vissza a cimoldalra
2018-11-15
részletes keresés    Café Momus on Facebook rss
Bejelentkezés
Név
Jelszó
Regisztráció
Legfrissebb fórumaink
Mi újság a Magyar Állami Operaházban? (61316)
Nemzeti Hangversenyterem - és más helyszínek (4097)
Milyen zenét hallgatsz most? (25002)
Momus társalgó (6349)
Kedvenc felvételek (149)
Társművészetek (1278)
Kedvenc előadók (2824)
Haladjunk tovább... (214)
A komolyzene jelene és jövője Magyarországon (2283)
Kedvenc művek (143)

Olvasói levelek (11292)
A csapos közbeszól (95)

Balett-, és Táncművészet (5575)
Élő közvetítések (7511)
Opernglas, avagy operai távcső... (20163)
Operett a magyar rádióban (1949-1990) (2993)
Kimernya? (2837)
Nagy koncertek emlékezete (35)
A nap képe (2107)
Lisztről emelkedetten (932)
Pantheon (2280)
Kemény Egon zeneszerző (Wien, 1905 - Budapest, 1969) (1529)
Franz Schmidt (3222)
A magyar zenei élet elfeledett vagy kevéssé ismert művészei (1155)
Miller Lajos (87)
Palcsó Sándor (229)
musical (180)
Gioacchino Rossini (1021)

Fórumok teljes listája
Impresszum

megjelenteti:
Café Momus Egyesület
adószám:
18240531-1-43

apróhirdetés feladása:

Fórum - A magyar zenei élet elfeledett vagy kevéssé ismert művészei (Ardelao, 2017-07-05 18:34:35)

 
1055   Ardelao • előzmény1054 2018-09-18 08:27:22

Tekintettel arra, hogy Orczy Bódog műveiből még csak részleteket sem áll módunkban meghallgatni, teljes egészében idézem a zeneszerzőnek „A renegát” c. operájáról megjelent írást. Naivan abban reménykedem, hogy akad majd valaki, akinek van bátorsága, ill. kellő hite saját ítélőképességében ahhoz, hogy választását ne a kánonra alapozza, és felkutatja, majd előadatja ennek az operának a nyitányát vagy balettzenéjét. Ha Liszt e részeket értékesnek tartotta, talán a mai zeneértők is felfedeznék azok értékeit. Galamb Sándor feltünteti az írásában felhasznált forrásokat is, ezért van nyom bőven, amelyen el lehet indulni.

BUDAPESTI SZEMLE. 1928. 211. kötet. 611.-613. szám:

Galamb Sándor: „A «ZORD IDŐ» MINT OPERALIBRETTO.

          Akármilyen különösen is hangzik, hogy legrészletezőbb lélekábrázolónknak, Kemény Zsigmondnak egyik regénye operaszövegként is szerepel, mégis valóság.
          A Zord idő megzenésítve Londonban került színre olasz szöveggel. Bemutatta a Her Majesty's Theatre-nek olasz operatársulata 1881 július 9-én.
          Ezek az adatok első pillanatra talán valami rendkívüli újságként hatnak, pedig a szóbanforgó operát elég sokan ismerték, belőle részleteket a budapesti filharmonikusok kétszer is bemutattak, sőt a dalmű címe Hugó Reimannak Opern-Handbuch-jában (1) is meg van említve.
          Hogyan lehetséges tehát mégis, hogy e zeneműnek Kemény Zsigmonddal való kapcsolatáról mitsem tud irodalomtörténetírásunk ?
          A kérdés kulcsa az opera címében rejlik. Ez t. i. sem nem Zord idő, sem pedig a regény valamelyik főszereplőjének neve, hanem II Rinnegato. Hőse tehát Barnabás diák, s az ő Dorához való szerelme és Elemérrel való ellentéte a librettó tárgya.
          A szöveget Deák Farkas szerezte, s amint az itt következő adatokból valószínű, még a kiegyezés előtt. A zenét hozzá br. Orczy Bódog szerezte, a Nemzeti Színháznak 1870— 1873-ig terjedő időben intendánsa, br. Orczy Emma angol regényírónő apja. A mű nyitányát a budapesti Filharmóniai Társaság először 1867 dec. 15-én, másodszor pedig 1876 ápr. 5-én játszotta. A második hangversenyen maga Liszt Ferenc dirigált.

(1) Leipzig, 1887

(2) L. Mészáros Imre és D'Isoz Kálmán: A Filharmóniai Társaság múltja és jelene 1853—1903. Bpest, 1903.

(Folyt. köv.)

1054   Ardelao • előzmény1049 2018-09-17 06:44:11

Ha már a 1049. sz. bejegyzésben szóba került Orczy Bódog neve, akinek „A renegát” c. operája külföldön Erkel Ferenc Hunyadi Lászlójánál és Huber Károly Udvari báljánál kedvezőbb megítélésben részesült, szólni kell róla is, annál is inkább, mert neki nem kis része volt abban, hogy megépült a budapesti Operaház.

Képtalálat a következőre: „Orczy Bódog”

Báró orczi Orczy Bódog Félix zeneszerző, a Nemzeti Színház intendánsa

(Tarnaörs, 1835.06.08.-London, 1892.01.25.)

"Operaház 130: mi történt kint és bent?

[…] Az Operaház tervezetéről már 1872 októberében szó volt, amikor a Nemzeti Színház akkori igazgatója, Orczy Bódog egy beadványt terjesztett a miniszterelnök elé, amelyben az állt, hogy lassan már tarthatatlan, hogy a Nemzeti Színházban együtt szorong és nyomorog a drámai és az operai együttes. Az igazgató egy tervet is kidolgozott, hogy ezen az állapoton javítson, hiszen nem csak kényelmetlen volt, de egyre nagyobb közönségigény mutatkozott a zenés színházi darabok iránt is. […]"

A „Caruso”-ban azonban 2013.01.25-én nagyszerű, részletes írás jelent meg Orczy Bódogról, amely nem sok kiegészítést igényel:

"A renegát – Báró Orczy Bódog portréja"

1053   Ardelao • előzmény1052 2018-09-16 07:42:10

Végezetül, az imént ismertetett „családtörténet” lezárásaként, - de akár e teljes topic megnyitásának indokaként - hadd idézzem Czeizel Endre szavait, amelyek 2011-ben, egy Debrecenben tartott előadáson  hangzottak el:

„- A művészek fontosak, a kreativitásukkal ugyanis megszépítik az életet. Nekem az egyik kedvenc témám a művészgéniuszok sorsa. Azt gondolom, hogy a tehetség az egyik legnagyobb természeti kincse egy országnak […].

[…] a legjobban a zenei tehetség öröklődik.

- […] A zeneszerzőknél például egyértelműen öröklődik a tehetség. A zene terápia, és ebben a művészeti ágban a tehetség családi halmozódása is megfigyelhető. Ezt úgy hívom, hogy piramis-modell. Általában a nagypapának szép hangja van, a fiát már taníttatja, az unoka pedig egy Bach. A Mozart családban például 67 férfi volt, és mindegyikből zenész lett, de Erkel Ferenc hét gyermeke is egytől egyig muzsikus lett. Ez a tehetségtípus már kiskorban jelentkezik […].

[…]

-  […] Sajnos tíz géniuszpalánta közül egyből lesz tényleg az Magyarországon. Számos tehetséget elpazarolunk. Tudom, nem illik ilyet mondani, de a magyarság, a nemzet jövője nem attól függ, hogy milyen politikusok élnek itt, hanem, hogy végre egyszer meg tudjuk-e menteni a géniuszpalántáinkat. Eddig ugyanis számos tehetséget elfecséreltünk. Azt kellene mindenkinek megérteni, hogy nem a haza teszi naggyá a gyermekeit, hanem a géniuszok teszik naggyá a nemzetet. Úgy kellene vigyáznunk a magyar géniuszokra, mint a szemünk fényére - zárta az előadását Czeizel Endre.”

1052   Ardelao • előzmény1051 2018-09-16 07:38:54

És ami Huber Károlynak a 1038. és 1039. sz. bejegyzésben idézett életrajzából kimaradt:

Huber Károly első felesége, Severa (néhol: Szevera) Lujza, a „szelíd, jóságos, bánatos, beteges asszony” (idézet Papp Viktortól) 1871-ben elhunyt. A házaspár három gyermekéből kettő – mint az már korábban is említésre került - a művész pályát választotta, egy pedig, Károly, ügyvéd létére a Harmónia Zeneműkiadó Rt. megalapítójaként kapcsolatban maradt a művészettel. Jenő azonban zenei téren minden tekintetben túlszárnyalta nem kis érdemeket szerzett édesapját. Aranka ugyanakkor kellemes, szép beszédhangjával színésznőként ért el sikereket. Vezetéknevüket – eltérő időpontokban ugyan, de - mindhárman Hubayra magyarosították.

Huber Károly művésszé lett unokáiról:

Hubay Jenő egyik fia, Hubay-Cebrian Andor, festőművész lett.

Hubay Aranka és Dr. Ferenczy Zoltán egyetemi tanár és író két leányának, a 23 éves korában, tüdőbajban elhunyt Ferenczy Magdának és nővérének, a később doktorátust szerzett Sárinak a tehetsége az írásművészet terén bontakozott ki. Irodalmi munkásságáért mindkettő Péczely-díjat kapott.

„A magyar muzsika könyvé”-ben olvashatunk egy másik Huber-unokáról is, Hauser Lydiáról, aki operaénekesnő lett. Ő már Huber Károly második házassága révén született a családba. T.i. Huber Károlynak második feleségétől, Fischer Etelkától is született három gyermeke, Aladár, Sarolta és Ede, akik édesapjuk halálakor még kiskorúak voltak. A Huber családból származott művészek sora itt minden bizonnyal még nem zárul le, de e témát tovább nem kutattam.

Forrás: Kempelen Béla: Családkönyv 1. Nemes családok, polgárcsaládok (Budapest, 1940); Papp Viktor: Arcképek a zenevilágból; Magyar Életrajzi Lexikon.

A család Huber Károly temetéséről a BUDAPESTI HÍRLAP 1885.12.22-i számában az alábbi értesítést tette közzé:

 „(Huber Károly temetése) holnap, kedden d. u. 3 órakor lesz az elhunyt Mária-Valéria-utcai (ma: Apáczai Csere János utca) lakásáról. A család a következő gyászjelentést adta ki: Alulírottak mélyen lesújtott szívvel jelentik a maguk, valamint a megboldogult nagyszámú rokonsága nevében Huber Károly, a magy. kir. zeneakadémia tanára, a nemzeti zenede karnagya és tanára, a magy. országos dalárszövetség karnagya, a nemzeti színház nyugalm. karnagya, a Ferenc-József-rend lovagjának ez évi december hó 20-án reggeli 8 órakor, élete 58-dik évében hirtelen bekövetkezett kimultát. A boldogultnak földi maradványai ez évi december hó 22-én délután 3 órakor, lakásán: V. ker., Mária-Valéria-utca Börze-épület, fognak a r. kat. egyház szertartásai szerint beszenteltetni és a Kerepesi-út melletti sírkertben örök nyugalomra tétetni. Az engesztelő szent mise áldozatok pedig ez évi december hó 23-án délelőtti 9 órakor  fognak a szent Ferencrendiek templomában az egek urának bemutattatni. Budapest, 1885. december havában. Örök béke lebegjen hamvai fölött! Huber Károlyné szül. Fischer Etelka neje, Aladár, Sarolta, Ede kisk. gyermekei, Hubay Károly dr. és neje, Hubay Jenő, Hubay Aranka gyermekei, Huber Mátyás, Huber Erzsébet testvérei. Özv. Fischer Teréz anyós, ifj. Hubay Jenő unoka. Fischer Béla, Fischer Dezső, Fischer Amália, Fischer Leona, Severa János, Severa Károly, Severa Ferenc, Severa Teréz sógorok és sógornők. —„

A SZALATNAI HUBER CSALÁD sírja, ahol H. Huber Károly nyugszik:

Kerepesi temető: 25/1-1-26 [szobrász: Telcs Ede]

1051   Ardelao • előzmény1049 2018-09-15 13:27:24

Néhány idézet Huber Károly dalszerzői tevékenységéről:

A ZENE 1944 / 6. SZÁM:

Dobó Sándor: Dalköltészetünk a múlt század derekán

„[…] A dalszerzők között voltak igen értékesek is. Szentirmay Elemér (1830—1908) „Csak egy kislány“ kezdetű dala páratlan népszerűséget ért meg. „Tíz pár csókot“ és „Nagy az én rózsám ereje“ című dalait Brahms, dolgozta fel. A Húzd rá cigány“ és a „Vörös bort ittam az este" Hubay csárdajelenetébe került. Allaga Géza cimbalomra, Huber Károly férfi-karra írt át Szentirmay-dalokat, amelyeknek közkedveltségét egy csomó gyűjteményes kiadás is bizonyítja (Elemér dalai, Szívhullámok, Soldosné által énekelt hat dal, Égő szerelem, Könny és mosoly, Lajos bácsi nótái, Budapesti nóták stb.) […]”

"Az Osztrák-Magyar Monarchia írásban és képbenc. tanulmányban a kiegyezés utáni évekről ez olvasható:

A zene.

[…] A sok dalárda keletkezésével fölvirágzott a férfikarok irodalma is. Kiváló sikerrel működtek e téren Huber Károly, Erkel Sándor, s az ifjabb nemzedékből Lányi Ernő és Gál Ferencz. Huber Károlynak mint hegedűtanárnak is sok érdeme van; jeles hegedűiskolát is írt. Zeneszerzeményei közűl kiemelendők: hegedűre és zongorára írt öt magyar ábrándja és harminczkét eredeti magyar férfinégyese; a „Szabadságdal”, „Őseink emléke”, „Nemzeti zászló”, „A szent honért”, „Lelkesedés dala”, „Liszt Ferenczhez”, „Édes lánykám” országszerte ismeretesek. […]”

***

Huber Károly kottái

Képtalálat a következőre: „Huber Károly második ábránd”  Képtalálat a következőre: „Huber Károly kottái”   

 A "Harmadik ábránd magyar dalok felett" kottája (lapozható)

1050   Ardelao 2018-09-14 10:15:25

Nem a témába vágó "tűnődés", vagy mégis?

Huber Károly „Udvari bál”-jának a bemutatóit keresvén a MAGYARSÁG 1935.01.24-i számában az alábbi újsághírre bukkantam:

CSAK RÖVIDEN...
Színház: Bársony Rózsi legközelebb Földes Imre, Szilágyi László és Ábrahám Pál Udvari bál c
ímű operettjében lép fel. Az operettben megelevenedik egy békebeli udvari bál a Várban. […]”

Ábrahám Pál ilyen címmel megírt operettje – tudomásom szerint - műveinek egyetlen jegyzékében sem szerepel. Az viszont bizonyított tény, hogy Ábrahám szívesen vásárolt más szerzőktől zenedarabokat, melódiákat. Vajon az itt említett Ábrahám operett alapját nem a Huber-féle, mindössze egyszer színre került és időközben feledésbe merült mű szolgáltatta?

1049   Ardelao • előzmény1048 2018-09-14 09:54:24

Az 1882-ben komponált „Udvari bál” c. víg dalművének bemutatóját Huber Károly már nem érhette meg. Halála után a következő hír jelent meg BUDAPESTI HÍRLAP, 1889.10.17-i számában:

 „(Huber Károly víg dalműve.) A néhány év előtt elhunyt jeles zeneszerzőnek, Huber Károlynak kéziratban hátrahagyott „Udvari bál“ című egy felvonásos víg dalművét az operaházban a téli évad alatt elő fogják adni. A víg dalmű szövegét  K a c z i á n y Géza írta a hétéves háború egyik anekdotikus epizódjából.”

E víg dalmű operaházi előadására azonban mégsem került sor. Egyetlen bemutatója volt csupán, mégpedig Tatán, „parádés” körülmények között:

PESTI HÍRLAP, 1890.08.26.:

„(A tatai versenynapról.) Tatán járt tudósítónk írja: Tegnapi sporttudósításunkban bővebben foglalkoztunk a verseny speciális lefolyásával, mely látogatottság tekintetében vetélkedhetik a főváros bármelyik tavaszi versenynapjával is. A vendégszerető főurat, Esterházy Miklós grófot, a magyar arisztokrácia legelőkelőbb tagjai keresték fel vidéki magányában. A hercegi, grófi és bárói címeket viselő méltóságok neveit bajos volna pontosan összeállítani, két személyiségről azonban, kik jelenlétükkel nagyban emelték a versenynap fényét, külön is megemlékezünk; ezek voltak: Ferenc Ferdinand d’ Este főherceg, a presumptív trónörökös, és ennek öccse, Ottó fhg; […] A versenyek este hét órakor végződtek, mire a fővárosiak és bécsiek egy része […] hazautazott, nagy része azonban az idegen vendégeknek Tatán töltötte az éjszakát. — A gróf meghívott vendégei számtalan fényesnél fényesebb négyes fogaton a kastélyba hajtattak, […] Vacsora után az egész társaság a várszínház díszelőadásán vett részt, mely előadásnak összes jövedelmét a jótékony főúr a devecseri tűzkárosultak fölsegélyezésére szándékozik fordítani. […] Előadásra egy német vígjátékon kívül — melyet az idegen nyelvű vendégek kedvéért adatott elő a gróf — Huber Károly „Udvari bál“ című operája volt kitűzve, melyekben az összes szereplők ügyesen állták meg helyüket. A „piéce de resistence“-ot a fényes tűzijáték nyújtotta, mely „Egy éj Velencében” cím alatt lett bemutatva, de a tündéri látványosságok a nagyhangzású névnek egész terjedelmében meg is feleltek. […] A lakosság nagy része, a késő éjjeli órák dacára, megvárta a tűzijáték végét, mely tényleg egy „velencei éj“ csodaszerűségét varázsolta a szemlélők szemei elé.”

Megjegyzendő, hogy Huber Károly Udvari bál c. művének az előadatásával korábban még külföldön is próbálkozott; sajnálatos módon nem járt sikerrel:

KOSZORU. A PETŐFI-TÁRSASÁG HETI KÖZLÖNYE, 1883/1. SZÁM: 

Magyar operák külföldön. Négy magyar opera próbál ez idő szerint szerencsét a külföldön: Erkel „Hunyady László“-ja melynek előadását indokolatlanul mindig halasztja a bécsi operaház, Schauer Ferenc „Atalá“-ja, Huber „Udvari bál“-ja és báró Orczy Bódog „Renegát“-ja. Mind a négy opera szövegét. Sturm Albert fordította németre. Orczy operája Brüsszelben már színre került.”

Hogy miért nem adták elő Huber Károly „Udvari bál”-ját az operában? Arról csak sejtéseink lehetnek. Ám, hogy sejtéseinkben ne tévedjünk túl nagyot, érdemes elolvasni Gombos Lászlónak az alábbi írásából vett részletet. A megértés végett azonban ismét ki kell emelni azt a körülményt, hogy Huber Károly Wagnert mindenképpen meg akarta ismertetni a magyar közönséggel. E törekvését Erkel Ferenc, akivel Huber egyébként korábban jó barátságot ápolt, erősen ellenezte. Olyannyira, hogy ez okból a két zeneszerző közötti jó kapcsolat a végén hajótörést szenvedett:

Részlet  Gombos László „A Huber-Hubay család a 19. századi zeneélet sakkjátszmájában” c. írásából:

Kodály úgy vélte, „[...] Erkel tartott attól, hogy Wagner művészete „megárt a zsenge magyar opera fejlődésének. A következmények megmutatták, hogy félelme nem volt alaptalan. [...]

Hubay Jenő elmondotta hogy milyen méltatlanságot követtek el az Erkelek édesapjával. – »Hát kérem az atyám évtizedeken át volt a Nemzeti Színház karmestere . . . . És hogy most az Operának új díszes épületet emeltek, jól esett volna neki ha egy műve ott színre kerülne; s benyújtott nekik egy – operát . . . és visszautasították! . . . S nézze csak – mily hibákat fedeztek fel benne [«] s átlapoztuk a partitúra lapjait – s ceruzával írt megjegyzéseit az Erkeleknek. – Hát hiba ez? . . . vagy ez? . . . kérdezte Ön tőlem [...;] feleltem Önnek hogy »kákán csomó« keresés. És Ön bosszúságában folytatta »De nem maradok én örökre Brüsselben: haza jövök s visszafizetem nekik«. Haza jött és megtörte az »Erkel dinasztia« évtizedeken tartó hatalmát!* […]”

*(Serly Lajos levele Hubayhoz New Yorkból, dátum nélkül 1935-36. körül)

1048   Ardelao • előzmény1047 2018-09-12 09:20:36

Ám az 1875.10.15-i bemutató még 50 évvel később is emlékezetes eseménynek számított:

8 ÓRAI UJSÁG, 1925.09.27.:

„[…] A „Jeremiás siralmai” volt az egyetlen darab, mely el is maradhatott volna, sőt el is kellett volna maradnia. Bohózat, élc és szellem, élet és cselekmény nélkül. Nem is tett hatást, hanemA király csókja“ már ismét jó hangulatot keltett. Nehezen indul, de van benne néhány jó jelenet, s Sólymossy Elek egy tót legény alakjába bújt udvarbéli szerepében sok tapsot kapott, s tót dalát és táncát meg is újráztatták. Sziklai Emília kisasszony is nekimelegedett, és bátrabban játszott, s szintén csinosan és erősebben is énekelt, s volt néhány szép dala, mely jövendőt ígér.
— A karok, mind a zenekar, mind az énekkar mind a tánckar igazán jól voltak tanítva, s az ének- és tánckar által adott csoportjelenetek úgy sikerültek, mintha nem is először játszottak volna együtt a közönség előtt.
Az énekkarok közül különösen feltűnt, hogy a női kar mind egészen fiatal, csinos leánykákból áll, kik mégis sok szerencsével járultak az est sikeréhez. […]”

Az ok azonban, amiért a közönség a Népszínház megnyitó előadásáról a végén „lehangoltan” távozott”, gyaníthatóan nemcsak az előadott művek színvonaltalansága volt. Az igazi magyarázatot erre végül is Galamb Sándor több, mint hatvan évvel később megjelent írása adja meg:

"A MAGYAR DRÁMA TÖRTÉNETE 1867-TŐL 1896-IG (Az MTA  Könyvkiadó Vállalata, Budapest, 1937)

[…] Az 1875 okt. 15-én végbement ünnepélyes megnyitáson a király és a trónörökös is megjelent. A műsort az ilyenkor szokásos egyveleg-darabok töltötték ki, köztük Berczik Árpád kedves operettje, A király csókja, és a Vidra Sipka álnév alá rejtőző Rákosi Jenőnek szerencsétlenül megválasztott tárgyú bohózata, Jeremiás siralmai. Ez a vaskos humorú darab, amely még az akkoriban gyakran járványként fellépő kolerával sem átallt figurázni — annyira felháborította a királyt, hogy tüntetőleg otthagyta az előadást. […]”

1047   Ardelao • előzmény1046 2018-09-12 08:55:32

15 évvel később, a MAGYARORSZÁG 1900.10.16-i számában ugyanerről az előadásról a következő beszámoló volt olvasható:

Népszínház.
Budapest, pénteken, október 15-én, 1875.
Megnyitó első előadás.

[…]

III. szakasz
A király csókja.
Operette egy felvonásban. Írta: Berczik Árpád

Zenéjét szerzette: Huber Károly.
Vezényli a szerző.

Személyek:

Rózsa, a szép juhászné……  Sziklai J. (Itt a lapba szedési hiba csúszott, helyesen: Sziklai E.)

Lóránt ………………………..  Kápolnay

Drugeth ……………………… Solymossy

László apród ………………... Oroszi Georgina 

Az első előadáson a király és a királyi család is jelen volt. Törték magukat az emberek a jegyek után, de már a megnyitó után való napon bizonyos volt, hogy nehéz küzdelmek előtt áll a Népszínház.

[…]

A szép juhászné kalandja Drugethtal (»A király csókja«) tetszett. Tapsot csak az utóbbi darab nyert az egész este alatt. A közönség, mely e megnyitásban valódi nemzeti jelentőségű ünnepet remélt, lehangoltan távozott.

[…]

          Érdekesek ez ELLENŐR följegyzései is, amely lap 1875. okt. 11.—15. számában részletesen ismerteti a Népszínház építésének történetét, […]. A megnyitó előadásról pedig így ír: «A megnyitó előadásról nem tudunk mondani sok dicséretest. Az előadott darabok közül csak A király csókja operette érdemes komoly szóra. Ennek szövegében van élénkség, zenéje pedig kellemes. […]»

          Enyhíti az ELLENŐR lesújtó kritikáját a VASÁRNAPI ÚJSÁG, a mely így ír:
«Az irodalomnak és a színészetnek ünnepe volt a pénteki este, midőn a magyar színművészet második csarnoka megnyílt a fővárosban. (Az előadásról írva ismerteti az egyes darabokat.) A népszínműben (Leánykérő) Eőry, Zádor és Pártényi próbáltak valamit csinálni, minden cselekvény nélküli szerepükben. Sziklai Emília és Szabó Bandi dalai még nem tették azt a hatást, melyet valószínűleg el fognak érni.    

          «A Jeremiás siralmai» volt az egyetlen darab melynek el kellett volna maradnia. Bohózat élcz és szellem, élet és cselekmény nélkül volt. »A király csókja» már jó hangulatot keltett. Solymossy sok tapsot kapott; tót dalát és tánczát meg is újráztatták. A karok - zene és énekkar — jól voltak tanítva, az énekkarok közt különösen feltűnt, hogy a női kar mind egészen fiatal leánykákból áll. Maga a kiállítás díszes. […]»[…]”

1046   Ardelao • előzmény1045 2018-09-11 10:33:57

„A víg cimborák”-at „A király csókja” c. operett megírása követte. Huber Károly e művét először 1875. október 15-én a Népszínházban mutatták be.

A következőkben a Népszínház ezen megnyitó előadásáról szóló cikkekből idézek:

FIGYELŐ, 1875.10.17.:

„[…] Az estét „A király csókja“, Huber Károly egyfelvonásos operetteje rekesztette be. Sok eredetiség nincs benne, de az egész ügyesen, ízléssel van összeállítva, egy kettőse pedig, a szép juhásznő és vőlegénye közt, hangulatteljesen van írva. A mű szövege ez: Mátyás királyról beszélik, hogy megcsókolta a szép özvegy juhásznőt, kit még senki sem csókolt meg. Egy udvari lovag: Drugeth fogadást tesz, hogy ő is megcsókolja, és aztán álruhában a szép juhásznőhöz megy. Ott szerencsétlen menekültnek adja ki magát, s annyira fokozza az özvegy könyörületességét, hogy az már-már hajlandó őt egy csókkal boldogítani, de megjelennek a királyi apródok, s értesülve a tót ruhába öltözött Drugeth csínyjéről, figyelmeztetik a vőlegényt, ki aztán úgy elpáholja őt, hogy végre megszégyenülve, csók nélkül kénytelen kereket oldani. Ekkor a vőlegény akarja próbára tenni a szép özvegy hűségét, s Drugeth öltönyében csókot kér. Kap is, hanem — pofont, minek végtelenül megörül, s többé nem mer a szép juhászné hűségében kétkedni. — Sziklay Emília k. a. a szép juhászné szerepében igen vonzó jelenség volt, s arról tanúskodott, hogy inkább operette- mint népszínműénekesnőnek született. Sokszor és zajosan tapsolták. Mellette a fővárosi közönség régi jó ismerőse: a széphangú Kápolnai aratott tapsokat, és Sólymossy (Drugeth) keltett derültséget.
Ez az operette volt fénypontja a megnyitó előadásnak. Óhajtjuk, hogy az ezután következő esték művészi siker tekintetében túlhaladják, a látogatottságot illetőleg pedig megközelítsék ezt az előadást. „

Képtalálat a következőre: „sziklay emilia”

A „Király csókjá”-ban Rózsát alakító Sziklai (v. Sziklay) Emília (balra) Pálmay Ilkával (a „Kisasszony a feleségem”-ben). (Sziklai Emíliáról, aki kora egyik legszebb asszonyának számított, sajnos, nem találtam több fotót.)

1045   Ardelao • előzmény1044 2018-09-10 09:53:10

Újabb talány:

A Fővárosi Lapok 1889.06.17-i számában megjelent egy cikk „Huber Károly emlékezete” címmel. Ebben és csak ebben a zeneszerzőről a következőt olvashatjuk:

 […] Írt négy dalművet (»Székely leány«, »Kemény Simon (?)*«, »Víg cimborák«, »Az udvari bál«), egy operettet (»Király csókja«), […]”

* A Színművészeti Lexikonban ez áll: Kemény Simon, eredeti hazai dráma két felvonásban. Írta: Kisfaludy Károly. Előadták Pesten, 1820 május 8-án. Budán 1835 június 5-én került színre, ezzel a szereposztással : Mária — Déryné, Hunyady — Szentpétery, öreg Kemény — Bartha János, Kemény Simon — Szerdahelyi József. (Páduában magyar katonák is előadták: 1827- ben.) — Két zeneszerző is írt belőle operát: Arnold György Szabadkán; erről többet ma nem tudunk, és Ruzitska József Kolozsvárott, itt színre került 1822-ben. Partitúráját a M. Nemz. Múzeum Orsz. Széchényi-könyvtára őrzi.

A Film Színház Irodalom 1944.03.30.-i száma szerint:

Erkel Ferenc zenei hagyatékában több apróság között egy teljesen befejezett dalmű zongorakivonatát találták, amelyet az agg mester súlyos betegsége miatt már nem hangszerelhetett meg. Ezt a munkát, — mint halljuk – fiai, Sándor és Gyula fogják elvégezni. A dalmű szövegét Jókai Mór írta. A címe: Kemény Simon.

Kérdés:

Írt-e Hubay Károly egy „Kemény Simon” c. dalművet?

Ha nem:

Feltételezhető-e, hogy végül - az Erkel-fiúk felkérésére - ő hangszerelte Erkel Ferenc e címmel komponált művét?

A legvalószínűbb az, hogy újságírói tévedésről van szó.

1044   Ardelao • előzmény1043 2018-09-10 09:26:16

Még néhány újsághír, ahol a „Víg cimborák” (is) említésre kerül:

FIGYELŐ, 1875.09.25.:

A népszínházról. A népszínház második újdonsága, melyet előadnak, Moliére „Képzelt beteg” című bohózatos vígjátéka lesz. […] Huber Károly „Víg cimborák” operette-je, melyet a nemzeti színpadon is adtak régebben, szintén színre fog kerülni. „A furfangos borbély" * című operette is föl van véve a játékrendbe. Ennek szövegét Felekiné asszony írta még a hatvanas évek elején, Huber Károly zeneszerző is még akkor elkészült a zene első felével, de a másik felét sok dolga miatt nem fejezhette be. Most be fogja fejezni. […]”

FŐVÁROSI LAPOK 1878.01.08.:

A zenede ünnepélye

„(S.) A nemzeti zenedének vasárnap este kegyeletes ünnepélye volt. Két jeles tanárának:    H u b e r  Károlynak és  S z u k  Lipótnak huszonötéves tanári  s  B a r a b á s  Antal Pálnak harminchétéves pénztárnoki jubileumát ülte meg, […]

Hanem a három közül hiányzott egy: Huber Károly, kit — a mint kijelentették — betegség gátolt meg a részvételben. Mindamellett jelen volt ő jeles működésének eredményeiben s megtapsolhattuk mint tanárt, midőn hegedűjátszó növendékeit hallgattuk, s meg mint zeneszerzőt, midőn a »Szózat«-ra írt változatait adták elő.

[…] Huber Károly, mint hegedű- művész, karnagy, tanár és zeneszerző, […]  jeles érdemeket szerzett; a nemzeti színházban »Székely leány« operáját Hollósy Kornéliával, a »Víg cimborák«-at, az első magyar operettet, Pauliné Markovics Ilkával adták elő tőle, a népszínház megnyitásakor pedig »A király csókja« című operettet, s van még egy előadatlan ily zeneműve is: »Ármányos* borbély«**, melynek szövegét Felekiné írta; […]"

Képtalálat a következőre: „Hollósy Kornélia”              PAULINÉ MARKOVITS ILKA –

Hollósy Kornélia (szoprán)              Pauliné Markovics Ilka (szoprán)

(* ) és (**) Elképzelhető, hogy az „ármányos” borbély eredetileg „furfangos” akart lenni?

BUDAPESTI HÍRLAP, 1891.02.09.:

"(Díszelőadás az operában.) Az e hó 13-án az operaházban a Fehérkereszt-egyesület javára tartandó díszelőadás teljes műsora a következő : 1. Fehér kereszt, prológ, ez alkalomra írta Kozma Andor, szavalja Jászay Mari. 2. Huber Károly Víg cimborák című egyfelvonásos eredeti magyar dalműve, melyben a főbb szerepeket Bárdosi és Fleiszig kisasszonyok, Takács, Szirovatka és Szendrői éneklik. […]”

BALTA SZIROVATKA KÁROLY

Balta Szirovatka Károly (lírai tenor)

1043   Ardelao • előzmény1042 2018-09-09 04:48:52

„1858-ban színre került első 3 felvonásos operája, a »Székely leány«, ezt követte 1860-ban a »Víg cimborák« című operája.” – írja apja dalműveinek a keletkezéséről Hubay Jenő. A Schöpflin Aladár szerkesztette Színművészeti Lexikon szerint a »Víg cimborák«-at 1863.12.03-án mutatták be, mégpedig „nagy sikerrel”. A „Literatura” III. évfolyamának 1928. évi 10. száma szerint „soká volt műsoron”. Érdekes módon Sebestyén Ede az UJSÁG 1943.05.16-i számában, „A magyar dalmű a Nemzeti Színházban” címmel, megjelent cikkében ezt írja: „[…] A Székely leány 1858-ban bukott el”, majd a további „gyászos bukások”-ról beszélve így folytatja: „[…] Az 1863. év elvitte Böhm Gusztávnak A debreceni bíró, Huber Károlynak A víg cimborák című operáit: az előbbit két, az utóbbit öt előadás után.

Minthogy a „Székely leány” Hollósy Kornéliával a címszerepben 1859-ben még „szép siker” volt, a „Víg cimborák” pedig a korábban állítottak szerint „soká volt műsoron”, nem árt, ha ellenőrizzük az e tárgyban fellelhető dokumentumokat.

1042   Ardelao • előzmény1041 2018-09-08 10:17:47

Ezek után egy igencsak meglepő részlet a MUZSIKA, 1993.07.00/7. számából:

Legány Ferenc: Örökségünk Erkel Ferenctől

Erkel Ferenc […] Természetesen más írók népszínműveinél vagy drámáinál, melodrámájánál is közreműködött zeneszerzőként, mint például Kovács Pál Nemesek hadnagya című drámájánál 1844 augusztusában, Pajor Nina Székely leány Pesten címmel írt népszínművénél 1855. márciusában, aminek zenéjét részben Huber Károly komponálta. […].”

Tehát, létezett már korábban is egy hasonló című zenemű, a „Székely leány Pesten”, amelyben Erkel Ferenc (ha nem Elek vagy valamelyik másik Erkel-fiú!) is „hallatta hangját”, s amelynek a „zenéjét részben Huber Károly komponálta”! Mintha már előfordult volna hasonló eset a zenetörténetben (ld. Kemény Egon elhallgatott, ám komoly szerepét Ábrahám Pál sikerdarabjainak a megszületésében). Emellett Huber Károly aligha vádolható szándékos plágiummal, hiszen zeneművében közismert dalokból vett át részeket, amelyek eredete nyilvánvaló volt. Kérdés, hogy a „Székely leány Pesten” és a nem sokkal ezután színre vitt „Székely leány” nem csupán átirata volt-e Pajor Nina már korábban megzenésített népszínművének.  Csak akkor hogyan jön a képbe Bulyovszky francia szöveg felhasználásával készült librettója? E kérdésre a két mű kottái adnák meg a választ.

A Pesti Hírlap kritikusának azon állítására pedig, amely szerint »Huber Károly […] e művével bebizonyítá, hogy a magyar zene iránt kellő érzékkel nem bír, s hogy nem tudja, mi egyik főkelléke az operának, mint műnek«, a cáfolatot egy másik kritikus, Henri Lichtenberger  francia akadémikus megjegyzése adja:

„[…] Huber, a ki nemcsak európai hírű hegedűművész, jeles paedagogus és componista, hanem vérbeli, éles ítélőképességű muzsikus volt, megérezte Lohengrin-ben azt a remekművet, mely a Nemzeti Színház közönségének olasz és franczia operákon nevelődött ízlését nemesítheti és finomíthatja. Véleményét több ízben nyíltan meg is mondta úgy Radnótfáynak, mint Erkelnek. […]." (Idézet Lichtenberger Henrik: Wagner Richard c., 1916-ban megjelent könyvéből.)

Az igazsághoz, persze, hozzátartozik az is, hogy L. H.-nak nem sok fogalma lehetett a magyar zene sajátosságairól, hiszen e vonatkozásban még Liszt Ferencet is sikerült megtéveszteni.

1041   Ardelao • előzmény1040 2018-09-08 10:12:03

Majd az első előadás lesújtó kritikája:

PESTI NAPLÓ, 1858.11.30.:

Nemzeti színház. Nov. 27. Először: „A székely leány.Eredeti regényes víg opera 3 felv. Egy franczia szöveg használatával írta Bulyovszky Gyula. Zenéjét szerzette Huber Károly nemzeti színházi karmester. A 3-dik felvonásban előadott „székely tánczot“ szerzette és betanította Tóth Soma. Soha szerző több nyugodtsággal nem tekinthetett művének sorsa elé, mint Huber Károly, kit az operaírásnál oly erők támogattak, mint egy Meyerbeer, Auber, Bellini, Erkel, Merkadante, Rossini, Donizetti, Doppler F. stb. stb. Ez opera zenéje egy kis anthologia. És bár mi kellemetes is ily jeles tehetségek műveivel, habár töredékesen is találkoznunk, mégis szomorú jelenségnek kell ez operát mondanunk, bár víg is az. Huber Károly a magyar conservatorium tanára, színházunk egyik karmestere, s egyik legjelesb hegedűművészünk; Huber Károly azonban e művével bebizonyítá, hogy a magyar zene iránt kellő érzékkel nem bír, s hogy nem tudja, mi egyik főkelléke az operának, mint műnek. A magyar zene iránti egészséges érzék meg nem engedte volna azt, hogy fináléul, csonkítatlanul, minden átdolgozás nélkül oly csárdást használjon, mely a mellett, hogy mint magyar zenemű rossz, s a magyar dal elméletének meg nem felel, olasz dallam, a Luciából vett motívum alapján készült, értjük Frank Ignácz Luiza csárdását. E mellett Huber úr feledé, hogy minden műnek s így az operának is egységgel, bizonyos meghatározott alappal kell bírnia. Operája azonban a legnagyobb rendezetlenség, a legnagyobb chaosz. A magyar és olasz rithmus egymást váltja fel; a mazur taktusa recitativ csárdásba, ez meg olasz zárhangokba megy át, majd oláh hangok érintik fülünket és így derűre borúra fehér és fekete. Aztán mi inspiratiót, mi művészi felfogást tanúsít a szerző az által, hogy a haragra gyűlt és tiszteletet követelő fejedelemnővel azon csárdást énekelteti, melyet Füredi Petőfinek „Befordultam a konyhára, rágyújtottam a pipára“ szavakon kezdődő szép költeményére alkalmazott; csakhogy Brandenburgi Katalin (a fejedelemnő) e szavakat énekli: „Ó, tiszteljétek az illedéket, mert hódolat illeti rangomat.“ Huber úr e csárdásokat nem motívumokul használta és dolgozta fel, hanem egyszerűen beleszőtte, mint ez a népszínművekben szokás, s az idegen mesterek műveiből vett részekkel is majdnem így bánt. Mert nem reminiscentiák érinték fülünket, hanem ismert áriák és kardalok alkalmaztattak Huber úr által minden tartózkodás nélkül. Így, hogy többet ne említsünk, a 2-ik felvonásban a csárdást megelőző recitativ a „Bájital“- ból s a fejedelemnő cabalettája a 3-ik felvonásban „Romeo“-ból; Rózsa éneke, midőn a lámpával jön, „Fra Diavoló“-ból stb. És végtelen satöbbit írhatnánk, kimutathatnék, mely helyek írattak át Báthory Máriából, Erzsébetből, Ilkából. Ha az ily mű aztán opera, akkor opera minden sípláda; ha Huber úr operaíró, akkor operaíró minden karmester, ki potpourrit tud szerkeszteni.

