vissza a cimoldalra
2018-10-17
részletes keresés    Café Momus on Facebook rss
Bejelentkezés
Név
Jelszó
Regisztráció
Legfrissebb fórumaink
Mi újság a Magyar Állami Operaházban? (61135)
Nemzeti Hangversenyterem - és más helyszínek (4069)
Társművészetek (1278)
Kedvenc előadók (2824)
Milyen zenét hallgatsz most? (24998)
Haladjunk tovább... (214)
A komolyzene jelene és jövője Magyarországon (2283)
Momus társalgó (6348)
Kedvenc művek (143)
Kedvenc felvételek (148)

Olvasói levelek (11291)
A csapos közbeszól (95)

Kelemen Zoltán, operaénekes (90)
Operett a magyar rádióban (1949-1990) (2931)
Opernglas, avagy operai távcső... (20145)
Simándy József - az örök tenor (552)
Operett, mint színpadi műfaj (3714)
A magyar zenei élet elfeledett vagy kevéssé ismert művészei (1115)
Pantheon (2264)
Élő közvetítések (7452)
Balett-, és Táncművészet (5560)
Kemény Egon zeneszerző (Wien, 1905 - Budapest, 1969) (1503)
Franz Schmidt (3197)
Momus-játék (5543)
Házy Erzsébet művészete és pályája (4355)
Ilosfalvy Róbert (816)
Mi újság a Szegedi Nemzeti Színházban? (2606)
Lehár Ferenc (641)

Fórumok teljes listája
Impresszum

megjelenteti:
Café Momus Egyesület
adószám:
18240531-1-43

apróhirdetés feladása:

Fórum - Csajkovszkij, Pjotr Iljics (nibelung, 2007-09-19 10:20:22)

   
199   Búbánat • előzmény198 2018-05-07 13:03:49

Peter Iljics Csajkovszkij

1840-1893

 

Új Szó, 1950. május 7.


Lelkem egész erejével kívánom, hogy muzsikám széles körben terjedjen el s egyre szaporodjék azok száma, akik szeretik, akik örömet, támaszt találnak benne. Munkámnak ez a legkomolyabb célja" írta egyik levelében 1880-ban az akkor negyvenéves Csajkovszkij, akinek ma ünnepeljük születése 110-ik évfordulóját.

Mégis a századforduló reakciós zeneesztétikája kimondta róla, hogy a „főúri szalonok muzsikusa" volt, zenéjét „az orosz nemesség életéről, számukra komponálta."

Aki azonban elmélyül zenéjének gazdag világában, meg kell, hogy hallja a nagy orosz komponista élettől duzzadó optimizmusát, mérhetetlen szabadságvágyát. Éppen azért művészete ma előbb, mint valaha, muzsikája széles körben elterjedt, szélesebben, mint ahogy Csajkovszkij valaha is álmodta. Nemcsak hazájában, a Szovjetunióban szeretik rendkívül a zenéjét, ápolják mint a klasszikus hagyomány legjavát, — népszerűsége nőttön nő szerte a világonÍrja róla Lózsy János, életművének kitűnő magyar ismerője.
Csajkovszkij, ellentétben a világ számos más zenészével, nem volt csodagyermek. Mindamellett tagadhatatlanul kedvező hatással voltak rá azok a zeneórák, amelyeket anyja adott neki. Csajkovszkij imádta édesanyját és saját szavai szerint anyja „egy keveset tudott zongorázni és nagyon kedvesen énekelt".

Az első kísérletek után az apa megkérdezte Kündinger akkori kiváló zenepedagógust, tehetségesnek tartja-e fiát? A válasz leverő volt. Kündinger tehetségtelennek tartotta tanítványát. A húszéves Csajkovszkij, aki közben befejezte jogi tanulmányait és a minisztériumban kapott állást, még messze volt attól, hogy hivatásszerűen foglalkozzék a zenével. Csak 1862-ben lesz a pétervári zeneakadémia hallgatója és ekkor végleg elhatározza, hogy a zenének szenteli életét.

A világ zenetörténelmében kevés lángész van, akinek tehetsége úgyszólván a zenei alkotás minden formájában egyforma erővel megnyilvánul. Közéjük tartozik Csajkovszkij is. „Csajkovszkij alkotása nagyon sokoldalú, épp olyan egyetemes és mindent magábaölelő, mint Mozart és Beethoven alkotása. Állandóan változtatja jellegét, egyszer lírikus, másszor epikus és dramatikus, művei tartalma szerint", mondja róla R. Glinka, a múlt század nagy orosz zenetudósa.

Meghatva állunk a nagy művész hagyatéka előtt. Milyen óriási fejlődés, a művészi érdeklődések mily bősége! Megvan itt minden — az orosz népdaloktól („A réten egy nyírfa állt") a IV. szimfóniáig, az ezer tűztől ragyogó „Nápolyi dalig", az „Olasz capriccio"-ig
s a tragikus románcig, amelyet Szirokowli versére írt.

Csajkovszkij több mint száz dal zseniális szerzője. Lermontov, A. K. Tolstoj, Tjutcsev, Polonszky, Majkov, Plescsejev és más orosz költök szavaira írt dalai és románcai az orosz zene igazgyöngyei.
Csajkovszkij egyformán nagy a szimfonikus és kamarazenében s egyúttal zseniális operaszerző is. Igazi alkotó művész volt, aki örökké lázasan kereste a művészi előbbrejutást, akit szüntelenül hajtott az a belső kényszer, hogy új és újabb, tökéletesnél tökéletesebb műveket alkosson. Művészetének főforrása az orosz népdalok végtelen óceánja. A nemzeti szellem és színezet teljessége csak olyan művész számára hozzáférhető, aki a népi alkotás minden eszközét uralja, aki mintegy magában összpontosítja annak a nemzetnek minden tipikus vonását, amelyhez tartozik. Csajkovszkij e tulajdonságainál fogva igazi népi költő, a szó legnemesebb értelmében.

Legzseniálisabb három operáját, az Eugen Onyegint, a Pique Damet és a Mazeppát a legnagyobb orosz költőnek, Puskinnak szövegeire írta. Puskin az egykorú orosz irodalmi nyelv atyja s  megalapítója volt  s az orosz emberek egész nemzedékének vezetője és tanítója. A legnagyobb nemzeti költő. Az ő költészetében zseniális teljességgel nyilatkoztak meg az orosz nyelv sajátosságai, belső zeneisége, amelyek Csajkovszkijban halhatatlan zenei interpretálóra találtak.

Csajkovszkij mindenkinél jobban elő tudta varázsolni ezt a zenét Puskin verseiből és költői gondolataiból. Csajkovszkij szavai szerintPuskin a zseniális tehetség erejével gyakran a zene végtelen birodalmába tér. Magában a verssorban, az ő hangsoraiban van valami, ami a lélek legmélyéig hat. S ez a valami éppen a zene."

Csajkovszkij az operát tartotta a zenei alkotás legfontosabb fajtájának. „Az opera, éppen az opera írtaközelebb hoz a néphez s megközelíthetővé teszi a zenét a nyilvánosság számára s nemcsak szűk körök birtokává, hanem — kedvező körülmények között — az egész nemzet kincsévé."

Más helyütt Csajkovszkij ezt mondja: „Az operának az az előnye, hogy lehetővé teszi, hogy zenei nyelven szóljanak széles rétegekhez."  Ezek a kijelentések bizonyítják Csajkovszkij törekvését, amely a művészet demokratizálására irányul.
S ebben rejlik annak a hatalmas befolyásnak oka, amellyel Csajkovszkij hatott és hat a szovjet szerzőkre. A kedvező körülmények, amelyekről Csajkovszkij ír s amelyek a zenét az egész nép tulajdonává teszik, megvannak a Szovjetúnióban. Csajkovszkij a 200 milliós szovjet nemzetek egyik legkedvesebb szerzője és zenéje nemcsak a hangversenyek és színházi műsorok jelentős részét képezi, hanem a szovjet emberek otthoni életében is szerepet játszik.

Ahogy ma egy operaház műsora Verdi halhatatlan daljátékai nélkül elképzelhetetlen, úgy hiányos volna a műsor Csajkovszkij operái s balettjei, a Hattyúk tava, a Rómeó és Júlia, az Aurora násza vagy legcsodásabb balettje, a Diótörő nélkül.

