Bejelentkezés Regisztráció

Könyvek

Könyvek

2009-06-15
-- zéta --

Várkonyi Judit lazán előhívja a páciens legrejtettebb, sőt legféltettebb titkait, s mindezt a legtermészetesebb könnyedséggel, csevegve. Tapasztalatból ismerve Lukács Ervin szemérmes húzódozását a nyilvánosságtól, e könyv megírása szerintem hőstett. A Tanár Úr ugyanis oldottan, tanulságosan és szórakoztatóan, elgondolkodtató derűvel átszőtt életszemlélettel mesél.

Könyvek

2009-05-27
-- zéta --

„Ezentúl írni fogok az Operáról és koncertekről barátaimnak és jóakaróimnak.” – így kezdte az akkor 64 esztendős Szomory Dezső első zenei írását a Színházi Élet 1933. évi 47. számában. A Múlt és Jövő Könyvkiadó a Szomory Dezső Művei sorozat negyedik részeként most megjelentette a lapban 1933 és 37 között közreadott írásokat. Tanulságos olvasgatni őket.

Könyvek

2009-05-15
-SzJ-

Borsa Miklós negyvenkét évig volt az Operaház műszaki igazgatója. Most gondolt egyet, és kiöntötte magából emlékeit – és milyen jól tette! Olyan anekdotagyűjteményt tett közzé, ami kuriózum a maga nemében, úgy tartalma, mind nyelvezete tekintetében. Szerintem kihagyhatatlan.

Könyvek

2009-05-08
-Balázs Miklós-

A Rózsavölgyi gondozásában most megjelent Haydn-monográfia egy 2002-ben piacra kerülő angol nyelvű tanulmány magyar változataként kerül az olvasó kezébe. (A fordítás Malina János munkája.) Ha röviden akarnám jellemezni a kötetet, azt mondanám: korrekt és kompakt.

Könyvek

2009-04-27
-Balázs Miklós-

Claude Samuel kritikátlan, mikor ollóznia kéne, hallgatag, mikor magyarázatra várunk. Szőrmentén halad. Az írás fő csapása Clara Schumann személyiségének rajza, melyet a maga történetiségében, vagyis Clara szerelmi és művészi életében, házasságában és pályaképében ábrázol.

Könyvek

2009-03-20
-Balázs Miklós-

Surányi gondolatfutamai nem titkoltan Tábor Béla filozófiai tanításaira alapoznak. Ennek nyomán a szövegben több idézet olvasható Tábortól, mint bárki mástól, ám a citátumok rendszertelenül, és összefüggéstelenül bukkannak fel. Sőt, a könyv egész hivatkozásrendszere zavaros – mintegy a semmiből pattannak elő az összegereblyézett idézetek Nietzschétől vagy épp más hasonló tekintélyektől, melyeket ki tudja honnan előhordott outsider szerzőktől kölcsönzött, se-füle-se-farka bölcseletek kereszteznek.

Könyvek

2009-02-19
-- zéta --

Mély főhajtás a szerző, dr. Farkas Iván és a könyvet példásan gondozó Tudomány Kiadó előtt, amiért ezt a hiánypótló munkát közkinccsé tették. Bravúros teljesítmény volt, még ha itt-ott előfordulnak benne apróbb szépséghibák is. Az alcím szerint enciklopédiáról van szó, de ez bizony sokkal több annál: lexikon. Szakértőket megszégyenítően aprólékos és átfogó munka.

Könyvek

2009-01-08
-Balázs Miklós-

Bartha Dénes munkája az idei Haydn-emlékév örvén látott ismét friss nyomdafestéket és illatos papírt. Jóllehet a hazai Haydn-kutatás e könyv első kiadása (1961) óta jókorát ugrott az akkori tudásunkhoz képest, mégis érdemes újraolvasni ezt az egykor hiánypótlónak bizonyuló és mindenekelőtt jelentős kötetet.

Könyvek

2008-12-20
-Márok Tamás-

Seghers elsősorban nem az eddig megjelent szakirodalomra épít. Sok mindent kikutatott a Scala, a Metropolitan vagy épp az EMI archívumából, újságcikkekből, sok énekessel beszélt, akikkel Corelli föllépett, és igen jó viszonyt alakított ki a népes családdal is. Többször találkozott magával Corellivel is, de vele nem készített interjút. Nehéz megérteni, miért nem.

Könyvek

2008-12-09
-SzJ-

Az ötlet működőképesnek tűnik: egy koncerten tulajdonképpen egy kollektíva tagjai dolgoznak együtt, minden munkatársnak megvan a maga habitusa, egyéni vágya, elképzelése, és mégis, a sok különféle személyiség egységként lép fel, és egy közös cél érdekében nyújtja képességei legjavát. Ha ez működik, akkor nincs más hátra, mint a jelenséget a legapróbb részletekig megvizsgálni, és a tapasztalatokat átültetni a vállaltvezetés gyakorlatába.

A lapunkban megjelent szövegek a Café Momus, vagy a szerző kizárólagos szellemi tulajdonát képezik és szerzői jog védi őket.
A szerkesztőség külön, írásos engedélye nélkül mindennemű (részben vagy egészben történő) sokszorosításuk, felhasználásuk, kiadásuk és terjesztésük tilos.