vissza a cimoldalra
2017-10-21
részletes keresés    Café Momus on Facebook rss
Bejelentkezés
Név
Jelszó
Regisztráció
Legfrissebb fórumaink
Társművészetek (1213)
Mi újság a Magyar Állami Operaházban? (59900)
Kedvenc előadók (2813)
Nemzeti Hangversenyterem - és más helyszínek (3847)
Haladjunk tovább... (205)
Momus társalgó (6052)
Milyen zenét hallgatsz most? (24975)
A komolyzene jelene és jövője Magyarországon (2273)
Kedvenc művek (141)
Kedvenc felvételek (148)

Olvasói levelek (11180)
A csapos közbeszól (94)

Erkel Színház (8367)
Magyar Televízió opera-, balett- és operett közvetítései - hazai produkciók (1122)
Udvardy Tibor (167)
Bartók Béla szellemisége (214)
A magyar zenei élet elfeledett vagy kevéssé ismert művészei (300)
Élő közvetítések (6644)
Lisztről emelkedetten (849)
Operett a magyar rádióban (1949-1990) (2364)
Franz Schmidt (2923)
Edita Gruberova (3020)
Wagner-felvételek (257)
Kemény Egon zeneszerző (Wien, 1905 - Budapest, 1969) (1115)
Balett-, és Táncművészet (5406)
Lehár Ferenc (578)
Jonas Kaufmann (2132)
Pantheon (2104)

Fórumok teljes listája
Impresszum

megjelenteti:
Café Momus Egyesület
adószám:
18240531-1-43

apróhirdetés feladása:

Fórum - Bartók Béla szellemisége (Búbánat, 2004-12-27 13:06:01)

   
213   Búbánat 2017-10-20 17:53:21

Film Színház Muzsika

1961. december 29./52. szám

Bartók, opus 15., ..

"A Rádióban érdekes és  eddig ismeretlen Bartók-műről készült felvitel a  minap.  Bartók Béla 1915-ben  február és augusztus  között az  öt  Ady- dallal  körülbelül egyidőben öt más dalt  is írt, - ismeretlen szerző verseire.
Bartók  e kompozícióját  az opus  15 jelzéssel látta  el. Egy ideig nem akarta  a  dalokat a  nyilvánosság  elé  bocsátani, mert  a  dalok  szövegét  nem érezte teljesen megfelelőnek. A  dalokat  Berlinben  és  Bécsben 1919 februárjában  -  a szerző  engedélyével  —  műsorra  tűzték,  de  a  bemutatókra nem  került  sor. A dalok zongorakíséretes  formában a közelmúltban  napvilágot  láttak az  Universal  vállalat  kiadásában.  Ebből  Kodály Zoltán zenekari  változatot  komponált. A zenekarkíséretes dalokból stúdiófelvétel  készült  a  Rádiózenekar  közreműködésével és  Lehel György  vezényletével.  Az öt dalt Andor Éva énekli.
A külföldi kiadáshoz  Waldbauer Iván előszót  irt, amelyben  hangoztatja,  hogy  a  dalok  eddig  még  semmiféle formában  sem  kerültek  nyilvánosságra.   Találgatásba bocsátkozik  az  ismeretlen  dalszövegíró felől is, — ezek azonban  Kodály  Zoltán,  valamint  Denijs Dille  professzor,  Bartók-kutató  szerint  — nem helytállóak.  Annyi bizonyos, hogy  Bartók  maga  sohasem volt  hajlandó  a  költő személyét  felfedni."
 

Bartók Béla: Öt dal - Op.15.

1. Tavasz - Az én szerelmem

2. Nyár – Szomjasan vágyva

3. A vágyak éjjele

4. Tél - Színes álomban

5. Ősz - Itt lent a völgyben

 

212   Ardelao 2017-10-20 16:13:12

Egy ismeretlen Bartók-levél

A Fővárosi Levéltárban őrizzük és gondozzuk, sok egyéb fővárosi intézmény iratanyaga mellett, a volt Budapest Székesfővárosi Iskolán kívüli Népművelési Bizottság iratait. Ez utóbbi iratok körött, azok rendszerezése során, bukkantunk rá az alább következő Bartók-levélre, amelyben, mint egy csepp vizében a tenger, tükröződik Bartók Béla egyéniségének egyik legtiszteletreméltóbb vonása: megalkuvást nem Ismerő elvhűsége.

A levelét Novágh Gyulának, a Népművelési Bizottság igazgatójának írja 1938. március 27-én, „az egyre fokozódó krízis” idején.

Nekünk, budapestieknek, különösen azért becses ez a levél, mert arról tanúskodik, hogy a Zeneművészeti Főiskola egykori neves tanárának tengernyi teendője mellett a fővárosi népművelésre is jutott ideje, gondja s ereje.
A Bartók-levél magyarázatra nem szorul, önmagáéit beszél. Hogy a „Budapest" a levél mellett fekvő Novágh-választ is közli az alábbiakban, a Bartók-kutatást kívánja támogatni, illetve még jobban megvilágítani azt, ami Bartók levelében csak utalásként áll.
Íme, a levelek betűhíven:

Budapest, 1938. március 27. II. Csalán út 29.

Méltóságos
Novágh Gyula Igazgató Úrnak

Igen tisztelt Igazgató Úr!

Csak most értesülök némi csodálkozással, hogy A Zene legutolsó számában visszatértek egy ügyemre, amelyet 1907 nov.-i, a Pesti Naplóban közölt nyilatkozatommal, joggal lezártnak tekinthettünk. Most újra közölték azt a nyilatkozatomat, azzal a téves megtoldással, hogy én azt német közegeknek tettem vagy küldtem. Nagyon leköteleznének a Zene legközelebbi számában annak a közlésével, hogy én mind e mai napig, vagyis 1938. március huszonhetedikéig soha semmiféle nyilatkozatot német közegek számára nem tettem, nekik ilyet nem küldtem.

Ami a juryben való részvételemet illeti, legnagyobb sajnálatomra, mostantól fogva már nem vállalhatok ilyen munkát. Az egyre fokozódó krízis olyan problémák elé állít, amelyeknek megoldására minden időmre, minden erőmre és minden energiámra az utolsó cseppig szükségem van.
Kiváló tisztelettel igaz híve

Bartók Béla

*

Novágh Gyula válasza:

Méltóságos Uram!

Folyó évi március hó 27-én kelt nb levelét megkaptam.

Engedje meg Méltóságos Uram, hogy válaszomat azzal kezdjem, hogy a Zene című folyóirat kiadásában már nem vesz részt a Bizottság, amennyiben azt 1938. január 1-től a Fővárosi Zenekar vette át, és a szerkesztést Dr. Horusitzky Zoltán felsőbb zeneiskolai tanárra bízta. Ennek megfelelően szíves sorait eljuttattam Dr. Horusitzky Zoltán tanár úrhoz azzal a kérésemmel, hogy a Zene c. folyóirat következő, 12. számában a Méltóságod által kívánt helyreigazító közlés megjelenjék.

Az Országos Liszt Ferenc Társaság által kiirt pályázat bíráló bizottsági tagságáról való lemondását őszinte sajnálattal tudomásul vettem, kérve azonban Méltóságodat, hogy szíves támogatását a jövőre fenntartani méltóztassék.
Őszinte nagyrabecsüléssel

Novágh Gyula, igazgató, a fővárosi népművelés vezetője.

Méltóságos Bartók Béla úrnak a Zeneművészet Főiskola tanára
Budapest II. Csalán u. 29.

A levelekhez mindössze annyit fűzünk hozzá, hogy a Zene 12. számában Bartók nyilatkozatával kapcsolatban semminemű közlés nem történt. Egyébként hozzánk Bartók Béla egész élete és munkássága minden közlésnél érthetőbben és ékesebben beszél.

Baraczka István

211   Ardelao • előzmény210 2017-10-20 00:44:30

Bartók-siker Bécsben

A Zenebarátok Egyesületének hangversenyén Oswald Kabasta (1896-1946, megj., A.) vezénylete mellett most játszották először Ausztriában Bartók Béla új zenekari művét, amelyet a szerző vonós-hangszerekre, celestára és ütőhangszerekre írt. Az osztrák sajtó az est szenzációjának nevezi Bartók művét s a lapok egyöntetűen érdekesnek, eredetinek, szokatlannak és mégis hatásosnak találják Bartók elgondolásait és megoldásait.

ESTI KURIR, 1938. január 16. (15. Évfolyam, 12. szám)

210   Ardelao • előzmény209 2017-10-19 00:31:19

Bartók Béla 2500 tót népdalért perli a Maticát!
Itthon adják ki a tót dalokat is?

— A 8 Órai Újság tudósítása —

Ódon fonográf fölé hajolva találjuk Bartók Bélát az Akadémia egyik kis üléstermében, amelynek fél-kőralakú asztalán szanaszét hevernek a kotta kéziratok. A magyar dal nagy mestere az asztal szélén ül, sebesen rója egy üres kottalapra a hangjegyeket, miközben az ócska Edison gép tűje alig hallható hangokat csal ki a forgó hengerből. A laikus fül számára nem egyéb halk zörejnél a gépből kiszűrődő hang s persze, hogy meglepő, amikor a fehérhajú mester lelkesen, csillogó szemmel magyarázza:
— „Egy tót asszony énekel. Évekkel ezelőtt készült helyszíni felvétel, éppen most kottázom le a dallamát.”  ...

Meglepi őt az újságíró látogatása.
— „Csak nem valami botrány megint?”  - kérdi szinte aggódva, s szinte mentegetőző mosollyal teszi hozzá:— „Mert, tudja, nem szeretek ilyen dolgokban nyilatkozni, de meg nem is tudok semmiről.”

Megnyugtatjuk, hogy - ilyesmiről szó sincs, s a hengerre mutatunk, jelezve, hogy éppen estekről a tót népdalokról van szó. Egy prágai lap megírta, hogy Bartók Béla perrel fenyegeti a Matica Slovenská tót kultúregyesületet, amelytől visszaköveteli azt a hatalmas tót népdalgyűjteményt, amelyet Bartók évek hosszú és fáradtságos munkájával gyűjtött össze, s amelynek kiadására az egyesület záros határidőre kötelezettséget vállalt, de ennek mindmáig nem tett eleget.  

„Kénytelen leszek perelni" 

— „Ez igaz,” — jegyzi meg Bartók – „de a tudósítás téved abban, hogy én pályázat alapján nyertem volna el ezt a megbízást. Nem pályázat, hanem szerződés történt köztem és a Matica között, amely az általam összegyűjtött mintegy 2500 tót népdalból álló gyűjtemény kiadását vállalta — öt éven belül. Ez 15 évvel ezelőtt történt, de a kiadás máig sem jelent meg, mert a Maticának az anyag átvizsgálására és sajtó alá rendezésére, állítólag nem volt elég szakembere. Hosszú ideig is vártam arra, hogy a zene kultúrális szempontból rendkívül értékes anyagot visszakapjam, s ha ezt nem érem el békés úton, akkor valóban kénytelen leszek perelni.”

22.000 népdal

A professzor-művész az asztalon heverő kottajegyekre mutat:

— „Nehogy azt higgye, hogy anyagi szempontok vezérelnek. Hosszú évek óta foglalkozom a népdalmotívumok összehasonlító gyűjtésével s „A magyar nép és a szomszéd népek népzenéje“ című munkámban kifejtettem, miért fontos és értékes ez a munka zenetörténeti szempontból. Főleg a magyar, a tót és az oláh dalokat gyűjtöttem össze. Mintegy 12.000 magyar és közel 10.000 tót dalról van szó. A magyar dalok kiadását az Akadémia vállalta és én a kultuszminisztérium megbízásából már harmadik éve itt dolgozom, hogy a felgyülemlett hatalmas népdalanyagot sajtó alá rendezzem. E dalok kiadásánál, amely szintén nagy nehézségekkel jár, feltétlenül szükségünk van a Maticának átadott gyűjteményre is, hiszen az összehasonlító munkánál elkerülhetetlen a tót dallamokra való hivatkozás. Szívesebben vettem volna, ha ez a tót dalgyűjtemény nálunk, Magyarországon kerül kiadásra, de erre akkor nem volt pénzünk s örülnöm kellett, hogy a Matica ezt vállalta. Valami kis tiszteletdíjat akkoriban fizettek, de ez távolról sincs arányban az én többéves nehéz munkámmal.”

— „Most sem pénzt akarok, — teszi hozzá szelíden, — hanem a gyűjtemény anyagát akarom visszakapni, amihez a szerződés szerint jogom van. A főcélom az, hogy együtt legyen a tudományos anyag, s hogy az kiadásra kerüljön. A magyar gyűjteményen már három év óta dolgozunk Kodály Zoltánnal, ő a lakásán, én itt. Most már az előkészítő munka végén tartunk, s most következik a tulajdonképpeni sajtó alá rendezés. Eddig csak korrigáltuk és összeszedtük az anyagot.”

Dr. Csák Zoltán

8 ÓRAI ÚJSÁG, 1937. november 26. (23. Évfolyam, 269. szám)

209   Ardelao • előzmény208 2017-10-18 12:09:02

Bartók Béla: Rapszódia zongorára és zenekarra.

Három ütemes zenekari bevezetés után a zongora intonál egy nagyon határozott ritmusú témát, melyet a zenekari bevezetéssel együtt periodizálva ismétel meg a szerző. A zenekari bevezető-motívumból bontakozik ki a főtéma. Egy oktáv-futamos átvezető rész készíti elő az epizód-témát, ebben a fúvók imitálva lépnek be egymás után. A főtéma futólagos érintése után ismét egy új témacsoport jelentkezik a zenekarban. Ezt a zongora megismétli, majd érdekesen továbbszövi. A tempó mindig élénkebb lesz. A zongora tizenhatod figurái színesen fonják körül a zenekar különféle hangszerein jelentkező népi tánc-témát. Midőn a zenekar tuttija is átveszi a dallamot, hirtelen felcsillan a bevezetés adagiójának jellegzetes motívuma. A kürt és a szóló-zongora duójával végződik halk D-dúrban kicsendülve a formaképzésben is bravúrosan felépített mű.
Előadja: Bartók Béla.

A ZENE, 1937. október 15. (XIX. Évfolyam, 1. sz.)

*

Világraszóló sikere volt Bartóknak Párisban

Párisi tudósítónk írja:

Döntő sikerrel mutatta be tegnap este a Salle Gaveban a Société Philharmonique zenekara Bartók Béla vonós-zenekarra, ütőhangszerekre és hárfára írott művét. A nagyszámú közönség lélegzetvisszafojtva hallgatta a zseniális magyar mester merész művét. Végül percekig tombolva ünnepelték a nagyszerű zenekart és a vezénylő Sacher bázeli karmestert, aki a tavalyi bázeli ősbemutatót is dirigálta.

Bartóknak ez a műve Budapesten még nem került előadásra. Szeptemberben a velencei Biennale zenei ünnepségein valamennyi munka fölött diadalt aratott. A párisi közönség és kritika szerint a bemutatott kompozíció nemcsak Bartók legtökéletesebb műve, de a háború utáni művészet legnagyobb zenekari remeke. (K. A.)

8 ÓRAI ÚJSÁG, 1937. november 12. (23. Évfolyam, 297. szám)

208   Ardelao 2017-10-17 11:37:36

Bartók Béla: «Magyar parasztdalok.»
1. Ballada. 2. Magyar népi táncok.

Népdal gyűjtemény, ének témáit dolgozza fel Bartók e két színes orkeszter- darabjában. A ballada hétnegyedes dallal indul, variációi egymásba kapcsolódnak. Érdekes az a felfokozás, melynél puzónok intonálják a témát a vonósok megszakított tremolói és a fafúvók diatonikus futamai közben.
A táncok témáját előbb a vonósok unisonojában halljuk, később a fafúvókban, majd a zenekar tuttijában. Egy másik téma jelenik most meg az oboa és fagót szólamában, majd szinkópás orgonapont fölött a hegedűkben, mialatt a fuvolák és klarinétok tizenhatod figurákkal fonják körül. Az előbbi tánctémát intonálja az oboa, utána ismét az egész zenekar felel rá. Kissé szlávos a nagyon sikerült dór-téma: előbb a hegedűkben, majd a vonósokban és a fúvók figuráit unisonojában. Szellemes a 3/4 és 2/4 váltakozáson felépített téma, előbb az angolkürtben, aztán a fuvola és basszusklarinét unisonojában. Dudával kísért tánc hatását kelti a B orgonaponton felépített 2/4-es tánc (allegro), ennek tematikus anyaga szolgáltatta a hatásos kódát is.

A ZENE, 1937. április 1. (XVIII. Évfolyam, 11-12. szám)

*

A Zeneszerzők Nemzetközi Együttműködésének Állandó Tanácsa, az idén Drezdában tartja üléseit. A szász fővárosban ebből az alkalomból május 22—30-ig nagyszabású nemzetközi zenei ünnepet rendeznek. A zenei hét műsorán csak egyetlenegy magyar zeneszerző szerepel: Bartók Béla, akinek negyedik vonósnégyesét adják elő.

*

Bartók új műveit mutatták be az «Éneklő Ifjúság» nagysikerű hangversenyén. A kitűnő mester eredeti elgondolású, a szabad természet, a tisztaság és a falu varázsát emlékezetünkbe idéző újszerű technikával komponált frappáns kórusait a kitűnően iskolázott együttesek meglepő pontossággal és lendülettel adták elő. A közönség egész este lelkesen ünnepelte az ifjúsági énekkultúra kitűnő bajnokait, valamint magát Bartók Bélát, aki «Mikrokozmosz» című gyermekdarabjait maga szólaltatta meg saját egyéni utolérhetetlen művészetével.

A ZENE, 1937. június 1. (XVIII. Évfolyam, 13-14. szám)
*

207   Búbánat 2017-10-16 17:50:34

Az Opera.hu oldalról

Bartók TáncTriptichon az M5 HD műsorán október 16-án

2017. október 16-án (hétfőn) 22:15-től látható felvételről a Bartók TáncTriptichon című produkció az M5 HD műsorán, melyet idén májusban mutatott be az Opera.

Az opera Magyar Évadának keretében, Bartók Béla A fából faragott királyfi című művének 100. évfordulója alkalmából Frenák Pál, a kortárs tánc világhírű koreográfusa, teljesen új alkotásban állította színpadra a művet, melyben a Compagnie Pal Frenak kortárs táncosai és a Magyar Nemzeti Balett együttese együtt dolgoztak. 

Bartók TáncTriptichon című esten Seregi László A csodálatos mandarinra készített koreográfiájának felújítása, valamint egy szintén a Magyar Évad inspirációjára készült, a néptánc és a balett technikáit ötvöző Táncszvit-koreográfia szerepelt Juhász Zsolttól. Bartók népzenei ihletettségű művét a Duna Művészegyüttes és a Magyar Nemzeti Balett művészei közösen keltették életre.

A felvétel a 2017. május 28-i bemutatón készült az Operaházban. Az előadás karmestere: Kovács János.

Szereposztások:

A fából faragott királyfi

Királykisasszony – Vasas Erika, Esterházy Fanni, Rohonczi Viktória, Tokai Rita
Királyfi – Feicht Zoltán, Dmitry Timofeev, Holoda Péter, Maurer Milán, Morvai Kristóf
Fából faragott – Esterházy Fanni, Holoda Péter, Halász Gábor, Keresztes Patrik, Maurer Milán, Vasas Erika, Ricardo Vila Manzanares
Tündér – Frenák Pál, Holoda Péter, Maurer Milán
Erdő / Patak – Feicht Zoltán, Frenák Pál, Halász Gábor, Holoda Péter, Keresztes Patrik, Maurer Milán, Morvai Kristóf, Dmitry Timofeev, Ricardo Vila Manzanares

Szöveg: Balázs Béla

Koreográfia: Frenák Pál

Díszlet: paradigma:ariadné

Jelmez: Frenák Pál, Zalai-Ruzsics Boglárka

Dramaturg: Péter Márta

 

A csodálatos mandarin

A mandarin – Bajári Levente
A lány – Kozmér Alexandra
A fiatal diák – Balázsi Gergő Ármin
Az öreg gavallér – Alekszandr Komarov
Három csavargó – Szegő András, Szakács Attila, Vladyslav Melnyk

Librettó: Lengyel Menyhért

Koreográfia, jelmez: Seregi László;

Díszlet: Forray Gábor

 

Táncszvit

Duna Művészegyüttes

Szóló – Bajári Levente, Radina Dace

Koreográfia: Juhász Zsolt

Díszlet: Túri Erzsébet

Jelmez: Furik Rita

Világítás: Lendvai Károly

206   Ardelao 2017-10-16 16:37:40

Bartók Béla és Bartók Péter 1929-ben

Ritka felvétel: Bartók Béla és Bartók Péter 1929-ben

205   Ardelao • előzmény204 2017-10-15 16:41:51

Az ankarai új török zeneiskola három tanfolyamra tagolódik. Drámai zenére, drámai művészetre (!) és hangszeres tanfolyamra. A konzervatórium azt a célt tűzte ki, hogy nemzeti török zenét teremtsen meg a népzene alapján. A népdalok gyűjtésében a közoktatásügyi miniszter meghívására Bartók Béla is részt vesz.

A ZENE, 1937. január 2. (XVIII. Évfolyam, 6. szám)

*

Bartók Béla Baden-Badeni nemzetközi zeneversenyen

Berlini tudósítónk jelenti: Március 18 — 21-ig rendezik Németországban a Baden-Badeni nemzetközi zeneversenyt. A programon kizárólag a világ jelenkori zene- költészetét mutatják be, így akarnak érdekes összehasonlításokat tenni a különböző zeneirányzatok között. Ezen a versenyen természetesen Magyarország is szerepel és pedig Bartók Béla műveivel, melyeket zenekari interpretációban fognak majd bemutatni. A baden-badeni rendezőség reméli, hogy a modern zenének ezen az új «Wartburgján» Bartók személyesen is meg fog jelenni.

8 ÓRAI ÚJSÁG, 1937. február 28. (23. Évfolyam, 48. szám)

204   Ardelao 2017-10-14 15:06:06

„Liszt oeuvre-je fontosabb, mint Wagneré”

Bartók Béla székfoglaló Liszt-előadása az Akadémiában

A Magyar Tudományos Akadémia nyelv- és széptudományi osztálya hétfőn délután ülést tartott. Az ülésnek az adott különös jelentőséget, hogy azon Bartók Béla, a világhírű zeneszerző tartott székfoglaló előadást Liszt Ferencről.

Melich János megnyitója után Bartók Béla felolvasásának keretében négy, Liszt Ferenccel kapcsolatos kérdést vizsgált meg. Az első a Liszt-szerzemények és a nagyközönség között levő viszonyra vonatkozik. Bartók azt látja, hogy a nagy- közönség még ma sem értékeli eléggé Lisztnek jelentékeny műveit; inkább kedveli a kevésbé fontosakat, mint például a rapszódiákat. Ez — az előadó szerint — azért van így, mert a közönség nem tudja meglátni a zeneművekben a lényeget, hanem inkább a külsőségek után indul.

A második kérdés: mekkora volt Liszt műveinek jelentősége a zeneművészet további alakulására? Bartók szerint ebben a tekintetben Liszt oeuvreje fontosabb, mint Wagneré; nem azért, mintha Liszt művei tökéletesebbek volnának, mint Wagneré, — hiszen, éppen ellenkezőleg van a dolog, — hanem azért, mert Wagner minden saját kezdeményezésű új lehetőséget saját maga a legteljesebb mértékben kiaknázott és kifejlesztett. Ezzel szemben Liszt műveiben sok olyan előre mutató kezdeményezés van, amelynek teljes kihasználását nem maga Liszt vitte véghez, hanem utódai.

A harmadik kérdés Lisztnek; „A cigányok zenéje Magyarországon” című könyvével, illetve annak az úgynevezett cigányzenére vonatkozó téves állításaival kapcsolatos. Az előadó szerint Lisztet tévedéséért csak részben szabad hibáztatni. Liszt tévedéséért inkább a XIX. századbeli viszonyok okolhatók, zenefolklore körébe vágó alapfogalmak, teljes hibás volta, romantikus vonzódás a túlzsúfoltság, a sallang és a pátosz félé, ennek fejében a klasszikus egyszerűség elejtése. Okolhatjuk ezen kívül nagyapáinkat is, akik nem tudták, vagy nem akarták az igazság felé, a magyar falu felé vezető utat Lisztnek megmutatni.

A negyedik kérdés ez: milyen joggal tekinthetjük Liszt Ferencet magyarnak? Ebben a kérdésben a döntő szó magáé Liszté, aki számtalanszor vallotta magát magyarnak. Egy Liszt Ferencnek az egész világ részéről kijár az, hogy ebbeli akaratát tudomásul vegyék, és annak ne mondjanak ellent.

A közönség hosszasan ünnepelte előadása után Bartók Bélát, akit az Akadémia nevében Melich János üdvözölt a tagok sorában.
Az előadó ülés után az osztály zárt ülésen folyó ügyeket tárgyalt, majd tagajánlási értekezlet volt.

BUDAPESTI HÍRLAP, 1936. február 4. (56. Évfolyam, 28. szám)

*

Jótékony célú Liszt-est az Operaházban.

A Filharmóniai Társaság rendkívüli díszhangversenyt rendezett hétfőn este az Operaházban, az Újságírók Szanatórium Egyesülete javára.
A műsor Herczeg Ferenc költői prológusával kezdődött, amelyet Bulla Elma mondott el, finom, közvetlen hangon. A prológus témája: legenda az újság-íróról, aki csak nézi és regisztrálja a földi javakat anélkül, hogy része volna bennük.

A nagy tetszéssel fogadott bevezetés után következett az est zenei része, amelynek műsorát Liszt Ferenc szerzeményeiből állították össze. A zenekart a tőle megszokott elmélyedéssel Dohnányi Ernő dirigálta, a Liszt-év congeniális szellemű vezére.
Stefánián Imre, a Zeneművészeti Főiskola ismert nevű tanára az A-dúr zongoraversenyt játszotta olyan sikerrel, hogy szereplését meg kellett toldania a „Liebestraum”-mal.

Báthy Anna sokszor méltatott előkelő stílusában, nemes átérzéssel énekelt el három dalt.
A szünet után Bartók Béla zongorázta el a „Haláltánc”-ot. Sajátságos, egyéni előadó művészete alig találhat ennél a műnél teljesebb kifejezési terrénumot. Játékát szinte kozmikus erő hatotta át; éles, acélos ritmikája és billentés művészete új, ismeretlen világításban mutatta be ezt a geniális alkotást. A közönség hosszan ünnepelte Bartókot.

Ezután ismét dalok következtek: Svéd Sándor melegen zengő baritonja, előadásának férfias lírája is megérdemelt sikert aratott.
Az énekszámokat Herz Ottó dr. kísérte, szépen és jól, mint mindig.

Végül pedig osztatlanul Dohnányi Ernőé és a zenekaré volt a hallgatók lelkes elismerése, a Tasso című szimfonikus költemény, ragyogó színekben gazdag előadásért. (Op.)

BUDAPESTI HÍRLAP, 1936. február 4. (56. Évfolyam, 28. szám)

203   Ardelao • előzmény201 2017-10-14 14:18:32

KÉT BARTÓK-BEMUTATÓ

Egy elfogulatlan úriember, aki még sohasem látta őt, műveit sem ismeri és a muzsika világrengetegében idegen, nemrég látta először Bartók Bélát a zongora előtt. Megpillantotta és így szólt:

«Íme, az utolsó ember!

Egyik utolsó példánya annak a megnemesedett, magasrendű típusnak, melyet az emberi kultúra évezredei termeltek ki, egy magasztos szellemi világ nevelt és ma már, sajnos, kiveszőben van. …

Amint bejön a pódiumra, halkan, nesztelenül, észrevétlenül, leül a zongora elé és világítani kezd ez az arc, ez a homlok, ez a szellemiséget sugárzó szem: az egész jelenség legtökéletesebb fizikai megszemélyesítése a «homo sapiens»-nek.»

Aki ezt a Bartók-arcképet elénk festette a hangversenyterem egy csöndes zugában, finom ösztönnel érezte meg e nagy szellem lényegét, Bartók homlokának legjellegzetesebb jegyét: a magányosságot. Míg nézzük őt, a fehér-fekete billentyűk fölé hajolva, roppant homlokát szinte belemerítve a hangok láthatatlanul örvénylő tenger végtelenjébe, átborzong rajtunk egyedülvalóságának tragikus sejtelme. Fehér haja az alpesi csúcsok fényével sugározza körül homlokának monumentális kupoláját. Ez a hatalmas csontboltozat uralkodik az egész test fölött, ezen a vékonycsontú, már majdnem anyagtalanná szellemült arcon és a törékeny kis alakon.

A rejtelmes kisugárzású homlok, amely körül a zseni északi fénye dereng, ez az «északfok, titok, idegensége,» amely Bartók Béla néven jár közöttünk, mintha magát az örök «Muzsikust» személyesítené meg, aki egyedül van, mindörökre egyedül, akinek társa nem is lehet korában, és az emberek között, akinek a problémái senkiéhez sem hasonlók és aki nem is tudja kifejezni a maga mondanivalóit ugyanazon a nyelven, amelyet mások is beszélnek.

Bartók Béla két nagy művét mutatták be rövid egymásutánban: tizennyolc év után felújított operáját, „A kékszakállú herceg várát” és a „Cantata profanát,” amely Londonban oly emlékezetes sikert ért meg. Ismeretlen, messze tájak felé ragadnak bennünket e féktelen ritmusok, ezek az elképesztő hangzásfantáziák, ezek a zenetudomány eszközeivel teljesen elemezhetetlen kombinációk. A bartóki zenekar hangszerei mindenki őrjöngő harcát vívják mindenki ellen, az emberi ösztönöknek, szenvedélyeknek démonikus alvilágát idézve föl a didergő lélek, a káprázó fantázia előtt. A kékszakállú herceg várának komor recitatívjaiban és a zenekar sokszor már hangszeren-túli hangzásaiban látomásokkal viaskodik Bartók, elemi erőkkel birkózik, mint egy féktelen óriás. Igen helyesen jegyzi meg Tóth Aladár, a kiváló zeneesztétikus, hogy Bartók nem törődik a hangszerek és az emberi hang teljesítőképességével. «A hangszereket maguk a hangszerek tüntetik el az ő orchesterében.» Egy jeles és tudós híve, Ottó Ferenc sokat foglalkozik azzal, hogy Bartók a lángelme makacsságával törekszik új zenei nyelv kialakítására és az új zenei nyelvhez új hangszereket és új lehetőségekig fejlesztett emberi hangokat követel szuverén gőgjében. Beethovenre emlékeztet ebben, akinek zabolátlan képzelőereje, transzcendentális világokban csapongó hangfantáziája olyan hangokat hallott, amelyeket a korabeli instrumentumokkal nem tudtak kifejezni, őróla is vallja a zenetudomány, hogy a messze jövőkben jár száguldozó ázsiai képzelete és a maga muzsikáját még ki nem talált hangszerekre, új hangképzési lehetőségekre komponálja.

Ez a barbár fantázia — az Allegro barbaro költője — féktelenül éli ki magát a Cantata profanában, amelyet egy magyarrá átköltött román népballada szövegére írt. Vakmerő disszonanciái olyan feszültségeket éreztetnek meg, amelyeket a mai idegek alig bírnak elviselni. A Cantata profana egy kiváló elemezője rámutat, hogy Bartók egyszerre több témát mer megszólaltatni, kiszabadítja magát minden formából, elszakad minden stílustól, széttördel minden keretet féktelen lobogásában, barbár szabadságvágyában. A zenei nyelvújítás merészségeit a múltban is megtaláltuk. Liszt Ferenc az Esztergomi misében, különösen annak Crucifixus-ában, — mint életrajzírója, a tudós De Pourtalés megállapítja — megdöbbentő harmóniai újításokat enged meg magának és vakmerő módon használja a szekund-disszonanciákat, sokkal vakmerőbben, mint a mai legmodernebb zeneszerzők. De ilyen, minden stílussal, formával, hagyománnyal, zenei törvénnyel szakító prometheusi lázadást, mint a Bartók Béláé, még nem élt végig a muzsika Olimpusza!

A lángész szuggesztiója alatt vacogjuk, vagy lángoljuk végig ezt a bilincstördelő birkózást a Cantata profanában. Fölismerjük a nagy magányos viaskodó homlokán a lángész északi fényét. És megértjük a léleknek azokat a rezzenéseit, a tudat-alattinak azokat a vívódásait, amelyek e merész modulációkban, e disszonanciákban, e ronggyá tépett frázisokban, e sikoltó-lihegő kakofóniákban jelentkeznek. De őszintén be kell vallanunk, hogy a vad szépségeknek e göröngyös útján nem szívesen követjük Bartók Bélát. Ez nem a szellem kényelemszeretete, nem a képzelőerő tunyasága, nem a lélek bátortalansága, nem is csökönyös ragaszkodás a hagyományokhoz. Bartók e barbár őserejének, a forrásokhoz visszatérő képzeletének termékenyítő hatásától sokat várunk. De nem tudunk elszakadni mindattól, amit eddig muzsikának neveztünk, és aminek nem folytatása, nem továbbfejlesztése Bartók műve. Amit ő nyújtott most, már nem evolúció, hanem lázas forradalom.

Balassa Imre

KATOLIKUS SZEMLE, 1936. (12. szám, december)
 

202   Ardelao • előzmény201 2017-10-13 21:08:54

Filharmóniai hangverseny.

A filharmonikusok tegnapi műsorának érdekes eseménye volt Bartók «Cantata profana» művének bemutatója. Bartók ebben a művében a román népköltészet egyik alkotását a „Szarvasokká vált fiúk" balladáját dolgozza fel. Ez a rendkívüli kompozíció megalkuvás nélkül halad az új zene útjain és úgyszólván teljesíthetetlen nagy feladatok elé állítja a kórust is, a szólistákat is. Minden dicséretet megérdemelnek az előadók, akik Bartók nagyjelentőségű művének bemutatását lehetővé tették.

A Bartókot ünneplő nagy tapsokból méltán vették ki megérdemelt részüket Vaszy Viktor betanításában a Palestrina kórus és a szólókat éneklő Rösler Endre és Palló Imre.

A hangversenyen egyébként Dohnányi vezényletével Bruckner ötödik szimfóniáját és Respighi „Madarak" szvitjét kapta a hallgatóság.

8 ÓRAI ÚJSÁG, 1936. november 11. (22. Évfolyam, 258. szám)

*

BARTÓK-EST

A Székesfővárosi Népművelési Bizottság és a Liszt Ferenc Társaság együttes rendezésében került Bartók muzsikája tegnap este a közönség elé. Az est eseménye a legutóbb bemutatóra került «Cantata Profana» második előadása volt.

Vaszy Viktor érdemes karmesteri munkájának fényes diadalt hozott a rendkívüli nívójú produkció, amelynek sikerében egyformán osztoztak a magánszólamokat éneklő Hámory Imre és Rösler Endre és a Palestrina-kórus.

A szerző maga is szerepelt: pompás művészetével eljátszotta zongorára és zenekarra írt III. Rapszódiáját, frenetikus tapsok mellett. Az ünneplésből egyformán jutott a műsor többi számának is. Vaszy Viktor és a Székesfővárosi Zenekar remekeltek.

8 ÓRAI ÚJSÁG, 1936. december 12. (22. Évfolyam, 284. szám)
 

201   Ardelao • előzmény200 2017-10-13 14:14:04

«A KÉKSZAKÁLLÚ HERCEG VÁRA»
Az Operaház BARTÓK repríze

A férfi szíve-lelke hétrétű, hét lakattal őrzött titok és ezt a titkot csak az igazi asszony fejtheti meg. Az asszony keresi, kutatja a férfi szívében az igazi igazat: tudni akarja, hogy mi van a külső vért mögött. Egyre beljebb és beljebb jut Judith asszony a kékszakállú herceg sötét várában, felpattan előtte a hét lezárt szoba: a férfiszív szomorú titkai. Itt tudja meg, hogy minden ígéretes jövőből szomorú múlt, minden új örömből hervadt emlék, minden új asszonyból elhagyott szerető lesz.

Bartók Béla kis egyfelvonásosának, a Kékszakállú herceg várának szimbolikus értelmét félreérthetetlenül ábrázolja Oláh Gusztáv és Nádasdy Kálmán artisztikus színpada. A balladák, misztérium játékok hangulatát kelti fel a hatalmas, fekete stilizáltan gótikus ablaknélküli vár: a kékszakállú herceg szíve. Mintha azonban a játék folyamán itt-ott kis zökkenőt éreznénk, A szimbólumok és realitások kissé közelkerültek egymáshoz. Az óriási szimbolikus gyöngysorok közül kihalászott reális ékszerek, a hatalmas vetített liliom mellől letépett valószerű liliom, a stilizált szomorú fűzfák mellett feltűnő élő női szoborcsoport visszás érzéssel ingadozik a valóság és a fogalmi világ között. Nem érthető az utolsó kép, miért lépnek elő az összes szobákból női alakok, ahelyett, hogy a felnyitott ajtók újból becsukódnának? Ezek a momentumok azonban az egész elgondolás érthetőségét nem befolyásolják.
 

Némethy Ella és Székely Mihály az opera egyedüli szereplői. Remekül éneklik és játsszák hasonlíthatatlan új nehéz szerepüket. A kosztüm tervekkel valóban remekelt Oláh Gusztáv. Failoni zenekara kissé hangos, de memóriáját és forró meggyőződését minden elismerés megilleti. Tizennyolc év alatt a közönség hozzáérlelődött és nevelődött ehhez a muzsikához, mely ma már rendkívüli érdeklődésre tarthat számot. 

Dr. Kóla Margit.

8 ÓRAI ÚJSÁG, 1936. október 30. (22. Évfolyam, 245. szám)

«A kékszakállú herceg vára» „című misztériumot nyolc esztendővel ezelőtt írtam (1910-ben, 1918-ban volt az ősbemutató., megj. A.), Bartók Béla és Kodály Zoltán számára, azért mert alkalmat akartam nekik adni arra, hogy színpadi muzsikát írhassanak. («A fából faragott királyfi» című táncjátékom is csupán Bartók kedvéért készült.) Nagyon sok embernek az a véleménye, hogy ezek a szövegek rosszak. Azonban, sajnos, abban az időben az írók nem nagyon tolongtak Bartók Béla körül, mert vagy félbolondnak, vagy rosszhiszemű szélhámosnak tartották, úgy hogy nem volt más, akitől szöveget kaphatott volna. Most Bartók megírta balettjét és megírta első operáját és kivívta velük magának azt az elismerést, amely zsenijének kijár.

Az én szövegeim tehát betöltötték hivatásukat. Egyéb mondanivalóm rólunk nincsen. Ha most már majd jönnek mások, akik szebb szövegeket írnak Bartók Béla számára, én csak örülni fogok neki.”

