi...totál Verdi maradt, sose lett Stockhausenné." Ölég nehezen is lehetett volna, mert a német mester bő negyedszázaddal Verdi halála után született meg. Távházasság létezik ugyan, de csak térben ... időben egyelőre nem, legfeljebb sci-fikben. (A nemi vonatkozásokat most hagyjuk.)

Mindez kevéssé volna érdekes (legfeljebb meglepő), ha az Intézmény környékén amúgy minden rendben volna és Főig. Úrnak csak a soros levéláriáját kellett leadnia origonak és jobb híján nem talált más témát mint az index-cikkbe csimpaszkodva kapcsolódva Ákost dicsőíteni. A helyzet azonban MÁO táján sajnos nem teljesen rendezett. Talán szerencsésebb, időszerűbb és testhezállóbb lenne levéláriázni a Ház felújításának ködbe veszni látszó csúszásáról, a felújítás költségeinek égbe szökni látszó emelkedésének okairól, az Erkel-szezon kissé (?) nehézkes felfutásáról vagy éppen az agyondicsőített Műhelyház 2019/2020-as évadtervéről,jegyárairól, egyebeiről, aminek jelenleg árva nyomát nem találni sehol. Talán legközelebb.


274 Búbánat 2019-10-18 16:43:35

Ákos ilyen, avagy a méltányosság is felemel

ÓKOVÁCS SZILVESZTER2019.10.18. 08:55 Origo.hu

ÓKOVÁCS SZERINT AZ OPERA 2/125. levélária


273 álmodó 2010-02-10 13:49:18 [Válasz erre: 272 tiramisu 2010-02-10 11:52:48]
Szerintem civileknek is hat, naná! :-)

272 tiramisu 2010-02-10 11:52:48 [Válasz erre: 271 álmodó 2010-02-10 11:33:17]
Gyönyörű! Úgyis náthás vagyok, kipróbálom a hurutosság elleni szert. gondolom civilnek is hat? Nagyon tetszik, kösz, hogy bemásoltad !