Nemzetközi jelentőségének „titka" abban rejlik, hogy nemzeti géniusz volt, hogy zenéjében az orosz nemzet hatalmas hangja zeng. S éppen ez a „titka" az olyan nemzetközi géniuszoknak is, mint amilyenek Chopin vagy Liszt voltak, ezek a valóban nagy művészek, akik az emberiségnek nemzetük örömét, bánatát, fájdalmát s lelkességét tolmácsolják, s akiket ezért hallgatnak és értenek meg ma is, s akik ezért váltak halhatatlanná.

Csajkovszkij gyakran járt külföldön s mihelyt elhagyta szülőföldjét, mindig a honvágy marcangolta. Svájcban ezt jegyezte fel útinaplójába:
Oh, szeretett hazám, százszorta szebb és kiesebb vagy ezeknél a hegyóriásoknál, amelyek voltaképpen csak a földkéreg megkövesedett vonaglásai!"

S New Yorkban 1891 áprilisában, két esztendővel halála előtt, szállodai szobájában rögzíti le az imént távozott orosz vendégével folytatott beszélgetéséből ezt a próféciának beillő mondatot:

„Oroszországot csupán a despotizmus gátolja abban, hogy az emberiség élére álljon."

Ez a mondás mélyen jellemzi Csajkovszkijt, a nemzeti irányú, ma már klasszikussá vált zeneköltészet legkiemelkedőbb alakját.

198   Ardelao 2018-05-07 11:24:45

Képtalálat a következőre: „Csajkovszkij”

178 évvel ezelőtt született, ezen a napon Pjotr Iljics Csajkovszkij, a nagy romantikus orosz zeneszerző.

(1840.május 7. – 1893. november 6.)

Rá emlékezve idézem az alábbiakat:

"Kitűnően sikerült a Filharmonikusok Csajkovszkij-emlékhangversenye

Pécs, 1940. február 26.

— A nagy orosz zenei mesemondó születésének 100 éves jubileumát ülte meg hétfőn este a Pécsi Zenekedvelők Egyesülete igen választékos műsor keretében, előkelő közönség jelenlétében a pécsi Nemzeti Színházban.

A hangversenyt megtisztelte megjelenésével József Ferenc királyi herceg és Anna királyi hercegasszony. A közönség soraiban ott láttuk Blaskovich Iván dr., és Nikolits Mihály főispánokat, Vinkler János dr. egyetemi rektort, vitéz Horvát István dr. alispánt, Esztergár Lajos dr., b. polgármestert és másokat. Az ünnepi hangulatot még fokozta az a tény, hogy a hangverseny jövedelmét a Pécsett felállítandó Vöröskereszt kórház javára ajánlották fel. Íme, így kapcsolódik a zene — a magasabb-rendű ember zenei tápláléka — az emberiség testi fájdalmainak enyhítésére, felüdít testet-lelket.

A hangverseny műsora tényleg felüdítette a hangversenyre egybesereglett szépszámú közönséget és a kitűnő együttes felejthetetlen órákat szerzett. Tökéletes képet kaptunk Csajkovszkijról Gálos László dr. teológiai tanár lebilincselő előadásában. Emelkedett szellemű megemlékezése, kedvesen finom hasonlatai elérték céljukat, mindenki szívesen emlékezett vissza Csajkovszkij Péterre, a legoroszabb zeneszerzőre.

A zenekar az „1812”-vel kezdte, melyet a nagy orosz, «Ünnepi nyitány»- nak nevezett. Napoleon orosz hadjáratát festi benne, s az orosz nép győzelmét. Az elejétől végéig ragyogó pátoszú nyitány életteli előadásban hangzott el a zenekarból, Várhalmi Oszkár* nagyszerű értelmezését dicsérve. Megkapóan szépen hangzott a mély vonósok ájtatos témája; Largóban, teljes egészében bontakozott ki a mű az Allegro giustóban ahol a francia és az orosz téma küzdött a diadalért és mámoros lendületű volt a befejezés.

Csajkovszkij szelleme és realitása az elmúlt száz év alatt meghódította az egész világot: Az orosz Beethoven nyugatias rafinériája és keleties színpompája nemcsak a zenehallgatók kedvence lett, hanem olyaz új irányú zenetitánokra is lenyűgözően hatott, mint amilyen pl. Stravinsky, aki világhírű Divertimentóját ezzel az alcímmel adta ki: „Csajkovszkij muzsikájától ihletve.”

Csajkovszkij legnépszerűbb műveinek egyike, két koncertje: a b-moll zongoraverseny — melyet évekkel ezelőtt szintén hallhattunk — és a mai műsoron szereplő d-dúr hegedűverseny. A koncert hegedűszólamát Zöldy Sándor,* az igen tehetséges és nagy jövőjű fiatal hegedűművész játszotta mesterien. Az egykori kritika többek között „leküzdhetetlen nehézségűnek” jelezte a művet, amit Zöldy hegedűművész játszi könnyedséggel győzött. A derűs első tétel után bensőségesen szép volt a Canzonetta és magával ragadó a szilaj a záró tétel.

A kitűnő hegedűművész elragadóan szép tónusa, meleg hangszínei (Canzonetta) és nem utolsó sorban technikai fölénye — az épen gyöngyöző kadenciák — kecsesen könnyed vonókezelése tökéletes zenei élménnyé tette a hegedűversenyt. A zenekar igen finoman és alkalmazkodva kísért. Várhalmi karnagy biztos kézben tartotta az együttest.

A műsor utolsó száma az V. szimfónia (e-moll), az esztétikusok szerint Csajkovszkij legjobb szimfóniája. A bevezetésben fellépő téma átvonul mind a négy tételen, de minden alkalommal másként lép fel: komoran, vidáman, diadalmasan. Úgy, hogy hajlanunk kell azon fel-fogás felé, mely szerint az e-moll szimfónia tulajdonképpen a nagy orosz mester zenei portréja.

Várhalmi karnagy széles skálájú zenei intelligenciája megkapó színekkel hozta ki a partitúra elrejtett szépségeit.

A hangverseny — Csajkovszkij csillogó, színpompás muzsikáját adva — méltán sorakozik a Zenekedvelők Egyesületének legsikerültebb hangversenyei közé. Ma este a zenekar oly tökéletesen és szépen szólt, hogy őszinte elismerés illeti a Zenekedvelők Egyesületét, de különösen a mai diadalmas hangverseny névtelen hőseit, a Magyar királyi Béla király 8. honvéd gyalogezred zenekarának tagjait.  

A hangversenyt Várhalmi Oszkár hadtest-karnagy állította össze és vezényelte gondos kidolgozásban. Amit még ezen-felül is adott az egyéni karmesteri tehetségének válik dicséretére. Tempói mindig indokoltak és magával ragadóak. Dinamikája egészséges. Felfogása szerencsés. Az egész hangverseny sikere az ő zenei marsallbotjának köszönhető.

A. L.

DUNÁNTÚL, 1940. február 25. (30. Évfolyam, 46. szám)

 

*Várhalmi (Weigele) Oszkár (1890-1974), karmester, zeneszerző

*Zöldy Sándor (1919 vagy 1920 – 2001), hegedűművész, a Végh Sándor vonósnégyes egykori tagja.

[Megj. A.]

