Bejelentkezés Regisztráció

Könyvek

Könyvek

2011-01-24
-- zéta --

Ahogy sejteni lehetett, kiemelt intézményként a Magyar Állami Operaház sem kerülte el a titkosszolgálat figyelmét. Az ÁBTL nyilvántartása szerint például 1963-at megelőzően az 1031 munkavállaló közül 26 főt foglalkoztattak különböző minőségben, s még 1989-ben is 12-en dolgoztak nekik. Statisztikájuk szerint például 1963-ban az Operaházban 39 "kompromittálódott" személyt találtak, míg az Erkel Színházban 9-et.

Könyvek

2011-01-14
-Balázs Miklós-

Könnyen kezelhető és jól átlátható kötetet kapunk, mely három megkerülhetetlen romantikus művész, Chopin, Schumann és Liszt pályaképét, személyiségét és zenetörténetben betöltött pozícióját vázolja fel kompakt módon, objektíven, sok konkrét adattal.

Könyvek

2011-01-04
-Balázs Miklós-

Liszt nem biográfiát ír, az ilyesmi nem az ő dolga, s talán nem is érdekli. Lazán szőtt esszét farag Chopin alakja köré, olyat, amelyben legalább annyi a Liszt, mint a Chopin. Ha ugyan nem több. Csapongó, markánsan művészi igényű, már-már szépirodalmi értékű szöveg az övé, közelebb áll a liszti muzsika jól ismert érzelmi hullámzásához mint egy tárgyilagos emlékezés-kötet józan megfontoltságához.

Könyvek

2010-12-28
-Heiner Lajos-

E két biográfia a hangzó hagyatékhoz szolgáltat írásos dokumentációt. Nélkülözhetetlen olvasmány mindazoknak, akiket az elmúlt század operaéneklésének két óriása érdekel.

Könyvek

2010-11-17
-Varga Péter -

A mű alapvetően egy zenetörténész kutatásainak eredményét foglalja össze, és nem kifejezetten a nagyközönségnek készült. A tudományos alapossággal megírt könyvet jól fordított, gondosan szerkesztett magyar változatban vehetjük a kezünkbe.

Könyvek

2010-11-12
-SzJ-

Oliver Sacks a zene és az emberi elme kapcsolatát járja körül, korábbi munkáihoz hasonlatosan ezúttal is a szokatlan neurológiai esetek sorolását használva alapnak.

Könyvek

2010-06-07
-Balázs Miklós-

Első pillantásra a Rasmussen-tanulmány egyik felbecsülhetetlen értékének tetszik, hogy olyan iratokba is betekintése nyílt a szerzőnek, melyek akár új ablakokat is vághatnának az életműre a Szvjatoszlav Richter pályáját, életrajzát, munkásságát kutatóknak. Le kell szögeznem: nem vágnak.

Könyvek

2010-04-28
-- dni --

A könyv tulajdonképpen néhány beszélgetés "jegyzőkönyve", de ha mindössze ennyi lenne, már akkor is megérdemelné a figyelmünket, tudniillik Kurtág György – gyakorlatilag – soha nem ad interjút. Varga Bálint András szerencsére óvakodik a sablonos riporteri maníroktól, nem kérdez alá, illetve tulajdonképpen nem is feltétlenül kérdez, hanem csak katalizálja, inspirálja és irányítja a társalgást. Az eredmény néhány tartalmas eszmecsere, egyfajta mélyinterjú.

Könyvek

2010-04-21
-- zéta --

Van itt minden. Visszaemlékezés, műelemzés, szerzői pálya bemutatása, interjú az elmúlt négy és fél évtizedből. A tanulmányokat Peskó rokonszenvesen vezeti fel egyenként, a kötetet bevezető írás pedig afféle önéletrajz. Nem ismeretterjesztő, nem is zenetudósi munkák ezek, hanem valahogy a kettő között. Könnyeden csevegő, de mégis alapos.

Könyvek

2010-02-22
-Balázs Miklós-

Smoleńska-Zielińska érzékeli és akceptálja a határokat a sok és az elég között, tudja, meddig akar elmenni, mert érzi, meddig mehet el. A tények nála valóban tényszerűek, ha kell, hidegek és hallgatagok, az összefüggések kellően és alaposan indokoltak, beszélnek jóról, rosszról, egy összetett, félénk és szenzibilis, de a nemes küzdelemtől sosem megriadó jellemről.

A lapunkban megjelent szövegek a Café Momus, vagy a szerző kizárólagos szellemi tulajdonát képezik és szerzői jog védi őket.
A szerkesztőség külön, írásos engedélye nélkül mindennemű (részben vagy egészben történő) sokszorosításuk, felhasználásuk, kiadásuk és terjesztésük tilos.