271 álmodó 2010-02-10 11:33:17
Giovanni Camillo Maffei: Levél az éneklésről ( Muzsika 2003. február, 46. évfolyam, 2. szám) A kellemes ének édes harmóniája, amelyet N.god házában hallani lehet az efféle foglalatosságra kijelölt órákban, szolgáltatta talán az alkalmat arra, hogy engem az emberi hangról és arról a módszerről kérdezzen, amelyet követni lehetne azon célból, hogy a díszített éneket tanító nélkül meg lehessen tanulni. De látván, hogy az egyik és a másik kérdésre szóban válaszolni nemcsak hogy bonyolult, hanem hoszszadalmas is, azon a véleményen voltam, hogy inkább ezen a papíron mondom el Önnek, amit felőle gondolok, semmint élőszóval. És biztos vagyok benne, hogy amennyire annak, aki nem ért hozzá, unalmas lesz értekezésem, annyi örömet fog szerezni Önnek. Amit is remélek egyrészt attól a szép szándéktól, hogy mások fölé emelkedni törekszik, nem más eszközzel, hanem a tudással, és még azért is, mivel nem hiszem, hogy a filozófiában vagy az orvostudományban létezhetne fontosabb dolog ennél, vagy amit szebb és fontosabb lenne tudni, mint ezt. [...] Most pedig szeretném (mondja talán N.god), hogy Ön, [...] félretéve Arisztotelészét, beszélgetne velem arról, miként kell díszítve énekelni. Azt mondom hát, hogy sem a régi, sem a mai muzsikusok nem írták le, miként kell a torkot alkalmassá és képessé tenni a futamok éneklésére. Éppen ezért nem érdemes őket tanulmányozni. Mivelhogy azok, minthogy első feltalálói voltak [a futamoknak - a ford.], ami óriási dolog, nem akarták (vagy jobban mondva) nem tudták azt kifejezni. Mert (valójában) aki érvekkel a kézben akarja vizsgálni a kérdést, nem csak muzsikus kell hogy legyen, hanem képzett orvos és filozófus is. De átengedvén a szép szavakat annak, aki a fecsegést kedveli, és a figyelmet mindenképpen a díszített éneklése fordítván, azt mondom, hogy az ilyen hang nem más, mint a levegő tagolt és rendezett lüktetése a torokban, a fül gyönyörködtetése céljából. Ahol is világosan látszik, hogy a zaj [suono] nem fogalom [genere], mivel minden díszített hang [voce passeggiata] zaj, de nem minden zaj díszített hang. És világosan látszik az is, hogy a többi rész a megkülönböztetést szolgálja, mert, mondván, hogy a díszített hang tagolt és rendezett, hogy gyönyörködtesse a fület, megkülönböztethető a tagolt [minuta] hangtól, amely a nevetésben hallható, és hasonlóképpen a köhögésben, amely, bármenynyire is tagolt, mégsem rendezett, és a fülnek sem tetszetős. És különbözik még azon hangoktól is, amelyek rendben és aprózva követik egymást, a szájban követvén egymást a szótagok, ahogy tenné valaki, amikor azt mondja (tegyük fel), Amor, fortuna stb., öt hangra, azaz: ut, re, mi, fa, sol, minden hangra egy szótagot alkalmazva. Bármennyire is tagolt, rendezett, tetszetős a fülnek, és ráadásul még azzal a szándékkal is hozzuk létre, hogy jelentsen valamit, azaz hogy kifejezze a szavak hordozta érzelmeket, ezt sem lehet és nem is kell díszített éneklésnek nevezni, amit csak azért mívelünk, hogy a fület gyönyörködtessük. Bármennyire tömörítettem is ezt a meghatározást, mégsem lehet azt mondani, hogy az ilyen hang sajátosan különbözne a fent mondottaktól, mivelhogy a hajlékonyságra szorítkozik, lévén, hogy abban áll, hogy felmegy a mélyből a magasba, és leszáll a magasból a mélybe, a levegő tagolt és rendezett lüktetésével, ami nem születhet másból, mint a hajlékony és lágy eszközből. Amiből mindenki számára kiviláglik, hogy azok, akik a természettől nem bírnak lágy és hajlékony torokkal, nem alkalmasak futamok éneklésére, úgyhogy számukra ezen tanácsaim kevéssé vagy egyáltalán nem lesznek használhatók. Most, miután elmondtam, mi is ez a hang, és miben különbözik a fent említettektől, beszélek a helyről, ahol a futamok keletkeznek. A hely, ahol a futamok keletkeznek, ugyanaz, ahol a hangot képezzük, azaz a hangszalag, amint azt már láttuk; amely hol megfeszítve, hol ellazítva az említett idegek által; azon rend szerint, amit majd N.god alább meg fog érteni, megfékezi, majd elengedi a levegőt olyan tagoltan, hogy ebből a mindenki által oly igen áhított éneklésmód következik. Most pedig N.god elé tárom a szabályokat, melyeket a díszített énekkel kapcsolatban be kell tartani. Az első szabály pedig az legyen, hogy aki ezt az erényt el akarja sajátítani, mint legfőbb ellenségétől óvakodjék az affektáltságtól, mivelhogy az annál visszataszítóbb a zenében, mint más tudományokban, amennyivel kisebb igényességgel kell így a zenét gyakorolni. Nem is kell emellett más érvet felhoznom, mint magát a tapasztalatot, amelyet naponta szerezhetünk; amennyiben sokan, kik éppen