197   Búbánat 2017-05-20 13:49:33
Bartók Rádió ma délután 17.00 – 18.12 között sugározza a „Rádióhangversenyek” égisze alatt:

„Világjáró művészeink”

Sümegi Eszter, Wiedemann Bernadett, Fokanov Anatolij és Pataki Bence énekel

Zongorán közreműködik: Virág Emese

Csajkovszkij dalai és duettjei

(A Magyar Rádió Márványtermében, 2017. május 9-én megtartott koncert hangfelvétele)
196   Búbánat 2017-02-21 13:46:31
A délelőtt sugárzott operafelvételt ma este 20.00 és 20.50 között ismét láthatjuk a Classica csatornán:

Tchaikovsky: Iolanta

From the Teatro Real de Madrid

Duration: 01:46:01

Conductor:Teodor Currentzis

Stage Director:Peter Sellars

Stage Design: George Tsypin

Costumes: Martin Pakledinaz, Helene Siebrits

Soloist:
Ekaterina Scherbachenko (Iolanta)
Pavel Cernoch (Vaudémont)
Dmitry Ulianov (King René)
Willard White (Ibn-Hakia)
Alexey Markov (Robert)
Pavel Kudinov (Bertrand)
Vasily Efimov (Alméric)
Ekaterina Semenchuk (Marta)
Irina Churilova (Brigitta)
Letitia Singleton (Laura)

Cor del Teatro Real de Madrid
Young Singers of the JORCAM

Orquesta del Teatro Real de Madrid

Country, year of production:
D, 2012
195   Búbánat 2017-02-04 11:19:02
Bartók Rádió sugározza ma este

19.00 – 21.36 Közvetítés a Londoni Covent Garden Operaházból

a 2015. december 30-i előadás hangfelvétele

Csajkovszkij: Anyegin

Háromfelvonásos opera

Szövegét - Puskin nyomán - a zeneszerző és Konsztantyin Silovszkij írta

Vezényel: Szemjon Bicskov

Km. a Covent Garden Operaház Ének- és Zenekara

Szereposztás:

Larina - Diana Montague (mezzoszoprán)
Tatjana - Nicole Car (szoprán)
Olga - Oksana Volkova (kontralt)
Filipjevna - Catherine Wyn-Rogers (mezzoszoprán)
Anyegin - Dmitrij Hvorosztovszkij (bariton)
Lenszkij - Michael Fabiano (tenor)
Gremin herceg - Ferruccio Furlanetto (basszus)
Kapitány - David Shipley (basszus)
Zareckij - James Platt (basszus)
Triquet, tanár - Jean-Paul Fouchécourt (tenor)

Rendezte: Kasper Holten

(2015. december 30.)

194   Búbánat 2017-02-01 09:19:47

A Classica csatorna mai műsorán szerepel:

12.00 - 14.00; 20.00 - 22.00

TCHAIKOVSKY: EUGENE ONEGIN

Opera Film


Duration: 01:58:00

Conductor: Georg Solti

Soloist:
Bernd Weikl (Eugen Onegin)
Michal Docolomansky (Eugen Onegin)

Soloist:
Teresa Kubiak (Tatyana)
Magdaléna Vásáryová (Tatyana)

Soloist:
Stuart Burrows (Vladimir Lensky)
Emil Horwarth (Vladimir Lensky)

Soloist:
Julia Hamari (Olga)
Kamila Magálová (Olga)

Soloist:
Anna Reynolds (Madame Larina)
Antonie Hergerlikova (Madame
Larina)

Soloist:
Nicolai Ghiaurov (Gremin)
Premysl Koci (Gremin)

John Alldis Choir

Orchester des Royal Opera House Covent Garden

Country, year of production:
D, 1988

193   parampampoli • előzmény192 2016-11-01 06:48:14
Bizony... -:((((
192   IVA • előzmény145 2016-11-01 04:10:13
Már megint az udvaron áll, és mi hat évet öregedtünk.
191   Búbánat 2015-12-11 09:48:37
Ma este a Mezzo csatorna sugározza

20:30 - 22:00

Csajkovszkij: Csipkerózsika – balett 3 felvonásban

„La Belle” - Jean-Christophe Maillot koreográfiája

Monte-Carlo Ballet

Kirov Orchestra, Valery Gergiev.

Dancers:

Bernice Coppieters (La Belle)
Chris Roelandt (Le Prince)
Nicolas Kahn (Le Roi)
Carole Pastorel (La Reine)
Paola Cantalupo (La Fée)
Lilas Gaëtan Morlotti (La Reine Mère Carabosse)

Costumes: Philippe Guillotel.

Settings: Ernest Pignon-Ernest.
190   Búbánat • előzmény188 2015-09-28 23:31:27
A Bartók Rádió holnap közvetíti a dalestet

19.35 – 21.30 Csajkovszkij 175
Kapcsoljuk a Müpa Fesztivál Színházat

Karine Babajanyan, Wiedemann Bernadett, Vladimir Bajkov énekel

Zongorán közreműködik Virág Emese

Műsorvezető: Kovács Sándor

1. Könnyek Op. 46. No. 3., 2. Vidd el a szívemet, 3. Semmit se mondok neked Op. 60. No. 2., 4. A sárga búzaföld Op. 57. No. 2., 5. Miért? Op. 6. No. 5., 6. Nem tudom száműzni a bánatot, 7. Feledve máris, 8. Ha ismertem volna, ha tudtam volna Op. 47. No. 1., 9. Zemfira dala, 10. Hajnal Op. 46. No. 6., 11. A kertben, Op. 46. No. 4., 12. Egy szót sem barátom Op. 6. No. 2., 13. Voltam fűszál Op. 47.,No.7.,14. Ó, ha tudnád Op. 38. No. 4., 15. Őrült éjszakák Op. 60. No. 6., 16. Don Juan szerenádja Op. 38. No. 1., 17. A cigánylány dala Op. 60. No. 7., 18. Kora tavasszal történt Op. 38. No. 2., 19. Fény árad szét Op. 47. No. 6., 20. Elmúlt a szenvedély Op. 46. No. 5.
189   Búbánat • előzmény188 2015-09-28 20:48:35
Lemaradt a vége:

szegletébe. A dalok között Kovács Sándor zenetörténész kalauzol.
188   Búbánat 2015-09-28 20:47:09
Az ismeretlen Csajkovszkij

Fidelio.hu 2015. 09.21. 10:53

A Müpa szeptember 29-i dalestje az orosz zeneszerző egy kevésbé ismert oldalát mutatja be, kiváló szólisták közreműködésével.

Csajkovszkij az egyik legkedveltebb orosz zeneszerző, leghíresebb dallamai közkincsszámba mennek. Alkotásai rendszeresen hallhatók hangversenyeken, ám dalművészete alig ismert, noha bőségesen gazdag termést ölel át: több mint száz kompozíciója maradt fenn az utókor számára. Születése 175. évfordulója nagyszerű alkalom az ismerkedésre: a Müpa szeptember 29-i dalestjén kiváló szólisták – Karine Babajanyan, Vladimir Bajkov és Wiedemann Bernadett – vezetnek be a szerző életművének jobbára ismeretlen
187   Búbánat 2015-09-14 10:10:40
"Csajkovszkij 175" - II. rész

Szerkesztő-műsorvezető: Becze Szilvia

Bartók Rádió, ma 19.00 - 19.30 óra
186   Búbánat 2015-06-02 15:08:30
A Bartók Rádióban, az este hallgathatjuk:

19.35 – 21.06 Csajkovszkij: Jolánta

Egyfelvonásos opera

Szövegét - Henrik Hertz drámája nyomán - Mogyeszt Csajkovszkij írta

Vezényel: Emmanuel Villaume

Km. Szlovén Kamarakórus, Szlovén Filharmónia Zenekara

Szereposztás:

Jolánta, a király lánya - Anna Netrebko (szoprán)
Vaudéont, gróf, Burgundia hercege - Alekszej Markov (tenor)
René király, Provence királya - Vitalij Kovaljov (basszus)
Bertrand, kapus - Debevec Luka Mayer (basszus)
Ibn-Hakia, mór orvos - Meachem Lucas (bariton)
Almerich, a király fegyverhordozója - JunHo You (tenor)
Márta, Bertrand felesége, Jolánta dajkája - Monika Bohinec (mezzoszoprán)
Brigitta, Jolánta barátnője - Theresa Plut (szoprán)
Laura - Nuska Rojko (mezzoszoprán)
185   Búbánat • előzmény182 2015-05-10 13:26:21
A tegnapi adásnap után ma folytatódott/folytatódik a Csajkovszkij 175 „maraton” a Classica TV csatornán:


06:45 Tchaikovsky, Serenade for Strings in C major, Op. 48
Hallmarks of this chamber ensemble are its youthful liveliness and enthusiastic commitment to expressing the composer´s intentions as vividly as possible wrote the leading German daily Frankfurter Allgemeine Zeitung about the Bayerische Kammerphilharmonie. Under the distinguished American conductor Philip Greenberg, the ensemble performs Tchaikovsky´s Serenade for Strings Op. 48 in a concert recorded at the Mozarteum Salzburg in 2000.