Balázs Béla

200   Ardelao • előzmény199 2017-10-12 14:35:36

Szövegét írta: Euripides,

Zenéjét szerezte: BARTÓK BÉLA

Senkivel sem érintkezve, a világtól teljesen elzárkózva dolgozik legújabb művén Bartók Béla. Operát ír Euripides egyik drámájából. Őszre már el is készül Bartók Csalogány utcai magányában a nehéz munkával, mely minden valószínűség szerint a pesti Operaházban fog először színre kerülni.
Mint irodalmi érdekességet érdemes megemlíteni, hogy Euripides szövegét Babits Mihály modernizálta és tette színpadképessé.

8 ÓRAI ÚJSÁG, 1936. augusztus 5. (22. Évfolyam, 178. szám)

*

A ma délutáni ünnepségek

A Magyar Tudományos Akadémia ma délután 5 órakor díszközgyűlést tart, ahol József királyi herceg elnök mond megnyitóbeszédet. Este 7 órakor Szendy Károly polgármester rádióbeszéde emlékezik meg az ünnepségről, majd este 8 órakor a Városi Színházban ünnepi díszhangversenyt tartanak Ormándy Jenő, a philadelphiai zenekar igazgatójának vezénylésével és Bartók Béla közreműködésével. A hangverseny után a külföldi vendégek tiszteletére a főváros a Gellért-szállóban fogadást rendez.

8 ÓRAI ÚJSÁG, 1936. szeptember 3. (22. Évfolyam, 201. szám)

199   Ardelao 2017-10-12 11:41:34

DOHNÁNYI ERNŐ és BARTÓK BÉLA kétzongorás hangversenye.

Ünnepi eseménye volt tegnap este a magyar zenei életnek, a magyar koncertpódiumnak: Dohnányi Ernő és Bartók Béla kétzongorás hangversenye. Olyan markáns és domináló egyéniségek kerültek személyükben egymás mellé, akiknél nem hasonlóságuk, hanem ellentétességük fokozta nagyszerű együttes produkciójuk érdekességét.

Bach C-dúr koncertjét, Mozart D-dúr és Brahms f-moll szonátáját és Liszt Patetikus koncertjét tűzték műsorukra. Minden számukkal frenetikus sikert arattak.

A kamarazenekar tagjai (Banda, Gáti, Salgó, Országh, Kerpely) művészien szerepeltek.

8 ÓRAI ÚJSÁG, 1936. április 24. (22. Évfolyam, 94. szám)

198   Búbánat • előzmény169 2017-10-11 19:12:18

Az M5 csatorna sugározza ma 21.05 és 23.15 óra között

Bartók Világverseny és Fesztivál gála - 2017

A Magyar Rádió Szimfonikus Zenekara

Vezényel: Kovács János

A zenei versenyek legemlékezetesebb pillanatai többnyire a gálakoncertekhez kötődnek. Túl a hónapokig tartó felkészülésen, túl a különböző fordulók és a döntő feszültségein az ifjú művészek itt már felszabadultan játszhatnak. S valóban: a gálakoncerten általában sokkal jobban szokott sikerülni egy-egy olyan mű előadása, amely a korábbi fordulókban, vagy éppen a döntőben hangzott el.

Bartók Béla születésének 135. évfordulója alkalmából a Zeneakadémia útjára indította a Bartók Világverseny és Fesztivált. A legrangosabb nemzetközi zenei versenyek elitjéhez csatlakozó megmérettetés nem csupán kétévente más kategóriában meghirdetett hangszeres seregszemle kíván lenni, Bartók életműve köré fölépülő zeneszerzőversennyel, zenetudományi szimpóziummal és a nagyközönséget megszólító programokkal egészül ki. A világraszóló magyar komponista nevével fémjelzett versenyre - amelyen első alkalommal hegedűművészek indulhattak - százhatan jelentkeztek, s közülük hatvanöten kapták meg a lehetőséget, hogy a nemzetközi zsűri előtt bizonyítsanak. A versenyt egy sorsolással egybekötött ingyenes fesztiválnap nyitotta, majd négy fordulón és egy gálakoncerten követhették a verseny izgalmait az érdeklődők.

A száztíz éves zenepalota különleges helyszínei között a zeneszerző egykori tantermébe és a Nagyterem Művész szobájába is betekintést nyerhettek a résztvevők.

A nagyzenekari döntő versenyprogramjában három versenyző mérte össze tudását, ahol Bartók két hegedűversenye mellett Beethoven, Brahms és Csajkovszkij hegedűversenyét választhatják előadásra. Ebben a fordulóban, csakúgy, mint a gálakoncerten a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekara működött közre Kovács János vezényletével. A zsűri munkájában magyar részről Szabadi Vilmos, Kelemen Barnabás és Baráti Kristóf vettek részt, mellettük olyan kiváló külföldi hegedűművészek és professzorok fogadták el a Zeneakadémia meghívását, mint Salvatore Accardo, Quian Zhou, Ivan Zenaty, Krzysztof Wegrzyn, Joel Smirnoff és Takashi Shimizu.

 Bartók neve szorosan összekapcsolódik a magyar kultúrával, a világon bárhol játsszák zenéjét, az összetéveszthetetlenül hordozza magyar gyökereit, ugyanakkor egyetemes érvényű. A Bartók Világverseny és Fesztivál grandiózus nemzetközi kulturális híd, mely szorosan összeköti a világ összes tájáról érkezett zeneművészeket a magyar zenekultúrával. 

Kovács János karmester Bartókhoz hosszú időn át nem mert hozzányúlni, mert – ahogy egy interjúban elmondta – „a tanárom, Simon Albert olyan magasságban közelítette meg Bartók műveit, hogy erre sokáig nem voltam képes.” Ma a legjelentősebb Bartók-dirigensek egyike, akiről Kocsis Zoltán is mindig a legnagyobb tisztelet hangján beszélt.

(TV 24; Zeneakadémia.hu)

197   Ardelao 2017-10-11 16:32:37

Bartók Béla újabb londoni sikere.

A londoni Evening Standard írja az angol rádió legújabb magyar hangversenyéről: Bartók Béla második zongora-versenye, amelynek zongoraszólamát a szerző játszotta ragyogó művészettel, nyugtalan, hevesvérű lüktető zene nagyszerű ritmus érzékkel és hellyel-közzel keserűn ható szépségekkel. A szerzemény mögött élénk, fáradhatatlan, sokoldalú és kifinomult elmét lehet sejteni.

8 ÓRAI ÚJSÁG, 1936. január 17. (22. Évfolyam, 13. szám)

*

HANGVERSENYEK

A Székesfővárosi Népművelési Bizottság tegnap este rendezte ünnepi Liszt-hangversenyét. A műsor minden tekintetben méltón sorakozott az ünnepi Liszt-év zenei eseményei közé. Pianistáink legjobbjai közül kivételesen díszes gárda vonult fel egy-egy nagyszabású

Liszt-kompozícióval. Az élen Bartók Béla a Haláltáncot játszotta lenyűgöző hatással. Szatmári Tibor mesteri előadásban az a-dúr koncertet, Heimlich Lajos színes és bravúros művészettel az Esz-dúrt, a nagytehetségű fiatal Geszler György ugyancsak brilliáns technikával az E-moll koncertet. A Székesfővárosi Zenekar kitűnő zenekarát nagy körültekintéssel és lendülettel vezényelte Vaszy Viktor.

A Gertler-kvartett tegnapi kamaraestjén rendkívül értékes és érdekes műsort kapott a kamarazene közönsége. Összecsiszolt együttesük a legfinomabb kamaratónussal, tiszta klasszicitással és a legaprólékosabban kidolgozott dinamikával remek előadásban szólaltatta meg az előadásra került Mozart, Beethoven és Bartók műveket. Kivételesen meleg ünneplésben részesítették a kvartett tagjait: Gertler Endrét, Pierre de Groote-t, Révész Lászlót és Marcel Louon-t.

8 ÓRAI ÚJSÁG, 1936. február 20. (22. Évfolyam, 42. szám)

196   Ardelao 2017-10-11 01:08:28

Bartók Bélát meghívták Japánba!

Japán zenei vonatkozású érdekességek szempontjából kezd napról napra érdekesebb lenni. A sok osztrák karmester és énekes mellett, akik a közelmúltban szép sikerrel járták meg a Keletet, Japán érdeklődése a magyar zenészek és énekesek felé fordul. Amint jól értesült forrásból halljuk, a közel jövőben több magyar zenei kiválóság kap majd meghívást Japán hangversenyekre. Az első közöttük Bartók Béla, akit a napokban hívott meg a legnagyobb japán Hangverseny-rendező Társaság, hogy tartson előadásokat a magyar zenéről.

Bartók Béla elfogadja az érdekes meghívást, de az elutazásra csak a jugoszláv, bulgár, török tanulmányútja befejezése után kerülhet sor.

8 ÓRAI ÚJSÁG, 1936. július 24. (22. Évfolyam, 168. szám)

 

195   Ardelao 2017-10-10 11:10:04

1921.

194   Ardelao 2017-10-09 12:40:00

Fischer Edwin zenekari estje Bartók Bélával.

Fischer Edwin a modern zenei előadók között a tiszta klasszicizmus úttörője. Rajongó hite hallgatóit is fanatizálja és egyéniségének erejével páratlan Bach—Beethoven kultuszt teremt
Közép-Európában. Tegnapi hangversenyének egyik számában Bartók Bélával együtt Bach C-moll versenyét játszották, természetesen utolérhetetlen művészettel.

A Városi Színház telt háza dübörgő tapsokkal ünnepelte Fischer Edwint, Bartókot és a Filharmóniai Társaság zenekarát.

(8 ÓRAI ÚJSÁG, 1936. február 29. /22. Évfolyam, 50. szám)

 

193   Ardelao 2017-10-08 20:50:44

Bonyodalmak Bartók Béla Greguss díja körül
Ma este dönt a Kisfaludy Társaság

— A 8 órai Újság jelentése. —

Az 1929—1934. évkör legkiválóbb zeneművészeti alkotása számara kiírt Greguss emlékérmet pár nappal ezelőtt ítélte oda a Kisfaludy Társaság Bartók Bélának, I. zenekari szvitjéért, amely az előadói jelentés szerint, 1929 novemberében került Magyarországon teljes egészében először bemutatásra. Bár Papp Viktor előadó csak a Kisfaludy Társaság január 8-iki ülésén fogja először felolvasni előadói jelentését, mint értesülünk, Bartók Béla az előadói jelentést meg sem várva, máris levelet írt a Kisfaludy Társaságnak, amelyben a Greguss-díjat visszautasította. Bartók Béla nyilatkozott is a visszautasítás okáról, kijelentvén, hogy az emlékérmet azért nem fogadja él, mert az első zenekari szvitje nem tartozik az 1929—1934-es évkörbe, tekintve, hogy annak első teljes magyarországi előadása 1909-ben volt.

A második ok, amely őt a visszautasításra késztette az, hogy szerinte az 1929—1934-es évek alatt sokkal értékesebb, sokkal érettebb kompozíciók kerültek bemutatásra, mint az ő első szvitje. Bartók Béta levelében, amelyet a Kisfaludy Társaságnak küldött, támadást intéz Papp Viktor ellen és azt írja, hogy „a társaság válasszon magának más előadót, mert aki zeneművek külső körülményeit megbírálni nem tudja, az nem képes a belső értékek megállapítására sem.“

Beszéltünk Papp Viktorral, a Kisfaludy Társaság előadójával, aki a következőket mondotta:
— Egyelőre nem nyilatkozhatom Bartók professzor kijelentéséről, a választ a Kisfaludy Társaságnak kell megadni. Ma délután keresem fel Berzeviczy Albertet, aki magához kéretett. Valószínűleg ma este történik döntés ebben az ügyben.

8 ÓRAI ÚJSÁG, 1936. január 3. (22. Évfolyam, 2. szám)

192   Ardelao 2017-10-08 17:21:51

BARTÓK VONÓSNÉGYESÉNEK PÁRATLAN SIKERE! 

 Londonból jelentik: 

A His Master's Voice gramofonvállalat lemezfelvételt készített Bartók Béla A-moll vonósnégyeséről. A világhírű magyar mester e művének népszerűsítését az egész angol zenekritika fontos eseményként üdvözli. A Manchester Guardian szerint Bartók vonósnégyese a legszebb kamarazenemű, amelyet ma élő zeneszerző írt. 

Bartók messze túlhaladja benne első vonósnégyesének kifejezését és technikáját, s minél gyakrabban hallja az ember ezt a remekművet, annál több szépséget fedez fel benne.” 

8 ÓRAI ÚJSÁG, 1935. október 12. (21. Évfolyam, 233. szám)

Béla Bartók - String Quartet No. 1 in A minor - Takács Quartet

191   Ardelao 2017-10-05 23:57:17

Bartók Béla sikere Stockholmban

Stockholm, 1934. április 21.

Saját tudósítónktól.

Bartók Béla stockholmi hangversenye, amelyet a svéd filharmonikusokkal együtt adott a stockholmi koncertházban, nagy sikert hozott. A koncertház díszterme zsúfolva volt előkelő közönséggel, amelyek élén megjelent a svéd trónörökös pár és Ingrid hercegnő is. Bartók Béla második zongoraversenyét mutatta be és úgy nagyszabású művével, mint annak nagyszerű tolmácsolásával teljesen elragadta a megjelenteket. A közönség a hangverseny végeztével lelkes ünneplésben részesítette a magyar zeneszerzőt és elhalmozta virágokkal.

8 ÓRAI ÚJSÁG, 1934. április 22. (20. Évfolyam, 90. szám)

190   Ardelao 2017-10-04 23:47:47

BARTÓK és Bukarest.

Bukarestből betiltották azt az ünnepséget, amelynek keretében a temesvári szimfonikus zenekar emléktáblával akarta megjelölni Bartók Béla nagyszent-miklósi szülőházát és egyben a világhírű komponista közreműködésével hangversenyt is akart rendezni. Bartók Béla halhatatlan érdemeket szerzett éppen a román népi zene felkutatása és összegyűjtése terén s ezekért az érdemeiért a román zeneszerzők egyesülete dísztagjául is választotta, a román király pedig magas rendjellel tüntette ki. A bukaresti belügyminiszter most mégis megtiltotta az ünnepséget. Bartók Béla nem lesz kisebb azzal, ha Nagyszent-miklóson elmarad a Bartók- ünnepély. De vajon a román kultúra jó hírneve növekszik ezzel a betiltással?

8 ÓRAI ÚJSÁG, 1934. február 22. (20. Évfolyam, 42. szám)

189   Ardelao 2017-10-04 12:33:28

A holland rádió magyar estje.

Szerdán este [1933.VI.7-én, megj. A.], akik rádiókészülékükön véletlenül ráakadtak a hilversumi holland leadóra, azoknak kellemes meglepetésben volt részük. A hilversumi leadó este 7 óra 40 perctől kezdve a magyar zenének és a magyar dalnak hódolt. A hollandok — a nemzetközi megállapodáshoz híven — magyar estét rendeztek! Először Kodály Zoltán különböző szerzeményeit hallgattuk, majd Bartók Béla művei kerültek sorra. Közben Di Moorlag amsterdami énekesnő magyar népdalokat énekelt, később pedig, több kisebb magyar zeneszerzemény után, a hollandok Bartók Bélának Falusi jelenetek című, női karra írt művét adták elő. A holland hölgyek pompás művészettel szólaltatták meg a hilversumi leadón keresztül Bartók magyar motívumokban annyira gazdag szerzeményét, úgy, hogy a holland rádió magyar estje nagyszerűen sikerült, s bizonyára a magyar zene és a magyar dal sok örömet szerzett a holland hallgatóknak is. A hilversumi rádióállomás bemondójától egyébként megtudtuk azt is, hogy június 12-én viszont a hilversumi rádió holland hangverseny-programját a budapesti stúdió fogja átvenni és hallgatóinak közvetíteni.

Június 7-én tehát a holland rádió, volt hangos a magyar zenétől, s június 12-én pedig a magyar rádió közvetít holland programot.  /K. E./

8 ÓRAI HIRLAP, 1933. június 9. (19. Évfolyam, 129. szám)

188   Ardelao 2017-10-04 12:00:07

BARTÓK BÉLA A ZENEAKADÉMIÁN                                              

Bartók Béla pénteken ismét megjelent a Zeneakadémia dobogóján. A dicsőséges amerikai hangversenykörútjáról visszatérő zeneköltőt nagyszámú lelkes közönség fogadta frenetikus tapsviharral; olyan nagy és «szűnni nem akaró» volt a lelkesedés, hogy Bartók Béla alig jutott szóhoz, helyesebben alig jutott «zongorához», vagy tízszer kellett Bartóknak a zongora mellől felkelnie, hogy megköszönje a feléje zúgó tapsokat, míg végre megkezdhette hangversenyét.

Mihelyt azonban leütötte az első hangot, a nézőtér lélegzetfojtó csendbe burkolódzott. Nem csoda: Bartók zongorajátéka a «leg lélegzetfojtóbb» zongoraművészet, minden zongoraművészet között. Annyira végsőkig koncentrált előadó-művészetet, mint Bartók Béláé, egyet sem ismerünk. A gigantikus temperamentum, az ösztönök izzó vulkánja itt minden pillanatban szétrobbanással fenyegeti a zenei formákat; a formák azonban mégsem robbannak szét, ellenkezőleg, szóróban, vasmarokként ragadják meg a belső költői tartalmat: mert az érzelmek, a szenvedélyek óriás erejével itt teljesen egyenrangú erő ez az alakító-szellemnek rendkívüli ereje. Minden Bartók-interpretáció: valóságos élő szobor.

Bartók Béla zongorajátéka szűkszavú művészet. Szentimentális ömlengésnek, körülírásnak, vagy éppen dagálynak nyomát sem találjuk benne, Sokszor úgy hat, mintha valaki csupa indulatszóval beszélne hozzánk. S bár maga a legideálisabb tisztaság és értelmesség, mégis feszülten kell odafigyelnünk, hogy egyetlen hangot se szalasszunk el fülünk mellett: ilyen tömör zenei mondat szerkezetiben a zene minden szava pótolhatatlanul fontos. Bartók játéka nem «bőbeszédű,» de hallatlanul «beszédes». A dallammintázásnak ebben a páratlan beszédességében egyedül Dohnányi versenyezhet Bartókkal. A deklamatív szellem azonban egészen más Bartóknál és más Dohnányinál. Dohnányi mélyen melodikus lélek; a melódia gyönyörű, mondhatnánk «schuberti» folyamatossága az a bársonyos párkány, melyen át a deklamatív akcentusok, a beszédes szavak kifejezésteljesen kihajolnak. Bartóknál a deklamáció, a drámai hangsúly az ősi, az elementáris élmény, mely hallatlan erővel kapaszkodik bele a melódia zeneiségének vaspárkányába. Dohnányinál - tehát: melódia, mely beszéddé tágul, Bartóknál: beszéd, mely dallamívbe koncentrálódik. Bartók deklamációját természetesen csak nagyon csonkán jellemezheti a «beszédes» jelző.

Ez a deklamáció néha olyan ősi, őserdei élményekről beszél, hogy beszéde inkább robusztus, elementáris «gesztusokat,» mint «szavakat» juttat eszünkbe. Az ökölbe szorult kezek, az extatikusan szétvetett karok, a dacos fej felvetések, a duhaj felegyenesedések vagy hirtelen összeroskadások megrázó pantomimikus kifejezése ez. Ezt a gesztikuláló elemet megtalálhatjuk Bartók szerzeményeiben is és talán éppen ez magyarázza Bartóknak a pantomim műfajához való nagy vonzódását. («A fából faragott királyfi,» a «Mandarin».)

A magyar közönség úgy látszik csak most eszmélt rá teljesen, micsoda felbecsülhetetlen nyeresége hangversenyéletünknek. hogy Bartók Béla, aki sokáig hűtlen maradt ragyogóan induló «zongoraművészi pályához» az utóbbi években visszatért a koncertpódiumra és már nemcsak, mint a saját szerzeményeinek s más modern újdonságoknak leghivatottabb megismertetője, hanem mint a klasszikus irodalomnak egyik legnagyobb intepretálója is gyakrabban gyönyörködteti közönségét. Pénteki zongoraestjén a műsor egész első részét klasszikus szerzemények töltötték be. Rossi a-moll toccatája volt a nagyszerű «entrata». Majd Mozart c-moll fantáziája következett, Mozartnak talán legsötétebb víziókat, legkomorabb hangulatokat idéző zongoraműve: Bartók páratlan intuícióval idézte fel, az adagio-részek «grüblerisch» mélységét, s azt a nyomasztó feszültséget, mely még a kis b-dúr andantinot is túlfűtött atmoszférába burkolja.

Beethoven költészete ezúttal a kis Asz-dúr és F-dúr szonátában elevenedett meg. Az Asz-dúr szonátát most hallottuk először Bartóktól. Hogy az első tétel nyugalmas harmóniájában, milyen leírhatatlanul szűzies tisztaságban csendül meg Bartók lírája, hogy a «Marcia funébre» heroizmusa, hogyan visszhangzik Bartók hősi harcokra edzett lelkében, azt könnyen elképzelheti mindenki, aki egyszer már mélyebb pillantást vetett Bartók poétaszívébe. A legszenzációsabb élmény talán mégis a Scherzo volt: «scherzo» Beethoven értelmében, «tréfa,» melyben a legelementárisabb emberi indulatok űzik játékukat.

A kongenialitás legmagasabb ormára Bartók természetesen műsora modern magyar számaival érkezett el. Kodály «Sírfelirat»-át talán sohasem fogja az emberiség olyan megrendítő és olyan mélységesen műértő interpretácíóban hallani, mint mi Bartók kortársai, akik ezt a remekművet Bartók Bélától hallhattuk. Ez az interpretáció újra felrázta emlékezetünkben, hogy micsoda ritka szerencsével dicsekedhetik az a nemzet, melyet egyszerre két olyan hatalmas és ma egyedülálló muzsikus-zsenivel ajándékozott meg a sors, mint Bartók és Kodály.

Kodály két fiatalkorú opusza után (mindkettőt meg kellett ismételni), végre sor került a

Bartók szerzeményekre. Megcsendült egész titokzatos, mágikus varázsával «Az éjszaka zenéje,» a Beethoven-utáni zongorairodalomnak egyik legnagyobb mesterműve, majd a négytételes »Suite« következett, a letipró erejű «Allegro molto»-val, az Allegro barbarónak ezzel a pokoli szenvedélyű testvér-tételével s végül az első románctánc fejezte be a hangversenyt, mely, mint minden Bartók-hangverseny, felejthetetlen volt.

A közönség mondhatnánk az egész estét végigtapsolta: a tapsviharok teljesen kitöltötték az egyes számok közötti szüneteket. A műsor utolsó száma után egymásra következnek a ráadások: az első «siratóének,» az «Este a székelyeknél,» az «Angoli Borbála» balladája.

A közönség még mindig nem tágít: a hangversenyterem lámpáit eloltják, falakat rengető taps, rá a felelet, éljenzés, míg Bartók újra megjelenik a dobogón.

 Bizony, többet jelent az ilyen spontán ünneplés minden, «hivatalos ünnepélynél.» Mert ez nem szertartás, hanem a mi életünk. (T.-th.)

PESTI NAPLÓ, 1928. március 18. (79. Évfolyam, 64. szám)

187   Ardelao • előzmény184 2017-10-02 12:16:28

 Bartók Béla, és új zongoraversenyműve                                     

Bartók Béla már évek óta nem lép budapesti hangversenydobogóra. Zárkózott, magányos életet él hűvösvölgyi otthonában — mint aki lerázza magáról a körötte pereskedő, útját vesztett mai világ ezernyi apró bilincsét. Szavát legfeljebb a rádióban hallatja — mint aki csak a Messzeségnek beszél. Mondanivalója hatalmas művészi alkotásokban és szigorúan tudományos munkákban gyülemlik fel íróasztalán. A magyar közönség alig ismer belőlük valamit. Mert zeneéletünk irányítóinak úgy látszik módfelett kényelmes Bartók passzivitása. Operaházunk például ez idén ismét leszögezte, hogy Bartók színpadi műveit nem veheti műsorára: hadd hirdessék tehát továbbra is az Elssler Fanny bécsi valcerei az ország első színpadán a «magyar kultúrfölényt» és ugyanakkor maradjon csak hazánk egyik legnagyobb fia saját hazájában eldugott mostohagyermek, szóljon ezentúl is Bartók szava-muzsikája csak a «messzeségnek».
 

Bartók új kompozíciói külföldön kerülnek bemutatásra. Ott felfigyel rájuk a világ. Felfigyel egész Európa Bartókra és Bartókon keresztül a magyar népre; felfigyel erre a csodálatos muzsikára, melynek hangjaiban soha nem álmodott ősi és friss kulturális erők szabadulnak fel. Ősi erők, melyekben sokáig csak romboló, «keleti» barbárságot láttak, s melyekben most Bartók zenéje megmutatta a legmagasabb kultúrára hivatott friss építőerőt. Bartók megmutatta, hogy nékünk nemcsak «kiművelődött» a Nyugat «üdvös befolyása alatt», hanem már jövővel terhes kultúra volt az is, amit eredetileg magával hozott, ami vad bozontosságában ellenszegült a Nyugat fésűjének, ami mindmáig nem találta meg helyét az európai művelődés kereteiben.

 

«És éppen ez Bartók zenéjének világraszóló, egyedülálló jelentősége: elvezetett bennünket az emberi lélek legirdatlanabbnak, leghozzáférhetetlenebbnek hitt bozótjaiba, felidézte azoknak legpogányabb, legzabolátlanabb szellemét, és ahogy zsenije rávilágított ezekre a bozótokra-szellemekre: ámulva láttuk, hogy amiben járhatatlan vadont láttunk, az éppúgy Út, mint akár Dante útja, amit babonás gonosz démonként űztünk ki házunkból, az éppúgy világító, isteni lélek, mint a fausti lélek.»
 

A legnagyobb német zenekritikus, Einstein Alfréd szerint a mai zeneéletben Bartók a «legbiztosabb» érték; «ha az egész mai zene elsüllyedne,» — írta nemrég Bartók egyik kompozíciójáról — ez a mű, akkor is megmaradna».

— Egy kis nemzet, melynek még rengeteget kell tanulnia a Nyugattól, egy fiatal zenekultúra, mely, máig is most teszi első önálló lépéseit! És íme: ennek a nemzetnek egyik fia, népének «barbár» zenei világából olyan épületet emel, melyben Bach, Beethoven, Mozart országának gyermeke ma jobban bízik, mint saját hajlékában! Lehetséges ez? Tudjuk, mit jelent Bartók nekünk, magyaroknak. Tudjuk, micsoda hatalmas horgony ez a lelkünk legősibb nehezét friss, alkotó életre keltő muzsika Ady Kelet és Nyugat között ingadozó «Kompország»-ának. De mit jelenthet egy kis nép, még ha van is ilyen horgonya, a mai világfelfordulásban, hol régi, hatalmas horgonykötelek foszladoznak-szakadoznak? Hogyan lehet egy létéért küzdő nemzetnek magányos dalosa mégis remény és biztonság a mai keserves általános létért való küzdelemben?
 

Ne feledjük azonban: amit mi nyugati műveltségnek nevezünk, azt ma durva, barbár hatalmak fenyegetik elnyeléssel. Sötét, homályos, vak ösztönök leskelődnek körülöttük, benyúlnak csápjaikkal életünkbe, kicsavarják kezünkből és ellenünk fordítják a civilizáció fegyvereit, mert a műveltség pallosa durva harci bárd lesz kezükben. Ami Európának világító gondolat vet, az vak fanatizmust szül bennük. Nevezzük «Ázsiának» vagy «Balkánnak,» a mai Európa tehetetlen velük szemben, hiszen tehetetlen önmagával is. Ellenük nincs már «védőbástya,» — mi magyarok is hiába akarnánk továbbszőni «nyugat védőbástyájának» régi dicsőségét. Európának ma egyetlen titkos reménye: hogy ezeknek a nyers, vak erőknek megnyílik a szemük. Hogy ezek a «barbárok» ráeszmélnek mélyebb-önmagukra, hogy megtalálják kusza álmaik, sötét szenvedélyeik mélyén az embert, mely tán más mint Dante vagy Goethe, de kezet foghat azzal, mert álmaiban ő is lát, szenvedélyeiből ő is épít: világot, kultúrát.
 

«Ennek az új vallásnak, új kultúrának, előhírnöke Bartók Béla, és nem véletlen, hogy egy magyar ember a hírhozó, egy magyar aki megtanulhatta Nyugattól, hogy mi az a «magas kultúra» és aki megtanulhatta saját népének parasztjai között, hogy mi az a «mély kultúra,» aki műveltségével bele mert vágni népe lelkének ősi vadonába, és általában az emberi léleknek abba a rengetegébe, hol eddig a zenének egyetlen géniusza sem talált utat, és hol Bartók, megtalálta a haladás útját.» Bartók tehát útmutatóként élére állt egy óriási népi közösségnek, melynek határait ma még nem is sejthetjük, magas kultúrából eddig kirekedt, de oda most elhasználatlan új kincsekkel feltörekvő népek közösségének, mely a Balkánnál kezdődik és beleviszik az ázsiai pusztaságokba. Ezért elmondhatjuk, hogy «Nyugat bástyája» Magyarország, Bartók Bélával «Kelet világítótornya» lett, fényt visz oda, hol a kincses emberi élet sötétben tapogatózott.  

 

És ma erre van szükség. Milyen különös, hogy mikor a magyar államférfiak a Duna-medence országait vezető Magyarországról álmodoznak, ugyanakkor nem veszik észre, hogy ezt a Magyarországot a kultúra, a művészet szellem birodaImában, már meg is teremtette Bartók Béla. Az a Bartók Béla, akit buta, korlátolt agyvelők még szidni merészeltek azért, mert saját népe dalain kívül összegyűjtötte és feldolgozta a románok, szlovákok népdalait is, ahogy gyűjtötte és művészetébe olvasztotta az arabok zenéjét is! Bezzeg most alig győzi hangoztatni a Revíziós Liga, hogy mi mindent köszönhetnek az utódállamok népei kulturális szempontból a magyarságnak! És valóban, tehet-e «dicsőbbet» egy nemzet, mint dolgozni más népek helyett is, reprezentálni, összefoglalni legsajátabb kultúrájában egy egész nagy emberi közösséget, önnön eredeti fényével felderíteni messzi pusztaságok homályát.

 

Bartók Béla felismerte ezt a nagy hivatásunkat Kelettel szemben, mely végeredményben hivatás Nyugattal szemben is. Felismerte, előbb és tisztábban, mélyebben, mint a híres kultúrpolitikusok. Megteremtett művészétében egy olyan nagy közösséget, amilyet a világ összes diplomatái nem fognak egyhamar összehozni. Ez a magános hűvösvölgyi remete, messzeségeknek szóló szavával, közelebb áll a valóságos, forró élethez, mint az élet fórumain tülekedők egész serege. Könnyű a művészetben, a muzsikában! Nem tagadjuk: Könnyű a művésznek korábban és mélyebben látni, hiszen elfogulatlanul, bátran, szabadon nézheti a világot; könnyű neki közösségeket teremteni, hiszen a művészetben nincsenek egymással összeütköző érdekek, ott minden részlet vágya közös, általános emberi vággyá nemesedik; és könnyű annak forró ölelésben összeforrni az élettel, aki saját örömeinek, bánatainak mélyén megtalálja minden ember örömét, bánatát. De milyen nehéz szabadon nézni a világot, megtalálni a részletben az egészet, leásni az egyéni örömök-bánatok legmélyebb közös gyökeréig, ... milyen nehéz valódi művésznek lenni!
 

Milyen rettenthetetlen belső küzdelmek árán vásárolta meg privilégiumát a zseni! És ha privilégiuma messzebbre és tisztábban látni, a széthullót összefogni, az élet fókuszában állni, akkor legyen közöttünk is privilegizált helyzete, legyen nekünk példa és vezér, művészetét, melynek magas régióiban szabadon valósíthatta meg az élet örök törvényeit, tekintsük úgy, mint a régi éjszakai hajós a vezérlő csillagokat. Olyan csillagot, mint Bartók géniusza, semmiféle felhőnek sem szabad eltakarnia a magyar égen. Tisztán kell ragyognia, olyan töretlen fénnyel, amilyen tiszta, töretlen sugarú eredeti tüze.
 

*
 

Aki jelen volt tegnap a Vigadóban Bartók II. zongorakoncertjének magyar bemutató előadásán és látta azt a rendkívüli hatást, melyet ez a grandiózus remekmű a magyar közönségre gyakorolt, az érezhette: csak rövid idő kérdése, hogy Bartók művészetében legmagasabb hivatásara ébredjen a magyar nép. Bartók talán még egyetlen kompozíciójában sem fogott át ilyen kristályos, olyan szigorúan koncentrált formában olyan roppant messzeségbe vesző távlatokat, mint ennek a zongoraversenynek négy tételében.* Az ember szinte megdöbben attól a titáni formáló erőitől mely a legzabolátlanabb szenvedélyektől, legpogányabb víziókból, a temperamentum és fantázia legféktelenebb lázadásaiból egy zongoraversenyműnek ilyen élesen kirajzolt zenei stílusát, szinte a Bach-koncertek modern testvérpárját tudta megteremteni. Nem könnyű követni ezt a muzsikát. melyben minden hang mögött óriási perspektívák nyílnak, melyben érezni a zseni fantáziájának azt az iszonyú erőfeszítését, mellyel úrrá lesz a barbár lélek gigászi vadonán. De ebből az izgalmas küzdelemből olyan lenyűgöző költői szépségek fakadnak, melyek már első hallásra is valósággal lázba ejtik a hallgatót. Reméljük, ez a kompozíció gyakran fog hangversenyműsorainkon szerepelni és akkor rátérhetünk majd részletesebb méltatására is. Annyit azonban máris leszögezhetünk: Bartók II. zongora-versenye a IV. vonósnégyes mellett a XX. század leghatalmasabb instrumentális alkotása.                                           

Tóth Aladár

PESTI NAPLÓ, 1933. június 4.

Megjegyzés:

*Tóth Aladár bizonyára a három-tételes II. zongoraverseny második részébe beillesztett scherzo-karakterű trióra gondol, amikor a mű négy tételéről ír. (A.)

 

186   Ardelao 2017-10-01 05:21:42

Az alábbi beírást - mint ide is tartozót - áthoztam a Ferencsik János topikból:

Részlet Bónis Ferenc: Tizenhárom találkozás Ferencsik Jánossal c. könyvéből:

Ferencsik János Bartók Béláról:

„[…]

          Bartók Béla, akárcsak barátja, Kodály Zoltán, nehezen megközelíthető ember volt. Hozzá, sajnos, nem jutottam olyan közel, mint Kodályhoz. Hamar elment tőlünk -  először csak a szónak földrajzi távolságra utaló értelmében, azután végérvényesen és jóvátehetetlenül – de a nyilvánosságot akkor is kerülte, amikor még itt járt köztünk.

          Bartókot 1934-ben ismertem meg. Igazgatóm, Radnai Miklós, ki akart vele békülni. Hogy mi volt feszültségük oka, azt nem tudom. Sejtem csupán, hogy operájának és táncjátékának mellőzése hangolhatta az Operaház ellen Bartókot. Ezeket ugyanis, mivel szövegkönyvírójuk az emigráns kommunista Balázs Béla volt, jó másfél éven át nem játszhatta az opera. Radnainak végül sikerült valamilyen kompromisszummal elhárítani a felújítás politikai nehézségeit. Ott voltak azonban a művészi és emberi nehézségek. Radnai nagyon sokra tartotta Bartókot, és mindenképpen fel akarta oldani a közte s az intézmény között lévő feszültséget. Ezért elküldött engem Cieplinskyvel, a lengyel balettmesterrel Bartókhoz. Feladatunk az volt, hogy tisztelegjünk nála és megtudakoljuk kívánságait a felújítással kapcsolatban. És közöljük vele, hogy azokat egytől-egyik teljesítjük.

          Így is történt. Elmentünk Bartókhoz, aki kedvesen fogadott. De egy bizonyos hűvösség mindig volt benne. Az ember nagyon érezte a három lépés távolságot. Később ez a távolság olykor egy lépésre vagy egy fél lépésre csökkent.

          Bartók először is fogta a zongorakivonatot meg egy piros ceruzát és azt mondta: „most pedig beírjuk a húzásokat”. Vagyis azok a húzások, amelyeket mostanában, a szerző nevében és a betű szerinti teljességet megkövetelve, egyesek kárhoztatnak: éppenhogy Bartókra vezethetők vissza. Ő maga nemhogy nem ragaszkodott a táncjáték minden egyes hangjához, hanem kifejezetten megkövetelt bizonyos húzásokat. Akárcsak az I. szvitben vagy a Csodálatos mandarinban. A Mandarinnak vannak helyei, melyeket fél taktussal rövidített. Nagyon szigorú volt önmagához is: nem tűrt meg semmi olyat, amit valamikor leírt ugyan, de később feleslegesnek érzett.

          Bartók rövidítéseit feltétlenül respektálni kell. Egyrészt azért, mert ő tudta, hogy mit akar. Másrészt, mint gyakorló előadó, ismerte a hatás titkát. Természetesen nem holmi olcsó hatásvadászatra gondolok: arra csupán, hogy Bartók tudta, hol bőbeszédű fiatalkori zenéje. Semmi okunk sincs arra, hogy okosabbak legyünk Bartóknál.

          Miután Bartók bevezette húzásait az én zongorakivonatomba, eljátszottam a Fábor faragott királyfit. Amíg én zongoráztam, ő állandóan ellenőrzött. Volt egy szalag-metronómja: úgy működött, mint az órainga. Azzal mérte a tempót. Én, ha a tempó ellen vétek, mindig lassabb vagyok a kelleténél. Bartók ezt nem szerette. Ahol lassabban játszottam, mint ahogy ő elképzelte, ott bekarikázta a kottába nyomtatott metronómszámot.

          Arra is volt példa, hogy pontosan az ő metronóm-jelzése szerint játszottam – de az is lassú volt neki. Ilyenkor önmagát korrigálta. Őrzöm még azt a példányt, melyben Bartók áthúzta saját, nyomtatott metronóm-jelzését, és gyorsabb tempó-utasítást írt helyette. Ha korrigált, mindig gyorsabb tempót írt a lassabb helyett. Egyetlen javításáról tudok, ahol lényegesen lejjebb tette a metronóm-számokat: a Tánc szvitben.

          Ez a szakadatlan „műszeres” tempó-ellenőrzés – melynek kedvéért állandóan megállított játék közben – még ma is érthetetlen számomra. Valamilyen játék lehetett ez nála. Mert Kodály például soha nem „metronomizált”. Írt ugyan metronóm számokat, de inkább csak úgy nagyjából. Akárcsak Richard Strauss. Az ő metronóm-számait sem kellett minuciózusan betartani. De Bartók más volt: ő ezt is rettenetesen komolyan és szigorúan vette, mint mindent az életben. Pontos volt a végletekig.