Egyetlen sikerült átdolgozásra emlékezünk a Rózsa és a Simon közti duettben, mely a „Deres a fű, édes lovam ne egyél“ népdal átdolgozása, de ez is oláhba vág át. Ha Huber úr kívánja, megmutatjuk neki számról számra, hogy műve nem eredeti; ha kívánja és művének azon sikere után, hogy t. i. a nagy közönség leginkább Frank Ignácz csárdását és a Székely tánczot tapsolta meg, be nem látja, hogy míg a zeneértők előtt mint operaszerző nevetségessé vált, a közönség tetszését csak oly úton bírta megnyerni, mely úton a közhelyeken czigányaink mindennap zajos tapsokat aratnak, […]

Ugyanerről a VASÁRNAPI UJSÁG, 1858/8. száma:

„Színházi napló.
[…]

Szombat, nov. 27. Először : „A székely leány." Eredeti regényes víg opera 3 szak. Egy franczia szöveg használatával írta Bulyovszky Gy. Zenéjét szerzette Huber Károly, nemzeti színházi karmester. A harmadik felvonásban előforduló „Székely tánczot" szerzette Tóth Soma, előadták Bajkainé, Klasz Róza, Porgesz Mari,
Luigini, Schreiter és Tóth Soma. Hubernak ez első operai kisérletét a nagyszámú közönség tetszéssel fogadta, egyes szebb részeit zajosan megtapsolta, s a szerzőt többször kihívta. Hogy sok benne a reminiscentia, az a szerzőnek hű emlékező tehetségéről tesz bizonyságot; s egy fiatal zeneszerzőnél, ki még azonfelül operai karmester is, alig kerülhető ki. Újabb munkájában H. K. úr e tehetségének bizonyosan csekélyebb bizonyságait adandja. Legnagyobb baj volt az, hogy az elődás túlhosszúra nyúlt. Legnagyobb tetszést arattak az operába beszőtt egyes ismeretes csárdások s magyar dallamok p. o. a Luiza csárdás

[…]

Kedd, nov. 30. Megrövidítve másodszor : „A székely leány." Eredeti opera 3 felv. Szövegét írta Bulyovszky Gy. zenéjét Huber Károly.”

1040   Ardelao • előzmény1039 2018-09-08 00:14:56

          Huber Károly kortársai és életrajzírói nem sokkal egészíthették vagy egészíthetik ki Hubay Jenő itt idézett visszaemlékezését. Utóbbiak már csak azért sem, mert összefoglalóik megírásakor ők is elsősorban erre támaszkodtak vagy támaszkodhatnak.

          Huber Károly esetében is van mit tenniük a régi zeneművek kutatóinak és felidézőinek. Szép feladat lenne. Huber Károly hegedűjátékáról, dirigensi tevékenységéről természetesen még egyetlen hangfelvétel sem készülhetett, ám műveinek előadását – tudomásom szerint – később, az alkalmas technika rendelkezésre álltakor sem rögzítették. Ezért még csak lehetőségünk sincs arra, hogy a korabeli kritikák igazát elismerjük vagy megcáfoljuk.

          Ebből, persze, az következik, hogy Huber Károlyról szóló, korabeli írott anyagokban nem szűkölködünk. Sőt, egyenesen nehézséget okoz a leglényegesebb dokumentumok kiválasztása. A hangsúlyt most Huber Károly zeneszerzői tevékenységére helyezem, mert erről tudunk a legkevesebbet, és bennem e téma veti föl a legtöbb kétséget.

A kezdetről:

 UJSÁG, 1935.12.19.:

Huber Károly „[…] a Doppler testvérekkel együtt nagy művészkörutat tett Németországban, Anglia és Belgium zenei központjaiban. Minden egyes hangversenyükön lelkesen ünnepelték a kitűnő muzsikusokat. Brüsszelben előkelő magyar emigránsoknak játszott, és ekkor írta Emlékezés Aradra című hegedűábrándját, amelynek előadása után könnyezve ölelgették és csókolgatták össze a magyar urak. Ez a zeneszerzői siker oly nagy hatással volt rá, hogy teljes erejéből nekilátott a komponálásnak. Visszatérve Magyarországra, megírta első operáját, a Székely leányt, amely Hollóssy Kornéliával a címszerepben 1859*-ben került színre szép sikerrel.[…]”

*E művet, magát, már 1858-ban bemutatták.

És az ú. n. „felkomf”, e „magyar népdalokból összeállított mű” promóciója:

BUDAPESTI HÍRLAP, 1858.11.24.:

Magyar könyvészet

[…]

Vettük Huber K. f. hó 25-n színpadra kerülő eredeti regényes víg operájának: „A székely leány-nak szövegét. Szerzője Bulyovszky Gyula, ki azt egy franczia szöveg használatával készítette. Ámbár a szövegre nézve leginkább a ráírt zene sorsa dönt, annyit azonban megmondhatunk, hogy az író elegendő bő alkalmat nyújtott érdekes comicai helyzetek által a hangszerzőnek, nem csak zeneszerzői tehetsége, hanem zeneköltői vénájának is tanúsíthatására. A cselekvény Erdélyben foly le, s három szakaszra van osztva a következő érdeket gerjesztő czímek alatt: 1 felvonás „Pénzen vett feleség.,  2-ik: „Négy molnár egy malomban.”, végre a 3-dik : „A kénytelen némák. A libretto már kapható, — ára azonban nincs ki téve.”

1039   Ardelao • előzmény1038 2018-09-07 13:17:31

ATYÁMRÓL, HALÁLÁNAK FÉLSZÁZADOS ÉVFORDULÓJÁN, 1935. DECEMBER 19-ÉN

Írta: Dr. HUBAY JENŐ

 (2. rész)

          Nemsokára e nagy művészi esemény után a karnagyi címmel tüntették ki atyámat. A »karnagy« szó akkor még használatlan volt, s tulajdonképen e címmel jelezni akarták, hogy a karnagy az első karmester, s így első karmestere lett a Nemzeti Színháznak. Erkel Ferenc igazgatója volt az operának, s csak ritkán dirigált. 1872-ben atyám megvált a Nemzeti Színháztól, s a Nemzeti Zenedének szentelte egész tevékenységét mint karmester és tanár. Ez intézet nagyarányú fellendülése az ő nevéhez fűződik. 1869-ben az orsz. dalszövetség megválasztotta orsz. karnagyának. A dalszövetség kétévenként nagy dalosünnepélyeket rendezett a nagy vidéki városokban, több ezer dalos közreműködésével. E nagyjelentőségű ünnepélyek összelőadásait Erkel Ferenc és atyám vezényelték. 1875-ben Rákosi Jenő felkérésére, ki a Népszínház igazgatója volt, a megnyitó előadásra egyfelvonásos operát (Megj. A.: A szerző e művét annak a kéziratában a „víg dalmű”-nek nevezte.) írt. Címe : a »Király csókja«, mely Ferenc József uralkodó jelenlétében aratott nagy sikert. 1884-ben Liszt Ferenc előterjesztésére kinevezték a Zeneakadémia hegedűtanárának. Ez állást csak egy évig tölthette be, mert 1885-ben utolérte a halál. Mint zeneszerző is igen nagy tevékenységet fejtett ki. Hátramaradt művei között megemlítendők »Az udvari bál« egyfelvonásos opera, egyházi művek, fantáziák hegedűre és gordonkára, a Szózatra írt változatok vonósnégyesre, melodrámák, dalok, stb. De kimagasló jelentőségűek az ő karművei. Több mint 100 férfinégyest írt, részint zenekarkísérettel, melyek még ma is a régi Magyarország területén levő összes magyar dalárdák állandó műsorszámait képezik. Különösen kiemelendők: Édes lánykám, A szent honért, Szabadságdal, Királyinduló, Nemzeti Zászló, Őseink emléke, Fohász, Erzsébet királynő, Harmonia dicséneke, stb.
          Nem szeretnék visszaélni olvasóim türelmével, azonban engedjék meg nekem, hogy még néhány gyermekkori emléket idézzek fel róla. Atyám magastermetű, érdekesfejű férfi volt, a szíve jó és a gondolkozása a legnemesebb. Mindig csak ideális célokért küzdött, amit sokszor tettekkel is bizonyított. Például a Wagner zenéje érdekében kifejtett nagy küzdelmével. Rendkívüli tevékenység jellemezte. Nagy hazafi volt, s rajongással szerette hazáját. Összes szerzeményeiben kifejezésre jut hazafias érzése. Férfinégyeseihez kivétel nélkül hazafias költeményeket használt. Tanítványai rendkívül ragaszkodtak hozzá. Ő szerette a társaságot. Szerette a baráti kört. Rendkívül jó sakk- és dominójátékos volt, s szívesen áldozott néhány órát e szórakozásnak. A sakkban veszedelmes ellenfelet talált Erkel Ferencben, ki a sakkjáték nagy mesterének volt elismerve. Atyám nagy elfoglaltsága miatt csak keveset foglalkozhatott gyermekeivel. Ha színházból éjjel hazajött, vacsora után vagy komponált, vagy a reábízott operák partitúráit tanulmányozta. Az ő dolgozószobájából, a nagy éjjeli csendben, jól kihangzott zongorája, s ha az megszólalt, azonnal felébredtem. Ilyenkor kezdődtek az én koncertjeim . . . Csendesen hallgattam, nehogy észrevegyék, hogy nem alszom. Gyönyörben úsztam, mintha az angyalok — kikről édesanyám mesélt — énekeltek volna az égben. Még ma is csodálkozom, hogy 4—5 éves koromban olyan maradandó benyomásokat volt képes a zene belőlem kiváltani, hogy még ma is emlékemben vannak. Örvendtem, ha atyám magyar szerzeményeket játszott, mert azokat nagyon szerettem; valószínűleg azért, mert édesanyám sokszor magyar népdalokkal altatott el. 5 éves koromban igazi hegedűt kaptam, s ha atyám ráért, 10—15 percig tanított. Mikor e rövid leckék véget értek, egyedül próbálgattam valamit elérni. Atyám mint pedagógus rendkívül türelmes volt. Nagy tudásával könnyen átsegítette tanítványait a nehéz dolgokon. Hegedűiskolát is írt, mely több hegedűsnemzedéknek bibliája volt. A nyarat rendesen egy svábhegyi villában töltöttük. Persze akkor hangos volt nyaralónk a muzsikától. A Nemzeti Színház énekművészei sűrűn látogatták atyámat és délelőttönként átvették vele szerepeiket. Estefelé aztán kamarazenei előadások voltak, melyeken későbben én is részt vettem. Minden vasárnap nagy baráti ebéd volt nálunk. Legtöbbnyire az akkori zenész-korifeusok voltak hivatalosak. Nem ritkán láttuk vendégül Erkel Ferencet Gyula fiával, Volkmann Róbertet, id. Ábrányit, Zimayt, Ridleyt és másokat. Vidám borozás közben sokféle közösen átélt epizódokról emlékeztek meg; így például többek között arról is, hogy a Nemzeti Színház zeneművészei milyen hősiesen vették ki részüket a szabadságharcból. Ugyanis mikor Hentzi generális Pestet bombáztatta, majdnem az egész zenekar, élükön a karmesterekkel, teljes katonai felszereléssel Cinkotára lettek kivezényelve, hogy ott mint »hátvéd« őrt álljanak. Budavár bevétele előtti éjjel foglalták el a posztot. De úgy megunták a hosszú várakozást, hogy csakhamar kvaterkázni és ferblizni kezdtek. Így telt el az éjjel, de ők büszkék voltak rá, hogy megvédték a hazát.

          Minthogy már 14 éves koromban Berlinbe kerültem, s Joachim tanítványa lettem, 19 éves koromban Liszt ajánlóleveleivel Párisba mentem, alig 23 éves koromban Vieuxtemps állását foglaltam el a brüsszeli kir. Conservatóriumban, atyámmal már csak levélileg tartottam fenn az összeköttetést, s csak néha-néha nyáron találkoztunk. 1885 karácsony előtt hívtak sürgönyileg atyám betegágyához. Már csak halva láttam őt viszont. Csak kíméletből nem közölték velem a teljes valót. Szívroham ölte meg néhány perc alatt. Áldom drága emlékét, s mindazok, kik ismerték s visszaemlékeznek reá, tudják, milyen szeretetreméltó embert vesztett a társadalom. A magyar zeneművészetet is nagy veszteség érte. Nem reám tartozik az ő érdemeit zenetörténeti szempontból méltatni, kétségtelen azonban, hogy a Liszt-Erkel zenei korszaknak egyik legkimagaslóbb alakja volt.”

Huber Károly és fiai: Hubay Károly jogász-doktor, énekes, csellista (balra) és Hubay Jenő (jobbra)

1038   Ardelao 2018-09-07 08:25:45

https://static-cdn.hungaricana.hu/tile/thumb/kepeslap/tematikusak/51_zene/19_huber_karoly/0052802_a.ecw/?h=300

HUBER (később: HUBAY) KÁROLY karmester, zeneszerző, hegedűművész, zenepedagógus

(Varjas, 1828.07.01.-Budapest, 1885.12.20.)

Művészcsaládba születni, úgy, hogy tagjai megközelítőleg a művészetek azonos ágaiban tehetségesek és fejtik ki tevékenységüket, nem mindig előnyös. Az összehasonlítás, illetve a rangsorolás a családhoz tartozó művészek között ugyanis elkerülhetetlen. Példa erre a Wikipédiában olvasható ismertető bevezető mondata: „Huber Károly […] karmester, zeneszerző, hegedűművész, zenepedagógus, Hubay Jenő édesapja.” Mire következtet ebből a laikus olvasó? Arra, hogy az igazi, említésre méltó művész valójában Hubay Jenő. A jelen topikban Hubay Jenőnek, a híres hegedűművésznek már nem egy neves tanítványáról (Adorján Jenő, Koncz János, Gertler Endre, Geyer Stefi, Vecsey Ferenc) esett szó, de arról, hogy ki volt Hubay Jenő első neves tanítómestere, nem. A következő néhány bejegyzés tehát a Huberék Jenő nevű hegedűművész fiának első zenetanáráról fog szólni.

És tudna-e valaki erről az érintettnél hitelesebben beszélni? Aligha.

A ZENE 17., 1936/5. SZÁM:

ATYÁMRÓL, HALÁLÁNAK FÉLSZÁZADOS ÉVFORDULÓJÁN, 1935. DECEMBER 19-ÉN

Írta: Dr. HUBAY JENŐ

          Nagy meghatottsággal gondolok vissza néhai édesatyámra. Neki köszönöm változatos és eseményekben oly gazdag életemet. Ő volt első tanítómesterem, s neki köszönöm, hogy bejuthattam a zeneművészet nagyszerű kincsesházába, melyben a zene misztériumai feltárultak előttem, amelyek ma is lebilincselik lelkemet.
          Rövid vázát óhajtom nyújtani hallgatóimnak atyám élettörténetéről. Huber Károly, ki élete végén magyarosítani akarta nevét, és utolsó szerzeményeit már a Hubay Károly névvel jelezte, Varjason, Temes megyében született 1828-ban, s fia volt az ottani néptanítónak. Minthogy már gyermekkorában feltűnően megnyilvánult a zene iránti hajlama, 8 éves korában vitte őt apja Aradra. Ott iskoláztatta, egyszersmind az ottani Conservatóriumba íratta be, hol első zenei kiképeztetését nyerte; Händel János tanította hegedülni. Már 12 éves korában oly nagy haladást tanúsított, hogy Bécsbe küldték tanulmányainak befejezése végett. Édesapja időközben meghalt, és mint teljesen vagyontalan fiú Pesten keresett és talált alkalmazást mint hegedűs a Nemzeti Színházban. 1851-ben ismét Bécsbe ment, hol a Hofoperntheater első hegedűse volt egy évig. Azonban Pestre visszatért, mert egy előkelő pesti család leányához,  S z e v e r a  Lujzához gyengéd szálak fűzték. 1853-ban feleségül vette őt, s e frigyből származott három gyermeke: Károly, Jenő, és Aranka. Károly, a legidősebb, az ügyvédi pályára lépett, később a Harmónia zeneműkiadó részvénytársaságot alapította. Aranka, a legfiatalabbik, dr. Ferenczi Zoltán, az ismert tudós, Eötvös, Petőfi és Deák életrajzírójának felesége lett. 1854-ben a Doppler testvérekkel, kik a Nemzeti Színház karmesterei s egyszersmind kitűnő fuvolaművészek is voltak, külföldi hangversenykörútra indult, s Londonba is eljutottak. Mindenütt nagy sikereket arattak, főképen a magyar fantáziáikkal. Mikor visszatértek a fővárosba, Doppler Ferenc elhagyta állását, mert a bécsi Operaházhoz hívták balettdirektornak. Atyám akkor került a karmesteri székbe, ugyanakkor egy hegedűtanári állást is vállalt a Nemzeti Zenedében. Quartett-társulatot is alapított a klasszikus zene ápolására. Hangversenyein Volkmann Róbert összes quartettjeit kéziratból adta elő. Volkmann Negyedik Vonósnégyesét — e moll-ban — mely tán a legjelentékenyebb s legszebb, atyámnak dedikálta. Mint zeneszerző is sikereket aratott. 1858-ban színre került első 3 felvonásos operája, a »Székely leány«, ezt követte 1860-ban a »Víg cimborák« című operája. Minthogy befolyása a Nemzeti Színháznál folyton gyarapodott, sikerült neki a rendkívüli nehézségek és végnélküli fondorlatok dacára — a bécsi operát megelőzve — Wagner Lohengrinjét 1866-ban színre hozni. Teljes győzelmet aratott. A sajtó magasztalta, a közönség ujjongott, s úgy ünnepelte, mintha ő lett volna szerzője Lohengrinnek. Wagner Richárd a következő levelet intézte hozzá:

          Igen nagyrabecsült Karnagy Úr !

          Becses levele nagy örömmel töltött el. Általa először tudom meg határozottan, kinek köszönhetem »Lohengrin«-em nagy sikerét Pesten. Fogadja legbensőbb köszönetemet mindazért, amit Ön tett, és amiről most értesít. Üdvözölje zenekarának kedves tagjait és nevezetesen az Ön által említett kitűnő művészeket, kiknek szintén kérem legszívélyesebb köszönetemet tolmácsolni.

          Önnel együtt bizonyára  b á t o r í t ó n a k  és  f o n t o s n a k  tartom »Lohengrin«-em sikerét Pesten.

           Ha a Nemzeti Színház tisztelt intendanturája folytatni akarja műveim bemutatását a magyar közönségnek, az volna célszerű tanácsom, hogy most már »Rienzi« kerüljön színre, mely legalább a külső siker tekintetében, leginkább biztosíthatná a várt eredményt.

          Végül még arra kérem, hogy Mosonyi barátomnak, kit Ön minden esetre elérhet, legszívélyesebb üdvözleteimet jelentse, és kérem hallgatásomat az ő baráti levelére egyelőre azon biztosítással kimenteni, hogy én — ahogy a körülmények megkívánták, és ahogy azóta ő is megtudta — egy üzleti választ fölöslegesnek tartottam: azonkívül a levélírás nekem éppen most igen terhes.

          Legmelegebb köszönetem ismételt kifejezésével maradok nagyrabecsüléssel lekötelezettje
                                                                                                     Richard Wagner
Luzern, 1866. december 14.

(Folyt. köv.)

1037   Ardelao • előzmény1036 2018-09-06 09:59:38

Végezetül egy közlemény, amelynek a megjelenését dr. Molnár Imre már nem érhette meg:

MUZSIKA, 1990.05.00/5. SZÁM:

          A Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola Egyetemi Tanácsa 1990. április 2-i ülésén a következő jegyzőkönyvi határozatot hozta:
          „A II. világháború után a magyar zeneművészet és zeneoktatás több kiváló személyisége is méltatlan politikai üldözés áldozatává vált. Legelőbb dr. Dohnányi Ernőt, főiskolánk volt főigazgatóját hozta a rosszindulatú suttogó propaganda háborús bűnös hírébe. Ez az alaptalan rágalom az idős művész életét még az emigráció éveiben is megkeserítette és megnehezítette.
          Főiskolánk tanárai közül Ádám Jenő Kossuth-díjas zeneszerzőt, zenepedagógust, Járdányi Pál Kossuth-díjas zeneszerzőt, dr. Legány Dezső zenetörténészt, dr. Molnár Imre énekművészt, Molnár Antal zeneszerzőt, Kossuth-díjas zenetudóst és Viski János Kossuth-díjas zeneszerzőt érte jogi és erkölcsi szempontból sérelem és mellőzés.
          Ezennel őket, valamint azokat a művésztanárokat, dolgozókat és hallgatókat, akiket szintén sérelem ért vagy hátrányos megkülönböztetés áldozatai voltak, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola Rektora és Egyetemi Tanácsa megköveti mellőzésükért és üldöztetésükért, amelyeket a háború utáni évek kulturális politikája velük szemben elkövetett.
          Legmagasabb erkölcsi elégtételük mégsem ez a megkésett bocsánatkérés, hanem az lehet, hogy nagyszerű egyéniségük, tudásuk mind a mai napig tiszteletnek örvend a magyar és a nemzetközi zenei életben."

Ez a nevesített bocsánatkérés még sokakat megilletne. Talán eljön egyszer ennek is az ideje ...

1036   Ardelao • előzmény1034 2018-09-05 07:10:28

A MAGYAR NEMZET 1977.11.30-i számában megjelent, következő írásból már csak dr. Molnár Imre haláláról értesülünk. E nekrológ tömör összefoglalását adja az eddig leírtaknak.

Meghalt Molnár Imre zenetudós

         Csetneki utcai budai otthonában, életének kilencvenedik esztendejében végelgyengülésben elhunyt dr. Molnár Imre zenetudós, nyugdíjas énektanár, a Zeneművészeti Főiskola ének tanszakának egykori vezetője, énekművész nemzedékek nevelője, több tudományos munka szerzője, az élő beszéd, az ének széphangzásának fáradhatatlan kutatója és pedagógusa.
          A kivételes egyéniség sorsa és pályája rendkívüli. A magyar és szerb lakosságú Bács megyei Péterrévén született. Az iskolában szerbül is megtanult, gimnazista korában már tudott németül és franciául, később elsajátított több más szláv nyelvet is, bátyjával latinul levelezett, végül tizenöt idegen nyelvben szerezve jártasságot, tizenöt nyelvből fordított dal- és áriaszövegeket.
          Bölcsésznek indult, pályáját 1912-ben Szabó Ervin mellett a Fővárosi Könyvtárban kezdte, s 1919-ben a Tanácsköztársaság a Markó utcai főreáliskola vezetőjévé nevezte ki. A forradalmak elvérzése után nyugdíjazták, újból könyvtáros, majd óraadó tanár lett, és 1922-től 1933-ig a Nemzeti Zenedében tanított, majd 1933 és 1959 között, mikor másodszor, s most már önként nyugdíjba ment, a Zene- művészeti Főiskolán, mint az énektanszék vezetője, majd az énektanárképzés irányítója.
          A Daloskert-et, a XVII. és XVIII. századok legszebb magyar dalainak gyűjteményét, amelyet Kern Auréllal közösen rendezett, 1925-ban adta ki. Ebből tankönyv lett a Zeneakadémián. Lajtha Lászlóval együtt írta és jelentette meg a Játékország című, másik híres munkáját. Eufonetiká-ja, a hang keletkezésének, útjának, a széphangzásnak ez az alapvető munkája (ez is tankönyvvé vált) 1966- ban jelent meg a Zeneműkiadónál. Tanított a Gyógypedagógiai Főiskolán is, eufo- netikai rendeléseket vezetett a gégészeti klinikán, beszédtechnikai előadásokat tartott a Nemzeti Színház művészei előtt, s emlékéremmel tüntette ki őt az egyik, orvosi, hivatalos nevén a Magyar Fonetikai, Foniátriai és Logopédiai Társaság.
          Lajtha László népdalfeldolgozásai dr. M. I.-nek dedikálva jelentek meg. M. I., Molnár Imre budai lakásán hétezer kötet könyvet őrzött, és a magyar dalok kéziratos, több mint százezer cédulából álló katalógusát.
          Felesége, Hir Sári zongoraművész gyászolja, családja, rokonsága, tanítványai és mindenki, aki roppant tudásából, e tiszta forrásból meríteni tudott.”

1035   Ardelao • előzmény1034 2018-09-04 10:09:49

Dr. Molnár Imre pedagógusi tevékenységéről viszonylag sok emlék maradt fenn. Hosszú keresgélés után végül sikerült némi hanganyagot is találnom, mégpedig a Rádió Kern Aurélról szóló megemlékezésében, amelynek keretében Molnár Imre énekel, a zongorakíséretet pedig felesége, Hir Sári látja el. A felvétel nem túl jó, de így is kihallható belőle, milyen finoman, érzéssel tudott Molnár Imre dalokat előadni. Nem egyszer fordult elő velem, hogy operaénekesek előadásában bizonyos dalok kellemetlenül hatottak rám. A dalok jellegéhez ugyanis sokszor nem illik a túliskolázott, erőteljes operaénekesi hang, a színpadi pátosz sem. Számomra a dal valójában énekben történő versmondást, egyfajta színészi teljesítményt jelent, ahol a szövegnek mondhatni nagyobb szerepe van, mint a zenének. A kettő közötti helyes arány megtalálásával válik egy dal előadása széppé, hitelessé.

Rádiófónia 19– Dr. Molnár Imre a 49:05 percnél hallható.

Létezik továbbá még egy (itt, sajnos, nem meghallgatható) felvétel

"Szent vagy, Uram" - Egyházi énekek „Szent vagy, Uram” – Egyházi énekek” címmel:

E felvételen Dr. Molnár Imre a következőket énekli:

  • Ah, hol vagy
  • Magyarok fénye
  • Felmutat égbe
  • Boldogasszony Anyánk
1034   Ardelao • előzmény1033 2018-09-03 07:23:29

A sok évtizedes és sokirányú, értékes tevékenység elismerése:

MAGYAR NEMZET, 1976.12.08.:

Odaítélték a Művészeti Alap zeneművészeti díjait
A Művészeti Alap zeneművészeti szakosztályának ez évi díját és a vele járó plakettet kiemelkedő zenetudományi és zenepedagógiai, valamint sok évtizedes zenekritikusi és dalfordítói munkássága elismeréséül dr. Molnár Imrének, a Zeneművészeti Főiskola nyugalmazott professzorának ítélték oda. […]”

1033   Ardelao • előzmény1032 2018-09-02 20:02:25

 

Dr. Molnár Imre, mint pedagógus, író és társszerző (3):

 

Tanítványai voltak (többek között):

Jákó Béla és

ifj. Toronyi Gyula operaénekes a Nemzeti Zenedében,

Bagó Gizella operaénekes, kamaraénekes, tanár,

Domahidy László operaénekes,

Dunst Mária, operaénekes, szoprán (1959),

Gyurkovics Mária operaénekesnő,

Fodor János operaénekes,

Jakabné Balla Mária énekművész-tanár,

Kerényiné Kéri Margit énekművész, énektanár (1941-1947 között),

Kutrucz Éva énekművész, énektanár (1941 és 1948 között),

Littasy György színész, énekművész,

Melis György operaénekes,

Molnár Magda operaénekes,

Nagypál László operaénekes,

Oravetz Edit operaénekes,

Sándor Judit operaénekes (1941 és 1948 között),

Simándy József operaénekes,

dr. Sipos Jenő énekes, énekpedagógus,

Tálas Ernő énekművész, énektanár (Svédország),

Udvardy Tibor operaénekes a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskolán,

valamint

vitéz Jánky Vilmos zeneszerző, aki énekelni magánúton tanult dr. Molnár Imrénél.

 

Bagó Gizella: Énekes színészek, színész énekesek  c., ITT letölthető dolgozatában többször hivatkozik tanárára, annak a hangképzéssel kapcsolatos tanításaira. A dr. Molnár Imrével kapcsolatos részek a dolgozat 11., 12., 14., 55., 60., 66. és 97. oldalán olvashatók.

1032   Ardelao • előzmény1031 2018-09-02 19:56:58

 

Dr. Molnár Imre, mint pedagógus, író és társszerző (2):

 

Perényi László: Az énektanítás pedagógiája (dr. Molnár Imre tanulmányaival), a kiadás éve: 1957

Előszó (részlet)

Metodikai munkám elméleti és gyakorlati irányú. Fő feladatom, hogy leendő iskolai énekpedagógusainkat módszeres gondolkodáshoz segítsem. Egyúttal a már működő pedagógusok számára gyakorlati útmutatót is kívánok nyújtani. […]

Iskolai énektanításról lévén szó, a legfontosabb kérdésekben Kodály zenepolitikai és metodikai elveire, munkásságára támaszkodtam. A felhasznált dallamokat javarészt zenepedagógiai gyűjteményeiből merítettem, rámutatva a közölt dallamok sokoldalú szerepére és felhasználására. […]
Nagy nyereségnek tekintem dr. Molnár Imre itt közölt tanulmányait, melyek nemcsak az iskolák, hanem azon túlmenően szélesebb körök érdeklődésére is igényt tartanak. […]”

 

Somogyi Vilmos – Dr. Molnár Imre: Pataki Kálmán, a kiadás éve: 1968

MUZSIKA, 1968.09.00/9. SZÁM:

„[…] A „Nagy magyar előadóművészek' harmadik kötete a páratlan Mozart-tenor, Pataky Kálmán életét, s művészetét mutatja be. […] Somogyi Vilmos az életpálya színes leírására vállalkozott. Igen szorgalmas kutatómunkával járt utána nehezen hozzáférhető adatoknak is, hogy a kép minél teljesebb, gazdagabb legyen. — Dr. Molnár Imre Pataky előadóművészetének elemzését írta meg a hanglemezillusztrációk segítségével. Ez az alapos, zenei-énekes szempontból oly gondos tanulmány, fiatal — s nem csak fiatal! — operaénekesek számára hasznos tanulságokkal szolgál. Molnár Imre, a pedagógus, elsősorban hozzájuk szól, reméljük eredménnyel. […].”

 

Lajtha László – Molnár Imre: Játékország, a kiadás éve: 1994

Részlet a könyvből:
„Elvesztettem zsebkendőmet

Rendes gyerek persze nem hagyogatja el holmiját! Ti is csak úgy játékból fogjátok elveszíteni a zsebkendőt. Megmondom izibe hogyan! Kéz kezet fogva álljatok csak szép nagy körbe. Te meg kis Ágota gyere ide és maradj szépen a körön kívül. Most mindannyian énekeljétek ezt a kis nótát ... „

1031   Ardelao • előzmény1030 2018-09-02 19:45:24

 

Dr. Molnár Imre, mint pedagógus, író és társszerző (1):

 

A magyar muzsika könyve. Szerkesztette: Dr. Molnár Imre, a kiadás éve: 1936.

IDÉZET A KÖNYV ELŐSZAVÁBÓL:

        „Összefoglalásokra csak akkor kerülhet a sor, ha egy ismeretkör különböző területein annyira előrehaladtak a részletkutatások, hogy van mit összefoglalni. Ilyenkor azonban nagy szükség is van rájuk, mert a sok szétágazó részlet külön-külön, a nagy egészből kiszakítva nem domborodik ki teljes jelentőségében. A részek igazi értelmüket csak az egésszel egybevetve nyerhetik
          Jelen munka is ilyen összefoglalási kísérlet. A magyar zenetörténeti kutatások nagy föllendülése az újabb időkben tette kívánatossá. Első részében a zenei életet leltározza minden vonatkozásában, fejezetenkint a történeti fejlődés vonalát követve. A második a muzsikálók nagy seregszemléje a XX. században. Ahol az előmunkálatok előrehaladottabbak, ott természetesen teljesebb kép adható; ahol a részletmunkák még elvégzésre várnak, elnagyoltabb lesz az összefoglalás eredménye: ez magyarázza elsősorban azt, hogy bizonyos egyenetlenség támad az egyes fejezetek közt. A nagy leltározás így is közelebb visz bennünket a célhoz, a hiányok jelzik a tovább elvégzendő munkák sorát az egységes, nagy magyar zene- történet felé. […]

 Budapest, 1936 április havában.

                                                                                         Dr. Molnár Imre”

 

Daloskert - Szerző: Dr. Molnár Imre, Kern Aurél - Szerkesztő: Ádám Jenő

PESTI HÍRLAP, 1927.02.11.:

„(Dr. Molnár Imre és Kern Aurél ,,Daloskert"-je). A magyar dal két legismertebb kutatója és apostola, dr. Molnár Imre és Kern Aurél, kedves és szép kótáskönyvet bocsátott ki az Egyetemi nyomda pompás kiadásában. „Daloskert" a címe ennek a remekbekészült könyvnek és ez az egyszerűségében is oly jóhangzású cím mindennél színesebben jellemzi a művet. Aki ugyanis a „Daloskert" lapjait forgatja vagy zongoráján megszólaltatja, valóban a magyar daltermés négy évszázadának virágoskertjébe lép. Ennek a kertnek legszebb virágait dr. Molnár Imre hivatott keze válogatta csokorba. Kern Aurél pedig, a tudós hozzáértésével és a zeneszerző finom művészetével, énekszóra és zongorára írta át a magyar daltermésnek ezt a szép gyűjteményét, természetesen az egykorú zenei stílushoz alkalmazkodva. A legrégibb magyar népi énekeken kívül megtaláljuk itt többek között Tinódi, Balassi egy-egy énekét, a magyar középkor karácsonyi énekeit, az eredeti kurucdalok legszebbjeit, Csokonai dalait, a szabadságharc korának nótáit és, mint a kötet egyik legérdekesebb darabját, az első magyar „chansont", a Kis Babet c. biedermeyer dalocskát. Nem a zenetudósnak, hanem a zenebarátnak készült ez a pompás, szépséges kótáskönyv, amely így nem is az elvont, tudományos zeneirodalomnak, hanem annak a magyar közönségnek jelent értékes ajándékot, amely, a mai silány és dilettáns daltermés sivatagában, üdítő, illatos és virágzó oázisként fogja köszönteni ezt a „Daloskert"-et.”

 

Dr. Molnár Imre: Eufonétika – A szép beszéd és éneklés tana

„Ez a könyv csak az eufonétika legelemibb részeivel foglalkozik. A beszéd, vagy ének keletkezési folyamat során eljutott azokig a hangzóformákig, amelyekből a szép szó, majd a szép mondat, szép beszéd és ének kialakítható. Határa tehát az akusztikai érthetőség. Ami ezen túl esik, újabb kötet anyaga lesz.
A szöveget minden bizonnyal világosabbá lehetett volna tenni ábrákkal. Nem a szokványos fonétikai illusztrációkra gondolok. Azok a hangzó alakítási folyamatot csak egy-egy keresztmetszeti ponton ábrázolják és sokszor félrevezethetnek. Pergethető mozgó fényképes ábrák volnának ideálisak. Ezek azonban csak külön képes könyvben adhatók, tehát későbbre kellett maradjanak. […]

Budapest, 1942 áprilisában.

                                                                                        Dr. Molnár Imre”

1030   Ardelao • előzmény1029 2018-09-01 12:42:37

Ezek után csak természetes, hogy a dr. Molnár Imre hangját felidéző felvételeknek még csak nyomát sem találjuk a neten ...

1029   Ardelao • előzmény1028 2018-09-01 12:29:57

Dr. Molnár Imre, mint énekművész és a magyar népzene népszerűsítője

1930 és 1942 között:

PESTI HÍRLAP, 1930.01.15.:

Dr. Molnár Imre dalestje. Az ősi, a történelmi magyar muzsika előadóművészei között kivételes hely illeti meg Molnár Imrét. Nem igen akad még valaki, akinél ennyire egyéni lenne a régi magyar énekeknek kultusza. És ez éppen művészetének igazi jelentősége. Megcsodálhatnánk sima, hajlékony hangjának természetes, tökéletesen dalszerű megnyilatkozását, megcsodálhatnánk előadásának világos körvonalait, lényegéből fakadó ízlését is. De azért hangversenyeiről mégsem ez ragadja meg emlékezetünket. De igenis emlékezetünkben marad az énekszónak hamisítatlan zamata, a csapongó, sírva vigadó magyar kedélyvilágnak ezerfelé árnyaló hangulata, amelyet ennyire szívből jövőn igazán egyedül Molnár Imre művészi egyénisége tud szívünkbe lopni.”

PESTI NAPLÓ, 1930.01.12.:

"Dr. Molnár Imre
a kiváló dalénekes estje, január 14. Zeneakadémia, ½ 9. Kísér: M. Hir Sári*. (Rózsavölgyi.)"

*Megj.: Hir Sári dr. Molnár Imre felesége volt.

8 ÓRAI UJSÁG, 1930.04.05.:

Hangverseny. M. Hir Sári tegnap tartotta zongoraestjét. A kitűnő művésznő elsőrendű képességei minden alkalommal osztatlan sikert jelentenek. Tegnapi műsorán Bach- Busoni Orgonakorál-előjátékát és a Gluck- Brahms Gavotteot kivételesen jó klasszikus stílusban hallottuk. A Chopin és Liszt-számok izzó tüze, Scriabine, Rachmaninoff, Prokofieff nagyszerű ritmikája és poézise egyformán elragadtatta a közönséget. A hangversenyen dr. Molnár Imre működött közre, aki a művésznő kíséretével hét népdalt énekelt Dohnányi feldolgozásában, lelkes tetszés mellett.

PESTI HÍRLAP, 1931.02.01.:

Népzene és népének gyűjtések. A Magyar Néprajzi Társaság Hóman Bálint elnöklésével az Akadémiában fölolvasó-ülést tartott, amelyen népének- és népzene-gyűjtésekről számoltak be. Dr. Lajtha László a Nógrád, Heves, Baranya és Pest megyékben végzett gyűjtésekről számolt be. Számos, eddig ismeretlen énekes és hangszeres darabra bukkant s ezeket a Nemzeti Zenede növendékeinek zenekísérete mellett dr. Molnár Imre adta elő.”

PESTI NAPLÓ, 1935.11.28.:

Zenekari hangverseny. A Budapesti Szimfonikus Zenekar első bérleti estje szerdán este zajlott le a Budai Vigadó koncerttermében. A műsor kiemelkedő eseménye Siklós Albert Tinódy históriás énekei című dalsorozata, melynek mesteri harmonizációja, kivételes formakultúrája elsőrangú helyet biztosít zenei irodalmunkban. A dalokat dr. Molnár Imre kollégánk énekelte azzal a költői lendülettel, nagyszerű énekkultúrával, mely a mintaszerűen képzett énekes sajátossága.”

PESTI NAPLÓ, 1938.12.08.:

Szabó Lőrinc előadása Csokonai költészetéről. A Fővárosi Népművelési Bizottság szabadegyetemi irodalmi előadássorozatának záróestéjén holnap, pénteken délután félhét órai kezdettel Szabó Lőrinc Csokonai Vitéz Mihály költészetéről beszél a Pátria Klub (Erzsébet körút 43.) dísztermeben. R. Simonffy Margit a költő kevésbé ismert műveiből ad elő, dr. Molnár Imre zeneakadémiai tanár pedig Csokonai-dalokat énekel.

MAGYAR NEMZET, 1939.03.28.:

Hir Sári nagy sikere Varsóban 
Hir Sári, a kiváló zongoraművésznő március 23-án osztatlan nagy sikert aratott a varsói filharmonikusok koncertjén, melyen Liszt Magyar fantáziáját játszotta el nagy közönség előtt. […] Hir Sári kedden Krakkóban, április 3-án pedig a varsói rádióban játszik. A krakkói estét dr. Molnár Imre előadása vezeti be a magyar muzsikáról, a műsoron magyarruhás leánykák magyar táncai mellett Hir Sári zongoraszámai és dr. Molnár Imre énekszámai szerepelnek."

A ZENE, 1942/8. SZÁM:

Előadás a magyar népzenéről. Dr. Molnár Imre, a Zeneművészeti Főiskola tanára, február 25-én a Tudományos Akadémián, a Néprajzi Társaság ülésén előadást tart a magyar népdalról. Előadásának címe: A népdalkeletkezés folyamata. Falusi és városi népdal.”

Dr. Molnár Imre a fentieken kívül nemcsak énekével, hanem előadásaival is gyakran szerepelt a magyar Rádióban, többek között a Rádió műsorába beiktatott népdalfélórákban.

1028   Ardelao • előzmény1027 2018-09-01 12:25:37

A teljesség igénye nélkül a következőkben azokból a sajtóhírekből idézek, amelyek Dr. Molnár Imre énekművészként és a magyar népzene népszerűsítőjeként történt fellépéseiről szólnak.

 1921 és 1929 között:

PESTI HÍRLAP, 1921.05.03.:

„(Magyar népdal matiné az Urániában.) AZ Uránia-színház a Magyarországi Turán Szövetség javára f. hó 8-án 11 órakor magyar népdal-matinét rendez. Ságody Otmár zeneíró előadást tart a magyar népdal méltó kultuszáról, Szent-Istvány Juliska, K. Wakots Margit, dr Molnár Imre és Hreglianovits Annus énekművészek közreműködésével.”

SZÓZAT, 1923.05.05.:

Molnár Imre

          Sokszor hallani manapság, főként nagyképű „evolucionisták“ szeretik megállapítani, hogy a faji, nemzeti elem jelentősége a művészetben már túlhaladott állomás. […] Nos, a tények gyakran megugratják ezeket a vesszőparipázókat. Mi a faji, nemzeti jelleg lényege? […] Nem a ritmusban és nem éppen a melódiában rejlik. Az előadóknál pedig nem a kiejtésben és nem a modorosságban; a cigányosság vagy duhaj darabosság csak amolyan „tájszólás“ értékű a magyar dalolásnál. Aki dr. Molnár Imre tegnapi műsorának második felét is hallotta, az mindenesetre megtudta, […] Ez a bozontos fejű, derűs nézésű, rokonszenves dalénekes a leghivatottabb képviselője a magyar dalművészetnek. A magyarnak. Kitűnő énekművész. Technikája a Helge Lindbergére emlékeztet, különösen nagyszerű lélegzési és hangvételi rendszere. Balladainterpretációi megkapó erejűek, Löwe Olufját a „legnagyobbakra“ emlékeztető, tömör realizmussal adta elő, de többi idegen nyelvű dalszámait is a teljes művészi átélés és formai kerekség, plasztikusság jellemezte.
          […] Aki így dalolja Schubertet, Wolfot, az igazi művész, de aki utána úgy dalolja el a „Gőzösnek hat kereké“-t és a többi zamatos gyöngyeit a magyar népdal irodalomnak, az csakugyan meggyőzhetett mindenkit, hogy igenis van komoly magyar dalművészetünk. Csak kell, aki megszólaltassa. Nem cigányos, nem primitív. Egyszerű, nemes és előkelő, fajtiszta magyar művészet. Mi benne mégis a magyar? Minden. Az íze, a levegője, a lelke, úgy, ahogy Molnár Imre hirdeti nekünk. Nem a Zeneakadémia kisterme kellene ehhez és nem pár száz főnyi közönség. Nem bizony. De hát ez is magyar vonás. (Sp.)”