07:20 Tchaikovsky, Eugene Onegin
From the Salzburg Festival: Eugene Onegin by Peter Tchaikovsky, conducted by Daniel Barenboim, directed by Andrea Breth. With Peter Mattei (Eugene Onegin), Anna Samuil (Tatyana), Ekaterina Gubanova (Olga), Joseph Kaiser (Lensky), Ferruccio Furlanetto (Prince Gremin), Chorus and Orchestra of the Vienna State Opera.


13:00 Tchaikovsky, Piano Trio in A minor, Op. 50
Pyotr Ilyich Tchaikovsky (1840-1893): Piano Trio in A minor, Op. 50. Yehudi Menuhin (violin), Viktoria Postnikova (piano), Marc Coppey (cello). From the Great Hall of the Tchaikovsky Conservatory, Moscow.


13:55 Waldbühne Berlin - Tchaikovsky
The Waldbühne in Berlin, one of the most appealing outdoor amphitheatres on the European continent, is the home of the Berliner Philharmoniker´s summer concerts. With over 20,000 attendances, these are some of the most popular classical music concerts in the world. Under the baton of Latvian conductor Andris Nelsons, the Berliner Philharmoniker play works by Peter Tchaikovsky (soloist: Daishin Kashimoto, violin): Symphony No. 5 in E minor, Op. 64 - Sérénade mélancolique, Op. 26 - Valse-Scherzo, Op. 34 - Souvenir d´un lieu cher, Op. 42/3: Mélodie - Ouverture solennelle 1812, Op. 49.


15:35 Tchaikovsky, The Nutcracker
From the Vienna State Opera: The Nutcracker. Music by Peter Tchaikovsky, choreography by Rudolf Nureyev; conductor: Paul Connelly. With Liudmila Konovalova (Marie) and Vladimir Shishov (Drosselmeier/Prince). Nureyev created his choreography of this classic 1985 for the Paris Opera Ballet which he led at that time as director. He was referring more to E.T.A. Hoffmann´s story The Nutcracker and the Mouse King than the first performance in 1892 in St. Petersburg. The young girl Clara who dreams at Christmas from the transformation of the Nutcracker into a man is in Nureyev´s choreography almost all the time on stage. She is developing from a child to a teenager and a woman. Nureyev´s choreography deftly alternates between dream and reality. It has a lot of classic elegance, but also humorous scenes.


17:20 Tchaikovsky, Piano Concerto No. 1 in B flat minor, Op. 23

18:05 Tschaikowsky Schwanensee
From the Vienna State Opera: The Nutcracker. Music by Peter Tchaikovsky, choreography by Rudolf Nureyev; conductor: Paul Connelly. With Liudmila Konovalova (Marie) and Vladimir Shishov (Drosselmeier/Prince). Nureyev created his choreography of this classic 1985 for the Paris Opera Ballet which he led at that time as director. He was referring more to E.T.A. Hoffmann´s story The Nutcracker and the Mouse King than the first performance in 1892 in St. Petersburg. The young girl Clara who dreams at Christmas from the transformation of the Nutcracker into a man is in Nureyev´s choreography almost all the time on stage. She is developing from a child to a teenager and a woman. Nureyev´s choreography deftly alternates between dream and reality. It has a lot of classic elegance, but also humorous scenes.

20:00 Tschaikowsky: Klaviertrio a-Moll op. 50

20:55 Waldbühne Berlin - Tchaikovsky

22:35 Tschaikowsky, Der Nussknacker

01:20 Schwanensee
• Classica | Mo 11.05. | 01:20-03:15
• Ballett | D 1966
184   Búbánat • előzmény183 2015-05-09 20:41:12
Pedig holnap folytatódik a Csajkovszkij 175 műsor-sorozat a csatornán! Nagyszerű darabok! Kár, hogy lemaradsz ezekről!
183   Ardelao • előzmény182 2015-05-09 20:29:14
Sajnos nincs "Classica" csatornám !
182   Búbánat 2015-05-09 16:47:32
Ma délutántól holnap reggelig „Csajkoszkij 175” jegyében az alábbi darabokat láthatjuk-hallhatjuk a Classica TV csatornán:


13:00 - Tchaikovsky, Mazeppa
Marinszkij Színház
Nyikolaj Putyilin, Szergej Alekszaskin, Larisza Diadkova, Irina Loszkutova, Viktor Luciuk
Vezényel: Valerij Gergiev15:55 - Tchaikovsky, Symphony No. 6 in B minor, Op. 74 "Pathétique"
TSCHAIKOWSKY, SYMPHONIE NR. 6 H-MOLL OP. 74 "PATHÉTIQUE"
Aus der Berliner Philharmonie
Peter Tschaikowsky 175

DIRIGENT:
Herbert von Karajan
ORCHESTER:
Berliner Philharmoniker
BILDREGIE:
Herbert von Karajan
D, 1973


16:45 - Tchaikovsky, Serenade for Strings in C major, Op. 48
Aus dem Mozarteum Salzburg
Peter Tschaikowsky 175

DIRIGENT:
Philip Greenberg
ORCHESTER:
Bayerische Kammerphilharmonie
BILDREGIE:
Horant H. Hohlfeld
D, 2000


17:20 - Tchaikovsky, Eugene Onegin
Von den Salzburger Festspielen
Peter Tschaikowsky 175
Peter Mattei, Anna Samuil,
Km. a bécsi Staatsoper zenekara és kórusa.
Vezényel: Daniel Barenboim


20:00 - Tchaikovsky, Mazeppa

22:55 - Tchaikovsky, Symphony No. 6 in B minor, Op. 74 "Pathétique"

23:45 - Tchaikovsky, Serenade for Strings in C major, Op. 48

00:20 - Tchaikovsky, Eugene Onegin

03:00 - Tchaikovsky, Mazeppa

05:55 - Tchaikovsky, Symphony No. 6 in B minor, Op. 74 "Pathétique"


181   Ardelao 2015-05-07 17:42:37
Pjotr Iljics Csajkovszkij 1840. május 7-én született. Tekintélyes, de a zene iránt kevéssé fogékony mérnök-hivatalnok családból származott, s igen gondos neveltetésben részesült. Zongorázni négyévesen kezdett, s hamar túlhaladta tanára képességeit, de érzékeny idegzete és egy betegség miatt fel kellett hagynia a zenével. Szülei kívánságára tisztviselő lett, de erre a pályára teljesen alkalmatlannak bizonyult.
Zenével csak 23 évesen kezdett ismét foglalkozni, de már három évi tanulás után összhangzattan tanárnak hívták meg a moszkvai konzervatóriumba. Egy sikertelen románca után idegösszeomlást kapott, majd hisztérikus munkalázban megkomponálta - rosszul fogadott - első szimfóniáját és első operáját. Az 1870-es évek elejétől aztán egyre jobban méltányolták, 1875-ben mutatták be b-moll zongoraversenyét és a Hattyúk tava című balettjét, s belefogott nagy operájába, az Anyeginbe.
A homoszexualitását titkolni kénytelen, magányos zeneszerző 1877-ben botor módon elvette egy fiatal rajongóját, de az alig néhány hónapig tartó házasság mindkettejük számára végzetesnek bizonyult. Felesége elzüllött és végül elmegyógyintézetbe került, a titkának kiderülésétől rettegő Csajkovszkij pedig öngyilkosságot kísérelt meg, majd az italba és a komponálásba menekült.
Élete mégis rendeződött: egy Nagyezsda von Meck nevű özvegy vette pártfogásába, akivel személyesen soha nem találkoztak, csak írásban érintkeztek. Az anyagi támogatás lehetővé tette, hogy teljesen a zenének szentelje magát, ekkor írta D-dúr hegedűversenyét, a műfaj egyik legnépszerűbb és legnehezebb darabját, Vonósszerenádját, az Olasz capricciót és az 1812 nyitányt. Anyegin című operája a moszkvai bemutatón csak mérsékelt sikert aratott, de a szentpétervári előadás elnyerte III. Sándor cár tetszését, így természetesen roppant népszerű lett.
Csajkovszkij néhány évig nyughatatlanul utazgatott, majd a Moszkva környéki Majdanovóban telepedett le. 1888-ban sikeres európai hangversenykörutat tett, amelyen maga vezényelte műveit, megírta Pikk dáma című operáját, a Csipkerózsika és a Diótörő baletteket. Hiába ünnepelték 1891-es hangversenykörútján világszerte a legnagyobb élő zeneszerzőként, hiába élvezte a cári udvar kegyeit, élete utolsó éveit feszültség és depresszió jellemezte, idegállapota tovább súlyosbodott, amikor Meck asszony magyarázat nélkül megvonta tőle támogatását.
Utolsó művét, a 6. h-moll (Patetikus) szimfóniát 1893 októberében vezényelte el, néhány nappal később, 1893. november 6-án meghalt. Halálát máig homály veszi körül, hivatalosan kolerában hunyt el, újabb feltételezések szerint lehetséges, hogy homoszexuális kapcsolatainak kiderülésétől tartva öngyilkosságot követett el, de az is lehet, hogy egy becsületbíróság kényszerítette méreg ivására.
Csajkovszkij nem volt újító - a közönség szerette, a kritikusok viszont sokszor kétségbe vonték zenei értékét. Népszerűségét az érzések hol elbűvölő, hol külsőséges, de mindig hatásos kifejezésének, kifogyhatatlan dallambőségének köszönheti, sok műve már első hallásra ismerősnek tűnik.

