Bejelentkezés Regisztráció

Könyvek

Bach - A tudós zeneszerző

2004-11-23 09:44:00 Könyves Klaudia

\"Christoph Christoph Wolff:
Johann Sebastian Bach - A tudós zeneszerző
Fordította: Széky János
A fordítást szakmailag ellenőrizte: Kamp Salamon
Felelős szerkesztő: Szalay Marianne
Szerkesztő: Balázs István
678 oldal
7500 Ft
Park Könyvkidó - 2004

\"Ami volt Newton a fizikusnak, az volt Sebastian Bach muzsikusnak\" - eme 18. században keletkezett idézet nyitja meg Christoph Wolff Johann Sebastian Bach - A tudós zeneszerző című könyvének prológusát, mely már finoman érzékelteti az olvasóval, hogy nem egy átlagos, Bach életének adatait pusztán kronologikus rendben felsorakoztató olvasmányt tartunk kezünkben.

A merésznek tűnő hasonlat azonban nem is a szerző szenzációt hajhászó kitalációja, hanem egy 1750 augusztusában, tehát Bach halála után néhány nappal keletkezett vitairat tárgya, melyben Agricola Bachot Newtonhoz hasonlítja, és rávilágít arra, hogy Bach zenéjét csak az igazi műértő képes megbecsülni, akárcsak Newton írásait. Newton a 18. század elején hatalmas hírnévre tett szert és éppen abban a városban bálványozták, ahol Bach élete utolsó 27 évét töltötte: Lipcsében. Ahogy a fizika sem volt Newton után ugyanaz, mint annak előtte, úgy Bach is hasonlóképp volt hatással a zenetörténet további alakulására.

Newton úttörő munkája és tudományos megközelítése párhuzamba állítható Bach művészetével, ami felhívja figyelmünket a zenei jelenségek tudományos jellegére, ahogy azt a könyv címe is magába foglalja. Ám a cím sem a könyv szerzőjének figyelemfelkeltő kitalációja; a \"tudós\" jelző ugyanis megjelenik már egy 1723-ban keletkezett levélben, amelyben Lipót herceg jellemzi így Bachot. A fentiekből is kiderül, hogy Christoph Wolff könyvének nagy érdeme, hogy az olvasmányosság és az érdekességek mellett tudományos igénnyel közelít Bachhoz, hasznosítva a Bach-kutatás legutóbbi fél évszázadának eredményét.

A kötet további figyelemre méltó erénye, hogy a korszak tágabb összefüggéseiben is bemutatja Bachot, kitérve például az egyes városok és intézmények akkori helyzetére, vagy a korabeli pénzek és megélhetési költségek bemutatására. Szintén örömteli a részletes életút bemutatása utáni függelék, melyben Bach életének eseményei kronologikus rendbe szedve találhatók meg, továbbá térkép, lutheránus egyházi naptár, pénznemek, költségek jegyzéke, zenei példák, részletes bibliográfia és műjegyzék is része a könyvnek. S bár a könyv ára semmiképpen sem mondható alacsonynak, az olvasó mégis egy mindenféle szempontból igényes, korszerű Bach-monográfiával gazdagodhat.


A lapunkban megjelent szövegek a Café Momus, vagy a szerző kizárólagos szellemi tulajdonát képezik és szerzői jog védi őket.
A szerkesztőség külön, írásos engedélye nélkül mindennemű (részben vagy egészben történő) sokszorosításuk, felhasználásuk, kiadásuk és terjesztésük tilos.