SZÓZAT, 1925.01.24.:

Póstás zeneestély a budai Vigadóban. Az Országos Póstás Kultúregyesület dr. Molnár Imre tanárnak, a Turáni regőscsoportnak, a póstatisztviselők ének- és zeneegyesületének és a póstatisztek zenekarának közreműködésével a m. kir. póstaszemélyzet részére január 29-én (csütörtökön), este 7 órakor a budai Vígadó dísztermében zeneestélyt rendez, amelyen a régi magyar zene néhány kiváló alkotása kerül bemutatásra. Belépődíj nincs.”

PESTI HÍRLAP, 1925.04.07.:

„(Magyar Est.) A Zeneművészeti Főiskola nagytermében nagysikerű „Magyar est"-et rendezett a Magyar Távirati Iroda nyugdíjintézete. A hangversenyen előkelő és nagyszámú közönség jelent meg, élén József Ferenc főherceggel és gróf Bethlen Istvánnéval. A tartalmas és művészi műsorból különösen kiváltak dr. Molnár Imre, ki régi magyar dalokat énekelt, M. Némethy Ella, az Operaház kitűnő művésznője, Dohnányi értékes operájának, A vajda tornyának egy pompásan előadott áriájával, […]

PESTI NAPLÓ, 1925.04.26.:

Dr. Molnár Imre április 30. dalestjén Bach-áriákat, Brahms, Wolf, Strauss és régi magyar dalokat énekel. (Rózsavölgyi.)

PESTI HÍRLAP, 1925.05.21.:

„(Dr. Molnár Imre ária- és dalestje.) Csütörtökön este a Zeneakadémia nagytermében tartotta meg dr. Molnár Imre nagysikerű ária- és dalestjét. Műsorán Bach, Brahms, Wolf és Strauss Richard művei, Bartók-Kodály erdélyi népdalai, valamint egy XIX. század eleji diáknótáskönyv eddig ismeretlen pásztordalai Molnár megfejtésében szerepeltek. Molnár Imre kiváló énekkultúráról tanúskodó, ízléses előadását zajos tetszéssel fogadta a termet megtöltő közönség.

PESTI HÍRLAP, 1926.04.24.:

         „Hangversenyek
           Dr. Molnár Imrének pénteken a fővárosi Vigadó nagytermében rendezett ária- és dalestélye két szempontból tárgyalandó. Egyrészt az előadó énekművész személyes teljesítménye az, amelynek elismeréssel kell adóznunk. Ő mint előadóművész a legkiválóbbak közül való. A régi magyar népies énekeknek és nótáknak úgyszólván speciálistája. Finom, szubtilis hanghordozása, nagyszerű lélekzetvételi technikája, stílszerű és előkelő ízlésű előadása egyaránt jellemzik énekét: nem csoda tehát, a mai estélyén majdnem mindegyik műsorszámának legalább is az utolsó strófáját meg kellett ismételnie. De nemcsak mint előadóművész foglalkoztatja ő a kritikát. Műsorának második és harmadik része anyagánál fogva valóságos zenetörténelmi esemény jellegével bír.
           Mert eleinte ugyan régi olasz áriákat énekelt, de azután áttért Balassi Bálint versére írott régi énekekre, továbbá előadta Csokonainak Felfohászkodását, melynek egykorú dallamát ismeretlen zeneköltő szerezte, előadott azután még néhány régi magyar dalt és nótát; és pedig előadta azokat Kern Aurélnak művészi feldolgozásában, […] közelebb vitte a modern közönség ízléséhez; utat nyitott azoknak a népszerűség felé; […]”

PESTI NAPLÓ, 1928.01.01.:

Konzert r.-t. rendezései

[…] Dr. Molnár Imre dalosestje, január 10. (Zeneakadémia, fél 9.)”

PESTI NAPLÓ, 1928.02.19.:

Harmónia hangversenyei:

[…]

A Motett és Madrigal-Társulat a capella hangversenye február 24-én Hammerschlag vezetésével. Közreműködnek: Bálint Alice és dr. Molnár Imre. (V., V.8.)”

PESTI HÍRLAP, 1929.04.11.:

Hangverseny. A Magyar Vöröskereszt Egylet kórház-missziós szakosztálya nagysikerű hangversenyt rendezett. A hangversenyen fellépett Medek Anna, az Operaház művésznője, aki több operaáriát adott elő nemes művészettel. Dr. Molnár Imre, a Zeneakadémia tanára, régi magyar dalokat énekelt, mély hatást keltve. […]”

PESTI HÍRLAP, 1929.04.18.:

Dr. Molnár Imre dalestje

április 23. Zeneakadémia. Fél 9. (Rózsavölgyi).

1027   Ardelao • előzmény1026 2018-08-31 11:21:21

EGY ÉNEKTANÁR SZÜLETÉSNAPJÁRA

(2. rész)

3.      Miért közelített meg más nyelveket? Hogy jobban értse, csinosítsa tulajdon anyanyelvét. A sok-sok említett példa közt egyet idézek:
         — Számos nyelvben a szórendnek értelmet eldöntő szerepe van. A mi nyelvünk hangmagassággal közli a dolgok értelmét. Megfigyelte ezt?
Például: el--------men-tem, ez egyszerű közlés. El-men-------tem, ez kérdés. El-----------men-tem (emelkedő hangsúllyal), ez befejezetlen állítás, amely után még várunk valamit.
          Az újsághasábon nem közölhetek grafikont, és nem jelölhetek hangmagasságot: a példát, úgy, ahogyan Molnár Imre előadta, tökéletesnek tartom.
          — Tizenkilenc, az elbocsátás, a nagy cezúra után mi történt? — kérdem.
          — Könyvtáros, majd óraadó tanár lettem — 1922-től 1933-ig — a Nemzeti Zenedében, miután kezdettől foglalkoztam zenével.
          A régi magyar zene emlékeinek gyűjtéséhez fogott. Kern Auréllal együtt 1925-ben közzétette a Daloskertet, a XVII. és a XVIII. század legszebb magyar dalainak gyűjteményét. A munka később tankönyv lett a Zeneakadémián. Lajtha Lászlóval együtt 1929-ben kiadta a Játékország című munkáját. Bevezetett dolgozószobájába, amely egy mély, zárt, de tündöklő barlang sajátos érzetét keltette bennem. Hétezer kötet könyvet őriz benne és a magyar dalok kéziratos, több mint százezer cédulából álló katalógusát, amelyet szöveg szerint, dallamindulások és finálisok szerint rendezett. Lajtha László népdalfeldolgozásai dr. M. l.-nek dedikálva jelentek meg. Molnár Imre előadóművész is; a régi magyar népdalok egy részét hat His Master’s Voice lemezre énekelte, felesége, a háromszoros Liszt díjas Hir Sári zongoraművésznő társaságában. Ezek a lemezek napjainkban a régi magyar dalkincs ritkaságai.
           Az előadóművészt köszöntőm a nyolcvanadik születésnapon?
           Az énektanárt?
           A keze alól került ki énekeseink egy része, talán a java. Gyurkovits Mária, Sándor Judit, Melis György, Dunst Mária, Fodor János, Udvardy Tibor, Simándy József, a Mozart-énekes Tálas Ernő (Svédország), a salzburgi ünnepi játékok egyik Mozart-énekesnője, Oravetz Edit (Zürich), a tanítványai voltak.
          Voltak, s vannak más énektanáraink is. Voltak, s vannak más előadóművészeink. Voltak, s vannak a magyar népdalnak más, sugárzó, szenvedélyes kutatói.
          Azt, ami a nyolcvanéves Molnár Imrében egyedülvaló, másutt kell keresni.

          Ő végtére is egész életében, teljes pályája során, minden törekvésével és tudósi szenvedélyével az élő beszéd, s az ének széphangzását kereste, szorgalmazta, és kutatta.
          A széphangzás tudósa lett.

4.       A hang élettani rejtélyét, keletkezését, útját kutatta, s egy élet munkája nyomán és árán fogalmazta meg és tárta föl a széphangzás titkát. A pedagógus nyelvésszé  vált, a nyelvész már-már orvossá, hiszen igen rangos orvosi közösségek előtt tartott előadásokat. Ez a tanár-nyelvész-énekes-„orvos” ajándékozta meg a magyar tudományos világot Eufonetika (Zeneműkiadó, 1966) című művével, amely a hang keletkezésének, útjának s a széphangzásnak, ha szabad azt mondanom, a bibliája.
          Élete főművéből néhány fejezetcímet, találomra kiválasztva, ide iktatok: „A hangkeletkezés gégebeli folyamatának vázlata”. „A hang sorsa a gégén túl”. „A hang útja a fülig”. „A hang útja az agyban”. „Az alaphangszín kialakulása”. „A széphangzás szempontjainak összefoglaló táblázata”.
          Tanított a Színművészeti Főiskolán, a Gyógypedagógiai Főiskolán, eufonetikai rendeléseket vezetett a gégészeti klinikán, beszédtechnikai előadásokat tartott a Nemzeti Színház művészeinek és a rádió bemondóinak, beszélt orvosok előtt az orvos és az énektanár viszonyáról. A hangszínből állapítja meg, hogy a hang keletkezési folyamatának melyik szakaszán történt a hiba. S az orvos minden esetben ott találta meg a bajt, ahol a hangszín alapján előre sejteni lehetett. A Semmelweis Ünnepi Hét során a nem-orvost egyébként Kempelen Farkas emlékéremmel tüntette ki az egyik, orvosi, hivatalos néven a Magyar Fonetikai, Foniátriai és Logopédiai Társaság.
          A hang legmélyére ásott. Ez a pályája. A szép élő beszéd, a szép énekhang: ez a tudománya.
          S szerepe művelődésünk történetében? Csak antik, görög példával tudom megmagyarázni. A görög szónok mögött hangsíppal — tonarionnal - kezében mindig állt valaki. Ez az árnyék jelezte, hogy a szónok túl magas, vagy túl mély hangon kezdte a szónoklatot. S a síp megütötte a helyes hangmagasságot.
          Végül is mit csinált a nagy, dús pálya során Molnár Imre? Megmondta, megtanította, hogy a helyes hang milyen.

 Ruffy Péter

1026   Ardelao • előzmény1024 2018-08-31 09:14:20

Ahhoz, hogy dr. Molnár Imre életművének valódi jelentőségét megismerjük, az alábbi cikket érdemes elolvasnunk, amely 80. születésnapja alkalmából jelent meg a sajtóban:

 MAGYAR NEMZET, 1968. NOVEMBER 24.:

Száll az ének szájról szájra

 EGY ÉNEKTANÁR SZÜLETÉSNAPJÁRA

1.         Nyolcvanéves múlt a minap egy joviális öregúr, aki a budai Csetneki utcában lakik, olyas házban, amely engem régvolt, szerény bihari kúriákra emlékeztetett. Zömök termete, kerek arca, pátriárkális modora pedig szegény jó anyai nagyapámra vagy nagyapám valamelyik régi, alsós kártyapartnerére. Szelíd, tiszta fény pihen a szemében, romlatlan egészség élteti szorgalmát és igyekezetét, hosszabb beszélgetésünk alatt nem ült, mint a krónikás, hanem állt, vagy sétálgatott. Inkább családjának tagjai beszéltek, ő állva vagy sétálva szerénykedett, s bennem szüntelen olyan benyomást keltett, hogy beillenék bármely Mikszáth-regénybe, korosodó felvidéki gavallérok közé, milyen jól festene valamely régi-régi bihari udvarház tornácán vagy a filagóriában, amint az örökzöld levelei közt besurranna a nap, s arcát a békés pipázás derűjébe vonná.
          — Imre bátyám hol született? — hiszen a nyolcvanadik születésnap az alkalom, a cím arra, hogy e szerény sorokban bemutassam őt.
          — Bács megyében, Péterrévén, bölcsésznek készültem, pályámat 1912-ben Szabó Ervin mellett, a Fővárosi Könyvtárban kezdtem, később pedig tanítóképzőintézeti tanár lettem a turóci Stubnyafürdőn. Stubnyafürdő volt a régi Magyarország leghidegebb pontja. Kilenc hónapig tartott a tél, és három hónapig hideg volt.
          A régi Magyarország leghidegebb pontjáról indult el a bölcsész dr. Molnár Imre pályája, amelyet azután kettétört, kiforgatott, s merőben más irányba terelt az időknek az a teljessége, amelyet a magyar történelemben 1919 jelentett.
          — Az a sajátos eset történt velem, hogy kétszer nyugdíjaztak életemben. A Tanácsköztársaság kinevezett a Markó utcai főreáliskola vezetőjének, a forradalmak bukása után menesztettek, és nyugdíjaztak. Másodszor nyolc esztendővel ezelőtt, 72 esztendős koromban mentem nyugdíjba a budapesti Zeneművészeti Főiskoláról, amelynek 1933 és 1959 közt rendes tanára, majd az énektanszak vezetője és az énektanárképző vezetője voltam.
          A nyolcvanéves Molnár Imre nyugalmazott énektanár. Ez a sommás fogalmazás azonban téves. Mert nem közöl az egyéniségből, életpályáról annyit sem, amennyi egy fölvillantáshoz lenne elég.
          Énektanár... és a százezer cédula?
          Énektanár... és a majdnem orvosi tudás?
          Énektanár... és a hangok sajátos tudománya, az „eufonetika”?
2.       Nehéz megfogalmazni azt a hivatást, szerepet, amelyet a nyolcvanesztendős öregúr a hazai művelődésben betöltött. Ha szókincsünkben lenne ilyen szó és fogalom: „hangtudomány”, úgy a hangok tudósának nevezném. A fogalom hiányában nem nevezhetem ennek. Ha szerepét megfogalmazni nem lehet is, szeretném e szerep fogalmát legalább megközelíteni.
          A nyelv, az élő beszéd, az ének, a hang vált minden törődése, törekvése, munkája lényegévé. Ennek során tizenöt nyelvben szerzett jártasságot — itt jegyzem meg, hogy tizenöt nyelvből több mint háromszáz dal- és áriaszöveget fordított le.
          — Hol kezdődött ez a sajátos vonzalom?
          — A Bács megyei szülőfalumban négyesztendős koromban kezdtem el a magyar nyelvű iskolát. Később az alsó iskolát még egyszer elvégeztem szerb nyelven. Szüleim akarták így.
          — Milyen magyar nyelven beszéltek Péterrévén?
          — Ez a legszebb, legszínesebb magyar nyelv volt, amelyet életemben hallottam.
          Gimnazista korában anyanyelvén kívül már tudott szerbül, németül és franciául. Később elsajátított több szláv nyelvet is. Egyik rövid, szűk életrajzából tudom, hogy fiával és bátyjával — már élete érett korában — egy ideig latinul levelezett. Szótár segítségével svédből is fordít, tud angolul, s kora ifjúságában történt, hogy még Szabó Ervin a Fővárosi Könyvtárba frissen érkezett külföldi könyvet adott át neki:
          — Állapítsa meg, kérem, milyen nyelvű munka ez.
          — Sziú indián — felelte Molnár.
          — Ezt honnan tudja?
          — A szóvégződésekből. De vegyük elő az angol—sziú indián szótárt.
          — Ilyen is van? — kérdezte Szabó Ervin.
          Teljesen idegen szövegekről tréfásan ezt jegyzi meg: „Az ember addig olvassa, míg meg nem érti”. A kérdéses könyv valóban sziú indián nyelven íródott.

(Folyt. köv.)

1025   Ardelao • előzmény1024 2018-08-31 09:12:18

Elírás a idézett szöveg 1. bekezdésében. Helyesen: "referense".

1024   Ardelao 2018-08-31 04:10:09

Az ő nevét hiába keressük a Wikipédiában megjelent ismertetők között. Születésének pontos dátumát sem jegyzik elektronikusan elérhető helyen. „A magyar muzsika könyvé”-nek 448. oldalán azonban - a sok azonos nevű művész között szerényen megbújva - rábukkanunk. Arcképét pedig – az egyetlent és másutt nem láthatót - ugyanezen könyv 596. oldalán tekinthetjük meg. Ki hát ez a titokzatos személy?

Nem más, mint „A magyar muzsika könyve” c. kiadvány szerkesztője, akinek ezt az egyik leghasznosabb zenetörténeti munkát,  a XX. századi magyar zenei élet inkább többé, mint kevésbé teljes enciklopédiáját  köszönhetjük:

MOLNÁR IMRE DR.

„zeneművészeti főiskolai tanár, író, énekes*”

Péterréve, 1888 – Budapest, 1977  

„Tanár és könyvtáros a Nemzeti Zenedében 1922-1933, a főiskolán óraadó 1928-tól, rendes tanár 1933-tól. A Magyarság zenei refernse 1933-tól. A Kat. Szemlénél 1934-1935-ben. Mint énekes különösen a régi magyar dal és népdal művelője. Ugyane területen mozog irodalmi működésében és előadásaiban. Művei: Daloskert (Kern Auréllal együtt, 1926), Játékország (Lajtha Lászlóval együtt, 1929), Gyöngykaláris dalszcenáriuma (Nemzeti Sz., 1932). Jelen mű szerkesztője. Kisebb nagyobb cikkek különböző folyóiratokban.”

(Forrás: A MAGYAR MUZSIKA KÖNYVE)

*Ez a szakma szerinti meghatározás dr. Molnár Imrétől ered, aki valójában – mint később látni fogjuk – jóval több volt ennél.

1023   Ardelao • előzmény1022 2018-08-30 06:15:59

És a második, végezetes esztendő:

A MAGYAR NEMZET 1996.06.25-i számában a következő olvasható:

„BARÁTI GYÖRGY magyar származású amerikai zeneszerző és karmester 83 éves korában elhunyt. Baráti Győrben született, 1935-ben végezte el a budapesti Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskolán a gordonka szakot. Az Egyesült Államokba 1938-ban települt át. Princetonban tanított, s együtt kvartettezett Albert Einsteinnel, aki hegedűn játszott.”

A művész haláláról közölt rövidhír nem szól egy súlyos tényről: Baráti György valójában gyilkosság áldozata lett. 11 nappal a halála előtt egy ismeretlen támadó olyan súlyos fejsérüléseket okozott az idős embernek, hogy az nem élte túl az esetet. Különös: Baráti György – mint akkoriban sokan mások - feltehetően a zsidóüldözés elől emigrált Amerikába. És akkor - békeidőben – választott új hazájában áldozatul esik egy ismeretlen támadónak. Mintha a végzet ellen hadakozni hiábavaló küzdelem lenne …

1022   Ardelao • előzmény1021 2018-08-30 06:12:47

Az első nagy tragédia a művész és felesége életében:

 1992:

Lora nevű leányuk 39 évesen, mellrákban meghal. A zeneszerző elhunyt leánya emlékére komponálja a "Chant of Darkness" c. zenekari művét. Szomorú párhuzam: akárcsak Franz Schmidt, aki ugyancsak a leánya halála feletti gyászában komponálta a IV. szimfóniát.

1021   Ardelao • előzmény1020 2018-08-29 08:13:23

1981:

Képtalálat a következőre: „http://www.bach-cantatas.com/Bio/Barati-George-Press.htm”

George Barati: Branches of Time for Two Pianos & Orchestra

(Rádiófelvétel a szerző vezényletével)

1020   Ardelao • előzmény1019 2018-08-29 07:57:28

Majd újra magyarul, de csak az emigráns magyarok által az USÁ-ban alapított lapokban:

 NEW YORKI MAGYAR ÉLET, 1971.06.19.:

„Magyar karmester Santa Cruzban

A magyar születésű Baráti György zeneszerzőt és zenekari igazgatót a Santa Cruz-i megyei szimfonikus zenekar leszerződtette az 1971—72-es zeneévadjára zeneszerzői és zenekari igazgatói minőségben. Baráti György a budapesti Liszt Ferenc Zeneakadémiát végezte. Három kompozícióját: a „Configuration”-t, a „Scherzo”-t és a „Cello Concerto”-t a londoni filharmonikusok adták ki hanglemezen. Az 58 éves mester a budapesti filharmonikusoknak és a városi operaház zenekarának volt első hegedűse, majd alapítója és karmestere a Princeton Ensemble-nek. Tagja volt a California String Quartetnek és a San Francisco-i szimfonikus zenekarnak is. 1950-től a hawaii szimfonikus zenekart vezényelte.”

CALIFORNIAI MAGYARSÁG, 1977.07.29.:

„BARÁTI GYÖRGY karmester vezényli a saratogai Villa Montalvi klasszikus koncertsorozatát, mely július 15-én kezdődött.”

1019   Ardelao • előzmény1018 2018-08-29 07:38:08

Az első és több évtizedig az utolsó, magyar lapban megjelent tudósítás Amerikából:

UJSÁG, 1940.06.26.:

Zenevilág

[…]

Baráti György, aki mint Schiffer tanár növendéke, kitűnő eredménnyel végezte a budapesti Zeneművészeti Főiskolát, és néhány év óta Amerikában elismert gordonkaművész, karmester és zeneszerző, most meghívást kapott a trentoni zeneakadémia cselló-tanszékére.”

Ám külföldön George Barati már a sajtóhírek állandó szereplője:

http://www.bach-cantatas.com/Pic-Bio-B/Barati-George-Press-1.jpg

http://www.bach-cantatas.com/Pic-Bio-B/Barati-George-Press-2.jpg

http://www.bach-cantatas.com/Pic-Bio-B/Barati-George-Bach-Review.jpg

http://www.bach-cantatas.com/Pic-Bio-B/Barati-George-Bio-1966.jpg

1018   Ardelao • előzmény1017 2018-08-28 09:14:02

1937 és 1938 között:

PESTI NAPLÓ, 1937.03.09.:

Tánc-matiné. Marga Waldron amerikai táncművésznő vasárnap délelőtt a Zeneakadémia kamaratermében mutatta be táncprodukcióját. […] Táncszámait Eleanor Mangum kíséri, az egyes táncok közötti szünetet részben az ő zongoraszámai, részben a zongorához társuló kitűnő Kuttner Mihály hegedűművész, valamint Baráti György gordonkás triója töltik ki. (Kv.)”

UJSÁG, 1937.09.16.:

Pro ideale vonósnégyes név alatt új kamaraegyüttes alakult Budapesten. A vonósnégyes társaságnak Kuttner Mihály, Harsányi Miklós, Reiszman Pál és Baráti György a tagjai.”

MAGYARSÁG, 1937.10.30.:

Zenekari est. A Magyar Szimfonikus Zenekar pénteki jólsikerült hangversenyével nem először adta bizonyságát annak, hogy a szerepléseik iránt megnyilvánuló érdeklődést méltán meg is érdemli. Koncertjeik mindig nívósak műsoraikban, kivitelükben egyaránt. Pénteken, első bérleti estjükön karnagyuk, Schuler György, állt az élükön, és pontos felkészültségével, lendületes vezénylésével ismételten  karmesteri rátermettségéről győzte meg hallgatóit. Dicséret illeti a műsoráért is: Beethoven, Bizet mellett Bartók és Kodály műveit is élvezhettük, az est közreműködője, Baráti György pedig Dohnányi gyönyörű „Gordonkaverseny“-ét játszotta. A gordonka- versenyművek ez egyik legszebbje nem könnyű feladatot ró az előadóra. Baráti nemcsak a mű tehnikai és muzikális problémáit oldotta meg, a versenymű mélységeiből is sokat adott vissza. Az ügyes karnagy, a tehetséges gordonkaművész szép sikert aratott.”

AZ UJSÁG, 1937.11.04.:

„Gordonka
A cselló nagy mesterei közül Casals Pablo érdekli leginkább a közönséget. Az ő hangversenyére minden jegyet elővételben foglalnak le majd az idén is, mint idáig mindig. A nagyszerű Piatigorsky, a remek Maurice Eisenberg, a híres Thelma Reis, — akit külföldön női Casals néven emlegetnek, — a kitűnő Schein Regina és a nálunk még ismeretlen Slavko Popov bolgár gordonkaművész szerepelnek, míg a hazaiak közül Hermann Pál, Rejtő Gábor, Frisch Antal és Baráti György lépnek a közönség elé.”

UJSÁG, 1938.03.06.:

Baráti György, a neves gordonkaművész, nagy sikerrel szerepelt a szegedi filharmonikusok hangversenyén, ahol Fricsay Ferenc vezényletével Boccherini B-dúr gordonkaversenyét játszotta igazi művészettel.”

AZ UJSÁG, 1938.03.16.:

Kamarazene. A Zeneművészeti Főiskola igazgatósága rendkívül magas színvonalú kamarazene hangversenyt rendezett szerdán az intézet nagy hangversenytermében. […] Kuttner Mihály, Harsányi Miklós, Reismann Pál és Baráti György Beethoven egyik utolsó vonósnégyesét, az a-moll kvartettet játszották nemes áhítattal, oly tökéletesen, hogy a legkiválóbb együttesektől sem igen halljuk ezt á fenséges alkotást szebben és megkapóbban. […]”

Ezt követően hírek már csak Amerikából érkeznek, elvétve.

1017   Ardelao • előzmény1016 2018-08-28 08:30:23

Megpróbáltam összegyűjteni Baráti Györgyről, a magyar sajtóban megjelent egykori híreket. Játékáról elismeréssel szólnak, de ezekből még nem következtethetünk a későbbi jelentős külföldi sikerre. A legkorábbi  hír 1932-ből származik.

 Az 1932 és 1936 közötti sajtóhírek:

Itt Baráti György vezetékneve még Braunstein:

UJSÁG, 1932.11.23.:

Liszt-hangverseny. Régi jó szokás szerint Liszt Ferenc emlékezetének szentelte ezidei első növendékhangversenyét is a Zeneművészeti Főiskola. […] Braunstein György, Sztankay Lajos, Deutsch Jenő és Rohmann Henrik Liszt ritkán hallható gordonkára, zongorára, orgonára és hárfára írt elégiáját szólaltatták meg. […] A közönség sokat tapsolt valamennyiüknek.”

UJSÁG, 1933.03.25.:

Bánáti Oszkár szerzői estje. A MIEFHOE kulturális bizottsága március 25-én este 8 órakor tartja Bánáti Oszkár szerzői estjét a Goldmark-teremben (Wesselényi-utca 7.) […] Közreműködnek: Balo Elemér, Braunstein György, Csillag Mimi, Kormos József, Örley Dezső, Pauk Anny, Takács Pál. Torday Judith, Vadász Ili, Vészi András, Vészi Edith.”

Majd megjelenik immár magyarosított névvel, noha későbbi, külföldi karrierje szempontjából a Braunstein  vezetéknév talán szerencsésebb lett volna:

PESTI HÍRLAP, 1936.04.05.:

Növendékhangverseny. A Zeneművészeti Főiskola nagy hangversenytermében hétfőn délután fél 6 órakor nyilvános hangversenyt rendez, amelynek keretében fellépnek: Hajdú Juci, Gaál Gabriella, Schneider Hedvig, Gáspár József, Baráti (Braunstein) György, Tibor György.”

PESTI HÍRLAP, 1936.04.28.:

Növendékek kamarazenéje. A Zeneakadémia tantermeiben folyó szorgalmas, törekvő munka a kamarazene hangversenyein hozza meg legnemesebb, legértékesebb gyümölcseit. Igaz viszont, hogy a főiskolán a lehető legjobb kezekben van a kamarazene oktatása. Weiner Leo és Waldbauer Imre kezei alól nem igen kerül ki olyan produkció, amely ne állaná ki akár a legszigorúbb bírálatot is. Most hétfőn is két rendkívül szép és komoly kamarazeneszám töltötte ki a növendék-hangverseny műsorát. Műsormegnyitóul előbb a Dénes Vera—Faragó György kettős játszotta el Beethoven A-dúr gordonka-zongora szonátáját, befejezésül pedig a Lengyel Gabriella—Balázs Frigyes—Móri BélaBaráti (Braunstein) György együttes Beethoven e-moll vonósnégyesét. […](mja.)”

UJSÁG, 1936.11.15.:

„A világhírű  R ó t h – k v a r t e t t  nagy sikerrel hangversenyzett Győrött. Beethoven és Dohnányi egy-egy négyesét, majd pedig Baráti Györgynek, a jeles gordonkaművésznek a közreműködésével Schubert C-dúr ötösét adta elő a kitűnő együttes, amelyet egész este meleg lelkesedéssel ünnepelt a közönség.”

1016   Ardelao • előzmény1015 2018-08-27 18:27:21

Baráti György hanglemez-felvételei:

https://www.discogs.com/artist/3593574-George-Barati

és egy kevésbé ismert fotó a már ősz hajú, de még mindig jóvágású

művészről:

George Bharati

1015   Ardelao • előzmény1014 2018-08-27 08:50:51

Hogy tetszik-e Baráti György zenéje? Egyéni ízlés kérdése. Az ifjabb korosztálynak, amely már beleszületett a diszharmóniába, abba, a korba, ahol a világ a feje tetejére állt, bizonyosan. Számukra – elődeik hibájából, sajnos – már ez a közeg vált természetessé, „őszintévé”. Mert hát mindig azt a zenét érezzük a magunkénak, amelynek ritmusait, rezgéseit a zsigereinkben érezzük. Baráti György zenéje már ezé a koré.

Kivonat az ITT megtekinthető hanglemezéhez fűzött ismertetőből:

„[...] Egész életében nagy súlyt helyezett a vezénylésből származó tapasztalatra, amely, mint mondta, egy zeneszerző számára igen fontos, mert olyan, mint amikor az ember »a zenét kívülről hallja befelé, szemben azzal, amikor belülről kifelé«. [...] Zeneszerzőként hatottak rá a körülötte lévők – a bartóki ritmusok, a schoenbergi tizenkét hangúság módszere, Sztravinszkij neoklasszicizmusa és a  hatvanas évekbeli avantgarde kihívásai, de egyik iskolának sem volt fanatikus híve, ám zenéjében kitörölhetetlen nyomokat mutat egy bizonyos fokú amerikai identitás. [...]”

1014   Ardelao • előzmény1013 2018-08-26 11:33:08

George Barati: Polarization

George Barati: Sinfonia n.1 "Alpine Symphony" (1963)

George Barati: Concerto for Violoncello and Orchestra (1950) / Barati

George Barati: String Quartet No. 1 (1944)

1013   Ardelao 2018-08-26 10:26:54

BARÁTI GYÖRGY karmester, zeneszerző, gordonkaművész és tanár

(Győr, 1913.04.03. - San Jose (California, USA) 1996.06.22.)

Baráti (eredeti nevén: Braunstein) György első képzését a Győri Zeneiskolában kapta (1932-ben fejezte be). Ezt követően Budapesten, a Liszt Ferenc Zeneakadémián tanult (1935-ben végzett, 1937-ben tanári, 1938-ban művész diplomát szerzett). Bartók Bélánál, Dohnányinál, Kodály Zoltánnál és Weiner Leónál tanult. 1933-tól 1936-ig tagja volt a Budapesti Hangversenyzenekarnak, ahol korának legünnepeltebb karmesterei alatt játszott. Még a főiskola diákjaként a Budapesti Szimfonikus Zenekar és a városi Operaház első csellistája lett (1936-1938).   

Alapító tagja és csellistája volt a Pro Ideale Quartetnak(1936-1939) , mely zenekar „Westminster Quartet”-ra változtatta a nevét, miután tagjai az USÁ-ba emigráltak.

Baráti György 1939-ben érkezett az USÁ-ba, 1944-ben vált amerikai állampolgárrá. 1939 és 1943 között Geogres Couvreurnél és Henri Swittennél, a Westminsteri Kórusfőiskolán (Westminster Choir College, Princenton, N.J.) tanult zeneszerzést, továbbá Roger Sessionsnál, a Pricentoni Egyetemen (Princenton University).  Az egyetem vonós zenekarában együtt muzsikált Albert Einsteinnel. Ezután a Princentoni Egyetemen csellóoktató volt (1939-1943). 1941 és1943 között a Princenton Ensemble és a Choral Union, valamint 1944 és 1946 között - katonai szolgálata alatt - az Alexandria (La.) Military Symphony Orchestra karmestere is volt.

1946-ban Baráti György San Franciscoba költözött, Pierre Monteux ideje alatt a Franciso Symphony Orchestra egyik csellistája volt. Emellett 1946 és 1950 között a California String Quartetnak tagja, valamint 1948-tól 1952-ig alapító karmestere és zeneigazgatója volt a San Francisoi Baráti Kamarazenekarnak (Barati Chamber Orchestra) is. Ebben az időben kezdték elismerni Baráti saját szerzeményeit is.

1950-től 1968-ig Baráti a Honolului Szimfonikus Zenekar és Opera zeneigazgatója volt. Ebben az időszakban kezdődött széles nemzetközi karmesteri karrierje is, amelynek során öt kontinens mintegy 85 zenekarát vezényelte  vendégkarmesterként, többek között Japánban, Európában és Latin-Amerikában. 1968-ban hagyta el Honolulut, hogy a Montalvo Művészeti Központ (Montalvo Center for the Arts) ügyvezető igazgatója és a Villa Montalvo Chamber Orchestra karmestere legyen a californiai Saratogában (1968-1978). 1971-től 1980-ig a californiai Aptosban a Santa Cruz Megyei Szimfonikus Zenekar (Santa Cruz County Symphony Orchestra) zeneigazgatója volt. Ezt követően a Baráti Együttes (Barati Ensemble) zeneigazgatójaként tevékenykedett (1989-1992). 1991-ben a Californiai Egyetemen, a Santa Cruzi Könyvtárban (Santa Cruz Library) megnyitották a Baráti György Archívumot (George Barati Archive).

Karmesteri tevékenysége mellett Baráti György 1957-től 1970-ig tagja volt a Dimitri Mitropoulos  Karmesterverseny zsűrijének, és zsűritagként részt vett mind a Metropolitanban, mind a San Franciscoi Operában megrendezett operaversenyeken is.

Kitüntetései és díjai magukban foglalják a zene doktora és a Hawaii Egyetem díszdoktora címet (1955). 1959-ben neki ítélték a zeneszerzésért járó Naumburg Díjat, 1962-ben a Ditson Díjat, valamint 1965-ben és 1966-ban a Guggenheim ösztöndíjat.

Zeneszerzőként Baráti György finom stílusú zenét komponált, a modern európai hagyomány szerint. Míg Hawaiiban tartózkodott, tanulmányozta az egzotikus déltengeri szigetek őslakói dallamainak és ritmusainak a sajátosságait, és ezek tükröződnek az ebből az időszakból származó néhány művében. Több mint 50 szimfonikus művet, versenyművet és kamarazenei darabot írt.

1996. június 22-én hunyt el a californiai San Joséban, a Jó Szamaritánus Kórházban (Good Samaritan Hospital). 83 éves volt. A californiai Soquelban lakott. Barátit június 11-én súlyos fejsérülésekkel, eszméletlenül találták a californiai Los Gatos nevű városközpontban, és már nem tért magához.

Felesége, Ruth, fia George és leánya, Donna élte túl, valamennyien Californában élnek.

Források:

http://www.bach-cantatas.com/Bio/Barati-George.htm

https://www.nytimes.com/1996/07/01/arts/george-barati-83-composer-conductor-cellist-and-teacher.html

https://library.ucsc.edu/reg-hist/george-barati-a-life-in-music

1012   Ardelao • előzmény1011 2018-08-25 20:01:35

„BAKFARK BÁLINT PADOVAI VÉGRENDELETE ÉS HAGYATÉKA

 (3. rész)

          Mint a hagyaték értékelői megállapították, a Veneréhez került ingóságok összege 1342 lírát és 4 solidust tett ki - vagyis átszámolva közel 170 magyar forintot -, amelyből a döntés értelmében a lantkészítőnek ki kellett fizetnie 779 lírát Christinának, míg a maradékot megtarthatta. Emellett az értéktárgyak döntő részét is át kellett adnia az innsbrucki örökösnek.
          Miközben a most megtalált padovai dokumentumok sok mindent tisztáznak, újabb kérdéseket is felvetnek. Először is nem tudjuk, mi történt Bakfark első feleségével, a litván származású Katarina Narbutownával. Jelenlegi ismereteinkből arra kell következtetnünk, hogy nem sokkal 1566 januárja után, amikorról az utolsó rá vonatkozó adat ismert, meghalhatott. Hol és milyen körülmények között, eddig nem derült ki. Gondot okoznak a második feleségére vonatkozó ismeretek is. Nem világos ugyanis, hogy ha Juliana innsbrucki származású volt, miért tartózkodott gyermekeivel együtt olasz földön már 1571-ben, amikor férje még Erdélyben volt. Lehetséges, hogy Juliana családja - miként ezt korábban felvetettem - tulajdonképpen olasz, esetleg padovai eredetű volt? Ezt csakis további kutatás tisztázhatja.
          Egyáltalán: kérdéses, mivel foglalkozott Bakfark a padovai évek alatt. Nem tudunk semmit arról, volt-e kapcsolata a város vezető rétegével, főként a közeli és Padova fölött uralmat gyakorló Velencével, az ottani patrícius családokkal. Járt-e ott egyáltalán? Ma még kiderítetlen. Jelenleg csak arról vannak adataink, hogy Bakfark kapcsolatban állt a Padovában tanuló külföldi diákokkal. Korábbi ismereteinkhez - Bakfark nekrológjai a diákok évkönyveiben, a diákok és a testamentum exekútora, Venere által felállított emléktáblája - járul még Bakfarknak az 1572-74 közötti időszakra keltezhető, eddig közöletlen aláírása Jacob Heckelberger padovai diák emlékkönyvében.
          Visszatérve az újabban megismert padovai forrásokhoz, szembetűnő, hogy az 1580-as iratok sehol sem említik Bakfarknak a feleségére hagyott 300 magyar aranyforintját. Pedig ennek az összegnek értéke jóval meghaladta a hagyaték egyéb tételeit, hiszen átszámítva mintegy 2400 lírát tett ki. Lehet, hogy ez a pénz valahol elsikkadt? Feltűnő az is, hogy az 1577-es összeírással ellentétben a hagyaték 1580-as értékelése nem említi a könyveket és a kottákat. Mindemellett nincs semmi utalás sem az 1577-es, sem pedig az 1580-as dokumentumokban Bakfark lantjára avagy lantjaira. Pedig jó lenne tudni, vajon a padovai korszakban Venere hangszeren játszott-e, miként azt a szomszédság és a család kapcsolata alapján vélhetnénk. Mindenesetre az eddig előkerült padovai iratok már így is olyasmit dokumentálnak, amiről egyébként kevés más egykorú forrás szól: azt, hogy a korszak egyik jelentős hangszeres muzsikusa szoros kapcsolatban állt az akkori egyik legjelentősebb hangszerkészítővel. Hatott-e Bakfark Venerére? Adott-e olyan tanácsot neki, amelynek nyomán lantjait továbbfejlesztette? Nem tudjuk. De egykor talán erről is többet mondhatunk majd. Hiszen annak ellenére, hogy a padovai kutatás során sikerült rábukkannom jó néhány olyan dokumentumra is, amely segít sok mindent megválaszolni Vendelio Venerével kapcsolatban, arra nem adódott lehetőség, hogy az Archivio di Stato di Padova teljes közjegyzői anyagát és más gyűjteményeit tüzetesen átvizsgáljam. Ez a gazdag levéltár tehát még szép számmal tartalmazhat mind Bakfarkkal, mind pedig Venerével kapcsolatos további iratokat.