180   Ardelao 2015-05-07 14:19:25
Csajkovszkij, a tragikus sorsú zseni - megdöbbentő titkok a kiváló zeneszerzőrő

179   Ardelao 2015-05-07 01:59:20
Csajkovszkij a két Rubinstein tanítványa és az azok által hirdetett művészi elvek továbbápolója. Zseniális tehetsége mind a nyugati zene nyelvezetében, mind az orosz zenei gondolkodásban teljesen otthonos. Témagazdagsága következtében az orosz népdal használatát háttérbe szorítja. Eredeti népi motívummal csak ott él, ahol feltétlenül indokoltnak érzi. Harmónia és formavilága a nyugati romantikus zenéből nő ki.
Ahogy Csajkovszkij zenéje ismertté vált Európában, a zeneköltő egyre többet utazott, bejárta egész Európát és Amerikába is eljutott, hangverseny útjain gyakran vezényelte saját műveit.
178   Búbánat 2013-09-20 12:19:44
Átírná Csajkovszkij történetét az orosz kultúrpolitika

A A A
MHO/MTI
- 2013. szeptember 19., csütörtök

Visszaadták a film alkotói az állami támogatást, mert Vlagyimir Megyinszkij kulturális miniszter feltételei nem voltak elfogadhatóak
Visszautasítottak minden állami támogatást a Pjotr Iljics Csajkovszkijról, a nagy orosz zeneszerzőről tervezett életrajzi film alkotói, miután a kultúrpolitika jelezte, nem szeretné, ha a nagyszabású történelmi eposzban szó esne a zeneszerző homoszexualitásáról.
177   macskás • előzmény164 2013-09-01 13:52:01
Itt vagy?

Manfrédozhatunk egy jót!
176   Búbánat 2013-09-01 11:44:22
Holnap éjjel, az m1 csatornán.2013. szeptember 2. hétfő 01:25 - 03:04

MüpArt koncertek

"Csajkovszkij két arca"

„Hiperérzékenység és grandiozitás egyaránt jellemzőek voltak a 19. századi orosz zene legnagyobb alakjára, Csajkovszkijra. A zeneszerző két arcát egy-egy mű képviseli:

- az itáliai személyes élményeket feldolgozó végtelenül kifinomult vonósszerenád a Liszt Ferenc Kamarazenekar előadásában, illetve

- a Byron nyomán írott nagyromantikus Manfréd-szimfónia, amit a Kocsis Zoltán vezette Concerto Budapest szólaltat meg.” (2012. március 6. ,
Bartók Béla Nemzeti Hangversenyterem)
175   Búbánat 2013-06-04 10:58:21
Ma a Bartók Rádióban

19.35 – 22.15 Közvetítés a londoni Royal Operaházból

Csajkovszkij: Anyegin

Háromfelvonásos opera

Szövegét Alekszandr Puskin nyomán Pjotr Csajkovszkij és Konsztantyin Silovszkij írta

Vezényel: Robin Ticciati

Km. a Royal Operaház Ének- és Zenekara

Szereposztás:

Larina - Diana Montague (mezzoszoprán)
Tatjána - Krassimira Stoyanova (szoprán)
Olga - Elena Maximova (kontraalt)
Filipjevna - Kathleen Wilkinson (mezzoszoprán)
Anyegin - Simon Keenlyside (bariton)
Lenszkij - Pavol Breslik (tenor)
Gremin herceg - Peter Rose (basszus)
Kapitány - Michel de Souza (basszus)
Zareckij - Jihoon Kim (basszus)
Triquet, tanár - Christophe Mortagne (tenor)

(2013. február 16.)
174   Búbánat • előzmény172 2013-03-22 00:26:01
Késve kapcsoltam át a televíziós közvetítésre, az elejéről lemaradtam. Érdekelne, mi ment akkor az V. szimfónia előtt... az is másik darab volt a jelzetthez képest?
173   macskás • előzmény172 2013-03-22 00:06:18
Szóval átállítottam:)
172   macskás • előzmény171 2013-03-22 00:00:02
Nem hiszem. elrontottam a bet\ket
171   Búbánat • előzmény170 2013-03-21 23:53:47
Kiegészítésképpen: 2011. március 5-i koncert, Keller András vezényel.

Hátha, az V. után kerül adásba a Manfréd? A 0:40 órig még 55 perc hátra van.
170   macskás • előzmény169 2013-03-21 23:50:42
Nagyon szeretem a Manfréd-szimfóniát, különleges. Persze, az V. sem rossz.
169   Búbánat • előzmény168 2013-03-21 23:45:32
Ennyire lehet hinni a műsorújságokban előzetesen megadott programoknak...
168   macskás • előzmény166 2013-03-21 23:36:45
Asszem, ez ki fog maradni.
Az V. szimfóniát tolják, KA vezényel.
167   macskás • előzmény166 2013-03-21 22:58:46
OK.
Értekezzünk!
A Capriccióval úgyis adós vagy:)
166   Futott Még • előzmény165 2013-03-21 22:57:18
Na, nézd meg. Aztán értekezünk.
165   macskás • előzmény164 2013-03-21 22:48:25
Bocs, de rég volt a koncert, és azóta rengetegen voltam (nem csak CBP-n). Ami bennem megmaradt, az az egészre vonatkozik, biztos voltak nem kielégítő állások a tétel (II.)elején, meg a fák sem jók, pontatlanság, ilyenek, de összeségében nagyon tetszett. A koncepció - ahogy Kocsisnál általában - kirájság volt. A zenekar pedig lelkes, mit tagadjuk.
De biztos utána lehet keresni.
164   Futott Még • előzmény163 2013-03-21 22:17:21
Hát "szédületes" nem volt. II. tétel, fuvolák, klarinétok? Lehet, hogy a koncepció OK, de a megvalósítás?
163   macskás • előzmény162 2013-03-21 20:33:13
Fel tudja valaki venni a Kocsis-féle Manfrédot? Szédületes koncert volt!
162   Búbánat 2013-03-21 14:46:44
Ma éjjel a Duna TV-ben: 22.45 MüpArt classic

„Csajkovszkij két arca”

(110 perc))

Elhangzik:

- Csajkovszkij: Firenzei emlék (2011. április 16.)

- Manfréd-szimfónia, op. 58 (2012. március 6.)

Közreműködik: Rolla János, Liszt Ferenc Kamarazenekar, Kocsis Zoltán, Concerto Budapest.

„Hiperérzékenység és grandiozitás egyaránt jellemzőek voltak a 19. századi orosz zene legnagyobb alakjára, Csajkovszkijra. A zeneszerző két "arcát" egy-egy mű képviseli: az itáliai személyes élményeket feldolgozó végtelenül kifinomult vonósszerenád a Liszt Ferenc Kamarazenekar előadásában (Művészeti vezető: Rolla János), illetve a Byron nyomán írott nagyromantikus Manfréd-szimfónia, amit a Kocsis Zoltán vezette Concerto Budapest szólaltat meg.”