hogy csak néhány hangot tudván egymás mellé énekelni csekély ügyességgel, miközben énekelnek, úgy el vannak bűvölve saját maguktól, hogy akik hallgatják őket, csúfot űznek belőlük. És miután énekeltek, a városban jártukban-keltükben is úgy sétálnak, mintha díszítéseket énekelnének, és olyan gőgösek és felfuvalkodottak, hogy mindenki inkább megveti, semmint tiszteli őket. Tehát óvakodjunk az önmagunkban való tetszelgéstől, anélkül, hogy mások tudomására hoznánk, mi a hivatásunk vagy mit szeretnénk annak tartani. A második szabály az, hogy az idő, amikor ilyen gyakorlatokat végzünk, legyen reggel, vagy evés után négy, avagy öt órával; mert amikor a gyomor teli van, a gége nem tud olyan ügyes és tiszta lenni, amint azt a tiszta és lágy hang kibocsátása megköveteli, ami pedig bármely más dolognál inkább szükséges a díszített énekléshez. A harmadik szabály, hogy a hely, ahol gyakorolunk, olyan legyen, ahol a magányos Ekhó felel nekünk, mint amilyenek némely árnyas völgyek és barlangos sziklák, amelyekben ő válaszol annak, aki magában beszél; és így, énekelvén azzal, aki magában énekel, könnyen megmutathatja, vajon jók avagy rosszak a futamok, és így élő szóval tölti be a kritikusi tisztet. A negyedik az, hogy ne tegyünk semmiféle mozdulatot a test más részével a már említett hangszalagokon kívül, mert ha csúfnak tűnnek számunkra azok, akik díszítéseket énekelve ingatják a fejüket, vagy rezegtetik az ajkukat vagy mozgatják a kezüket vagy a lábukat, meg kell győznünk magunkat arról, hogy ha mi hasonlóan cselekszünk, mi is csúfnak tűnünk mások számára. Ezek közül sokakat látunk, akik vagy azért, mert kevés fáradságot fordítottak a dologra kezdetben, vagy mert nem vették észre a rossz szokást, semmiképpen sem képesek éneklés közben nyugton maradni, és ezért figyeljünk erre. Az ötödik szabály, hogy tükröt kell tartanunk a szemünk előtt azon célból, hogy belenézve észrevegyünk bármely rossz mozdulatot, amelyet éneklés közben tennénk. A hatodik az, hogy nyújtsuk ki a nyelvünket oly módon, hogy a hegye érje el és érintse az alsó fogak tövét. A hetedik, hogy tartsuk nyitva a szánkat éppen annyira és nem jobban, mint akkor, amikor a barátainkkal beszélgetünk. A nyolcadik, hogy nyomjuk ki lassanként a hanggal a levegőt, és nagyon ügyeljünk arra, hogy ne menjen sem az orron, sem a szájpadláson keresztül,3 mert mind egyik, mind a másik óriási hiba lenne. A kilencedik, hogy beszélgessünk olyanokkal, akik nagy könnyedséggel énekelnek díszítéseket, mert a hallás az emlékezetben egy bizonyos képet és elképzelést hagy, ami nem kis segítséget jelent. A tizedik, hogy gyakoroljunk fáradhatatlan szorgalommal, nem úgy, mint némelyek, akik egy-két alkalom után, hogy nem sikerült a dolog, rögtön felhagynak vele, és a Természetet vádolják, hogy nem adta meg nekik azt a készséget és rátermettséget, ami szükséges ehhez a művészethez. Amivel neki tulajdonítják azt, amit a lustaságnak kellene, s így (véleményem szerint) nagyot tévednek. Úgyhogy teljesen biztos vagyok benne, hogy az Ekhótól hangilag vezetett tanítvány, aki mozdulatait tükörrel ellenőrzi, és az állandó gyakorlással segíti magát, és azzal, hogy hallgatja azokat, akik könnyedén énekelnek, olyan készséget szerez, hogy könnyen tud futamokat alkalmazni bármilyen fajta madrigálokban vagy motettákban. De mivel ezen szabályokhoz szükséges néhány kottás példa, amelyek révén skálázva [passeggiando] fokozatosan meg lehet szerezni a gége ügyességét; kinyomtatván az alábbi kottákat és visszavezetve egy rövid rendszerre, amint azt a fenti szabályokban előadtam; azt mondom, hogy a tanítvány, abban az órában, mikor már az étket megemésztette, menjen el egy visszhangos völgybe vagy barlangba, vagy más helyre, és miután egy tükröt tart a szeme előtt, kiegyenesíti a nyelvét a mondott módon, és a fejét szilárdan tartja, és testének más részeit is, próbálja meg ezekkel a hangokkal lassanként kifújni a levegőt, "o" hangzóval, azon okból, amit majd alább elmondok. (1. kottapélda) Ezek tehát a skálák, és oly módon vannak megszerkesztve, hogy könnyű kezdetet biztosítsanak ezen vállalkozásnak, ahol, meg kell mondanom, semmiképpen nem szabad továbbmenni az egyik futamról a másikra, anélkül, hogy az előzőt nagyon jól megértettük és megtanultuk volna. Még el kell mondanom azt is, hogy ha nem írtam kulcsot ezek elé a futamok elé, azt azért tettem, hogy bármely hangról el lehessen kezdeni őket, úgy mint ut, re, mi, fa, sol, la. Így emelkedve és leszállva, mind a térben, mind a sorban. Mindezekhez még hozzáteszem ezt a másikat, amely, bár az első kvint, míg emez oktáv terjedelmű, de ebben