Bejelentkezés Regisztráció

Könyvek

Virág és Pillangó

2000-04-28 00:00:00 -T.P.-
\"VirágVirág és pillangó
Kóruskönyv huszadik századi magyar művekből
Egyneműkarok

Minden válogatás, számadás is egyben. Számadás arról, hogy’ állunk, mink van, mi hiányzik. Számadást végzett a KÓTA és az Athenaeum 20000 Kiadó felkérésére Kollár Éva, Párkai István és Sapszon Ferenc vezette szerkesztőbizottság is, amikor a millennium tiszteletére reprezentatív kórusmű-antológiát válogatott a 20. század magyar kórusterméséből.

A szerzők névsora a jól ismert „sztároktól” a most induló fiatalokig terjed. Bartók, Bárdos vagy Kodály mellett jól megfér Gyöngyösi Levente, Mohay Miklós és Reményi Attila is. Nyilván sokan kimaradtak, mások nem pont ezeket a műveiket válogatták volna be, de a szerkesztők vállalják szubjektivitásukat. Nem is tehetnek mást. Egyetlen válogatás sem felelhet meg mindenki kedvének. A két kötet összeállításakor szempont volt, hogy az énekelhetőség széles skáláján mozogjanak a művek, hogy az egyházi zene épp’ úgy reprezentálva legyen, mint a népdal feldolgozás, illetve, hogy a régi népi szövegek és a legkiválóbb magyar költők verseire írt kórusművek is helyet kapjanak.

A vegyeskari kötetben - Zengő csudaerdő - 25 szerző 38 műve, vagy műrészlete található a Dana, dana-tól a Csodafiú-szarvas-ig terjedően mintegy 240 A/4 –es oldalon. Az egynemű karokat felvonultató második kötet - Virág és pillangó - 31 zeneszerző 43 gyermek-, női-, és férfikari ópuszát tartalmazza a Jószágigéző-től a Planctus Mariae-ig.

A kötetek ára egyenként 3500 Ft, ami azt is jelenti, hogy a karvezetők nem fogják megrohanni a zeneműboltokat, hogy minél előbb hozzájuthassanak a kottákhoz.

További – igen súlyos - probléma, hogy az egyes műveknél általában nincs feltüntetve, hogy az adott mű, kapható-e és ha igen, hol és mennyiért. (Kivételt képez az Ars Nova Kiadó, akik jó üzleti érzékkel minden elérhetőségüket feltüntették.) Így tartok tőle, ha el is fogy idővel a tervezett 2500 példány, ezek sok évre előre a jó minőségű fénymásolatok alapját fogják majd biztosítani. Mondhatjuk, hogy ez legyen a kiadók, illetve a Jogvédő Hivatal gondja, de amíg a kiadók kénytelenek olyan árat szabni, ami 100 eladott példány után is rentábilissá teszi a kiadványt ahelyett, hogy 1000 példányban gondolkodhatnának, ami tized akkora eladási árat jelentene, addig a (Tamás-)templom egerénél is szegényebb kórusok továbbra is fénymásolni fognak. Ezzel a kör be is zárul.

Jó, hogy megjelent ez az antológia. Forgassák szeretettel és főleg élvezettel. Jó érzés, hogyha már régóta nem is tartozunk a világ zenei főáramlatába, a kóruspiacon van mire büszkének lennünk.


A lapunkban megjelent szövegek a Café Momus, vagy a szerző kizárólagos szellemi tulajdonát képezik és szerzői jog védi őket.
A szerkesztőség külön, írásos engedélye nélkül mindennemű (részben vagy egészben történő) sokszorosításuk, felhasználásuk, kiadásuk és terjesztésük tilos.