          A zenekari próbákon ott volt. Nagyon tartottam tőle, jobban, mint Kodálytól. Úgy éreztem: valami kérlelhetetlen belső szigor árad belőle. Az utolsó ítéletkor érezheti úgy magát az ember, olyan pőrén, ahogy én őelőtte. Szerencsére csalódtam; merevsége fölengedett. De csak egyetlenegyszer történt meg, hogy valamire azt mondta: „ezt a részt dirigálja úgy, ahogy érzi”. A későbbiek során aztán változtatott az elképzelésén.

          Volt úgy, hogy a próbákon ott voltak Kodályék is. Egy bizonyos helyre Bartók azt mondta: „ezt vehetné kissé gyorsabban”. Kodály meg, ugyanerre a helyre, ezt mondta: „vehetné kissé lassabban”. Érdekes módon mutatkozott a két karakter különbsége. A vokális szerző a szélesívű éneklést hangsúlyozta volna, a hangszeres szerzőnek ugyanaz a frázis túlságosan szélesívű volt.

          […]

          Ez a „metronomizálás” mondhatni, a mániája volt Bartóknak. Többször dirigáltam a Tánc szvitet, amelyet senki se dirigált szívesen. Részben azért, mert nem volt „hatásos” darab; nem szakadt le a csillár a nagy sikertől. Másrészt vannak benne bizonyos helyek, amelyeket ma már játszva dirigálunk, régebben azonban a hetek meg ötök még bonyolult helyeknek számítottak. Én szívesen dirigáltam, többször is műsorra tűztem. Őt azonban nem mertem meghívni, mert féltem tőle.  Egyszer találkoztam vele, és nagy alázattal jelentettem, hogy dirigáltam a Tánc szvitet. Nem éppen barátságtalanul, de hidegen és szárazon ezt mondta: „Ha tizenöt percnél tovább tartott, akkor rossz volt.” Így. Ennyit. Én persze behúztam a nyakamat; nem tudtam megmondani, hogy milyen hosszú volt, örültem, hogy el tudtam dirigálni.

          Utolsó találkozásunk szomorú volt: búcsúkoncertje, melyet feleségével adott a Zeneakadémián. Én kísértem, s az első próba előtt elmentem hozzájuk. A tempókról beszélgettünk és Bartókék egyéb kívánságairól, hogy ne kelljen aztán a zenekart fölöslegesen megállítani. Akkor üldögéltünk is egy keveset, és valahogy oldottabb lett a hangulat. Hogy korábban nem így volt, az talán az én hibám lehetett, mert eleve féltem tőle. Beszélgetés közben azonban, akkor és ott, Bartók felengedett. Előadásokról volt szó, meg karmesterekről; úgy láttam, a téma határozottan szórakoztatja. Mosolygott, talán nevetett is, amikor Dohnányi Ernő karmesteri magatartását „osztályoztam”.

          Dohnányi dirigálásának ugyanis – ezt ma is vallom – három kategóriája volt. Azokat a kompozíciókat, melyeket nagyon szeretett és nagyon tudott, mindig kotta nélkül dirigálta. Azokat, amelyeket szeretett és tudott, de már nem olyan nagyon, azokat kottából dirigálta. Amiket pedig nem tudott rendesen, azokat kottából és szemüveggel. Ez nagyon tetszett Bartóknak: alighanem neki is megvoltak a maga idevágó tapasztalatai.  Mert Dohnányi nem tartozott a szorgalmas emberek közé, akadtak művek, amelyeket csak az utolsó percben tanult meg – és akkor bizony sűrűn feltette a szemüvegét.

          A búcsúkoncert után Fellner Alfréd barátunk adott vacsorát Bartók tiszteletére. Ott elég messze ültem tőle, nem tudom, mi mindenről beszélgettek. Annyit tudok, hogy sokszor emlegette az angol nyelvet és Amerikát. Néhány nappal később, feleségével együtt, elhagyta Magyarországot.”

185   Ardelao • előzmény184 2017-09-29 10:59:23
Elírás. Helyesen:
«und wer's nie gekonnt, der stehle weinend sich aus diesem Bund!»
184   Ardelao • előzmény183 2017-09-29 10:39:58

Bartók Béla szerzői estje


BARTÓK művek bemutatása a Zeneakadémiában

1926. december 8-án

Száz esztendő múlva azt hiszem, nem lenne olyan magas helyár, amit az emberek, akár egy esztendei koplalás árán is, meg ne fizetnének, nem lenne olyan amerikai méretű amfiteátrum, melyet az utolsó talpalatnyi helyig meg ne töltenének, csak azért, hogy hallhassák Bartók Béla műveit, magának Bartók Bélának előadásában. Istenem, mit adnának ma a zenekedvelők azért, ha magától Beethoventől hallhatnák a Hammerklavier-szonátát!

Az ember azt gondolná, mikor Bartók, Bartók-műveket játszik, az emberek egymás hegyén-hátán tolonganak a hangversenyterembe, olyanok is, akik egy kukkot sem értenek a muzsikához, már csak azért, hogy majdan unokáiknak elmondhassák: én ott voltam, mikor maga Bartók Béla adta elő a Bartók-műveket, én hallottam magát a Szerzőt! Milyen különös: közöttünk él, mint honfitársunk, a világ legnagyobb élő zongorakomponistája, aki egyúttal a világ egyik legnagyobb élő zongoraművésze is, és hányan vannak mégis ebben az országban, akik Bartók Bélát sohasem hallgatták meg zongoraestjein! Sokan, bizony sokan vannak a nevetségesen elfogultak és bűnösen közömbösek: lám, Bartók tegnapi szerzői estjén is csak alig háremnegyedrészt tellett meg a Zeneakadémia nagyterme. De jól van ez így is. Hogyan fog szégyenletesen elbújni, megverten hátrálni a Kiepurák és Heifetzek xerxesi hada a Bartók-közönségnek ma még kicsi, de annál elszántabb leonidászi csapata elől, ha majd a jövő kimondja egyrészt lesújtó, másrészt felemelő ítéletét! Ha valami Kiepura-rajongó véletlenül betéved a tegnapi Bartók estre, bizonyára megdöbben azon a látványon, ami ott fogadja: ezt a belső, izzó lelkesedést, ezt a meggyőződéses, rendíthetetlen hitet nem találja soha a divat-sztárok reklámhangversenyein; mert amit itt. lát: az egy darab hatalmas, örök magyar élet, ünneplés, mely egyúttal alkotó, építő munka, tett, mellyel egy nemzet az egész emberiség eszményi útját egyengeti. Ezt a látványt, a mai zeneéletben, sehol sem látjuk olyan ragyogó fényben, mint Bartók Bélának és nagy kortársának és barátjának, Kodály Zoltánnak hangversenyein. A Zeneakadémia lámpái már rég kialudtak a tegnapi hangversenyen, de a koncertdobogó körül még rendíthetetlen ott állt az új magyar zene Bartók Bélát ünneplő serege és hangos üdvrivalgásokkal, frenetikus tapsokkal újabb és újabb ráadásokat követelt, a bemutatott művek állandó megismétlése miatt szinte halálra fáradt szerzőtől.

A lelkesedésnek «vitam et saguinem» kiáltása valóban csak olyan igazi, mély költőket illet meg, mint aminő Bartók Béla; mert az ilyen igazi költő maga is saját vérével és saját életével írja, amit ír; Bartók művei a magyar vér és egy küzdelmes emberi élet művei. Ezért csak olyanok lelkesedjenek értük, akik tudnak «vérükkel és életükkel» lelkesedni;
«und wer's alle gekonnt, der stehle weinend sich aus diesem Bund!»

*

Bartók Béla újonnan bemutatott szerzeményei újabb fordulópontot jelentenek Bartók művészi fejlődésében. A két hegedű-zongora szonáta és a «Tánc-szvit-é» befejezése után Bartók évekig nem komponált semmit. A tegnapi szerzői estén tehát hirtelen, szinte eruptív művészi kibontakozásnak lehettünk tanúi, mely megrendítően mély és bámulatosan gazdag skálájú remekművekkel gazdagította a magyar zeneirodalmat. Bartók hatalmas egyénisége majdnem egészen új stílus köntösében lép elénk. A «stílusváltoztatás,» kissé diszkreditált fogalom a modern zenében. A külföld modern muzsikusai, élükön Sztravinszkivel és Schönberggel, egyre-másra forgatják a zenei-stílus köpönyegét, hogy az új köntösben mondanivalójuk is az újság látszatát keltse. Bartók fejlődésében viszont minden újabb stílusperiódussal újabb belső, tartalmi elmélyülés jár együtt. Bartók művészi stílusának kialakulásában két tényező játszik fontos szerepet: az egyik a szertelen, határtalanul gazdag kifejezőeszközök megszerzése, a másik a mind intenzívebb koncentrálás gondolata. Mindkét faktor Bartók művészi fantáziájának sajátos alkatából nyeri magyarázatát.

Bartók, mint a legtöbb magyar költő, a külső reális világtól lemondó, józan gesztussal elfordul, hogy az élet jelenségeinek vízióiból merész ós lázas álomvilágot építsen magának és ebbe a víziós, mélytüzű színekkel ragyogó álomvilágba beletemetkezzen. A magyar költők közül ebből a szempontból talán Vörösmarty hasonlít legjobban Bartókhoz. De Bartók álomvilága a lélek legősibb tájait tárja fel előttünk. Az «ember világát,» Bartók művészetében az őstermészet hatalmas rengetege veszi körül. Ebben a kifürkészhetetlen őstermészetben, minden zugban titokzatos istenek, titokzatos erők leskelődnek; Bartók fantáziája megeleveníti ennek az erdeinek gigantikus árnyait a gigantikus gesztusokkal; felidézi a leggyengédebb, legfinomabb tündéri alakokat, melyek azonban a monumentális környezetben, minden lírai gyengédségük mellett is monumentális perspektívát nyernek. És Bartók látja ennek a vadonnak gyermekét, a primitív embert: a magyarországi parasztot, merész képzelet-világával, tragikus vízióval, elementáris érzelmeivel, jellegzetes, gyakran a groteszkbe átcsapó humorával; a föld gyermekét látja a parasztban.

Ebben a világban csak éber, fegyelmezett érzékekkel járhatunk; a titokzatos hatalmak között pillanatra sem engedhetjük el magunkat Itt nincs helye bőbeszédű ömlengéseknek, dekadens, langyos álmodozásoknak. Az Erő órái: itt forradalmi, vad kitörések; a Gyengeség órái: misztikus, borzongó, ősfélelem; még a játék, a halk, szelíd ábrándozás órái is ennek az ősvilági környezetnek igézete alatt állnak. És valóban Bartók művészetében szigorú esztétikai lakonizmus uralkodik. A bágyadt érzelgősséget, a dekadens szentimentalizmust nem ismeri ez a művész. Acélos, forradalmi erővel, mint valami kérlelhetetlen, férfias hódító tör keresztül Bartók ezen a sűrű rengetegen. De sohasem veszti el magát, az ezernyi borzalom és szakadatlan küzdelem közepette, mert saját ösztönéletében ugyanazokat az elementáris erőket érzi lobogni, mint, amelyek az élet vadonjában körülveszik. Meghasonlás, megtörtség nélkül áll ezért előttünk, ez a nagyszerű művész: egy ember, aki maga körül az őserdőt, önmagában pedig az ősembert zendíti meg.

Könnyű átlátni, hogy ilyen őserdei-fantáziának, mint amilyen Bartóké, a kifejezési eszközök leggazdagabb tárházára van szüksége, hogy az emberi lélek rengetegének hangokat adjon. Sötét morajokat vad dübörgéseket, titokzatos suttogásokat kell lépten-nyomon zenében megrögzítenie; ezért kell a hangszerek teljesítő képességét a végsőkig kiaknáznia. Mindaz, amit a modern zene Berlioztól és Liszt Ferenctől egészen Sztravinszkijig technikában újat és érdekeset felvetett Bartóknál egyéni folytatásra talál; Bartók valóban forradalmár, önmagát, gigászi fantáziáját tagadná meg, ha nem volna az.

A művészetben azonban gyakori jelenség, hogy éppen a legzabolátlanabb és legmerészebb költői szellemek szigorú és zárt formákkal igyekeznek megkötni fékezhetetlen képzeletüket. Sőt, majdnem csak általános szabályként állíthatjuk fel, hogy az ilyen féktelen képzelet csak akkor kerüli el a formátlanságot, az idomtalanságot, ha a legzártabb, legszigorúbb formák
vas sínein mozog. Gondoljunk csak Dantéra, Dürerre, vagy Bachra.
Ugyanezt a jelenséget tapasztaljuk Bartók Bélánál is. Bartók tehát nem elégedhetett meg a technikai lehetőségek határtalan kitágításával; neki amellett szigorú, zárt, formai- koncentrációra is kellett törekedni. Ezer dologra kell figyelnünk az «őserdőben,» de mindenre koncentráltan és nem elszórakozva kell figyelnünk. Bachnak természetesen könnyebb volt a dolga. Ő a szigorúan zárt formák síneit örökbe kapta saját korától. Bartóknak viszont magának kellett megkovácsolnia ezeket a vas síneket. Bartók fellépésének kora Liszt, majd Strauss Richard «al fresco» stílusának kora volt.

Ez a stílus pedig minden volt, csak éppen nem szigorúan zárt. Érdekes volna követnünk, hogyan kovácsolta meg Bartók magának a forma síneit, hogyan találta meg a régi magyar népdal segítségével az új zárt, szigorú dallamformát: hogyan alakított ki belőle egészen új kontrapunktikát, hogyan fejlesztette ki forradalmi harmonizálását, melyben egyetlen szintetikus akkorddal egész' dallamvonalakat tudott (mintegy egyetlen, vaserejű markolással) összefogni. De a mai hangverseny újdonságai most pillanatnyilag elterelik a régiekről a figyelmet, s arra késztetnék bennünket, hogy Bartók egész fejlődése helyett annak csak legutolsó stádiumával foglalkozzunk.

Bartók most bemutatott zongoradarabjai («Kis zongora-darabok, Három párbeszéd, Csörgőtánc, Menuetto, Dal, Induló, Preludio — all'ungherese, Zongora-szonáta, Szabadban, Az éjszaka zenéje, Síppal-dobbal») kevés kivétellel szigorúan polifonikus, kontrapunktikus alkotások. Ha összehasonlítjuk ezeket a zongoradarabokat az őket közvetlenül megelőző szerzeményekkel, az Improvizációkkal, vagy a két hegedű-zongoraszonátával, azt tapasztaljuk, hogy míg ez utóbbiaknál a formai tömörség hordozója inkább a melodikából kifejlesztett harmonikus szerkezet, addig a mostani újdonságoknál a koncentráció alapja maga a melodikus struktúra, a szigorú többszólamúság,

Mondanunk sem kell, hogy a szonáták és improvizációk legfőbb konstruktív-akkordikus eredményeit Bartók átmentette új stílusába is, Bartók új kontrapunktikája lényegesen különbözik a régitől, például az első vonósnégyes ellenpontjától. Az első vonósnégyes fugaszerű részei inkább Beethoven utolsó kvartettjeinek polifon szelleméből indulnak ki, míg az új zongoradarabok inkább Bach és a Bach előtti olaszok többszólamú stílusára emlékeztetnek.

Bartók új, «Kis zongoradarabjainak» előfutárait felfedezhetjük ugyan fiatalkori Bagatelljeinek és Vázlatainak egy-egy darabjában, sőt a «Három párbeszéd,» a «Menüett» bizonyos fokig úgy hat, mint a régi kis polifonikusabb zongoraművek formagondolatának folytatása.
Mégis ennek a mai polifóniának szigorú «merev-rendszerében» egy egészen új Bartók-stílust kell üdvözölnünk, melynek legforradalmibb, bár Bartók egyéniségére talán kevésbé jellemző hajtása, a «Zongoraszonáta» lassú tétele, legtökéletesebb megnyilatkozása pedig talán az említett szonáta pokoli erejű, démonikus első tétele és az «All'ungherese,» a legmélyebb és legelementárisabb, amit eddig Bartók a harciasan robogó, forradalmi lendületű «élettánc» formájában alkotott.

Általában szinte elcsodálkozunk, milyen szervesen, természetesen ömlik át és milyen bámulatos költői erővel mélyül el Bartók egyénisége ebbe az új formavilágba. Ritmusainak lenyűgöző erejét, melodikájának víziós líráját egyetlen régebbi darabjában sem találtuk ilyen megdöbbentően mélynek, tragikus erejében ilyen megrendítőnek. Egyik darabjának címe; «Az éjszaka hangjai.» Valami sírást és távoli kósza muzsikát, madárzenét, csillagzenét, majd az éjszaka fenséges himnuszának nyugalmasan megcsendülő transzcendentális melódiáját, mindent, amit csak el tudtok képzelni, kileshettek ezekből a hangokból; anélkül, hogy ezek a hangok tücskök, madarak vagy csillagok akarnának lenni, földöntúlian reális képet rajzolnak elétek az éjszakáról, Bartók éjszakájáról; a magyar természetpoézisnak egyik legcsodálatosabb remekműve ez. Az «Éjszaká» -nak ez a grandiózus képe Kodály «Hegyi éjszakáinak» női kórusával együtt méltó a legnagyobb magyar lírikusok költeményeihez, pedig Petőfi és Vörösmarty is írtak költeményeket a csillagokról!

A zongora-újdonságok mellett bemutatásra került az estén Bartóknak legújabb vokális kompozíciója is, a «Falun» című tót népdalciklus énekhangra és zongorára. Bartók vokális népdal-feldolgozásai között ugyanazt a legmagasabb helyet foglalja el, mint a zongorára írt népdal-feldolgozások között a nyolc «Improvizáció.» A tót parasztság öt példátlanul szép dalát, látta itt el Bartók zongorakísérettel. Ezeket a dalokat egyébként női énekhangokra és kamarazenekarra, is átírta Bartók s a szerzemény ebben a formában a közel jövőben fog bemutatásra kerülni. Helyszűke miatt a kompozíció részletes méltatását a «zenekari bemutató» után fogjuk közölni.

Ezúttal csak a «Falun» énekszólamának nagyszerű megszólaltatójáról, Basilides Máriáról kell a legnagyobb elismerés és legőszintébb csodálat hangján megemlékeznünk. Nehezebb zenei feladatra nem igen vállalkozhat énekesnő, mint, Bartók dalainak előadására.
A muzikalitásnak valóságos tűzpróbája ez a tót népdalciklus, valamint az-az öt megrázóan szép Ady-dal is, mely Bartók öt magyar népdalával együtt a tegnapi műsort kiegészítette. Hogy Basilides a dalok zenei részét tökéletesen megoldotta: már ez magában véve is olyan szenzációs teljesítmény, melyet aligha tud e két művész Európában a magyar művésznőnek utánacsinálni. De ahogy Basilides Mária a technikai részen túl, a legtermészetesebb gesztussal, a művek tartalmát szinte maradéktalanul kifejezte, az egyenesen az előadó művészet történelmének legragyogóbb lapjaira kívánkozik, íme, egy énekesnő, aki a népdal elementáris érzésvilágát, objektív «általános» hangvételét éppoly tökéletesen magáévá tudja tenni, mint az Ady-dalok komplikált, szeszélyes hangulatait és megrázóan szubjektív «egyéni» tónusát.

Ha mindehhez, amiről eddig beszámoltunk, hozzágondoljuk még Bartók zongorajátékának felülmúlhatatlan varázsát, akkor elképzelhetjük, hogy milyen egész életre szóló élmény volt ez a hangverseny, a magyar zeneművészetnek ez a nagy napja. (T—th.)

PESTI NAPLÓ, 1926. december 10. (77. Évfolyam, 281. szám)

*
183   Ardelao • előzmény173 2017-09-28 17:03:40

HANGVERSENY


BARTÓK BÉLA zongoraestje

Jászai Mari írja emlékirataiban:

«Mit ér a művészet, ha az embernek nincs súlya!»

Valóban: mit ér a művészet, ha nem lüktet benne mélyenszántó és hatalmas emberélet, ha nem áll mögötte egyéniségének eredeti tüzével, gigantikus «súlyával» a «nagyember».

Könnyű szórakozást kereső közönség megtapsolhat «súly»-nélküli művészetet is, de igazán nagy művészet lélekbemarkoló hatását csak ott érezzük, ahol az emberi lélek nagysága szól hozzánk. — Hatalmas, mélyenszántó emberélet a művészetben: ez a titka annak a lélekbemarkoló hatásnak is, melyet Bartók Béla keddi hangversenye a Zeneakadémia nagytermet megtöltő közönségre gyakorolt. A hallgatóság soraiban bizonyára akadtak olyan «tegnapi,» sőt «tegnapelőtti» kultúrán felnőtt lelkek, akik nem tudják, vagy még nem tudják beleélni magukat a művészi kifejezésnek azokba az új lehetőségeibe, melyeket a Bartók muzsika tár fel előttük. De a legcsökönyösebb, legmeg-nem értőbb «konzervatívok» egyre kisebbedő táborát is ellenállhatatlanul rabul ejtette az-az igézet, mely Bartók gigantikus egyéniségéből kiárad; aki Bartókot hallgatja, pillanatra sem kételkedhetik abban, hogy itt
nagy emberrel van dolga.

Bartók Béla, mint zongoraművész is kétségkívül egyike a legeslegnagyobbaknak. Szédületes technikája, káprázatos kifejezőereje, csodálatosan egyéni zongorakezelése, az a példátlan intuíció, mellyel az előadott művet áthatja, az-az érzelmi mélység, mellyel azt, amit meglátott, maradéktalanul átéli: külön fejezet a zongorajáték történetében. A ma élő művészek között talán senki sem tud annyit meglátni egy Beethoven-szonátában, mint Bartók. A német kultúra szellemében nevelkedett zsenik«mint d’Albert,» tősgyökeres germán temperamentumok, mint Fischer Edwin, közelebbi rokonságot tarthatnak Beethoven szellemével; Bartók azonban többet mond Beethovenben, ha nem is mondja ezt a «többet» annyira «beethoveni» nyelven, mint ők. És végül, ami Bartók játékát bizonyos szempontból minden kortársának játéka fölé emeli: egyetlen előadóművész sem mondja olyan grandiózus emberegyéniség nyomatékával azt, amit kinyilatkoztat, mint Bartók Béla; mert mindazok között, kik ma zongorán keresztül szólnak hozzánk, ő a legnagyobb ember, az ő egyéniségének van a legnagyobb «súlya.»

Ilyen zongoraművészet tolmácsolásában Beethoven F-dúr szonátája: valóban reveláció. Minden hang az elsőtől az utolsóig a legmélyebb tüzű temperamentum lángjában ég, a legtisztább líra szűzi fénysugarában fürdik. Bartók lírizmusánál megindítóbb, meghatóbb poézist sohasem hallottunk. Az érzelmek itt nincsenek feldagasztva, nem burkolódznak a szentimentalizmus ködébe. Bartók fájdalma-öröme nem «kelleti» magát. Zongoráján a hatalmas, férfias érzelmek világa sokszor a legcsodálatosabban tiszta gyermekhangon szól hozzánk: férfibánat, férfiöröm, mely nyílt gyermekszemek könnyében vagy mosolyában tükröződik, hogy a következő pillanatban már ősi, vad ösztönök vulkánikus kitöréseinek adja át helyét. «Primitív» ez a művészet a szó legjobb legkomolyabb értelmében: elementáris egyszerűségében, tisztaságában, hallatlanul gazdag és komplikált belső világ rejtőzik.

Ilyen magasabb értelemben vett «primitív» előadó-művészet szinte arra van teremtve, hogy kiemelje a feledés homályából a XVII. század olasz mestereit, hogy ezeknek a mestereknek
«primitív» csembaló- és orgonastílusán keresztül megláttassa a mai közönséggel a költői tartalom rendkívüli gazdagságát, komplikáltságát. Bartók tehát pompásan felismerte az előadó-művészetére váró feladatoknak egyik legszebbikét, mikor műsorára tűzte ki Frescobaldi-nak monumentális G-dúr tokkátáját s a nálunk még teljesen ismeretlen Michelangelo Rossi-nak C-dúr tokkátáját és három táncszerzeményét. A műsor régi olasz szerzőknek szentelt részét azután a XVIII. század első felének művészei egészítették ki: Benedetto Marcello négytételes B-dúr szonátája. Domenico Zipoli C-dúr Pastoralja, Deila Ciaja egyik Cansoneja és egy Scarlatti-szonáta A legutóbbi kivételével valamennyi művet maga Bartók írta át zongorára.

A legnagyobb élménnyel természetesen ezúttal is a saját kompozícióit játszó Bartók ajándékozott meg bennünket: hiszen ezekben az interpretációkban a legmaradéktalanabb kongenialitás foghat kezet a zsenialitással! Az előadott Bartók kompozíciók, a tavalyi szerzői esten bemutatott művek közül kerültek ki. De hallottunk újdonságot is: három megkapóan szép kis rapszódiát, újabb megnyilatkozását Bartók mélyen költői népdal-feldolgozó művészetének. A hangversenyt a grandiózus zongora-szonáta fejezte be. — Vajon tudták-e a Bartók-koncert hallgatói, hogy micsoda példátlan kiváltság: Bartók Bélának, a Beethoven-utáni idők legnagyobb zongora-zeneköltőjének műveit hallgathatni magának Bartók Bélának, korunk egyik legnagyobb zongorajátékosának tolmácsolásában? Vajon tudták-e, mennyire irigyelni fogja őket ezért a kiváltságért az-az utókor, amely Bartók-műveit már nem hallhatja ebben a «legautentikusabb» interpretációban?

— El kell ismernünk: a budapesti közönség immár tudatára ébredt ennek a ritka kiváltságnak: imponáló tömegben jelent meg nagy hazánkfia hangversenyén s olyan lelkesedéssel ünnepelte Bartókot, hogy tapsaival szinte megakasztotta a hangverseny menetét. Nemcsak végigtapsolta, hanem alaposan meg is hosszabbította az egyes számok közötti szüneteket, megismételtetett egyes műveket s a Zeneakadémia csillárai már rég kialudtak, mikor még mindig a dobogó előtt tolongott az újabb és újabb ráadásokért tapsoló rajongók serege.

PESTI NAPLÓ, 1927. december 1. (78. Évfolyam, 278. szám)

*
182   Búbánat 2017-09-28 10:56:26
Bartók Rádió ma délután

Hangversenykülönlegességek

12.36 - 13.48 Szigeti József (hegedű) és Bartók Béla (zongora) hangversenye

1. Beethoven: A-dúr (Kreutzer) szonáta Op. 47.,
2. Debussy: Szonáta hegedűre és zongorára,
3. Bartók:
a) II. szonáta
b) I. rapszódia

(Washingtoni Kongresszusi Könyvtár, 1940. április 13.)
181   Búbánat 2017-09-28 10:54:33
KÉT ZENEI VILÁG TALÁLKOZÁSA

VÁRADI HELGA ELSŐ LEMEZE TAVASSZAL JELENIK MEG BARTÓK & BAROKK CÍMMEL

www.magyaridok.hu, Izsó Zita
2017. SZEPTEMBER 27. SZERDA 06:48 2017. 09. 27. 07:48

Váradi Helga csembalóművész jelenleg a Zürichi-tó partján fekvő Zollikon református templomának orgonistája. Koncerttevékenységei és egyházzenei munkája mellett a Zürichi Zeneművészeti Főiskola kutatási részlegének munkatársa, ahol Bartók Béla fiatalkori szerelméről, Geyer Stefi hegedűművésznőről gyűjt publikálásra anyagot. Első lemeze 2018 tavaszán a svácji Claves kiadó forgalmazásában jelenik meg Bartók & Barokk címmel, amelyben a Mikrokozmosz válogatott művei csembalón szólalnak meg. A lemezt október 1-jén, 18 órakor a Csalán utcai Bartók-emlékházban mutatják be.

Bartók Béla és a régizene kapcsolata kevésbé ismert, nem él a zenei köztudatban. Mi ennek az oka, illetve miért pont ezt a témát választotta?
– Első lemezemmel szerettem volna emléket állítani Bartók Béla fáradhatatlanul kutató szellemiségének, akiről ma elsősorban a népzenegyűjtés jut eszünkbe. A tény, hogy ez az elmélyülni akarás nemcsak a népzenének, hanem Európa műzenéjének is szólt, hozzátartozik Bartók Béla teljesebb megismeréséhez. Vagy tíz éve is lehetett, amikor Barna Péter zenetudós barátom felhívta figyelmemet a Mikrokozmosz előszavára bécsi egyetemi éveim alatt. Az előszó végén meglepő megjegyzést olvashattam: Bartók Béla néhány művet a csembalóra is ajánl benne előadásra. Ez kíváncsivá tett: vajon hallhatott-e annak idején csembalót, és ha igen, milyet? Talán a hangzás vagy egy csembalóművész karizmatikus előadása inspirálta őt az előszó megjegyzésére? Netalán a korabeli repertoár, úgy mint Bach és Couperin műveinek tanulmányozásakor merülhetett fel benne az ötlet? A XX. század elején még gyerekcipőben járt a régizene ismerete, a romantika hagyományai uralkodtak mind a repertoár, mind az előadás-művészet tekintetében. Bartók Béla munkájában ez az érdeklődés nyilvánvalóan periferiális lehetett, elsősorban a zongorára és a zeneszerzésre, a népdalgyűjtésre, illetve annak rendszerezésére koncentrált élete során. Számomra viszont ebben egy izgalmas kombináció bemutatása rejlett, amelyben több szálat kapcsolhattam össze: egy frissen ható hangzás, egy a csembalót szokatlan szempontból bemutató alapgondolat, ugyanakkor a barokk zene nagyjaihoz is kapcsolódó, kaleidoszkópként működő koncepció. Egyszerre tudom tehát bemutatni a hallgatóknak François Couperin, Johann Sebastian Bach, Domenico Scarlatti művészetét és azt kontrasztba állítani Bartók Béla zenéjével.

Mi az oka annak, hogy két csembalót használt a felvétel során? Bartók műveinek hangzásához mit ad hozzá ez a hangszer?
– A lemezt egy konkrét hangszeren szerettem volna felvenni, amelyet ma Neuchatelben, Svájc francia részén a Szépművészeti Múzeumban őriznek. Készítője, a híres Ioannes Ruckers egy Hollandiában alkotó csembalóépítő dinasztia tagja volt. Csembalóiknak olyan értéke van manapság, mint egy Stradivarius-hegedűnek. Ez a hangszer 1632-ben készült, amelyet 1745-ben, Franciaországban egy úgynevezett ravalement során megnagyobbítottak, az akkori ízlésnek megfelelően. Külseje La Fontaine mesejeleneteivel díszített, japán és kínai lakkfestményeket imitálva a hangszer egész teste aranyozottan borított, hangzása máig egyedülálló. Maria-Antoinette, a francia királynő ajándékozta egyik udvarhölgyének, aki a Montmollin család tagjának, egy, az udvarban szolgáló svájci gárdistának lett felesége. A forradalom után, 1792-ben az udvarhölgy férje halálát követően annak családjához küldte a hangszert Svájcba, Neuchatelbe.
A hangszer 1844 óta a múzeum tulajdona. A felvétel előkészületei során jutottam arra a döntésre, hogy rendhagyó módon két hangszert kell használnom. Ennek egyik oka a Ruckers-csembaló hangterjedelme, másik oka finom karaktere. Ahhoz képest, hogy a hangszer jelenleg 385 éves, kiváló állapotban van és rendszeresen játszanak rajta koncerteket – Bartók zenéjének azonban, úgy éreztem, erősebb, néhol robusztusabb hangzásra volt szüksége, ha már kópiákról volt szó. Ezért használtam a saját kétmanuálos csembalómat is, amelyet 2014-ben Martin Vyhnálek prágai mester készített. Ezzel párhuzamosan kialakult a végleges lemezkoncepció is: a két hangszer egyúttal a két zenei világ, Bartók Béla és a régizene találkozását is szimbolizálja. A bartóki zene csembalón játszva egészen izgalmas ritmikai hatásokat eredményez, ugyanakkor karakterében sokszor a népi hangszerekre is emlékeztet. Plaszticitása pedig letisztultan adja át a zenei szerkezeteket, különösen a fugális stílust.

A lemez előkészületei során eljutott a zeneszerző fiához, Bartók Péterhez is. Hogy tetszett neki az anyag, milyen meglátásai voltak?
– Bartók Péter alakja összefonódik a Mikrokozmosszal, hiszen édesapja azért is fogott bele a komponálásába, hogy fia zongoratanulmányait ezzel megalapozza. Ugyanakkor a Zürichi Zeneművészeti Főiskolának végzett kutatási projektem, Geyer Stefi hegedűművésznő életének dokumentálása kapcsán is felmerült a találkozás gondolata. Geyer Stefi szorosan kapcsolódik Bartók Bélához, 1907-1908-ban a zeneszerző 26 évesen mélyen beleszeretett, kapcsolatuk alakulásáról levelezésük tanúskodik. Bartók Péternek egyedüli élő kapocsként elképesztő memóriája van, 92 évesen letisztultan tudott mesélni nemcsak a csembalóval kapcsolatos emlékeiről, hanem Geyer Stefivel való találkozásairól is. Amikor Floridában meghallgatta a Bartók & Barokk felvételét, érezni lehetett, hogy milyen feltétlen elkötelezettséggel és odaadással viseltetik édesapja iránt: szinte egy másik világban járt a zene hallgatásakor. Ez számomra egy megrendítő pillanat marad, és hálás vagyok azért a nyitott szívű fogadtatásért, amit megtapasztalhattam Floridában. Bartók Péter támogatása jeleként ajánlást is írt a lemezhez, ezt a CD-füzetben lehet majd olvasni. A zene előadásmódjával kapcsolatosan nem tett megjegyzéseket, de a csembaló billentyűsorainak összekapcsolási lehetősége különösen megragadta.

Ön hosszabb ideje külföldön él. Van lehetősége arra, hogy a magyar zenét és a magyar zeneszerzőket népszerűsítse?
Külföldön máig fogalom Liszt, Bartók és Kodály neve, ha magyar zeneszerzőkről van szó, tudják, kikről van szó. A lemezemet Svájcban is érdeklődéssel fogadják, bemutatkozó koncertek várhatóak több városban is, a Svájci Rádió érdeklődését fejezte ki. A tény, hogy a Zürichi Zeneművészeti Főiskola ilyen mértékű kutatást és publikációt tesz lehetővé Geyer Stefihez fűződően, további visszajelzés arról, hogy a tehetséges magyarokat megbecsülik és értékelik. Az 1956-os forradalom menekültjeit máig tisztelet övezi, megbecsüléssel emlékeznek Svájcban arra a majd 14 000 menekültre, akiket az ország annak idején befogadott és kiválóan képzett munkaerőként sikeresen beilleszkedtek. Saját munkám során, néhány generációval később és szerencsére más életkörülmények közepette csak pozitív tapasztalataim voltak. Remélem, hogy a jövőben is tovább népszerűsíthetem a magyar zeneszerzőket és kultúrát, elképzelésekben és ötletekben részemről nincs hiány.
180   Ardelao • előzmény172 2017-09-27 23:51:02

Magyar zene-premierek New Yorkban


Kodály sikere — Bartók Béla megérkezett — Tíz hetet tölt Amerikában

New York, január.
(A Pesti Napló rendes tudósítójától.)

Dohnányi Ernő őszi amerikai vendégszereplése az idén elmaradt, a magyar művészet mégis gyönyörű képviselethez jutott az őszi szezonban. Szigeti József nagysikerű hangversenyei, Kresz Géza melegen fogadott koncertjei után egyszerre két jelentős magyar zenei premierről emlékezik meg a New Yorki zenei kritika: Kodály Zoltán Háry Jánosát, majd Psalmus Hungaricusát mutatta be Willem Mengelberg dirigálása alatt a Philharmonie Society.

Mindkét zenemű mély analitikai kritikát kapott igen sok elismeréssel és dicsérettel, de egyúttal annak kiemelésével, hogy Kodály Zoltán erősen konzervatív művész, honfitársa, Bartók Béla mellett.

A kiemelésre különös ok volt: Bartók Béla a Columbus fedélzetén, december
19-én tízheti vendégszereplésre New Yorkba érkezett. Jöveteléről hetekkel azelőtt hosszú cikkekben emlékezett meg az amerikai sajtó. A cikkek ünneplő tónusban voltak tartva, ismertették Bartók Béla egész zenei pályafutását és nagy eseményként harangozták be érkezését.

A Pesti Napló New Yorki tudósítója az elsők között volt, akik mindjárt megérkezése után üdvözölték Bartók Bélát. Telefonbeszélgetést folytattam vele. Bartók Béla fáradt volt, megviselte kissé a viharos tengeri utazás és csak röviden számolt be programjáról: arról, hogy New Yorktól a Washington állambeli Seattleig fogja bejárni az amerikai kontinenst, hogy magával hozta új zongora-koncertjét, hogy magyar szerzőket fog bemutatni mindenütt, sok Kodályt, több Bartókot és Szigeti Józseffel együtt fog szonáta estélyt adni februárban. A telefontól koncertre sietett: Weisshaus Imre nevű tanítványa adott az Engineering Hallban modern magyar muzsikából hangversenyt, Bartók-Kodály, Kadosa kompozíciókat és saját műveit játszotta kedvező, lelkes fogadtatás mellett.

Bartók hangversenyére napokkal előbb elfogyott minden jegy. Bemutatkozását olyan érdeklődés előzte meg, amire régóta nem volt példa. (F.N.)

*

Bartók Béla nagysikerű bemutatkozása New Yorkban


New York, január.
(A Pesti Napló rendes tudósítójától.)

Bartók Béla amerikai vendégszereplése a magyar zenepropaganda számára igen nagy értékű gyarapodást jeleni. Nemcsak a rendkívüli művészeti értéke miatt, amit az amerikai zenekritika Bartókban tökéletesen értékel, hanem főként abból a tényből kifolyólag, hogy Bartók jelenti Amerika számára az igazi magyar zenét, amit eddig itt is azonosítottak a cigány muzsikával. Minden lap megemlékezik Bartók Béla és Kodály Zoltán kutatásairól, amelyek megismertették a világgal az igazi, eredeti magyar dallamokat és a kivételes nagyságoknak kijáró elismeréssel adózik Bartók Béla modern kompozícióinak.

Az első hangverseny, amelyen Bartók Béla Amerikában szerepelt, a legnagyobb siker jegyében zajlott le december 22-én este a Carnegie Hall-ban.

Willem Mengelberg filharmonikus zenekarával lépett fel Bartók, mint zeneszerző és komponista. Hirdetett és várt zongorakoncertje helyett azonban 1904-ben komponált rapszódiáját játszotta el, mert Mengelberg annyi próbát talált szükségesnek, amennyije nem állott rendelkezésre elég idő.