KIRÁLY PÉTER”

1011   Ardelao • előzmény1010 2018-08-25 19:59:46

„BAKFARK BÁLINT PADOVAI VÉGRENDELETE ÉS HAGYATÉKA

 (2. rész)

Bakfark végrendeletében olvashatunk a fiaira hagyott háromszáz magyar aranyról és a nekik hagyományozott erdélyi birtokáról is. Lehetséges, hogy a lantos olasz földön nem értesült arról, hogy a János Zsigmondtól kapott birtokot a következő fejedelem, Báthori István már 1573-ban elvette tőle és másnak adományozta? Vagy a hagyományozás révén a tulajdonjog visszaszerzésének, visszaperlésének lehetőségét akarta biztosítani gyermekei számára?
          Nem sokkal Bakfark után azonban meghalt két fia, s amikor 1576 szeptember elsején felesége végrendelkezett, mindent még élő egyetlen gyermekükre, a hároméves Jacobusra hagyott. Gyámnak a Bakfark végrendelete felvételénél is tanúskodó híres lantkészítő szomszédot, Vendelio Venerét (vagyis Wendelin Tieffenbruckert) nevezte meg. Venerét megbízta, hogy nevelje Jacobust, amíg az el nem éri a tizenöt éves kort, valamint viselje gondját a hagyatéknak. A gyermek azonban egy hét múlva meghalt, s a következő napon, szeptember 8-án elhunyt a család utolsó tagja, Juliana is. Vendelio Venere a következő év elején, a pestisveszély elmúltával leltároztatta a hagyatékot - az erről szóló dokumentumra bukkantam rá 1992 nyarán -, majd magához vette az ingóságokat. Idővel azonban eljutott a halálhír Innsbruckba, Juliana testvéréhez, Christiana Taxearhoz, aki 1579-ben Innsbruckban kiállított okmányokkal igazolta a vérrokonságát, s 1580 elején bejelentette igényét a padovai örökségre. Ennek eredményeként 1580 májusában felértékelték a Venerénél levő teljes hagyatékot. A Venere és Christiana közötti egyezségre vonatkozó iratokból kiderül, hogy Venere Bakfark és felesége hagyatékából nem csak azokkal a tárgyakkal rendelkezett, amelyeket az 1577-es inventárium felsorolt, hanem a karantén idején más is Veneréhez került. Mint az 1580-as feljegyzések közlik, Venere két nappal Bakfark halála után, 1576. augusztus 24-én átvett a lantos egy lengyel adósának megbízottjától 12 arany zecchinót 103 líra és 4 solidus értékben. Emellett Bakfarkék szolgálólányától is kézhez kapott 224 lírányi magyar és velencei aranypénzt, továbbá emellett még ezüst és aranytárgyakat is. Ez utóbbiakat a közjegyző szerencsénkre 1580-ban gondosan leírta, így, noha a tárgyak holléte ismeretlen - alighanem elkallódtak vagy tönkrementek -, azokat mégis magunk elé képzelhetjük. A hagyatékkal kapcsolatos, 1580-as dokumentumok először is tizenkét aranyozott ezüstkanalat említenek, amelyek nyele egy gömbben végződött, amin egy szárnyas meztelen angyal tartotta Bakfark címerét. A leírás szerint a címer három nagybetűt - V. G. B. - tartalmazott. Ez a V. G. B. monogram kétségkívül a lantos 1565-től használt nevének, a Vabitin Greff Bakfarknak rövidítése. A dokumentumok ugyan nem utalnak a címerábrára, de azt alighanem a krakkói lantkönyvből ismerthez hasonlónak kell elképzelnünk, hiszen azon ugyancsak szerepel ez a három betű. (Ilyesféle ezüstkanál, amelyen valamilyen figura tartja a tulajdonos címerét, a 16. századi Magyarországról egyébként számos ismert.) A Venere által átvett értéktárgyak sorában volt egy öv ezüst csattal, lánccal és gombbal, továbbá egy ezüst medál, amelynek a leírók szerint az egyik oldalán kehely és héber betűk, a másik oldalán viszont egy fa volt látható. Az érem egy olyan zsidó sékel-imitációval azonosítható, amely a zarándokok körében a középkortól fogva Európa-szerte igen elterjedt volt, mint júdáspénz. A feljegyzések említik emellett Bakfark aranygyűrűjét fekete színű kővel. Végezetül pedig olvashatunk egy ezüst szalamandráról, amelynek a farka gyűrűt formált. A pénz és a nemesfém értéktárgyak azt mutatják, hogy Bakfark nem volt szegény. Ugyanakkor a hagyaték alapján gazdagnak sem tarthatjuk. A magyar aranyak említése mindenesetre azt bizonyítja, hogy vagyonának legalábbis egy részét erdélyi udvari muzsikussága idején szerezhette. Elképzelhető, hogy értéktárgyai is részben ebből az időszakból, illetve részben talán a korábbi korszakból, a Habsburg és lengyel udvarban töltött évekből származhattak.

(Folyt. köv.)

1010   Ardelao • előzmény1009 2018-08-25 19:54:56

MUZSIKA, 1995-06-00/6. SZÁM:

„BAKFARK BÁLINT PADOVAI VÉGRENDELETE ÉS HAGYATÉKA          A Muzsika 1992 decemberi számában beszámoltam Bakfark padovai hagyatékának 1577ben felvett inventáriumáról, amelyet rövid padovai tartózkodásom során sikerült megtalálnom. Az 1992-es turistaút sajnos nem adott módot arra, hogy hosszabban kutassak a padovai állami levéltár (Archivio di Stato di Padova) anyagában, de egy évvel később magyar és olasz állami támogatással lehetőségem nyílt az alaposabb vizsgálódásra. Ennek során sikerült itt rábukkannom újabb, eddig még ismeretlen Bakfark-dokumentumokra: a lantos és felesége testamentumára, valamint a hagyatékuk sorsára vonatkozó különféle iratokra. Mindezek kifejezetten zenei adatokat nem tartalmaznak ugyan, de a Bakfark családjára és padovai életkörülményeire vonatkozó ismereteinket jelentősen bővítik.
          Bakfark egykori padovai emléktáblája révén, amely a múlt században lebontott San Lorenzo templomban volt, már korábban is tudtuk, hogy készített végrendeletet, de ez az okmány a kutatók számára eddig ismeretlen maradt. Most, hogy sikerült rátalálnom, kiderült, hogy - ellentétben az esetleges feltevésekkel és reményekkel - az irat pontosan azt tartalmazza, amit az efféle dokumentumoktól várhatunk: Bakfark rendelkezéseit a vagyonáról. Zenei végrendelettel vagy bármi egyéb, zenére, netán a művekre történő utalással nem szolgál.
          Az irat Bakfark halálának napján, 1576. augusztus 22-én készült. Mint Bakfarkra vonatkozó korábbi cikkemben már közöltem, a városi egészségügyi hatóság augusztus 19-én, a lantos pestisben elhunyt lánya, Izabella halála miatt karanténba helyezte a házat, ahol laktak. Emiatt a közjegyző - miként ezt Bakfark végrendeletének fejrésze közli, a tanúkkal együtt a ház előtti árkádok alatt tartózkodva írta a végrendeletet, amelyet a lantos a ház nyitott ajtajában elhelyezett karszékben ülve mondott tollba.
          A kevesebb mint egy oldalnyi dokumentum talán legfontosabb adaléka az a mondat, amely megörökítette Bakfark közlését származásáról: „Valentinus Greff, másként Bakfark, Brassó városában született Erdélyben, néhai Thomas lantos fia". „Valentinus Creff alias Bakfarch natus in ciuit[ate] Corrone Jurisdict[ionis] Tra[n]silvanie filius q[uondam] D[omini] Thome sonat[ore] liuti"). Ez a közlés tehát végül is újabb megerősítő adalékot szolgáltat a brassói levéltáros és történész Gernot Nussbächer azon feltevéséhez, hogy Bakfarkra és édesapjára vonatkozhatott az az 1536. október 2-i brassói számadás, mely szerint a város egy - a feljegyzésben név szerint nem említett - lantost a kisfiával együtt I. János királyhoz küldött.
          Ma már teljesen egyértelmű tehát, hogy Bakfark egy nagyobb muzsikus dinasztia tagja volt. Nemcsak testvére, Michael volt zenész - feltehetőleg szintén lantos -, és annak fia, Johannes űzte a jelek szerint ugyanezt a mesterséget, hanem az édesapjuk is lantosként működött. Ilyesféle zenészdinasztia egykor Európa-szerte jó néhány akadt, s a lantosok között sem volt ritka. Elég ezúttal csak a zenetörténetben jelentősebb szerepet játszó Newsiedler-, Dowland-, Piccinini-, Gautier-, és Weiß-családot említeni. A magyarországi lantjáték történetében azonban jelenlegi ismereteink alapján csakis egyetlenegyre hivatkozhatunk, a Bakfark dinasztiára.
          Visszatérve Bakfark 1576-os végrendeletéhez, ebből az édesapja nevén és foglalkozásán kívül megtudható második feleségének, Julianának teljes neve és származása: Juliana Taxearnak hívták, s a végrendelet más, újabban előkerült padovai forrásokkal egybehangzóan innsbruckinak nevezi. Mint ezt a korábban megismert padovai adatok is sejttették, Bakfark 1566 nyarán megkezdett császári udvari szolgálata alatt ismerhette meg őt. A padovai végrendeletek alapján házasságuk időpontja 1567-68 tájára tehető, hiszen velük együtt pestisben elhunyt három fiuk közül a legidősebb, Valentinus 1576 nyarán már hetedik évében járt. A másik két fiú, Maximilianus és Jacobus Bakfark halálakor három- illetve egyéves volt. A Juliana végrendeletében, illetve a pestis miatti karanténba helyezéssel kapcsolatos korábbi feljegyzésben említett leányuknak, az augusztus 19-én elhunyt Izabellának életkora nem ismert.

(Folyt. köv.)         

1009   Ardelao • előzmény1008 2018-08-25 19:51:49

          Sokszor gondolkodom el azon, miként válik valaki világhírűvé, nem a celeb-élet villanásnyi időtartamára, hanem évtizedekre, évszázadokra, akár évezredekre szólóan. Mert hát e hírességek között nem is mindig a legnagyobbakkal találkozunk. Sőt, nem egyszer éppen a legnagyobbak merülnek szédületes gyorsasággal a feledés óceánjába. És akkor – csaknem ötszáz évvel ezelőtt – megjelenik egy alacsony, csúf, izgága kis ember, és lantjával meghódítja az akkor a világot jelentő Európát. Merthogy „kalandtúrájához” nem állt rendelkezésére sem vonat, sem autó, Daidalosz és Ikarosz csúfos kudarccal végződött kísérletét sem követte még sokáig más, hasonló vállalkozás. Leonardo fejében ugyan megszületett a csapkodó szárnyú, humánerő-meghajtású repülőgép, de a földhözragadtság korszaka még sokáig tartotta magát. Igaz, a kereket már feltalálták, és betört lovak is léteztek, de a lovas futárokon és a valamivel gyorsabb galambpostán kívül semmi sem segítette a hírek terjendését, a hangokéról nem is beszélve.

          És akkor itt van ez az előnytelen külsejéről is híres kis ember, és közel ötszáz év múlva is emlékszik rá a világ, van, aki lelkesen kutatja életét, játssza és/vagy hallgatja szerzeményeit, születnek lemezfelvételei. Pedig műveinek nagy része elveszett, és hát a papírt, amelyre kottáit rótta, igencsak megrághatták a különféle élősködők. Mert a természet már csak ilyen. Mindennek – élő és élettelennek – megvannak a maguk természetes, élő és élettelen pusztítói. Mi lehetett az a varázserő, ami ebből a furcsa, már-már pirulásra késztető nevű művészből áradt? Mi tette, hogy elnyerte Európa uralkodóinak a kegyeit, hogy állandó helyváltoztatásai és többedmagával történt költözködései közepette feleség(ek)ről, gyermekekről gondoskodott, közben pedig kiapadhatatlanul ontotta szerzeményeit, és zenélt fáradhatatlanul. Mi tette, hogy a nagy járványok és világégések ellenére szép számmal maradtak fenn művei?

          Bakfark Bálint nemcsak a zene nyelvén tudott, hanem az emberekén is. Vajon feltettük-e magunkban a kérdést, hogyan volt képes megértetni magát mindenütt? Lehet, hogy az összes európai nyelvet beszélte? Végtére nem nagy ügy, csak utazni kell, és jó fül kell hozzá. Füle pedig bizonyítottan volt. Ám ahhoz, hogy uralkodók szimpátiáját és bizalmát nyerje el, rendkívüli észre és kiváló pszichológiai érzékre volt szüksége. Kém volt-e, vagy sem? Ma már nem lehet tudni. De a vádak nem lehettek alaptalanok. Egy zseniális agyú, muzsikája révén a szívekbe hatolni, a mozdulatlan világban mozogni tudó, és mindenkivel szót értő, amúgy pedig jelentéktelen külsejű embert – ha morális érzéke nem tiltakozik a felkérés ellen – kiválóan lehet kémként alkalmazni. De hát ezt a kérdést döntsék el a kutatók.  

          Mindenesetre Sorsunk Bölcs Vezére az ő esetében is megelégelte az örökös sikert és ragyogást. Bakfark Bálint csodálatos élete a legsötétebb tragédiába torkollott.

          E téma befejezéseként teljességében idézem Király Péter írását, amelyben gondos kutatásai eredményét teszi közzé. Sok érdekességet, sok új ismeretet oszt meg velünk, amelyek talán mások érdeklődését is megragadják.

1008   Ardelao • előzmény1007 2018-08-25 00:49:35

 

Bakfark Bálint összes lantműve

A puding próbája az evés - tartja a mondás. Ugyanakkor aligha van összefüggés a puding minősége és az elfogyasztott mennyiség között. Így vagyunk a zenével is; vannak felvételek, amelyeket nem arra találtak ki, hogy elejétől végig meghallgassuk minden alkalommal (kiváltképp vonatkozik ez az összkiadás-jellegű, több korongot tartalmazó albumokra). Ugyanakkor a fogyasztható - az egy-ülésben fogyasztható - mennyiség mégiscsak beszédes: a hallgatható mennyiség egyszersmind a minőséget is fémjelzi. Benkő Dániel Bakfark-összkiadása ilyen szempontból egészen egyedülálló: aki rászánja az időt, akár egy végiében is végighallgathatja Bakfark egész életművét. Mintegy négyórányi lantmuzsika - öt, egymástól különböző karakterű hangszeren, egyszersmind a XVI. századi hangszeres zene csúcsteljesítményeként!

A kísérőfüzet „Ajánlás”-ából megtudjuk: több mint egy évtizedet töltött kedves komponistája „társaságában” Benkő Dániel, amikor hat lemezen rögzítette műveit. A mostani album azonban nem mechanikus átvétel - azóta is megörökítette Bakfark-interpretációját a művész. Két dolog figyelemre méltó ebben: az, hogy egy teljes oeuvre repertoárrá vált, s az, hogy a lantosnak ebben mindmáig nem akadt követője.

Szállóigévé híresült Bakfark lengyel kortársának, Jan Kochanowskynak mondása, melynek értelmében Bakfark után a lanthoz nyúlni - eleve reménytelen vállalkozás. Említi ezt Benkő is, kiemelve a IV, VI. és VII. fantáziát, mint kivételesen igényes műveket, de ugyanakkor ellenpéldát is kínál a gyakorlatban: éppen a VI. fantázia világos, logikus, értelmes előadása a legjobban sikerült interpretációk egyike. Tetszetős a gazdag hangszerkínálat hangszínkészlete, bizonnyal a hangszercserék is hozzájárulnak ahhoz, hogy nem lankad a zenehallgató kedv. Kifejezetten bájos a III. fantáziához választott instrumentum „nazális” hangja, telitalálat a darab karakteréhez!

A második korong chansonintavolációkkal kezdődik, s a madrigálokéval folytatódik. Érdekes és sokatmondó a kezdet: a Jannequin-mű (Or vien ca, vien m’amye) fürgén-könnyeden perdül ki a lantos ujjai alól. Nagy hangulati és érzelmi kontrasztot hoz a folytatás: a D’amours me plains (Rogier Pathie chansonja) meghitt atmoszférát áraszt, már-már „beszédes” közvetlenséggel. Egy darabon belül sokat megtudunk az előadóról Arcadelt madrigálja hallatán (II ciel che rado).

Bakfark fő művei: a fantáziák, amelyek közül négy a Lyoni, három pedig a Krakkói Lantkönyvben jelent meg. A szerző által ellenőrzött, gondos kiadványokon kívül egyéb forrásban lelhető fel még három, amelyek rövidebb lélegzetűek. E kompozíciók annak idején komoly figyelmet követeltek a hallgatótól is. Ma, amikor alig ismerjük az intavolációk vokális modelljeit, a chansonok, madrigálok legtöbbjének csak a címe ismerős, csökken a különbség az egyes műfajok között. S miközben a lantmuzsikában gyönyörködünk, óhatatlanul is analitikusan figyelünk, észrevéve, hogy a díszítőformulák némelyike tipikus, míg mások épp ellenkezőleg, egyediek. A jelentős komponistaegyéniség munkásságának tükrében általános értékű következtetéseket vonhatunk le egy korszak, egy hangszer jellegzetességeinek megfigyelésekor.

Benkő Dániel hangzó összkiadása követi a kottaösszkiadás sorrendjét. Annak függelékéből viszont ezúttal elhagyta azt a Passamezzót, amely nem Bakfark műve, hanem csupán neki ajánlotta a szerző, Giulio Cesare Barbetta. A pontosságra való törekvésből származik egy megmosolyogtató apróság: a 4. korong utolsó számaként „Függelék” címmel szerepel a kottabéli függelék - márpedig ilyen című darabot aligha komponált Bakfark. Nem lett volna haszontalan feltüntetni a kottában szereplő címeket: Schöner deutscher dantz, valamint Gagliarda.

A komplett hangzó összkiadás CD-felvételét azoknak is ajánlom, akiknek megvannak a régi LP-k; az időközben rögzített felvételek fényesen bizonyítják: érett és gazdagodott Benkő Bakfark interpretációja. (Hungaroton Classic)

 

FITTLER KATALIN

KRITIKA/ZENE, 1998. 11. szám.

1007   Ardelao • előzmény1006 2018-08-24 10:13:36

Bakfark Bálint összes dalművei 9.-10.

Bakfark Bálint Összes Lantművei 9-10.

https://hungarotonmusic.com/classical/bakfark-balint-osszes-p6288.html

(11 meghallgatható dal)

1006   Ardelao • előzmény1004 2018-08-24 00:08:25

 

Bakfark Bálint szellemében

Majd minden nemzet erőteljes hajlamot mutat arra nézve, hogy szülöttének jelentőségét túlbecsülje. Ez nem nagy baj, mivel végül is a dolog — a világtörténetbe helyezve — valóságos rangjára süllyed. Sőt ha ez a süllyedés nem következik be, akkor sincs semmi baj, mivel ha minden nemzet túlértékeli mesterét, akkor világviszonylatban a rangsor megint csak reális. (Mondjuk így: mindenki néhány méterrel a föld fölé kerül. ...)

Liszt Ferenc előtt egyetlen olyan komponista fordul elő honfitársaink között, aki világviszonylatban is érdeklődésre, sőt bámulatra tarthat igényt: Bakfark Bálint (1507— 1576). Vele kapcsolatos eddigi mulasztásainkat csakis az a tény mentheti, hogy Bakfark zenéje egészen a legutóbbi időkig kívül esett a hangversenypódiumon rendszeresen szereplő múltbeli muzsika körén.

Brassóban született, de életének viszonylag kis részét töltötte csupán Magyarországon. Könnyen megérthetjük ezt, ha a mohácsi csata utáni mérhetetlen anarchiára, majd a később bekövetkező török korszakra gondolunk. A fiaital mester valószínűleg 1526 táján hagyta el országunkat és ezután kalandos élete során megjárta a lantmuzsika fénykorát létrehozó országok majd mindegyikét (Franciaország, Németország és Lengyelország, valamint Itália) — az Ibériai-félsziget kivételével. Mindenütt korának legnagyobbjaként ünneplik. Egy-egy önálló lantkönyvét adják ki Lyonban (1553) és Krakkóban (1565), számos további darabját egyéb gyűjteményekből ismerjük.

Jelentőségére először Adolf Koczircz hívta fel a világ figyelmét, ez a nagyszerű lengyel zenetörténész, aki mesterünk lengyel vonatkozásaira is alapos fényt derített. Ugyanő adta ki az első világháború előtt Bakfark tizenegy lantművét. Az első teljes értékű Bakfark-életrajzot Gombosi Ottó írta magyar és német nyelven (1935). Ugyane kötet függelékében ő adta közre mesterünk tíz lant-fantáziáját. Azon kívül, hogy Gombosi művét (csak német nyelven) az Akadémiai Kiadó 1967-ben újabb kiadásban jelentette meg — „Bakfark-ügyben” a legutóbbi negyven évben nem történt lényeges előrelépés. Gyakorlatilag művei alig vagy egyáltalán nem voltak hozzáférhetőek.

A Zeneműkiadó Vállalat vezetősége néhány évvel ezelőtt elhatározta, hogy a hiányt pótlandó Bakfark Bálint összkiadást jelentet meg. (Valentini Bakfark Opera Omnia.) E három kötetre tervezett sorozat első kötete a napokban látott napvilágot Homolya István és Benkő Dániel több éves munkájának eredményeként.

A vállalkozás jelentőségét csupán a szakmabeliek számára tudom kellőképpen érzékeltetni. Ők tudják, hogy a modern kiadványok nemzetközi piacán milyen újdonságot jelent ez a kötet — és a további kettő, amely az előrejelzés szerint két éven belül várható. Ugyancsak a szakemberek fogják alátámasztani azt a véleményemet, hogy Bakfark Bálint életműve a XVI. századi termés első helyeinek egyikén (ha ugyan nem a legelső helyen) áll. És amikor ezt állítom, akkor ebben semmiféle nemzeti elfogultság nincs. Ez tény.

A kritikai összkiadás azt a beosztást választotta, hogy az első — most megjelent — kötet a fent említett lyoni lantkönyv anyagát tartalmazza, a másodikban a krakkói anyag lesz, a harmadikban pedig mindaz a Bakfark-mű, amelyet az első két ősnyomtatvány nem tartalmaz. Ezt már csak azért is helyesnek kell tartanunk, mivel ilyen módon az ősnyomtatvány darab-sorrendje is kiderül. Különös jelentősége van annak, hogy az első kötet anyaga egyidejűleg gitárelőadásra alkalmas külön kötetben is napvilágot látott. Köztudomású, hogy a két hangszer mind hangjában, mind pedig hangolásában jelentős eltéréseket mutat; a lantzenét eredeti leírt formájában nem lehet gitáron előadni.

Homolya István és Benkő Dániel tehát megnyitotta az utat, elénk tárta azt a lehetőséget, hogy Bakfark műveit megismerhessük és játszhassuk. És ha mindehhez hozzávesszük, hogy Benkő Dániel kitűnő lantművész, aki a kottaösszkiadással egy időben hanglemezre is játssza Bakfark műveit, és akinek első lemeze már megjelent, a második pedig egészen rövid időn belül fog megjelenni — hozzátehetjük: lehetőségünk van arra is, hogy meghallgassuk ezeket a gyönyörű műveket.

Persze itt mindjárt exponálni kell egy problémát. Nem szeretném becsapni az olvasót, benne azt a hamis illúziót kelteni, hogy itt a kotta, itt a lemez, csak fel kell tenni, meg kell nézni, és a nagy reneszánsz lantmester művészete egy csapásra meghódítja hallgatóját. Sajnos a dolog nem ennyire egyszerű. Bakfark Bálint művészete olyan korszakban keletkezett, melynek zenei nyelve ma már viszonylag távol áll a zenekedvelők széles táborától. Gondoljuk csak meg: néhány hónappal ezelőtt emlékeztünk a nagymester halálának négyszáz éves fordulójára! Tehát kereken kétszáz évvel idősebb J. S. Bachnál és — ugyancsak kereken — egy évszázaddal Heinrich Schütznél! Fokozott figyelemre és nyugalmas elmélyülésre van szükség ahhoz, hogy ez a csodálatos zene azt a hatást tegye a mai hallgatóra, mint amilyen hatást szerzőjük akart gyakorolni korának emberére. Nagyon kérem az összkiadás kötetének — vagy Benkő hanglemezének — tulajdonosát: ne veszítse el kedvét, ha esetleg első megtekintésre meg-hallgatásra valami igen szép, de parttalan és formai tekintetben, valamint mondanivalóját illetően szinte megfoghatatlannak tűnő muzsikát fog, látni-hallani. A formarészek határai, a többszólamú szerkesztés vaslogikája csupán a gondos, ismételt meghallgatás, illetve eljátszás-átolvasás nyomán fog kibontakozni a zenekedvelő előtt. De megéri a fáradságot, mert amikor azután megszólal bennünk ez a Lassus vagy Palestrina legmagasabb rendű szerkesztésére emlékeztető zenei világ — a végtelen nyugalom és harmonikus szépség világa —, akkor valami egészen kivételes gyönyörűségben lesz részünk.

Így volt ez annak idején a barokk muzsikával is. A jelenleg ötven körül járó generáció még jól emlékezhet arra, milyen furcsállkodva és némileg tanácstalanul fogadta a közönség J. S. Bach vagy Antonio Vivaldi művészetét. Ki gondolta volna akkor, hogy Vivaldi Négy évszaka a szó szoros értelmében véve „sláger” lesz? Egyformának, kissé mechanikusnak éreztük az itáliai barokk termést, A fúga művészetét pedig sokan még ma is Bach inkább pedagógiai, mintsem ihletett-művészi célzattal megírt darabjának tekintik. De van-e manapság múltbeli muzsika, amely biztosabb és elementárisabb tömeghatású lenne, mint Bach vagy Vivaldi termése?

A múltbeli zene feltámadásának korszakában élünk. Mohó érdeklődéssel vallatjuk a régi korszakok nagy tanúit, legnagyobb művészeinek remekeit — és közben mind mélyebben merülünk „a múltnak kútjába”; úgy érezzük, hogy a régi mesterek több évszázad távolából is üzennek nekünk és mi képesek vagyunk megérteni üzenetüket. Ebben a folyamatban a Valentini Bakfark Opera Omnia I. egyike a legjelentősebb állomásoknak

A kötet szorosan vett értékelése, filológiai tekintetben történő bírálata-ismertetése túlnőne jelen írás céljain és keretein. Összefoglalóan elég legyen itt annyi, hogy Homolya István és Benkő Dániel a tárgyra tartozó minden ismeretes ősforrást felhasznált és a reneszánsz hangszeres — közelebbről: lantra vonatkozó — szakirodalom alapos ismeretében, széles körű tudással és körültekintéssel fejtette meg a kottaszöveget. Tekintettel arra, hogy a művek nagy része kórusmű lantátirata, a két közreadó az alapul szolgáló kórusokat is alaposan visszakereste, a művekkel egyeztette és a kottaszöveget ezzel még pontosabbá tette. Az első kötet értékét nagyban fokozza, hogy a függelékben két — különben nehezen elérhető — kórusmű partitúráját is közreadták.

A Bakfark-összkiadás első kötete a magyar kottakiadás történetének egyik legjelentősebb állomása. 

 

PERNYE ANDRÁS

KRITIKA, 1976. 12. szám.

 

1005   Ardelao 2018-08-22 11:47:54

Véletlenül felesleges "t" csúszott be a szövegbe. Helyesen: Bakfark.

1004   Ardelao 2018-08-22 10:43:45

Nem túlzottan szeretem az egyik topikban már megjelent beírásomat másik topikokba is átvinni, mert olybá tűnik, mintha csupán bejegyzéseim számát kívánnám növelni. Ám a Bakfart Bálintról itt idézett írás utolsó mondata magyarázatot ad arra, miért teszem ezt most mégis. Bakfart Bálintban ugyanis „Magyarország első világhírű zenészét” tisztelhetjük.

442 évvel ezelőtt, 1576 augusztusában hunyt el

Képtalálat a következőre: „Bakfark Bálint”

BAKFARK BÁLINTEurópa hírű magyar lantművész és zeneszerző.

(Születésének és halálának pontos dátuma nem ismert, a Magyar Életrajzi lexikon szerint: Brassó, 1507? – Padova, 1576. augusztus 8. 15. vagy 22.)

Péterffy Ida a „Kis történetek nagy zeneszerzőkről” c. könyvében (Móra Ferenc Könyvkiadó 1959) így ír róla:

          „Királyi udvarok lantosa

          Már egy évtized telt el azóta, hogy a brassói születésű, nagyszerű lantművész, Bakfark Bálint elhagyta a budai királyi palotát, Szapolyai János udvarát. Azóta magas pártfogóra talált Franciaországban I. Ferenc francia király nagyhatalmú minisztere, Tournon gróf személyében. Nagy sikereiről, rendkívüli ügyességéről, páratlan lantművészetéről a francia költők dicsőítő verseket zengtek. Bőven termett a babér Bálint mester számára, s az elismerés nemcsak szép szavakban, hanem csengő aranyakban is megnyilvánult.

          Az ünnepelt művész nem elégedett meg csupán előadói sikerekkel. Többre vágyott. Egyre tovább tanult, s nagy tudásszomja nemcsak a lantjáték technikájára irányult - hiszen azt olyannyira elsajátította, hogy alig akadt már lantvirtuóz, ki vele ki mert volna állni versenyre -, hanem a zeneirodalom remekeinek tanulmányozására is. Különösen az énekkar nagy mestereinek alkotásai sorában talált csodálatra és követésre méltó példát. A bonyolult szerkesztésű énekkari művek lantra való átültetése közben a lantjáték technikáját addig nem hallott tökéletességre emelte. A hangszer teljesítőképességének fokozása újabb, még nehezebb feladatok megoldására sarkallta, s új zenei gondolatokra ihlette: önálló lantfantáziákat komponált. Miközben II. Henrik francia király udvarát bűvöletében tartotta játékával, fényes ajánlatot kapott II. Gyula pápától, aki Rómába hívta. Végül úgy döntött, hogy a virágzó reneszánsz kultúrájáról híres lengyel király udvarába megy. A litván fővárosban, Wilnában – ahol akkor II. Zsigmond Ágost lengyel király udvartarása volt – házat vett magának, s abban rendezkedett be családjával. Felesége Katharina Narbutowna, litván nő volt.

          Bálint mester nem nélkülözte a főrangúak bőkezű pártfogását. Legszorosabb – mondhatni baráti – kapcsolat Albrecht königsbergi porosz herceghez fűzte, ki a lengyel királynál többször eljárt érdekében, s családját ő maga támogatta anyagilag, míg ő szabadsága idején Francia- és Olaszországot járta. Bálint mester többször is megfordult Königsbergben. Egy ízben lantjának gyógyító hatásáról ír a herceg a lengyel királynak:

          «Művészete és kedves muzsikája által gyengeségemből teljesen magamhoz tértem és betegágyamból felkeltem. Olyan zenész ő, akinek ebben a művészetben nincsen párja, és akihez hasonlót aligha mondhat magáénak bármelyik király is.»

          Bálint mester alacsony termetű volt. Ezért a lenyelek „kis magyar”-nak mondták a nagy népszerűségnek örvendő művészt, aki valóban muzsikálásával bűvölte el hallgatóit, mert megjelenésével ezt el nem érhette volna. Melchior Padlowski költeményében, amely művészetének dicsőítésére készült, megemlíti csúnyaságát. Szépségben nem veheti fel a versenyt Arionnal, Orpheusszal vagy Dávid királlyal – írja, – de ha megragadja a lantját, még Dávid király is leteszi a hárfáját. A lengyel költők Bálint mestert dicsőítő verseinek hosszú sorából kiemelkedik érdekességével Kochanowski költeményének egy sora:

          „Nie kazdi wezvie po Bakfark lutnie. Magyarul: Bakfark után nyúlnak a lanthoz.”

          Ez a költeménysor közmondássá vált a lengyelek között. Akkor használják, ha olyan emberről van szó, akiben nagyobb a vállalkozó-kedv, mint a rátermettség. Lantjának húrjai gyakran zengtek lengyel dallamokat. Ez csak növelte sikerét. Mégis, a Krakkóban kiadott gyönyörű lantkönyv ajánlása búcsúzás volt a lengyelek királyától és az udvartól.

          1556 júniusában honfitársához, Dudics András császári követhez írott leveléből megtudjuk, hogy Bécs felé igyekszik, II. Miksa császár udvarába. Pár hétre ezután évi háromszáz tallér fizetéssel alkalmazzák is. Ez volt életében a negyedik királyi udvar, ahol működött. De úgy látszik nem érezte jól magát Bécsben, mert egy év elteltével szabadságot kért, hogy még ifjúkorában elhagyott, régen látott hazájába látogasson. János Zsigmond erdélyi fejedelem szívesen fogadta hazaérkezésének hírét. Annál is inkább, mert úgy látszott, hogy az öregedő művész megunta már Európa járó fárasztó utazásait, szűkebb hazájában, Erdélyben akar megpihenni.

          […] Már úgy látszott, hogy öregségére nyugodt napokat tölthet szülőföldjén, hol annyi szeretettel és elismeréssel fogadták. De hamarosan másképp alakult sorsa az események sodrában. A beteges, gyenge szervezetű János Zsigmond fejedelem jó félévre a birtokadományozás után, alig harmincegy éves korában meghalt. Vele kihalt a Szapolyai ház. Utóda Báthory István lett. Ez a személyi változás elkedvetlenítette az öregedő művészt. Különben is már évek óta távol volt szeretteitől. Családja Wilnából Páduába költözött. Szabadságot kért hát az új fejedelemtől, majd útiköltségre és családja Erdélybe való felhozatalának költségére 1571 nyarán elzálogosította birtokát. Amikor ez is megvolt, elbúcsúzott gyulafehévári barátaitól és tisztelőitől, s elutazott Páduába.[…]

          A lantvirtuózok fellegvárában

          A barátságos olasz városkában otthonosan érezte magát a világjáró művész. Több mint húsz erdélyi ifjú tanult akkoriban az egyetemen, akik mind rajongó szeretettel és csodálattal vették körül. Gyakran részeltette őket művészetének gyönyörűségében. Ami egészen új és meglepő volt a sokat látott és tapasztalt művész számára, az az itteni szabad, független élet, melyet nem kötött gúzsba a királyi udvarok etikettje. A „királyi udvarok lantosa” Páduában ismerte meg először a függetlenséget. Nagy hatással volt rá a lantgyártás igazi hazájában, az egyetemi városban összegyűlt kitűnő lantosok sokasága, az ott kibontakozott élénk zenei élet. Valójában Pádua akkor az európai hírű lantosok gyülekezőhelye, valóságos fellegvára volt. Bálint mester becsvágyát csak fokozhatta, hogy ennyi kitűnő művész között is az első lehetett. Hatalmas tudásának, a lant teljesítőképességének határát súroló zeneszerzői és előadói technikájának igazi, komoly megméretéséhez soha életében nem talált ennyi szakértőt, mint itt. Nem csoda, hogy a Páduában töltött idő észrevétlenül hónapokra, majd évekre szaporodott.

          Már régen lejárt az erdélyi fejedelemtől kapott szabadság. Báthory István hiába várta vissza Gyulafehérvárra a század legnagyobb lantosát, Bakfark Bálintot. Hozatott helyette olasz zenészeket. Idővel a János Zsigmond által adományozott birtokot is visszavonta. Így aztán Bálint mester és családja Páduában maradt. Pedig talán jobb lett volna, ha az erdélyi havasok egészséges levegőjét szívja, mert ott délen, a meleg éghajlatban gyilkos ragály terjedt el: pestisjárvány ütötte fel a fejét. A nagy művész öregedő szervezete nem bírt ellenállni a szörnyű kórokozóknak. Hogy teljes legyen vándor művész életének tragédiája, nemcsak ő maga, hanem egész családja is elpusztult.

          Páduában 1576-ban Bakfark Bálint halálával Európa nemcsak utánozhatatlan lantművészét, hanem a század középső évtizedeinek nagy zeneszerzőjét, Magyarország pedig első világhírű zenészét vesztette el.

Valentin (Balint) Bakfark-Lute pieces I

1003   Ardelao • előzmény1002 2018-08-21 20:22:40

KIMUTATÁS A JELEN TOPIKBAN SZEREPLŐ MŰVÉSZEKRŐL –

2018.08.21-i ÁLLAPOT

R-TŐL ZS-IG

Név, művészeti ág

Szül. év

A bejegyzés sorszáma

Radnai Miklós zeneszerző, színházigazgató

1892

23.,24.,34.,35.,36.,183.,184.,826.

Rajter Lajos karmester, zeneszerző, pedagógus

1906

57.,87.,88.

Reményi Ede zeneszerző, hegedűművész

1928.

394.,395.,396.,397.,398.,399.,400.,809.,

810.,811.,812.,817.,818.,819.,820.

Réthy Eszter operaénekesnő

1912

91.,92.,207.,210.

Rév Lívia zongoraművész

1916

735.,736.,737.,740.,741.,742.,747.,814.

Rieger Tibor mérnök, zeneszerző, zongora- és orgonaművész

1899

647.,648.,649.,650.,651.,652.,653.,654.,

655.,656.,657.

Rubányi Vilmos karmester

1905

58.,59.,60.,61.,245.,568.

Rubinstein Erna hegedűművész, operetténekesnő, színésznő

1903.

250.,251.,252.,253.,254.,255.,256.,257.,

258.,259.,262.,264.

Ruzitska György zeneszerző, zongoraművész, zenepedagógus

1786

83.,84.,158.

Sándor Erzsi

1855

450.,451.,452.,453.,940.,983.

Sárosi Ferenc zeneszerző

1855

49.

Schmidt Ferenc zeneszerző, zongoraművész, karmester, pedagógus

1874

70.,72.,74.,76.,77.,78.,81.,108.,

111.,113.,118.,128.,171.,172.

Sebeők Sári operaénekes

1882

32.,67.,68.

Serák Márta opera-, ill. operetténekesnő

19.sz. vége?

914.,937.,938.,939.,940.,941.,942.,943.,

944.,945.,946.,947.,948.,949.,950.

Siklós Albert  zeneszerző, főiskolai tanár, zenetörténész, gordonkaművész és lapszerkesztő

1878

717.,720.,721.,722.,723.,724.,848.,856.

Szabados Béla zeneszerző

1867

94.,97.

Szabó Ilonka operaénekes, lírai szoprán

1911

282.,283.,284.,285.

Szabó Lujza operaénekes, kol. szoprán

1904

263.,265.,266.,353.

Szabó-Xavér Ferenc zeneszerző

1848

31.,829.

Szamosi Elza operaénekesnő

1881

215.,216.,217.,378.,380.,467.,667.,983.

Szánthó Enid operaénekesnő

1907

547.,548.,550.,551.,552.,553.,554.,555.,

556.,557.

Szedő Miklós dr. orvos, operaénekes

1896

435.,436.,437.,438.,439.,440.,441.,444.,

445.,446.,458.,459.,851.

Szemere Árpád operaénekes, rendező

1878

981.,982.,983.,984..985.,986.,987.,988.,

989.,990.,991.

Szendrey Aladár zenetudós, orgonista, karmester, zeneszerző, egyetemi tanár

1884

130.,137.,841.,842.,843.,844.,845.,846.

Szendy Árpád zongoraművész, zeneszerző, zenepedagógus

1863

355.,356.,357.,358.,360.,361.,743.

Széchenyi Imre gróf zeneszerző

1825

386.,387.,388.,389.,390.,391.

Székely Imre zongoraművész, zeneszerző

1823

804.,805.,806.,807.,808.

Sztojanovits Jenő zeneszerző, karmester, zenepedagógus

1864

507.,508.,509.,510.,511.,512.,517.,518.

Takáts Mihály operaénekes (bariton)

1861

454.,455.,456.,457.,982.,983.

 

Tamás Ilona operaénekes, szoprán

1914

243.,244.,245.,246.,247.

Tamássy Zdenkó zeneszerző

1921

458.,459.,460.,461.,462.,463.

Tiszay Magda operaénekesnő

1919

669.

Tóth Péter karmester

1924

3.,7.,8.,12.,13.,14.,15.,17.,

19.,279.,280.,281.

Tutsek Ilona operaénekesnő

1905

195.,197.,198.,199.,200.,211.

Tutsek Piroska operaénekesnő

1905

195.,196.,197.,198.,199.,200.,204.,205.,

206.,207.,209.,210.,211.,260.,351.

Vaály Ílona színésznő, primadonna

1894

653.,654.

Varró Magit zongoraművész, zongorapedagógus

1881

743.,744.,745.,746.,747.

Vavrinecz Mór, karnagy, zeneszerző

1858

523.,524.,525.,526.,530.,829.,833.

Vecsey Ferenc hegedűművész, zeneszerző

1893

503.,504.,505.,506.

Verebes Ernő színész, operetténekes

1902

520.,521.,522.

Virovay Róbert hegedűművész

1921

38.,39.,40.,171.,404.

Volkmann Róbert zeneszerző

1815

28.,332.,333.,337.,829.

Zádor Dezső operaénekes

1876

130.,134.,944.

Zádor Jenő zeneszerző, zenetörténész

1894

107.,139.,140.,141.

Závodszky Zoltán operaénekes

1892

52.,185.,204.,205.,207.

Zichy Géza író, drámaíró, zeneszerző, zongoraművész

1849

37.,63.,64.,65.,66.,392.,825.

Zsedényi Károly táncos, koreográfus, balettmester

1910

50.,343.,344.,345.,346.,347.,351.,352.,

353.,354.

1002   Ardelao • előzmény1001 2018-08-21 20:15:23

KIMUTATÁS A JELEN TOPIKBAN SZEREPLŐ MŰVÉSZEKRŐL –

2018.08.21-i ÁLLAPOT

H-TÓL P-IG

Név, művészeti ág

Szül. év

A bejegyzés sorszáma

Hauser Mihály (Hauser Miska) hegedűvirtuóz, zeneszerző

1822

775.,776.,777.,778.,779.,780.,781.,782.,

783.,784.,785.

Hámory Imre színész-operaénekes

1909

247.,248.,249.

Hilgermann Laura operaénekes, énekpedagógus

1869

550.,553.,558.

Horváth Attila zongoraművész, zeneszerző, zenetanár

1862

173.,174.,175.,176.,177.,178.,179.,180.,

181.,182.

Horváth Mihály zeneszerző, karmester, zenetanár, orgonaművész, zongoraművész

1903

313.,316.,318.

Jemnitz Sándor zeneszerző, karmester, esztéta, zenekritikus

1890

162.,163.,164.,165.,166.,167.,168.,169.,

172.

 

Joachim József hegedűművész

1831

122.,123.,124.,125.,126.

Kabos Ilonka zongoraművész

1898

327.,328.,330.,334.,335.,336.

Károlyi Gyula zongoraművész

1914

705.,706.,707.,708.

Kemény Egon zeneszerző

1905

171.,172.,305.,306.,308.,324.,439.,440.,

444.,445.,447.,448.,449.,480.,562.,578.,

583.,585.,590.,591.,592.,600.,601.,602.,

603.,613.,660.,687.,693.,761.,794.,795.,

796.,870.