161   Haandel 2012-09-02 09:00:26
Tshaikovski: Jevgeni Onegin
2.9.2012 | 18:00 | YLE Ylen Klassinen (Web/Thor 0.8°W / Astra 4.8°E)

Galina Vishnevskaja, sopraano, Valentina Petrova, sopraano, Larisa Avdejeva, altto, Jevgenija Verbitskaja, mezzosopraano, Jevgeni Belov, baritoni, Sergei Lemeshev, tenori, ja Ivan Petrov, basso ym. sekä sekä Bolshoi-teatterin kuoro ja ork./ Boris Khaikin
(1955)
DVD
160   pszí 2010-12-23 17:54:06
Pjotr Iljics CSAJKOVSZKIJ (1840 - 1893)

III. szimfónia, D-dúr, Op. 29 (1875. VI. - VIII.)

1. Introduzione e Allegro. Moderato assai (Tempo di marcia funebre) (d-moll) — Allegro brillante (D-dúr)
2. Alla tedesca. Allegro moderato e semplice (B-dúr)
3. Andante. Andante elegiaco (d-moll)
4. Scherzo. Allegro vivo (h-moll)
5. Finale. Allegro con fuoco (Tempo di polacca) (D-dúr)

London Symphony Orchestra, Doráti Antal

Mercury CD | ADD Stereo | Rec.: 1965. VII. 26-30 | Studio

Csodálatos alkotás, lehengerlő előadásban, és a hangminőség is kiváló.
159   pszí 2010-11-22 22:12:03
Pjotr Iljics CSAJKOVSZKIJ (1840 - 1893)

hegedűverseny, D-dúr, Op. 35 (1878. III.)

1. Allegro moderato - Moderato assai (D-dúr)
2. Canzonetta. Andante (g-moll)
3. Finale. Allegro vivacissimo (D-dúr)

Hilary Hahn, Royal Liverpool Philharmonic Orchestra, Vasily Petrenko

DG CD | DDD Stereo | Rec.: 2008. XI. | Studio

Hilary Hahn Sibelius lemezét nagyon szeretem, nagyon eltalálja a versenymű hideg és rideggé fagyott- ugyanakkor rendkívül bensőséges és mély érzéseket közvetítő hegedűszólamának arányait. Esa-Pekka Salonen pedig lenyűgözően, elemien és könyörtelenül, bensőségesen és felkavaróan kíséri a szólóhangszert a Svéd Rádió Szimfonikus Zenekarának élén, fantasztikus lemez, kedvenc felvételem e remekműből. Ezért nagy reményekkel tettem fel a fiatal hölgy Csajkovszkij lemezét. Sajnos csalódnom kellett. Az nem is lenne baj, hogy nem olyan szenvedélyes és feszes a hegedűszólam, ahogyan azt megszoktuk, inkább melankolikusra és vallomásszerű, de rendkívül langyos és számított, unott és jellegtelen. Az sem lenne baj, hogy a zenekar sem olyan szenvedélyesen zengő, nem olyan temperamentumos, nem olyan bensőséges, nem olyan magával ragadó és nem olyan fényes, ahogyan megszoktuk. Bár nem Esa-Pekka Salonen vezényel, de meglepő, mintha szólista nélkül, egymás után sorban felennének véve a kíséret részletei. Kiábrándító.
158   sphynx 2010-11-01 09:30:44
Küldd el.
157   zalbarna • előzmény156 2010-11-01 09:25:53
privátban bárkinek elküldöm a költő nevét ( és a kapható kötet címét, mai magyar..)
156   zalbarna • előzmény154 2010-11-01 09:24:09
Ciao, phinky, megyek már...
155   nizajemon • előzmény153 2010-11-01 09:23:04
szép
154   sphynx • előzmény153 2010-11-01 09:17:51
Nagy költő vagy.
153   zalbarna • előzmény151 2010-11-01 08:27:02
Az őszinteség ideje

Végre a szél megkergeti a fákat
és összedől a nyár, e kártyavár.
Hegyek mögül vad fotográfiákat
hívnak elő a fellegek. Ma már
a Pilis is akárha Erdély volna,
Vagy utaznánk az esős Rodopén.
A szőlő roskadozik áthajolva
keresztfáján, mit elhagyott a fény.
Végre sötét jön, nedvesség, hideg.
Emberséges, mert őszinte idő.
Felfakadnak megtisztító vizek.
Ős burjánzásból bukkan ki a kő.
Szarvasnyomok vulkáni-gazdag tájon.
Túlérett bodza, som és berkenye.
Őszirózsák még innen a halálon,
mely immár viharok ígérete.
Kóbor herceg, te ősz! Bár hervadás,
elemek nyoma arcokon, határon,
távol-hangok a térben: – Indulás! –
Erős szívekkel, bátran és kopáron.
152   zalbarna • előzmény151 2010-11-01 08:26:44
Kösz, Misz- ter kúp..
151   Kúp Flóris • előzmény150 2010-11-01 03:31:54

Ma Pá-rizs-be köszöntöm az Őszt.
Ballagok tán a Szajna felé,
Oda az allék diadala
hullatva lábam elé.

Lesem a fák lombkoronáit
Vetkőznek búsan, bár zizegve –
s a fényben még estve van részük,
már - vágynak a föld melegre

Suttogó Ősz - Szent Mihály útján
a forgalmi káoszba ragadt!
Zümmögő kórusból - szabadság
- számomra csak ennyi maradt

Látványszüretből mit hozhatok
Pőre szőllő leng Ősz hűvösén,
Routamra hervadt köd borult,
Áll mondók - November én

150   Momo • előzmény145 2010-11-01 01:19:59
Áprily Lajos fordításában:

"Ősz leng a szellő hűvösében,
Ritkábban van részünk a fényben,
Kurtul a nap, zordul az ég,
A titkos erdő-sűrüség
Vetkőzik már búsan zizegve,
Hervadt mezőkre köd borul,
Kiáltó vadlúd-raj vonul
Délibáb vidékre, más vizekre,
Nehéz évszak jön, unalom,
November áll az udvaron."

149   zalbarna • előzmény148 2010-10-31 23:30:06
Istenem...
148   Momo • előzmény147 2010-10-31 22:34:31
most a betű tetszik, vagy a szöveg...? :-)))
147   zalbarna • előzmény146 2010-10-31 22:32:01
szépek ezek a betűk...
146   zalbarna • előzmény145 2010-10-31 22:19:13
Istenem, de szép..
145   IVA 2010-10-31 21:39:03
Nem Csajkovszkij, de szorosan kapcsolódik hozzá, és ő is megfestette. Éppen ma aktuális:

Уж небо осенью дышало,
Уж реже солнышко блистало,
Короче становился день,
Лесов таинственная сень
С печальным шумом обнажалась,
Ложился на поля туман,
Гусей крикливый караван
Тянулся к югу: приближалась
Довольно скучная пора;
Стоял ноябрь уж у двора.