A csalódásnak a New York Times ad legerősebben kifejezést, mert szerinte a lejátszott rapszódia nem reprezentálja igazán Bartók Bélát és nem a modern komponistát mutatja be. Az önmagát megtaláló fiatal tehetség romantikus, nacionalista muzsikája ez, a zenei ideák túl gazdagságától szenved, meleg érzés, vad képzelő tehetség, büszkeség és melankólia nyilatkozik meg benne, de látszanak még rajta idegen befolyások, amelyektől megtisztítva Bartók zeneszerzői koronájának egyik gyöngyszeme lenne ez a mű.

Ez a legszigorúbb kritika, amit Bartók kapott. A többi nem ismer mást, mint meleg dicséretet. A New York American nagyon kedvesen és bájosan így fejezi be cikkét:
Úgy halljuk, Bartók nemsokára eljátssza zongora koncertjét a philadelphiai zenekarral. «Elyen.»

Az «éljen»-t a Carnegie Hall nézőterén hallotta a New York American kritikusa.

Igen meleg ünneplésben részesítették itt Bartók Bélát. A zenekar felállással tisztelgett előtte és a «brávo» kiáltások viharát, elragadtatott magyar éljenek tették színesebbé. (F.N.)

PESTI NAPLÓ, 1928. január 3. (79. Évfolyam, 2. szám)

*
179   Búbánat • előzmény171 2017-09-27 13:37:39
Kapcs. a 171. sorszámhoz

Folytatom egyben befejezem az interjú második részével:

„A megkerült fekete notesz esete” – II. rész

„Szenzáció a Bartók-kutatásban? – Beszélgetés Somfai László zenetörténésszel

/Film Színház Muzsika, 1987. február - Kurcz Béla/


- Mit jelent ez Bartók esetében?
- Kodállyal én erről már nem beszélgethettem. De elődöm. a belga Denis Dille professzor, miután látta, hogy Bartóknál meglepően kevés a vázlat, megkérdezte efelől Kodályt. Ő elmondta, hogy Bartók hosszú időn keresztül tudatosan megsemmisítette vázlatait, mondván, az nem tartozik a nyilvánosságra. Az 1920-as évek közepe táján aztán megváltoztatta ezt a szokását. A későbbi művek „fogalmazványai” nagyrészt fennmaradtak, s a kutatók rendelkezésre állnak, ma zömmel Amerikában. Maradtak fenn vázlatok a korábbi darabokhoz is, de csak a véletlennek köszönhetik létüket. A legtöbb vázlat, amit ma a budapesti archívumban őrzünk, Kodály felesége, Emma asszony révén került hozzánk.

- Hogy „úszta meg” hát ez a fekete vázlatfüzet?
- A közel százoldalas kottás könyvecskét valószínűleg takarékossági okokból nem semmisítette meg Bartók, mert egy csomó lap még üres volt benne. Tartogatta a legközelebbi népdalgyűjtő útra, nyaralásra. Hogy a vázlatokat helyesen értelmezzük, tisztában kell lenni azzal: hogyan komponált a szerző. Bartók – amennyire ezt egyáltalán rekonstruálni lehet – ideális körülmények között otthon, úgyszólván a zongora és az íróasztal között komponált. Sokat rögtönzött. A körvonalazódó anyagot följegyezte normál méretű kottalapokra, tovább finomította, végül a kikerekedő formát megint papírra vetette. Ha azonban nem volt a közelben zongora, akkor praktikusabb volt egy ilyen zsebfüzet. Feljegyezhette bele az eszébe jutó témákat, és hozzákezdhetett kisebb részletek kidolgozásához. Néha jól látható: miként bomlik ki egyetlen csírából az egész. Egy-egy többtételes mű esetében meg lehet tudni a füzetből, mi az, amit legelőször leírt. A vázlatkutatásnak egyébként a zeneszerző stílusa és személyisége szempontjából van nagy jelentősége. Ami eredeti gondolatként először jut eszébe, az nem az „anyanyelv”, nem a zenei grammatika és a szókincs, hanem az igazi lelemény. Ami azután ezzel az eredetiséggel a későbbiekben történik, azt nagymértékben már az egyéni nyelv grammatikája határozza meg. Az ihlet, az eredeti témák kitalálása a szerző számára is egyfajta csoda. Szinte érezzük ezen pillanatok varázsát, ahogyan a vázlatfüzetben lévő oldalon „kitalálja” a 2. hegedű-zongora szonáta két tételének alaptémáit…

- Az alapmotívumok ismeretében esetleg a nagy Bartók-művek is más megvilágításba kerülnek, azáltal, hogy a hangsúlyok máshová tolódnak?
- Biztosan. Hogy meddig tart egy tulajdonképpeni zenei alapgondolat, az többnyire kitetszik az első leírt formából, a vázlatokból. A későbbi formákban már kevésbé evidens. Néha a vázlat környezete is megvilágító erejű. Ebben a noteszben általában nincsenek dátumok. Bartók nem volt pedáns ilyen szempontból. Mégis a kontextusból – hogy mi mi után, vagy milyen anyagokkal egy oldalon szerepel – sok minden kiderül. Például az, hogy A kékszakállú egyik híres klarinét témáját valószínűleg már egy évvel korábban fölvázolta. Akkor még a zenekari Két kép című kompozíción dolgozott. Aki mindkét darabot ismeri, szereti vagy dirigálja, annak ez az adat több, mint puszta keletkezéstörténeti információ.

- Hogy a notesz végül is előkerült, ez pusztán érdekesség vagy inkább szenzáció?
- A Bartók-kutató szempontjából izgalmas szenzáció lehet. Számos munkafolyamatot a muzikológusnak is el kellett végeznie addig, amíg a fakszimile kiadás aktuálissá vált. Ütemről ütemre azonosítani kellett minden hangjegyet. Akad itt olyan oldal, amelyen két három kompozíciónak az anyagai keverednek. Ezen kívül több mint egytucatnyi olyan kompozícióhoz írt vázlat is akad, amely végül nem valósult meg.

- Tudnak a világ más részein is a fekete füzetről?
- Egyelőre csak egészen szűk szakmai körben értesül(het)tek arról, hogy ilyen létezik. Azt hiszem, mindez a Bartók-kutatás szempontjából igen nagy jelentőségű lesz, hiszen szerencsétlen csillagzat alatt indult az 1950-es években. Lendvai Ernő, Demény János és a többi nagy pionír tulajdonképpen alig férhetett hozzá a kézirathoz. Jórészük Amerikában van, vagy ha budapesti archívumban, akkor jó mélyen elzárva, nehogy kiadatlan dolgok kerüljenek illetéktelenek kezébe. A Bartók-kutatás első periódusa nem hasonlít ahhoz, ahogy a nagy zeneszerzői életműveket szokták tanulmányozni. A zenei elemzések Bartóknál szinte kizárólag a nyomtatott kottára támaszkodtak. A Beethoven-, a Bach-, a Mozart-, a Wagner-, a Schoenberg-kutatás viszont mindig is figyelembe vette a a művek genezisét. Ez a kis Bartók-füzet, bár a hatvan-egyvalahány oldalnyi vázlat csupán, mégis azt jelentheti, hogy nagy lehetőséget kap a fiatalabb vagy a középkorú kutatógeneráció itthon és külföldön. Megpróbálhat úgy közeledni a Bartók-zenéhez, mint ahogy Beethoven muzsikájához is. Ezáltal a Bartók-kutatás mindenfajta különlegessége, különutassága lassan föloldódig, s Bartókkal úgy foglalkoznak végre, mint bármely nagy klasszikus zeneszerzővel.

- Mikorra jelenik meg nyomtatásban a füzet?
- A kiadó március végére ígéri a megjelenést. 27-én a Zenetudományi Intézet Zenetörténeti Múzeumában olyan Bartók-kiállítást nyitunk meg, amelynek ez a vázlatkönyv az egyik „sztárja”. Sokféle Bartók-kiállítás szerkesztésében vettem részt. De ez lesz az első, amely muzsikusként és muzikológusként valóban fölajz és érdekel. A Bartók műhelyében című tárlaton vázlatokat, fogalmazványokat, változatokat mutatunk be, s tulajdonképpen az alkotás folyamatába adunk betekintést. Számos, soha nem látott kéziratot most először tárunk az érdeklődők elé. Legalább öt évre tervezzük a kiállítás nyitva tartását. A magyaron kívül azonnal angol nyelven is közreadjuk a katalógust, mert élénk nemzetközi szakmai látogatottságra számítunk.


(A Film Színház Muzsika e lapszáma a cikkhez tartozó két fotóval illusztrálja az elmondottakat: lapok Bartók kompozíciós vázlatfüzetéből)
178   Ardelao • előzmény177 2017-09-27 00:02:36

DEMÉNY JÁNOS:

Bartók új sírja

Modern évszázadunk nagy magyar zeneszerzője, korunk picassói léptékű géniusza Amerikában halt meg 1945 őszén, miután öt évvel előbb zongoraművész fiatal feleségével tengerentúli turnéra indult, biztos programmal, bizonytalan világba.

Rejtélyes betegség, amelyről tudnia sem volt szabad, fehérvérűség vitte sírba 64 éves korában; néhány perccel déli tizenkét óra előtt, amikor nálunk az idő este hat felé járt.
1945. szeptember 26-a volt, a második világháborúból való ocsúdás kábult ideje még, a rádióban Mozart Requiemjének hangjai érzékeltették a megrendítő hírt, hogy mi történt.
Szeretteitől távol halt meg, édesanyját nem sokkal nagy útja előtt vesztette el, szerencséjére viszont második házasságából született fia még utána utazhatott az özönvíz előtt. A haza fogalma azonban Bartók számára az ezer gyökérrel való földbe kapaszkodás görcsös valósága volt.

Bartók halála e sorok írójának is szinte személyes tragédiája: egy fiatalember fejlődésének óriási teher-próbája a géniusszal való találkozás. Mindössze két alkalom volt erre, és mindig valami űrt hagyott maga után; mintha készületlenül érte volna a jelenés. Gyürkőzni a harmadik találkozásra, amikor sikerül jobban megértetni magunk. Ez maradt el 1945. szeptember 26-án.

Fontos említenem: még 1947 végén bízott meg Kodály a Bartók-levelek gyűjtésével, e folyamatos — félbe-hagyhatatlan — tevékenység során a levelek háttérrajzához és „infrastruktúrájához” eléggé nagyszabású kutatómunka, és így széles körű levelezés is járult. Ennek egyik momentumát idézem most, mert vele az egykori temetést látjuk, a ferneliffi sírhoz vezető utak drámai hangulatát.

Ahonnan Bartók hamvai hazatértek negyvenhárom évi pihenés után.
Bartók két amerikai zongoratanítványa, Wilhelmine Creel és Dorothy Parrish, a harmincas évek derekán tartózkodott Budapesten, köztük az előbbivel sikerült tartalmas levelezésbe bonyolódnom, így keletkezett Mrs. Creellel csaknem száz levélváltásom és egy látogatása is Budapesten, 1963 tavaszán. Egyik korai, sűrű 16 oldal terjedelmű beszámolójából idézem fel Bartók temetésének történetét. Következik tehát egy kiadatlan, hiteles dokumentum részlete:

„Bizonyára érdekli önt, hogy Dorothy Parrish és én intéztük el, hogy Bartók temetésénél a gyászszertartást megfelelő ember végezze. A »temetés-rendező« (amerikai eufémizmus a temetési vállalkozóra) közvetlenül Bartók halála után eljött a kórházba, hogy Bartók Péterrel beszéljen. Péter először azt mondta, hogy a temetésen egyáltalán ne legyen zene. Ezt a vállalkozó ellenezte (és jól meg is okolta ellenkezését). Végül Péter azt mondta, legyen egy orgonista, aki csak Bachot játszik. A vállalkozó ekkor a »lelkész« felöl érdeklődött, aki a szertartást végzi és gyászbeszédet mond, Péter természetesen annyira zavart volt. hogy ezt nem tudta megbeszélni, és azt mondta a vállalkozónak, csinálja azt, amit jónak lát. Én a hasonló ügyekben szerzett tapasztalataim alapján tudtam, hogy ő valószínűleg olyasvalakit választ, aki visszataszítóan olcsó vallásos beszédet fog tartani — lehet, hogy nagyon fájdalmasat azoknak, akik hallják, de bizonyára nem egybehangzót Bartók egyéniségével. Így én megkérdeztem Pétert, kérhetnék-e egy unitárius lelkészt a szertartás vezetésére, mivel Bartók — ahogy saját maga mondta nekem — neveltetés és hagyományai révén unitárius volt. (Tudtam azt is, hogy a New York-i unitárius lelkész méltóságteljes, művelt és feddhetetlen ember.) Péter beleegyezett. Így Dorothy és én együtt elmentünk, hogy az egyetlen nagy New York-i unitárius templom lelkészével beszéljünk. És úgy találtuk, hogy reményeinknek valóban megfelel.

A gyászszertartás eszerint úgy folyt le, ahogy az illett egy nagy emberhez — tökéletes méltósággal és tisztelettel. Nem hiszem, hogy akár Péter, akár Ditta fel tudták volna fogni, hogy ez mit jelentett, vagy azt, hogy érzéseik mennyire mentesültek egy hosszú és olcsón vallásos beszéd fájdalmától. Aligha tudhatták, mennyire ízléstelen és bosszantó tud lenni egy ilyen szertartás ebben az országban. Dorothy és én úgy éreztük, hogy Bartók e világtól való búcsújának olyannak kell lenni — és olyan is volt, — mely illő az ő élete fennköltségéhez és tisztaságához.

Nem tudom, módjában van-e Önnek levelet írni a lelkésznek; így én írtam neki, és megkértem, küldjön önnek egy másolatot a felolvasott szertartásból. De ha egyenesen kíván hozzáfordulni, címe: The Reverend Dr. Laurance J. Neale, Unitarian Church of All Souls, 1157 Lexington Ave, New York, N.Y.

(Dr. Neale a szolgálatai fejében minden pénzt visszautasított, és megtiszteltetésnek tartotta, hogy mindezeket nyújthatta.)"

(A levél kelte: 1949. július 15. Megjegyzem még, hogy a gyászbeszédet sohasem kaptam kézhez, kapcsolatteremtő igyekezetem is ezúttal eredménytelennek bizonyult.)

A szabatos levélből felrémlik előttem a krizantémfürtök közt fekvő Bartók halottas arca „a feltámadás előtti állapotában,” és ahogy egy korabeli újságból vágtam ki ezt is: „a tűz kialudt” — szerencsésen tömör utalás ez az élő Bartók szemének rádiumos sugárzására.

A hamvak hazaszállításának a gondolata szinte a temetés pillanatától kezdve állandóan kísértett, esetenként a legkülönbözőbb formákban nyilatkozott meg. Néhány kiragadott példa:
1948 nyarán követeli itthon egy energikus hang: hozassa haza a Magyar Köztársaság a hamvakat! (Szivárvány, 1948. június 19.)

Csaknem évtizeddel később Bartók elsőszülött Béla fia nyilatkozatában öccse nevében is summáz: „Édesapámnak az volt a kívánsága, és családom is szeretné, ha apám magyar földben nyugodna. Érckoporsóban temették el, éppen azért, hogy óhaja megvalósítható legyen. Tisztában vagyok e kérdés körül esetleg felmerülő nehézségekkel, de érdeklődni szeretnék, hogyan indíthatnám el diplomáciai úton az akciót, és a felmerülő anyagi természetű problémák hogyan lennének megoldhatók. Mi nem azt akarjuk, hogy apánk holt-testét, mint csomagot szállítsák haza. Ahogyan Kossuth Lajos hamvait is fiai kísérhették Magyarországra, mi is azt szeretnénk, hogy Péter öcsémmel együtt kísérői lehessünk az utolsó úton, amely porladó testét az anyaföld öleléséhez vezeti.” (Ország-Világ, 1957. június 4.)

További, immár csaknem két évtizeddel később szinte kinyilatkoztatásként hat a hír egyik napilapunk címoldalán. Hazahozzák Bartók Béla hamvait. A Nemzeti Pantheonban helyezik el. (Esti Hírlap, 1965. június 2.)

A téma a napirendről sohasem kerül le. Ádám Jenő karnagy, zenepedagógus és zeneszerző a Magyar Nemzet hasábjain megjelent felhíváshoz (Hozzuk haza Bartók hamvait!) csatlakozva, leírja látogatását a sírnál: „A New York közelében levő köztemető igen egyszerű és nem is mondható különösebben gondozottnak. A temető összes sírjával egyezően kb. 30X40 cm nagyságú, vízszintesen földre helyezett márványlap jelzi Bartók nyughelyét. Három sorban, halványodó betűkkel ez áll rajta: »Béla Bartók, 1881—1945 Nagyszentmiklós, Hungary, New York, N.Y.« Sírhant nincs a temetőben, nem borul az ő hamvaira sem. November 1-jén jártam ott, 12 szál vörösbarna őszirózsa, négy gyertya volt a síron; egy a sírlámpában égett. ..

A temetőkert felügyelője jelezte, hogy a sírkerthez közel, a kerítés mellett futó autóút szélesbítése céljából jókora sávon — s ebbe Bartók sírja is beletartozik — kiemelik a hamvakat. Ez esetben — úgy tudja — Bartók hamvai átkerülnének egy másik temetőbe, ahol a hatóság sírkő állítását is engedélyezné. A sírbontás egy okkal több a hamvak hazahozatalára. Hogy ez illő, abban senki sem kételkedik.”

Bartók Péter nyilatkozata már egészen közelmúlt. Egy interjú zárómondatai: „... sokan úgy érzik, hogy Bartók Bélának hazai földben kellene örök álmát aludnia, de egy sírt megbolygatni, ha már valakit végső nyughelyére tettek — a jóérzésű ember első hallásra berzenkedik ellene. De semmiféle végső döntés nem született még.” (Film, Színház, Muzsika, 1987. április 11.)

A publicisztika sok mindent nyilvánosan megörökít. De volt több egyéni kezdeményezés, ami levelezésekben lappang. Egy ilyen típus bemutatása sem érdektelen. Magyarországon publikált Bartók-levelek, tanulmányok, esszék hatására egy lelkes kanadai magyar nő vette kezébe az ügyet, szervezett, agitált. F. O.-né Cs. Márta Montrealból segítségemet kérte, jó szavakon kívül mást nem adhattam, de annak is örült: „... nagyon köszönöm levelét — írta 1954. június 9-én, — nagyon köszönöm hitet visszaadó szavait. Tudnia kell, hogy immáron több mint egy éve próbálom elindítani Bartók Béla hamvainak hazavitelét, de közöny, nemtörődömség, sőt, szemöldök felvonó csodálkozás fogadta a gondolatot. Azt is tudnia kell: mi áll e gondolat mögött itt, idegen földön. Egyfajta, nem kincstári honvágy; a Concerto honvágya, amely mindannyiunkban fáj, többé-kevésbé tudatosan, s amely dacos örömmel mondja: legalább ő hazamegy. Végleg.” Íme, a Bartók-kutatás szép felhangzengése, a világmagyarsággal való kontinuitás!

A végső döntés időközben mégis megszületett, mintha Ady „szép ámulásainak” korát élnénk ismét: Bartók Béla hazatért — de végleg. Családi intenciók szerint sem „temetés” ez; csak hamvait helyezik el fiai együttes belátása értelmében, a Bartók szelleméhez méltó hazatérés kossuthi szituációja szerint, hűségük jegyében a Farkasréten, az 1945. szeptember 28-tól 1988. június 22-ig tartó ferneliffi ideiglenes tartózkodás után.
Ahogy ifjúi éveim kivételes öröme volt a géniusszal való — már említettem — két személyes találkozás, most is csak ezt az örömet érzem. Bartók sírját látom nemsokára.
Nekem ez a harmadik találkozás.

NÉPSZABADSÁG, 1988. július 5. (46. Évfolyam, 160. szám)
177   Búbánat 2017-09-26 10:24:19

• Budapest, 1980. (18. évfolyam) 5. szám május

Halász Miklós: Bartók Béla utolsó interjúja

1945. május elsején a clevelandi Szabadság ezt a kettős interjút közölte:

Bartók Béla és Vámbéry Rusztem Nyilatkozata

A magyar nemzetgyűlés most megválasztott tagjai a magyar jövő problémáiról

A Londoni Magyar Tanács táviratban értesítette Vámbéry Rusztemet, hogy Budapest népe a nemzetgyűlés tagjává választotta Gróf Károlyi Mihályt, Bartók Bélát, Bölöni Györgyöt és Vámbéry Rusztemet.

Felkerestük a New Yorkban tartózkodó két új képviselőt, Bartók Bélát és Vámbéry Rusztemet, hogy mondják el véleményüket megválasztásukról és politikai terveiket a legközelebbi jövőre.

Bartók Béla nekünk, amerikai magyaroknak, nemcsak a világhírű komponistát jelenti, nemcsak a makulátlan jellemet, aki egy nagy lélek magától értetődésével állt ki minden becsületes ügy mellé és minden hatalom ellen, mely az emberi méltóságon akart végiggázolni. Nekünk ő elsősorban az úttörőt jelenti, aki az irodalmat évtizedekkel megelőzve tört utat magának a néphez. A magyar néphez, mely kemény héjjal burkolta körül magát, hogy legalább a lelket óvja a megaláztatástól, hamisítástól és őrizte ős bánatának nyers tisztaságát! Bartók Bélának szólalt meg először a magyar nép.

1940 óta New Yorkban él a nagy művész, aki alighogy meghódította új formáinak a közönségét, máris új meg új próba elé állítja, csakúgy mint kritikusait. A modern zene legnagyobb mestere örült a hírnek, hogy Budapest népe első szabad megnyilvánulásában őt is megtisztelte bizalmával, bár még nem tudott megválasztása körülményeiről és részleteiről.

— Örülök neki, és hazamegyek mihelyt lehet. Aminthogy úgyis hazamentem volna. Tudom, hogy a külső viszonyok igen nehezek lesznek, de egy zongora csak akad és egy csendes szoba, ahol dolgozhatok — mondta.

Nem mintha Bartók nem kívánna aktíve belekapcsolódni a demokratikus újjáépítés nagy munkájába. De az élet elsősorban zene s annak is alkotó folyamata Bartók számára, a politika pedig kultúrpolitika.

— Kodály Zoltánnal együtt kezdeményeztük, mondta, a magyar nép zenei művelését. Ez nem koncerteket jelent vidéki városokban, ami nem hatol mélyre, nem ölel át széles rétegeket és csak passzív művelődést jelent legjobb esetben. A népet aktív részesévé kell tenni a zenekultúrának s ez elsősorban az énekkarokon át és főképp az iskolákban valósítható meg. A nép zenei megnevelése azonban felülről kell hogy kiinduljon: elsősorban zenetanárokat kell nevelni. Ezek viszont vándor zenetanítókat képeznek ki, akik vidéki központokban székelnek, s onnan járják be az iskolákat, s onnan irányítják az énekkarok kiépítését, programját. Az alapvető zenei kiképzés alatt kiválasztódnak aztán a tehetségesek, akik számára meg kell nyitni a magasabb zenei iskolákat.

— Rendkívül boldog vagyok, mondta még, hogy Kodály Zoltán épségben van, a hír szerint élén áll a magyar— orosz kultúrbizottságnak. Nem lepett meg ezzel szemben, hogy Dohnányi Ernő kitartott a németek és nácik mellett; már elmenetelem előtt meg
figyeltem rajta, hogy hisz a németek csillagában.
Bartók friss volt és élénk, nem látszott rajta, hogy betegeskedik, ő azonban erősködött, hogy igen.

Majd Vámbéry Rusztemet kerestük fel, az Új Demokratikus Magyarországért mozgalom elnökét.[...]

Az interjú készítője, Halász Miklós ezt írta kiegészítésül:

Bartók az 157-ik utca nyugati részén lakott, mely egyik keresztútja a Manhattan sugárútjainak. Tágas dolgozószobájának ablakai az utcára nyíltak, az átlátszó fehér függönyök nem tompították a beözönlő napfényt, de a forgalom beszűrődő zaját sem. A kevés, finom bútorzat személytelennek, ideiglenesnek hatott. Egy széles kerevet állt a szoba közepén keskeny asztal mögött. Jobbra hatalmas zongora uralta a termet, de méginkább az önkéntelen rend.
Bartók a kereveten kínált helyet nekem, ő maga állva maradt, szemben velem. Súlyosan betegnek mondták, de arca enyhén napbarnítottnak látszott. Alacsonyabbnak tűnt, mint amilyennek vártam. Látásból, képekről s egy mellszobráról ismertem, de tekintetét most először. Nyugalom áradt belőle átfutó viharok után, a komolyság nyugalma, a komoly dolgok komolyan vétele. Barátaitól hallottam, hogy a szabad természetben egyszerre fürge lett, mint egycsikó, szaladt egyik fától a másikig, mindegyiket gyorsan megvizsgálva és azonosítva. Egyik virágtól a másikhoz ment, szagolgatta, és megmondta mindegyiknek a nevét, kicsattanó jókedvvel és büszkén. Azt is mesélték, hogy egyszer vendégül látva őket, hirtelen a zongorához ült, túlzott ünnepélyességgel bejelentette nagy klasszikusok nevét, egyiket a másik után. Csakhamar kitűnt, hogy mindegyiknek a karikatúráját játszotta. Elragadóan mulatságos volt a különböző szerzők zenéjének meztelenített, tiszteletet keltő, eltúlzott, kiemelt lényege. Végül bejelentette az utolsót: Bartók Bélát. Feszült kíváncsiság, várakozás fogta el a kis intim vendégséget. De Bartók önmagát nem karikírozta, hűségesen, odaadó komolysággal játszotta önmagát.
A komolysága jól megfért a humorral, nemes volt mindkettő.

Közben itt-ott az üvegajtón női csevegés szüremlett át. Bartók kiváló zongorista feleségéhez jöttek látogagatók, vásárlás közben benéztek hozzá.
— Tudok én itt dolgozni? — kérdezte hangosan önmagától Bartók.
Amíg beszélt, még azzal a kérdéssel sem zavartam, vajon jól vagy pontosan értettem-e egy-egy kijelentését, amit még ily formában ismételni is illetlennek éreztem.

Hozzá kell még tennem, hogy az interjú megjelenése után Bartók tiltakozott a szerkesztőségnél. Kijelentette, hogy nem tudta a vele folytatott beszélgetés célját, nem tudta, hogy amit mond, újságban meg fog jelenni. Nem a cikk egyes kitételei ellen tiltakozott, hanem azt hangsúlyozta, hogy nem volt szándékában interjút adni.

Ennek figyelembevételével kell számon tartani Bartók utolsó interjúját.
176   Búbánat 2017-09-26 00:35:22
• Budapest, 1975. (13. évfolyam ) 9. szám szeptember

Bartók Béla emlékezete

A New York-i rádió 1945. szeptember 26-án, szerdán este jelentette, hogy Bartók Béla, a nagy magyar zeneszerző aznap délben, a New York-i Westside Hospitalban, hosszú szenvedés után elhunyt.

Nagy László*

Bartók és a ragadozók

Nem az erdő, nem a levegő meg a víz remek királyai, nem ezek a vadak ólálkodnak és őrjöngnek a szívünk körül. Hajunkat oroszlánsörénnyel elkeverni veszélytelenebb, mint megértően pillantanunk az emberségéből kivetkőzött lényre. A század éghajlatában ez a legnagyobb ragadozó ijesztően elszaporodott, szaporítva a fondorlatos intézményeket, megfosztva hivatásuktól a tündöklő találmányokat. A traverzerdők, a kábel-dzsungelek, a műanyag-habok felett sugárzik ez a szégyentelen fajta, s míg önmagát reklámozza mint morált, mint elérhető üdvösséget: új ragadozókat toboroz, új áldozatokat kaparint magának. Mert századunk emberét a képmutató ragadozók bűvölik. E fordított orfeuszi helyzetben az édes muzsika csak azt jelentené, hogy velük parolázol. Már a fiatal Bartók azt mondja: Nem! Se álerkölcs, se álművészet. A szívdöglesztő álarcokat zenéje acélujjaival tépi le. Mert emberi fenség: eleve idegen tőle a marakodás. Új ritmikájú Sárkányölő — mondanám, de ez a szimbólum föltételezi a programos harcot. Bartók öntörvényű konok csillag. Nem készül semmiféle leszámolásra, nem keresi a gátló és gonosz hatalmakat, de találkozik velük, de gyémántfejjel beléjük ütközik mindig. Így süvít a pályán végzetesen, de mint művész, diadallal. Élete volt keserű is, csömörös is. Menekült volna a grönlandi cethalakhoz, a Tűzföld ércein bőgő vadak közé. Mégis azt mondja: Nem! Az ember nem adhatja meg magát. Se a hatalmas bánatnak, se bármilyen „dögvész-országnak". Az ember szerelmével s férfias haraggal ment a halálba. A ragadozók pedig a sírig követték. Elhengerített kövénél megsebezve a zenétől vinnyognak és átkozódnak ma is, és nem bírnak szabadulni tőle soha. Nekik Bartók az elkerülhetetlen sorscsapás. Nekem példa és megváltás, mint a legfényesebb árvák: Ady és József Attila. Őt látom a magasban, fehéren izzó haját, a sztratoszférát legyőző szemeit. Tenyerében óra: méri és ellenőrzi a Mindenség zenéjét.

(1963)

175   Ardelao • előzmény173 2017-09-26 00:04:07

BARTÓK BÉLA EMLÉKÉRE

72 évvel ezelőtt, ezen a napon hunyt el a XX. század egyik legjelentősebb zeneszerzője.


Teimer Gábor beszélgetése Kocsis Zoltán zongoraművésszel, a Nemzeti Filharmonikusok főzeneigazgatójával.

Lassan túl vagyunk az év első negyedén, de a Bartók Béla születésének 125 esztendős évfordulójához kapcsolódó ünnepi események épp csak elkezdődtek. Eközben Ausztriában mára csapból is Mozart folyik.

„Igen, de ők nagyságrendekkel többet is áldoznak a Mozart-évre, mint a mi 285 millió forintos ünnepi büdzsénk, ráadásul Mozart harmincöt év alatt jóval többet hagyott az utókorra, mint Bartók a hatvannégy éve alatt.”

Rendben, de a Bartók nevével fémjelzett rádióadó esténként Mozart operáiból sugároz egyet-egyet. Ráadásul a nyitókoncertet sem a zeneszerző születésének napján tartják, mert egy másik, korábban leegyeztetett előadás ezt megakadályozza. Ahogy az egyik tanácsadó fogalmazott: „a hosszú távú koordináció és az ésszerű egyeztetés még nem hungarikum ".
Azért ez valahol szánalmas, nem gondolja?

„Nézze, kérdezze meg azokat, akik ebben az ügyben is a mundér becsületét védik, kérdezze meg a minisztériumot. Szerintem egyébként szégyen, de minden felháborodásom dacára azt kell mondanom, hogy nem érdemes senkire ujjal mutogatni, inkább fel kell tenni a lényegi kérdést: vajon valójában hogy áll Bartók Béla reputációja, mennyire lett a zenéje közkincs?
A kérdés abszolút indokolt, mert beszélgettem már elismert énekessel is, aki megsúgta, hogy őt Bartók, dalaival ki lehet kergetni a világból.
Ez előfordulhat; amikor én az első Bartók művekkel találkoztam, azok számomra is idegenek voltak, el tudom fogadni, ha valaki egész életében így érez. De nem is arra gondoltam, hogy a szakma mennyire fogadta őt be, vagy mennyire illeszkedik az európai értékrend kánonjába. A kérdés kapcsán az foglalkoztat, hogy milyen tömegeket vonz, mondjuk egy Kékszakállú, és milyen hatása van. Nem mintha ez pontosan mérhető lenne, de azért valahol a köztudatban mégis benne kellene élnie, hogy mi az a Kékszakállú herceg vára, a Csodálatos mandarin vagy A fából faragott királyfi, hogy csak a legismertebb Bartók-műveket említsem. Sajnos azt kell mondanom, hogy Bartók alkotásai egyáltalán nincsenek köztudatban.
Olyan értelemben, mint ahogy Mozart, Beethoven, Bach vagy akár Franz Schubert művei, Bartók zenéje nem vált közkinccsé, és kétlem, hogy valaha is igazán azzá válhat.”

Kortársai munkáival összevetve is erre az eredményre jutunk?

„Arnold Schoenberg kapcsán viszonylag egyszerű a válasz, hiszen ő túl keveset írt, s túlontúl a vájtfülüeknek komponált. Igor Sztravinszkijra könnyű azt mondani, hogy elfogadottabb, de az életmű teljességét vizsgálva már nem ugyanez a helyzet. Az ő esetében elsősorban a balettjeit, s bizonyos kamaraműveit játsszák, de az életmű zöme nem vált repertoárdarabbá. Én a Perséphonét vagy Csalogányt idehaza még nem hallottam, de például nálunk csak most mutatják be a Mavrát is. Érzésem szerint tehát akkor járunk el helyesen, ha úgy tesszük fel a kérdést: maga a XX. századi zene mennyiben vált közkinccsé, és ebben milyen helyet foglal el Bartók művészete. Véleményem szerint ebből a szempontból viszonylag egyértelműen kijelenthetjük: Bartók zsenialitása abból adódik, hogy egy épp felbomlóban lévő zenei világnyelv utolsó képviselőjeként még összefoglalhatta mindazt, amit az európai zenekultúrából magába olvasztott. Meggyőződésem, hogy Bartókra a világnak művészeti összefoglalása miatt van szüksége.”

Mintha azonban épp ez a szintetizáló jelleg korlátozná Bartók széleskörű elfogadottságát. ...

„Nos, igen, épp ennek ürügyén kerülök általában sokakkal ellentétbe, mert én igenis úgy vélem, hogy nem lehet az ő zenéjéhez úgy közelíteni, hogy az előadó nem ismeri a bartóki zene minden eredetét. Alihoz ugyanis, hogy valaki Bartókkal értő módon képes legyen foglalkozni, nagyon nagy utat kell bejárnia. Bartók rengeteget merített a francia kultúrából, a bécsi iskola szerzőinek munkáiból, a kelet-európai népdal kultúrából. A most felsorolt három terület mellett szólni kell az Európán kívüli területek zenei hatásáról is, a török, arab és egyéb motívumokról. Ennek következtében éveket vesz igénybe Bartók zenéje minden alapmotívumának megismerése. Nagyon széleskörűen kell tehát ismerni az európai, de elsősorban a kelet-európai zenekultúrát ahhoz, hogy Bartókot megértsük. Ugyanakkor muszáj hangsúlyoznom, hogy nem kell kelet-európainak lenni ahhoz, hogy Bartókot jól játssza az előadó, vagy legalábbis azzal a szeretettel közelítsen hozzá, ahogy megítélésem szerint kell. Én például itt születtem, a Magyar Rádió adásain nőttem fel, s ahogy említettem, belőlem is idegenkedést váltott ki az első találkozás Bartók műveivel. Kilenc-tíz éves lehettem, amikor a Hegedűverseny megfogott, s ott éreztem meg valamit abból, hogy az enyémnél jóval színesebb, tágasabb zenei világképek is létezhetnek.”

Bartók, világképe valóban nyomon követhetően tágult, a nacionalizmustól indulva eljut a világpolgárságig, s ez a befogadó szemléletmód nyilván a zenéjében is tapinthatóvá válik.

„Még a nacionalista műveiben is sokrétű hatás figyelhető meg. Vegyük az opus 2-es, zenekarra és zongorára írott Scherzot.1904-ben az igazi magyar népzenét még nem ismeri, és a francia zenével sem került kapcsolatba, ennek ellenére már megkülönböztethetünk e művében egy bokázós, magyar, nemzeti romantikus, giusto-jellegű hangulatot, ami nagyon emlékeztet az Erkel-féle palotások stílusára. Emellett érezhető Richárd Strauss heroizáló zenei felfogása, de tetten érhető Liszt és Chopin hatása is a mű középrészében.
S nagy meglepetésként, a darab végére, önmagát tíz-tizenöt évvel megelőlegezve, Liszt Faust-szimfóniájára emlékeztető módon eltorzítja az első rész ideális anyagait, de már bartóki ízléssel. Egy olyan hihetetlenül egyéni stílust kovácsol, ami viszont már semmiképpen nem kötődik semmilyen őt ért hatáshoz, ez már az ő egyénisége. Bartók ugyanis Kodállyal és Dohnányi Ernővel ellentétben szinte minden hatást asszimilált, majd bizonyos hatásokat egyszerűen kivetett magából, másokat beépített. Lisztet is ezért csodálta, hiszen - ahogy akadémiai székfoglalójában hangsúlyozta is - neki is az volt a „hibája," hogy amerre járt a világban, mindenütt felcsippentett valami hatást, majd ki is írta magából. Ezáltal persze rengeteg megkérdőjelezhető anyagot is hagyott az utókorra, ugyanakkor olyan kivételes tehetség volt, hogy még a legsilányabb darabokon is rajta hagyta a keze nyomát. Ennek okán mindkettejük esetében azonnal megállapítható, hogy az adott művet Liszt, avagy Bartók komponálta, s mindkettejükre igaz a legnagyobb zeneszerzőket jellemző tulajdonság: az első, eredeti zenei gondolat mindig egyéni ízzel díszített.”

„.. egyetlen hányaveti, Bartók előírásaira ügyet sem vető előadás sokkal többet árt ..."

A korábban említett tágasabb, színesebb világkép sokszor kivételes technikai képességeket, erőfeszítéseket is követel, ami talán egyeseket felkészületlenségből, másokat kényelemből tart távol Bartóktól.

„Hogyne, nagyon sokan a ma előadóművészei közül Bartókot csak egy izgalmas kirándulásnak tekintik. Zongoraművészek letudják a ’Zongoraszonátá-val, a Szvit-tel, a Szabadban-nal’ és esetleg a ’Mikrokozmosz’ néhány darabjával. A karmesterek a ’Concertót, a Tánc-szvit-et, a Mandarin szvit’-et, s jó esetben a ’Divertimentót és a ’Zene húros hangszerekre, ütőkre és celestára’ című művét vezénylik. Rá is igaz, ami minden nagy komponistára, hogy vannak népszerű és kevésbé népszerű darabjai, ennél azonban jóval bővebb az értékes zenekari és egyéb műveinek listája. Még talán a hegedűművészek azok, akik ha megtanulják egy darabját, akkor nagy valószínűséggel eljátsszák a többit is.”

Nyilván játszanák a többi művét is, ha Bartók nem lett volna olyan kérlelhetetlenül szigorú saját műveinek előadásmódját illetően. Ezek a tilalomfák talán ismét a befogadás ellen hatnak.

„Az én álláspontom szerint Bartók szakmai igényessége nagyon is segíti az újraértelmezést, ugyanis ha egy hozzá méltó előadó nyúl a műveihez, akkor a sok korlát között annyi szabadságot talál, hogy könnyen hoz létre újabb és újabb előadásokat, még ha nem is alapjaiban különbözőeket. Ha egy Bartók darabhoz nyúlok, és sikerül meglelnem a játéktér határait, azon belül én korlátlan úr lehetek, feltéve, ha ismerem a stílust. Bartók is erre hivatkozik, amikor kijelenti, hogy mivel az élőlények sajátja a változékonyság, így maga a szerző is minden alkalommal másként és másként játssza el ugyanazt a művét.”