megtalálhatók az összes futamok. Legyenek így váltogatva - egyébként is keverhetők egymással -, hol elhagyva az egyik elejét és egy másikkal helyettesítve, hol valamelyiknek a közepét egy másikkal befejezve, avagy éppen megfordítva. Először tehát az egyszerű hangokat sorolom, majd a kettőzötteket, anélkül hogy most elmondanám, a madrigálnak mely helyén és mely szótagján kell alkalmazni a futamot, miután egyelőre nem írok másról, mint annak a módjáról, miként kell a gége ügyességét és készségét megszerezni. De mivel csak kevéssé vagy egyáltalán nem elégítené meg a tanítványt, ha - miután szorgalommal és a fentebb mondott sorrendben megszerezte a gége ügyességét - nem tudna futamokat alkalmazni a madrigálokban vagy más dolgokban, amiket énekel, ezért, ideírván ezt a madrigált, elmondok sok szabályt, amely ilyen alkalmakhoz szükséges. (2. kottapélda) Tudom persze, hogy ez a madrigál régi, de példaként akartam bemutatni azért, hogy a jó énekes megfigyelje a rendet és a szabályokat valamely dologban, amely éneklés céljából elékerül, és hogy minél világosabban meg lehessen érteni a rendet és a szabályokat, amelyeket ebben szem előtt kell tartani, és amelyeket most itt leírok. Az első szabály tehát, hogy ne tegyünk futamokat máshová, mint a zárlatokba, mert lezárva a harmóniákat, a befejezésnél nagy gyönyörűséggel lehet ékíteni anélkül, hogy megzavarnánk társainkat. De azért persze nem tilos, hogy mielőtt a zárlathoz érnénk egyik hangról a másikra lépve, elhelyezzünk néhány finom díszítést, amint az lépésről lépésre a fent nyomtatott madrigálnál is látható, vigyázva azonban a helyre, ahol megengedhető, és ahová jól illik. A második szabály, hogy egy madrigálban ne legyen több négy vagy öt díszítésnél, azért, hogy a fül, ritkán ízlelvén az édességet, mindig inkább vágyakozzék azt hallani. Ami nem történnék meg, ha állandóan díszítve énekelnénk, mert a tetszetős futamok unalmassá válnának, ha a fül megcsömörlene tőlük. Ezt mindig tartsuk szem előtt, mivel sokan vannak, akik nem nézvén sem félhangot, sem leszállítást, sem arra nem ügyelve, hogy kifejezzék a szavak értelmét, egyébre sem törekszenek, mint hogy futamokat énekeljenek, és meg vannak győződve arról, hogy a fülnek így gyönyörűséget szereznek. Amiért is unalmassá válnak, és mindenki kárhoztatja őket. A harmadik szabály az, hogy a szó utolsó előtti szótagján kell futamokat képezni, azon célból, hogy a szó végével fejeződjék be a futam is. A negyedik, hogy amikor csak lehet, olyan szóra és szótagra helyezzük a futamot, amelyben "o" magánhangzó található, és nem más. És azért, hogy ezt a szabályt jobban megértsük, most elmondom, hogy (mint azt mindenki tudja) öt magánhangzó van, melyek közül némelyik, mint az "u", rémisztő hangzású a fül számára, kivált, ha futamot éneklünk vele, úgy tűnik, mintha üvöltő farkast ábrázolnánk vele. Amiért is nem győzök csodálkozni azokon, akik a madrigálnak, amely így kezdődik: Ultimi miei sospiri, az első szótagjára futamot tesznek, mondom, nem győzök csodálkozni rajta. Mindenekelőtt azért, mert semmiképpen sem szabad futammal indítani, és még azért is, mert ezzel a magánhangzóval megnő a hangzás félelmetessége és sötétsége. És más hangzók, mint az "i", ha futamot képezünk vele, egy kis állatot idéz, amely vinnyog, mert elvesztette az anyját, bár megengedem, hogy a szoprán számára kevésbé csúnya az "i"-vel való éneklés, mint más hangfajok számára. A fennmaradt többi magánhangzót gond nélkül lehet használni. Mégis, különbséget tévén köztük, azt mondom, hogy az "o" a legjobb, mivel általa szól a hang a leggömbölyűbben. A többivel nem olyan jól összpontosul a levegő a futamok képzéséhez, mivel nevetéshez hasonló arccal képezzük őket. Mindazonáltal, nem erőltetvén annyira ezt a szabályt, az énekes jó ízlésére hagyatkozom. Az ötödik szabály az, hogy amikor négyen vagy öten énekelnek együtt, az egyik helyet kell adjon a másiknak, mert ha hárman vagy négyen egy időben énekelnének futamot, összezavarnák a harmóniát. És hogy mit értsünk ezen a szabályon, arra jó példát láthatunk a fenti madrigálban. Azt gondolom, ezzel teljesítettem mindazt, amit N.god tőlem kívánt, és hogy mindazon zenészek, akik az én szabályaimnak engedelmeskednek, maguktól tudjanak futamokat énekelni, itt alant, az ő igényeiket és a magaméit kielégítendő, leírok néhányat azok számára, akik el tudnák énekelni őket valamelyes gráciával. Ahol is a következő rendet tartom: előre helyezem a zárlatokat és utóbb a futamokat (a legszebbeket), mert ha le akarnám írni az összeset, mellyel a zárlatokat díszíteni lehet, akkor inkább hangszerjátékra való futamokkal telnék