(Из "Евгения Онегина" - A. C. Пушкин)
144   pszí 2010-10-27 22:48:26
Pjotr Iljics CSAJKOVSZKIJ (1840 - 1893)

II. szimfónia, c-moll, Op. 17 (Átdolgozott verzió, 1879. XII. - 1880. I. (Eredeti: 1872. VI. - XI.))

1. Andante sostenuto – Allegro comodo (c-moll)
2. Andante marciale quasi Moderato (Esz-dúr)
3. Scherzo. Allegro molto vivaceo (c-moll)
4. Finale. Moderato assai — Allegro vivo (C-dúr)

New York Philharmonic, Igor Sztravinszkij

NYP CD | AAD Mono | Rec.: 1940 | Studio
143   macskás • előzmény142 2010-06-14 00:38:07
Szia:)))
142   Hypo • előzmény138 2010-06-14 00:27:20
Nem tiltotta meg...
141   Haandel • előzmény140 2010-06-13 13:51:49
Eugene Onegin
140   Haandel • előzmény139 2010-06-13 13:50:23
Eugen Onegin von Peter Tschaikowsky
139   Haandel 2010-06-13 13:48:18

Sonntag, 13.06.10 um 20:05 Uhr | WDR 3 (Web/Astra)

Larina, Gutsbesitzerin, Anna Reynolds, Mezzosopran
Tatjana, ihre Tochter. Teresa Kubiak, Sopran
Olga, ihre Tochter, Julia Hamari, Mezzosopran
Filipjewna, Enid Hartle, Alt
Lenski, Stuart Burrows, Tenor
Eugen Onegin, Bernd Weikl, Bariton
Fürst Gremin, Nicolai Ghiaurov, Bass
Triquet, ein Franzose, Michel Sénéchal, Tenor
Hauptmann, William Mason, Bass
Saretzki, Sekundant, Richard van Allan, Bass
John Alldis Choir
Orchester des Royal Opera House Covent Garden
Leitung: Sir Georg Solti
138   Andris • előzmény137 2010-05-19 00:17:01
:D
Bruckner 1886-ban magas császári kitüntetést kapott, és szeptember 23-án magánkihallgatáson fogadta I. Ferenc József. A császár megkérdezte Brucknert, van-e valami kívánsága. Bruckner, aki, mint tudjuk, nem volt a szavak embere, így válaszolt (és szavait zamatos felső-ausztriai dialektusban kell elképzelnünk): "Felség, legkegyelmesebben megtiltaná Hanslicknak , hogy olyan rosszakat írjon rólam?"
137   Andris • előzmény135 2010-05-19 00:01:19
Nekem ez a Hanslick alapból nem szimpatikus, mert mindig osztotta Brucknert. Imádom Brahmsot, de nem csak az ő zenéje van a világon... Amúgy nemrég megjelent magyarul egy könyve (A zenei szép), ez a fenti dolgoktól függetlenül biztos érdekes olasmány.
136   macskás • előzmény133 2010-05-16 21:49:35
és melyik hangszeren?
135   Momo von Hofmannsthal 2010-05-16 21:35:58
na, ide is beteszem, mivel nagyon tanulságosnak találom:


"Vannak festmények, amelyek szemlélése során az ember bűzt lát. Csajkovszkij hegedűversenye példája annak, hogy létezik zene, amelynek hallatára az ember bűzt hall."


Eduard Hanslick, zenekritikusHiába no, a szakember, az szakember. :-))))
134   Sipi • előzmény133 2010-05-16 21:32:29
Boldogok a tudatlanok... Ezt most magamra értem, aki ilyen problémákkal nem szembesül, mert semmilyen hangszeren nem játszik és kottát sem tud olvasni. Nekem csak élvezni kell.
133   WiseGentleman • előzmény132 2010-05-16 21:24:04
Hallgatni fantasztikus, csak lejátszani igazi kihívás, különösen az utolsó tételt (hetedik-nyolcadik fekvés) :).
132   pszí 2010-05-16 19:54:58
Pjotr Iljics CSAJKOVSZKIJ (1840 - 1893)

V. szimfónia, e-moll, Op. 64 (1888. V. - VIII.)

1. Andante—Allegro con anima (e-moll)
2. Andante cantabile con alcuna licenza (D-dúr)
3. Valse. Allegro moderato (A-dúr)
4. Finale. Andante maestoso–Allegro vivace (E-dúr)

Leningrádi Filharmonikus Zenekar, Jevgenyij Mravinszkij

Warner/Erato CD | DDD Stereo | Rec.: 1983. III. 19 | Live

Ez a szimfónia... ez...
131   nibelung 2010-05-11 11:54:24
Te is fiam B?
130   macskás • előzmény129 2010-05-11 10:36:27
Brahms és a Csajkovics-zgv miatt:)
129   nibelung • előzmény128 2010-05-11 06:33:15
Miért köszörülöd a torkod? :-)
128   macskás 2010-05-11 00:04:52
Hmmm...
127   nibelung 2010-05-10 18:01:26
tartom
126   nibelung • előzmény124 2010-05-10 18:00:46
Én "csak" a legjobb zongoraversenynek.
125   pszí • előzmény119 2010-05-10 17:56:51
Arról se feledkezzünk meg, hogy ezen a napon volt Brahms születésének is évfordulója (177.).
124   pszí • előzmény122 2010-05-10 17:54:51
Nem, nem neheztelek.

Egyetértek.

Természetesen, attól még Csajkovszkij b-moll zongoraversenye is egyfajta csúcsot képvisel a műfajban, de Brahms műve sokkal érettebb, mélyebb, személyesebb. A B-dúr zongoraversenyt tartom a szerző főművének, szinte rögeszmém ez a versenymű. Számomra a három legfontosabb zenemű egyike.
123   nibelung 2010-05-07 23:18:52
mindig
122   nibelung • előzmény118 2010-05-07 23:18:02
Nos pszí, mi a véleményed? Avagy még mingig neheztelsz?
121   Hangyász • előzmény120 2010-05-07 12:03:18
A Brahms II sokkal érettebb mű.
120   nibelung 2010-05-07 11:24:15
Melyik a szebb a Csajkovszkij I, vagy a Brahms II? Én Brahmsra szavazok.
119   IVA 2010-05-07 02:09:30
A Google alkalmi logóval tiszteleg - és hívja fel minden használójának figyelmét - ma: a zeneszerző-óriás születésének 170. évfordulóján.
118   pszí • előzmény117 2010-03-09 23:10:56
9
117   macskás • előzmény114 2010-03-09 21:02:06
Hány perces a III. tétel?
116   Sipi • előzmény113 2010-03-09 20:41:29
A 4. nekem is nagy kedvenc, talán azért is, mert azt ismertem először (különösen az utolsó tétel vége tetszik, ahol szinte már kontrollálatlan a zenekar tombolása). Legjobban Mengelberg és Paul Kletzki felvétele tetszik belőle (Furtwänglert sajnos nem hallottam még). De jók a többiek is: Karajan, Beecham, vagy például Fischer Iván felvétele (egy szép Rómeó és Júlia nyitánnyal).
115   pszí 2010-03-09 20:22:42
Pjotr Iljics CSAJKOVSZKIJ (1840 - 1893)

I. zongoraverseny, b-moll, Op. 23 (Eredeti verzió, 1874. XI. - 1875. II.)

1. Allegro non troppo e molto maestoso (Desz-dúr) — Allegro con spirito (B-dúr)
2. Andantino semplice — Prestissimo (Desz-dúr)
3. Allegro con fuoco (B-dúr)

Jerome Lowenthal, London Symphony Orchestra, Sergiu Comissiona

Bridge 9301 A, CD | DDD Stereo | Rec.: 1989. V. 31, VI. 1 | Studio
114   pszí 2010-03-09 15:36:20
Pjotr Iljics CSAJKOVSZKIJ (1840 - 1893)

VI. szimfónia, h-moll, Op. 74 (1893. II. - VIII.)

1. Adagio—Allegro non troppo (h-moll)
2. Allegro con grazia (D-dúr)
3. Allegro molto vivace (G-dúr)
4. Adagio lamentoso (h-moll)

New York Philharmonic, Lorin Maazel

DG CD | DDD Stereo | Rec.: 2007. X. | Live

A Mester utolsó nagy szimfonikus alkotása, méltó lezárása az életműnek. Megdöbbentő, hogy Csajkovszkij mennyire személyes tud lenni, hogy milyen kölcsönhatásban van a szubjektív tartalom és műveinek struktúrája - ezek szinte egymásra hatva alakítják egymást, páratlan. Erre egyébként, legszebb példa a csodálatos V. szimfónia.
113   Andris • előzmény112 2010-02-10 00:16:49
Nekem mai napig a 4. a kedvencem (igaz, az első 3-at nem ismerem, csak az elsőt hallottam egyszer).
112   pszí 2010-02-09 17:16:33
Pjotr Iljics CSAJKOVSZKIJ (1840 - 1893)

V. szimfónia, e-moll, Op. 64 (1888. V. - VIII.)

1. Andante—Allegro con anima (e-moll)
2. Andante cantabile con alcuna licenza (D-dúr)
3. Valse. Allegro moderato (A-dúr)
4. Finale. Andante maestoso–Allegro vivace (E-dúr)

New York Philharmonic, Leonard Bernstein

Sony CD | ADD Stereo | Rel.: 2003 | Studio

Ez a csodálatos remekmű megunhatatlan, ámulatba ejtő - sokadszorra is.
111   macskás 2010-02-02 16:44:48
111
110   pszí 2010-02-02 13:44:52
Pjotr Iljics CSAJKOVSZKIJ (1840 - 1893)

hegedűverseny, D-dúr, Op. 35 (1878. III.)