Ha már az újraértelmezést és a változékonyságot említette— nem nagyon használ egy zeneszerzőnek az sem, ha műveinek értelmezését, előadásmódját megfellebbezhetetlen kánonok szabják meg. Erre hivatkozva, legutóbb épp az Operaház ünnepi előadását akarták, ellehetetleníteni. Hol itt a változékonyság?

„Ez nagyon kényes kérdés, de semmi esetre sem akarom megkerülni az állásfoglalást. Bartók soha nem írta le, hogy milyen társalkotókra van szüksége - társalkotók alatt most rendezőket értve, - illetve hogy e rendezőknek milyen tág a játékterük. Arról nem is beszélve, hogy az európai folyamatok sem a megkövesedett, élettelen előadások irányába mutatnak. Grazban a Parsifal-ban a Szent Grál egy mosdókagyló, s az egész történet egy mosdóban játszódik, a viráglányok pedig tolószékes nénikék. Ehhez képest az, hogy a Kékszakállú hercegnek nyolc felesége van, megítélésem szerint nem olyan nagy baj. Meggyőződésem, hogy egyetlen hányaveti, Bartók előírásaira ügyet sem vető előadás sokkal többet árt, mintha valaki alkotó, s egyben értő módon nyúl a darabhoz. Ki vonja ugyanis felelősségre azt a zongoristát, aki a kelleténél másfélszer lassabban játssza a Bartók-szonáta második tételét. Ugyanakkor miért kell elmarasztalni engem, ha egy alkotás népszerűsítése érdekében azt átültetem, át formálom? Lehet bármit mondani, én elítélem az ilyesfajta szűklátókörű jogvédelmet, amellyel már én is szembesültem. Akkor azt mondtam: belenyugszom, mert semmit nem tudok tenni ellene, de felmerül a kérdés, vajon milyen alapon állapíthatja meg valaki, hogy az én értelmezésem használ-e a műnek vagy árt. Ezért is javasoltam azt, hogy állítsanak fel grémiumot, amelyik sok-sok ember véleményét megfontolva dönt ebben a kérdésben.”

Ha már a felelős döntést említi: nemrég hallottam egy beszélgetést, melyben felvetették, hogy Bartók reputációját talán marketingeszközökkel is segíteni lehetne. Mit szólna egy Bartók-tallérhoz vagy egy Bartók-golyóhoz?

„Mozart a rokokó korszak prominens figurája volt, megítélésem szerint ezt az ő személye jobban elviseli. De vajon méltó-e ahhoz a zeneszerzőhöz, akinek nevéhez a Don Giovanni is fűződik? Persze Olaszországban is minden tízedik hotelt Verdiről nevezték el, és Bartók is szerepelt már bankjegyen. Óvatos vagyok, de úgy érzem, talán használna neki, ártani biztosan nem ártana.”

„Akkor már nem tudott rosszat írni. ..."

Túl a zenei korlátokon, vajon milyen egyéb okok szólnak. Bartók ellen? Számos kortársa kiállhatatlanként, perfekcionistaként, mániákus magyarázóként jellemezte.
Mintha a személyisége sem igazán a népszerűség irányába hatott volna.

„Ezt többek között Márai Sándor mondja róla, de sok más ismerőse is megegyezett abban, hogy ő meglehetősen egocentrikus volt. De kérdem én: melyik zseniális zeneszerző nem az? Richárd Wagner másról sem tudott beszélni, csak magáról, Johannes Brahms minden második percben vérig sértett valakit. Pusztán ezért ítéljek el valakit?”

Leveleit, írásait olvasva olyan érzése támad az embernek, hogy a húrt mindkét oldalról feszítették. A támadásokra válaszként, egocentrizmusa engesztelhetetlenséggel párosult.

„Hogyne, hiszen vannak olyan helyzetek, amikor embernek kell lenni. Ilyen helyzet volt az 1930-as évek vége, amikor Bartók a terjeszkedő fasizmus elleni tiltakozásul elhagyta az országot. Ez egyértelmű és megkerülhetetlen állásfoglalás volt.”

Úgy tűnik, állásfoglalása ellenére életében nem volt rá szükség sem itthon, sem a tengerentúlon. A megbecsülésnek ez a hiánya hat a mai napig is?

„Árnyalandó a képet kénytelen vagyok Tallián Tibor megállapításaira hivatkozni: akárhogyan is volt, Bartók idehaza kivételezett helyzetben volt, s kint csak a halála nyomán feltámadó lelkiismeret-furdalás tette népszerűvé. Ismét ő boncolgatja, hogy vajon miért nem közeledett Bartók azokhoz, akiktől ő megrendeléseket remélhetett volna. Miért nem közeledtek magához Bartókhoz a kor prominens zenészei? Miért kapott a Bartók házaspár egy koncertjéért csak 300 dollárt, míg ugyanekkor Jascha Heifetz 9000-et?”

Miért?

„Én azt gondolom, hogy Bartók nem volt naiv, tudta, ismerte az élet farkastörvényeit, de ugyanakkor idealista is volt. Még magának sem merte bevallani, hogy újonnan választott hazájának sincs igazán szüksége rá. Ezzel persze nem volt egyedül, hiszen nem kellett Schoenberg, Sztravinszkij is csak szőrmentén, s bár Szergej Rahmanyinov jól keresett, soha nem lett amerikai. Eközben Dimitrij Sosztakovics sokkal szörnyűbb élete során végig komponálhatott, így életműve töretlen maradt, míg a többiek elhallgattak vagy küszködtek. Mindenki valahonnan jött, valamire emlékezett, nem véletlen, hogy a Concerto negyedik tétele olyan hangon szólal meg, ahogyan. A szülőföld mégiscsak szülőföld.”

Félrevezet tehát a feltételezés, hogy Bartók azokat a hatásokat már nem tudta befogadni?

„Szociológiai szempontból nem, zeneileg viszont mindenképpen, hiszen a 3. zongoraverseny II. tételében példának okáért kint honos madarak éneke ismerhető fel, mint ahogy a Concertó-ban is vannak kifejezettem amerikaias vonások. Arról sem feledkezhetünk meg, hogy bár három évig hallgat, utána játszi könnyedséggel megírja a már említett darabokat és a ’Szonáta szóló-hegedűre’ című művét. Vagyis az őt érő hatások nem bénítólag, hanem termékenyítőleg hatottak rá. Korábban sem komponált folyton, hol népdalt gyűjtött, hol tanított, és ha ideje engedte, gyakorta akár egy padon írta meg műveit.”

Akkor talán igaz lehet a halálos ágyán tett keserű megállapítása: „Csak azt sajnálom, hogy tele kofferrel megyek, el. ...!"

„Biztos vagyok benne, hogy egy „7. vonósnégyes" megszülethetett volna még, nem is beszélve a félbehagyott brácsaversenyről, aminek már a vázlatai alapján kijelenthetjük: abszolút mestermunka, de befejezéséhez egy bartóki kvalitású zeneszerző kellene. Ilyen értelemben tele maradt a poggyász, s meggyőződésem, hogy igazat állított Lendvai Ernő, s Bartóknak kinti évei kezdete óta megrendeléseket kellett volna kapnia. Ha ez így történik, ontja magából a műveket, mert akkor már nem tudott rosszat írni.”

Ha művekkel adós is maradt számunkra, mi az, amit örökül hagyott?

„A népzene oktatása, kutatása, feldolgozása mindenképpen megemlítendő, hiszen hogy mi népzenét tanultunk, az nagymértékben köszönhető neki és Kodály Zoltánnak. Szintén az ő nevéhez is köthető a modem zenepedagógia megteremtése, amelynek ügyén szintén Kodállyal dolgoztak. Szakmai következetességet, ami nélkül nem lehet igényes előadásokat létrehozni, s egy követésre érdemes zeneszerzői magatartást. Meggyőződésem, hogy a polihisztor Bartók hálás téma, de ő mégis zeneszerzőként volt igazán eredeti.”

Az említett szakmai igényesség, melyet Ön gyakorta számon is kér másokon, mennyiben él tovább?

„Legutóbb Kurtág Györggyel folytatott közös munkánk során örömmel tapasztaltam, hogy ez igenis létezik, s rajta kívül is vannak számosan, akik komolyan veszik. Sajnos ebben nem tudok kompromisszumot kötni. Akár Bartók, én is könnyen tolerálom, ha valaki gyengébb képességű zenész, de azt nem tudom elviselni, ha nem tesz meg mindent, hogy a lehető legtöbbet hozza ki magából. Aki arra használja a tehetségét, hogy könnyebbé tegye az életét, bűnt követ el.”

Ezt jelenti tehát Önnek a Bartók-évforduló?

„Számomra nincsenek évfordulók. Kampánycéllal elővenni őt, hasznos lehet, de én egész életemben ezt művelem. Keresem művei igazságát, miközben igyekszem olyan megoldásokat az utókorra hagyni, amelyek megmutatják indíttatásának frissességét, s a benne megnyilatkozó mérhetetlen szabadságot. Számomra minden nap Bartók-évforduló.”

AKDÉMIAI ÉRTESÍTŐ, 2006. 5. szám.

(A Riport, 125 éve született Bartók Béla alkalmából született.)
174   Búbánat 2017-09-24 17:59:34
Így láttuk Bartókot – Harminchat emlékezés

Szerkesztette: Bónis Ferenc

Zeneműkiadó Vállalat (Budapest) , 1981
Fűzött keménykötés , 298 oldal
Nyelv: Magyar
Méret: 21 cm x 15 cm
Megjegyzés: Fekete-fehér fotókkal illusztrálva.

TARTALOM

Előszó 5
Szabolcsi Bence 10
Popperné Lukács Mici 26
Szigeti József 33
Kodály Zoltán 40
Kósa György 48
Molnár Antal 53
ifj. Bartók Béla 58
Kenton Egon 72
Voit Pálné Oláh Tóth Éva 77
Voit Pál 82
Doráti Antal 89
Frid Géza 107
Gellért Oszkár 113
Bartók Béláné Pásztory Ditta 119
Székely Júlia 129
Engel Iván 135
Hernádi Lajos 138
Gertler Endre 146
Takács Jenő 153
Balogh Ernő 160
Serly Tibor 170
Comonsoli Mária 179
Kapitánffy István 183
Sándor György 187
Veress Sándor 195
Huszár Klára 203
Csenki Imre 212
Rácz Aladárné 218
Nemes Katalin 223
Gergely Pál 233
Ferencsik János 241
Demény János 245
Hatvany Lajosné 252
Petzold-Müller, Aja 261
Sacher, Paul 264
Heinsheimer, Hans W. 275
Függelék 289
Névmutató 291
A Bartók-művek mutatója 297
173   Ardelao • előzmény172 2017-09-24 13:33:41

Tóth Aladár írása, Bartók Béla ötvenedik születésnapja alkalmából.

Bartók Béla most lépett életének ötvenedik esztendejébe. Talán igazuk van azoknak, akik azt mondják: ötvenévesnek lenni nem érdem. Annyi bizonyos: ha nálunk nem volna szokás ötvenéves művészeket hivatalosan felköszönteni, nemzeti ajándékokkal elhalmozni, díszelőadásokon ünnepelni, akkor nem volna annyira beszédes az a szép csend, mellyel Bartók Bélát ötvenedik születésnapja alkalmából saját hazája köszöntötte.

Ki kívánná az ünnepségekkel sűrűn hivalkodó mostani magyar világban egy Bartók ünnepeltetését? Magányos remete közöttünk ez a szellem-óriás. Tisztelnünk kell csendre intő magányát. És ha mégis szólunk, szavunk nem lehet hangos ünnepi szózat, hanem csak tolmácsa annak, amiről az ötvenéves Bartók körüli némaság beszél.

— Nem dicsőíthetünk olyan művészt, akinek dicsőségéhez semmivel sem járultunk hozzá, — mondja a Csend. Nem siethetünk ajándékokkal olyan művészhez, akinek elénkbe szórt roppant szellemi kincseit, nem siettünk, elfogadni. — mondja a Csend. Nem zavarhatjuk magányában azt a művészt, aki elől elzárkóztunk, — mondja a Csend. Nem büszkélkedhetünk azzal a művésszel, akit, bár nekünk született és nekünk élt, mégsem tettünk a magunkévá. ...

— Korai lenne ma még Magyarországon Bartók ünneplése. Előbb meg kell dolgozni a zseniért, csak azután ünnepelhetjük. Csak akkor állíthatjuk fel szobrát a köztereken, ha elkészítettük ezt a szobrot a megértés és odaadás nemes ércéből saját lelkünkben. Ha ezt elmulasztottuk az ötvenesztendős Bartók hatalmas művészpályája alatt, akkor fogjunk hozzá a dologhoz, a következő tíz esztendőben, talán sikerül pótolnunk az elmulasztottakat. Addig is, minden ünneplés csak hazug cécó. — Ezt hirdeti a Csend.

Vállalnunk kell tehát a hallgatásunkkal járó ódiumot, ma, mikor az egész külföldi kultúrvilág Bartók nevétől hangos. Ahol Bartók muzsikáját eddig is, születésnapi jubileum nélkül is, annyira méltatták, annyit játszották, mint Német-, Angol- vagy Franciaországban, ott csak természetes, hogy a születésnapi jubileuma sem marad néma, hogy a zenei szaklapok ünneplő cikkeitől a becsületrendig számtalan formában nyilatkozik meg: az elismerés. ..

A külföld mindenesetre méltán csodálkozik a magyar hallgatáson. Tudja, milyen erőfeszítéseket tesz ez a kis nemzet, hogy felhívja magára a hatalmasok figyelmét. Ezért kétszeresen érthetetlen annak a névnek elhallgatása, melynél ma Európában egyetlen magyar név sem talál általánosabb és hatalmasabban visszhangra. Bartók neve a külföldön a magyar géniuszt jelenti. És jaj, lenne nekünk, ha a külföld arra a következtetésre jutna, hogy a magyar nemzet nem azonos Bartókkal, mert íme: nem is azonosítja magát vele.

— Igen: Bartók magyar nemzeti komponista. A népzene szeretete nála nemcsak legmagasabb-rendű tudományos munkákban nyilatkozik meg, hanem általában melódiája jellegében is és, mi megtanultuk tőle, hogy az igazi magyar zene egészen más, sokkal gazdagabb, erőteljesebb, sajátosabb valami, mint az a cigányos és kissé teátrális cicoma, melyet Liszt és Erkel óta igazi magyarnak tartottunk. ... De Bartók alkotása felemelkedik az általános érvényűig, kiterjeszkedik a nemzeti határokon túlra, akárcsak Chopiné, aki lengyel, de egyúttal nagy egyetemes zeneszerző is volt. Földben gyökerezni és kiterjeszkedni, ennek a legfőbb boldogságnak titka: az Egyéniség. ... Bartók látszólag éppen annyira korszerű, mint korszerűtlen; de az új zene valamennyi muzsikusa között az ö jövője a legbiztosabb.

— Ezeket a szavakat nem valami soviniszta magyar írta, hanem az elismerten legnagyobb német, zenekritikus, Alfréd Einstein, Bartók ötvenedik születésnapját ünneplő — a "Berliner
Tageblatt-ban megjelent — cikkében.
Bartók Bélában ugyanis az emberiség azt a magyart tiszteli, aki nemcsak át tudja venni a kultúra nagy eredményeit, hanem aki eredeti szellemben újjá is tudja teremteni azokat, aki nemcsak csatlakozni, hanem, vezetni is tud, aki nemcsak meghallja az emberiség szavát, hanem akire hallgatni kell magának az emberiségnek.

Bartók Bélában az emberiség azt a magyart tiszteli, aki Európa keleti sarkában ma is bástyája a kultúrának, aki ki tudja terjeszteni szellemének hatalmát a szomszédos népekre. Bartók összegyűjti a románok, tótok-szlovákok dalait: íme, a magyar végzi azt a kultúrmunkát is, melyet szomszédai nem tudnak elvégezni.
És Bartók zenéje nem a «csonkaország» hangja. Ha úgy magyarrá tettünk volna minden idegenséget, ahogy Bartók zenéjében magyarrá asszimilálódik minden magába szívott idegen muzsika, akkor ma nem kellene Csonka Magyarországról beszélnünk!

Örülök, hogy megismerhetem Bartók és Kodály országát — hányszor mondták ezt hozzánk látogató híres külföldi muzsikusok az interjúvoló újságíróknak. Szerencse, hogy az ilyen hangversenyző művésznek többnyire sietős a dolga. Mert különben furcsa dolgokat látna «Bartók országában». Látná, hogy a híres népdal gyűjteményt a Tudományos Akadémia még most sem adta ki. Látná, hogy — egyelőre — a Magyar Királyi Operaház műsorán egyetlen Bartók-mű sem szerepel. És ha véletlenül pont arra a hangversenyre tévedne be, melyen Filharmonikus zenekarunk (évenként legfeljebb egyetlenegyszer) Bartók-művet ad elő, csodálkozhatna, hogy milyen lanyha ez az interpretáció. milyen idegen a magyar zenekarnak a magyar Bartók zenéjének stílusa.

Mert a természet rendje szerint, ugyebár a magyar népzenét nem az Oxford University Pressnek kellene megismertetni a nagyvilággal. És a magyar Operaházban már külön énekstílusnak kellett volna kialakulni a Kékszakállú herceg nagyszerű recitativói nyomán, és külön magyar táncstílusnak a Fából faragott királyfi, tánc muzsikája alapján. És Bartók zenekari műveit a magyar zenekaroknak kellene legkongeniálisabban tolmácsolniok. Akkor ma fennen hirdethetnék: Bartók Béla, méltó nemzet, méltó fia.

Hirdetjük, igaz, ezt ma is, mert hiszünk népükben, éppúgy, sőt talán még jobban, mint legnagyobb fiaiban. De ki hiszi el ezt nekünk, ha látja a mai zene kultúrális viszonyainkat? Hogyan magyarázzuk meg a saját értékeit (különösen manapság) olyan gondosan felkaroló külföldnek, hogy itt nem a nemzet a hibás, hanem azok a kulturális faktorok, akiknek hivatása a művészi zseni és nemzet között közvetíteni. Akik nem lobogtatják magasan, ellenkezőleg, talán még véka alá szeretnék rejteni a magyar tehetségnek egyik legragyogóbb fáklyáját!

Hihető, hogy az elismerten legnagyobb magyar orchester komponista legelső zenekari művének csak tavaly volt első tejes magyarországi előadása? Hogy sok Bartók-művet máig sem hallhatott közönségünk többször, mint egyetlenegyszer? Hogy bérleti Filharmonikus koncertjeink műsorán több éven át egyetlen Bartók-szerzemény sem szerepelt? Ilyen metódussal még Beethoven művészetét sem lehetett volna nemzete közkincsévé tenni. Itt valóban nem a közönség, a nemzet a hibás. Láttuk mi már tombolni ezt a közönséget Bartók legmodernebb műveinél is, a IV. vonósnégyesnél, mikor azt Waldbauerék játszották,
a «da capo» megismételtetett a Tánc-szvit-nél, mikor azt, ... nem a magyar Filharmonikusok játszották.

Tudjuk: Bartók útja meredeken vezet felfelé, nem könnyű követni. De ez nem menti fel az illetékes köröket kötelességük alól. Ellenkezőleg ez a merész emelkedés csak fokozottabb munkára serkent Bartókkal az európai zene élén haladni: ez olyan gyönyörűség, melyért, meg kell dolgoznunk és érdemes megdolgoznunk. És ne feledjük: Bartók a nemzettel együtt indult el világhódító útjára. Mint fiatalember, megosztotta velünk a dicső magyar múlt és a szivárványos magyar jövő mámorát, a verbunkos zene mámorát. A Kossuth szimfónia költője azonban nem elégedett meg ezzel a mámorral, mélyebb és tisztább igazságokhoz tört magának és nekünk utat.

Bartók töretlen hittel haladt és halad előre. Nem néz hátra, hogy kik és hányan követik őt. Nem néz hátra a zseni jogán, mert az ilyen zseni nem is ér rá máshová nézni: csak előre. Nem hívogat, nem csalogat. Akiben van élni erő és akarat, az követi őt.
— Ha ez a nemzet elmaradt Bartóktól, nem Bartók a bűnös. De nem is a nemzet. "Hanem azok, akik Bartók és a magyar nép közé állnak. Akik nem értik, hogy nagy emberhez méltónak lenni: csak a szeretet és odaadás jegyében lehetséges.”

Mi nem azt követeljük, amivel a zenei fórumok Bartók ötvenedik születésnapján, — helyes, vagy helytelen ünnepi szokás szerint — a nagy zeneszerzők tartoznak. Mi azt követeljük, amivel ezek a fórumok az ötvenéves Bartóknak szinte egész művészi pályafutása alatt a magyar nemzetnek, a magyar kultúrának adósai maradtak. És követeljük ezt, a magyar nép, zenei tehetségéhez méltóbb jövő érdekében.

Megjelent: PESTI NAPLÓ, 1931. március 29. (82. Évfolyam, 72. szám)

*
172   Ardelao • előzmény170 2017-09-24 13:22:02

BARTÓK: „A csodálatos mandarin”

«A csodálatos mandarin» mégsem kerül színre az idei szezonban. Körülbelül két éve annak, hogy állandóan húzódik Bartók Béla és Lengyel Menyhért pantomimjének: A csodálatos mandarin-nak bemutatója az Operaházban. Először az volt a baj, hogy pantomim szövege túlságosan merész és most, amikor a próbák teljes erővel megkezdődtek, már a bemutató napja is ki volt tűzve, Bartók Béla miután a szövegen változtattak, zenéjének egy-részét is át akarta alakítani, A bemutató elmaradt és a szerző és az Operaház igazgatóságra tegnap úgy határozott, hogy húsvét után, április 10-ike táján mutatják be az Operaházban A csodálatos mandarint megváltoztatott formájában. Szombaton kora délután újból próbát tartottak A csodálatos mandarinból. A próba egy órakor kezdődött és utána, három órakor az igazgatóság a szerzővel együtt abban állapodott meg, hogy a premiert mégsem, tartják meg. Szombaton este nyilatkozatot is adott ki erről az igazgatóság, amelynek lényege az, hogy A csodálatos mandarin, bemutatóját Bartók Béla kifejezett kívánságára a jövő évad elejére kellett elhalasztani.

Megjelent: PESTI NAPLÓ, 1931. március 29. (82. Évfolyam, 72. szám)

*
171   Búbánat 2017-09-23 10:53:07

„A megkerült fekete notesz esete” – I. rész

„Szenzáció a Bartók-kutatásban? – Beszélgetés Somfai László zenetörténésszel

/Film Színház Muzsika, 1987. február - AKurcz Béla/

Az asztalon kopottas fekete zsebkönyv. Kötése puha viaszosvászon. Mérete 17x12,5 centiméter. Száz kottalapot tartalmaz. Az elsőn egy óriási tintapacni, otrombán elfedi a jegyzeteket, a többin pedig főként töltőtollal firkantott dallamfeljegyzések. Óvatosan lapozok bele. A hozzáértők azt mondják, kincset ér. Tulajdonosa Bartók Béla volt. A nagybecsű ereklyét hamarosan fakszimile kiadásban adja közre a Zeneműkiadó.

Somfai László egyetemi tanárnak, a külföldön is jól ismert zenetörténésznek – aki az MTA Zenetudományi Intézet Bartók Archívumának vezetője – jelentős szerepe volt a zsebkönyv tartalmának megfejtésében, kutatásában s megjelenítésében is.

- A kitépett első lap tanúsága szerint eredetileg ezt a füzetet is a népzenei jegyzetekre szánta Bartók 1907 júliusában. első erdélyi gyűjtőútján, az énekek meghallgatása alatti gyors dallamfeljegyzésre. De mivel meggondolatlanul beleírt egy ott eszébe jutó kompozíció-témát, nevezetesen a Geyer Stefinek szánt Hegedűverseny első dallamát, a könyvecskét végül is megtartotta. A lejegyzőfüzetből 1907 és 1922 között kompozíciós vázlatfüzet lett: számos nagy Bartók-mű alapmotívuma, gondolatcsírája fedezhető fel lapjain. Az évek során újra és újra kézbevette ezt, valószínűleg olyankor, amikor otthonától távol, gyűjtőúton volt, vagy családjával nyaralt – mondja Somfai László.

- Hol lappangott eddig?
- Amikor 1982 novemberében meghalt Bartókné Pásztory Ditta, személyes papírjai között akadtunk erre a zsebkönyvre is, amelyet gondosan megőrzött.

- Korábban senkinek nem volt tudomása erről?
- De volt, mert első oldalán bekeretezve, ceruzával írva ez áll: Vázlatok Ez valószínűleg Kodály írása, akit Pásztory Ditta egyszer megkérdezett a füzet tartalmáról. Ditta asszony azonban továbbra sem szólt erről senkinek. Miközben a nála levő kéziratokat – a kifejezetten személyes vonatkozásúakat kivéve – nagylelkűen átadta a Bartók Archívumnak, erről a noteszről nem tett említést. Csak a hagyatéki leltározás során bukkantunk erre a könyvecskére.

- Azóta is eltelt pár év! Mihez kezdtek vele?
- Kezdettől fogva világos volt számunkra, hogy nagy kincs került a birtokunkba. De mindenekelőtt tulajdon- és szerzői jogi problémákat kellett rendezni. Tulajdonjogilag a notesz ifjabb Bartók Béláé. Ő azonban úgy látta, erre elsősorban a kutatásnak van szüksége.

- Vagyis: ajándékozás történt?
- Nem ajándékozta, hanem letétbe helyezte sok más, az ő tulajdonában lévő úgynevezett „Bartók-hagyaték” anyaggal együtt. Miután alkalmam nyílt alaposan átnézni a fekete noteszt, kiderült, ez Bartóknál egészen ritka, mondhatni egyedülálló kézirat. Rögtön felmerült bennünk a kiadás gondolata. Ám ehhez be kellett szerezni az örökösök hozzájárulását. Aztán ki kellett „csikarni” mindazon művek kiadóinak engedélyét, amelyeknek vázlatait a kis füzet tartalmazza. A műveket ugyanis copyright védi. A csodálatos mandarin például a bécsi Universal Edition kiadása. Csak karácsony táján nyílt meg az út a vázlatok magyarországi közreadása előtt.

- Mennyi pénzbe került mindez?
- Nem pénzbe, sok időbe és utánajárásba került. A kiadók úgy gondolkoznak, hogy egy Bartók-művet először jogvédeni kell, s csak azután szabad közreadni. Kicsit más a helyzet, ha már kiadott művek korábbi stádiumáról van szó. Mert az ugyan hangról hangra azonos a megjelenttel, néha esetleg ütemeken át más, de mint hangversenyzene soha nem lesz kiadható és jogvédhető, hiszen – töredék. A vázlatokban nem az az izgalmas, hogy ismeretlen anyag került elő, amit el lehet muzsikálni, hanem, hogy tanulmányozhatóvá válnak az életmű mesterdarabjainak korábbi stádiumai. Fény derül arra, hogy az ihlettől a megvalósulásig miként fejlődött a kompozíció. Tehát a vázlatoknak elsősorban nem az előadók látják hasznát, hanem azok, akik a Bartók-zene őszinte, elszánt kutatói.

- Néhány évtizede a világ nagy zeneszerzői életműveivel kapcsolatban a vázlatkutatás szinte központi kérdéssé vált!
- Már a századfordulón észrevették, hogy a nagy Beethoven-témák elemi, egyszerű formából fokról-fokra nőttek ki. Beethovennél valóban tanulmányozható, hogy az inspiráció pillanatától az alkotó milyen jellemző fázisokon át jut el a kész partitúráig. Azóta, hogy Beethoven vázlatait megkezdték előbb részleteiben, aztán egészében, fakszimilében közreadni, a vázlatkutatásnak nagy és jogos kultusza van. A zene rögzíthetősége más, mint a költészeté vagy a regényé. A kinyomtatott, szerző által látott, jóváhagyott szöveg száz százalékig hiteles, érhető és visszaolvasható forma. A zenében lehet a műnek egy szerzője-korrigálta, javított, akár egy újabb kiadás még tovább finomított és így örökül hagyott formája, de miután a kottaírás természete szerint hozzávetőleges írás csupán, hogy azt miként olvassa vissza a zenész, abban nagy szerepet játszik neveltetése, az ő kottaolvasása. Ennek következtében egy zenemű kottájánál minden segédinformáció fontos, mert abból esetleg jobban megértjük, milyen műre gondolt a szerző.


(Folytatni fogom az interjú szövegének második, befejező részének e topicba átmásolását.)
170   Ardelao • előzmény168 2017-09-22 23:17:03

Bartók Béla előadása a népi zenéről.

Bartók Béla a Magyar Cobden Szövetség* szemináriumában március 10-én, kedden este
„A népi zene hatása a mai műzenére“ címmel és zenei illusztrációkkal előadást tart.
Bartók Bélának eme nagy érdeklődéssel várt első elméleti előadását a Magyar Kereskedelmi Csarnok: V., Szabadság-tér 12 alatti dísztermében tartják meg pontosan este 7 órakor.

8 ÓRAI ÚJSÁG, 1931. március 10. (17. Évfolyam, 56. szám)

itt*


*


Bartók Londonban


A mai műsorok nevezetes eseménye: Bartók Béla londoni szereplése.

A magyar mester este 10 órakor zongorázik és a London Regional közvetíti ezt a koncertet.

A mai Bartók-hangverseny alkalmából Frank Whitaker, a híres angol zeneesztétikus a Radio Times-ban, az angol rádiótársaság többmilliós példányszámú hetilapjában „A modern zene legeredetibb szelleme” című cikkben foglalkozik Bartók Bélával. Whitaker, aki Bartók zenéjének egyik legalaposabb ismerője, kifejti, hogy a nagy magyar zeneszerző épp-oly lelkiismeretesen és rendszeresen dolgozik, akár Beethoven s képtelen volna egyetlen felületes vagy helytelen hangjegyet papírra vetni. A népzene legalaposabb ismerője, Kodállyal együtt, 8000 népdal motívumot gyűjtött és folklorisztikus kutató-ujját még az algériai Biskráig is elvezették.

Ha bírálói egyes merész fordulatai miatt támadják, gyakran régi népdalokra hivatkozik, amelyek ősidők óta szentesítették újításait. Bartók zongoraszerzeményeit magának a szerzőnek előadásában hallani páratlan élmény.

8 ÓRAI ÚJSÁG, 1932. március 5. (18. Évfolyam, 53. szám)

*
169   Búbánat • előzmény153 2017-09-21 11:08:43
Harmadik lett Langer Ágnes a Bartók-világversenyen

2017. SZEPTEMBER 18.
ATEMPO.sk


„Vigh Andrea, a Zeneakadémia rektora beszédében felidézte, hogy 110 éve Bartók Béla először lépett fel az épületavató koncerten. Mint fogalmazott, Bartók Béla nevéhez és szellemiségéhez méltó versenyt sikerült létrehozniuk, amely méltó arra, hogy hagyománnyá váljon. Hozzátette, hogy minden zenei verseny a felfedezésről szól és a verseny egy hete alatt "azt tapasztaltuk, hogy tehetségekben nincs hiány" és őket ma is megszólítja Bartók Béla zenéje. "Bízom benne, hogy egy hosszú történet kezdetén állunk és két év múlva a legifjabb zongoraművész-nemzedék képviselőit köszönthetjük a Zeneakadémián" - mondta a rektor.”

„A Bartók Béla születésének 135. évfordulója alkalmából útjára indított, az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásával megvalósuló Bartók Világverseny és Fesztivál fővédnöke Áder János köztársasági elnök és Lady Valerie Solti volt, utóbbi részt vett a vasárnapi díjkiosztó gálán.
A díjátadó gálát a Bartók Rádió és a Zeneakadémia élőben és online közvetítette.”
168   Ardelao • előzmény167 2017-09-21 10:50:23

BARTÓK MŰVEK A MAGYAR RÁDIÓBAN:

Bartók Béla, Szigeti József és Basilides Mária közös hangversenye.

1. Szigeti és Bartók: I. rapszódia (Bartóktól). (Lassú-friss);
2. Basilides Mária Bartók Béla kíséretével négy magyar népdalt énekel;
3. Bartók Béla II. elégiáját és két burleszkjét játssza;
4. Szigeti és Bartók közösen adják elő Bartók II. szonátáját.

(1930.I.4./ÓRAI ÚJSÁG, 16/3.)

*
167   Búbánat • előzmény163 2017-09-20 14:07:29
Gách Mariann találkozása Gertler Endrével - interjú

/ Film Színház Muzsika, 1987. augusztus… száma/

„Gertler Endre csak úgy átruccant Brüsszelből Budapestre. Miért épp most? Nemrég egy bonyolult szemoperáció gyötörte meg, s orvosai egy hét szabadsággal jutalmazták: oda menjen, ahová leginkább vágyódik. Így került szülővárosába. Az ám, kerek tíz évvel ezelőtt beszélgettem vele legutóbb. Akkor ünnepelte hetvenedik születésnapját.

- Ma, épp a találkozásunk napján érkeztem el a nyolcvanadikhoz – mondja csöndesen, elgondolkozón.
- Mi ez, ha nem a véletlen játéka? Magával hozta-e örök útitársát, hírneves Guarnieri-hegedűjét?
- Nem jött velem, pedig hűségem nem lankad iránta. De nem akarom, hogy a pihenésre kényszerült időszakban megkísértsen a gyakorlás vágya.
- És otthon? Mert hisz tudvalévőn 1928 óta Brüsszelben él. Világraszóló karrierjének csúcsára igen fiatalon jutott föl. Szólóművészként – és a maga alapította Gertler-vonósnégyessel – több földrészt keresztül-kasul koncertezett, 1925-től 1935-ig Bartókkal szonátázott; szoros barátság is fűzte hozzá.
- Azt kérdezi, gyakorolok-e. Enélkül nem múlik el egyetlenegy nap sem. Óvakodom attól, hogy az ujjaim berozsdásodjanak. De nyilvános koncertezésre nem vállalkozom többé. Hetvenötéves koromban megálljt kiáltottam magamnak. Nem akartam megvárni előadói hanyatlásomat. Az utóbbi öt év óta csupán a növendékeimnek játszom, velük kamarazenélek.
- Évtizedekig tanított a brüsszeli Királyi Akadémián. Nem is szólva mesgterkurzusairól.
- Mesterkurzusaimat folytatom. Augusztus 12-től a Hannovertől hetven kilométerre lévő Goslarba utazom: ottani iskolámat tizenhárom évvel ezelőtt szerveztem. Brüsszelben most a Chapelle Musicale Reine Élisabeth nevű zenei főiskolán tanítok. Ott csak a legmagasabb szintű diplomások felvételizhetnek, hároméves posztgraduális tanulmányokra. Valamennyien egy gyönyörű kastély bentlakói. Hat növendékemet, én kivételesen, brüsszeli otthonomban tanítom.
- Professzor úrnak az a híre, hogy igen sok növendéke nyert nemzetközi versenyeket. A mai napig hány Gertler-tanítvány jutott el a győzelemig?
- Hatvanegy. Én igen sok hegedűverseny zsűrijében vettem részt. Úgy vélem, hogy ezek az erőpróbák a fiatalok számára nagyon hasznosak. Tavaly Poznanban (ott díszpolgársággal tüntettek ki) a verseny zsűrijének alelnökeként ismét azt tapasztaltam, hogy a hegedűsök átlagos színvonala meghaladja a régebbit. Rossz hegedűs már alig-alig akad, rossz muzsikus annál több. Manapság számos hegedűs azonos hangvétellel szólaltatja meg Bartókot, Sibeliust, Brahmsot. Technikájuk csillog, ragyog, mind gyorsuló tempóvételük elszomorítóan hatásvadászó, és közben az elmélyülés már-már ritka madárrá satnyul. Ez nemcsak a hegedűsökre vonatkozik, a karmesterekre is, világszerte. Zongoristából több a jó zenész. A fiatal magyar pianisták közül nem valamennyit hallottam, de Kocsis és Ránki játékával nagy örömmel ismerkedtem meg. A régiek közül Fischer Annie ma is gyönyörködtet, akármerre koncertezik a világban, rendkívüli sikereket arat. Kislány korában az első szonátaestjén velem játszott a Vigadóban.
- Hogyan emlékszik itthoni zeneakadémiai éveire?
- Hatévesen kerültem az Akadémiára. Hubay Jenő volt a hegedűmesterem. Zeneszerzésre két évig Kodály Zoltán tanított. Két ellenpólus. A hegedülés régi módszere ma már nem alkalmas például Bartók előadására. De hiszek abban, hogy ha Hubay ma élne, másként tanítana, mint a század első évtizedeiben. Kodály osztályába tizenhat éves koromban vettek föl. Ő a maga csodálatos szűkszavúságának sokatmondásával lenyűgözött. Havonta egyszer mi, a növendékei bemutattuk az óráján, mit komponáltunk. Bartók „Improvizációk magyar parasztdalokra” című művének hatására én is merészkedtem arra, hogy zongorára komponáljam a magam Improvizációját. Kodály megfogta a kottalapot, figyelmesen végigolvasta, de nem adta vissza. Aztán megszólalt: „Ha maga improvizációt ír, akkor miért rögzíti írásba?” Ez az úgynevezett kompozícióm egyébként sem sikeredett valami jól, nélkülözte a megfelelő formát. Forma nélkül pedig nincs művészet.
- És hogyan kezdődött Bartókhoz való kötődése?
- Tizennyolc éves koromban együtt utaztam vele. Elmondtam, hogy Kodály tanít zeneszerzésre. Azt felelte: „Kodály nagy mester, jobb zeneszerző, mint én vagyok.” Később tudtam meg, hogy mielőtt a nyilvánosságra bocsátja műveit, mindig Kodálynak mutatja meg előbb. Hitt Kodály kritikai érzékének, tévedhetetlenségében. Nemsokára azután, hogy Bartókkal megismerkedtem, átírtam zongorára komponált Szonatináját – hegedűre és zongorára. Magával vitte a kéziratot. Másnap fölhívott a lakására, játsszuk el együtt! Azt mondta: „Kár, hogy nem így írtam magam, jobban hangzik, mint a szóló zongorán.” Nem utasította el az én ritmikai és harmóniai változtatásaimat. Évekkel azután ellátogattam a New York-i Bartók Archívumba, ahol páncélszekrényben őrzik Bartók eredeti kéziratait, s az érdeklődők xeroxozott példányhoz nyúlhatnak. Ott fedeztem föl meghatottan a magam partitúráját, illetve a Szonatina átiratát. (Kezem ügyébe került az én Szonatina áriratomnak az a zenekari mása is, amelyet Bartók formált át 1931-ben, és Erdélyi táncok címmel illetett.) Elképedtem azon, hogy a Magyarországról való távozás hercehurcájában arra is jutott gondolata, hogy az én kéziratomat magával vigye.
- Sorozatos szonátázásuk, turnézásuk mikor kezdődött?
- Sokfelé léptünk pódiumra. 1925-38-ig rendszeresen turnéztunk. Minden szava örökre belém vésődött. Ő irányította figyelmemet az akkori kortárs zenére: Berg, Milhaud, Malipiero, Casella, Honegger nevét tőle hallottam legelőször. Neki köszönhettem, hogy az akkori modern zenét repertoáromba illesztettem. Soha nem mondott egyetlen fölösleges szót sem, és semmi iránt nem nyilvánult közönyösnek. Azok a zenészek, akik az ő különleges hangszínének, játékmodorának az utánzására törekednek, tévednek, ha ezt dörömböléssel érzékeltetik. Ő sosem játszott brutálisan, hanem acélos ritmussal és erőteljes billentéssel.
- Úgy tudom, lemezre játszotta Bartók valamennyi hegedűkompozícióját, és ezért Grand Prix du Disque-kel jutalmazták. Egyébként a gomblyukában egy kék szalagos kitüntetést látok, nyilván a sok többi közé sorakozik ez is…
- Ez a belga Lipót-rend kitüntetése. De kaptam én nagy örömömre magyar kitüntetést is. „Béke és barátság”-ot. Brüsszelben adta át a nagykövet.

