Bejelentkezés Regisztráció

Könyvek

Tudós könyv (Bali János: A furulya)

2008-01-04 09:30:00 Johanna

\"Bali BALI JÁNOS: A furulya
280 oldal
5900 Ft
Editio Musica Budapest
2007

Talán sokakban felmerül a kérdés: miért kell egyáltalán könyvet írni a furulyáról? Persze csak kevesen tudhatják, milyen hosszú út vezetett odáig, míg lassanként végre Magyarországon is elfogadottá vált, hogy a furulya nem tekinthető már annak az egyszerű kis játékszernek, ami még néhány évtizede is volt. Amíg tíz-tizenöt éve csak családias hangulatú továbbképzéseken és régizenei kurzusokon lehetett érdemi információkat szerezni erről a hangszerről, mára már az oktatási törvény szabályozza, hogy furulyát sem okíthat bárki.

A cél az, hogy csak valóban hozzáértők taníthassák ezt a hangszert is, ahogyan például hegedűt, zongorát, vagy fagottot sem taníthat senki szakirányú végzettség nélkül. A törvény alkalmazása azonban – a feltételezhető jó szándék ellenére – jelen pillanatban még nem feltétlenül a minőség javulását idézi elő, sőt bizonyos esetekben az ügyetlen szabályozás miatt épp ellenkező eredményre vezet. A felsőoktatás is le van még kissé maradva a kívánatos színvonaltól, de bízzunk benne, hogy ez a kérdés hamarosan megnyugtató módon megoldódik.

Mindenesetre már van egy kitűnő könyvünk, amelyből mindent megtudhatunk a hangszerről, s amely, azt hiszem, még főiskolai tananyag is lehet. Akár amatőrök, akár szakemberek, diákok, tanárok veszik kézbe, haszonnal forgathatják. A kiadványt nyugodt szívvel nevezem világszínvonalú munkának. Igaz, nem ígérhetek regényes, könnyű olvasmányt. Bali János tudós könyvet írt, mely elképesztő mennyiségű érdekes adatot, információt tartalmaz.

A furulya keletkezésének és fejlődésének rendkívül alapos, korszakokra bontott történetétől, a hangszerre írt metodikai anyagok felsorolásán át, a furulya fizikájáig és karbantartásáig minden megtalálható a könyvben. Gyakorló játékosok számára igen hasznos fogástáblázatokat, intonációs, hangolási technikákat is ismertet. Még azt is megtudjuk, milyen internetes oldalakat érdemes böngésznünk e tárgyban.

A könyv sok illusztrációt is tartalmaz. A szöveg közé ágyazva egy sor korabeli kép, kottapélda, táblázat, fekete-fehér fénykép segíti a jobb megértést, a Függelékben pedig gyönyörű színes fotókat láthatunk különböző múzeumokban fellelhető, több száz éves hangszerekről. Szintén ebben a részben egy kisebb fejezet külön foglalkozik a furulya magyar vonatkozásival is.

Érdekes dolgokat találunk a hangszer zenei, irodalmi, képzőművészeti szimbolikájáról is, megtudjuk például, hogy a régi időkben csak férfiak furulyáztak, de például az haut és bas hangszerek mibenlétét is alaposan megismerteti velünk a szerző. Izgalmas információkat olvashatunk a rokon hangszerekről, és arról is, miért tűnt el a színről a furulya egy időre, hogy aztán a XX. század régizenészei újra felfedezhessék maguknak. A legterjedelmesebb fejezet természetesen a barokk korszakról szól, hiszen a hangszer akkor élte virágkorát. Bali János nem restellte összegyűjteni, s nemzetiségük szerint listába rendezni a fellelhető összes barokk szerzőt, aki bármiféle művet komponált furulyára.

Megvallom, a hangszer fizikájáról szóló fejezet meghaladta a képességeimet, nem sikerült igazán megértenem a leírtakat, de valószínűleg ezt csak a saját természettudományos műveletlenségemnek köszönhetem. Mindenesetre, ha valaki erre kíváncsi, hát a könyvben megtalálja. Azt hiszem, nehéz volna olyasmit kérdezni a furulyáról, amit legalább néhány szóban ne érintene ez a kiadvány. És ha még többet akarunk tudni, elég végigböngészni a lapok alján álló temérdek hivatkozást, ahonnan kiderül, mit lehet még elolvasni (és mit olvasott el a szerző is) az adott tárgyban.

Remélem, a könyv eléggé borsos ára nem fogja elriasztani azokat, akiknek igen nagy szükségük volna rá, hogy e kiadványt mintegy munkaeszközként nap mint nap kézbe vegyék – vagyis a furulyát tanító tanárokat. De ha már az árnál tartunk: úgy gondolom, ennyi pénzért megérdemelt volna ez a könyv egy kényelmesebb használatot biztosító, tartósabb, keményfedeles borítást is.


A lapunkban megjelent szövegek a Café Momus, vagy a szerző kizárólagos szellemi tulajdonát képezik és szerzői jog védi őket.
A szerkesztőség külön, írásos engedélye nélkül mindennemű (részben vagy egészben történő) sokszorosításuk, felhasználásuk, kiadásuk és terjesztésük tilos.