Kern Aurél zenei író, zenekritikus, zeneszerző

1871

33.,829.

Kiszely Gyula zeneszerző, rendező

1900

848.,849.,850.,851.,852.,853.,854.,855.,

856.,857.,870.,871.

Kolbay Ildikó énekes, operettprimadonna

1898

951.,952.,953.,954.,955.,956..957.,958.,

959.,960.,961.,962.,963.,964.,965.,973.

Koessler János zenepedagógus, zeneszerző, karnagy, orgonista

1853

464.,465.,466.

Koncz János hegedűművész, zeneakadémiai tanár

1894

785.,786.,787.,788.

Kosáry Emmi operaénekesnő

1889

230.,234.,235.,236.,235.,238.,239.,240.,

241.,242.,286.,289.,291.,292.,293.,294.,

295.,296.,297.,298.,972.,983.

Koréh Endre, operaénekes, basszus

1906

560.,561.,562.,563.,564.,565,566.,567.,

568.,570.,823.,837.

Kósa György zeneszerző, zongoraművész, karnagy, korrepetitor, főiskolai tanár

1897

348.,349.,350.,353.

Környei Béla operaénekes

1873

217.,218.,219.,415.,983.

Krammer Teréz operaénekesnő

1868

661.,662.,663.,664.,665.,666.,667.,668.,

674.,675.

Krausz Lili zongoraművésznő, zongoratanár

1905

789.,780.,781.,782.,783.,784.

Kurucz János zeneszerző, zongoraművész

1883

966.,967.,968.,969.,970.,971.,972.,973.,

974.,975.,976.,977.,978.,979.,980.

Küry Klára színésznő, operettprimadonna

1870

786.,787.,788.,789.,790.,791.,792.,793.,

794.,795.,796.,797.,798.,799.,800.

Laurisin Lajos operaénekes (tenor)

1897

302.,303.,304.,306.,307.,311.,312.,314.,

315.,317.,318.,319.,320.,323.,325.

Laurisin Miklós zongoraművész, zeneszerző

1899

302.,305.,306.,319.,320.,321.,322.,447.,

448.,449.,566.,874.

Lavotta János zeneszerző, hegedűművész

1764

474.,475.,476.,477.,478.,479.,480.,481.,

482.,483.,484.

Lumpe Gizella énekesnő, énektanár

18..?

179.

Medek Anna operaénekesnő

1885

212.,213.,214.,393.,661.,716.,983.

Michalovich Ödön zeneszerző, zenepedagógus

1842

45.,158.

Mosonyi Mihály zeneszerző, zenepedagógus, zenei újságíró, zenekritikus

1815

46.,51.,112.,158.,337.,338.

Müller Károly zongoraművész, karnagy, zeneigazgató, zenetanár

1882.

859.,860.,861.,862.,863.,864.,865.,866.,

867.,868.,869.,874.

Nagy Péter zongoraművész

1960

770.,774.

Nagy Vidor zeneszerző, brácsaművész

?

770.,774.

Ney Dávid operaénekes

1842

571.,572.,982.,983.

Németh Mária operaénekesnő

1897

414.,415.,416.,417.,421.,422.,423.,424.

Nyíregyházi Ervin zongoraművész, zeneszerző

1903

100.,101.,102.,103.,104.,105.,106.,114.,

115.,116.,117.,130.

Odry Lehel operaénekes (bariton), operarendező

1837

992.,993.,994.,995.,996.,997.,998.,1000.

Ottó Ferenc zeneszerző, zenetörténész, zenekritikus

1904

917.,918.,919.,920.,921.

Ottrubay Melinda balett-táncos

1920

324.,326.,339.,340.,341.,344.,351.,352.

Papp Mihály színművész

1875

467.

Papp Viktor zeneíró, zenekritikus, szerkesztő

1881

6.,733.,734.

Pártos István hegedűművész

1903

725.,726.,727.,728.,729.,730.,731.,732.

Pilinszky Zsigmond operaénekes

1883

130.,133.

Plotényi Nándor hegedű- és zongoraművész

1844

809.,810.,811.,812.,813.,816.,817.,818.,

819.,820.,821.

Polgár Tibor zeneszerző, karmester

1907

561.,562.,563.,660.

Popper Dávid gordonkaművész, zeneszerző

1843

95.,96.,98.,99.

Ptasinszky Pepi prímabalerina

1904

922,923.,924.,925.,926.,927.,928.,929.,

930.,931.,932.,933.,934.,936.

1001   Ardelao 2018-08-21 19:55:14

Az áttekinthetőség végett megközelítőleg minden 100. bejegyzés után beillesztek egy táblázatot a jelen topikban szereplő művészekről, feltüntetve a róluk szóló bejegyzések, ill. szövegrészek számát.

KIMUTATÁS A JELEN TOPIKBAN SZEREPLŐ MŰVÉSZEKRŐL –

2018.08.21-i ÁLLAPOT

A-TÓL GY-IG

 

Név, művészeti ág

Szül. év

A bejegyzés sorszáma

Adelburg Ágost hegedűművész, zeneszerző

1830

10.,935.

Adler Adelina szopránénekesnő, zenepedagógus

1892

826., 827.,830.,831.,835.,836.,837.,

839.,840.,925.

Adorján Jenő hegedűművész, zeneszerző

1874

893.,894.,895.,896.,897.,898.,899.,

900.,901.,902.,903.,904.,905.

Aggházy Károly zeneszerző, zongoraművész, zenepedagógus

1855

11.,154.,331.

Albert Ferenc hegedűművész, tanár

1918

619.,630.,631.,632.,633.,634.,635.,636.,

637.,638.,639.,640.

Albert Gyula zeneszerző, karmester, hegedűművész, tanár

1892

631.,636.,637.

Alexander László zongoraművész, zeneszerző, feltaláló

1895

130.,144.,145.,146.,147.,148.,149.,150.

Allaga Géza gordonkaművész, cimbalomtanár, zeneszerző

1841

493.,494.,495.,496.,497.,498.,499.,500.

Anday Piroska operaénekesnő

1903

118.,119.,120.,121.,129.,130.,132.,156.,

692.,693.

Antalffy-Zsíros Dezső orgonaművész, zeneszerző

1885

151.,152.,153.,154.,155.

Barki László hegedűművész

1958

529.,543.,549.,559.,658.,694.,696.

Bánát Gábor hegedűvirtuóz, zenetudós

1926

531.,532.,533.,534.,535.,536.,537.,538.,

542.,544.,545.

Báthy Anna operaénekes

1901

220.,221.,222.

Beleznay Antal karnagy, zeneszerző, tanár

1857

227.,228.,231.,232.,233.

Bertha Sándor zeneszerző, zongoraművész, zeneíró

1843

371.,372.,373.,374.,375.,376.,382.,383.,

384., 385.

Bihari János zeneszerző, hegedűművész

1764

481.,486.,487.,488.,489.

Bodó Erzsi drámai szoprán

1899

266.,362.,363.,364.,365.,366.,367.,368.,

369.,370.

Bogáthy Mihály színész, énekes

1926

53.

Böhm Gusztáv zeneszerző, hegedűművész, karmester, operai rendező

1823

83.,85.,86.

Bräuer Ferenc zeneszerző, egyházkarnagy, zenetanár

1799

89.,90.

Burián Károly operaénekes

1870

9.

Buttykay Ákos, zeneszerző, zongoraművész

1871

230.,234.,237.,239.,240.,242.,257.,286.,

287.,288.,289.,290.,291.,292.,293.,294.,

295.,296.,297.,298.,300.,301.

Clement Károly zeneszerző

1876

823.,824.,825.,826.,827.,828.,829.,830.,

831.,832.,833.,834.,835.,836.,837.,838.,

840.

Csermák Antal György zeneszerző, hegedűművész

1774 körül

481.,490.,491.,492.

Dalnoky Viktor dr., fogorvos, operaénekes, rendező

1866

415.,416.,417.,425.,426.,427.,428.,430.,

432.,433.,434.,435.,925.,927.,930.

Dános Lili, zongoraművész, korrepetítor, tanár

1912

744.,745.,748.,749.,750.,751.

Delly Rózsi operaénekesnő

1912

703.,704.

Dienzl Oszkár zongoraművész, zeneszerző, karmester

1877

709.,710.,711.,712.,713.,714.,715.,716.,

718.,719.

 

Dohnányi Ernő zeneszerző, zongoraművész, karmester, pedagógus

1877

79.,80.,81.,128.,130.,158.,166.,705.

Doppler Ferenc fuvolavirtuóz, zeneszerző

1821

191.,192.,193.,337.

Doppler Károly zeneszerző, karmester, fuvolaművész

1825

190.

Dullien Klára hegedűművész és

 -tanár

1905

641.,642.,643.,644.,645.,646.

Durigo Ilona operaénekesnő

1881

130.,131.,822.,833.

Egressy Béni zeneszerző, író, színész

1814

29.

Ember Nándor zongoraművész

1897

41.,42.,54.,55.,56.,277.,278.

Erdősy Eugénia énekesnő

1856

767.,773.

Erkel Elek karmester, zeneszerző

1843

752.,753.,754.,755.,756.,757.,758.,760.,

763.,764.,765.,766.

Erkel Gyula karmester, zeneszerző, zongoraművész, timpanista

1842

157.,158.,160.,161.

Farkas Ödön zeneszerző, zenepedagógus

1851

186.,187.,188.,189.

Fedák Sári színművésznő, operettprimadonna

1879

467.

Fenyves Gábriel dr. zongoraművész, karmester

1895

130.,142.

Flattné Győrffy Gizella operaénekes

1874

378.,379.,380.,381.,392.,393.

Frank Klára (Péter Józsefné) zongora- és énektanár

1914

744.,745.

Fricsay Richard karmester, ének- és zenetanár

1867

789.,791.,792.

Fusz János zeneszerző, karnagy

1777

135.,136.

Gábor Arnold operaénekes

1880

130.,143.,910.

Gábor József operett-/operaénekes (tenor),színész,rendező,műfordító

1879

909.,910.,911.,912.,913.,914.,915.,

916.,925.,930.,944.,947.

Gárdonyi Zoltán zeneszerző, zenetörténész, zenetudós

1906

158.,159.

Gencsy Sári operaénekes

1924

676.,677.,683.,684.,685.,687.

Gertler Endre hegedűművész

1907

404.,405.,406.,407.,408.,409.,410.,411.,

412.,413.

Geyer Stefi hegedűművész és

-tanár

1888

418.,419.,420.

Gobbi Alajos hegedűtanár, karmester, zeneiskolai igazgató, zenekari igazgató és zeneszerző

1842

224.,225.,226.

Goldmark Károly hegedűművész, zeneszerző, zenepedagógus

1830

44.,471.,472.,473.

Goll Bea táncosnő, színésznő

1927

41.,42.,50.,93.

Gonda Lucy zongoraművész

1920

873.,874.,875.,876.,877.,878.

Greisinger István zeneszerző, zongoratanár

18 ?

179.

Gyenge Anna operaénekesnő

1894

686.,688.,689.,690.,697.,698.,699.,700.

1000   Ardelao • előzmény999 2018-08-21 08:00:02

Normál kép az alsó keretben 
Normal size picture in the frame below

A 80 éves művész, 3 évvel a halála előtt.

ÓDRY LEHEL

1937-1920

          A nemzeti énekművészet egy ragyogó csillaga tűnt el csendesen, észrevétlenül: Ódry Lehel nincs többé! Még kimúlásakor is mostoha volt hozzá a Sors. A megszállott Aradról, kerülő úton, elkésetten érkezett hozzánk a hír. Még fiai, Ódry Árpád, Lehel és Zuárd is csak akkor értesültek pótolhatlan veszteségükről, a mikor imádott atyjuk már az anyaföldben pihente egy hosszú, dicsőséggel gazdag élet fáradalmait. Nem kísérhették utolsó útjára, nem szórhattak virágot sírjára, nem hullathatták forró könnyeiket keresztjére!
          A nagy művész halála az egész magyar nemzeti kultúra gyásza. Ódry Lehel nemcsak a színpadi működésével hódított, hanem egyéni tulajdonságai: finom lelkülete, kristálytiszta jelleme, vonzó modora, társadalmi előkelősége, szívjósága és szeretetreméltósága egyaránt ellenállhatatlan hatással voltak mindazokra, a kik csak egyszer is élvezték rokonszenves társaságát.
          Élete folyása nem volt viharoktól mentes: Diadalok váltakoztak kiábrándozással, ünneplés mellőzéssel; rajongó hódolat rút hálátlansággal. Nemes büszkesége sokat szenvedett élte 83 éve alatt, de büszke tudatában el nem múló művészi és emberi értékének néma türelemmel daczolt ellenségei támadásaival, s mint a fejedelmi tölgy a hegy ormán, ellentáll az elemek vad haragjának, nem engedve ketté törni hatalmas derekát, a nagy művész is csak a patriarchális kor legvégső határán hunyta le fáradtan okos és jóságos szemeit.
          Ódry Lehel a bácsmegyei Nemes-Militicsen született 1837. november 30-án. Korán nyilatkozott meg benne a színpad szeretete. Eleinte hősöket és népszínműalakokat játszott kisebb-nagyobb vidéki társulatoknál. Majd fölfedezték ritka szép, bársonyos, mély és érces hangját, a barátai biztatására Budapestre jött, s jelentkezett a Nemzeti Színháznál. Hangjának szépsége a próbaénekléskor annyira megtetszett, hogy rögtön felvették (1863) a kórusba. A színház költségén képezte ki a hangját; lelkesedéssel tanult egy csomó basszus szerepet. Rövid idő múlva nyilvánosan is bemutatkozott, s tetszett. Énekmestere, Stoll Péter, nagy jövőt jósolt neki.
          Eleinte foglalkoztatták, de az öregebb kollégák mellett nem érvényesülhetett. A mikor az ,,Álarczosbál"-ban a szolga szerepét osztották neki, holott ő Renatóra számított, sértődve ment Radnótfáy intendánshoz és elbocsáttatását kérte.
          — Miért? kérdezte az intendáns?
          — Mert nem akarok a színpadon inaslibériában megjelenni, a mikor előkelő rokonságom páholyban ül. Felelte a fiatal művész büszkén.
          — Már pedig én nem bocsátom el.
          — Akkor hát Méltóságod felmentése nélkül távozom.
          Radnótfáyn pulykaméreg vett erőt és dühösen rárivalt:
          — Menjen a pokolba! De azt mondom, addig nem jön vissza, a míg én intendáns vagyok.
          Azzal elsántikált. Ódry utána ment, és malicziózus hálálkodással mondta:
          — Köszönöm Méltóságodnak, hogy elbocsátani tetszett. Remélem túlélem Méltóságodat.
          — A körülálló fiatal kollégák markukba nevettek, és jól mulattak a nem épen népszerű intendáns lefőzésén.
          Ódry Lehel 1864 tavaszán Follinusz János társulatához szerződött első basszistának, mert a diapazon behozatala előtt mély hangjával a legalsó hanghoz is leszállott. Első állomásuk Nagyvárad volt, hol „Normá"-ban nagy tetszéstől kísérve mutatkozott be. Majd Aradon voltak nagy sikerei és a téli szezonban már a kolozsvári közönség dédelgetett kedvenczévé emelkedett.
          Négy év múlva Radnótfáy Kolozsvárra utazott, hogy szemlét tartson az ottani tehetségek fölött. Hallotta Ódryt, s annyira megtetszett neki éneke és játéka, hogy megfeledkezve fenyegetéséről, nyomban szerződtette.
          1869. április 1-én lépett fel először a Nemzeti Színházban ,,Lucretia Borgiá"-ban Don Alfonsót énekelte. Kezdőre nem volt kedvező a bemutatkozás ideje: a Nemzeti Szinház egy olasz opera-staggione vendégszereplését várta. Az akkori világhírességek — Pandolfini, Pozzoni Antonia, Anastasi, Medini voltak a társulat starjai, s a közönség az előre váltott méregdrága belépődíjakat a magyar előadásokon takarékoskodta meg, s a nézőtér csak félig telt meg. Annál lelkesebben tapsoltak ama kevesen, a kik megjelentek, Ódryt melegen fogadták, zajosan megtapsolták, s nemcsak a felvonások végén, hanem jelenései után is kihívták.
          Gyorsan emelkedett, a sajtó is magasztalta, és a hálás közönség minden felléptekor zsúfolásig megtöltötte a nézőtér minden zugát. Híres szerepei közé tartoztak: Escamillo, Tonio, Jago, Don Juan és a legtöbb elsőrendű mély-bariton partie.
          A „Bajazzo" bemutatása előtt szerzője, Leoncavallo  is megérkezett, s jelen volt a próbákon. A mint megpillantotta, hogy Ódry bajuszt visel, elkezdte kapaczitálni, hogy vétesse le, mert ezzel lerontja az illúziót. A művész sokáig ellenkezett, nem akart megválni arczának díszétől, de végre mégis engedett:
          — Signor! Olyan gyönyörű feladatot rótt rám, hogy nem tudok ellentállni.
És nagy önmegtagadással meghozta az áldozatot ... De az illusztris szerző elutazása után ismét — növesztett bajuszt!
          Legnagyobb elégtétele, számtalan hódítása között mégis az az óriási siker volt, melyet mint Renato aratott. Ez a szerep, melyért annak idején hasztalan sóvárgott, s a melyért elhagyta a Nemzeti Színházat. Most megérhette, hogy eljátszsza, még pedig akkora óriás sikerrel, hogy tíz esztendeig a birtokában maradt.
          Az Operaház megnyíltakor átment a többi énekestársaival, és ott még inkább fokozódtak sikerei. De új otthonában is sok sérelem érte, s elkedvetlenedve 1896-ban nyugalomba vonult, és Aradra költözött ... Még csak búcsúfellépésre se méltatták. Így teszik nálunk tönkre az önérzetes jeleseink ambíczióját!
          Aradon csendes visszavonultságban élte napjait. De nem tétlenül. Nyugtalan természete nem engedte a pihenést. Sokoldalú tehetség lévén, felváltva írogatott és festett.
          Mindkét irányban figyelemreméltó műveket produkált. ,,Az életből és a színpadról" czímű két kötetnyi elbeszélése nyomtatásban is megjelent. „Piros Panna", „Fehér páva", „Virág asszony lánya", „Hírös Pista nótája", stb. czímű népszínművei különböző színpadokon adattak elő, tetszéssel, és fiókja megtelt a színészpályája reminiszczencziával.
          Festeni fiatalkorában Aradon tanult Szamosi Jánostól. Még pedig tanulótársa nem volt kisebb ember, mint — Munkácsy Mihály.
          — Ő többre vitte, mint én, — emlegette mosolyogva — de viszont az énekben nem tudott velem vetekedni . . . csak a fütyülésben volt még nagy mester.
          Ódrynak elég sikerült képei voltak, és egy időben olyan buzgóságot fejtett ki, hogy Aradon külön kiállítást rendezhetett műveiből, melyek valódi tehetségre vallottak.
          Sokáig pihentette ecsetjét, még néhány év előtt, késő aggságában, eszébe jutott, próbára tenni képességét. Lefestette magát a „Mignon" Lothario alakjában, kosztümjében, hosszú ősz szakállal, hárfával a kezében és a saját öreg arczával. A kép feltűnő jól sikerült. Többi kísérletei közé tartozott, hosszú pályája folyamán, az operette- és a népszínmű-játszás. A Népszínházban, Budán és vidéken játszotta Göndör Sándort (Falu rossza), Parlagi Jancsit, saját darabjai legényeit, Henri marquist (Cornevillei harangok), stb. de általános vélekedés volt, hogy míg a szerepe drámai részében kitűnően megállta helyét, a megjelenésében nem volt képes parasztos típust bemutatni: Úr maradt népies viseletben is.
          Három év előtt (1917) nyolczvan éves jubileumát ülték meg Aradon. Az ottani Kölcsey-egyesület rendezte, s nemcsak a város, hanem az egész ország intelligencziája vetélykedett tüntetőleg kimutatni kegyeletes szeretetét, háláját, nagyrabecsülését. Ez volt a nagy művész életalkonyának utolsó fényes meleg, boldogító napsugara. Most már leszállt életének napja, de babéros neve örökre élni fog.

Kürthy Emil”.

VASÁRNAPI ÚJSÁG, 1920 – 3. ÉLET- ÉS JELLEMRAJZOK, 45. OLDAL.

999   Ardelao • előzmény998 2018-08-21 07:55:33

File:Ódry Lehel kb. 65 évesen.jpg

Odry Lehel kb. 65 éves korában, amikor már csak a festészetnek és az írásnak élt.

998   Ardelao • előzmény997 2018-08-21 07:50:25

Odry Lehel sokoldalú, színes egyéniség volt. Nemcsak énekelni, hanem festeni is tanult. Állítólag nemcsak a hangját, de az ecsetet is ügyesen használta. (Sajnos sem hangjáról, sem festményeiről nem maradtak felvételek, legalábbis olyanok, amelyek a netről letölthetők lennének.) Jó barátságot ápolt Munkácsy Mihállyal is. Festőbarátjánál tett látogatásáról számol be a „Munkácsynál Párisban” c. írásában, ITT.

És a Munkácsy-kép, amelyet a festő Odry Lehel észrevételére „fejezett be”.

Nagy méretű kép

997   Ardelao • előzmény996 2018-08-21 06:52:29

Országjárók figyelmébe:

Pályájának kezdetén Odry Lehel fellépett a több, mint 250 éves múltra visszatekintő,  körmendi „Korona” fogadóban is, amelynek helyiségei „a találkozás, vendéglátás mellett a kulturált szórakozás helyszínei is voltak. 1862 szeptemberében Draguss Károly színtársulata is fellépett a „Korona” nagytermében. Az előadásokat Ódry Lehel vendégszereplésével hirdette a színigazgató, de a bohém énekes-színész csak egy hét vendégjáték után, Bácskából Körmendig gyalogolva érkezett meg a városba”. Feiszt György teljes cikke a körmendi fogadó történetéről és Odry Lehelről ITT olvasható.  Ebből idézek egy részletet, amely a fogadó kultúrprogramjának a "HÖLGYFUTÁR”1863. május 29-i számában történt meghirdetését tartalmazza:

„[…]»Mindazokat, akik kirándulásaikból korán hazatérnek és szeretik a színházi élveket, figyelmeztetjük a mai „Parlagi Jancsi”-ra, amelyben *Ódry fogja magát ezúttal nagyobb szerepben bemutatni. Gyönyörű hangja van, ritka, mint a csiszolatlan gyémánt, melynek csak köszörűre van szüksége, hogy ragyogjon!« […]”

*(Megj.: Az énekes vezetéknevének a kezdőbetűjét a korabeli lapok hol ékezettel, hol ékezet nélkül tüntetik fel. Családnevét a művész fia, Ódry Árpád, már hosszú „ó”-val írta.)

Képtalálat a következőre: „Korona Étterem, Körmend”

Korona Étterem (az egykori „fogadó”), 9900 Körmend, Rákóczi Ferenc út 4.

996   Ardelao • előzmény995 2018-08-21 06:40:42

Képtalálat a következőre: „Odry Lehel + képtár oszk”

Ódry Lehel mint Escamillo Bizet: Carmen c. operájában (Nemzeti Színház, Budapest, 1877.10.02.) és Lothario szerepében, Ambroise Thomas: Mignon c. operájában.

995   Ardelao • előzmény994 2018-08-20 09:47:33

Fájl:Ódry Lehel-Hamlet.jpg Képtalálat a következőre: „Odry Lehel”

„[…] Hamlet czímszerepében, melyet ő teremtett meg dalművészetünkben, már évek óta kedvencze közönségünknek, bálványa a nőknek, kik a méla dán királyfit mindig meghatva hallgatják. […]” (MAGYARORSZÁG ÉS A NAGYVILÁG, 1874.12.13.)

994   Ardelao • előzmény993 2018-08-20 09:39:49

Kiegészítés Odry Lehel pályafutásának külföldön töltött időszakához:

BOROVSZKY: MAGYARORSZÁG VÁRMEGYÉI ÉS  VÁROSAI – BÁCS-BODROG VÁRMEGYE 2. KÖTET (1909), 532. OLD.:

* „[…] 1868 tavaszán Radnótfáy Sámuel intendáns visszaszerződtette a budapesti Nemzeti Színházhoz. Alakító tehetsége és bassbariton hangja az elsőrendű szakmára képesítették. 1872. év tavaszán elhagyta a Nemzeti Színházat, s a bécsi, drezdai és berlini operákból merített tanulmányt; e közben Beau hírneves játékmestertől nyert kiképezést a színpadi szabatos játékból. Egy évi tanulmány után visszatért a Nemzeti Színház operájához, a hol azután 16 évet és a M. Kir. Operánál 12 évet töltött el egyfolytában. 1887 tavaszán Falk Miksa buzdítására és az ő ajánló-levelével fellépésre jelentkezett a bécsi nagyopera intendánsánál. Fauszt Mephistophelese, Hamlet czímszerepe és Sába királynő Salamonja szerepek előadásával az összes bécsi lapok elismerését vívta ki. A kínált előnyös bécsi szerződési ajánlatot nem volt hajlandó megkötni ; e helyett a M. Kir. Opera hosszabb időre terjedő szerződéssel kötötte le őt. […]”

993   Ardelao • előzmény992 2018-08-20 06:13:30

Rudnyánszky Gyula:

                                                          „Odry Lehel.

                                                      ARCKÉPÜNKHÖZ

(2. rész)

          Ez az elhatározás egyszerre más világba vitte a hányt-vetett életű ifjút. A kereskedői pályát unni kezdte, — vágyai támadtak. Elhagyta állását, és haza ment. Maga sem tudta még, mihez fogjon. Önálló vaskereskedést akart nyitni; de atyja nem volt hajlandó segíteni őt szándékában. Odry Lehel ekkor öreganyjához, Bácsmegye volt alispánjának özvegyéhez költözött. A derék nő azonban, kinek egyedüli örömét unokái képezték, nemsokára meghalt. Odry Lehel házőrzőnek maradt az üresen álló családi házban.
          Ekkor már tagja volt a bajai dalegyletnek, s folyton nagyobb figyelmet keltett szép hangjával. A dícséretek arra ösztönözték, hogy föllépjen Nyíri György társulatánál, a Két pisztoly című népszínműben. Az izgalom, melyet a fiatal műkedvelő átélt, elképzelhető. A bátorságot rummal kellett beléje önteni; de torka azért mégis kiszáradt.
          Ez a mámoros kísérlet azonban végzetessé vált, és Odry Lehel egy év múlva, 1858. évi október hó 8-án, Molnár György pécsi igazgató színtársulatának tagja lett.  Vasvári Kovács József és Szép József Bajáról Mohácsra csónakon szöktették meg.

          Küzdelmes pálya következett ezután. A kezdő vándorszínész pályája! Minek arról írni? Ismeri minden ember.
          A kitartásnak csak négy év múlva jött meg a jutalma. Odryt rokona: Somsich Pál Kaposvárott a Varázshegedű-ben látta, s azonnal ajánlotta a nemzeti színház akkori intendánsának: Radnótfáy Sámuelnek. így lett Odry Lehel Somsich Pál áldozatkészsége s buzgó támogatása mellett 1863-ban a (budapesti /megj. A./)  Nemzeti Színháznál — kardalnok.
          Ez a dicsősége másfél évig tartott, s e másfél év alatt Odry nagy dolgokat ért meg. Stoll Péter tanítványa volt, föllépett a Lisznyay-árvák javára rendezett hangversenyben, s ennek eredményeképen kapta az első operai szerepet a 
Hugenották-ban a — baktert. Énekelte később a Normá-ban Orovesot, a Troubadour-ban Fernandot, sőt egy népszínműben Parlagi Jancsit is játszotta. Taps jutott neki bőven, hanem azért csak kardalnok maradt, és a fizetését nem emelték föl. De Odry nem csüggedt. Szabó Xavér Ferenctől tanult szerepeket, s viszonzásul ő lefestette Szabót.
         Nagyratörekvése nem hagyta nyugodni őt, és a nem éppen fényes viszonyok közt se lankadva, fölkereste Boccolini énektanárt, hogy énekmodort tanuljon. E kitűnő mester hat hét alatt megvetette alapját Odry későbbi nagy sikereinek.
         Nem csoda, hogy ily körülmények között Odry nem tűrhette tovább a kardalnoki nyűgöt és vidékre ment.
          Kolozsvárra szerződött, s pár év alatt már nagy léptekkel haladt művészi célja felé. Follinus János igazgatása s Káldy Gyula karnagy vezetése alatt elsőrendű énekessé fejlődött. Az 1867-ki téli saisont Debrecenben töltötte. Énekelte a Faust-ban Mephistofelest, a Márthá-ban Plumkettet, Ördög Róbert-hen Bertramot, s ez alatt játszott operettekben, sőt, népszínművekben és drámákban is.
          Debrecenből visszatért Kolozsvárra s innen 1868-ban Radnótfáy újra a Nemzeti Színházhoz (ld.! a köv. bejegyzést is) szerződtette.
          1869. évi április hóban lépett föl, az olasz staggionék előtt pár nappal, mint Alfonzó. Sikerei csakhamar ismertté tették. Augusztusban nagy lövész-ünnepély volt a király tiszteletére, Odry elnyerte az első díjat, ugyanakkor énekelte Mephistofelest s egyszerre mint első lövőt s mint első énekest kezdték emlegetni.
          De a küzdelmek még Hamlet sikerei után sem értek véget. Báró Orczy intendánssága alatt, mellőztetés miatt kénytelen volt az intézettől ismét megválni.
          Ezt az egy évet külföldön töltötte, s német szerepeket tanult; de nem lépett föl sehol.
          Egy év múlva visszakerült a Nemzeti Színházhoz. B. Orczy nem akarta szerződtetni, mert Böhmnek, az akkori operarendezőnek, Richternek, az akkori karmesternek és Láng Fülöpnek, az akkori baritonistának megígérte, hogy nem szerződteti. Sok húzavonába került, míg a szerződést aláírták.
          Ettől az időtől fogva azonban folyvást a mienk ő és a mienk is marad szívvel lélekkel örökké!
          A nemzeti színháznál Böhm halála után operai főrendező lett s mint ilyen, tanulmányozta a színpadot, a festészetet, szobrászatot, s járt Párisban és Münchenben, hogy ismereteit bővítse. Podmaniczky Frigyes báró szabad működési tért nyitván neki, régibb operáinkat újra berendezte, s újabban Lahor királya, a Korona gyémántjai, Philemon és Baucis, a Névtelen hősök, Jean de Nivelle egészen önállóan Odry szakismeretei alapján kerültek színpadunkra.
          S míg e téren érdemei folyvást bokrosodtak, szerepköre is tágult és dicsősége nagyobb, művészete teljesebb lett.
          Hosszú sorban Mephisto (Faust), Hamlet, Lothario (Mignon), Domingo (Pál és Virginia), de Thou (Cinq Mars) , Tell Vilmos, Szindia (Lahor királya), Bolygó hollandi, Salamon (Sába királynője), Gara (Hunyadi László) Orovezo (Norma), Plumkett (Mártha), Jean de Nivelle stb. hirdetik a magyar énekművész sikereit.

          S nem csekélyebb elismerés illeti a művész mellett az embert is. Társadalmi téren jelentékeny része volt az írók és művészek társaságának megalakításában; az irodalmi pályán pedig Az életből és színpadról című elbeszéléseivel, Piros Panna, Fehér páva és Virág asszony lánya című népszínműveivel keltett figyelmet. A magánéletben Odry tisztelt és becsült férfi, szeretett és szerető családapa, a ki boldogan él és boldogít.
          És ismételjük még egyszer, hogy Odry Lehel az egyetlen magyar énekes.
Idegen földön kincseit el nem pazarolta; áldozata kezdettől fogva magyar oltáron lobogott.
          Tartsa meg őt a magyarok istene!”

Forrás: KOSZORU. A PETŐFI-TÁRSASÁG HAVI KÖZLÖNYE 6. (1881) 1881 / 3. SZÁM

992   Ardelao 2018-08-19 13:57:01

Énekesi teljesítménye egykor etalon volt, noha fiának, Árpádnak, a híres színésznek a nevére mintha jobban emlékezne az utókor. Ezért, most megfordítom az időrendet. A következőkben az apáról,

Ódry Lehel | Klösz György

ODRY LEHEL 

operaénekesről és operarendezőről  (Nemesmilitics, 1837.11.30.-Arad, 1920.02.05.) lesz szó.

Elsőként Rudnyánszky Gyula írását idézem:

                                                          „Odry Lehel.

                                                       ARCKÉPÜNKHÖZ

          Az egyetlen magyar énekes. -— Magyar nemcsak természetes komolysága, mélabús tekintete s méltóságos alakja; de magyar az az édes szó is, mely dallamosan ömlik ajkairól.
          A ki egyszer látta őt, többé el nem felejtheti.
          Énekes, a kit gyönyörűség hallgatni és művész, akit gyönyörűség látni.
A szép hang, mely nem csupán terjedelménél fogva hat, hanem összeolvadó lágyságával érzéseket, örömet és bánatot is képes kifejezni, már magában a legnagyobb ritkaság. Kedveltje a sorsnak, a kit oly szerencse ér, hogy énekével tud — beszélni. De a mi ezt az adományt művészetté fokozza, az a játék. Az operák hősei nagyobbrészt bábok, s bármily férfias, színpadra termett legyen is külsejük, szívesebben hallgatjuk őket spanyol fal mögül, mint szemben.
          Odry Lehel ritka kivétel. Ő a választottak közé tartozik. Már hangja leköt, megigéz, mielőtt tekintetének delejét, egyszerű, cicomátlan játékának igazságát éreznők. Tiszta, lágyan folyó, mély bariton hangja, — mely a legfinomabb modulatiókra is alkalmas, — mihelyt megcsendül, a legelső hullámmal a kellő hangulatba emel. Az epedő lágyság s az árnyalási képesség az első pillanatra meglep. Az intonatio mindig oly szabatos, hogy az alakot maga a hang megteremti, s mire a játszó művész előtérbe lép, már ismerősen fölkiáltunk: Igen! Ilyennek kell lennie!
          Odry Lehel így hódít hangjával. S megjelenése még fokozza a költői hatást. Odry Lehel határozottan poetikus jelenség. Sokszor áll mozdulatlanul a színpadon, s mégis értjük, vele együtt sírunk és kacagunk. Ez az egyéniség ereje.
          Játékát nemes egyszerűség, művészi nyugalom jellemzik. Lelke egygyé olvad a szereppel s ha zokog, ha örvend, ha szenvedélyesen kifakad vagy csöndesen búsong, sohase tudjuk vajjon könnye, vidulása, szenvedélye az övé-e, vagy az alaké, melyet személyesít? Csak egy vonása csillan át minden ábrázolásán: a mélabú, mely költői lelkének alapja. S ezzel mintegy hívatva látszik arra, hogy a költők alkotásainak élő tolmácsa legyen. Tóth Ede Göndör Sándorja sohase talált hívebb ábrázolóra, mint Odry Lehel, ki e poétikus parasztot egyszer oly közvetlenséggel állította elénk, hogy maga a költő így kiáltott föl: «Ez az én Göndör Sándorom! ...»
          Sok könynek kellett ezen arcon végig peregni, míg oly lágygyá lett, hogy férfiasságában is az örök szenvedést tükrözi. Az arc kifejezése fejlődik, s a ki a vonások titkát olvasni tudja, az megismeri az emberi lélek minden változását s változásának történetét.
          Odry Lehel sem lett művészszé küzdelmek, lelki vívódások nélkül, s a mit átélt, az most vonásaiban él.
          Nemes-Militicsen (Bács megyében) született 1837. évi november 30-án.
Elemi oktatását Pacsér községben nyerte, majd Halason és Baján járt iskolába. Atyja, szigorú, arisztokratikus hajlamú férfi, egykor maga is katona, fiát szintén katonának szánta s a pécsi katonai növeldébe adta. De a forradalom a családi életet feldúlta, s minden szép tervet felforgatott; a családnak menekülni kellett, s a kis Lehel jó három negyed évi megszakítás után csak magán úton folytathatta iskoláit. A nyilvános vizsgálatok letétele után, tizennégy éves korában saját kedvéből a vaskereskedői pályára lépett. Zomborban, Markovits József jó nevű vaskereskedőnél három évi tanonckodás után fölszabadult, és Bécsbe ment, hol az akkor úgynevezett «doppelte Buchhaltung»-ot két éven át tanulta nagy szorgalommal és szép sikerrel. Mint képesített könyvvezető Budapestre jött Sebestyén és társa gazdasági gépgyárába könyvvezetőnek.
          Tizennyolc éves volt, lelkében szunnyadó reményekkel s alaktalan álmokkal. Valami sejtelem azt súgta neki, hogy rá a jövőben más rendeltetés vár, mint a számok egyhangúságán töprenkedni, s e gyönge sejtelemtől ösztönözve fölkereste Stoll énektanárt, hogy erőteljes, érces hangját kiképeztesse.

(Folyt. köv.)

991   Ardelao 2018-08-19 08:34:43

Végül egy újságcikk, amelyből a művész haláláról értesülünk. Még Papp Viktor sem ír arról, milyen heroikus küzdelemben telt el Szemere Árpád életének utolsó hét éve.  Az őt ért személyes tragédiák ellenére nem adta fel a harcot. Mindvégig kitartott, dolgozott, alkotott, mindvégig, amíg a szíve bírta …

BUDAPESTI HÍRLAP, 1933.08.03.:

          „Szemere Árpád meghalt

          A magyar énekművészetnek súlyos és fájdalmas gyásza van: szerdán hajnalban, 3 órakor, hosszú és kínos szenvedés után, 54 éves korában meghalt Szemere Árpád, a M. Kir. Operaház első örökös tagja és főrendezője, a kitűnő baritonista, akit csak nemrég nevezett ki kormányfőtanácsossá a kormányzó.
          Szemere Árpád aránylag rövid idő alatt ritka fényes pályát futott meg. […] Nemrég ünnepelte operaházi tagságának 25 éves jubileumát, akkor az Operaház örökös tagjának nevezték ki.
          Az utóbbi időben Szemere Árpád már ritkán jelent meg az Operaházban. Betegsége egyre jobban elhatalmasodott rajta. A legszörnyűbb betegségek egyike kínozta: nyelvrák. Hét évvel ezelőtt betegedett meg Szemere Árpád, és már akkor le kellett mondania az éneklésről, és csak rendezői feladatokat vállalhatott. Orvosai […] mindent elkövettek, hogy megmentsék az életnek, de a betegség egyre terjedt és még súlyosbította a bajt az a sok csapás, amely az utóbbi időben Szemere Árpádot érte. Meghalt a leánya, majd az idén májusban meghalt a felesége, akit rajongva szeretett. Ez a csapás teljesen megtörte a nagybeteg énekes életerejét. Az utóbbi hetekben már látni lehetett, hogy a vég elkerülhetetlen. Szerdán hajnalban végzett a betegség Szemere Árpáddal. Szívgyöngeség lépett fel, elvesztette eszméletét, és mély álmából többé nem is ébredt fel. [...]”

Képtalálat a következőre: „Szemere Árpád”

Szemere Árpád és rajongásig szeretett felesége

990   Ardelao • előzmény989 2018-08-18 09:15:40

Képtalálat a következőre: „Szemere Árpád”

Ez a fotó Szemere Árpádról (tekintetéből következtetve) talán ebben az időszakban készült.

989   Ardelao • előzmény988 2018-08-18 09:11:12

Szemere Árpád jellemrajzának árnyalásához az alábbi eset is hozzátartozik:

AZ EST, 1928.09.14.:

          „Miért nem szerződött Szemere Árpád? Az Operaház művészi együttesének összetételében az új szezon indulásával nem állt be semmi változás. Néhány fiatal új énekes szerződtetésén kívül az együttes ugyanaz, mint a múlt évadban, és tavasszal már alig voltak szerződtetési tárgyalások, mert az Operaház újabban nem egy évre, hanem,mint a békeidőkben szokásos volt, hosszabb időre köt énekeseivel szerződést. Csak egy tag nem újította meg lejárt megállapodását, noha örökös tagja az Operaháznak: Szemere Árpád, aki harminc évi működése után kapta a megtisztelő kitüntetést, de »örökös tagsága« ellenére sem tagja jelenleg az Operaház együttesének. Szemere, aki három évtizedes énekesi működése után már csak kevés szerepben lép fel, az utóbbi években mint rendező tevékenykedett az Operaházban. Most került volna új szerződés aláírására a sor, és az Operaház az eddigi feltételek alapján akarta továbbra is foglalkoztatni az érdemes baritonista-rendezőt, Szemere Árpád azonban váratlanul követelésekkel lépett fel a színházzal szemben.
          Mindenekelőtt főrendezői címet, és hatáskört követelt, de ezenkívül még azt a feltételt is kikötötte, hogy megkapja a méltóságos címet.
Szemere ebbéli igényénél hivatkozott a Nemzeti Színház néhány örökös tagjára, aki az állami V. fizetési osztálynak megfelelő státusban lévén, »méltóságos úr« lett. Az Operaház vezetősége, hiába hangoztatta, hogy ezek a nemzeti színházi tagok nem mint színészek, hanem mint a Színművészeti Akadémia tanárai kapták meg a méltóságos címet, Szemere hajthatatlan maradt, és egyelőre nem írta alá szerződését. Ez idő szerint tehát Szemere Árpád nem tagja az Operaháznak és külföldre utazott, hogy — mint kijelentette — külföldi operaházaknál folytasson rendezői tanulmányokat."