További sikereket kívánunk, és következő születésnapján remélhetően ismét találkozunk…”

(A cikkben Gertler Endre fotója található, Kádár Kata készítette a művészről.)
166   Ardelao • előzmény165 2017-09-20 13:52:07

Bartók Béla hazaérkezett

A világhírű zeneszerző beszámol európai körútjáról
i


Bartók Béla, a kiváló muzsikus, a napokban Budapestre érkezett. Európai turnéja a befejezéshez közeledik. Még csak Olaszország van hátra, ahova áprilisban utazik. Az európai turnéról részletesen ezeket mondotta:

— „Múlt év novemberében indultam el és kisebb-nagyobb megszakításokkal most töltök itthon hosszabb időt. Szerdán este szerzői estem lesz, amelyen több új kompozíciómat adják elő.”


HOLLANDIA

— „Hollandiában voltam először. Zongora-versenyem amszterdami és hágai előadása, sajnos, csalódást húzott számomra. Azt hittem, hogy a világhírű Concertgebouw zenekara elsőrangú előadást fog produkálni, Ez a reményem azonban különböző okoknál fogva nem teljesült. Az előadás bizony elég gyenge volt. Kárpótlásul azután Erfurtban, ebben a kis német városban, amelytől semmi különöset nem vártam, nagyszerű előadásban hallottam ezt a zongorakoncertemet. Össze sem lehetett hasonlítani a hollandiai előadásokkal. Külön meg kell említenem Franz Jung karmestert, akinek ezt az elsőrangú produkciót köszönhetem.”


OROSZORSZÁG

— „Januárban Oroszországba utaztam, hét koncerten játszottam. Az oroszok nagy érdeklődést mutatnak minden zenei új iránt, de azért, az ottani állapotok mégsem mondhatók ideálisnak. Beszéltem például Kodály Zoltánról és ajánlottam, hogy hívják meg vendégdirigálásra. Szóba került, mit vezényelne, és melyik művét adná elő. Említettem a „Psalmus Hungaricust.” Az oroszok azt válaszolták. hogy azt aligha lehetne előadni. A szöveg miatt van baj. Mert mégis, ... vallásos tárgyú. ...
Az orosz komponisták közül senkivel sem találkoztam Moszkvában, vagy Szentpétervárott. Annál több zenetudóst ismertem meg, akik az ottani két intézetben kiváló és önzetlen munkát végeznek. Nagyon sokan érdeklődtek, hogy Magyarországon miként fogadják és kultiválják az orosz muzsikát. Mondtam, hogy nálunk Stravinsky a legjobban elismert modern orosz zeneszerző. Az oroszok így feleltek: — Stravinsky? Ö nem orosz!” ...


DÁNIA

„Svájcból Dániába utaztam, ahol az időjárás nagyon megnehezítette a turné zavartalan lefolyását. Befagyott például a Keleti-tenger Dánia és Németország kőzött: lekéstem egy próbát. Visszajövet pedig Danzigból késtem le ugyancsak a befagyott tenger miatt. Koppenhágában rádióba játszottam. Ott olyan stúdió volt, amelyben négyszáz ember végighallgathatja a hangversenyt. A műsor után a zenekar udvariassági aktusként eljátszotta — a Szózatot. Rádióban!”


ANGLIA

— „Angliai turném legszebb élménye az a hangverseny volt, amelyen Székely Zoltánnal játszottam együtt Londonban. Hegedű-zongorára irt két új rapszódiámat. Székely Zoltán egészen elsőrangúan mutatta be ezt a két művet.”

Itt említjük meg. hogy az angol sajtó sohasem foglalkozott még Bartókkal és a magyar zenével annyit, mint amennyit ezúttal, abból az alkalomból, hogy a kiváló komponista Londonban tartózkodott.


PÁRIZS

— „Párizsban, — onnan jöttem most haza — Szigeti és a Róth-kvartett is közreműködtek a hangversenyen. Szigeti már eddig is olyan nagyszerűen játszotta 11. hegedűszonátámat, hogy tökéletesebbet el sem lehetett képzelni. Most Párizsban azonban olyan tüneményesen játszotta, hogy mindenkit csodálkozásba ejtett.”


ÚJ MŰVEK

A nyáron Bartók Béla a negyedik vonósnégyesen kívül még két másik érdekes kompozíciót fejezett be és pedig a fent említett két rapszódiát hegedűre és zongorára. Ezt a két művet utazásai alatt meghangszerelte zenekarra és szólóhegedűre, továbbá az elsőt közülük átírta gordonkára és zongorára is. Ez az utóbbi változata első előadásra kerül a szerdai szerzői estén. Ezen kívül bemutatásra kerül a IV. vonósnégyes és eljátsszák a múltkor hallott III. kvartettet is.


SZÍNPADI MUNKA?

— „Szeretnék új színpadi művet komponálni” — mondja még Bartók Béla, — „de nehéz megfelelő librettót kapni. Sokat küldtek eddig is, de egyik sem felel meg.”
(K-f.)

AZ EST, 1929. március 20. (20. Évfolyam, 65. szám)
*
165   Ardelao • előzmény164 2017-09-20 12:27:26

Miért marad el a „Csodálatos mandarin” operaházi bemutatója?
Át kell dolgozni teljesen a Bartók—Lengyel pantomimet!

Saját tudósítónktól.

Hetekig készült az Operaház Bartók Béla és Lengyel Menyhért pantomimjére, „A csodálatos mandarin”-ra, amelynek ma délelőttre hirdették a főpróbáját és holnap estére a bemutató előadását. Ma délelőttre meginvitálta az Opera igazgatósága a lapok zenekritikusait és azokat a zenei kapacitásokat, akik az operai főpróbák rendes publikumát adják. Fél tizenegy órára eljött mindenki, ámbár közben a reggeli lapokban egy kis kommüniké jelent meg, hírül adván, hogy „A csodálatos mandarin” bemutatóját el kellett halasztani — a főszereplő Szalay Karola hirtelen megbetegedése miatt. Az operaházi kommüniké azt is hírül adta, hogy ugyanebből az okból hetek múlva tarthatják meg csak a Bartók—Lengyel pantomim premierjét.

A kritikusokat azzal fogadták a mai főpróbán, hogy csak Donizetti bájos Don Pasquale-ját láthatják és hallgatják, „A csodálatos mandarin” nem kerülhet színre.
— Ezzel a Csodálatos mandarinnal, — mondotta erre az egyik kritikus, — sok baj volt már.
Külföldön, több helyen bemutatták és bizony több helyen botrány támadt körülötte. A kiélezett jeleneteknél, fütyültek, pisszegtek, tüntettek és volt eset rá, hogy le is kellett venni a műsorról ezt a pantomimet!
— Ezzel szemben nálunk valóban csak a főszereplő betegedett meg! — hangzott az ellenvélemény.
— Szegény Szalay Karola! — jegyezte meg valaki.
— No, ezt a bajt még kiheveri! — fűzte hozzá egy harmadik kritikus.

Szóval: a főpróba közönsége tamáskodott abban, hogy a főszereplő betegsége miatt maradt el a mai főpróba és marad el a holnapi premier!
De hát akkor miért marad el mégis!? ... Ez kitudódott hamarosan.

Az Operaház hetek óta tartó munkával kiküszöbölte mindazt, „A csodálatos mandarin”- ból, ami a külföldi előadásokon a botrányt fölidézte, vagy fölidézhette! Ebben az átdolgozott, megtisztított formájában került a tegnapi házi főpróba megválogatott közönsége elé a pantomim, de a bennfentesek, még így is valósággal megrémültek, „A csodálatos mandarin” tartalmától, és cselekményétől,

— A pantomimet át kell dolgozni, — volt az általános vélemény. — Át kell dolgozni újra és alaposan, mert így nem lehet színre hozni, olyan erős részletek, vannak benne.
Az igazgatóság nemcsak hogy a magáévá tette ezt a véleményt, hanem legelőbben konstatálta, hogy a bizarr, érzéki motiválású részek, amelyek a próbákon nem hatottak annyira kínosan: a kész előadásban túl élesen hatnak.

Az volt az álláspont, hogy inkább elhalasztani a premiert, semmint botránynak tenni, ki az Operaházat. Ezt határozta el, igen dicséretes módon a direkció, amely féltékenyen őrködik az Operaház jó-hírnevén, és most azon van, hogy az újabb átdolgozással kifogástalanul színpadképedé tegye a Csodálatos mandarin-t.

A tegnapi házi főpróbán jelen volt a zeneszerző: Bartók Béla, akit bevontak a rögtönzött tanácskozásba, s aki mindjárt kijelentette, hogy hajlandó bizonyos átdolgozásra az ügy érdekében.

Ma délután újabb nagy tanácskozás lesz az Operaházban és ezen a tanácskozáson döntik el, hogy a Don Pasquale, Donizetti jókedvű, hangulatos és melódiákban gazdag operája egymagában kerül-e színre holnap, vagy pedig valamilyen rövid kísérő darabbal. És ugyancsak ma döntenek, „A csodálatos mandarin” végleges sorsáról is. A legvalószínűbb, hogy párhetes munkával rendbe hozhatják a pantomimet és — Szalay Karola felgyógyulhat.

8 ÓRAI ÚJSÁG, 1931. március 25. (17. Évfolyam, 69. szám)

*
164   Ardelao • előzmény161 2017-09-20 00:53:28

BARTÓK LONDONI DIADALA

A Waldbauer-Kerpely vonósnégyes általános érdeklődés közben ismételte meg Bartók Béla negyedik kvartettjének előadását Londonban. Az összes lapok egyhangú bámulattal adóznak a magyar művészeknek, akik játszva diadalmaskodtak a mű nehézségein és nagyszerűen érvényre juttatták annak minden szépségét. A Daily Mail szerint a zenészek valósággal csodákat vittek végbe, mert Bartók szerzeménye, legalább papíron, majdnem eljátszhatatlannak látszik, de vad, szinte lihegő primitív, életereje felette áll a hagyományos szépség fogalmának.

A Daily Telegraph szerint Bartók oly hatásokat ért el, amelyeket Beethoven nem ismert. A Christian Science Monitor szerint a Szigeti József által Londonban bemutatott Bartók-féle hegedű-rapszódia, ha nem is éri el Bartók legszebb szerzeményének színvonalát,
minden esetre a legjobb ilyenfajta mű, amelyet valaha hegedűsök kezébe adtak.
Mint önálló kategória, talán Liszt magyar zongora rapszódiájához hasonlítható.

8 ÓRAI ÚJSÁG, 1930. január 23. (16. Évfolyam, 18. szám)

*
163   Búbánat • előzmény161 2017-09-19 12:07:30
Gertler Endrével készített anno interjút Gách Mariann a Film Színház Muzsika számára. Abban szó esik a művész brüsszeli tartózkodásáról és Bartók Bélával tartott muzsikus-kapcsolatáról is. Majd bemásolom a teljes cikket.
162   Ardelao • előzmény161 2017-09-19 12:05:39
Pontosabban: Pesti Napló beszámolója!
161   Ardelao • előzmény158 2017-09-19 12:01:33

Így igaz! Én is köszönöm!

*

De itt van még egy Pesti Hírlap beszámoló is:

Bartók Béla Belgiumban


Brüsszel, november 30.
(A Pesti Napló külön tudósítójától.)

Nagy eseménye volt a belga zenei életnek: Bartók Béla adott szerzői estét Antwerpenben és Brüsszelben.

A nagy magyar mester nevét persze már rég ismerte és tisztelte a belga közönség, amelynek már tavaly is volt alkalma gyönyörködni Bartók Béla néhány művében, amelyet Gertler Endre vonósnégyese interpretált Belgiumban. A várakozás és érdeklődés, amely Bartók Béla személyes szereplését megelőzte, akkora volt, hogy a hangversenyt rendező »Maison d'Art« nem is hirdette a koncertet, mert az összes jegyeket már előre, bérletben eladta.

A hangverseny előtti estén az egyik legkiválóbb belga zeneesztéta, Dille abbé hosszabb előadást tartott Bartók Béláról. A tartalmas előadás során ismertette Bartók életét és zenei jelentőségét, izoláltságát, ahogy dolgozik, Beethovenével hasonlította össze, majd helyenként, magyarországi gramofon-lemezeket mutatott be, így például egy Basilides Mária és egy Székelyhidy Ferenc lemezt.

Másnap színültig telt hangversenyterem előtt folyt le a hangverseny, ennek során Gertler Endre közreműködésével előbb a második hegedű és zongoraszonátát adták elő, majd, »Mikrokozmosz« gyűjtőcím alatt több kisebb darab, öt ritmikus tánc, úgynevezett »bolgár« táncok, magyar népdalok és egy erdélyi témájú szonatina következett. Az első rapszódia (vonós és ütős zenekarra) végeztével alig akarták leengedni Bartók Bélát a dobogóról — számtalan ráadást követeltek tőle is, Gertler Endrétől is.

Az estén Brüsszel zenei kiválóságai mind ott ültek a nézőtéren, így Defauw, a világhírű dirigens, Jongen. a zeneszerző és még számosan. A belga sajtó olyan kivételes elismeréssel és hódolattal ír Bartók Béláról, amilyen a modern zene legnagyobb mestereinek egyikét megilleti.

Jean Louis

PESTI NAPLÓ, 1938. december 1. (89. Évfolyam, 251. szám)
160   Búbánat • előzmény158 2017-09-19 11:53:12
("Poly fotó")
159   Búbánat • előzmény158 2017-09-19 11:49:57
De az is lehet, hogy a hangverseny előtt, a próbateremben láthatjuk őket együtt a képen. Bartók a zongoránál, előtte nyitott kotta, Gertler kezében vonó...talán a próba közben készülhetett a felvétel.
158   Búbánat • előzmény156 2017-09-19 11:46:24
Köszönöm.
Kiegészítem még azzal, hogy a cikkhez tartozik egy fotó: Bartók Béla és Gertler Endre Antwerpenben, egy lakás szalonjában láthatók. Bartók a zongoraszéken ülve hátrafordul, oldalán Gertler áll, mindketten a kamerába néznek...
157   Ardelao • előzmény156 2017-09-19 11:38:07

Kiegészítésül még megjegyzem, hogy a Színházi Életnek ez az 1938. november 19-i száma volt az utolsó, amely még megjelenhetett. Politikai okokból e kiváló folyóiratot, sajnos, betiltották.
156   Ardelao • előzmény155 2017-09-19 11:06:46

Az alábbi cikk forrása:

Színházi Élet - 1938/48. szám, 32. oldal
155   Búbánat 2017-09-19 09:35:05
Bartók-hangversenyek Belgiumban
Brüsszel, 1938. november

„A Brüsszeli Maison d’Art nem mindennapi csemegével kedveskedett közönségének: elhozta a modern zene szinte egyedülálló tüneményét, Bartók Bélát, aki itt és Antwerpenben szerzői estéken mutatta be oeuvre-jének legjellegzetesebb műveit. A belga főváros előkelőségei rendkívüli érdeklődéssel várták a magyar mestert. Aki csak számít a zenei és társadalmi életben, mind ott volt. Közéleti előkelőségek, muzsikusok és a hangversenytermek megszokott típusai, akik az egész világon egyformák. De ezúttal mégis szokatlanul nagy számban vonult föl a zenei élet fiatalsága, az a nemzedék, amely a maga külön prófétájának, az eljövendő idők igehirdetőjének tekinti a magyar Bartók Bélát.
A Maison d’Art-ban megtartott hangversenyt Dille abbé ötnegyedórás, gramofonlemezekkel tarkított előadása előzte meg Bartók Béláról. Dille abbé jelentőségben Beethoven-i méretűnek jellemezte Bartók munkásságát és figyelmeztette a közönséget, hogy az a forrás, amely a magyar mester művészetét táplálja, nem tévesztendő össze a külföldön is jól ismert magyar cigánymuzsikával. Maga a hangverseny, amelynek még egy magyar résztvevője volt és pedig az itt rendkívül népszerű Gertler Endre hegedűművész, egy szonátából, a ’Mikrokozmosz’ című ritmikus táncgyűjteményből, egy szonatinából és végül a ’Rapszódia’ című műből állt. Különösen az erdélyi motívumok és a magyar népdalok után zúgott a ’bis’, a Rapszódia után pedig megszámlálhatatlanul hívták a mestert. Az ünneplésből persze kijutott Gertler Endrének is, aki teljes művészettel és fejlett zenei ízléssel tolmácsolta hegedűn Bartók szerzeményeit. A lapok másnap hasábos kritikákat szenteltek a Bartók-hangversenynek, legemlítésreméltóbb közöttük Paul Tind-nek, az Európa szerte ismert zeneesztétának elragadtatott tanulmánya. Kétségtelen, hogy az ’új zene’, amelyet Bartók képvisel, teljes mértékben meghódította a komoly és műértő belga közönséget.
Ugyanilyen mély és maradandó volt Bartók sikere Antwerpenben is. Ezen a hangversenyen, sajnos, nem voltam jelen, de olvastam a lapokat és beszéltem emberekkel, akik mindkét hangversenyt meghallgatták. Irigyelnek bennünket Bartók Béla miatt és azt mondják, milyen gazdag lehet az a népzene, amely ilyen páratlan tehetséget tudott megihletni.

/ Kovács Margit/

A cikk forrásáról bizonyára Ardelao fórumtársunk információval tud szolgálni.(Nekem hiányzik.)
154   Ardelao • előzmény152 2017-09-18 18:28:09

Hangverseny.


Bartók, Kodály, Debussy műveiből énekelt tegnap Basilides Mária. Az ő kivételes művészetének tükrében csodálatos erővel és szépséggel rajzolódnak távoli és közeli melódiák, magyar és idegen szellemek. Fáradhatatlan munkával, és lelke meg győződésével, terjeszti, ,az újabb zene népszerűségét, és oly bensőséggel dalolja szívekbe markoló, gyönyörű hangján a súlyosabbnál-súlyosabb, problématelt kompozíciókat, hogy tapsra készteti még a legkonzervatívabb hallgatóságot is.

Tegnapi hangversenyén Bartók két új népdal sorozatát és Debussy négy, nálunk ismeretlen dalát mutatta be lelkes tetszés mellett. Szűnni nem akaró tapsokkal fogadta a közönség Kodály ismerős, bús szépségű Elkésett Melódiáit, melyeket Basilidesnél szebben még senki nem énekelt.
A zongoránál Bartók Bélát, mint művészi kísérőt és szerzőt, ünnepelte a közönség.

8 ÓRAI ÚJSÁG, 1930. február 2. (16. Évfolyam, 25. szám)

*
153   Búbánat 2017-09-18 10:01:25
Megvan az első Bartók-világverseny győztese

A francia-holland hegedűművész, Cosima Soulez-Lariviere nyerte az első alkalommal megrendezett Bartók Világverseny és Fesztivált, amelyen a magyar Langer Ágnes a harmadik helyen végzett; az eredményt vasárnap este gálaműsor keretében hirdették ki a Zeneakadémián.

152   Ardelao • előzmény151 2017-09-17 23:52:33

Hangverseny.

A Zeneművészeti Főiskola nagytermében tartotta Bartók Béla, Székely Zoltánnal szonátaestjét. A hangversenyen Bartók I. és II. Rapszódiája és Ravel Szonátája mellett Beethoven: Kreutzer-szonátája is előadásra került, melyben Bartók zsenialitása páratlan formában tündökölt. (8 ÓRAI ÚJSÁG, 1929. november 28. /15. Évfolyam, 273. szám)

*
151   Ardelao • előzmény150 2017-09-16 19:09:30

RÁDIÓMŰSOR, 1929. március 9. BUDAPEST I. 14:40


Felvételek Bartók Béla műveiből

a) Fekete föld; b) Istenem, áraszd meg a vizet; c) Töltik a nagyerdő útját; d) Olvad a hó;
e) Nem messze van ide kis Margitta; f) Végig mentem a tárkányi nagy utcán.

Előadja: Medgyaszay Vilma.

Zongorán kísér: Polgár Tibor.

8 ÓRAI ÚJSÁG, 1929. (15. Évfolyam, 58. szám)

*

Hangverseny.Jelentős zenei esemény színhelye volt tegnap este a Zeneművészeti Főiskola nagyterme: Bartók Béla tartotta szerzői estjét.

Bartók nagyszerű oeuvrejének minden egyes újabb műve is olyan elementáris, kiapadhatatlan őserőt és speciális magyar fajiságot sugároz, hogy ma már legállhatatosabb tagadói is kénytelenek zsenijének behódolni.

A tegnapi hangversenyen valóságos revelációként hatott a IV.vonóskvartett (1928), amelynek második (Prestissimo) és negyedik (Allegretto) tétele, tartalmi és formai szépsége és invenciója szinte páratlan a modern zeneirodalomban.

Óriási népszerűségre számíthat a gordonka-zongora rapszódia (1928), amelyet népi táncdallamokból épített fel a szerző. Bazilidesz Mária felülmúlhatatlan művészettel, teljes konzsenialitással adta elő a „Falun” című, tót eredetű dalsorozatot.

Zongora-kompozícióit a szerző maga szólaltatta meg: a" „Szabadban" ciklusból különösen az „Éjszaka zenéje" című, nagyszerű idegéletű expressió.

A műsor első száma a III. vonósnégyes (1927) ugyancsak nagy sikert aratott.
A négyesek, a Waldbauer — Kerpely-társaság sokszor méltatott művészetében szólaltak meg s a gordonka rapszódiában pedig külön is élvezhettük Kerpely Jenő mély művészetét. A szerzőt, aki az összes zongoraszólamokat is maga játszotta, minden szám után szűnni nem akaró tapssal ünnepelte a telt terem. (dr. le.m.)

8 ÓRAI ÚJSÁG, 1929. március 22. (15. Évfolyam, 67. szám)

*
150   Ardelao • előzmény149 2017-09-16 00:30:51

Bartók Béla angol dicsérete.

Londonból jelentik:

Az Evening News hosszabb cikket közöl Bartók Béláról, akit a modern zene egyik legkiválóbb egyéniségének mond. A cikk részletesen ismerteti Bartók érdekes és vonzó egyéniségét és elmondja, hogy művészete az ősi magyar népzenében gyökeredzik, amelynek egyik legalaposabb ismerője és úgyszólván tudományos felfedezője. Ez a magyarázata annak, hogy zenéje valóságos csúcspontja a modern zenei fejlődésnek, mert a jelenlegi zene elemeit össze tudja egyeztetni a legrégibb zenei irányokkal.

8 ÓRAI ÚJSÁG, 1929. március 8. (15. Évfolyam, 56. szám)

*
149   Ardelao • előzmény147 2017-09-16 00:29:30

Ma indulnak haza az operisták Nürnbergből.
Nürnberg, 1929. február 28.

(Saját tudósítónk telefonjelentése.)

A Magyar Királyi Operaház karszemélyzete ma délelőtt 11 óra 30 perekor visszautazott Budapestre. Ugyanezzel a vonattal utazott Déri Béla, a Nemzeti Szalon igazgatója, akit távirat szólított haza.

Az Operaház szólistái ma este indulnak vissza Budapestre. Ma este tartják meg a magyar Filharmonikusok hangversenyüket Dohnányi Ernő vezénylete alatt.

A program a következő:
Bartók Béla első suite-je,
Kodály Zoltán: Szemelvények a Háry Jánosból,
Dohnányi: Ruralia Hungarica és
Brahms: F-molI szimfóniája.

Tegnap este a nürnbergi színház szólistái a magyar Operaház szólistái tiszteletére, a nürnbergi karszemélyzet pedig a magyar kardalosok tiszteletére vacsorát rendeztek, amely a legjobb hangulatban a késő éjjeli órákig tartott. Az előbbin részt vett Rakovszky Iván
és Kertész K. Róbert államtitkár is.
Luppe, nürnbergi főpolgármester ma délben a magyar vendégek tiszteletére szűk-körű ebédet adott.

8 ÓRAI ÚJSÁG, 1929. március 1. (15. Évfolyam, 50. szám)

*
148   Búbánat • előzmény146 2017-09-16 00:17:52
A „Bartók” dokumentumfilmhez további ajánlást olvashatunk a http://kulter.hu oldalon:

… A film mindezek mellett nem csak az apa portréja a fiú szemszögéből, hanem gazdag válogatást mutat be Bartók levelezéséből és soha nem látott fotóiból, valamint művei fogadtatásából. Archív felvételek segítségével betekintést nyújt a korabeli Magyarország és New York hangulatába, így mesélve egy „nem mindennapi” sorsról, amely egybefonódott Magyarország huszadik századi tragikus történelmével.

Az alkotást gyártó Filmnet 25 éve dolgozik együtt a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálattal, ezért a film forgalmazási bevételének huszonöt százalékát felajánlja a hátrányos helyzetű és beteg gyermekek megsegítésére.


/Forrás: MTI/
147   Ardelao • előzmény145 2017-09-14 20:40:37

Bartók-szerzemény sikere Londonban.

Londonból jelentik:

A Waldbauer—Kerpely-kvartett* először ismertette az angol közönséggel Bartók Béla legújabb vonósnégyesét. (Az 1928-ban komponált IV. vonósnégyesről van szó, Megj. A.)

A Manchester Guardian szerint a hallgatóság nagy fogékonysággal és megértéssel fogadta az új művet, amelynek rendkívüli érdekessége és gondolatmélysége újszerűsége ellenére mindenkire ellenállhatatlan hatást gyakorolt. Bartók zenéje sohasem lehet túlságosan új vagy merész, nála az új technika mindig magasabb célokat szolgál. A vonósnégyest egyébként ma az angol rádióban játssza a Waldbauer—Kerpely-kvartett.

ÓRAI ÚJSÁG, 1929. február 23. (15. Évfolyam, 15. szám)

*Waldbauer-Kerpely vonósnégyes. Első koncertjük 1910. március 17- és 19-én volt a Budapesti Royal teremben.

Bővebb információ: itt

Tagjai:
Waldbauer Imre (1892-1953) – I. hegedű
Temesváry János (1891-1964) – II. hegedű
Molnár Antal (1890-1983) – brácsa
Kerpely Jenő (1885-1964) – gordonka

(Megj. A.)

*
146   Búbánat • előzmény128 2017-09-14 09:55:42
Kapcs. 128. és 127. sorszámokhoz

A mai napon, szeptember 14-én kerül a mozikba - széles körű forgalmazásra itthon - a dokumentumfilm:

Bartók (2017)

„Bartók Béla fia, Péter, a család elutazása óta (75 éve) az Egyesült Államokban él. Szinte az egész életét Bartók életműve gondozásának szentelte, családja történetéről eddig soha senkinek sem adott interjút. Most azonban, 92 évesen, megrázó vallomásban mesél édesapjáról, Bartóknak az édesanyjához, feleségéhez, szerelmeihez, gyermekéhez és kortársaihoz fűződő kapcsolatáról, a zeneóriás esztétikai hitvallásáról, és arról a személyes tragédiáról, amit Magyarország elhagyása jelentett e hazaszerető ember számára."

Hossz: 65 perc

Rendezte: Sipos József

Forgatókönyv:Bartók Péter és Sipos József

Producer: Détár Krisztina, Sipos József

Fényképezte: Tóth Zsolt, Krisko Gergely, Csincsi Zoltán

Zene: Bartók Béla

145   Ardelao • előzmény144 2017-09-13 23:52:06

Bartók Béla, hatezer-dolláros pályadíjat nyert.

Philadelphiából jelentik: Bartók Béla magyar zeneszerző megnyerte annak az első pályadíjnak a felét, hatezer dollárt, amelyet a philadelphiai Musical Fund Society tűzött ki kamara-zene kompozíciókra.

A díj másik felét az olasz Alfredo Casella nyerte. A díjra több mint hatszázan pályáztak. (MTI.)

8 ÓRAI ÚJSÁG, 1928. október 3. (14. Évfolyam, 224. szám)

*

Filharmonikus hangverseny.

Filharmonikusaink első hangversenyükön Bartók Béla, annyi port fölvert Csodálatos mandarinját mutatják be, hatrészes szvit formájában.

A zene a néhány év előtti Bartók-opus minden jellegzetességét mutatja s körülbelül a középen áll a Fából faragott királyfi és a tavalyi zongoraverseny között, őserejű ritmika, szinte ijesztő dinamikai excesszusok, brilliáns hangszerelés teszik megrázóan hatásossá a művet, melynek hangfestő bravúrjai színpad nélkül is elénk vetítik a librettót, minden válogatott borzalmával, perverzitásával és szadizmusával együtt.

Az első tételben világosan fölismerhető a Petruska vásári jelenetének hatása, az elemi erővel eldübörgött két utolsó tétel azonban még a melosz teljes hiányát is feledtetni tudja, noha ezt egyébként fájdalmasan érezzük. A tegnapi főpróba közönsége viharos lelkesedéssel tapsolta a szerzőt és brilliáns tolmácsolóit, élükön Dohnányival, akinek pálcája mindent kihoz a műből, ami van benne.

Ugyancsak Dohnányit illeti föltétien elismerés Haydn: Paukenwirbel szimfóniájának tökéletes előadásáért. A kitűnő Stefániai Imre kivételes képességei bemutatására könnyen találhatott volna értékesebb és hálásabb objektumot, mint Bortkiewicz hosszadalmas és banális zongoraversenyét.
(h.s.)

8 ÓRAI ÚJSÁG, 1928. október 16. (14. Évfolyam, 235. szám)

*

FILM A ZONGORAKÉSZÍTÉSRŐL.

December 9-én délelőtt fél 12 órakor a Royal-Apollóban bemutatásra kerül a Bechsteln zongoragyár kultúrfilmje, amely a zongorakészítés technikáját ismerteti. A filmet, amely külföldön nagy sikert aratott, magyarázó felolvasás kíséri, utána pedig Bartók Béla zongoraművész hangversenye következik.

8 ÓRAI ÚJSÁG, 1928. november 30. (14. Évfolyam, 272. szám)

*
144   Ardelao • előzmény143 2017-09-13 11:07:25

Dohnányi és a filharmonikusok ünneplése Párisban.

Tüntetés a Rákóczi-induló után.

Paris, június

A Budapesti Filharmonikus zenekar Dohnányi Ernő vezénylésével vasárnap és hétfőn, két estén játszott Párisban és amennyire a dörgő tapsokból meg lehetett állapítani, osztatlan sikert aratott. A rue du Fanboug-Saint-Honoré egyik előkelő koncerttermét zsúfolásig megtöltötte az estélyi ruhás, túlnyomórészt francia közönség, amely áhítatos csendben, visszafojtott érdeklődéssel hallgatta a Filharmonikus zenénknek világviszonylatban is kimagasló teljesítményét, Dohnányi csodálatosan biztos és fegyelmezett vezénylését, Telmányi nagyszerű hegedűjátékát.

Meg kell állapítanunk, hogy Dohnányi nemcsak művészetével, hanem végtelenül előkelő, úri megjelenésével és mozgásával is nagy sikert aratott és igen kellemes csalódást okozott a francia publikumnál, amely egy évszázados előítélet szerint szertelen, cigányos, torzonborz, keleti embernek képzeli a magyarokat.

Volt alkalmunk egy előkelő francia zenekritikussal beszélgetni, aki kijelentette, hogy a Budapesti Filharmonikus zenekar ma párját ritkítja Európában, legfeljebb a bécsivel mérhető össze, és összehasonlíthatatlanul különb a párizsinál. A közönség megérdemelt tapsokkal jutalmazta Berlioz szimfóniáját, melyet a vendégek előzékenységből adtak elő, nagy elismeréssel adózott Dohnányi és Hubay művészetének és valóságos tüntetést rendezett a Rákóczi-induló után.

Hétfőn Bartók Béla zsenialitásában gyönyörködhetett a francia közönség, amely különben már jól ismeri a nagy magyar komponistát, hiszen egy legutóbb megjelent könyv szerint, melynek szerzője, a ma élő legkiválóbb francia zeneesztétikus, André Coeroy szerint, Bartók Béla a világ öt vagy hat legnagyobb élő muzsikusa közé tartozik.

A két előadáson teljes számmal megjelentek a párisi magyar követség tisztviselői, báró Korányi Frigyes követ családja, de jelen volt a francia arisztokrácia, a művészi élet és a nemzetközi diplomácia számos kitűnősége. Dohnányi Ernő tiszteletére a legelőkelőbb francia művészi egyesületek és a leg exkluzívabb főúri társaságok egyik bankettet és teát a másik után adták. A nagy művésznek egy szabad perce sem volt Párisban. Az ünneplés, amelyben Dohnányi Ernőt és zenekarát részesítették, azt bizonyítja, hogy Magyarország a világ legelső művészi centrumában is megállja a helyét.
/H. A./

8 ÓRAI ÚJSÁG (14. Évfolyam, 135. szám)
1928. június 16.

*
143   Ardelao • előzmény142 2017-09-13 10:56:05

Filharmonikus hangverseny.

A filharmonikusok utolsó bérleti estje Bartók Béla zongoraversenyét, hozta, ezt a régen várt újdonságot, amely csak a mi számunkra új, mert a frankfurti zeneünnepségeken már a nyáron, Amerikában pedig Bartók legutóbbi turnéján ismételten játszották.

A mérsékelt fogadtatást, melyben a mű, Frankfurtban Furtwängler, Amerikában Reiner Frigyes vezénylete mellett részesült, szívesen írtuk volna magyarságának rovására, — vagy inkább érdemére — ha most itthon magyar közönség előtt, Dohnányi vezényletével nem jutna hasonló sorsra, és ha legalább nekünk sikerült volna ezt a magyarságot megéreznünk.
Sajnos, — nem sikerült.

Az egymást tömegesen kergető, hol sokszorosan ismételt, hol meg csak éppen felbukkanó témák közül sokban ismertünk rá a Kodály—Bartók-gyűjtés darabjaira, de szinte kivétel nélkül olyanokra, melyek a gyűjteményben magyar szöveggel szerepelnek ugyan, de szép szóval csak „határszéli magyarok," őszintén megmondva pedig balkáni szomszédainktól átvett román-szláv melódiák.

Maga az opus egyébként elejétől végig atonálisan, disszonanciák halmozásaival, a szólóhangszer kezelésében érezhető Stravinsky-hatások alatt készült, azzal a különbséggel, hogy Bartóknál a zongorának jóval kisebb szerep jut.

A zongoraszólamot maga a komponista játszotta kivételes előadó művészetének egész latba-vetésével, ami mindenesetre hozzájárult ahhoz, hogy nagyszámban megjelent fölesküdt hívői a művet is melegen fogadták.

A műsort a III. brandenburgi koncert- és Csajkovszky negyedik szimfóniája egészítette ki.

(h. s.)

8 ÓRAI ÚJSÁG, 1928. március 20. (14. Évfolyam, 65. szám)

*
142   Ardelao • előzmény141 2017-09-12 11:23:17

KOLOZSVÁRI SZÍNHÁZ.


A gazdasági válság pusztításának világos illusztrációja az, hogy nemcsak a színházi előadásoknak nem volt közönsége, de még. az olyan ragyogó nevek is, mint Bartók Béla, a Rosé-quartett, Helge Lindberg s mások csaknem üres széksorok előtt tartották volna koncertjüket, ha a bérlő közönség nem menti meg, és nem tölti be a nézőtér elülső sorait.

8 ÓRAI ÚJSÁG, 1927. május 26. (13. Évfolyam, 119. szám)

*

Az ANGOL SAJTÓ elismerése Bartók Bélának.


Londonból jelentik a Magyar Távirati Irodának:

Az angol sajtó nagy figyelemmel kíséri, a frankfurti zeneünnepélyt, s egyhangúlag, kiemeli, hogy az ünnepély fénypontja, Bartók Béla „zongorahangversenye” volt, amelyet maga a szerző adott elő. (1926-ban komponált I. zongoraverseny, Megj. A.)

A Daily Telegraph ezeket írja: Bartók Béla hírneve ma igen nagy; nemcsak Magyarországon, hanem mindenütt, a modern zenei gondolat vezérének ismerik el, tehetsége felül-áll minden kétségen. Hangszerét mesterien kezeli, ami legjobb bizonyítéka annak, hogy zenéje tulajdonképpen a zongorában gyökerezik.
Új mesterjáték és új összhang hirdetője, amely a zongorán érvényesül legjobban.

A Daily Mail ezeket írja: Londonban is meg kell hallgatni ezt a darabot, amelynek zenei vadsága mély benyomást tett. A Times szerint Bartók játéka a gondolatokban gazdag szerző játéka. A mű lendületes, a körvonalak egyszerűek, a témák kitűnően érvényesülnek.

8 ÓRAI ÚJSÁG, 1927. július10. (13. Évfolyam, 154. szám)

*

Bartók Béla — rádiósikere Londonban.

Londonból jelentik:

Bartók Béla, a hírneves magyar zeneszerző és zongoraművész, a brit rádióstúdió hangversenyén mindkét minőségében szerepelt. Az október 9-én és 10-én tartott hangversenyeket az egész angol sajtó rendkívüli jelentőségű művészi eseménynek mondja és a rádiótársaság a szabályok ellenére egész sereg hallgatót volt kénytelen a stúdióba beengedni.

Ezek között voltak Holst Gusztáv, Anglia egyik legnevesebb zeneszerzője, továbbá Oxford lord fia, Eagelfield-Hull és Whitaher, az ismert zenekritikusok, Newmarch Róza írónő, Woodhouse zongoraművésznő és mások.

Bartók tanár több zongoraszerzeményét adta elő, az orkeszter által előadott daraboknál pedig ő maga ült a zongoránál. Mind a két koncert után Bartók egészen késő éjszakáig tartó ovációk központjában állott.