meg a könyv, semmint énekelni valókkal. Hozzáteszem ehhez még a Vago augelletto díszített dallamát. (3. kottapélda) Tudom jól, hogy sok irigy bírálja majd ezen új művemet, nem csak azzal, hogy fölösleges, hanem mert ráadásul hamis alapokra épít. Fölösleges, mondják majd, mert a díszítés a természettől jön, hamis, mert futamok éneklése közben sok disszonancia adódik. Amire röviden azt felelem, hogy való igaz, a gége alkalmassága a természettől van, de az én szabályaim nélkül mégis lehetetlen dolog megtanulni a futamok használatát, mivel bár a természet adja a készséget, a művészet nyújtja a módot, mely nélkül nem jönne létre semmi jó. Sőt többet mondok. A természet, igen bőkezű anyaként, mindenkinek megadja a lehetőséget, hogy képes legyen elsajátítani ezt a művészetet (nem beszélek most némely szerencsétlen beszédhibásról, vagy a természet mostohagyermekéről, aki nem érdemelte ki tőle ezt az adományt). De mivel nem akarják tudomásul venni és azt használni, ami ehhez szükséges, saját maguknak ártván, megfosztják magukat ezen művészettől. És hogy ez igaz legyen, azt szeretném, ha ezek az irigyek megpróbálnák, mert biztos vagyok benne, hogy ha vennék a fáradságot, ami szükséges az én szabályaimhoz, megértenék azt, amit lustaságuk miatt szidalmaznak, hacsak nem lennének annyira szerencsétlenek, hogy csak azért jöttek a világra, hogy rosszat mondjanak másra. Röviden még elmondom, hogy igen, igaz, hogy futamokat énekel- ve néha valamely hibát is ejtünk, de a futam gyorsaságával és szépségével elfedi azt, oly módon, hogy sem a disszonancia, sem a hamisság nem vehető észre. Ezért nem tudok más tanácsot adni ezen irigyeknek, mint hogy hallgassanak és tanuljanak, mert végül is a lovagi éneklés igazi módja, amely a fülnek is kellemes, a díszített éneklés. És ugyanezen a véleményen van Gio. Domenico da Nola tisztelendő úr, Gio. Ant. Filodo tisztelendő úr, Stefano Lanno úr, Rocco úr és végül Gio. Tomasso Cimelli úr, akik azon kívül, hogy képesek ismét megújítani a zenét, amikor az már csaknem elveszett, szerénységgel, jósággal, erényekkel vannak felruházva, és minden mással, ami az angyali és isteni lélek sajátja. Most hát rajta, aki nem tudja, tanulja meg! És hogy megmutassam, mennyire jó szívvel állok mindenki szolgálatára és segítségére, egészen a dadogókig, ebben a gyönyörű művészetben, íme, hozzáteszem még a legjobb és legbiztosabb orvosságokat, melyek jó hangot adnak, és amelyeket hivatásom gyakorlása közben össze tudtam gyűjteni. Igen hasznos, jó hang nyerésére, gyakran használni azokat a módokat, amelyeket Néró (aki annyi gyönyörűségét lelte a zenében) sem vetett meg (mint arra hivatkozik Suetonius), hogy azoktól szebben tudjon énekelni. Jó szer még ólomlemezt tartani a gyomrunkban, ahogy azt maga Néró is tette. Jók még a következő pilulák, kivált, amikor a hang megromlott az őt belepő nedvességtől: vegyünk négy szárított fügét, hámozzuk meg, és vegyünk négy dramma erdei mentát és hasonlóképpen egy scrupulum4 gumiarábikumot, és törjük össze mindezt egy mozsárban, és készítsünk labdacsokat, amelyekből egyet tartsunk éjjel-nappal a szánkban. Íme itt ez a másik: vegyünk négy rész édesgyökeret és kettőt tömjénből és egy scrupulum sáfrányt, és jól összetörve mindezt felengedjük egy kis borral, és folyamatosan használjuk. A káposztaleves is hasonlóan jó hatású. És mindezeknél nem kevésbé jó orvosság rekedtség ellen kassziát enni, süteménynek megsütve, késsel felszeletelve. Hasonlóképpen jó orvosság a Mesoéból való lochsanum, és még jó egy kis szandrak-gyantával, squillitico ecettel és egy kevés mézzel való gargarizálás. Ennyit tehát röviden a szájon át bevett dolgokról, amikor a hang baja a torok hurutosságából adódik, amelyre, ha külső orvosságot szeretnénk, lehet használni ezt a keveréket anélkül hogy elmerülnénk a kenőcsök, krémek és más kenhető dolgok sokaságában, lévén ezek undorító és csúf dolgok. Vegyünk tömjént, szandrak-gyantát, stiraxot (storax calamita), erdei mentát, és parázsra vetvén, orron és szájon át lélegezzük be a füstjét. És ha véletlenül szárazság miatt lenne rossz a hang, ami ritkán fordul elő, vegyünk tört olajat, ahhoz keverjünk annyi cukrot, hogy olyan legyen, mint a méz, és ezt lassan nyeljük le, és kivált, amikor nyugodni térünk, vegyünk belőle egy kanálnyit. Erre a célra jó még a tyúkleves is, és a szárított füge alaposan megáztatva. Röviden szándékoztam felsorolni mindezt azok számára, akiknek szükségük van gyógyszerre, hogy szemléltessem, mennyire elmélyültem a mesterségben, és minden más dolgaimban, és csókolom N.god kezét. (1565) Virágh László fordítása _____________