Vajon mi motiválhatta a művészt ez utóbbi feltétel kikötésére? Hiszen okos, rendkívül kreatív és minden tekintetben elismert ember volt. Az igazán sikeres emberek jelleméhez pedig valahogyan nem illik a beteges hiúság. Nem hinném, hogy maga a cím viselése, inkább a címhez kapcsolódó anyagi megbecsülés elérése volt a cél. Mert Szemere Árpád egészségét ekkor már megtámadta a gyilkos kór, amely öt év múlva a halálához vezetett. Titkoltan bár, de az énekes-rendező lelkében gyökeret verhetett a jövőbeni egzisztenciális bizonytalanság miatti félelem.

988   Ardelao • előzmény987 2018-08-18 08:21:35

Komikus „pör” kerekedett azonban az alábbi esetből, ahol Szemere Árpád volt az alperes:

8 ÓRAI UJSÁG, 1929.04.17.:

Operaénekes és poéta pénzbeszedő pöre

Megér-e egy vers tizenkét fillért, ha a fürdőkádból kell kiszállni, hogy megtehessék ?

          […] Alacsony termetű, ünnepélyes Ferenc József-kabátba öltözött, pirospozsgás arcú öregúr pattog keményen Csépay járásbíró előtt. Deák Dezső, a Szent Teréz egyházközség adószedője ez, akivel szemben áll ellenfele, Szemere Árpád, az Operaház örökös tagja. A művészt becsületsértés címén jelentette föl Deák. A járásbíró békíteni próbálja a harcias öregurat, […]

          — Nem lehet kérem, mondja keményen Deák Dezső. — Én egy 67 éves öreg ember vagyok, és elég sajnos, hogy azzal a tehetséggel, amely nekem van, ilyen alantas munkára kellett vállalkoznom. Tessék elképzelni, egy hétre 82 fillért kaptam, mint adóbeszedő. Ezért […] néha elmentem a képviselőtestületi tag urakhoz, és felajánlottam nekik egy-egy versemet megvételre. Tizenkét fillért kértem azért a versért, amelyet volt szerencsém becsatolni a bíró úrnak. Szemere úr pedig azzal fogadott, hogy kirúg és a legdurvább becsületsértő kifejezésekkel illetett.
          Szemere […] elmondotta, hogy Deák az eset alkalmával éppen akkor jött lakására korán reggel, amikor fürdött. Úgy tüntette fel a dolgot, mintha hivatalos ügyben kereste volna, s végre is kénytelen volt magára kapni valamit és kimenni az előszobába, ahol aztán Deák egy cédulát nyomott a kezébe, azzal, hogy vegye meg.
          — […] dühös voltam — folytatta Szemere — és rákiabáltam, hogy ilyen ürüggyel kényszerített arra, hogy fogadjam, ő azonban tovább erőszakoskodott, hogy vegyem meg a költeményt, mert a képviselőtestületi tagok sem tesznek semmit az érdekében, elég szemtelenség az uraktól. Én azonban erre felháborodásomban felhívtam, hogy távozzék, és lehet, hogy többet is mondtam, mint amennyit a feljelentés előad.
          Deák Dezső […] Szemere vallomását többször közbeszólásokkal szakította meg és már alig várta, hogy sor kerüljön rá.
          — Osztályfőnök voltam kérem, — kezdte, — most aztán magánzó vagyok. Három évig voltam pénzbeszedő az egyházközségnél. Amint már mondottam, a legnagyobb nyomorban éltem, és így kénytelen voltam néha megjelenni az uraknál és megvételre ajánlani egy-egy versemet. Tizenkét fillérért ajánlottam Szemere úrnak is ezt a verset. Kénytelen voltam ezt tenni, hogy megélhessek. A legnagyobb udvariassággál beszéltem, és még a cselédnek is azt mondtam: „kegyeskedjék“. Nem áll tehát az, hogy erőszakoskodtam volna.
          — Dehogy nem — szól közbe Szemere Árpád, — de mennyire erőszakoskodott, hogy megvegyem a firkantását.
          — Igen, ez firkantás? — csattant fel megsértődve az öreg úr. — Tessék kérem elolvasni, bíró úr, micsoda firkantás ez!
          A bíró kezébe veszi a szóban forgó versikét és megjegyzi:
          — Talán mégis jobban lehetne ezt az ügyet békésen elintézni. Szemere úr megveheti most utólag is ezt a verset . . .
          — Megvágott már máskor is
, — veti közbe Szemere.
          —- Ez csak színészi előadás, — replikázik Deák Dezső.Az én verseimért sokkal több pénzt is adtak már, például a fogházorvos úr két pengőt adott érte. Az sem igaz, hogy még fürdött volna Szemere úr, és hogy azt mondta nekem, hogy „távozzék", mert már akkor beretválkozott és a beretvával hadonászva kiáltott rám, hogy „kirúg", amire én persze már kinn voltam. Ismétlem, a legudvariasabban léptem föl, s amikor elköszöntem, Szemere úr így válaszolt: Menjen a fenébe innen....
          — No nem igen valószínű, hogy önnek a köszönésére így válaszolt volna a vádlott, — jegyzi meg a járásbíró.
          — De igen, így van, ahogy mondom. […]
          A sértett ezzel be is fejezte előadását, és amikor a bíró újból megkérdezte, hogy kívánja-e Szemere Árpád megbüntetését, így válaszolt:
          — A legkomolyabban kérem, mert nekem még van jövőm.
          Csépay járásbíró ezután kihirdette az ítéletet, mely szerint a járásbíróság bűnösnek mondotta ki Szemére Árpádot becsületsértés vétségében, a büntetés alól azonban felmentette azzal az indokolással, hogy az inkriminált kifejezéseket jogos felháborodásában mondotta.
        Az ítélet jogerős."

987   Ardelao • előzmény986 2018-08-17 06:50:32

8 ÓRAI UJSÁG, 1923.10.31.:

A Kemenes—Szemere sajtópört megszüntette a bíróság. Kemenes Lajos hírlapíró egy időközben megszűnt hetilapban 1920. dec. 4-én cikket írt „A Tango-ügy befejezése“ címen. E cikkben többek közt azt állította Szemere Árpádról, a Magy. Kir. Operaház művészéről, hogy ő üldözte ki Magyarországról Tangot, akinek távozását minden szakember pótolhatatlan veszteségnek tartja, azt is írta Szemeréről, hogy a kommunizmus alatt főbizalmi volt. Szemere ezekért a kijelentésekért sajtó útján elkövetett rágalmazás vétsége címén eljárást indított Kemenes ellen. A budapesti büntetőtörvényszék már régebben tárgyalta ezt az ügyet, amikor is Kemenes kérte a valóság bizonyítását, továbbá azt, hogy idézze be tanúként a bíróság Wlassich Gyula bárót és az Operaház több művészét. Ma tartott ebben az ügyben folytatólagos főtárgyalást a budapesti büntetőtörvényszék Seszták Lajos dr., törvényszéki bíró elnöklete alatt. A tárgyaláson Kemenes nyilatkozatot olvasott fel, amelyben kijelentette, hogy cikkét téves információk alapján írta, és annak egyik részét sem tartja fenn; sajnálja, hogy a cikk megjeleni. Szemere jogi képviselője a nyilatkozatot elégtételül elfogadta, és a vádat elejtette. A bíróság Kemenes ellen az eljárást megszüntette.“

986   Ardelao • előzmény985 2018-08-17 06:47:45

Papp Viktor Szemere Árpád ifjúkoráról megjegyzi: „Túlságosan önérzetes gyermek volt, ami miatt elég sok baja akadt iskolás évei alatt. Az igazságtalanságot nem tudta elviselni.” Úgy tűnik, énekesünk ez utóbbi jellemvonása élete végéig nem változott. Saját igazának védelmében bármikor kész volt ringbe szállni. A színpadon kívül ezért aztán nem egyszer volt jelenése a bíróságon is, vagy azért, mert őt perelték, vagy azért, mert ő perelt. Ezekből az ügyekből, persze, mindig győztesen került ki. Márpedig az, aki elszenvedi a vereséget, aligha válik a győztes barátjává.

A legkomolyabb és az énekes által, rágalmazás miatt indított „pör” azonban csaknem két évig húzódott, és az ügyben lefolytatott tárgyalások alapján igen elgondolkodtató következtetésekre juthatunk. Annál is inkább, mert az egésznek igencsak politikai színezete volt, és az alperes által felvonultatni kívánt „tanúk” között nem egy művész kolléga szerepelt. Kommentár nélkül idézek két újságcikket. Mindenkinek egyéni morális felfogására bízom, hogyan ítéli meg az ügyet:

PESTI NAPLÓ, 1921.11.05.:

          „Szemere Árpád elveszett hangja a bíróság előtt

           Amikor hangját megtalálta, a bíróság rendreutasította

          (Saját tudósítónktól.) A budapesti büntetőtörvényszéken ma délelőtt érdekes sajtópört tárgyalt Nagy Béla tanácselnök tanácsa. A bíróság előtt vádlottként Kemenes Lajos, a „Gondolat" című hetilap volt szerkesztője állott, aki ellen Szemere Árpád, a magyar királyi Operaház tagja emelt vádat rágalmazás címén. Kemenes ugyanis a Tango-affér idején hetilapjában Szemere Árpád ellen támadó cikket írt, amelyben éles hangon kritizálta Szemerét, aki a cikk szerint minden lehetőt elkövetett Tango Egisto Budapestre való visszaszerződtetése ellen. Azzal is megvádolta a cikk Szemere Árpádot, hogy huszonkét évi működése alatt elvesztette a hangját és tehetségesebb színésztársai ellen valóságos üldözőakciót indított, olyannyira, hogy egyike lett az „operaházi legnagyobb üldözőknek".
          Kemenes szerint Szemere nemcsak Tango szerződtetését hiúsította meg, hanem Rózsa Lajost is kiüldözte is Operaházból, sőt a cikk beharangozta azt is, hogy Rózsa és Tango után sorra fognak kerülni még a többi tehetséges operaénekesek is, akiknek Szemere miatt külföldre kell majd vándorolniok. Szemére hányta még a cikk Szemerének, hogy a kommün alatt házbizalmi volt, és mint a Keresztény Színészek és Zenészek Szövetségének elnöke, akkora befolyásra tett szert, hogy a tehetséges  Rózsát ki tudta űzni az Operából, egyúttal pedig meg tudta akadályozni Tango Egisto visszahozatalát. Ezt Kemenes állítása szerint Szemere azzal a híreszteléssel érte el, hogy Tango zsidó, holott Tango éppen olyan jó keresztény, mint a Szemerék.
          A mai főtárgyaláson Kemenes kijelentette a bíróság előtt, hogy a közleményben foglaltakért vállalja a felelősséget, és annak minden adatát bizonyítani kívánja. E célból tanúként kérte kihallgattatni gróf Bethlen István miniszterelnököt, aki annakidején elnöke volt a zsűrinek, amely Tangót az ellene emelt vádak alól felmentette, és szereplését teljesen tisztázta. Ennek a zsűrinek tagjai voltak még gróf Klebelsberg Kuno, báró Lukachich Géza, Csajtay Ferenc és egy miniszteri tanácsos, akik szintén igazolni tudják, hogy Szemere fáradozott a legjobban azon, hogy Tangot lehetetlenné tegyék az Operában. Vlassics Gyula, az állami színházak kormánybiztosa is bizonyíthatja, hogy Szemere Árpád, amikor megtudta, hogy Tango Budapestre jön, leveleket intézett Haller István akkori kultuszminiszterhez, hogy szerződtetését meghiúsítsa.

          Bizonyítani kívánta Kemenes azt is, hogy Szemere Árpád elvesztette a hangját. Erre vonatkozólag kérte tanúként kihallgattatni Sándor Erzsi, Haselbeck Olga, Mihályi Ferenc, Pilinszky Zsigmond operaházi tagokat, Kern, Haraszthy, Péterffy és Tóth Aladár zenekritikusokat. A felsoroltak közül Mihályi azt is bizonyítani tudná, hogy Szemere „[…] nem abszolut készültséggel lép a színpadra". Bizonyítani kívánta továbbá Kemenes, hogy Szemere forradalmi szereplésének áldozata Vidor Dezső is, aki a Károlyi-rezsim alatt miatta állását vesztette. Kemenes végül arra kérte a bíróságot, hogy hallgassa ki tanúként Turcsányi Egont, az Ébredő Magyarok Egyesületének főtitkárát, aki bizonyítani fogja, hogy Szemere Tango ellen állásfoglalásra akarta bírni az ÉME-t és a MOVE-t. Az erre vonatkozó beszélgetés Kemenes jelenlétében folyt le. Szemere ekkor a legélesebb hangon mondott kritikát Tangóról.

          Kemenes előterjesztései után Szemere Árpád védője bejelentette, hogy felének a valódiság bizonyítása ellen nincs kifogása, csupán az okvetlenül szükséges keretek betartására kíván szorítkozni. Az ellenbizonyítás érdekében kérte báró Wlassics Gyulának, Smileszky Endre operaházi gondnoknak, Haller Istvánnak, Pekár Gyulának, Márkus Dezsőnek és Ábrányi Emilnek a kihallgatását. A bejelentés szerint Szemerének legfontosabb a hangja elvesztésére vonatkozó állítás tisztázása, és erre a célra több művésznek és kritikusnak a kihallgatását kéri.
          Pár percnyi tanácskozás után Nagy Béla tanácselnök kihirdette a határozatot, amely szerint a bíróság részben helyt ad a bizonyításra vonatkozó előterjesztéseknek. Bethlen István miniszterelnököt nagy elfoglaltságára való tekintettel nem hallgatja ki a bíróság, azonkívül nem terjeszti ki a bizonyítási eljárást Szemere állítólag elvesztett hangjára vonatkozólag, mert ez az állítás nem lépi túl az egyéni kritika határait. A bejelentett tanúkat a legközelebbi főtárgyalásra meg fogják idézni.
          Nagy Béla tanácselnök berekesztette a főtárgyalást és a tanács tagjaival éppen a terem elhagyására készült, amikor Szemere Árpád indulatos hangon felszólította ügyvédjét:
          — Az egészet vonjuk vissza! Éppen a legfontosabb részt, amely hangom elvesztésére vonatkozik, nem engedik bizonyítani! A többivel nem is törődöm. Ilyesmi sehol a világon nem történne meg . . .
          Nagy Béla tanácselnök félbeszakította Szemere szavait:
          — A bíróság határozatát nem tehet kritizálni. Ezért a „hangért" rendreutasítom a főmagánvádló urat.

          A bíróság tágjai kivonultak, Szemere ügyvédje nem jelentette be a feljelentés visszavonását, a bíróság legközelebb újabb terminust tűz ki a főtárgyalás folytatására.”

(Megj.: Érdekes, hogy Kemenes súlyos vádjai között Szemere a hangjának elvesztésére vonatkozó állítást találta a legsérelmesebbnek.)

És a végkifejlet: Ld.! a következő bejegyzést.

985   Ardelao • előzmény984 2018-08-16 09:40:12

A neten Szemere Árpád hangjáról nem találtam felvételt, de utalást sem arra vonatkozóan, hogy ilyen valaha is létezett. Ez azért különös, mert azokkal az énekesekkel, akikkel a színpadon együtt szerepelt (Székelyhidy Ferenc, Szamosi Elza, Sándor Erzsi, Kosáry Emma, stb.), készültek hangfelvételek.

Szabó Ferenc János " VERDI LEMEZEK - SZÁZ ÉVVEL EZELŐTT"  c. írásában a következő olvasható:

"[…] 1902-től kezdve, amikor a Gramofon Társaság és később más lemezcégek is rendszeresen készítettek hangfelvételeket Budapesten, számos kiváló magyar énekes Verdi-interpretációja került lemezre. […] az International Talking Machine Company 1905-ben készült, Odeon márkájú lemezein 17 magyar Verdi-felvétel szerepelt. Az akusztikus hangfelvételi korszakban a Magyar Királyi Operaház tagjai közül többek között Krammer Teréz, Bárdossy Ilona, Maleczky Bianka, Szántó Lili, Arányi Dezső, Beck Vilmos, dr. Dalnoki Viktor, Szemere Árpád, Kertész Vilmos és Kertész Ödön vagy éppen az Operaház énekkarának Verdi-lemezei is eljuthattak a közönséghez. […]“

Nem szeretném feltételezni, hogy a hangfelvétel-készítés elmulasztásában (vagy a mégis létezett felvételek „elsüllyesztésében“?) Szemere Árpád bizonyos személyiségjegyei játszottak volna közre. Mindenesetre, az igazsághoz az is hozzátartozik, hogy Papp Viktornak az itt idézett, szép és méltó visszaemlékezése ellenére Szemere Árpádnak voltak olyan tulajdonságai, amelyek személyét nem egy kollégája szemében antipatikussá tették. De művészkörökben – minthogy a művész pálya sikerének előfeltétele, hogy képviselőjét jó adag önérvényesítő törekvés vezérelje – nem ritka a féltékenység, egymás gáncsolása. Ha egy művész ellehetetlenítéséhez még bizonyos politikai szándékok is társulnak, amikor rendszerint nem az egymással szemben álló felek valamelyike, hanem egy nevető harmadik csoport a nyertes, akkor igencsak téves következtetésekre jutunk.  

A következőkben e  témáról is idézek néhány újságcikket, ill. újságcikk-részletet.

984   Ardelao • előzmény983 2018-08-15 08:54:39

EMLÉKEZÉS SZEMERE ÁRPÁDRA

Írta és az Országos Kaszinó különtermében
tartott Szemere-emlékvacsorán felolvasta:
Papp Viktor

(4. rész)

          Szemere Árpád művészetének külön fejezete: rendezői működése. Életének utolsó öt évét. mint az Operaház főrendezője töltötte el. Ebben a munkájában is maradandó érdemeket szerzett. Úttörőként tisztelendő. Ő volt az első, aki észrevette, hogy a partitúrák szépségei legtöbbször az operák logikátlan, fogyatékos, avult rendezése folytán nem érvényesülnek. Megkísérelte tehát, hogy eleven élettel frissítse fel a régi operák mohosodó színpadát. Siker koronázta kulisszák mögötti hatalmas munkáját is, csakúgy, mint egyéni szerepléseit. Szemere Árpádnak, a rendezőnek erős támasza volt: Szemere Árpád, az énekművész, aki szerepein keresztül állandó kapcsolatban élt a művek szerzőivel, közvetlenül látta a rendezési hibákat s rendkívüli gyakorlati érzékével, néha egész apró eszközökkel, vagy jelenléktelennek látszó fogásokkal újjávarázsolt jeleneteket, egész felvonásokat. A Bánk bán, Hunyadi László, Sába királynője, Parasztbecsület, Bajazzók, Bolygó hollandi, Aida, Lakmé s még néhány opera életét valósággal meghosszabbította zseniális rendezésével. Az újdonságok közül a „Négy házsártos", „Xerxes" és „Pesti karnevál“ dicséri fantáziáját. Nem egy színpadi beállítását a külföld is átvette.
          Rendezői munkájában elsősorban a logikusság, a valószerűség és élethűség vezette. Elképzeléseit csak ezek korlátozták. És a szerző intenciója, akinek mindig hű tolmácsa akart lenni. Bizonyos, hogy Erkel, vagy Goldmark sohasem látta ilyen stílusos, ötletes és élethű rendezésben operáit. A szerző művészetét Szemere, a rendező, felfokozta.
          Szemere Árpád rendezői munkásságához maradandó újítás is fűződik. A színpad diagonális kihasználása. A színpadi képet nem csak a színpad előttünk álló mélységében állította be, hanem a színpad átlójában is. Ezzel az oldaltávlatokat megnyitotta, aminek rendkívüli előnye, hogy a karok, a tömegek szabadabban mozoghatnak, mert mindig láthatják a karmestert. A hármas távlat szemünknek lényegesen megnagyobbítja a játszóteret. Több más előnye is van az újításnak, amit a színpadrendezés mind jobban ki fog használni — Szemere Árpád után, aki ma is rendez még az Operaházban, mint ahogy a halott író is él, — a könyvében.
          Szemere Árpád művészete: minden ízében magyar volt. Magyar művészeti iskolában járt, nagy magyar mesterektől, Káldy Gyulától, Pauli Richárdtól, Szabados Bélától, Erkel Sándortól és főként Kerner Istvántól tanult. Sohasem hagyta el a magyar Operaházat. Külföldre csak tanulmányozás céljából ment. Mindent magyarul tudott, mindent magyarul látott és láttatott. Az európai magyar énekművészet faji képviselője volt. Az erdélyi bércek s a magyar Alföld üde, színes levegője lengte körül nemes alakját.
          A Magyar Kir. Operaház hőskorában élt, mint a nagy gárda egyik legnagyobbja.

*

... Milyen boldog volnék, ha mondataimban nem kellett volna a múlt időt használnom! …”

983   Ardelao • előzmény982 2018-08-14 08:22:53

EMLÉKEZÉS SZEMERE ÁRPÁDRA

Írta és az Országos Kaszinó különtermében
tartott Szemere-emlékvacsorán felolvasta:
Papp Viktor

(3. rész)

Emlékszünk, hogy a Várszínházban akkoriban hetenként felváltva a Nemzeti Színház s az Operaház tartott egy-egy előadást. Azokat a szerepeket, amelyeket Szemere odafent énekelt, sorra mind eljátszotta az Operaházban is. Első nagy szerepe a „Fedorá'-ban, Giordano operájában, Cirill kocsis volt, amibe Hegedűs Ferenc megbetegedése folytán kellett beugrania. Megállta helyét úgy, hogy Ney Dávid halála után megkapta a basszbariton szerepek egy részét s Takáts Mihály elhunytával a nagy mesternek minden szerepét, így egyszerre az Operaház első baritonistája lett. Ézt megelőzően ösztöndíjjal Bayreuthban járt, ahol a Wagner- család előtt sikerrel énekelt.
          Nem volt olyan művésze az Operaháznak, aki több szerepet énekelt volna Szemerénél. Szerepeinek száma: közel 100, melyből mintegy hatvan vezetőszerep. 14 magyar szerző művében s 50-nél több külföldi operában
lépett fel drámai, — buffó — és lírai szerepkörben egyaránt. Ha megkérdeztük tőle, melyik szerepét szereti legjobban, azt válaszolta: mindeniket. Nem tudott választani, mint anya a gyermekei közül. Tiborc (Bánk bán), Bimbó (A bolond), Escamillo (Carmen), Rigoletto, Filippo (A cremonai hegedűs), Don Juan, Gara nádor (Hunyadi László), Lothario (Mignon), Wotan (Ring), Bolygó hollandi, Johanán (Salome), Tell Vilmos, Germont (Traviata), Wolfram (Tannhäuser) maradandó emlékű alakításai. Akármelyikre gondolunk, Szemere Árpád jelenvalóságának érzete kél bennünk. Lelkületére jellemző: legbüszkébb volt arra, hogy egyetlen egyszer sem kért szerepet. Ritkaságszámba menő vonása az is, hogy sohasem féltékenykedett a szerepeire. Többször közbenjárt az igazgatóságnál, hogy szerepeit énekeltessék a kezdőkkel is, nehogy megakadjanak fejlődésükben foglalkoztatás híján.
          Szemere Árpád „emelkedett szellemű, költői lelkületű énekes — egyéniség volt, akiben a bensőséges, érzelmes líraiság férfias páthosszol párosult“ (Zenei lexikon 554. oldal).
          Rendkívüli színművész. Olyan, akinél nagyobb aligha volt az Operaház tagjai közt. Előkelő megjelenésű, magas, daliás, szép szál férfi. Külseje: fél művészi siker. A járása, mozgása, egész fellépése: hódító. Szabályos, erőteljes, mégis vonzó arcvonásait gyermekesen szelíd kék szemének melege öntötte el, mellyel felfelé fésült hajának barnasága érdekes ellentétben állott.
          Hangja a nagy F-től az egyvonalas g-ig terjedt. Érces, telten zengő, lírai bariton. Mátyás király vadászcsapatának búgó kürtszava és a rétek májusi virágait simogató szellő melege párosult benne.

(Folyt. köv.)

Kattintson az új ablakban való nagyításhoz! Click to enlarge it in a new window!

 "Chabert ezredes", Waltershausen operája a M. Kir. Operaházban. - Balogh Rudolf fölvétele. Chabert ezredes (Szemere), Godechal (Ney), Derville (Mihályi), gróf Ferraud (Környei) és Rozina (Szamosi Elza)."

Kattintson az új ablakban való nagyításhoz! Click to enlarge it in a new window!

"Újdonságok a Magyar Királyi Operaházban. - Balogh Rudolf fölvételei.
Debussy "Tékozló fiú" czímű kantátája: Apa (Szemere), fiú (Székelyhidy), anya (Medek Anna)"

Kattintson az új ablakban való nagyításhoz! Click to enlarge it in a new window!

"Orosz operaújdonságunk. - Balogh Rudolf fölvételei.
Feodor (Sándor Erzsi), Godunov (Szemere) és Xénia (B. Kosáry Emma) a II. felvonásban."

982   Ardelao • előzmény981 2018-08-13 08:57:31

EMLÉKEZÉS SZEMERE ÁRPÁDRA

Írta és az Országos Kaszinó különtermében
tartott Szemere-emlékvacsorán felolvasta:
Papp Viktor

 (2. rész)

          Elemi iskoláit Budapesten és Aradon, a reáliskolát Aradon, majd Budapesten végezte. Szülei nem voltak gazdagok, úgyhogy délutáni foglalkozásként már középiskolás korában ügyvédi irodákban dolgozott. Érettségi után vasutas pályára ment. Ebben az időben Pécelen laktak, ahol nyáron Polgár Károly színtársulata tartott előadásokat. Házuk végén, egy kis szobában, a színtársulatnak egyik szerény tagja, valami Wesselényi nevű, húzódott meg. Jutalomjátéka következett az öregnek, melyre a Falu rosszát tűzték ki. Ez a Wesselényi többször hallotta énekelni a fiatal vasutast, s hogy telt házat és tömött bugyellárist biztosítson magának, felkérte szereplésre. Hosszas rábeszélés után a szép hangú, nótás ifjú ráállt, hogy eljátssza Göndör Sándort. Az előadás a Szemere-szállodában volt (így vette fel Strósz Árpád a Szemere nevet) zsúfolt ház előtt, óriási sikerrel. Utána ismerősei, barátai addig-addig kérlelték Szemerét, hogy felkereste Káldy Gyulát, az Operaház igazgatóját.
          — Ne vegye komolyan, igazgató úr, vállalkozásomat — állott a kedves öreg magyar elé a bizonytalankodó fiú, — de ismerőseim ide sürgettek, tessék meghallgatni az éneklésemet.
          Káldy zongorához ült és Szemere rákezdte „Kinyílott a cseresznyefa virága...“ Az igazgató mind kevesebbet zongorázik, nézi-nézi az énekest, szemei kigyúltak, felugrik a zongorától s összeöleli a boldog ifjút.
— Ódry Lehelen kívül még nem hallottam így énekelni magyar dalt, — mondta lelkesülten Káldy. Azonnal leveleket írt. Az egyiket Pauli Richárdnak, a Zeneakadémia énekmesterének és Mihalovich Ödönnek, az igazgatónak. Ezekkel Szemere jelentkezett s 1897-ben beiratkozott a Zeneakadémiára. 1898 tavaszán Káldy hétéves szerződéssel az Operaházhoz kapcsolta őt, három évre mint ösztöndíjast és négy évre mint magánénekest. Évi ösztöndíjul négyszáz koronát kapott. Ezalatt elvégezte a Zeneakadémia hároméves akadémia és hároméves operai tanfolyamát. Első fellépése az operaházban 1898. május 8-án volt Gounod „Rómeo és Júlia“ című operájában, ahol Páris grófot énekelte. Erkel Sándor tanította be. Az előadás kimagaslóbb volt, mert Júlia szerepében, vendégként Arnoldson Siegfried, a világhírű művésznő lépett fel. Pár hétre rá a „Hugenották“-ban az éji őr szerepét énekeltették vele. Kerner István tanította be. Kis szerep mindkettő, de sikert hozott s akkor olyan gondosan tartották a próbákat, úgy betanították az énekeseket, hogy hatvanszor is el kellett ismételni a kényesebb frázisokat. A szerepeknek akkor valóságos hagyományai éltek. Az előadás vezetői s  az öregebb kartársak mindig azzal buzdították a kezdőket, hogy ezt a szerepet Ódry Lehel, Ney Dávid, Takáts Mihály énekelte, ők is így kezdték, — szokták volt mondani.      Szemere meghatódva emlékezett, hogy mikor a „Hugenották“-ban először énekelte az éji őrt, baktertársa, a nemrég elköltözött „Csepke bácsi“ volt, az Operaház közkedvelt portása. A művészeti fejlődésnek fokozatosnak kell lennie, öt-hat évig  Szemere is csak kisebb szerepeket kapott, de ezalatt megtanult játszani.   

(Folyt. köv.)

981   Ardelao 2018-08-12 06:13:58

Bolygó hollandi_Szemere Árpád_1921001.jpg

SZEMERE ÁRPÁD operaénekes, rendező

(Brassó, 1878.11.09.-Budapest, 1933.08.02.)

(A fotón: Szemere Árpád a „Bolygó hollandi” c. opera 1908. évi előadásában.)

E híres operaénekesről és rendezőről sok írásból idézhetnék, de azok alapján sem bontakozhatna ki művészünk pályafutásáról teljesebb kép annál, mint amelyet Papp Viktor írása alapján megismerhetünk. Ezért a következőkben Papp Viktor visszaemlékezését idézem, hossza miatt több részletben:

MAGYARSÁG, 1934.03.04.:

EMLÉKEZÉS SZEMERE ÁRPÁDRA

Írta és az Országos Kaszinó különtermében
tartott Szemere-emlékvacsorán felolvasta:
Papp Viktor

(1. rész)

          Életében milyen sokszor és büszkén írtam le a nevét. Tollam most sem pihenhet nyugton, míg meg nem teszi Szemere Árpád művészete iránti kötelességét. Fájdalmas kötelesség, olyan, mint mikor legjobb barátja koporsójánál a pap szertartásos igéket mormolva, tömjénfüstölőjét lóbálja. Mégis... a jövő magyar nemzedékek számára át kell adnunk valahogy abból a nagy művészeti értékből valamit, amit Szemere Árpád neve jelent a nemzeti kultúrában. Erre egyik mód: az emlékezés, melyben tovább élnek szeretteink és nagyjaink …

*
          Ma harmincöt esztendeje, hogy Szemere Árpád a M. Kir. Operaház kötelékébe lépett, melyet haláláig rajongó szeretettel szolgált, akkor is, mikor vélt vagy valóságos sérelmek érték néha túlfűtött művészi ambícióját. Szerelmese volt az ország első zenei intézményének. Ő volt első örökös tagja az Operaháznak. Kamaraénekesi kinevezését a politikai változás akadályozta meg. ő volt az első s máig is egyetlen, ki a magyar színpad kiválóságai közül — tisztán művészi érdemeiért -— kormányfőtanácsosi kitüntetést kapott.
          De ezek inkább külsőségek. A magyar nemzet bensőséges szeretete és hálája koronázta meg legméltóbban munkásságát. Az a szeretet és hála, mellyel legjobbjait szokta övezni az ország.
          Azt a felfogást vallom, hogy az ember a művész, a művész az ember. Bach János Sebestyén talányos egyéniségének kivételével az egész zenetörténettel bizonyíthatnám, hogy az embertől a művész el nem választható. Ha így van, foglalkoznunk kell a művész emberi pályafutásával és emberi vonásaival.
          Szemere Árpád 1878. november 9-én. Brassóban született. Apját Strósz Ferencnek hívták, államvasúti főellenőr volt. Híres szép ember s igen jól énekelt. Hangterjedelme a basszustól a magas C-ig ért. Anyjának leánykori neve: Wermescher Regina, szászrégeni születésű. Három gyermekük közül Árpád: a középső. Legkisebb korától folyton énekelgetett. Mikor egyedül maradt otthon, színházat játszott titokban, egymaga énekelve a gyermeki képzelődése szerinti szerepeket. Mikor az iskolában megtanulta a kótát, bevették a családi énekkarba, ahol édesapja, testvérbátyja s a rokonok különféle könnyebb tercettekkel, kvartettekkel mulattatták környezetüket. Túlságosan önérzetes gyermek volt, ami miatt elég sok baja akadt iskolás évei alatt. Az igazságtalanságot nem tudta elviselni. Ez a tulajdonsága sokszor a szertelenségbe csapott. Jó tanuló volt. Különösebben a magyar nyelv és irodalom tantárgyát szerelte, s olyan magyar dolgozatokat írt, hogy tanárja a negyedik osztályos növendék munkáját példakép mutatta a nyolcadik osztályosoknak.

(Folyt. köv.)

980   Ardelao • előzmény979 2018-08-11 12:19:49

Kurucz János témáját lezárandó idézem a következő írást:

AMERIKAI MAGYAR NÉPSZAVA, 1985.05.17.:

SZIKLAY ANDOR

(Washington)

„Magyar lábnyomok

[…]

          Jólesik, hogy ez az írásom lehetővé, sőt szükségessé teszi a megemlékezést Kurucz Jánosról, mert bizony ennek a nagytehetségű zeneszerzőnek és kiváló zongoraművésznek lábnyomait már vastagon takarja a por. Könyvtáram szűkös magyarnyelvű részében féltve őrzöm a vaskos kis ,,Géniusz”-kézikönyvet, 1931-ből: ez a már megsárgult, olcsó papírra nyomott kötet sokszor meglep rövidke információk sokaságával és főként pontosságával. Most is: „Kurucz János zong.műv. és zeneszerző, szül. 1883, Amerikában 1919 óta.” Viszont a három vastag kötetből álló, 1965-beli Szabolcsi-Tóth „Zenei Lexikon”-ban már nincs nyoma, pedig ma is többen éneklik a nótáit, mint pl. „Nyikoláj Dimitrijevics Kaskin zeneíró, szül. 1839, megh. 1926” dalait, bár ennek a szerzőnek és egész sor vadidegen ismeretlennek hely jutott a ,,K”-betű alatt; mint mondani szokás, ilyen az élet. Annál nagyobb örömmel közlöm itt Kurucz két fényképét, talán az egyedül fönnmaradtakat. Az egyiket megőrzött levelei paksamétájához csatoltam annakidején: a „Szabadság” napilapot kiadó „Consolidated Press” újságháza előtt készült a clevelandi East
12. utcában 1940-ben, amikor elbúcsúztam tőle (első kinevezésemet kaptam amerikai kormányszolgálatba, amely New Orleansba szólított és amely „magyar-amerikai előéletem”-ként emlegetett éveimet lezárta). Kurucz másik képe, megsárgult kis arckép, angolnyelvű cikkből való, amelyet annakidején a magyar származású, vagy a magyar kultúra iránt érdeklődő diákság számára „Second Generation” című heti közlönyömben írtam róla. És hogy mennyire „ilyen az élet”: a mai budapesti Boldizsár Iván akkori inkarnációja csaknem egész-oldalas cikket írt erről a kiadványomról és két azzal összefüggő kis könyvemről a hazafias, sőt irredenta „Nemzeti Újság” 1936. március 7-i számában.
          Itt most lefordítom a cikk lényeges részét, mert mint majd a végén kitűnik, a szó szoros értelmében sorsdöntő, életbevágó a jelentősége.
          „...Kurucz János, a kiváló magyar zeneszerző és zongoraművész, aki jelenleg Chicagóban él, különleges kitüntetésben részesült. Ez a kitűnő dalköltő, akinek szerzeményei közt a legnépszerűbb mai magyar műdalok jónéhánya található, egy indulót írt az amerikai hadsereg 404. sz. tüzérezrede számára. Ezt az ezred hivatalos felvonulásaihoz előírásos ‚Marching Song’-nak fogadták el, és a szerzőnek oklevelet adtak erről, amely azt is tanúsítja, hogy ‚Maestro John Kurucz’ a 404. sz. tüzérezred tisztikarának tiszteletbeli tagja lett Chicagóban, Hazánk Függetlenségének 157-ik Évében.” (Aláírások:) „Lester L. Falk, ezredparancsnok; Roland A. Towle, adjutáns.”
          Nem túloztam: sorsdöntő lett ez az okmány. Ennek köszönhette Kurucz, hogy Amerikában maradhatott. Látogató-vízummal jött, akkoriban azt nem volt nehéz meghosszabbíttatni — majd feledésbe meríteni ... de egy csúnya napon mégis kapott János egy felszólítást: záros határidőn belül hagyja el az országot. Ekkor már nemcsak magyar, hanem amerikai társadalmi és hivatalos körökben is sok jóembere volt: fellépéseivel és szerzeményeivel éppolyan sikerei voltak, mint az egyéniségével — lehetetlen volt meg nem szeretni azt az embert. Egy városi képviselő ismerőse ajánlotta, hogy komponáljon valamit valamilyen közület számára, ami ünnepélyes „endorsement”-et vonhat maga után — és arra azután kimaradását és művészi szolgálatait kívánatosnak lehet minősíttetni... Ahogy elmondta: „Ájtatos muzsikát én nem tudok írni, egyleti kardaltól Isten mentsen — de katonazene, mondjuk egy induló, az már más, hiszen voltam én angyalbőrben, sőt jóatyám is, a derék Kurz bácsi...” így hagyták jóvá ittmaradását, a 404. sz. tüzérezred és a magyarosan pattogó mars jóvoltából...

          Múltak az évek, letűntek a szereplők...
          Már én voltam „angyalbőrében, az olasz fronton, amikor itthonról értesültem, hogy Kurucz Jánost a zongorája mellett halva találták.

[…]“

979   Ardelao • előzmény978 2018-08-11 09:39:55

Ha már a magyar lexikonokból nem sikerült, Rachel A. Schildgen “More Than a Dream: Rediscovering the Life and Films of Vilma Bánky” c. könyvéből megtudhatjuk Kurucz János születésének és halálának pontos dátumát. Bánky Vilma, a némafilmek egykori sztárja, jó barátságban volt számos, Amerikába kivándorolt, magyar művész-kollégájával, így Kurucz Jánossal is. A művésznő életéről szóló könyv egyik lábjegyzetében ez olvasható:

Kurucz János  […] 1883. január 10-én született, Kisnémediben, és 1940. július 22-én halt meg Los Angelesben (CA), első alkalommal 1899-ben utazott Amerikába. Bár sok szerzeményét lefordították angol nyelvre, később mégis - ahogyan az rendeltetett - eredeti, magyar nyelven adták elő. 1932. december 18-án a Chicago Tribune egyik kritikusa megjegyezte, hogy Kurucz János ma a magyar zene kiemelkedő komponistája.”

978   Ardelao • előzmény977 2018-08-10 08:19:17

Hírek Kurucz János életének utolsó éveiből:

AZ EST, 1934.05.06.:

„Kurucz János filmzeneszerző lett

Az Amerikában élő magyar zeneszerző, Kurucz János, most Newyorkban tartózkodott, mert úgy volt, hogy a tervezett Fedák-előadásokon a karmesteri tisztet ő tölti be. Az előadások azonban elmaradtak és Kurucz most visszaérkezett Hollywoodba.
Megérkezésének napján egy hollywoodi filmgyártól szerződést kapott egy nagy film megzenésítésére.“

Sajnos, nem tudtam kideríteni, melyik filmről lehetett szó. Találtam ugyan egy “Diamonds are forever” c. filmet, ahol a szereposztásban és a film készítésében részt vettek neve között szerepel egy bizonyos „Janos Kurucz“, de az illető, akiről szó van, csupán a zeneszerző névrokona, és a film évtizedekkel a zeneszerző halála után készült.

PESTI HÍRLAP, 1935.11.28.:

Kurucz János szerzői estje. Kurucz János, a jeles zeneszerző, huszonötéves működése alkalmából szombaton este fél tizenegy órakor a Fészek Klubban szerzői estet rendez. Közreműködnek: Budanovits Mária, Fellegi Teri, Kosáry Emmy, Relle Gabriella, Farkas Sándor, Laurisin Lajos és Székely Mihály, akik Kurucz János dalaiból adnak elő. A dalokat a szerző zongorán kíséri.“

Ezt követően a magyar sajtó - utolsó hírként - már csak a következőt  adja tudtunkra:

AZ UJSÁG, 1940.10.27.:

Zenevilág
L. Szende Magda, az ismet fiatal hegedűművésznő és pedagógus, ki jelenleg az Egyesült Államokban tartózkodik, kitűnő szerződést kapott a Columbia Broadcasting-tót, amelyik a világ egyik legnagyobb rádiótársasága. A művésznő, habár csak rövid idő óta van Amerikában, már is igen jó nevet szerzett magának. A közelmúltban váratlanul elhunyt kiváló magyar zeneszerző, Kurucz János, egyik legutolsó művét, a hegedűre írt Magyar Fantáziát* L. Szende Magdának dedikálta, aki azt a tavalyi szezonban nagy sikerrel mutatta be az amerikai közönségnek, nem egyszer a szerző kíséretével.

*E művet – amely minden bizonnyal komolyzenei kompozíció volt – szintén kerestem a neten, de angol címmel sem találtam meg.