8 ÓRAI ÚJSÁG, 1927. október 15. (13. Évfolyam, 234. szám)


*
141   Ardelao • előzmény140 2017-09-11 15:42:03

Bartók a londoni rádióban

London, 1927. február 12.

Londonból jelentik: Az Evening Standard jelenti, hogy Bartók Béla március 15-én szerepelni fog Londonban, a rádió stúdiójában.
A lap ebből az alkalomból meleg hangon méltatja Bartók szerzeményeit es megemlíti, hogy Kodály és Dohnányi mellett ő az egyik legkitűnőbb képviselője az új magyar zenei iskolának. Bartók zenéje, — írja a lap, — sokkal modernebb, semhogy Angliában általánosan ismerhetnék, de számos kritikus Bartókot Stravinskyval és Schönberggel helyezi egy színvonalra.
[8 ÓRAI ÚJSÁG, 1927. február 13. (13. Évfolyam, 35. szám)]

*

Hangverseny.

Komor Vilmos kamara-zenekara tegnap újdonságként Bartók Béla „Falun" című dalciklusát mutatta be. A mű csak ebben a formájában új, mert hiszen a dalokat egyenként már régóta ismerjük. Most négy alt-hangra és kis zenekarra hangszerelte át Bartók a művet, amely ebben a formájában is mély hatást tett a hallgatóikra.

A műsoron még Strauss Richárd hegedűversenye és Chopin E-moll zongoraversenye szerepelt, az előbbi Bassermann Hans, az utóbbit Franchetti Luigi játszotta.

8 ÓRAI ÚJSÁG, 1927. február 16. (13. Évfolyam, 37. szám)

*

A csodálatos mandarin sikere Prágában.

Prágából jelentik: Szombaton mutatták be a Neues Deutsches Theaterben Bartók Béla pantomimjét, „A csodálatos mandarin”-t.

A darabot együtt adták Dohnányi „Pierette fátyola" című pantomimjével, amely már régebben szerepelt a színház műsorán és most újonnan tanulták be.

Bartók alkotása rendkívül mély hatást tett és viharos tetszést aratott.

8 ÓRAI ÚJSÁG, 1927. február 23. (13. Évfolyam, 43.szám)

*

HANGVERSENY; Bartók Bélával és Szigeti Józseffel.

Szigeti József, Bartók Bélával társulva játszotta Bach, Mozart, Schubert és Beethoven egy-egy szonátáját kongeniális, maradéktalan művészettel, a közönség őszinte, lelkes elragadtatásától kísérve.

8 ÓRAI ÚJSÁG, 1927. április 12. (13. Évfolyam, 63. szám)

*
140   Ardelao • előzmény139 2017-09-09 15:35:08

Bartók Béla szerzői estje.

Bartók — nagyrészt legújabb terméséből — vagy tizenöt dalt és fél-tucat zongoradarabot mutatott be hű közönségének. Az előadottakból megállapíthatóan Bartók egyre tovább halad azon az úton, amely esetleg a művészet legmagasabb csúcsai felé, de mindenesetre az átlagízléstől, sőt az átlagérthetőségtől mind messzebbre vezet. Mindent a saját markáns egyéniségére idomít át a maga egyéni eszközéivel, mindig érdekesen, sokszor megkapó erővel, szilaj magyar temperamentummal. Csak az a baj, hogy éppen dacos csak azért is temperamentuma már majd azzal a veszedelemmel fenyeget, hogy a legmagyarabb zeneszerzőnek hovatovább csak egy-egy alig felismerhető alapmotívuma lesz magyar, a többi elvész egyéni modernségében.

Az este főértéke Bartók csodálatosan sima zongora-játéka mellett Basilidesz Mária szívbemarkoló énekművészete volt. (h. s.)

8 ÓRAI ÚJSÁG, 1926. december 10. (12. Évfolyam, 281. szám)

*

Magyar est.

A Magyar Távirati Iroda nagy művészi értékű és kitűnően sikerült hangversenyt rendezett, melynek műsorán kizárólag élő magyar komponisták művei szerepeltek, nagyrészt első előadásban.

Bartók Béla fascináló erővel zongorázta néhány szerzeményét, köztük a (Preludio-) All’ungherese-t, Székelyhidy Ferenc nagy hatással énekelt Kodály-dalt és egy áriát Radnai Miklós új operájából, Basilidesz Mária végtelen finomsággal és érzéssel adta elő Szabados Bélának néhány új Petőfi-dalát, Szedő Miklós pedig Gajáry Istvánnak Heltai verseire írt két kompozíciójával aratott meleg sikert.
A kis Szentgyörgyi László Hubay XIV. csárdajelenetét hegedülte zenekari kísérettel és főleg a Lavotta-szerenád parafrázisával annyira elragadta a közönséget, hogy a számot meg kellett ismételnie. Nagyon tetszett a közönségnek a Poldini-operettnek szintén először bemutatott három részlete, köztük az originálisán megcsinált szöktetési jelenet is. (h s.)

8 ÓRAI ÚJSÁG, 1926. december 14. (12. Évfolyam, 284. szám)

*
139   Ardelao • előzmény138 2017-09-07 16:52:23

A Morning Post elismerő kritikája Bartók Béláról.

Londonból jelentik;

A Morning Post prágai levelezője a Prágában lejátszódott zeneünnepélyről a következőket jelenti lapjának: Az ünnepély egyes számai közül messze kimagaslott Bartók Béla tánc-szvitje. Ezt a művet a szerző 1923-ban írta, Pest és Buda egyesítésének emlékünnepe alkalmából.
A ritmikai finomság és szabatosság, a merész és ragyogó hangszerelés, az egyes tételek formai tökéletessége és biztos felépítése mind Bartók géniuszának feltétlen fölényét hirdetik.

8 ÓRAI ÚJSÁG, 1925. május 30.
(11. Évfolyam, 121. szám)

*

Bajor Gizi és Csortos Gyula, — a „Csodálatos mandarin”-ban!

Az Operaház március havában mutatja be Lengyel Menyhért és Bartók Béla „Csodálatos mandarin" című pantomimjét, amelynek két főszerepére Bajor Gizi és Csortos Gyula vendégszereplését vették tervbe.

8 ÓRAI ÚJSÁG, 1925. december 30. (11. Évfolyam, 294. szám)

*

Bartók Béla zongoraestje.
A MOVE hangverseny-sorozatában január 14-én lesz a Bartók-est, amelynek műsorán Bartók páratlanul népszerű zongora-apróságai mellett néhány ismert nagyobb darabja is szerepel.
A hangversenyen, amelyre a Pátriában, Rózsavölgyinél és a MOVE-ban kaphatók jegyek.
dr. Spur Endre ismerteti a magyar muzsika legújabb korát.

8 ÓRAI ÚJSÁG, 1926. január 1. (12. Évfolyam, 1. szám)

*

Az Operánál folyik a nagy munka.
Holnapután, hétfőn délelőtt érdekes társaság lesz együtt Radnai Miklósnál: Bartók Béla,
Lengyel Menyhért, Bajor Gizi, Csortos Gyula, Márkus László és Fleischer Antal. Ez lesz az első megbeszélés — a „Csodálatos mandarin"-t illetőleg. A megbeszélés után rövidesen megkezdik a próbákat és március elején már bemutatásra is kerül az új magyar pantomim. ..

8 ÓRAI ÚJSÁG, 1926. január 24. (12. Évfolyam, 19. szám)

*

Bartók Béla pantomimje, a Csodálatos mandarin, csak a két kiszemelt főszereplő, Bajor Gizi és Csortos Gyula nagy elfoglaltsága miatt maradt a következő szezonra, amikor valószínűleg a minden este magánszínházakban elfoglalt Csortos nélkül fog színre kerülni.

8 ÓRAI ÚJSÁG, 1926. június 9. (12. Évfolyam, 127. szám)

*
138   Ardelao • előzmény137 2017-09-06 13:32:18

Bartók Béla zongora-estje.

Bartók zongorajátékát hallgatni a legmagasabb rendű művészi élvezetek közé tartozik.
A zenének úgy tartalmi, mint formai szépségei a legtökéletesebben érvényesülnek az ő előadásában, amely értelmi, lelki és zenei szempontból egyformán ideális. Bartók a zenében él, s a zene őbenne. Természetes, hogy hiánytalanul megérzi és meglátja mindazt, ami a zenében fontos és épp oly hiánytalanul adja azt vissza hangszerén, akár Liszt, Beethoven, Debussy, Couperin, Kodály vagy ő maga a mű szerzője.

Ezek a nevek, amelyek szombati zongoraestjének műsorán szerepeltek, mindmegannyi különböző stílust képviselnek, de Bartók Béla valamennyinek mestere. Ritmusa: maga az eleven élet, amely kérlelhetetlenül és mégis boldogítón magával sodor, a billentés színeit művészi biztossággal kezeli. S azoknak is, akiknek a külsőség, a technikai tökéletesség imponál legjobban, csodálniuk kell Bartókot, a zongoraművészt. Sehol egy mellécsúszott hang, sehol egy elkent futam, még a legszédületesebb Prestoban sem!

Ez a lelki nemesség és zenei tisztaság teszi Bartók zongorajátékát hasonlóvá egy kristálypalotához, amelyet beragyog az élő, meleg napfény. A közönség forró és lelkes tapssal ünnepelte Bartókot, a zeneszerzőt, és Bartókot. a zongoraművészt. (Op.)

8 ÓRAI ÚJSÁG, 1925. március 24. (11. Évfolyam, 68. szám)

*

Bartók Béla sikere a prágai zene héten.

Prágából táviratozzák:

A prágai nemzetközi zeneünnepélyek során, amelyek egy héten át tartottak, és amelyek programján zenekari hangversenyek, vegyeskari-művek és operai előadások szerepeltek, a modern magyar zenét Kósa György és Bartók Béla képviselte.
A kritikát már Kósa hat zenekari dala is kellemesen meglepte. Bartók tánc-szvitje pedig, amely a zenekari ünnepségnek úgyszólván »piéce de resistence«-ja volt és amelyet a legutolsó zenekari hangverseny utolsó számául adtak elő, döntő sikert aratott.

A Bohemia a következőket írja: Bartók tánc-szvitje azok után a problematikus értékű művek után, amelyeket túlnyomórészt hallottunk, igazi telivér muzsika volt, amely kiválóan jellemezte ennek a zeneszerzőnek faji sajátságát.

A Narodni Osvobozenie ezt írja: Bartók tánc-szvitjének volt az egész hangversenyen megérdemelten a legnagyobb sikere. Ebben a zeneműben nagy alkotó feszültség lüktet, amelynek szuggesztív hatása van. Hangsúlyozott nemzeti jellege ugyancsak igen rokonszenves. Bartók ezzel a jelleggel oly módon ruházza fel műveit, hogy távol tartja magát minden cigányos hatásvadászattól. A szvit nem csak Bartók termésének, hanem az egész modern zenének egyik legkiválóbb darabja.

8 ÓRAI ÚJSÁG, 1925. május 3.
(11. Évfolyam, 115. szám)

*
137   Ardelao • előzmény136 2017-09-04 09:33:54

Llndberg és Bartók.


Kevés olyan meghatott, forró, lelkes estéje volt még a Zeneakadémia hangversenytermének, mint a tegnapi, amikor Helge Lindberg Bach és Händel-áriákat énekelt, Bartók Béla pedig Scarlatti-szonátákat zongorázott. Lindberg épp oly tökéletes művésze és poétája az éneklésnek, mint Bartók a zongorának. Ugyanaz a nemes, tiszta stílus-szépség, ugyanaz a minden szenzuális vonatkozástól mentes lelki és szellemi elmélyedés, az előadásnak ugyanaz az emelkedett és mégis közvetlen melegsége, a zenei hang koloritjának ugyanaz a csodálatos finomsága és gazdasága, s a technikának ugyanaz a tökéletes eleganciája jellemzi mindkettőjüket.
Sajnos, az ének- és zenekarnak, az orgonát és a zongorát is beleértve, - u. n. - kísérete minden jóindulat mellett is, inkább permanensen zavaró zenei alkalmatlankodásnak hatott, s új példát szolgáltatott a régi közmondásra: ..”nincsen rózsa tövis nélkül.” . . . (Op.)

8 ÓRAI ÚJSÁG, 1924. április 3. (10. Évfolyam, 78. szám)*Dénes Zsófia – író, újságíró –, aki szintén jelen volt ezen a hangversenyen, így ír róla:

„Bartók és Helge Lindberg”

„Ezerkilencszázhuszonnégy elején a Zeneakadémia nagytermében Bartók ül előttem a rivaldáig előrenyomult zongoránál. Két nagy szeme világít, sugárzik a billentyűk felett.

Minden néma, senki sem moccan, Egy pillanat, és bal felöl a pódiumon, a zenekar élére kijön egy ember. Nem tudom, hogyan csinálja, de olyan egyszerűen került előre a karmester oldalára, mintha kerten jött volna át. Magas, északi ember. Finn. Ő az, akiért ma eljöttünk ide. Helge Lindberg. Egészen egyéni sugárzás veszi körül. Frakkja otthonos az alakján. Öntudatlanul viseli. Éppúgy lehetne viharvert turistaöltöny, mint kopott munkazubbony. Használta, hozzánőtt.

Az sem problémája ennek a magas embernek, mit csináljon a kezével. Eszébe sem jut, hogy van keze. Amíg hallgat, fejét egy kicsit oldalt horgasztja, csak egy csöppet. Nem szerénységből, nem csüggedtségből, hanem úgy, mint amikor gyermekek várnak valamire. Arca derűs – és komoly. Mélységet éreztet; a lélek mélységét. Különös: az ismeretlen arc egyszerre ismerős.

Nem lehet, hogy ez az ember városban nőtt fel. Ez kinn járt-kelt a szabadban, múltjában hegyek rajzolódnak, tenger veti magát sziklás partnak, szél rengeti az erdők fáit, és napfény esik északi puszta tájra. Falura. Fafüstje lecsapódik és primitív templom kis temetőjével áll a háttérben.

Ez az ember pedig eljött ide, hogy nekünk Bachot énekeljen. Bach Liedjeit. A dalokat. Ami az ő zenéjében oly ritka, mint Bartóknál. (És mint Adynál.) Talán épp ezért szereti Bartók annyira Lindberget, mert zeneiségük mélyén érintkeznek.

*

Helge Lindberg – ahogy itt előttünk áll – tetőtől talpig Bachhal azonos. A lelke gyökeréig. Olyan valaki, aki a földdel összenőtt, mégis magasra ér. Ezért biztos, hogy tudnia kell a halált. Északi lélekkel kell tudnia a halált, vadalma fanyarságától összeszorított foggal – és mert parasztian naiv és gyermekded: megadással kinyílt, megbékélt tenyérrel.
Aki oly közel maradt a természethez, mint Johann Sebastian Bach és mint Helge Lindberg, az nem tud harcba szállni vele. Az szenved, lehorgasztja fejét, de nyomban föl is enged, és derű járja át, mert valamilyen hitbe, kiálló sziklába megkapaszkodott. Vakérzése, az emberi sorson túl, megsejtette a harmóniát. (Az ösztönök mindig bölcsebbek, mint a tudományok, a gyermek mindig jobban érti a természet vele való szándékát: a művészek pedig azzal tágulnak zsenikké, hogy felfakasztják magukban azt, amiről nem tudnak.)

„Ich will den Kreuzstab gerne tragen” – „Örömmel viszem a kereszt fáját” – énekelte Lindberg, és minden egyöntetű volt énekében. A kantáta lelke, a hatalmas erejű ónémet szó, a recitatív szólam ritmikus szépsége, a bariton hang anyaga, színe. És tökéletes technikája olyan, mintha egyáltalán nem is volna. Ez itt az egész Bach-patakzás közvetlen áradása.
Még Händelt hallottunk tőle ezen a mindentől elkülönült estén. Olasz szaván keresztül kibuggyant játékossággal, de német fegyelemmel vállalt temperamentummal. Ezt is úgy énekelte Lindberg a zenekar aláfestésével, hogy előadása nem volt produkció. Kitörő sikerénél is még többet érdemelt; azt, amit nem támadhat meg idő. Volt a Händel-szövegben egy szava: „Atraverso il mar” a „tengert” olyan komoran döbbentette a teremre, annyira tenger feketéllett és tornyosult a hang mögött, hogy látomás volt ahogy a paraszt-Breughel tengere is ránk törő látomás.

Amikor ráeszméltem Lindberg előadásában, hogy ki is volt Bach – mert teljes valójában és terjedelmében tán csak aznap este ismertem meg – akkor Helge Lindberg* harminchét éves volt. *[Finn opera - és népszerű koncert - énekes volt, 1884-1928. (Megj. A.)]

Magyar földre Lindberg szívesen jött el. Két alkalomról biztosan tudok. Még Temesvárott is járt. Ott is Bartók kísérte zongorán. Nem úgy, hogy csupán vállalta, hanem úgy, hogy ő ezt akarta. Vele együtt lenni, vele egyet mondani. Azon a Lindberg-estén Bartók preklasszikusokat is zongorázott, nem pedig saját szerzeményeit. De itt nem írok Bartókról, mert külön írtam már róla, hiszen az ő nagysága ma már csak így engedi meg. De őt itt mégis említenem kellett, mert mélyen jellemző, hogy Bartók kísérte Lindberget mindig , amikor itt járt. Csak ő, senki más. Mert az a korának embereitől elidegenedett magyar zenezseni Lindberget partnerként elfogadta. Igen, őt – az északi rokont – szerette.
*

Ahogy lassan, lépésben – a sokadalomban kifelé indulok a hangversenyteremből, még mindig bennem zeng a szívbéli szólam: „Jer, ő Halál, oldjad el kisded hajóm evezőlapátjait. ...
Borzadhat tőled bárki e földön, énnékem te örömszerző vagy, nem Teáltalad érem el a legislegszebb Jézuskát. ….”

A lüneburgi orgona zúgását hallom. …Lindberg hangjában a halál öröme repes, és Bach megvakult szeme süt reám arcából.”

Megjelent: Élet és Irodalom című folyóiratban.
1981. augusztus 22.


*


„Ennek a cikkemnek nyilvános visszhangja lett az Élet és Irodalom 1981. szeptember 19-i számában”:

„Dénes Zsófia feltámasztotta a nagy finn dalénekes emlékét, akit, mint hivatott Bach- és Händel-előadót a húszas években egész Európa ünnepelt, de akit a korunkban szinte elfelejtettek.

… Lindberg […] Kaposváron is hangversenyezett, mégpedig nem is egyszer. Azokban az években Kaposvár a vidéki zeneélet egyik központja volt […] Megtaláltam Helge Lindberg utolsó, 1925. április 14-i koncertjének műsorát, amelyet nekem autogrammal is ellátott […]

Lindberg nemcsak személyes barátja volt Bartóknak, hanem műveinek propagátora is.E koncerten is műsorába iktatott két Bartók dalt, s ezeket – magyarul énekelte! […]

Lindberg a koncert előtt […] megkért bennünket […], hogy üljünk, majd álljunk a mellére – és úgy végzett légzési gyakorlatokat. Azt is mondta: tüdejének szüksége van fellépés előtt ilyen erősítésre.

S később, a hangversenyen tapasztaltuk, milyen fantasztikusan sokáig tudott énekelni egyetlen lélegzetvétellel […]

Annál érthetetlenebb volt számunkra a hír, amely három évvel ezután megrendítette a művészvilágot. A finn mesterdalnok, a légzési technika nagy mestere, 41 éves korában meghalt. Tüdőbajban.

Reményi-Gyenes István”


»Köszönöm az értékes kiegészítést.«

D.Zs.

*
136   Ardelao • előzmény135 2017-09-03 18:22:39

Bartók Béla sikere Londonban.

Bartók Béla Londoni zeneestélye óriási sikerrel járt. Bartók előbb Arányi Jelly-vel, Beethoven egyik hegedűszonátáját adta elő, majd zongorára és hegedűre irt saját szonátáját és több más szerzeményét játszotta.
Ernst Neroman, a Sunday Times kiváló zenekritikusa Bartókról a következőket írta:

„Akik Bartókot csak, mint modern muzsikust ismerik, meglepődve hallották játékának komoly klasszicitását a Beethoven szonátában kifejezésre jutó fölfogását. Saját darabjai kivétel nélkül mind érdekesek és vonzók. Szonátája tiszteletet kelt őszinteségével és ez az őszinteség az a vonása, amely Bartókot, modern zeneszerző társai fölé emeli. A művész kifejezési módja minden modernsége mellett nem erőltetett és nem a kísérlet benyomását teszi, inkább egy őszinte gondolatnak őszinte kifejezése.”

8 ÓRAI ÚJSÁG, 1923. december 10. (9. Évfolyam, 234. szám)

*

Bartók Béla sikere Párisban.

Párisból jelentik:
A Revue Musical meghívására Bartók Béla a Vieux Colombier színházban estélyt tartott, amelyen saját műveit és Kodály néhány szerzeményét mutatta be nagy sikerrel.

8 ÓRAI ÚJSÁG, 1923. december 18. (9. Évfolyam, 285. szám)

*
135   Ardelao • előzmény134 2017-09-02 10:45:09

Bartók Béla

Ez idén másodszor gyönyörködött Bartók zsenijének kettős megnyilatkozásában híveinek folyton növekedő tábora. Mint zeneszerzőt nem kell őt újra méltatnunk, elég, ha megint utalunk a külföld legkulturáltabb országaira, amelyeknek egyikében, nemzetünk egyik fiáit éppen most „Bartók-hét” keretében ünnepelték. Mint zongoraművész, szuggesztív erejű egyénisége szinte páratlanul áll. Játékában lüktető, eleven életet élnek a hangok s a színek, ezerféle árnyalatában, nagyszerűen megrajzolt vonalaikkal plasztikus zenei festménnyé alakulnak. …

A technikai nehézségeket — az-az érzésünk, — le sem kell győznie, azok maguktól simulnak az ujjai alatt. A zongorának lelke támad, mikor ö muzsikál, mintha transzcendentális kapcsolat volna közte és hangszere között: a hangszer megérzi urát és szereti művészét.
Bartók saját zongoradarabjain kívül Debussynek két kis – kompozícióját is eljátszotta s Kodálynak néhány megkapóan szép dalában kísérte Kálmán Oszkár énekét.

A műsor legérdekesebb száma Bartók II. hegedűszonátája volt, melynek hegedű részét Zathureczky Ede interpretálta nagy intelligenciával.
(Op.)

8 ÓRAI ÚJSÁG, 1923. március 1. (9. Évfolyam, 48. szám)

*


Külföldi kritika Bartókról

Genfből kapjuk a hírt, hogy az Orchestre de la Suisse-Romande legutolsó zenekari hangversenyén Genfben először szerepelt Bartók Béla Deux images[Két kép],(op. 10.) című zenekari műve (Virágzás, A falu tánca).

A darabokat minden újszerűségük mellett, tetszéssel fogadták. A hivatalos program azt mondja Bartókról:
„Valami új magyarság jelentkezik műveiben. Azon-kívül hatalmas egyéniség, amelyet rapszodikus tónus, szabad és széles deklamáció, bőség és fuga, ritmikus erő és az ornamentumok kedvelése jellemez. A modern zene minden újítása és gazdagodása ismeretes előtte, de csak saját stílusának és eredetiségének kifejezésére használja fel.”

8 ÓRAI ÚJSÁG, 1923. november 30. (9. Évfolyam, 271. szám)

*
134   Ardelao • előzmény133 2017-09-01 20:52:29

Bartók Béla szerzői estje.


Bartók Béla, az őserejű magyar zseni. Mindent, amit ad, önmagából merít. Ha volt is valaha — kezdetben — idegen hatások alatt, már régen fölszabadult alóluk. Senkit sem követ, új utakat tör, és mindig tudja, hogy merre megy. A népdal a muzsikának az a hallatlanul gazdag és még eddig kiaknázatlan kincsesbányája, ahonnan Bartók anyagát meríti. Bámulatosan mélyre tud érte leszállani, a néplélek rejtett, misztikus világába. S olyan az ö kezében a népdal, mint a szobrászéban a márvány, a festőében a paletta-anyag, amelyből csodálatosan ívelt dallam vonalakat, ragyogóan színes hangfestményeket formál.

Tematikája, bár első hallásra néha szakadozottnak, összefüggéstelennek látszik, mindig egységes és nagyvonalú. Muzsikája mindig úgy hat, mint egy reveláció: új és lenyűgöző, mégis közel áll a lelkünkhöz. Ha nem értjük is, akkor is érezzük, hogy Bartók lelkében mindez éppen így él lüktető, eleven életet és nem is lehet másképpen. Ellentétben a többi újítók egy részével Bartók sohasem modoros, sohasem erőltetett, mindig természetes, közvetlen, eszközeinek egyszerűségében beethoveni és minden hatáskereséstől oly távol áll, mint maga a személytelen, tiszta művészet, teljes harmóniában, Bartók Bélának, az embernek, büszke, tartózkodó, nemesen egyszerű lényével.

Bartók Bélát, a külföld kultúr országaiban, már régóta elismerték a legnagyobbak közül valónak. Játsszák, szeretik, ünnepelik. Itthon is vannak hívei, de sajnos, kevesen. Láttuk ezt a tegnapi hangversenyen, ahol, bár nem telt meg a terem egészen, de akik ott voltak lelkes büszkeséggel ünnepelték.

Az első részben régebbi, már ismert zongoradarabjait játszotta Bartók. A művész és a közönség közötti teljes lelki kontaktust csak fokozta a második rész: Nagy Izabella énekelt, stílusos tiszta egyszerűséggel régi magyar nótákat, melyeknek ősi magyar népi karakterét nagyszerűen kiemeli Bartók kísérete. A műsor harmadik része az I. hegedű szonáta volt,
Waldbauer Imre előadásában, mely — bár külföldön már majdnem mindenütt ismerik — nálunk most először hangzott el. Ez a kompozíció Bartóknak abból a periódusából való, amely Beethovennél az utolsó vonósnégyesek komponálása idejének felel meg.
Misztikus, földöntúli bánat, titáni küzdelem kifejezése. Formai fölépítését tekintve, épp olyan új, mint tonalitását illetőleg. Nehéz megérteni, de megérezzük benne azt, ami fenséges, ami őserejű, érezzük, hogy jön a muzsika új diadalmas hajnala, melynek eclaireurje: magyar, a miénk!

(9 ÓRAI ÚJSÁG, 1922. december 22./8. Évfolyam, 292. szám)

Ottlik Pálma (Bencs Zoltánné) író, zenekritikus
(1890-1943)

*
133   Ardelao • előzmény132 2017-08-31 23:54:28
Helyesbítés:
1922.IX.28. a jó dátum!
132   Ardelao • előzmény131 2017-08-31 22:53:48

Bartók Béla a londoni filharmonikusok műsorán.

Londonból jelentik:

A londoni zenei idényt a Sir Henry Wood vezetése alatt álló szimfonikus zenekar, amely a mi filharmonikusainknak felel meg, a legkiválóbb jelenkori szerzők műveiből összeállított modern esttel nyitotta meg. A műsoron szerepelt többek között Bartók Béla két zenekari portréja, amely a sajtó egyhangú megállapítása szerint az összes újdonságok közölt, a legnagyobb sikert aratta.

Az Evening Standard ezt írja: Az est igazi érdekessége Bartók Béla két portréja volt. Az első gyengédbájú és finoman rajzolt kis zenedarab, a másik sikerült, Strauss torzítás. A Morning Post hosszabb cikket szentel a kompozíciónak, hangsúlyozva, hogy Bartók Béla az utóbbi időben rendkívüli hírnévre tett szert, mint a magyar nemzeti zene legkivalóbb képviselője.
A portrék önmaguktól magyarázzák tartalmukat, határozott zenei jellem-festésükkel.

8 ÓRAI ÚJSÁG, 1933. szeptember28.
(8. Évfolyam 221. szám)

*

Bartók Béla szerzői estje, Nagy Izabella, az Operaház művésznője és Waldbauer Imre közreműködésével december 20-án. A világhírű mester Budapesten még nem hallott szerzeményeit rendkívüli érdeklődéssel várják.
8 ÓRAI ÚJSÁG, 1922.december 13. (8. Évfolyam, 283. szám)

*
131   Ardelao • előzmény130 2017-08-31 09:01:03

Bartók Béla
Külföldi sikereiről:

Hangversenyek Londonban és Párisban, bemutató Frankfurtban.
Az angol és francia sajtó, hasábos cikkekben méltatta hangversenyeit.

— Saját tudósítónktól:

Szombaton érkezett haza Bartók Béla, több mint kéthónapos külföldi turnéjáról, amelynek diadalmas lefolyását, és fontosabb mozzanatait csak alig, egy-két hozzánk elszállingózott hír jelezte. Mikor lakásán felkerestük, a vele foglalkozó sajtóközlemények rendezésével volt elfoglalva, a magyaros faragású íróasztalt elborította a rengeteg újságkivágás, színes borítású folyóirat, és egyéb nyomtatvány. Három nagy nemzet sajtóját tartotta heteken keresztül izgalomban a magyar muzsikus szereplése. És a hódoló, vagy elcsodálkozó, de mindig abszolút nagyratartás hangján megírt közlemények, hatalmas bokrétája gyűlt egybe a cifra magyar asztalon.

— „London volt az első állomás, — beszéli Bartók. — Az Acolian Hallban tartottam első nyilvános hangversenyemet, amelyen zongoradarabjaimnak egy sorozatát, és néhány
Kodály-opust mutattam be. Egy Londonban élő fiatal magyar hegedűművésznővel, Arányi Jellyvel eljátszottam hegedű-zongora szonátámat, amelyet a magyar közönség nem ismer még. Különösen a szonátát nagy tapssal fogadta a közönség. Másnap minden nagy — lap hosszasan méltatta a hangversenyt. A Times tanulmányszerű cikkben foglalkozott velem. A szaklapok is oldalakat szenteltek — nem csak nekem, hanem az egész, modern magyar muzsikának . A The Monthly Musical Record három csoportba osztva méltatja a magyar zeneszerzőket. A jobbszárnyra helyezi például Szendyt, a középre Dohnányit, Weinert és a háborúban elesett Zágon Gézát, a balszárnyra pedig Kodályt, Lajthát és engem. (Megjegyezzük, hogy ez a folyóirat külön kiemeli Bartókot, mint a magyar zeneélet legkimagaslóbb jelenségét.) A Musical Times Kodállyal, Lajthával és velem foglalkozik. Hogy milyen páratlanul nagy az érdeklődés künn a magyar muzsika iránt, bizonyítja például, hogy Dohnányi új operájának bemutatójáról — amely londoni tartózkodásom alatt zajlott le, — a Times hasábos tudósítást közöl budapesti levelezőjétől. Londonban még Hedry magyar megbízott rendezett zártkörű hangversenyt, melyen kizárólag az én műveim szerepeltek. Néhány vidéki városban is felléptem, a többi között Liverpoolban.

— Április 8-án volt az első párisi hangverseny a Le Vieux Colombier színház termében,
Darius Milhaudnak, a fiatal francia zeneszerző gárda kiváló tagjának közreműködésével.
Igazán nagy siker volt. Az Eclaire, a Figaro, a Comoedia méltatták legbővebben a hangversenyt. Zártkörű hangverseny volt Clermont — Tonnaire hercegnőnél és Mme Dubostenál. Ezek a honoráriummal járó privát hang-versenyek nagyon elterjedtek Franciaországban és Angliában. Közreműködtem azon-kívül, Henry Pruniérenek, a Revue Musicale szerkesztőjének előadásán, amelyet a Sorbonneon tartott. A különböző nemzetek új zenei törekvéseiről értekezett, és egy-egy darabbal illusztrálhatta - fejtegetéseit. A közreműködők sorában én képviseltem a saját muzsikámmal Magyarországot. Az előadáson egy furcsa kijelentés is hangzott el: Pruniére azt állította, hogy Németország elvesztette a zenében is a vezetést s, hogy Közép-európa zenei életének súlypontja, Münchenből és Berlinből át fog tolódni Bécsbe, Prágába és Budapestre. Általában a franciák elfogultak még a zenében is a németekkel szemben, de annál szívesebben barátkoznak magyarokkal és osztrákokkal. Pruniére a tiszteletemre, vacsorát is rendezett, amelyen a párisi zeneélet sok kiemelkedő egyénisége jelent meg.
Ott volt a többi között Ravel, Milhaud, a svájci származású Honegger, a lengyel Szymanowsky és biarritzi villájából, eljött Strawinsky. Dukas, akinek Aréan és a kékszakáll című operáját éppen akkor újította fel nagy sikerrel az Opéra Comique, kimentette elmaradását. Pruniére egyébként is nagy szeretettel karolta fel ügyemet és meg kellett ígérnem, hogy jövőre megint eljövök Párisba. Lapjában, a Revue Musicaleban pedig hosszasan foglalkozik műveimmel.

— Frankfurtba abból az alkalomból mentem, hogy az ottani Operaház előadta „A kékszakállú herceg várát” és a „Fából faragott királyfit.” Egyúttal hangversenyt is adtam, a Rebner vonósnégyes közreműködésével. Az operaházi sikeremmel meg lehettem elégedve, de az előadás nagyon alul maradt a budapesti bemutató nívóján. A frakfurti opera magyar dirigense, Szenkár Jenő, mindent elkövetett, hogy teljesen kihozza a két darabot, de a közreműködők nem bírták követni intencióját.”

Megkérdeztük Bartókot, hogy van-e valami kész újdonsága, amit sikerektől hangos külföldi útja után a magyar közönség elé fog vinni? . . .

„Semmiféle új terve most nincsen.”

„A Lengyel Menyhért Csodálatos mandarinjához készülő zene csak vázlatban van meg.
Bródy Sándornak megígért táncjáték-szövegét pedig, eddig nem kaptam meg.”

Egyelőre pihenni szeretne. . . .

8 ÓRAI ÚJSÁG, 1922. május 23.
(8. Évfolyam, 117. szám)

*
130   Ardelao • előzmény129 2017-08-30 11:03:29

És egy korábbi nyilatkozat:


Bartók Béla tanítványa voltam...


— Halló, itt a Hét szerkesztősége.

„Itt Gáfforné Magyar Ilona.”

— Jó napot kívánok, úgy hallottuk, hogy ön Bartók Béla tanítványa volt. ..

— „Nemcsak voltam, hanem mindig az is maradok.”


Így kezdődött az ismeretségünk — mivel nem tudtam, hol keressem a lakcímet. Gáfforné készségesen útbaigazított, így aztán alig fél óra múlva már a helyszínen is voltam, Gáfforné Magyar Ilona lakásán. A berendezés, a bútorok, a két zongora, az egymás mellé sorakozó zenei könyvek és kották, a Gáfforné hangjából kicsendülő szeretet és tisztelet, amit ma is érez nagy tanítója iránt, elárulja, hogy ihletett művész otthonában vagyunk.

— „Magamról nagyon keveset mondhatok.” ...

— Tessék csak megpróbálni.

Lassan belemelegszik a beszélgetésbe, miután a cigarettafüst még meghittebbé teszi a lakás hangulatát. S megtudom tőle, hogy hamarabb tudott énekelni, mint beszélni. Hároméves korában már elzongorázta azt a dallamot, amit hallott. így azután a szülei — édesanyja szépen zongorázott, apja hegedült — elhatározták, hogy Ilonka zenei pályára megy.

— „Bartók Bélát 1935-ben ismertem meg személyesen. Akkor kerültem fel Pestre s beiratkoztam a Zeneművészeti Főiskola tanárképzőjének első évfolyamába. A zongora tanárját mindenki maga választhatta.
Volt tanárom, Németh-Samorínsky István, aki szintén Bartók Bélánál tanult, adott Bartók Bélához ajánlólevelet, hogy vegyen fel növedékei közé.
Előjátszottam neki, rendkívüli türelemmel hallgatta a játékomat és vállalta a tanításomat. Tanulmányaim alatt különböző stílusbeli kompozíciókat játszottunk: Mozartot, Beethovent, Chopint, Lisztet. A darabokat a lehető legaprólékosabban kidolgozta velem, állandóan eljátszva nekem az egyes részeket, majd összefüggően az egész darabot. Hasznos tanácsokat kaptam tőle a nehéz részek begyakorlásával kapcsolatban.”

„Játéka lenyűgöző volt. Érezni lehetett minden zeneszerzőnél, hogy ezt csak így lehet játszani, s egyúttal benne volt minden mű interpretálásában Bartók Béla sajátos egyénisége. A csodálatos dinamikai árnyalatok, kis megnyújtások s a technikai fölény, amivel minden kompozíció fölött állt, felejthetetlenné tették játékát. Az ő keze alatt minden hang élt, minden magától értetődő és természetes volt. Legfelejthetetlenebbül él bennem Mozart A-moll szonátájának az előadása.” ...

„Mint tanár rendkívül udvarias volt, mindig kiegyensúlyozott, soha nem éreztette a hangulatváltozásait, de addig kellett ismételnem egy-egy zenei frázist, amíg tökéletesnek nem találta. Volt tanárom tanácsára megkértem, hogy adja fel nekem valamelyik saját kompozícióját. így tanultam meg nála az Allegro barbaro-t.
A legszebbek a szemei voltak... Csodálatos kifejezésű, nagy, mély szemek.” ...

A művésznő elhallgat, azután mélyet szív a cigarettáján. Lelki szemei előtt megjelenik Bartók Béla, majd folytatja:

— „Ha felmentem hozzá, mindig megkérdezte: Mi újság Pozsonyban? Mi van Albrecht Sanyi bácsival? ...
Már tizenhét éve tanítok a bratislavai Zeneművészeti Főiskolán. ... Május 17-én dr. Papp Gusztávval lesz hangversenyem Szófiában. .. Nagyon sokat szerepelek, de soha, egy pillanatra sem feledkezem meg Bartók Béláról, s mindig-mindig a tanítványa maradok.” ...

Olyan halkan beszélünk, mintha körünkben lenne ő is, a halk szavú, szerény Mester. ..

Stubnya felvételei

A HÉT, A CSEMADOK KB Képes Hetilapja. Bratislava
1971. június 25.
(16. Évfolyam, 25. szám)

*
129   Ardelao 2017-08-30 10:45:08

ÉLŐ MÚLT.
BARTÓK ÉS POZSONY.

AHOGYAN A TANÍTVÁNY LÁTTA.


Gáffor Ilona 1914. szeptember 30-án született Pozsonyban. 1932-ben tett érettségi vizsgát a bratislavai Reálgimnáziumban, miközben (1929-ben) elvégezte a konzervatóriumot is. Azt követően négy éven át a budapesti Liszt Ferenc Zeneakadémia levelező hallgatója volt. Ugyanakkor egész idő alatt
Németh-Šamorinsky István tanítványaként folytatott zenei tanulmányokat. 1935-től 1937-ig Bartók Béla magántanítványa volt Budapesten. Állami vizsgát Prágában tett 1937-ben.