270 WiseGentleman 2008-07-08 14:55:53 [Válasz erre: 266 Popriscsin 2008-07-08 11:23:05]
A börtönben majd lefogyok, hehehe... Bajorország sajnos nem alkalmas wellness slimming dietre, a Weisswurst-tal, Sauerbraten-nel meg a Brotzeitteller-rel, ugyebár.

269 macskás 2008-07-08 14:55:30 [Válasz erre: 267 WiseGentleman 2008-07-08 14:54:41]
Télleg ilyen súlyos 1éniség vagy?

268 WiseGentleman 2008-07-08 14:55:03 [Válasz erre: 266 Popriscsin 2008-07-08 11:23:05]
Hanem az, hogy hasfájást kap a szellemességedtől...

267 WiseGentleman 2008-07-08 14:54:41 [Válasz erre: 265 unicornis 2008-07-08 11:02:48]
Magyarosabb, mint a leamortizálódás...

266 Popriscsin 2008-07-08 11:23:05 [Válasz erre: 263 WiseGentleman 2008-07-08 10:39:25]
Tudod, az ínyencség nem azt jelenti, hogy az ember (amerikai módra..) 150 kilósra zabálja magát.... :-))))))))))

265 unicornis 2008-07-08 11:02:48 [Válasz erre: 263 WiseGentleman 2008-07-08 10:39:25]
már megint w hasánál kötünk ki...offoljuk a topicot- mily\' szép és magyaros kifejezés. Válasz a Haspókban.

264 tiramisu 2008-07-08 10:55:52 [Válasz erre: 263 WiseGentleman 2008-07-08 10:39:25]
Rendben! ÓLRÁJT és oké! HOVÁ küldjem? Ő gourmand én, gourmet.... Csök-csök!

263 WiseGentleman 2008-07-08 10:39:25 [Válasz erre: 261 Popriscsin 2008-07-08 09:55:17]
A te szellemi színvonaladat egyedül a csökött humorérzéked magyarázza. Inkább küldd magad helyett unicornist, ő legalább gourmand.

262 tiramisu 2008-07-08 10:34:13 [Válasz erre: 261 Popriscsin 2008-07-08 09:55:17]
Sajnos ismerek jó pár magyar diplomást, aki biz az intelligenciából sosem kapott jelest, még jegyet sem! Ma meg kreditet sem! Bár ahogy olvasom a Te szellemi igényeid is eléggé behatároltak! :-)))

261 Popriscsin 2008-07-08 09:55:17 [Válasz erre: 260 WiseGentleman 2008-07-08 09:49:36]
Mi van, ti amerikai iskolákban tanultatok? Az talán magyarázná szellemi igényeiteket.... :-)))))))

260 WiseGentleman 2008-07-08 09:49:36 [Válasz erre: 257 Popriscsin 2008-07-08 08:39:43]
Barátom, néhány hónap még arra sem elég, hogy igazi kultúrsokkod alakuljon ki. Egy társadalom megismeréséhez és jogos megítéléséhez évek kellenek! (Az első pár hónap eufórikus rácsodálkozás, utána jön a kultúrsokk és végül a csendes elfogadás, előnyökkel, hátrányokkal együtt.) Tegyük hozzá, ez igaz arra az amerikaira-angolra-németre is, aki rövid időre Magyarországra jön, aztán mond mindenféle f.szságot.

259 Popriscsin 2008-07-08 09:43:08 [Válasz erre: 258 tiramisu 2008-07-08 09:05:57]
Egyszerű gondolatmenet! Illik az ily elméhez!!! :-)))))))))))

258 tiramisu 2008-07-08 09:05:57 [Válasz erre: 257 Popriscsin 2008-07-08 08:39:43]
Szerinted! Gyorsan elintézed a dolgokat.Persze lehet benne valami, ha Te nem találtad meg a számításod! :-) Ám lehetséges, hogy pont emiatt mégsem annyira butácskák?

257 Popriscsin 2008-07-08 08:39:43 [Válasz erre: 256 WiseGentleman 2008-07-08 08:32:44]
Én csak néhány hónapot éltem odaát, de az egy életre elég volt, és sokmindenben \"eccerű\" hozzászólásához hasonló a véleményem. Nem lebutított, hanem eredendően saját kultúra nélküli butácska nép. Wisénwk való pont!

256 WiseGentleman 2008-07-08 08:32:44 [Válasz erre: 255 eccerű 2008-07-08 07:49:12]
Igenám, de a minőség meghatározása is fokozatosan változik, s ezt a változást is csupán a való életben sajátíthatom el, s nem az iskolapadban. Mellesleg, mennyi tapasztalatod van az amerikai társadalomról, kíváncsi lennék...