Találtam viszont egy fotót, amely Kurucz János három népszerű katonadala kottájának a címlapját ábrázolja:

data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wCEAAkGBxISEhUQEhAQFRUVFRYVFRUVFhUVFRUVFRUWFhUVFRUYHSggGBolHRcVITEhJSkrLi4uFx8zODMtNygtLisBCgoKDg0OGhAQGysdHR0rLS0rLS0tLS0tLS0tKy4rLS0tLS0tLS0tLS0tKystLS0tLS0tKy0tKy0rLSs3LS03Lf/AABEIAQQAwgMBIgACEQEDEQH/xAAaAAACAwEBAAAAAAAAAAAAAAABAgADBQQG/8QAQhAAAQMCAwQHBQUFCAMBAAAAAQACEQMhBBIxBSJBURMyYXGBkaEUQlKx8BVTksHRBiNDYqIzY4LC0tPh8SRUshb/xAAYAQEBAQEBAAAAAAAAAAAAAAAAAQIDBP/EACURAQACAQQCAwEAAwEAAAAAAAABEQIDEiExE1EiMkFhI3GBBP/aAAwDAQACEQMRAD8A9y1qY2EogJoRFTa45H6080faRyd/zMQnFMclOhbyQQVuw/KO/wBFDiANQeacMHJTohyQAVuw/L61TdLwh3l+aIpjkiGhAyKCiAqKKIIoiggiiiiAKKKIAUEVCgCCKCBSEpCsQIQVwgrIURCwiooiqMZiMgmJuqaW02mxa4eqbaQsO9ZrG3Xn1M8sZ4dccYmOW2zEsPvBWtcDxWO1icNSNaf0nCGuossPcNHHzVja7+foFqNWE2NFELhGKdyCcYw/D6rXkxTbLrRXKMYORTjFN7fJXfim2V6CrGIb8SYVG8HDzWt0JRlEUFQFEVEQqiKiBVEUEAURUQKoiigRSEVEVx7R0HeuGnqu3aTdFyU23leXV7dcOlzQnAVNeuGAOdMFzW25uIA+aR2NblzA+/kvI3piNPVZiJWZdUIwqW4phJGYSJmbdXra8pHmnZXaYhzb2F9TE/K6tSlnhHKo0g6EFMoFhSE8JWuBEggjmEospahlVkIQgTKjLuDneZTIQgqGIeRu1BqRcAiRZEYqsI6ju3TxR6IaR+SgZCu6SoFuPqXlg7IOqP2meNJ89l/VCECFd+SVBxtRsT0dXuypjtOnMHOP8JPylUEKp7J4q+XI2Q1KNdj+q4H5+SsWTSOUgj67FrhddPPczljQIqKLowRFBQKK5NoHRclEa966to6Bc9FebV+zrh0mIw4eACSIc13DVrg4A9llQ7ZoLXML7HMRaILjM63hdoUCkZTBTMOySZmoDPSSYjrgCQJMER6qwbLJMudrk6pMtLGwCJ4m60UwWt8pTn2fQLGZSB1nm3Jzy4ehXVCCKyrHxOHqjPlzFrg9wuZY+IgdhseyDzTFtSWMYXTBkmzQZYbjjaR5rWUWt6Uwji6oAp5jmJbFSN3KZLnOaRYgA7vOFY7HPAnML1coEAnLmI0hbBCV4AEwLX0TdHopmYDEOqHMSBenYTG8wzae30WolFNuoATrMysOPEYwNqNpxdwsZ4zEGyR20QC4ZHbrmttlvncGNOvM+i6K2FY4y4XteSNCCNO0BVvwDCZg+7xPuOD2zzuFfinKr7Tp8SRN7jhmyT3TZWPxbBqY3c+h6oME/XNA7OZM30iLRlJzFumhN/AJRs1oDYc7d0m9ojKRygDyT4nJ3Ypukj9BGvyS9Ow6OGsePJVHZbRoSBItrZr84aOQER3JKmAJaRmvmL2mNHF+cT3GFJ2rFuoGdOa12rIZPGNeC2Grej+pqDCCaEF3claiCKK5NoaBctErp2idFy0yvNq/Z1w6WymlVpgVmFOCnCrBVoREThKErawnLx/7/QqhyVS/ECAQQZsO0pcViMkE6QSYF7enEKstBcCRBiewd5HFKRHVqmYAZC3ib2+rJaj38CCJuOQ1t4+kqqnTJglxhxtEXHaOJsO1K8aEOgm0TNhAIiYkSNFodLKr54AXGU25QSU1DEuM5mgRyM25hctNg3iSc3vQb2IIET9SmaXA8XSDGgkcQAXWPelDQBUXHhqjQBvH+WRFuR7exdbXSJWJUUEUFApSkJ0pSVhXFx3rVaFljUd61mrpofrOokqIqL0ubnlFLKMqDj2loFi1q1RphrhpxE/XmtnaPBZ7sIxxkjyJHyXnzn5OmPTlbjav92bTOUj/AD/knGPqfBTP+Ij8ir/s5nOp4VH/AClEbNb8VT8U/MJeK8q2bQqcaVPWLVH/AO2rBtR33Q5WefzZ3eab7NH3lQfg/Nqg2YPvavlS/wBtX4pyg2q77k6xZzdTprCX7SMgilUi4/hG9tDnHbw4qwbN/vqvlT/0IfZx+9Pi0flCl4nLmr4lrjdtXh8OoMxunTRO7GNI6tXW0sJMyD7qt+zn8KrReb0yez40fYKn3lM8f7Nwvb+c8glwcuc4hgADYkGd5tSx1gW0lM/F08o3pNrwTlIF9YmbhWjAVOdM+YQGCqwLUjH8zh/k/NW4TkPa2RuvYXSIBMAXuTqgTTgOJbawaH5gL6yY4AInB1fhp8fePH/Cl9hf8DdOYPzTg5NXrgkta6nJIIBN5DhvToRC6qFXdglvKxEjwXF7G/ToRpGrJCR2Ddf90ZMcRw10PySok5auHFuJ77Hjw8vJWwsM4U69C7Xvty1uh7PH8OqNfd1PBTattyEpWH0Z5VtOUfIIuabx0w5XdZScViWvxHeFrheSok5hJqdYcakQvWtWtKKtnObGFFFF3YccogpEZQcu0T1VzUirtoHTxXPTK8up9nXDpzYjaeWu2gGiXAEEmLXzeQC7jiGD32fiF1xYjZ+d4qZoIyRb4SSfMEhVs2TaC+dQLc2ZB4q/GYOWn07bDM28xcXjWEmJxgbTNQQ4CNCDqQNfFcNHZrmmQ5hJBBzNkdYuGW9tfQKqvTeymMOKbnE5Yexpyznl2b4Txk81Yxi0uW0ysCSORjxjgrAVh1Nhl2Yl7SXZj1eJDgHd4nhyTv2Q65Bp9aRbjLzndzdvR4KbcfZctXFVgxjnkEhomBqe5U09p04lzgyDDg8gFpmL+l+1TEYYupvYMoLpuNLmZ71xYjY5kZH5bXcTLs2aS6+qYxj+k20zjKYJHSU5DcxGYWafe7u1N7QzLnzsynR2YZfPRYrdjvDQyKZaADBc67hSbTyzGm7M91l11MDUdSDHFubpA6bOhodNyQMx8FduPsuXea7c2WROXMdLAECT5p21GnRzTxsQbc1gjZdVo3WU5EmSbmaeTIbdWb+AUOzKgsykxssymXA+6GngCDrpaO1XZj7S59PQBEjsWP7E84U4ctuAGi4yloqWif5QLFcx2O4PfkYRLqeV46MbrMsxxmxtEKRhHsmZ9N7MJy8YnjppqivN/ZtWHfu3ZiKQBJGWG5MwkOnUHyXZicNWJpFuYQyHGdHS3UTB46zaU2R7NzWa4HS8GPEaouWE2nUBYMmIjMCbknMGw6b9UujW1ilotrgsAbWyscCS4mXAloMgkzbNbTipOH9Xc2zqO8LVasdlaXAQ/Xi0gcePh8lsha0f0zFRRRehzZ6iEqLI4tom4VFLVWbR1CponmV5tT7O2HSYnGsplgeSM5ytMWnkTwT0sW0vdTE5mgE2+LS/FY/7TYfpOhpzBdUIB5HKYPnC4cFiahGJc6W1GMY0xrmbIkLcacTjbM5c09cHJgV5HFbRqtqObmflJpAGeq45SR3EErrw9StUpl7cQRUfmy0zGWA6IbyIATxSm6HpgUQvL+1Pc5lNj8Rm3s7SWh4IDbSRBF/VHCbRq9O2i5zo6VwDviaGmWnuMFPFK729V2jSa/o3Ph1rEGL6XiF1teJiROsdh0Xndptc6vUptYXF9KkCbAMGZ+8e3WFzYTaDstY9JvbpaW9YDOWR5AeavjuLTc9aivPU9oO6Ak1DmzjITZzqfSBskd0hdGw9oOqPqtc4GHEs0s2SI9PVZnTmIv0u6GkcYzf3hudf+W0yVaxwIBFwbgryu2mvbUr1WSYaGvbzY5ov4FX1toVWHKwyG9DDYFw6nLh6LXiuOGd70qK87snaNSoWl1UNAAMEN3y57gAeVgBZVnaFcBrHVHdKakOaGNkCHEZfiFte9Z8Urvh6VVUa7HTle10awQY71j4TaVU4joHG2Z18o3gGj1B+YWd0jmtL6bcpHSMLjEPL6m6O2L+asaU/qTm9cg5YDNruDqYDm5SymcpF4dIccwNgIR2ltaoxzg1zYDuQ6gYHGOZuszpS1GcNriO9azVlA6eC1Wq6P6ZoioivQ5stRBFQcOP1H1zVVLirMebjuKrpG682p9nXDpXicIHljjMsOZscDzQq4Bjs8iOkADotMaK7E0w9jmHRzS0+IIXj8M0NwpYLurOyATq7ML9wA+pWsImY7TKaepZslm9MnNlJnmyMpHaICV2xKRcXb4mbBxABJklo4E9izsFXp4P904VCXQ4Q0ukgEO8exdv/AOhowHZat3FsZDOYRY31urWf4cLWbBpAgg1Q6+8HuDjMTJmToF1UdmU2wbkh+cEm+YiD5hc9PblEtc8Z9y7m5TnA55eSlHb1J0w2sIYX3ZEtGpbzStSS8XcMIM7qkmXNDTygTHzK5/sWnAG8IGW0AkSCJtfQeSqpbfpuLAGVd+SN3gDBJvp+oWrUfALoJgEwBJsJt2rPyxOJZr9hUi7Mc0zOsDrZogWibxorG7GphoDS5sNLZBgwTNzzlLs3bLK5IYHiBckQO6Z1XRtHHNos6RwcRIG6JN9PrtVmc7oqOzMwLcz3XPSABwNwYEfJVnZTM2eXTLD+AQ30VWF2u2o91MMqAtEkkW0mO/s7FxYHbbalV5Da0ZLNIhoyzPiTPkrEZpcO+rsSiSDBGUkwCQDLi+COIBJIVTtg07HPVzAgh2dxdYEAZpkC580cBt6nVIbD2lwJbmEBwGsHwUwm3KdRwblcA6cjjEOjsmR2Sn+SP+HxdOH2cxpDrlwcXAnXeEHzgeSB2YzK1hJIa8vgxcmbHzK5qO3Wuc0dG/K92Vr5bBmbkAyBY66qs/tG2Y6Kpo48LhupU25l4rHfs/SIiXxproN6w7N4ojYdK5cXuJBBLiDqAJ01EBUU/wBo2uJHRVBE6lurRJC6NlbYbXJAY5sR1iLyJ07o81cvJEEbVrcHEfvKsAi02tHDwW+1ZJ1HeFrhTRm7XOOhUUUXdzZKKCiDhx/WHcqqWqtx3W8FVTK8up9nbDpcdF4ahhnGj05J/dummOGVrpefn5Be1xNUtY5wbJAJAmJ7JWFsdrhhqjHUrtBgZutmB7Lcea66U7YZzi5DaryTh3NEy55AMxGRvIEqguIo03Fhn2h0taL6GAAY4Kqk6vFFvRA9Dmvn60gDlZdWINd4ZNNpy1C+Mw3WxDWjnYnyXTrhjsKbulFWs1haxuHqMvAJ3XSSBp2BdGxWucZe1kCjDS3jLT1pAPLsUrYerTFamxoLKzSRMy1z2w6w73HyUwntTQG5GhrWFsDMcxgAF3lwS+OD9c/7OvJc3O3WkBTniGHe8yQV6jaeIyUXvPBh84gLz9DCVwKGVrQ6lMnLUuDAgQOI9QtjblGpUYGMi5BdLXHSCOrKxnU5QsdMjYr2NqhrHtM0mkx8bbOHyWr+0p/8V5tM0/PpGLnxOz3ipSqUmtbA3xBkzEhd23cK+rS6NnFzZtNmnNz5hqk5RviViJpk7IqFgq54zsJe4xwcJ/KPBcuyKzc9PKd40nB1jrmzxcXu52i7do7Kr1HZmnLmphjwAy/PVw7U9bZNY9E5rsrmjeOVhl2k9ewjhddN2PvtipZDDnosawGabKrnGCAN11geJM+i0qo/c4ePjoRHa0h3otTY+ziynkqbxEgSAN08LE9q5sNsNzXtBqF1KmSWNMbszafe5cI7VJ1Mb/0u2XLUpOoAEEOph0lpF2S6Ja7iJOiuwrA+rUfbK2KTb2m7n+pQZsOrAYaxLM2bKYiZkaCYm8eqbDbDqNyg1JaH5y0uEEyT8Pak5Y12VN9OeqQ32s/C63e6m0CPNDZVYCrla1zf3bbEESWbpPkQuqtsN7jUioQHvzdaNOqIyd3kramyX52VA6C0QYdqTqepf0UnLGY77IibaY1HetcLy9PBVAR+/eYI1OunZ2f1FenBXPRiOabzMooou9ubICKVFBn43reCSnqnxp3ln4ms9p3Y8pXmzi8nbGahpgqxqwnY2oPfH4B+vzSO2g8a12j8A+aRhJuh6MJwvNfaR/8AZb4OpHz3URjXH+O/wyfk1NiW9KiF504lx/iVvAVD/wDITdI4nXE+IxIHfNldhb0QRhebOYS49OBGpdXjv3ijQGaS1tR3cZ7tXapsNz0gCZwheYqtDQc1J0cSW04HaTNvFPTw7SJbSpkHiBTIt2iU2JuegNVvxN8wh7TTGtRn4h+qwxSP3bR7w3svoBPopTDjcMtrnzWAvxImNU2QW2vbqX3tP8Tf1S+3U/vG+Bn5LLq0amggmJmTEHjmIhEYZ3HoxYaS7XRNsFy0zjqfxeh/RQbQp/F/S79Fm+xu4EWsbHn6ntXSNmnXONeR18024ly6ftGl8X9Lv0VZ2lT+I+RVR2c74x+EnTT3kjtnn73+m/z1UnaRaxuOaXADNcgaL0IXmsNgoe3fNnAxAjVelW9GuaM7FRBFdqhzY6ISApkGfi+suZ2GY4w5gPeJXRiusUtPVeXU+0u2PQMwVIaUaX4G/oullNo0a0dwCAThYuWqO1OClanCtopxToBsTpAHbxVdPDG8GxHfN7gjRdRE6pwraUzcK0yXSd20EkQDNwPrRAtLpIgPAcM2WHAyLgkacfFd1XDzJESRBB0I7VU2k7NGQgWuHN14jnGnrZWylMANa2AGkZTEmRq4Ega669qawBMEayblwkQMp58LdielhXtGs3JygANB5wZPbbyVcnNDjO6XNizRGs/zXHqqiUP7MNIDnAQSb72vyvPci6qQCSCA0NABvLjaGjXkoaYzCztHtkHhLBfmZNuyV0YfCaOJkxY3kcrpaOalSAaG3OodwjUhuo0BA8FZToZ3yTIA1FtTMd/6rpp4WCTmeZ5nTuXQxoFgpuWlbsODz8/kniAmlI4qWtENQRmm178LarnFYONjaAZ5g6QmGHaNJ8zxn9SkFBgEBoiAPAaLM0sHovGdokaiy21hUKTQ9sAC4+a3F20OpY1PwVEJUXdzYwTBKEVBn4k75uhSdJjsS4k75PclpNuTxtdeTUn5S74dOwBMAlajKirWpgkarAiCAnSBMEDIgJQigZcr6YkidRpeQOzst6LpCD2SI/4ViUUU2AxNwb6Wdbnw/wCAuwKqkwAQPH/rgrFZkRGUECVBCVW4okqsuUVCUrlAUHKSqUesO8LZWLTO8O8LZC7f+fqWNQVEJUXpcWOEwShFZVmYg7xQpOgnwUxB3kaTZ4Lx6n2d8enU1MCq2p2hRVjCrQFUCrAVQ6KWUQURHvAuSB3otcDcEHuWfi4LrkWgDmOJP1yUpVWgk3DYjvFt63G/oVaS3S/EXytv29vZzVL2H3najTXUQbafkmcQBLTcG9rkAyfSVQXkuMEXI1AJjhAWsYSZPSymdRwu0ATpr5q8tey4MjxI8uC4MS9jQTmdAgQCJLpNgPJX4Wvna2S5uWZOkgOIHnC1MJDvZiAWlxBt9W5qj229xbnP5Ks1swIaLA90meHqqC2bAOvzGg4rnw1DRJSyqxUTrFtCEHKFI5JEp9dveFtLEp9YHtC2pXfQ6ljUGVEFF6HJkBMqwmWRmV+t5/NPRVWJdvGyNFy8ep9pejCOHVKcOVAciCpa06muTgrnDlY1yWUulGUgnkUwa7kU5FOIbYuk6cOI5Lm6XdgMsYNx+vKy7+gd8KWrgnPEEDn5LUX6Z4cVtZv81VUrtDhIHffQGRF13nZJ4n5pX7FB1ub8+Mcu4eS3ET+szMM92PYBECIM2OsHjJTnG0ycpcJIsNS2BJJ8x6LqZsBs3kjlvaxlJ63Ky6KGxKbTIaJ0kAAxAETrwWpiZLhwMOYWIMmbW8E1MZfe81sN2e3l6q9mEYPdHkseLOV3xDFYVaCtkMHIKQOS14P6nl/jHM9qGU8lskJS0ck8H9PIychkQDqtcFKGhFdNPT2MZZWMopZUXVlkhOFW0pj9fP8AKPFQceJwZc6RACajge0rrE9n1f8A1DwHNM2e78p4eH5rnOnEy1GcwRmBar2YRvJAOM62PprEzHYOKsa6+pifz5zpCsaeJulYyg3kFaKY5Kmi8+8fo/8AXqnDo1P14rW2EtcGhGEAirSCogigiiiiCKKKICogoqJKChQQFBRBBChKiCAqJZUQZLFa1BRQWtVgUUQOE4RUUDBMEFFQwRRUVERUUQBFRRBFFFEEQRUQBAoqIFKCiiAIFBRBEFFEH//Z

Hát, így áll össze lassan - apró töredékekből – az életmű.

977   Ardelao • előzmény976 2018-08-09 11:52:15

AZ UJSÁG, 1932.03.25.:

"Magyar művészek amerikai sikerei.

[…]

Kurucz János, a kiváló zeneszerző, aki esztendők óta él künn Amerikában és a nyáron idehaza volt, visszautazott Amerikába és koncertturnéra kapott szerződést. Első hangversenyét Chicagóban tartotta. Mielőtt a pódiumra lépett volna, Hamilton Lewis, az Egyesült Államok szenátusa tagjának felesége mondott konferanszot Magyarországról, a magyar művészetről és Kurucz Jánosról, Ady Endre költészetének legkülönb zenei interpretálójáról. Ady Endréről mondott szavai a költőnek világnagyságként való beállítása volt. […] A hangversenynek, óriási sikere volt. úgy, hogy azután Colonel MacCormick, a Chicago Tribune főszerkesztője, egy házi hangverseny megtartására hívta meg Kurucz Jánost.

[…]“

976   Ardelao • előzmény975 2018-08-09 06:37:57

1929-1930:

Egy ritka fotó az 1930-as évekből: 

https://4.bp.blogspot.com/-p3lLsHu-fiU/UWFyA60ip7I/AAAAAAAAVvQ/yrNwebgyMs4/s1600/A+New+York+Hungarian+Operett+Company,+1930-as+%C3%A9vek..jpg

1.Sándor Anna,2.Fellegi Teri, 3.Thury Ilona, 4.Kurucz János, 5.Sárossy Szüle Mihály, 6.Király Ernő - Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet, Budapest.

------

ITT találjuk az amerikai történelmi felvételek jegyzékének azon részét, ahol Kurucz János szerzeményei szerepelnek, és/vagy zongorajátéka is hallható. E felvételek 1929 és 1930 között készültek. Íme, Kurucz János egyik Amerikában megjelent, ott megrendelhető hanglemeze:

Kurucz-Janos-Lilly-Song-Once-Again-Among-The-Withering-Roses-Victor-V-11004     Tartalma:   Gyöngyvirág (Lilly Song)

                                        Oh, csak még egyszer (Once Again)

                                        Hervadó rózsák közt (Among The Withering Roses)

------

Az idegennyelvű sajtófigyelő 1930-ban arról tudósít, hogy október 26-án, a Chicagoban befejeződő Rádiókiállítással kapcsolatban a WMAQ rádióállomáson magyar órát közvetítenek, ahol Medgyessy László magyar konzul, beszéde előtt „John Kurucz“, ismert magyar zeneszerző népdalokat ad elő zongorán:

Foreign Language Press Survey

Otthon -- October 26, 1930 Hungarian Radio Hour

975   Ardelao • előzmény974 2018-08-08 08:22:45

Ám Kurucz János, a “bolygó zeneszerző”, nem hagyta, hogy idehaza elfeledjék. Rendszeres “tudósításokat” küldött haza. Íme, egy példa, ahol egy és ugyanazon szereplésről kétszer is ír:

AZ UJSÁG, 1928.03.31.:

Király Ernő amerikai turnéja. Ismeretes, hogy Király Ernő, a kitűnő és népszerű bonviván, néhány hét előtt Amerikába hajózott, Kurucz János zeneszerző társaságában. Amerikából érkezett hírek a két művész nagy sikereiről számolnak be. Király Ernő és Kurucz János színtársulatot szerveztek, és nagy turnéra indultak. A művészi körút egyik állomásáról, Buffalóból Kurucz János ma a következő levéllel kereste fel az Ujság szerkesztőségét:

— Király Ernő színtársulata óriási sikerrel adta március 4-én a Noszti-fiú-t és március 11-én a Mesék az írógépről című operettel. A társulat 16 tagból áll. A primadonna báró Csávossy Margit, szubrett Pellegi Teri, és van még egy pesti tagunk: Balázs Mária, ügyes kislány. Igazgató és zenei vezető: Kurucz János. Társulatunk 6 hétig lesz úton, Newyork, Pitsburg, Detroit, Cleveland, Chicago a főbb állomások.
Ma a Niagaránál voltunk s onnan üdvözöljük az Ujságot szeretettel.

                                                                                   Kurucz János zeneszerző“

AZ UJSÁG, 1928.04.11.:

Király Ernő és Kurucz János turnéja.

          (Kurucz János levele.) A napokban Király Ernőtől kaptunk levelet, amelyben amerikai sikereiről értesít, ma pedig a turné igazgatója, Kurucz János zeneszerző keresett fel bennünket a következő sorokkal:
          — Nem mertem beszámolót küldeni Király Ernő meg az én színházi turnémról egészen a mai napig, amikor az első hathetes turné vége felé járunk, mert az úgynevezett színházak, koncertturnék első bemutatkozása, első zajos sikerű előadása a vállalkozás sikere szempontjából nem mérvdó. Az első est sikere legfeljebb arra való, hogy haza írhassanak óriási sikerről, és a turné, a társulat, egy hét múlva széjjelmegy. Amint ez sok esetben történt!
          — Mi, Király Ernővel egy 14 tagú színházi társulatot alakítottunk „Király Ernő színtársulata" címen, Király és az én igazgatásom, zenei vezetésem mellett. Bemutatkoztunk a „Noszti fiú“-val március 4-én Newyorkban, a Broadway egyik előkelő színházában, a Casino Theaterban, ahol véletlenül Hajós Mici játssza esténként angolnyelvű társulatával a Csitrit „Madcap" címen, persze alaposan amerikai ízzel, táncokkal tarkítva. Neki is telt háza szokott lenni, és nekünk is az volt! 1900 ember mulatott Mikszáth—Harsányi jóízű alakjain. A sikerünk — anyagi és erkölcsi — óriási volt, úgy hogy a következő héten, március 11-én ugyanott előadtuk a „Mesék az írógépről" című operettet, rendes színházi zenekarra!, amelyet én dirigáltam. Másnap megkezdtük az utazást.
         — A színházi turnézás változatos, színes itt Amerikában. Jóleső érzés összekötő kapocsnak lenni a kivándorolt magyarok és az óhazai magyarság fejlődő kultúrája között. A színház ma már majdnem az egyedüli, amely ápolgatja, élesztgeti az itt elő magyarokban a magyar szellemet. A színház az, ahova elmegy minden magyar, párt és felekezetkülönbség nélkül.
                                                 Szívélyes üdvözlettel, híve
                                                 Kurucz János, zeneszerző.

974   Ardelao • előzmény973 2018-08-08 08:02:07

1926-ban a SZÍNHÁZI ÉLET 43. számában Kurucz Jánosról a következőt olvashatjuk:

AMERIKAI MAGYAR SZÍNHÁZBARÁTOK

Néhány hete tartózkodik Pesten Kurucz János, a népszerű zeneszerző és dalköltő, aki rövid megszakításokkal öt évet töltött Amerikában, az ottani magyarok között. Kurucz János, akit egészen bátran a „bolygó zeneszerző" jelzővel tisztelhetünk meg, rendkívül érdekes elbeszélő. Ha Amerikáról beszél, szeme csillog, direkt rajongója Amerikának Kurucz. De legmelegebben és legszívesebben azokról szeret beszélni, akik odaát, a nagy tengeren túl magyarok maradtak szívükben és lelkükben, és ezt tettekkel is demonstrálják. Azokról beszél elsősorban lelkesen, akik a magyar művészet és színészet pártfogói odakint, akik készséggel állnak mindig a vendégszereplő magyar színészek szolgálatára, akiknek mindig tárva van a kapujuk és terítve az asztaluk akkor, ha magyar művészt kell vendégül látni. A Színházi Élet készséggel ad helyet az amerikai magyar színházbarátoknak, és cikksorozatot kezd, hogy az óhaza közönsége is tudomást szerezzen azokról, akik népszerű művészeinknek, színészeinknek ott kint munkájukban segítséget nyújtanak. […]“

Ugyanerről a hazalátogatásról a TOLNAY VILÁGLAPJA 1926.10.20-án így ír:

„[…] Az elmúlt hetekben egy végtelenül szimpatikus úr érkezett haza Amerikából. Kurucz János zeneszerző. Látogatóba jött, hogy nemsokára ismét visszamenjen a dollárok hazájába, ahol várnak reá a barátai, akik sóhajtva búcsúztak tőle, amikor útra indult.
— Hej, haza . . . milyen jó neked!
Kurucz János négy esztendőn át volt kint Amerikában. Közben egyszer hazajött és akkor Beregi Oszkárral együtt ment vissza.
Most, hogy ismét Budapesten van, mosolyogva meséli el élményeit.
—- Furcsa valami az az Amerika — mondja, — ha az ember egyszer kimegy, örül neki, megcsodálja, de azután egyszerre hazavágyik, és ha hazajön, egy-két nap múlva Amerika után sóhajt …
Amikor legutóbb Kurucz János Beregi Oszkárral kiment, magyar turnét rendeztek. Városról-városra jártak és hangversenyeket adtak. […]“

973   Ardelao • előzmény972 2018-08-07 08:35:57

A korabeli lapokban nem találtam nyomát annak, hogy Kurucz János komolyzenei műveket is komponált volna. 1925-ben, ideiglenes hazatérésekor szerzői estet rendez, majd előad egy magyar rapszódiát. Minthogy a műsorban nem tüntetik fel, kinek a „Magyar rapszódiá“-járól van szó, feltételezem, hogy ezt – ezúttal a komolyzene műfajában - Kurucz János komponálta:

VILÁG, 1925.03.15.:

Kurucz János, a híres magyar zeneszerző, április 7-én adja szerzői estjét Közreműködnek : Budanovits Mária, az Operaház művésznője, Farkas Imre író és zeneszerző, Farkas Sándor, az Operaház művésze és Kolbay Ildikó, a Városi Színház művésznője. (Harmónia.)“

NÉPSZAVA, 1925.05.03.28.:

„A központi oktatásügyi bizottság által 1925. évi március hó 29-én, vasárnap délután ½ 3 órakor a Zeneakadémia nagytermében rendezendő

Vörösmarty-Tompa-Arany műsora

1. KURUCZ JÁNOS zongoraművész: Magyar rapszódia

[…]“

972   Ardelao • előzmény971 2018-08-06 09:59:23

VILÁG, 1924.11.09.:

          „Magyar színészek Amerikában

          (A Világ tudósítójától.) Háromesztendős amerikai tartózkodás után most érkezett vissza Budapestre Kurucz János zeneszerző, aki az Egyesült Államokban való időzése alatt minden ízében megismerkedett az amerikai élettel és különösen annak magyar vonatkozásaival. Kurucz János érdekes anyagot hozott haza magával és a képből, amelyet az amerikai magyarok és az Amerikában szerencsét próbáló magyar művészek helyzetéről adott, sivár és szomorú színei bontakoznak ki annak a végnélküli kálváriának, amelynek során csak egészen kivételes képességű, vagy kiváltságosán szerencsés embereknek sikerül megszerezni minden amerikai küzdelem legfőbb pálmáját: a dollárt. Kurucz János először azokról a magyar színészekről beszélt, akik nem angol színpadon próbálnak szerencsét, hanem az amerikai magyarok színházaiban játszanak.
          — A magyar színészek legnagyobbrésze — mondotta Kurucz János — 4—9 tagból álló truppokba verődik össze, és így próbál szerencsét, de nem ritka az olyan színtársulat sem, amely csak három-négy tagból áll és ezzel a három-négy emberrel játssza el a János vitézt, a Víg özvegyet és a népszínműveket. Komoly sikereket csak azok érhetnek el, akiknek vagy régi hírnevük van, vagy pedig olyan hírességre tettek szert, hogy már Amerikában is tudnak róluk. Fedák Sári természetesen egészen más beszámítás alá esik, és hírneve már túlnőtt az amerikai magyarságon, mert az angol közvélemény is számontartja szerepléseit. Mindennek ellenére bizony ő is szerepelt kis bányatelepek, vidéki városok magyar egyesületeinek helyiségeiben, ahol bizony az anyák elhozzák karonülő csecsemőiket is az előadásra. Fedák azonban nagyszerűen tud bánni velük és közvetlenségét elragadtatással emlegetik mindenütt a magyarok között. A Mézeskalácsnak szép sikere volt Newyorkban, nagy eredményt hozott a Csókon szerzett vőlegény című régi operett, amelynek második felvonásába Fedák beillesztette az Antónia mulató-jélenetét.
          — Nagyon népszerű az amerikai magyarok között Király Ernő, akit a gramofonlemezek népszerűsítettek az Egyesüli Államokban. Nincs olyan obskurus bányászlakás, amelyben ne szólna gramofon és a gramofonnak mindenütt legnagyobb attrakciója a Király Ernő mulat című lemez. Király Ernő legutóbbi szereplésének nagy sikere igazolta ezt a népszerűséget, bár szerencsétlenségére a turné nagyrészén indiszpozícióval küzdött és nyilván megártott neki a szokatlan klíma. Az amerikai magyarok azonban változatlanul szeretik és várják, most is hoztam számára a Columbia gramofongyártól üzenetet, hogy menjen ki New-Yorkba és énekeljen néhány új dalt a felvevőkészülékbe — természetesen sok ezer dollárért. Kosáry Emmynek szintén nagy sikere volt, de ezt a sikert eleinte főkép annak köszönhette, hogy Király Ernővel együtt hirdették a koncertjét. Mikor azután hallották énekelni, a siker teljesen független lett partnerétől, és ma már bátran kimehet egyedül is Amerikába.

          — Meg kell jegyeznem — folytatta Kurucz János —, hogy a magyar vendégszereplések  belépődíjai olyan horribilis nagyok, hogy az amerikai magyarság részéről nemes demonstráció, hogy a változatos műsorú, tánc- és artistaszámokkal tarkított vaudeville-előadások olcsó helyárai ellenére mindig megtöltik a színházat, ha jelentékeny magyar művész felléptét hirdetik. Az utóbbi években azonban egyre többen próbálnak szerencsét Amerikában, abban a hiszemben, hogy Amerika kisebbigényű művészi téren, mint Budapest. Énekesek, táncosnők, táncosok és színészek jelentkeztek nálam, akiket budapesti színpadokon vagy egyáltalában nem ismernek, vagy pedig harmadrangú szerepekben foglalkoztatnak. Ebből azután rengeteg katasztrófa származott, mert Amerikában nincs szentimentalizmus, ott nem ér semmit a protekció: a vállalkozó csak azt hajlandó alkalmazni, akit komolyan használhat. Egy budapesti operaénekes körülbelül egy év előtt kiment Amerikába, miután előzőleg Zukorral, az egyik legnagyobb mozi-tröszt magyar származású tulajdonosával budapesti tartózkodása alkalmával megbeszélte amerikai szereplése dolgát. Zukor a legnagyobb szívességgel fogadta a pesti énekest, és ajánlólevéllel látta el — saját karmesteréhez. Az ajánlólevélben azonban csak arra kérte a karmestert, hogy amennyiben a művészt valóban tudja használni, léptesse fel egyik mozijában. A karmester válasza negatív volt, és bizony az énekes kénytelen volt az egyik magyar nőegyletben fellépni, hogy hazautazása költségeit előteremtse. Nemrégiben felkeresett egy asszony fiatal leányával, és arra kért, hogy protezsáljam. Amikor megkérdeztem tőle, hogy mit tud, azt mondotta, hogy az egyik budapesti szlniiskolát végezte és P. asszony, az iskola igazgatónője fenomenális tánctehetségnek tartja. Figyelmeztettem, hogy Amerika a tánc hazája, és egészen brilliánsnak kell lennie annak, aki itt érvényesülni akar, mire a kisasszony kijelentette, hogy valamikor tanult zongorázni, és ha a tánc nem megy, ezen a téren próbál szerencsét. Az asszony egy csendőrszázados özvegye és a fiatal szép leány igazán megérdemelte volna, hogy ne sodorja el magával az amerikai rohanás örvénye. De biztos, hogy elmerültek, ahogyan százszámra tudnék felsorolni színésznőket, akik szobaleányok és mozijegyszedőnők lettek, és színészeket, akik hallatlanul boldogok, ha véletlenül sikerül egy pincéri állást megszerezniük.
          — Nagy szolgálatot vélek teljesíteni azzal — mondotta Kurucz János —, ha nyomatékosan felhívom a magyar művészek, főképpen pedig a színészek figyelmét arra: ne menjenek ki vaktában Amerikába, mert ott az elsőrendű kvalitások érvényesüléséhez is hosszú idő és fáradhatatlan harc kell, a másodrendű értékek pedig egész bizonyos, hogy letörnek. Amerikában százezerszámra nyüzsögnek az állástalan színészek és olyan művészek, akik kénytelenek üzletekben kiszolgálni, vagy nehéz testi munkát végezni, hogy a mindennapi kenyeret megszerezzék maguknak. Számtalan magyar tragédiának voltam szemtanúja, és tőlem telhetően igyekeztem segíteni a bajbajutottakon, de ismétlem: Amerikában nincs szentimentalizmus, és ha valaki nem tud az igényeknek megfelelőt produkálni, a társadalom egyszerűen elejti, és nem törődik tovább vele.
          — Rátkai Márton a tanú rám, akinek szívósságát végül nagy siker koronázta, milyen nehéz feladat meghódítani az amerikaiak érdeklődését. Az amerikai értékű produkció ugyanis csak amerikai miliőben kapja meg igazi valőrjét, és amit az impresszárió Pesten, Bécsben vagy bárhol Európában frappánsnak és ellenállhatatlan hatásúnak Iát, az esetleg amerikai környezetben teljesen hatástalanná válik. Egy budapesti fiatalembert, aki ügyesen zongorázott, és mulatságosan tudott utánozni hangszereket és orchester- és állathangokat, egy amerikai impresszárió kétezer dollár fizetéssel kivitte magával Amerikába, de első fellépése után kiderült, hogy nem attrakció, és a fiatalember örült, hogy az impresszárió fedezte visszautazásának költségeit. Ez a jobbik eset, mert a legtöbb esetben a vállalkozó sokkal kurtábban  bánik el az alkalmatlanná lett művésszel és bizony nagyon gyakran előfordul, hogy ismert nevű művészek hajójegyének árát jobbmódú amerikai magyarok rakják össze.“

971   Ardelao • előzmény970 2018-08-06 09:58:14

Kurucz János előszeretettel küldött tudósításokat Amerikából saját fellépéseiről, de egyéb, színházművészettel kapcsolatos témákról is. Azt mondhatnánk, tanult „szakmája“ mellett tehetséges reklám- és PR-szakember is volt. Ha figyelembe vesszük állításainak alább kiemelt részét, elgondolkodhatunk azon, nem túlzott-e saját művészi teljesítményének a felértékelésében, avagy nem voltak-e túl hiányosak az ismereteink zeneszerzői és zongoraművészi munkásságát illetően:

„[…] nyomatékosan felhívom a magyar művészek, főképpen pedig a színészek figyelmét arra: ne menjenek ki vaktában Amerikába, mert ott az elsőrendű kvalitások érvényesüléséhez is hosszú idő és fáradhatatlan harc kell, a másodrendű értékek pedig egész bizonyos, hogy letörnek. […]

Egy dologhoz tehát nem fér kétség: Kurucz János elsőrendű értéknek tartotta saját művészetét.

A következő bejegyzésben azonban az egész cikket idézem, mert az általánossában szól a múlt század első harmadában Amerikába kivándorolt magyar művészek helyzetéről.

970   Ardelao • előzmény969 2018-08-05 10:41:06

Kurucz János nemcsak népies műdalokat írt. Egyéb kompozícióiról azonban nem találtam hanganyagot. Mindenesetre az alábbi hír is bizonyítja, hogy más műfajokban is szület(het)tek szerzeményei, amelyeket ma már nem vagy csak nagy nehézségek árán lehetne megtalálni:

VILÁG, 1924.08.06.:

Két magyar zeneszerző afférja egy Amerikában színrekerült operett miatt

          Nemrégen közöltük, hogy Kurucz János, az ismert magyar népdalszerző, aki már hosszabb ideje Amerikában tartózkodik, ott háromfelvonásos daljátékot írt, amelyet több amerikai városban sikerrel mutatott be egy ottani magyar színtársulat. A Newyorki Művésztársulat néven szereplő magyar staggione Tilos a csók címmel játszotta Kurucz János daljátékát, amelynek szövegét a színtársulat rendezője Palásthy Sándor írta, és éppen a darab címe miatt kerekedett egy különös plágiumvád a darab szerzői ellen.
         Évekkel ezelőlt a budapesti Király-Színház emlékezetes sikerrel játszotta Vincze Zsigmondnak Tilos a csók című operettjét, amely azóta kikerült a külföldre is, sőt Amerikában egy ottani magyar társulat is bemutatta. Most, hogy Kurucz János ugyanilyen című daljátékának híre megjelent a lapokban, Vincze Zsigmond egy napilapban nyilatkozatot tett közzé, és ebben kijelentette, hogy a Kurucz János nevével színrekerülő Tilos a csók az ő operettje, amely azért kerül színre Kurucz és Palásthy átdolgozásában, hogy ne kelljen az előadásért szerzői tantiémet fizetni, illetve, hogy a szerzőnek járó tantiémeket Kurucz és Palásthy kapják.
          Erre a vádra vonatkozóan Kurucz János ma hosszabb levelet intézett a Világ szerkesztőségéhez és a levélhez mellékelte a Tilos a csók című operettjének szövegkivonatát, valamint zeneszámait is. A szövegből és a zeneszámokból kiderül, hogy a darab még csak nem is hasonlít Vincze Zsigmond Tilos a csók című operettjéhez és tisztán csak a közös cím kelthette azt az impressziót, mintha itt akár anyagi, akár erkölcsi érdekből egyik magyar szerző eltulajdonította volna Amerikában egy másik magyar szerző darabját. Ami a cím azonosságát illeti, arra vonatkozóan Kurucz János annak a közlését kéri, hogy ez semmiféle célzattal nem történt. Tudomása sem volt arról, hogy Vincze Zsigmond Tilos a csók című operettje már színrekerült Amerikában, mert ha tudta volna, akkor semmi esetre sem adta volna darabjának ugyanezt a címet. Hiszen ezzel csak önmagának ártott, mert az amerikai közönség nem szívleli a reprízeket, és nem megy be a színházba olyan darabhoz, amelyről tudja, hogy régi.
          A készülő plágiumpör tehát ezek szerint egyszerű címbitorlási pörré zsugorodnék össze — aminek valóban van is jogi alapja —, de valószínű, hogy ezt a kérdést a két zeneszerző békés úton fogja egymással elintézni.“

969   Ardelao • előzmény968 2018-08-05 10:18:39

Kurucz Jánosról az I. világháború évei alatt és amerikai turnéja előtt ilyen híreket lehetett olvasni a különböző lapokban:

PESTI HÍRLAP, 1915.10.23.:

(Hangverseny.) A Légrády-kórház pénteki hangversenyén […] Saboli Nussy hegedű- és zongorakísérettel Mascheroni Ave Mariáját és Kurucz János két szép dalát adta elő, tisztán csengő szoprán-hangján szép sikerrel. […]“

VILÁG, 1918.03.31.:

Hegner Anne hangversenye. Hegner Anne Marie, a Németországban diadalokat aratott előadóművésznő, külföldi körútja előtt Kurucz János zeneszerző és Mosshammer R. hárfaművész közreműködésével április 15-én a Fővárosi Vigadóban művészéstélyt rendez. A művésziesen válogatott műsor, a közreműködők jó hírneve, kezeskednek a tényleg magas színvonalon álló művészi élvezetért. […]“

PÉCSI NAPLÓ, 1918.09.29.:

Irodalom és művészet.
Szerencsés bemutatója volt a nagy nyilvánosság előtt a magántisztviselők és kereskedelmi alkalmazottak pécsi első komoly szervezetének, mely fővárosi elsőrangú művészi erők közreműködésével kabaré estélyt rendezett, melyre a Pannonia terme zsúfolásig megtelt. Király Ernőt még nem láttuk olyan jó hangulatban, jó diszpozicióban, mint ma este. Szőllősi Rózsi egyik méltán ünnepelt csillaga a budapesti kabarénak, Szemere Gyula, a harcteret járt, immár rokkanttá lett tüzérfőhadnagy szellemes és ötletes konferencier, aki régi dolgokat is, mint friss sütetűeket tudja föltálalni. Kurucz Jánost elsőrangú kísérő, akinek mint zeneszerzőnek is újabb szép sikere volt Pécsett. […]“

VILÁG, 1919.03.04.:

Klasszikus operette-est március 13-án a Vigadóban Rózsa S. Lajos, M. Szoyer Ilona, Komlóssy Emma, Kurucz János felléptével Millöcker, Suppé, Offenbach. Strauss, Planquette, Hervé, Lecocq operettjeinek legszebb dalait fogjuk hallani. Az este iránt óriási az érdeklődés.“

PESTI HÍRLAP, 1919.04.19.:

„(Cserebogár, sárga cserebogár . . . ) és a Magasan repül a daru melódiái csendülnek fel április 20-án délelőtt ½ 11 órakor a Royal Apollóban. Komlóssy Emma, Szántó Gáspár, Palló Imre, Kurucz János magyar népdalokat* énekelnek. […]“

*Megj.: A korabeli lapok népies műdal esetén is gyakran „népdal“-t említenek, ami idehaza még nem lenne olyan nagy baj, hiszen a magyar fül általában meghallja a kettő közti különbséget.  Sajnálatos viszont, hogy a külföldi lapok is népdalokról (folk songs) írnak, amikor Kurucz János saját szerzeményeit adja elő. Ez legalább olyan téves megállapításra adhat(ott) okot, mint az, hogy a magyar zene azonos a cigány zenével.