1. Allegro moderato—Moderato assai (D-dúr)
2. Canzonetta. Andante (g-moll)
3. Finale. Allegro vivacissimo (D-dúr)


IV. szimfónia, f-moll, Op. 36 (1877. III. - XII.)

1. Andante sostenuto — Moderato con anima (f-moll)
2. Andantino in modo di canzona (b-moll)
3. Scherzo. Pizzicato ostinato. Allegro (F-dúr)
4. Finale. Allegro con fuoco (F-dúr)

Pinchas Zukerman (hegedű), A Bajor Rádió Szimfonikus Zenekara, Rafael KUBELÍK

Audite CD | ADD Stereo | Rec.: 1969. IV. 24 | Live
109   sphynx 2010-02-01 19:05:01
Diótörő (részletek), 1812 nyitány, Szláv induló
Reiner, Chicago SO
108   pszí 2010-02-01 18:59:44
Pjotr Iljics CSAJKOVSZKIJ (1840 - 1893)

III. szimfónia, D-dúr, Op. 29 (1875. VI. - VIII.)

1. Introduzione e Allegro. Moderato assai (Tempo di marcia funebre) (d-moll) — Allegro brillante (D-dúr)
2. Alla tedesca. Allegro moderato e semplice (B-dúr)
3. Andante. Andante elegiaco (d-moll)
4. Scherzo. Allegro vivo (h-moll)
5. Finale. Allegro con fuoco (Tempo di polacca) (D-dúr)

Oslo Philharmonic Orchestra, Mariss Jansons

Chandos CD | DDD Stereo 96 kHz 24 Bit | Rec.: 1986. I. 31., II. 1 | Studio
107   Steff • előzmény106 2010-01-30 19:38:38
Annyira azért nem vagyok megveszve érte.
106   WiseGentleman • előzmény105 2010-01-30 10:51:36
Erről a CD-ről van szó? Mert ez megvehető, kis utánajárás (öngondoskodás) kérdése...
105   Steff • előzmény102 2010-01-30 10:47:27
Ez a lemez engem is érdekelt (a Debussy: Képek miatt is), de mire megvettem volna, törölték a katalógusból, mással meg nem szoktam próbálkozni.
104   macskás • előzmény103 2010-01-29 18:33:17
JÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓ!!!
103   pszí 2010-01-29 13:34:33
Pjotr Iljics CSAJKOVSZKIJ (1840 - 1893)

Rómeó és Júlia nyitány - szimfonikus fantázia (Eredeti verzió, 1869. X. - XI.)

Andante non troppo — Allegro giusto (h-moll)

II. szimfónia, c-moll, Op. 17 (Eredeti verzió, 1872. VI. - XI.)

1. Andante sostenuto – Allegro comodo (c-moll)
2. Andante marciale quasi Moderato (Esz-dúr)
3. Scherzo. Allegro molto vivaceo (c-moll)
4. Finale. Moderato assai — Allegro vivo (C-dúr)

London Symphony Orchestra, Geoffrey Simon

Chandos CD | DDD Stereo 96 kHz 24 Bit | Rec.: 1981 & 1982 | Studio
102   pszí 2010-01-27 16:14:29
Pjotr Iljics CSAJKOVSZKIJ (1840 - 1893)

I. szimfónia, g-moll, Op. 13 (1866. III. - 1868. II.)

1. Daydreams of a Winter Journey. Allegro tranquillo (g-moll)
2. Land of Gloom, Land of Mist. Adagio cantabile, ma non tanto (Esz-dúr)
3. Scherzo. Allegro scherzando giocoso (c-moll)
4. Finale. Andante lugubre (g-moll) — Allegro moderato (G-dúr)

Boston Symphony Orchestra, Michael Tilson Thomas

DG CD | ADD Stereo 44 kHz 16 Bit | Rec.: 1970. III. | Studio

Nagyon szép, élvezetes előadás. Sokkal több van ebben a szimfóniában, mint sokan gondolnák. Érdemes összehasonlítani a kései, nagy szimfonikus alkotásokkal, tanulságos.
101   pszí 2010-01-26 11:38:57
Pjotr Iljics CSAJKOVSZKIJ (1840 - 1893)

I. vonósnégyes, D-dúr, Op. 11 (1871. II.)

1. Moderato e semplice (D-dúr)
2. Andante cantabile (B-dúr)
3. Scherzo. Allegro non tanto e con fuoco (d-moll)
4. Finale. Allegro giusto (D-dúr)

Emerson String Quartet

DG CD | DDD Stereo | 1984. IV. | Studio
100   pszí 2009-12-23 19:59:15
Pjotr Iljics CSAJKOVSZKIJ (1840 - 1893)

Manfred szimfónia, h-moll, Op. 58 (1885. V. - IX.)

1. Lento lugubure (h-moll)
2. Vivace con spirito (h-moll)
3. Pastorale. Andante con moto (G-dúr)
4. Allegro con fuoco (h-moll - H-dúr)

Russian National Orchestra, Mikhail Pletnev

DG CD | DDD Stereo 44 kHz 24 Bit | 1993. XI. | Studio

Ez egy igazi zeneszerzés-technikai remekmű. Mondjuk, ez nem meglepő, és az 1890-es évekre Csajkovszkijnak egyszerűen megszűntek a korlátai, amit maga is részletesen elemez (a Diótörő komponálása előtt ír erről).
  
Műsorajánló
Mai ajánlat:
17:00 : Budapest
Müpa, Üvegterem

Miranda Liu (hegedű), Kiss Gergely (gordonka), Kiss Gyula, Nagy Míra (
zongora)
"Hangulatkoncert"
HAYDN: D-dúr gordonkaverseny, Hob. VIIb:2 - I. tétel
HAYDN: fisz-moll zongoratrió, Hob. XV:26
HAYDN: D-dúr zongoratrió, Hob. XV:24

19:00 : Budapest
Óbudai Társaskör

Soltész Ágnes, Kovács Judit, Fahidi Patrícia (hegedű), Rácz János, Kunszeri Márta (fuvola), Kökényessy Zoltán (brácsa), Magyar Gábor (cselló), Váray Rita (zongora)
Budapesti Filharmóniai Társaság Zenekara
Az est házigazdája: Tóth Endre, zenetörténész
KOVÁCS ZOLTÁN: Amisz és Amil – két fuvolára
SCHUMANN: Gyermekjelenetek (Benjamin Godard átirata) Op. 15.
SCHNITTKE: Moz-Art duó 2 hegedűre
VAJDA JÁNOS: Musica sull’ acqua – zongoraötös (2015)
MOZART: D-dúr fuvolanégyes

19:30 : Budapest
Zeneakadémia, Nagyterem

Vigh Andrea (hárfa)
Budapesti Vonósok (koncertmester: Pilz János, művészeti vezető: Botvay Károly)
Fuvolán közreműködik és vezényel: Drahos Béla
MOZART: 1. (G-dúr) fuvolaverseny, K. 313
MOZART: 2. (D-dúr) fuvolaverseny, K. 314
MOZART: C-dúr fuvola-hárfa kettősverseny, K. 299
MOZART: C-dúr andante, K. 315

19:30 : Budapest
Bartók Béla Nemzeti Hangversenyterem

Rohmann Ditta (cselló), Binder Károly (zongora)
Budafoki Dohnányi Zenekar
Vezényel: Hollerung Gábor
a Magyar Táncművészeti Egyetem hallgatói
koreográfus: Feledi János
CAFe Budapest
VAJDA JÁNOS: Csellóverseny
SZENTPÁLI ROLAND: Orfeusz-balett - ősbemutató
BINDER KÁROLY: Zongoraverseny - ősbemutató
A mai nap
elhunyt:
1837 • Johann Nepomuk Hummel, zeneszerző (sz. 1778)
1849 • Frédéric Chopin, zeneszerző (sz. 1810)