255 eccerű 2008-07-08 07:49:12 [Válasz erre: 254 WiseGentleman 2008-07-07 09:05:57]
Szinte minden szakma csak a művelés során sajátítható el. Csak éppen azt meg kell tanulni, hogy miképpen kell művelni. Ha olyan tanítja, aki \"gyorstalpalón\" végezte el, az nem fogja tudni megtanítani. Nézd meg az amerikai társadalmat: a végletekig lebutították, és ahelyett, hogy az emberek tájékozódnának, beperlik a gyártókat, hogy nem tájékoztatták őket minden kézenfekvő dologról. Ez vár ránk is. Nem, barátom, amit én képviselek, az a minőség. Az más kérdés, hogy ez valóban kimegy a divatból.

254 WiseGentleman 2008-07-07 09:05:57 [Válasz erre: 253 eccerű 2008-07-07 07:54:12]
Vannak olyan szakmák, amelyek ugyanakkor csak a művelés során sajátíthatók el. \"Learning on the job.\" Amit te képviselsz, az egy \"old school\" megközelítés, de egyre inkább kimegy a divatból.

253 eccerű 2008-07-07 07:54:12 [Válasz erre: 211 WiseGentleman 2008-07-03 21:52:15]
(nyilvánvaló az is, hogy biológus bachelor diplomával nehezen lehet hárfást master-t szerezni, előbb ugyanis illik megtanulni kottát olvasni, meg ilyenek, dehát, ott a life-learning, ugyebár...) közel sem olyan nehezen, mint gondolnád, és ez a gondom. Mert ennek a hárfásnak papírja lesz arról, hogy ő mindent tud a hangszerén, ad absurdum még taníthat is. Ilyen tudással.

252 Kúp Flóris 2008-07-06 22:23:30 [Válasz erre: 251 macskás 2008-07-06 10:51:42]
Zamat őrze ? Ne ! Pa nyulai pá link: In dysz pozit - Ívó? Hal kan dúr ba rát(h) horgász(t)? kanhalba rá(n)t

251 macskás 2008-07-06 10:51:42 [Válasz erre: 250 WiseGentleman 2008-07-06 10:49:50]
Erre iszunk:))))))))))))

250 WiseGentleman 2008-07-06 10:49:50 [Válasz erre: 249 macskás 2008-07-06 10:47:32]
Oké, akkor én meg a nyilvánosság előtt is elnézést kérek a sértőnek találtatott \"kandúrbarát\" kifejezésért.

249 macskás 2008-07-06 10:47:32 [Válasz erre: 247 WiseGentleman 2008-07-06 09:59:50]
A panyolait nem ígérem, házipálinkát igen:)

248 macskás 2008-07-06 10:46:27 [Válasz erre: 246 WiseGentleman 2008-07-06 09:58:21]
A jel ott vót, csak észre kellett vóna venni:) Antall Józsefet pedig a pol. homokozóba írd, azt úgysem olvasom:)

247 WiseGentleman 2008-07-06 09:59:50 [Válasz erre: 244 macskás 2008-07-06 09:53:26]
Kupicát, ha lehet, panyolai szilvapálinkával...

246 WiseGentleman 2008-07-06 09:58:21 [Válasz erre: 244 macskás 2008-07-06 09:53:26]
Folytatod...? Akkor ne sértődj meg, ha hasonló stílusban kapsz reakciót. Akinek rinocéroszbőre van, annak ne legyen mimózalelke, mondta egykoron Antall József.

245 macskás 2008-07-06 09:57:01 [Válasz erre: 244 macskás 2008-07-06 09:53:26]
természetesen közép-európai

244 macskás 2008-07-06 09:53:26 [Válasz erre: 243 WiseGentleman 2008-07-06 01:06:59]
Vicém, a középeurópai viselkedés nálam megvan, veled ellentétben. A barát kitételen pedig elgondolkodom, hogy sértés-e, tudod, madarat tolláról... Selyemzsinórt kérsz, vagy ampullát:)))))))))?

243 WiseGentleman 2008-07-06 01:06:59 [Válasz erre: 241 macskás 2008-07-06 00:21:19]
Te kezdted, barátom... Viselkedj közép-európai polgár módjára, s akkor a fogadjisten is megfelelő lesz. Ennyit tudok mondani itt és most, megfelelő adag Franziskaner Dunkles Weissbier után...