SZÍNHÁZI ÉLET, 1919/17. SZÁM:

Magyar népdal és táncmatiné
Április 27-én d. e. ½ 11 órakor a
Royal Apolloban

MŰSOR

[…]

II. RÉSZ

1. […]

2. […] Kurucz : Piros rózsa, fehér rózsa . […]

3. […]

4. […] Kurucz : A pápai dimbes […]

5. Kurucz János zeneszerző
6. […]

A táncokat az operaház balletkara táncolja Brada Ede balletmester vezetésével. […] Az énekszámokat Kurucz János zeneszerző kíséri zongorán és Berkes Béla zenekarral.“

AZ UJSÁG, 1920.01.02.:

„[…] Érdekes eseménye volt a tegnapi Szilveszter-éjszakának az a mulatság, amelyet az Otthon írók és hírlapírók köre rendezett. […] Bársony Lajos dr. operaénekes a Bajjazo prológusát interpretálta Kurucz János zeneszerző kíséretével. […]“

VILÁG, 1920.02.29.:

A rendőri gyermekbíróság matinéja. A rendőri gyermekbíróság, amely a IV. kerületi dunai kapitányság kiegészítő része, pénzalapot akar teremteni az eléje kerülő, a züllés veszélyének kitett és elhagyatott gyermekek rögtöni segélyezésére, […] E célból a IV. kerületi rendőri gyermekbíróság […] jótékonycélú matinét rendez március 14-én délelőtt 11 órakor a Royal-Apolló termében. A matiné keretében […] Sámson Mária és Szemere Árpád, a Nemzeti Operaház tagjai lépnek fel Kurucz János dalköltő zongorakíserete mellett. […]“

BUDAPESTI HÍRLAP, 1920.12.08.:

„(Hangverseny a Honszeretet karácsonyi vásárján.) A Honszeretet nevelőintézetnek, a Gellért-szálló télikertjében rendezett karácsonyi vásárján a következő művészek és művésznők lépnek föl: December 8-án, szerdán Hadrik Anna, Komlóssy Emma; a zongoránál Kurucz János zeneszerző ül. […]“

968   Ardelao • előzmény967 2018-08-04 08:48:20

Az eddig leírtak alapján most már igazán kíváncsi lettem arra, mi tette oly népszerűvé idehaza és Amerikában a mi Kurucz Jánosunkat. A youtube-on azonban zeneszerzőnknek csak három -  jó minőségben hallható - nótáját találtam meg, különböző énekesek előadásában:

Balogh Örzse keszkenője - énekli: Farkas Rozália

Piros rózsa, feslő rózsa - énekli: Székely Mihály

Harag nem volt a lelkemben - énekli: Lente Lajos

Számos egyéb szerzeménye azonban meghallgatható, ha az alábbi link megnyitása után rákattintunk azok címére:

GRAMOFON ONLINE - Composer Kurucz János

Ám nem hinném, hogy Kurucz János csupán e kompozíciók révén szerzett volna nevet idehaza és az „Újvilágban“. Még akkor sem, ha azok az amerikai magyarok lelkében szülőföldjükhoz kötődő, erős érzelmeket korbácsoltak fel.

Töredelmesen bevallom, nem túlzottan kedvelem az ú.n. nótákat, műdalokat, megítélésükben ezért nem tudok elfogulatlan lenni. A zenének e műfaja bennem olfaktorikus és konyhaakusztikai élményeket idéz fel: a húsleves és a sercegő zsír szagát, tányér- és kanálcsörgést, enni nem akaró gyerek nyafogását, "apa, tedd le az újságot, ha eszel", stb.

Ha népdalról van szó, akkor az legyen valóban a nép ajkáról fakadt dallam, eredeti, változatlan formában. Ha pedig népdal-feldolgozásról van szó, akkor a Kodálytól és Bartóktól „megszokott“ szintnél nem szívesen adom alább. De hát ez egyéni ízlés kérdése.

Kurucz János egyéb szerzeményeiről azonban nem találtam hanganyagot. Pedig minden bizonnyal léteztek, mint ahogyan arra a már eddig idézett írások is utaltak. A következőkben megkísérlem összegyűjteni a morzsákat, amelyekből – ha nem is teljes, de – talán teljesebb képet kaphatunk e zeneszerzőnk munkásságáról.

967   Ardelao • előzmény966 2018-08-03 05:17:11

Minthogy „A MAGYAR MUZSIKA KÖNYVE“ még jelenidőben ír Kurucz Jánosról, ahhoz, hogy az életéről és munkásságáról szóló ismertető megközelítőleg kerek legyen, rendhagyó módon először a zeneszerző halálakor megjelent cikket idézem:

AZ UJSÁG, 1940.07.25.:

Kurucz János meghalt Amerikában

          Chicagóból jelentik, hogy Kurucz János zongoraművész, az ismert nevű dalköltő, Hollywoodban szívszélhűdés következtében meghalt. Kurucz János nevét különösen az idősebb generáció ismeri jól. Néhány évtizeddel ezelőtt nem volt egyetlen olyan kabaréműsora sem a magyar fővárosnak, amelyen ne szerepelt volna néhány fülbemászó zenéjű és mégis maradandó becsű Kurucz János dal, köztük a ma is emlékezetes „Gyöngyvirág“. Különösen megzenésített Ady-versei voltak igen népszerű produkciói a magyar színpadok és koncertpódiumok chanson-énekeseinek. Igen sok koncerten személyesen is fellépett a kitűnő művész, és dalait saját zongorakísérete mellett kellemes énekhangon közvetlen modorban adta elő.
          Közel két évtizede végleg Amerikába költözött Kurucz János, aki azelőtt is gyakran vett részt rövidebb-hosszabb turnékon az Újvilágban. Ezúttal is főként az Egyesült Államok magyarlakta nagyvárosaiban fordult meg, és részint szólókoncerteken aratott sikereket, részint pedig azokkal a művésztársulatokkal szerepelt, amelyeknek egyben szervezője is volt. Kurucz János azonban hamar népszerűvé vált az amerikai közönség körében is. Azokban a levelekben, amelyekben időnként beszámolt az Ujságnak amerikai sikereiről, gyakran emlékezett meg egy-egy fényes estéről valamelyik newyorki vagy chicagói pénzarisztokrata kastélyában: ezeknek az estélyeknek egyik általánosan kedvelt műsorszáma Kurucz János éneke és zongorajátéka volt.

          Halálát széleskörű közönségén kívül meggyászolják az amerikai magyar művészek, akiknek önzetlen pártolója volt, és meggyászolják Magyarországon élő családtagjai, köztük fia, Kurucz Ernő, az ismert színművész.”

966   Ardelao • előzmény961 2018-08-02 23:23:26

Ha bárki szememre vetné, hogy e topikban időnként a magyar zenei élet olyan képviselőiről írok, akik ma már említést sem érdemelnek, ugyanakkor nem szólok az igazán nagyokról, jogosnak tartanám a kritikát. Ám elfeledettnek vélt alanyaimat nem rangsor, hanem a bennem felmerülő, megválaszolatlan kérdések, felmenőim elbeszélései vagy valamilyen egyéb emlék alapján választom ki.

A most következő zeneszerzőről azért kezdtem információt gyűjteni, mert érdekelt, ki volt ő valójában. Ő, akiről Amerikából történt hazatérései alkalmával a sajtó a legnagyobb elismerés hangján szólt. Erős gyanúm támadt ugyanis, hogy ebben szerepet játszottak művészünk külföldön töltött esztendei, amelyek „bátorrá“ tették kritikusainkat. Hiszen az, akit a külföld, az Újvilág elfogadott, képességeit már hitelesíttette, megítélésében a laikus sem tévedhet.

Képtalálat a következőre: „Kurucz János”
 zeneszerző, zongoraművész

 „A MAGYAR MUZSIKA KÖNYVE“, amely Molnár Imre dr. szerkesztésében 1936-ban jelent meg, a következő információt tartalmazza:

"Kurucz János zeneszerző. *1883, Komárom. Zenei tanulmányait magánúton végezte. 1910 óta állandóan szerepel mint szerző és előadó hangversenyeken Magyarországon és Amerikában is, ahol 14 évig tartózkodott. Angol dalai Amerikában nagy népszerűségnek örvendenek; a „404-es chicagói tüzérezred" katonai indulójáért amerikai tüzértisztté nevezték ki. Chicagóban a Columbia Shool of Music-ban tanított. Hollywoodon filmhez is írt betétszámokat. Számos dalát hanglemezre vették itthon is, Amerikában is. Magyar dalai: Balog Örzse keszkenője, Nem siratlak, A pápai dimbes dombos, Piros rózsa, fehér rózsa, Grand Cafféban, Oh mért oly későn, Ha elér hozzád, stb. Ady-versekre írt dalai állandó műsorszámai énekeseinknek, zenekaroknak, rádiónak. Körülbelül 300 dala jelent meg kiadásban. Jelenleg Magyarországon, Budapesten tartózkodik.“

965   Ardelao • előzmény964 2018-08-02 09:18:02

Kolbay Ildikó nyugodt, privát élete azonban nem tartott sokáig. 1932. júniusában a sajtóban – némely lapban rövid, száraz megfogalmazásban, másutt a részletek alapos ismertetésével - megjelent a szomorú hír:

„Operáció után meghalt Kolbay Ildikó, volt primadonna

Az Est tudósítójától —

          Tegnap este meghalt Budapesten egy érdekes, sok sikert aratott, feltűnő szépségű színésznő, Kolbay Ildikó, a Városi Színház volt primadonnája, aki már elszakadt a színpadtól, hogy a családi életben találja meg a boldogságát.

          Kolbay Ildikó 1898. január 2-án született Rimaszombaton. Édesapja Kolbay Sándor királyi törvényszéki elnök.

          A miskolci színtársulat ünnepelt színésznője volt Kolbay Ildikó, és a színházban gyakran fordult meg dr. Gaál Menyhért katonai főtörzs-orvos, aki megszerette a szép színésznőt, és megkérte a kezét. Egy feltétele volt a házasságnak: vissza kell vonulnia a színpadtól.

          Családi élete mintaszerű volt, de közben megbetegedett, bélbántalmai voltak és sokat szenvedett. Egyre súlyosabb lett a betegség és az orvosok úgy határoztak, hogy sürgősen meg kell operálni. Kolbay Ildikót tíz nappal ezelőtt beszállították a Gyáli úti honvédkórházba, és megoperálták. Egy héttel az operáció után meghalt.

          A halál közvetlen okáról ezt a felvilágosítást adták:

          — Kolbay Ildikó bélhűdés következtében halt meg, állapota akkor, amikor behozták, már nagyon súlyos volt.

          Kolbay Ildikót, a magyar operett-színpad egykori ünnepelt, szép primadonnáját ma délután temetik a Gyáli úti honvédkórházból a kőbányai katonai temetőbe.”

(AZ EST, 1932. június 17.)

A művésznő életét az orvos férj sem tudta meghosszabbítani. A NAGY RENDEZŐ feltehetően úgy vélte, e törékeny kis teremtés elég naggyá nőtt életének közel három és fél évtizede alatt, elég sikerben és elég szeretetben volt része; mindennek a csúcson érdemes véget vetni, hogy az azt követő, szükségszerű hanyatlás fájdalmát ne kelljen megélni.  

964   Ardelao • előzmény963 2018-08-01 21:05:17

Kolbay Ildikónak még 4 éve van hátra művészi pályafutásából.

Idézhetnék még jónéhány cikket, amely ebben a négy évben megjelent róla, de – mert feltüntettem a Színházi Élet Kolbay Ildikóról szóló számait – azok letöltésével bárki nyomon követheti az eseményeket.

A Magyar Színházművészeti Lexikon a Debrecenben töltött időszakot nem említi, de a művésznőről szóló ismertetőt így zárja le: Az 1927–28-as évadban 120-szor lépett fel Kolozsvárott. 1930. jan. 6-án Miskolcon a Sybill címszerepében búcsúzott a közönségtől. Ekkor férjhez ment és elhagyta a pályát.

 Azért egy-két szót mégis szólnék az utolsó négy évről:

A művésznőt a debreceni közönség is nagyon kedvelte. Ezt bizonyítja az alábbi rövid hír:

ESTI KURIR, 1927.07.05.:

„A MAI IDŐKBEN, amikor az emberek szeretnek mindent memorandummal elintézni, említésre méltó az az emlékirat, amely több száz aláírással a debreceni színház igazgatójához érkezett. Ebben a debreceniek arra kérik a színház igazgatóját, hasson oda, hogy két tagja: Kolbay Ildikó és Szigeti Jenő a jövő esztendőben is megmaradjanak a debreceni Csokonai-színház kötelékében.
A memorandum aláírása: a debreceni művészetszerető bérlők és színházlátogatók.
Ezután következik több száz aláírás, amelyeknek hosszú sorát dr. Sz. Kun Béla egyetemi tanár, Weszprémy Zoltán nyugalmazott főispán, Papp Károly egyetemi tanár, Egyedi Andor postafőtanácsos, dr. Keller József bankigazgató nyitják meg.„

1928-ban, „hazájában”, a kolozsvári Magyar Színházban Euridikét játszotta az „Orpheusz az alvilágban” c. operettben, szerepelt a „Csárdáskirálynő”-ben, az „Aranyhattyú”-ban, a „Csókos asszony”-ban, a „Csókhercegnő”-ben, a „Bajadér”-ban, a „Mersz-e Märy” c. operettrevüben és a „Nászéjszaka” c. párizsi operett-újdonságban. Ez a felsorolás nem teljes, de valamivel bővebb a lexikonokban szereplőknél.

Majd a SZÍNHÁZI ÉLET 1930. évi 14. számában az alábbi közlemény jelenik meg:

„Dr. Gaál Menyhért magyar királyi 1. osztályú honvéd főtörzs-orvos, a miskolci honvédkórház igazgatója és Kolbay Ildikó, a rimaszombati törvényszék volt elnökének leánya, házasságot kötöttek.”

963   Ardelao • előzmény961 2018-08-01 20:13:53

1926-ban Kolbay Ildikó már a szegedi Városi Színház primadonnája.

Itt jelentős sikert arat Johann Strauss „Egy éj Velencében” c. operettjében (8 ÓRAI UJSÁG, 1926.01.15.). Poldini-Vajda „Farsangi lakodalom” c. operájában, amelyben Zsuzsi szerepét énekli (PESTI HÍRLAP, 1926.02.09.), és ismét játszik Zerkovitz „Csókos asszony”-ában. Ez utóbbi kínos incidenssel végződött, amely Kolbay Ildikó számára kellemetlen anyagi következménnyel járt. Erről AZ UJSÁG 1926.06.14-i számában  (és még sok lapban) a következő tudósítást olvashatjuk:

Kínos incidens a szegedi színházban.
Szegedről jelenti az Ujság tudósítója: Tegnap a szegedi színházban, a Csókos asszony előadásán baleset történt. A második felvonásban futballjelenetet adnak elő, és három kisebb labdát rugdos a primadonna és a táncoskomikus a nézőtérre. Kolbay Ildikó primadonna és Delly Ferenc egymásután küldözgették a labdákat a nézőtérre, és az egyik labda magas ívben a karzatok felé repült. Beleütközött a mennyezet egyik díszlámpájába, amely összetört, és a nézőtérre esett. Két néző megsebesült. Az ügyeletes rendőrtisztviselő azonnal jegyzőkönyvet vett fel az esetről, és az incidensnek ma már a rendőrségen volt folytatása, ahol Petkóczy Lajos rendőrtanácsos elé került az ügy. Kolbay Ildikót és Delly Ferencet a délelőtti próbáról idézték be a rendőrségre, ahol előadták, hogy nem lehetnek bűnösök a történtek miatt, mert csak az igazgató és a rendező utasításait követték. A rendőri kihágási bíróság bűnösnek mondotta ki őket, és fejenként 50.000 korona pénzbírságot rótt ki reájuk. Kolbay Ildikó és Delly Ferenc fellebbeztek az ítélet ellen. A rendőrség a futballjátékot a további előadások folyamára betiltotta.”

(Nyilvánvaló, hogy ebben az esetben nem a két színészt kellett volna hibáztatni, de hát naiv feltételezés, hogy a bíróság mindig az igazságot képviseli.)

Nem tudható, hogy ez az eset közrejátszott-e a művésznő döntésében, avagy sem.Tény, hogy Kolbay Ildikó még 1926. nyarán otthagyta Szegedet:

ESTI KURIR, 1926.08.29.:

„Temesvár és Debrecen harca Kolbay Ildikóért. Temesvári tudósításunk nyomán jelentettük, hogy a temesvári színház új primadonnája Kolbay Ildikó lett. Most a debreceni színház igazgatója arról értesít bennünket, hogy Kolbay Ildikó nem szerződhetett Temesvárra, miután a Kardoss Géza vezetése alatt álló debreceni Csokonay-Színház tagja.”

962   Ardelao • előzmény961 2018-07-31 10:27:59

Javitás a 7. bekezdésben: (PESTI HÍRLAP, 1925.05.30.)

961   Ardelao • előzmény960 2018-07-31 09:25:41

A budapesti Városi Színházban – ahogyan arra a korabeli lapokból következtetni lehet - Kolbaynak nem jutott annyi értékes szerep, mint a kolozsvári Magyar Színházban. Talán ennek tudható be, hogy a művésznő 1925-ben, de pályája során többször is „hazatér” vendégszerepelni Kolozsvárra, ahol a közönség - mint a jó szülő – minden alkalommal kitörő lelkesedéssel és a legnagyobb szeretettel fogadja hűtlenné vált „gyermekét”.

1925-ben Kolbay Ildikó repertoárja meglehetősen eklektikusan alakul.

A Városi Színházban több alkalommal játssza Clarisse szerepét Farkas Imre: Túl a nagy Krivánon c. operettjében. Vezető szerepet kap Zeller Madarászában, és ő Juliska Kálmán Imre „A cigányprímás” c. operettjében. Fellép a Színházi Életnek a Városi Színházban megrendezett matinéján, ahol sok más művésszel együtt népszerű operett-részleteket énekel.

Emellett azonban számos olyan szerepet vállal, amelyre nem kerülhetett volna sor, ha a Városi Színház maximálisan kihasználja primadonnája művészi adottságait.

Kolbay dalokat ad elő a Szent-Gellért Szállóban megrendezett „Gömöri bál”-on, a Katolikus Körben a Vasvári Pál Kör Kulturestélyén, szerepel Kurucz János zeneszerző szerzői estjén, a Harmónia hangversenyei keretében, továbbá a Vigadóban megrendezett „Felvidéki táncestély”-en. Táncol a Városliget nagy jegén megrendezett „Matyólakodalom”-ban. Erről ez olvasható a 8 ÓRAI UJSÁG 1925.01.24-i számában:„[…] A rendezőség menyasszonynak a korcsolyán is pompásan táncoló Kolbay Ildikót, a Városi Színház művésznőjét kérte föl, aki a „gömöri vénfiúk" korcsolyázó társaságában hódol az egészséges sportnak. […].

De fellép a pécsi Pannonia Szállóban is, ahol a Budapesti Színházi Élet pécsi előfizetői részére rendezett egyetlen estélyen „[…] Konferál: Karinthy Frigyes […] Farkas Imre egy saját szerzeményű versét mondja el, valamint zongorán kíséri a Nótás kapitány slágerszámait, amelyeket Kolbay Ildikó és Érczkövy László […]” ad elő. (PÉCSI LAPOK, 1925.02.04.)

Vendégszerepel Újpesten, „A hamburgi menyasszony” c. darabban. Május 25-től június 5-ig folyamatosan fellép az Omnia „mozgóképpalotában”, mely alkalmakról a lapok öles hirdetéseket tesznek közzé így és hasonló módon: „[…] Mimóza, scenírozott színpadi előjáték „A csatá”-hoz, előadja és a film dalbetéteit énekli Kolbay Ildikó, a Városi Színház művésznője.[…]” (PESTI HÍRLAP, 1930.05.30.)

Hat estén át vendégszerepel – ismételt sikerrel - a kolozsvári Magyar Színházban, a „[…] Diadalmas asszony, Denevér, Kis grizette, A hamburgi menyasszony, Madarász és A hermelines nő címszerepeiben […]”. (AZ UJSÁG, 1925.07.14.) Az év vége felé pedig Szegeden, Szirmai Albert „Alexandra” és Zerkovitz Béla „A nóta vége” c. operettjében lép fel.

Az itt ábrázolt „változatosság” hátterében bizonyára komoly gazdasági okok álltak:

ESTI KURIR, 1925.08.22.:

„MANAPSÁG, HA KÉT SZÍNÉSZ találkozik, azt kérdik egymástól:
— Van már szerződésed ?
Mert máma, a leépítés korszakában ez a legfontosabb kérdés, a szerződés kérdése.

A legtöbb színházban már lassan-lassan befejezik a szervezkedést, mindazonáltal még mindig sok olyan színész van, akit a jövő esztendőre nem kötött le eddig egy színház sem. Igaz, hogy ezek között olyanok is vannak, akik nem hajlandók éves szerződést kötni, hanem csak úgynevezett szerepszerződést vállalnak.
Nem kötött szerződést még Kolbay Ildikó, Viola Margit, Síró Anna, Hajdú Eta, Raskó Baba, László Andor, Fülöp Sándor, az Apolló Színház tagjai, a Magyar Színház tagjai, akikkel azonban rövidesen megkezdődnek a tárgyalások s a Belvárosi Színházék, akiket most hív be Bárdos direktor az irodába. Honthy Hanna viszont nem szerződik egy színházhoz sem. Eddig szerepre vállalkozott csak a Városi Színházhoz és a Fővárosi Operettszínházhoz.
Rövidesen azonban úgy hisszük, rendbe jön minden és a kenyérnélküliség réme nem fenyeget majd senkit a színésztársadalomban.”

960   Ardelao 2018-07-29 08:29:11

Arra, hogy mennyire igaz volt Kolbay Ildikó állítása, az, hogy nem utasított vissza szerepet, mert nem volt mit visszautasítania, az alábbi újságcikk szolgáltat:

AZ UJSÁG, 1925.01.11.:

„[…] Kolbay Ildikó, a Városi Színház kitűnő primadonnája, már hosszabb idő óta nem jutott egyéniségéhez illő szerephez. Sebestyén Géza igazgató, hogy a színház legközelebbi újdonságának, Farkas Imre Túl a nagy Krivánon című darabjának a vonzóerejét fokozza, Kolbay Ildikót is fel akarja benne léptetni. Csakhogy a darabban nem volt olyan nagy női szerep, amely méltó lett volna a népszerű énekesnő kivételes művészetéhez. Tanácskoztak tehát Farkas Imrével s abban állapodtak meg, hogy a szerző kibővíti a szerepet énekszámokkal és prózával egyaránt. Az új számokat már be is küldte Farkas Imre a színházhoz. Van közöttük egy dal, amely Kolbay Ildikó előadásában rendkívül hatásosnak ígérkezik, továbbá egy pompás shimmy, amelyet Kolbay Ildikó és Tarnay Géza fognak táncolni. Az operettel párhuzamosan folynak a próbák Mascagni operájából, a She-ből is. amelynek női főszerepét szintén Kolbay Ildikó fogja énekelni."

959   Ardelao • előzmény958 2018-07-29 08:06:36

Művészkörökben az intrika természetesen akkor is jelen volt, és mérlegelést igényelt a sajtóban megjelent közlemények igazságtartalma is. Ezt bizonyítja Kolbay Ildikó alábbi nyilatkozata:

SZÍNHÁZI ÉLET, 1924. 45. SZÁM:

Nem akarok operaénekesnő lenni,
nem adtam vissza szerepeket: ragaszkodom az operetthez

Írta: Kolbay Ildikó

Az egyik napilapban az a hír jelent meg rólam, hogy nekem, mint az Operaház tagjának, óriási fizetésem van, nagyobb, mint Sándor Erzsinek vagy Adler Adelinának. Nem szégyellném azt se, ha ez igaz lenne, de nem igaz, egyáltalán egy szó sem igaz az egészből. És mivel nem tudom másképpen azt az antipátiát eloszlatni, amely ennek a hírnek a nyomán esetleg ellenem támad, arra kérem, adjanak helyet ennek a néhány sornak.

Elsősorban: nem vagyok tagja az Operának, sohasem is voltam. A Városi Színház tagja vagyok, operettprimadonna, operaénekesnői ambícióim nincsenek. Amikor Kolozsvárról Pestre jöttem, Wlassics báró két ízben is felszólított, hogy szerződjem az Operához, de én kijelentettem, hogy erről csak akkor lehetett volna szó, amikor elvégeztem a Zeneakadémiát. Akkor nem hívtak, azóta operett-színésznő lettem és az is maradok.

Ami a fizetésemet illeti, az pedig — sajnos — nem valami túlságosan
nagy. Talán egy negyedrészét sem teszi ki a többi operettprimadonna fizetésének. A tavalyi vendégszereplésem gázsijának alapján állapították meg, s azóta sem emelkedett.

Azt is olvastam, hogy szeszélyes hölgy vagyok, aki már három szerepet is visszaadott. Nem tudom, honnan vették ezt a hírt, mert én bizony még egyetlenegy szerepet sem adtam vissza, de alkalmam sem volt erre: hosszú idők óta most kaptam az első szerepet, Sebestyén Gézától, a „Velencei éj"-ben. Ez a szerep pedig nagyszerű, boldog vagyok, hogy eljátszhatom.”

958   Ardelao • előzmény957 2018-07-28 08:05:29

Kolbay Ildikó 1924. februárjában – három havi budapesti vendégszereplés után - rövid időre még visszatér Kolozsvárra. Itt játszik a „Kék mazur”-ban, „A bajadér”-ban, a „A diadalmas asszony”-ban, a „Csókos asszony-ban. A "Hoffmann meséi"-ben rá osztják a baba szerepét, és készül „A balga szűz” és a „Szultána” bemutatójára. Régi közönsége változatlan szeretettel fogadja. Ám a „dédelgetett kedvenc” júliusban ismét távozik. A budapesti Városi Színház állandó tagja lesz. Az ELLENZÉK c. lap 1924.07.20. számában ezt olvashatjuk:

„A kék mazur parádés szerepében búcsúzott el tegnap este a kolozsvári közönségtől Kolbay Ildikó, a Magyar Színház kitűnő primadonnája. Kolbay Ildikót kolozsvári évei alatt a közönség megtanulta szeretni és becsülni és minden fellépése alkalmával a szeretetnek és megbecsülésnek számtalan jelével halmozta el. Kolbay Ildikó primadonna volt a szó igazi és nemes értelmében. Elegáns megjelenése, ízléses játéka csak díszítette a színpadot és a hangja — amellyel nem minden operettszínésznő dicsekedhetik — a könnyebb operette muzsikának is súlyt és jelentőséget adott. Távozása a kolozsvári operett-együttest érzékenyen érinti. Tegnap este szinte ünnepi keretek között vett búcsút tőle a kolozsvári közönség, amely a színházat zsúfolásig megtöltve, minden jelenete után szűnni nem akaró lelkesedéssel ünnepelte a távozó primadonnát.”

A budapesti Városi Színházban  – még ugyanebben az évben - bemutatott „Velencei éj”-ben ezúttal mind a valóságban, mind szerepe szerint ő a primadonna.

Gyori a Boros, Košice, portrét herečky, Kolbay Ildikó

(Kolbay Ildikó 1920 körül)

957   Ardelao • előzmény956 2018-07-27 07:43:01

Egy kicsit még elidőznék a budapesti meghívás történeténél. Részben azért, mert az alábbi idézetekből kitűnik, milyen lelkes volt a múlt század első évtizedeiben a színházkedvelő közönség, köztük pedig a fiatalok (!). Biztosan nem kellett volna felhívást intézni hozzájuk, hogy kapcsolják ki az előadás alatt a mobiltelefonjaikat, akkor sem, ha akkor lettek volna ilyen eszközeik. Ma  az is elképzelhetetlen, hogy az operettszínházban a közönség csak úgy,  spontán, együtt énekeljen a szereplőkkel.

SZÍNHÁZÍ ÉLET, 1923/47. SZÁM:

          „Szabados Béla nyilatkozik a tanítványáról

            Kolbay Ildikóról, aki végre mégis csak megérkezik a Városi Színházba és eljátssza a Menyasszonyháború főszerepét

           […] Kolbay Ildikó ezelőtt négy esztendővel tanítványom volt a Zeneakadémián, még pedig kedvenc tanítványom. A vizsgákon már feltűnt tehetsége, különösen pedig színpadi rátermettsége, hangja és színészi készsége. Szép, magas, karcsú, szőke leány, feltűnően intelligens és egyik legnagyobb értéke a veleszületett rutin. Gondolkoztunk, hogy ki játszhatná el a Városi Színházban színre-kerülő Menyasszonyháború operettem egyik primadonnaszerepét. Ennek a szereplőnek az énekpartija meglehetősen magas koloratúrhangot kíván és jó színésznőnek is kell lennie annak, aki alakítja. Így jutott eszembe Kolbay Ildikó neve, akit megemlítettem a színház vezetőségének. Ekkor tudtuk meg, hogy az Operaház már az én intervencióm nélkül is szerződtetési ajánlatot tett Kolbay Ildikónak, aki hajlandónak is nyilatkozott Budapestre jönni. A szerződtetés perfektuálása körül különböző súlyos akadályok merültek fel, amíg hosszú levélváltások, táviratváltások és tárgyalások után történt az a megállapodás, hogy Kolbay Ildikó három hónapi vendégszereplésre jön Budapestre, azután visszautazik Kolozsvárra. Tizenhetedikén fog megérkezni és még aznap délelőtt próbája lesz a Városi Színházban.”

SZÍNHÁZI ÉLET, 1923/48. SZÁM:

          „Éjféli intervjú Kolbay Ildikóval
           A kolozsvári diákok testülete várta a Nyugatinál

           Hosszú várakozás után, a hitetlenek és vészmadarak megcsúfolására, a szombaton este kilenc óra harminc perckor befutó gyorsvonatból egész életnagyságában kiszállott Kolbay Ildikó, a Városi Színház új primadonnája. Szép szőke haja messziről lobogott — és egy perc alatt csengő, messzire hangzó kacagását hozta a hűvös novemberesti szél. Kolbay Ildikót már körül is fogták, már dús krizantémcsokor pompázott a karjaiban, már sűrű éljenek között a szó legszorosabb értelmében hozták a kijárat felé. A Pesten tanuló kolozsvári diákok testülete várta a művésznőt, aki még meghatódni sem ért rá. mert a diákok millió kérdéssel ostromolták.
          Percek teltek el, mikor végre Szabados Béla, zeneakadémiai tanár, jelen minőségben szerző, aki szintén az állomáson várta Kolbay Ildikót, mellé kerülhetett.
A Metropole szálloda egy harmadik emeleti szobájában talált ideiglenesen hajlékot Kolbay Ildikó, ott mondta el a következőket:

          — Kérem, én még nem tudok mit nyilatkozni, összesen húsz perc óta vagyok itt és természetesen nagyon kellemesen érzem magam, már csak azért is. mert nemsokára aludni fogok. A fogadtatás meglepett, és ha nem tart szerénytelennek, hát jó ómennek tartom. Erről jut eszembe, hogy Kolozsvárott úgy búcsúztatlak, mintha soha többé nem mennék vissza Kolozsvárra. Az állomáson valósággal tolongtak a jóbarátok és ismerősök. Nagyon drága volt Körösi Dénes, a legjobb kolozsvári cigányprímás, egész Váradig kísért és hegedülte azokat az operetteket, amelyekben a legnagyobb sikereimet arattam. Szóval Kolozsváron szépen elbúcsúztak tőlem. […]

SZÍNHÁZI ÉLET, 1923/1. szám:

          „Kolbay Ildikó bevonulásának története

           Ritkán várták még színésznő bemutatkozását olyan érdeklődéssel, mint Kolbay Ildikóét. A premieren, mielőtt az ő jelenése következett és a kulisszák mögött felhallatszott első dala:

           Letéptem a legszebb rózsát piros kertemben

           Hajnal piros kertemben,

           — csupa izgalom volt a nézőtér, és amikor megjelent a színen, zúgó tapssal fogadták. Egész külön csoportban ültek az erdélyiek, akik szinte haragudtak a publikum többi részére, hogy miért merik ők is ünnepelni Kolbay Ildikót, amikor ehhez kizárólag az erdélyieknek van joguk.

            Mindenkinek nagyon tetszett a lányos aranyszőke feje és a gyönyörű két lába, amelynél szebb női lábat Phidias sem tudna faragni. A belépő dalával már meghódította a publikumot és ez a hódítás még tökéletesebb lett, amikor Palló Imrével elénekelte:

           Tündér-bájos csodaszép,

           Bárányfelhős tavaszég.

          Azután ennek a dalnak a refrénje még jobban megfogta a publikum szívét úgy, hogy a második szakaszt már együtt énekelték a szereplőkkel:
           A májusi hajnal csodája ez,

           Mely harmatoz, illatoz, ébredez.

          Jelenetről jelenetre nagyobb volt Kolbay Ildikó sikere, úgy, hogy az első felvonás végére már, […] beérkezett budapesti primadonnának.”

956   Ardelao • előzmény953 2018-07-26 11:00:13

Képtalálat a következőre: „KOLBAY ILDIKÓ”

(Végre sikerült egy fotót betenni Kolbay Ildikóról. Hihetetlen, hogy ez a szép, kedves mosolyú és sokoldalúan tehetséges művésznő még a 34. születésnapját sem élhette meg.)

Kolbay Ildikó 1923-ban – mielőtt még eleget tett volna a budapesti Városi Színház meghívásának – Kolozsvárott a következő darabokban lépett föl, több alkalommal:

Oscar Straus: Búcsúkeringő

J. F. Halévy: A zsidónő

Robert Stolz: A kis grizett (a címszerepet alakította)

Jean Gilbert: A hermelines nő

Ambroise Thomas: Mignon (Philine)

Lehár Ferenc: Luxemburg grófja, Víg özvegy

Kálmán Imre: A Bajadér (a címszerepet alakította)

Kolozsvár nehezen engedte el kedvencét. Többszöri próbálkozás után végül az év végére sikerült a budapesti Városi Színháznak szerződtetnie Kolbayt a Mennyasszonyháború főszerepének az eljátszására.

A magyar sajtóban - így az AZ UJSÁG 1923.12.04-i számában is – az alábbi tudósítás jelent meg:  

Ostrom alatt a Városi Színház pénztára vasárnap óta, amikor a Menyasszonyháború, Sas Ede és Szabados Béla pompás daljátékának pénteki bemutatójára a jegyek árusítását megkezdték. Erdély több előkelő mágnáscsaládja táviratilag rendelkezett, hogy a bemutatóra helyét biztosítsa, mert tanúi akarnak lenni Kolbay Ildikó, Erdély ünnepelt kedvence budapesti diadalmas bemutatkozásának. Kolbay Ildikó remek hangját, énektudását nagyszerűen érvényesítheti a Menyasszonyháborúban, Nagy Izabellával, a kitűnő primadonnával együtt, akinek a darab szintén bő alkalmat ad, hogy játékban, énekben és táncban is kitüntethesse fényes tehetségét. Az újdonság iránt külföldön is élénken érdeklődnek s a főpróbán egy neves londoni ügynökség is képviselteti magát; több bécsi újságíró pedig intézkedett a Városi Színház jegypénztáránál, hogy a pénteki bemutatón jelen lehessen.”

És, hogy mi lett az eredetileg 3 hónapra tervezett szabadságból, amelyet a művésznő a kolozsvári Magyar Színháztól kapott, ahol őt „úgy szerette a publikum, mint nálunk Fedák Sárit”?

8 ÓRAI UJSÁG, 1923.12.14.:

Kolbay Ildikó állandóan Budapesten marad. Kolbay Ildikó, a kolozsvári Magyar Színház primadonnája, akit a „Menyasszonyháború" főszerepének eljátszására kértek kölcsön, értesülésünk szerint nem tér vissza többé a kolozsvári színházhoz, hanem állandóan Budapesten marad s itt szerződik le. A fiatal művésznőnek oly nagy sikere van a Városi Színházban, hogy a vidékre való visszatérése a biztos pesti karrierről való lemondását jelentené.

 
Műsorajánló
Mai ajánlat:
16:00 : Budapest
Belvárosi Nagyboldogasszony Főplébánia-templom

"Orgonahangverseny"

18:00 : Budapest
Corvin Művelődési Ház - Erzsébetligeti Színház

Adventre hangolva
Ünnepi koncert a Honvéd Férfikarral

19:00 : Budapest
Zeneakadémia, Solti György Kamaraterem

Megyesi Zoltán (tenor), Viviane Hagner, Alexander Janiczek (hegedű), Rafael Rosenfeld (cselló), Pivon Gabriella (fuvola), Heinz Holliger (oboa), Reto Bieri, Klenyán Csaba (klarinét), Lakatos György (fagott), Szőke Zoltán (kürt), Simon Izabella, Várjon Dénes (zongora)
A Zeneakadémia Vonószenekara
Vezényel: Heinz Holliger
kamara.hu – a Zeneakadémia kamarazenei fesztiválja
Üveggyöngyjáték
LIGETI: Hat bagatell
BEETHOVEN: B-dúr klarinéttrió, op. 11
HAYDN: 25. (G-dúr) zongoratrió, Hob. XV:25
HEINZ HOLLIGER: Rechant
BARTÓK: Divertimento, BB 118

19:30 : Budapest
Zeneakadémia, Nagyterem

Vigh Andrea (hárfa), Klukon Edit, Ránki Dezső (zongora), Drahos Béla (fuvola), Szatmári Zsolt (klarinét)
Accord Quartet
Debussy-est a szerző halálának 100. évfordulójára
DEBUSSY: Egy faun délutánja
DEBUSSY: Szonáta fuvolára, brácsára és hárfára
DEBUSSY: Két tánc
DEBUSSY: Fehéren és feketén
DEBUSSY: Lindaraja
DEBUSSY: Hat antik felirat
DEBUSSY: Kis szvit

19:30 : Budapest
Bartók Béla Nemzeti Hangversenyterem

Baráth Emőke, Szutrély Katalin, Megyesi Zoltán, Najbauer Lóránt
Purcell Kórus
Orfeo Zenekar
koncertmester: Simon Standage
Vezényel: Vashegyi György
MOZART: C-dúr („Jupiter”) szimfónia K. 551
MOZART: c-moll mise, K. 427
19:00 : Pécs
Kodály Központ

Giovanni Guzzo (hegedű)
Pannon Filharmonikusok
Vezényel: Howard Williams
BERNSTEIN: Candide − nyitány
BERNSTEIN: Szerenád – Platón: A lakoma című műve nyomán
ELGAR: II. szimfónia
A mai nap
született:
1942 • Daniel Barenboim, karmester, zongorista
elhunyt:
1787 • Christoph Willibald Gluck, zeneszerző (sz. 1714)
1963 • Reiner Frigyes, karmester (sz. 1888)