242 macskás 2008-07-06 00:32:00 [Válasz erre: 239 WiseGentleman 2008-07-05 21:28:42]
Dógom vót nem mindig érek rá:( De akkor: Hello

241 macskás 2008-07-06 00:21:19 [Válasz erre: 240 WiseGentleman 2008-07-05 21:40:02]
Lehet, hogy kandúrbarát (ha ez én lennék)fórumtársadnak tetszik unicornis Wagner-játéka, viszont nem tetszik viceman stílusa, mégha kandúr is esetleg. Nagyon nem. Egyébként több dologra nem reagáltál, Wise. Fényezni pedig mindenki tudná magát. Én is, unicornis is valószínűleg. De nem eről szól a fórum. Esetleg nyithatnál egyet:) Üdvözöl

240 WiseGentleman 2008-07-05 21:40:02 [Válasz erre: 234 unicornis 2008-07-05 20:41:38]
Ha most erre ugrom és hozzáteszem, hogy nem, de Csajkovszkijt, Bizet-t, Schubertet, Haydnt, Prokofjevet játszottam első pultban, akkor jön macskaetető kolléga, hogy fényezem magam, hehehe... Ki van ez tanálva... Inkább fényezd magad te, papóca, az még kandúrbarát fórumtársunknak is tetszik, mondd el nekünk, hol játszottál Wagnert... Tényleg, egy kérdés, ami motoszkál bennem: a katonaságnál nem te voltál véletlenül az ezredkürtös? Mert akkor furcsa lenne, ha kiosztanál engem, szerény amatőrt, amiért a zpk. pol. h. hdgy. et. fülébe nyiszáltam kedvenc nótáját...

239 WiseGentleman 2008-07-05 21:28:42 [Válasz erre: 233 macskás 2008-07-05 14:51:51]
Te akartál elmenni pajtás, én meg csupán rád hagytam. De ha már itt vagy, welcome back...

238 WiseGentleman 2008-07-05 21:27:26 [Válasz erre: 234 unicornis 2008-07-05 20:41:38]
Miért, te játszottál? Csak nem te voltál a kedvenc gikszerezőm...

237 WiseGentleman 2008-07-05 21:25:55 [Válasz erre: 235 unicornis 2008-07-05 20:46:08]
Annak több útja van, hehehe...

236 musicus2 2008-07-05 21:20:20 [Válasz erre: 235 unicornis 2008-07-05 20:46:08]
Wise, miért töltöd itt az időd? Gyere mesélj a gasztronómiáról!

235 unicornis 2008-07-05 20:46:08 [Válasz erre: 227 macskás 2008-07-05 10:09:31]
- mi van a \'97 óta készüló PhD-vel? Feladtad a \"global professional elite\"-hez való tartozást Apróér\'? ...

234 unicornis 2008-07-05 20:41:38 [Válasz erre: 224 WiseGentleman 2008-07-05 10:00:03]
köszi macskás. Vasskalap barátunkat az előképzős furulyaszólam determinálja zeneileg. Kérdés: bocika wazze, te mikor játszottá\' wagnert bármilyen pultban...? :)

233 macskás 2008-07-05 14:51:51 [Válasz erre: 232 WiseGentleman 2008-07-05 10:32:49]
El lettem kűdve:) Hol hagytad a humorérzékedet? :))))

232 WiseGentleman 2008-07-05 10:32:49 [Válasz erre: 231 macskás 2008-07-05 10:24:20]
Akkor eriggy a dolgodra...

231 macskás 2008-07-05 10:24:20 [Válasz erre: 230 WiseGentleman 2008-07-05 10:21:19]
Igen, meg a carrier. Mán a neved is irritáló bír lenni, de nem piszkállak, mer dógom van. A Portraitra mér nem reagálsz a nagy Vice-ságoddal? :)))))))))))))))))

230 WiseGentleman 2008-07-05 10:21:19 [Válasz erre: 228 macskás 2008-07-05 10:10:03]
Igenám, de ha egyszer megtanulsz angolul, rájössz, hogy a hordár az porter! Ejnyebejnye, mindig oldalba rúg az a büdös tényanyag... :)

229 WiseGentleman 2008-07-05 10:19:42 [Válasz erre: 227 macskás 2008-07-05 10:09:31]
Unicornis már előttem megtette, jómagam csak adalékokat közöltem, hehehe...

228 macskás 2008-07-05 10:10:03 [Válasz erre: 226 WiseGentleman 2008-07-05 10:04:02]
Én a Te hordárságodat írom, vedd mán észre!

227 macskás 2008-07-05 10:09:31 [Válasz erre: 220 WiseGentleman 2008-07-05 00:27:38]
Te, ez nem tömény nyálverés? Tanársegédség, academic career (carrier, hihi) Academy, professors, English, abroad... A Portrait of the Artist of a Young Man, hogy egy klaszzikust idézzek... Sztem unicornis is tudna fennhéjázgatni (bár unicornis:) )...

A lapunkban megjelent szövegek a Café Momus, vagy a szerző kizárólagos szellemi tulajdonát képezik és szerzői jog védi őket.
A szerkesztőség külön, írásos engedélye nélkül mindennemű (részben vagy egészben történő) sokszorosításuk, felhasználásuk, kiadásuk és terjesztésük tilos.