1930-tól folyamatosan koncertezik szólistaként és kamarajátékosként. Játszott nagy zenekarokkal szimfonikus zenét, számos kamarazenekarral kamarazenét a zeneművészet szinte valamennyi korszakából, neves hegedű-, brácsa-, cselló-, és fuvolaművészek társaságában, olyanokéban, mint például Németh-Šamorinsky István és mások. Ez ideig számos rádiófelvételt készített, és közel tíz — a Bratislavai Opus és a prágai Supraphon kiadó által megjelentetett — hanglemezen működik közre társelőadóként, olyan neves szlovák előadóművészek társaságában, mint pl. Viktor Šimčisko (hegedű), Milos Jurkovič (fuvola), Milán Telecky (hegedű), Juraj Alexander (gordonka), Valéria Hrdinová (zongora) és mások.

Tizennyolc éves kora óta zenepedagógusként is tevékenykedik. 1954-től 1960-ig a Bratislavai Zeneművészeti Főiskola szak-korrepetitora volt, azóta a főiskola adjunktusa. Előadóművészi és zenepedagógusi tevékenységéért több kitüntetést kapott.

Idősebb pozsonyi zenészek közt él Önről egy kedves anekdota, miszerint kiskorában nem akart megtanulni, beszélni — énekelve közölte a felnőttekkel, amit fontosnak tartott. ..

— „Nem kell azért mindent elhinni a javíthatatlan öreg bohémeknek. .. Persze ami a zenével való kapcsolatomat illeti, igaz a gyerekkori éneklési szenvedélyemről fabrikált anekdota. .. Hogyan jutottam el a zenéhez? Az én esetemben voltaképpen nemigen lehet beszélni az úgynevezett „zenéhez vezető útról”, mert a zene mindig velem volt. Mielőtt meg-tanultam beszélni, már tudtam énekelni, úgyhogy amit csak lehetett, énekben fejeztem ki. A szüleim azt hitték, hogy énekesnő leszek. Hozzávetőleg hároméves koromtól kezdve két kézzel zongoráztam azokat a dallamokat, amelyeket testvéreimtől hallottam énekelni vagy zongorán játszani.”

— Vagyis a zene szellemét az anyatejjel szívta magába?

— „Igen, úgy is mondhatnám. ... Amint látja, a dolgozószobámban két zongora áll. Ez a modernebbik az én „hétköznapi” zongorám, ezen szoktam ma is gyakorolni. A másik, ez a kedves, „Schrimpf Wien” védjegyű öreg bútordarab — kegyeleti tárgy, édesanyám százéves zongorája. Én is ezen, tanultam meg zongorázni. Szüleim főként fiatalkorukban foglalkoztak intenzívebben zenével. Édesapám hegedült, édesanyám szépen zongorázott, lány korában minden darabot kotta nélkül játszott. A családunkban tehát mindenki zenélt, úgyhogy a zene iránti érdeklődésem kisgyerek-koromban a családi környezet egyenes sugallatára alakulhatott ki szinte természetes módon.”

— A szülein kívül kik voltak azok, akik döntően befolyásolták zenei pályájának kezdeti szakaszát?

— „Ebben, azt hiszem, két embernek volt meghatározó szerepe, a nagynénimnek és Németh-Šamorinsky Istvánnak. Amint már említettem, szinte magától értetődő volt, hogy zongoristapályára megyek. Az első években nagynénimnél tanultam, majd ő vitt el Németh-Šamorinsky tanárhoz, akinek a játéka nagyon tetszett neki. A városi zeneiskola és a konzervatórium akkoriban a Redoute épületében volt, ott végeztem el az alsó osztályokat és a konzervatóriumot is. A zongorajátékon kívül két évig orgonálni is tanultam Németh tanárnál, aki ezt a barokk zene, elsősorban Bach majdani interpretálása szempontjából tartotta fontosnak.”

— A harmincas évek elején bizonyára nagy élmény volt az Ön számára a budapesti zenei élet.

— „Miután elvégeztem a pozsonyi konzervatóriumot, beiratkoztam a Liszt Ferenc
Zeneművészeti Főiskola levelező tagozatára. Ahogyan most visszaemlékezem rá, Budapest bizony eléggé megdobogtatta a szívemet. .. Bár a pesti zenei életben nemigen merülhettem el, mert egyszerűen nem volt rá időm (persze, amikor csak tehettem, eljártam hangversenyekre), de tény, hogy Budapest sokat jelentett további zenei fejlődésem szempontjából. A négyéves Zeneakadémiát úgy végeztem el, hogy évenként letettem az előírt vizsgákat zongorából és az egyes elméleti tantárgyakból. Bartók akkor már nem tanított az akadémián, így a vizsgákon nem volt alkalmam látni őt. Míg az akadémiát végeztem Pesten, az-alatt tovább tanultam Németh-Šamorinsky Istvánnál is.”

— Tudomásom szerint ma Ön Bartók Béla egyetlen élő tanítványa Szlovákiában. Hogyan került kapcsolatba Bartókkal? Mennyi ideig tanult tőle zongorajátékot?

— „Zongoratanárom, Németh-Šamorinsky István gyakran emlegette nekem volt tanárát, Bartók Bélát. Ő, mint Bartók-tanítvány, jól ismerte a mester elvárásait, szokásait. Elsősorban azt a finom precizitást emelte ki, amit Bartók tanúsított egy-egy mű interpretálásában, s amit maga is megkövetelt tanítványaitól. Amint később én is tapasztalhattam, igen szigorúan vette az előírt tempó megtartását, erre különösen érzékeny volt, főleg amikor valaki az ő művét adta elő. Mindjárt figyelmeztette növendékeit, ha azok megengedtek maguknak olyan tempóváltoztatásokat, amilyeneket ő nem írt bele a kottába. De egy kicsit elébe vágtam az eseményeknek... Az utolsó főiskolai vizsgám után Németh tanár azt ajánlotta, hogy végezzem el a Tanárképzőt, ami persze csak úgy volt lehetséges, ha beiratkozom a nappali tagozatra. Ezt meg is tettem, s így egy évig Pesten is laktam. Zongoratanárát mindenki maga választhatta meg, Németh István azt ajánlotta, vegyem magamnak a bátorságot, menjek el Bartókhoz s kérjem őt meg, fogadjon el növendékének, persze csak privát. Ma is emlékszem, a budapesti Tanárképzőben 1935. június 9-én felvételiztem. Ugyanazon a napon Németh István ajánlólevelével a kézitáskámban elmentem Bartókhoz is „felvételizni”. A Csalán utca 27-ben lakott. Mindjárt a bejáratnál megragadtak a gyönyörű, faragásos festett bútorok. Az
első emeleten, egy kis szobában hallgatott meg Bartók. A legtöbb helyet a szépséges lágy hangú Bechstein zongora foglalta el, s még arra emlékszem, hogy mindenfelé rengeteg könyv volt a szobában. De ami a leginkább megragadott, s ami ma is elevenen él bennem, az Bartók mágikus, nagyfokú intelligenciáról és igazi zsenialitásról tanúskodó szeme volt, amelynek mélységét egyetlen fényképe sem tudja visszaadni. Bartók nagy türelemmel hallgatta meg játékomat, és közölte velem, hogy elfogad tanítványának. Hetenként egyszer jártam hozzá a Mester utcából, ahol laktam.”

— Hogyan viselkedett Önnel, az akkor huszonegy éves csinos lánnyal — aki már kész zongoraművésznő volt — Bartók, a tanár?

— „Bartók mindig a legnagyobb udvariassággal fogadott, s ha beszélgetéseink nem is voltak privát jellegűek, ahogyan most visszagondolok egész emberi-tanári magatartására, úgy érzem, hogy Bartók — mintegy önmaga számára — hangsúlyozni akarta: ez a fiatal lány is valaki, aki azon az úton próbálkozik haladni, amelyen én nyújtok neki segítőkezet. Az egész két esztendő alatt, amíg nála tanultam, Bartók nem ejtett ki egy hangos szót, nem tett egyetlen türelmetlen mozdulatot, s a legkisebb jelét sem adta annak az óriási különbségnek, ami közöttünk volt. Mindig olyan udvariasan viselkedett velem szemben, mintha vele egyenrangú személy lettem volna.”

— Hogyan zajlottak a zongoraórák Bartóknál? Volt-e valamilyen sajátságos tanítási módszere?

— „A zenészek esetében nagyon nehéz arról a bizonyos „módszerről” beszélni. .. A két év folyamán igen sok előadási darabot vettünk át a zongorairodalom különböző korszakaiból. Technikai gyakorlatokkal, etűdökkel már nem foglalkoztunk, mert azok az előző tanulmányaim tárgyát képezték. .. Viszont nagyon sok tanácsot adott Bartók a technikai nehézségek leküzdésére. És itt „gyűrűzik be” az a bizonyos „módszer.” A gyakorlati tanácsai, azok átadásának hogyanja, az előző tanárom, Németh István módszerével voltak azonosak, aki évekig az ő tanítványa volt. Gyerekkorom óta hozzászoktam Németh tanár nagyszerű, emlékezetes óráihoz. Ö az egész órát a legnagyobb koncentrációval és alapossággal folytatta le. Tehát egészen természetes volt számomra, hogy Bartók tanítási órái is ekképpen folytak le. „

— Voltak-e Bartóknak valamilyen különleges elvárásai?

— „Bartók előbb minden új darabot eljátszott nekem, ez most is — annyi év után — elevenen él bennem. Bármilyen stílusban játszott, zongorajátéka mind zeneileg, mind technikailag tökéletes volt, telítve olyan finom agogikai nüanszokkal, melyeket a zene¬szerző nem tud leírni, s amelyek szorosan összefüggenek az interpretáló művész lelkivilágával. Az egyes darabokat jóformán hangonként dolgoztuk ki, s magyarázat helyett állandóan helyet cseréltünk; Bartók többször is eljátszotta nekem az egyes részeket. Mondhatom, elragadó, lelkesítő, gyönyörű munka volt kidolgozni egy-egy zeneművet a legapróbb részletekig, a legfinomabb árnyalatokig. Mintha mindez csak tegnap lett volna, most is itt cseng bennem gyönyörű, lágy hangú Bechstein zongorájának felejthetetlen hangja. .. Bartók nem volt merev, csak alig észrevehetően kimért, mindig pontosságra törekedett, elvárta, hogy az előadásban érvényesüljenek a szerző intenciói, amiből szinte nyilvánvaló, hogy tiszteletben tartotta a komponista írásos megjegyzéseit, akaratát. Ez a saját szerzeményeire is vonatkozott. Emlékszem, Németh István tanácsára egyszer megkértem Bartókot, hogy tanítsa be nekem valamelyik saját szerzeményét. Bartók az Allegro barbarót választotta ki számomra. Soha — sem a saját műve esetében, sem máskor — nem nyilvánította ki nemtetszését, de megkövetelte, hogy lehetőségeimnek, képességeimnek megfelelően megközelítsem, s ha lehet, megvalósítsam az ő elképzelését. Tanítási óráin mindig a lehető legtöbbet nyújtotta. A foglalkozások általában tovább tartottak a megszabott időnél, sohasem nézte az órát.”

— Hogyan foglalhatná össze Bartókhoz fűződő emlékeit? Mit jelent az Ön számára Bartók, a zongoratanár?

— „Az azóta eltelt hosszú idő ellenére ma is elevenen él előttem Bartók finom, kedves, törékeny alakja, ma is pontosan emlékszem a hangjára, hangja sajátos színére, s talán minden szavára, amit hozzám intézett. Csak most, hogy visszagondolok rá, tudom igazán értékelni, hogy ez a nagy ember ennyi erőt, türelmet és energiát áldozott nekem. Úgy gondolom, hogy nem is tudott volna más lenni, mert amit a tanítványaiért tett, a zene érdekében tette. Ami pedig Bartókot, az előadóművészt illeti. ..
Természetesen hallottam Bartókot többször játszani pozsonyi szereplései alkalmával, s Pesten is voltam egyik kamaraestjén. Játéka élvezetes volt, ám egyszersmind állásfoglalásra kényszerítette a hallgatót. Ha játszott, a zongora hangján át mintha csak érzékeny, törékeny és szuggesztív lelke beszélt volna a hallgatósághoz.” ..

— Ön zongoraművészként sokat szerepelt országszerte és külföldön is különböző hangversenyeken, játszott együtt a Szlovák Filharmónia zenekarával, a Csehszlovák Rádió zenekarával, különböző hanglemezfelvételeket készített. Koncertjein Bartóknak mely műveit játszotta és játssza leggyakrabban?

— „A már említett Allegro barbaro című zongoradarabot a Csehszlovák Rádió is felvette, és szerepelt ez a mű a Bartók születésének 100. évfordulója alkalmából adott Bartók-hangversenyeim programján is. Azonkívül előszeretettel játszottam, a Gyerekeknek, a Három rondó, a Zongoraszvit (Op. 14], a Román karácsonyi énekek és a Tizenöt magyar parasztdal című zongoraműveit, a zongorára és hegedűre írt kompozíciói közül a Szonatinát, a szimfonikus zenekarra és zongorára komponáltak közül pedig a Rapsodiát. Koncertjeimen természetesen számos Bartók-dalt kísértem zongorán.”

Térjünk még vissza egy kicsit Bartók gyermekkorához, Közismert, hogy Bartók Béla szülei jól zongoráztak. Bartókot hatéves korában kezdte zongorára tanítani az édesanyja. Nagy zenei képességű iskolaigazgató édesapjának, akit korán, nyolcéves korában elvesztett, műkedvelő zenekara volt.

Beszélt-e Önnek vagy más növendékeinek Bartók saját gyermekkoráról?

— „Bartók általában véve eléggé szűkszavú ember volt. Közöttünk sajnos nem alakult ki olyan egészen felszabadult, kötetlen magánkapcsolat, hogy az eléggé zárkózott természetű Bartók megnyílt volna előttem, és a személyes életéről, ügyeiről beszélt volna. Én pedig szintén nem voltam az a tanítvány, aki bizalmaskodni próbált volna a tanárával. .. Úgyhogy erre a kérdésre nem tudok semmi érdemlegeset válaszolni.”

— Bartók özvegyen maradt édesanyjával — aki „mint tanítónő küzdött a mindennapi kenyérért" — először Nagyszöllősre, végül 1893-ban Pozsonyba kerül.
„Igen nagy szó volt számunkra — írja önéletrajzában —, hogy végre nagyobb városba juthattunk (...] Akkoriban a magyar vidéki városok közül Pozsonyban volt a legélénkebb zenei élet. Ennek köszönhettem, hogy Erkel Lászlótól (Erkel Ferenc fiától) tanulhattam tizenöt éves koromig zongorát.

Milyen volt a zenei élet Pozsonyban akkor, amikor Bartók visszajárt ide, vagy amikor Ön tanult, Bartóknál Budapesten?

— Erre a kérdésre nagyon nehéz bármilyen választ is adnom, ugyanis én nem voltam valami „nyüzsgő” társasági lény, hangversenyekre viszonylag keveset jártam, mert egyszerűen el voltam foglalva a magam dolgával. Amint már említettem, magát Bartókot is hallottam néhányszor Pozsonyban koncertezni, amikor még személyesen nem ismertem őt. Egyes koncertekről vannak bizonyos emlékeim, de a zenei életről általában, különösen egyes korszakok szerint, őszintén szólva, nincs áttekintésem. Úgyhogy nem is nyilatkozhatom róla. Viszont tény, hogy a későbbiek során magam is részt vettem egy kicsit a zenei életben, már ha annak lehet tekinteni a Bartók Dalárdában való tagságomat. Szerettem oda járni; egyrészt társaságot Jelentett számomra, másrészt zenei élményt nyújtott. Közismert, hogy a Dalárdát Németh István tanár vezette. Magam a háború előtti és alatti években a női karban második szopránt énekeltem. Ha jól emlékszem, a Dalárda 1945-ben megszűnt.

— Ön előadóművészként többnyire klasszikus szerzőket játszik. A modern zenét is szereti?

— A modern zene hozzátartozott zenei nevelésemhez. Nemcsak tanáraim, Bartók Béla és Németh-Šamorinsky István művein nevelkedtem, hanem számos más nemzet nagy modern zeneszerzőinek az alkotásain is. Később, mikor zongorakísérőként már a pozsonyi Zeneművészeti Főiskolán tevékenykedtem, nagyon sok modern kamarazeneművet játszottam — s ma is játszom, — és igencsak megkedveltem az újfajta kifejezési módokat és az új harmóniákat. Úgy érzem, hogy zenei ízlésem az évek során sem igen változott. Kedvenc zeneszerzőim elejétől fogva Bach és Schumann voltak. Schumann például annyira közel áll hozzám, hogy amikor őt játszom, néha úgy érzem, mintha magam komponáltam volna a műveit. Ami Bachot illeti, régi meggyőződésem, hogy nélküle sokkal szegényebb volna az életünk.

Az interjúkat Kövesdi János készítette.
Irodalmi Szemle, 1987/4.
Bratislava


(* 1914. szeptember 30. Pozsony - †2013. október 8. Pozsony) Zongoraművész. 1932-ben érettségizett Pozsonyban, ahol ezt követően a Városi Zeneiskolában Németh István László, majd Budapesten Bartók Béla tanítványa volt a Liszt Ferenc Zeneművészeti Akadémián. 1954-től nyugdíjazásáig a pozsonyi Szépművészeti Akadémia tanársegéde, majd docense.
[Cseh(szlovákiai) magyarok lexikona.]


*


Németh-Šamorínsky István
(* 1896. szeptember 9. Somorja - †1975. január 31. Pozsony) Zeneszerző, orgonaművész, zenepedagógus. Előbb Budapesten, a Zeneművészeti Főiskolán tanult zongorázni, hegedülni, ill. zeneszerzést, majd Bécsben végzett zongora- és orgonaszakot (1923), Budapesten tanári oklevelet szerzett (1924). 1921–1942-ben a pozsonyi Városi Zeneiskola tanára, 1921–1953-ban a Szt. Márton-dóm orgonistája. A második vh. után a pozsonyi Zeneművészeti Főiskola oktatója, docense (1953). A két vh. között tevékenyen részt vett a szlovákiai magyar zenei életben, karnagya volt a Toldy Kör férfikarának, majd a Bartók Béla Dalegyesületnek. Zeneszerzőként száznál több egyházi, ill. vokális, szóló- és kórusművet írt. Az 1950-es évektől különböző szlovákiai magyar együttesek (Népes, Ifjú Szívek, Csehszlovákiai Magyar Tanítók Központi Énekkara) számára is komponált. – Fm. A szlovákiai magyar zenekultúra mérlege (tan., 1941).
[Cseh(szlovákiai) magyarok lexikona.]

*
128   Búbánat • előzmény127 2017-08-27 13:33:06
„AHOGY A FIA LÁTTA BARTÓKOT”

„A VILÁGHÍRŰ ZENESZERZŐ SZEMÉLYES PORTRÉJÁT RAJZOLJA MEG SIPOS JÓZSEF FILMJE”


Izsó Zita, Magyar Idők, 2017. AUGUSZTUS 27. VASÁRNAP 07:45

„Bartók Béla fia, Péter eleve nagyon ritkán ad interjút, és ennyire részletgazdag, az apa-fiú kapcsolatot feltáró megszólalást talán még sehol sem olvashattunk vagy hallhattunk tőle, mint Sipos Józsefnek a világhírű zeneszerzőről, zongoraművészről, népzenekutatóról készített dokumentumfilmjében, amelyet szeptember 14-től vetítenek a hazai mozikban.”

Sipos József - a film rendezője - a Magyar Időknek elmondta, hogy 3-4 éve foglalkozik komolyabban Bartók életművével, mert eredetileg egy játékfilmet szeretett volna forgatni róla. „Az előmunkálatok során megpróbáltam minden informá¬ciót begyűjteni Bartók életéről, de a családi életét és a személyes karakterét a rendelkezésre álló irodalom nem részletezte megfelelően. Vikárius László, a Bartók Intézet vezetője hívta fel a figyelmemet arra, hogy a nagy zeneszerző fia még él, és meg lehetne keresni őt. Nem nagyon szokott interjút adni, ennek ellenére megpróbáltam felvenni vele a kapcsolatot: elmondtam neki, hogy szeretném bemutatni a magyaroknak az édesapját, mert szerintem nagyon színes egyéniség volt, és elküldtem neki egyik korábbi filmemet, az Eszter hagyatékát. Bartók Péter pedig adott egy időpontot, és mi felkereshettük az idősek otthonában, ahol él” – avatott be a forgatás előzményei¬be a rendező.
127   Búbánat 2017-08-26 23:04:25

Bartók-emlékek a vásznon - Filmbemutató Szombathelyen

vaol.hu, 2017. július 17., 09:00
szerző: Bakos Ágnes

„Filmvetítés volt az idei Bartók Fesztivál egyik programja. Sipos József készített dokumentumfilmet Bartók Béláról. Amerikában készült a mozi: Bartók Péter, a zeneszerző 93 éves fia mesélt az édesapjáról.”

„- Apámmal lenni élmény. És ezekkel az élményekkel élek" - mondta Bartók Péter. Az apjáról, Bartók Béláról készült dokumentumfilm vége felé hangzik el a két mondat, talán az egész esszenciája a képsoroknak. A most 93 éves Bartók Péter vall, mesél az apjáról Sipos József filmjében. A szavakkal múlt időben, a szemével jelen időben mutatja a zeneszerzőt. Ki is mondta: „Jobban emlékszem azokra az évekre, amikor itt volt."

126   Búbánat 2017-07-31 11:32:55
BARTÓK BÉLA: A KÉKSZAKÁLLÚ HERCEG VÁRA

2017. Július 31-én 22:10-től az M5 műsorán!

Opera egy felvonásban

Az Avignoni Operaház és a Metz Métropole- Opera-Színház közös produkciója

A 2016-os ARMEL fesztivál keretében a”Legjobb Produkció”díjat nyerte el az Avignoni Operaház Nadine Duffaut rendezésében Bartók Béla A kékszakállú herceg vára című műve és Alföldi Róbert rendezésében Eötvös Péter Senza Sangue (Vértelenül) című legújabb opera-pszichothrillere Eötvös Péter kompozíciója kimondottan Bartók művéhez készült. A Kékszakállú, folytatása a Senza Sangue című operának,nem ellen- vagy kontrasztdarabként komponálta a szerző. A hangzási összefüggések, a zenekar nagysága, a hangzástömeg köti össze többek között e két művet. Eötvös Péter Alessandro Baricco Senza Sangue című, 2002-ben megjelent regényéből írta azonos című operáját, amely szintén egyetlen férfi-nő drámai találkozás története. (A Mezei Mari által készített szövegkönyv a regénynek csak a befejező részéből készült, az előzményeket a párbeszédek során ismerhetjük meg.) A történet legfontosabb rokonsága a Kékszakállú történetével, hogy itt is a nő az aki számára elengedhetetlen a múlt feltárása és tisztázása. Míg azonban Bartók operájában a férfi múltja a megfejtendő titok, Eötvös operájában a nő a rejtélyes, az ő élete és sorsa , ami megértésre és megváltásra vár. A Senza Sangue ugyanúgy az elhallgatás kétértelműségek operája, mint a Kékszakállú herceg vára. A zeneszerzőre is hasonló feladat hárul: a zenének kell közölnie az elmondhatatlant, még hangsúlyosabbá tenni akár az elviselhetetlenségig fokozva a kimondhatatlant A „rokon történet” útjai azonban szétválnak: a Kékszakállú herceg várára örökös sötétség borul, míg a Senza Sangue szereplői előtt megnyílik az út, hogy életük végén együtt újra a fénybe érhessenek…

Szöveg: Balázs Béla

Rendező: Nadine Duffaut;

Judit: Miksch Adrienn
Kékszakállú: Szemerédy Károly

Közreműködik: Pannon Filharmonikusok

Vezényel: Eötvös Péter


125   vivart • előzmény124 2017-02-21 01:14:59
A Youtube-on találtam ezt a Kékszakállú élő koncertfelvételt.
Az előbbiekben emlitett előadások között ez is magállná a helyét.
P.FRIED-J.NORMAN-P.BOULEZ
A kékszakállú herceg vára-vez.Pierre Boulez
124   vivart 2017-02-20 01:08:53
EGY ZENEMŰ,-TÖBB ELŐADÁS
Bartók Béla: A kékszakállú herceg vára c. opera összehasonlitó elemzése öt CD alapján:

Kékszakállú, Judit, Karmester készült
FRIED PÉTER -CORNELIA KALLISH-EÖTVÖS PÉTER (2001)

POLGÁR LÁSZLÓ- KOMLÓSI ILDIKÓ-FISCHER IVÁN (2002)
POLGÁR LÁSZLÓ - JESSYE NORMAN- PIERRE BOULEZ (1998)

WALTER BERRY-CHRISTA LUDWIG-KERTÉSZ ISTVÁN (1965)

SZÉKELY MIHÁLY-PALÁNKAY KLÁRA-FERENCSIK JÁNOS (1956)

Egy zenemű-több előadás

A fenti linken lehet meghallgatni az a műsort, amely a 2017 február 18-án hangzott el a Bartók Rádióban.
Katona Márta és Szabó Ferenc János összehasonlitó elemzése

Nem értettem, hogyha mindvégig az Eötvös Péter fevételt dicsérték, akkor miért P.Boulezből játszottak hosszabb rész.
123   Búbánat 2017-01-18 09:45:12
Ma este a Bartók Rádió sugározza

19.35 – 20.46

A Magyar Állami Hangversenyzenekar Bartók-hangversenye

Vezényel: Ferencsik János

Km. Kocsis Zoltán - zongora

1. Táncszvit
2. III. zongoraverseny
3. Zene húros-, ütőhangszerekre és cselesztára

(Erkel Színház, 1981. szeptember 25.)

(Ism. január 30., 12.36)
122   Ardelao 2016-12-12 09:58:06

ÚJ ZENEI SZEMLE, 1955. MÁJUS, IV. ÉVF. 5. SZÁM

BARTÓK GYERMEKKORI MŰVE: A DUNA FOLYÁSA
Írta: Molnár Antal

Bartók Béla legrégibb fönnmaradt zeneművét 9 esztendős korában komponálta. Címe: A Duna folyása, s ennyiben emlékeztetne Smetana ismert szimfonikus költeményére, a „Moldvá”-ra. De a hasonlóság csak külsőséges. Eltekintve a mi szerzőnk életkorától, szerzői zsengeségétől: ennek az igénytelen darabnak nincsenek történelmi, hazafias, kivált látnoki mondandói. Hosszan követi zeneszóval, mintegy hullámról hullámra a méltóságteljes folyó hömpölygését, ennyiben találó a mozgást festegető hangvétele; de mikor közbe-közbe némi jellegfestésre szánja el magát, abban inkább a véletlen kormányozza, semmint szoros szándék. Csak egy helyen találunk igazi összefüggést a zene megpendülő, külön beszőtt sajátsága és a helyszín között: ahol fővárosunk partjait mossa nagy vizünk, ott a kicsiny szerző egyet gondol, és „ csárdásra kap. Ettől eltekintve alig lehet e kompozícióról ilyen elmagyarázni valónk. Nem is azért ismertetjük, mintha többet akarnánk vele teljesíteni a köteles kegyelet parancsánál. Gondoljuk csak el, nem foglalkoznánk-e Beethovennek valamely véletlenül fönnmaradt gyermekkori krix-kraxával! Bartók pedig olyan nagy mester, akinek bármely életdokumentuma szintén az emberiség kincstárába kívánkozik.
Annál inkább van megjegyezni való a szerényke zenedarab körülményeiről. A kis tanuló nyilván földrajzi tájékozódásait végezhette s őt is lekötötte a hosszú, jelentős kanyarokat végző folyam jelensége. Ennek a mély bámulatnak, ráébredésnek akart megnyilvánulása lenni a kompozíció. De miért éppen a muzsika? Mi köze a geográfiának Béluska zongorájához? Az, hogy a kilenc éves Bartók Béla már zenésznek érzi, tudja magát. Ha fontos közölni valója van, nem szóban, vagy írásban végzi, hanem hangkölteményben. És nem is itt kezdődik, a földrajztanulás során, ez a házi gyakorlat. A „Duna folyásá”-ra ráírta a szerzője: opus 18, tizennyolcadik mű. Ne gondoljunk most arra, miféle mű! Jegyezzük meg, hogy Bartók már kilenc éves korában hivatott szakzenésznek képzelte magát. Édesanyja, a kiváló nevelő és alapos zongoratanárnő sem volt egészen tétlen ebben az irányban. Még a kis zeneművek lejegyzésében is nyújtott segítséget. De idősb Bartókné nem volt elfogult művész-mama, aki mindenáron zsenit akart kikényszeríteni próbálkozó gyermekéből. Ellenkezőleg! Túlságosan is lelkiismeretes s csak súlyos, elháríthatatlan jelek bírják arra a meggyőződésre, hogy fiában mindinkább erősödik a zenészi hivatás felé vezető akarat. Könnyelműségnek érezte volna, ha visszaszorítja, ha nem veszi teljes mértékben komolyan. Sajnos, a kezdő opuszok javarészt elhányódtak, elvesztek; örüljünk, hogy kisrészük fönnmaradt!
Ennyi is nagy tanulság a lángész lélektanához. Bartók nem tartozott a koravén tehetségek közé, nem volt csodagyermek. Típusa még csak nem is a Mozarté . A nagy salzburgi mester szintén kisfiúsan komponálta műveit az első alkotó években, de őnála ez a gyermeki hang már 7-8 éves korában megszűnik. A tízéves Mozart már komoly, versenyképes zeneszerző, konkurrenciájától elismert kiválóságok félnek és félhetnek. Mendelssohn is közelállt ehhez a koraérett fajtához. Bartók inkább oly módon fejlődik, mint Liszt . Lisztről tudjuk, hogy előbb értett a hangjegyíráshoz, mint a betűvetéshez és gyermekkorában hangversenyezett. Ennél valamivel lassabb a Bartók fejlődése, de hasonló karakterű: egészséges. Nem lépi túl egy perccel sem a helyes növekedés testi és lelki határait. „A Duna folyása” mind fantáziában, mind hangszer-technikai alapozásában teljesen födi a kilencéves gyermek szabályos szellemi alkatát. Ami kivétel benne a szabály alól, ami rendkívüli: az a komoly hivatottság meggyőződése kis alkotójában. De ez a belső habitus magából a zeneműből is kényszer nélkül kiolvasható. Mert a kompozíció költői kezdetlegességén belül bámulatraméltó sajátságok bontakoznak ki! Mégpedig csupa olyan sajátság, ami Bartók egész pályafutásán át megőrződik, és a nagy muzsikus alapvető jelleméhez tartozik. Elsősorban a szinte kínos elővigyázatosságú szabatosság: mintha kis kezeivel szentséges területen tapogatózna, ahol a legcsekélyebb elvétés máris helyrehozhatatlan szentségtörés. Innen a bámulatraméltó következetesség, csaknem rögeszmés egyenletességgel. Ez a következetesség vezeti később a zene nagy újítóját is, mikor meggyőződéseiért minden következménnyel számol, mind művészi, mind emberi vonalon. Egy tapodtat sem engedni abból, amit helyesnek hisz és tud: a gyermek Bartókban már éppúgy felfedezhető, persze itt még valamiféle makacsság színében. S az egész lelki beállítottságának – úgy tűnik öröklött – alapja a rendkívüli lelkiismeretesség, felelősségérzet, Bartóknak talán legmélyebb és legigazabb tulajdonsága. Ez ütközik ki „A Duna folyása” minden egyes figurájából, a túlzott aggodalmas műgondból, ahogyan inkább az egyhangúságot, folytonos ismétlődést választja, semhogy a legcsekélyebb könnyelműségbe essék, akár egyetlen hangot is leírjon, amiért nem vállalja a teljes felelősséget! Ennek a gondteljes és gondos alkotásmódnak köszönhető, hogy a zsenge művecske éppoly tökéletes a maga nemében, formai összefogására, gondolatainak egységes kifejtésére nézve, mint bármely későbbi mestermű. Mint műalkotás nem érték, de mint az alkotó lélek dokumentuma: rendkívül becses.”
121   Búbánat 2016-05-04 18:15:11
Bartók Béla (1881-1945) zeneszerző autográf levele édesanyjának címezve "Édes Mama" megszólítással.

KÖZPONTI ANTIKVÁRIUM
139. könyvárverés

2016. 06. 10. PÉNTEK 17:00

Közli, hogy nem Pozsonyon át tér haza, mert az körülményes. A végén a családról ír: ""Ditta írt neked R.szombatból? Nekem csak egyszer írt, jól van ő is meg Péterke is"". Kelt: Amszterdam, 1925. X. 13.

• KIKIÁLTÁSI ÁR:40 000 HUF

120   Búbánat 2016-03-25 11:11:46

Bartók Béla születésének 135. évfordulóján, a Bartók Rádió ma esti műsorán szerepel:

20.05 – kb. 22.10 Kapcsoljuk a Bartók Béla Nemzeti Hangversenytermet

A Magyar Rádió Énekkarának (karig. Pad Zoltán) és Szimfonikus Zenekarának hangversenye Bartók Béla műveiből, a zeneszerző születésének 135. évfordulóján

Vezényel: Kovács János

Km. Fejérvári Zoltán - zongora,
Horváth István – tenor
Szegedi Csaba - bariton

1. Magyar képek
2. Két kép
3. Táncszvit
4.
a) Tizenöt magyar parasztdal
b) Allegro barbaro (ea. Fejérvári)

5. Cantata profana (km. Horváth, Szegedi)
119   Búbánat 2015-09-26 16:51:40
Feltárni, lejegyezni, megőrizni – 70 éve hunyt el Bartók Béla

MNO.hu, Kiss Eszter Veronika, 2015. szeptember 26., szombat 10:31, frissítve: szombat 11:05

Hetven éve hunyt el Bartók Béla Amerikában, és ez egyebek között azt is jelenti, hogy Magyarországon az év végével lejárnak a zeneszerző szerzői jogai. Ennek kapcsán beszélgettünk Vásárhelyi Gáborral, Bartók jogörökösével, aki nagybátyja, ifjabb Bartók Béla 1994-ben bekövetkezett halála óta látja el a feladatokat.
118   Búbánat 2015-05-18 23:30:36
Bartók Béla kiadatlan öröksége

MNO.hu, 2015. május 16., szombat 16:17, frissítve: 13:01 , szerző: Kiss Eszter Veronika

„Nyolcvan éve lett az MTA tagja Bartók Béla, az Akadémia keretein belül végzett példátlan értékű munkássága a mai napig nem érhető el a szélesebb nyilvánosság számára. A mai évforduló kapcsán érdemes elgondolkozni azon, vajon mit is kezd hazánk azzal a példátlan örökséggel, amelyet a huszadik század egyik legnagyobb magyar géniusza, Bartók Béla ránk hagyott.”
117   Búbánat 2014-05-25 13:30:32
Ma este a Bartók Rádió egy 1971-es zeneakadémiai Bartók-hangverseny archív felvételét sugározza:

19.35- 20.43 A Magyar Rádió Szimfonikus Zenekarának Bartók-hangversenye

Zeneakadémia Nagyterme, 1971. március 25.

Vezényel: Lehel György

Km. Réti József, Faragó András – ének, Kocsis Zoltán - zongora, Magyar Rádió Énekkara

1. Táncszvit

2. II. zongoraverseny (Kocsis)

3. Cantata profana (Réti, Faragó, Énekkar)

(Ism. június 6., 12.05)115   detto 2014-03-25 20:34:31
Baráti Kristóf hegedű- és Falvai Sándor zongoraművésznek ítélte idén a magyar zenei szakma legrangosabb elismerésének számító Bartók-Pásztory-díjakat a kuratórium. A kitüntetéseket a hagyománynak megfelelően Bartók Béla születésnapján adták át kedden a Liszt Ferenc Zeneakadémián.
A díjat odaítélő kuratórium a szokásostól eltérően ezúttal két előadóművésznek adományozta a kitüntetést: Falvai Sándornak és Baráti Kristófnak. A díjat Vigh Andrea, a Zeneakadémia rektora, a kuratórium elnöke nevében Devich János adta át a kitüntetetteknek. Az elismerést Falvai Sándor helyett felesége, Keveházi Gyöngyi zongoraművész vette át. Az eseményen Baráti Kristóf eljátszotta Bartók Szólószonátájának IV. tételét, Falvai Sándortól pedig egy Balassa Sándor-zongoradarab felvételét hallhatták a jelenlévők.

Baráti Kristóf az első díjazott a Bartók-Pásztory-díj történetében, aki ugyanabban az évben kapja meg az elismerést, amelyben Kossuth-díjjal is kitüntették. A hegedűművész 1979-ben született Budapesten, mesterei Szenthelyi Miklós, Tátrai Vilmos és Eduard Wulfson voltak. Pályája kiemelkedő pontja volt, amikor 2010-ben Moszkvában elnyerte a Paganini Nemzetközi Verseny első díját, a hegedűsök Oscar-díját. Jelenleg az 1703-ban készült „Lady Harmsworth” Stradivariuson játszik. Baráti Kristóf néhány nappal Kossuth-díja átvétele után nagy sikerű szólókoncertet adott a felújított Zeneakadémia nagytermében.

Falvai Sándor Liszt-díjas zongoraművész Ózdon született 1949-ben. A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen és a moszkvai Csajkovszkij Konzervatóriumban végzett tanulmányai után a Zeneakadémián helyezkedett el oktatóként, több ciklusban a zongora tanszék vezetője, 1997-től 2004-ig pedig a Zeneakadémia rektora volt. Pályája során az Egyesült Államoktól a Távol-Keletig számos országban adott hangversenyeket. Jelenleg a Zeneakadémia oktatója, rendszeresen tart mesterkurzusokat külföldön, és vállal zsűritagságot nemzetközi versenyeken. Előadói repertoárja a barokk korszaktól a 20. századi alkotásokig terjed, ezen belül elsősorban a klasszika és a romantika áll érdeklődésének középpontjában.

A díjat Bartók második felesége, Pásztory Ditta zongoraművész végrendelete alapján 1984-ben hozták létre, forrása a befolyó jogdíjak egy része. A Bartók-Pásztory-díjat azoknak az alkotó- és előadóművészeknek adományozza a zeneszerző születésnapján a Zeneakadémia neves professzorokból álló szakmai grémiuma – Pásztory Ditta akaratának megfelelően –, akik munkásságukkal jelentősen hozzájárultak a hazai zenei élet fejlődéséhez és Bartók Béla szellemiségének megőrzéséhez.
116   detto 2014-03-25 20:34:31
Baráti Kristóf hegedű- és Falvai Sándor zongoraművésznek ítélte idén a magyar zenei szakma legrangosabb elismerésének számító Bartók-Pásztory-díjakat a kuratórium. A kitüntetéseket a hagyománynak megfelelően Bartók Béla születésnapján adták át kedden a Liszt Ferenc Zeneakadémián.
A díjat odaítélő kuratórium a szokásostól eltérően ezúttal két előadóművésznek adományozta a kitüntetést: Falvai Sándornak és Baráti Kristófnak. A díjat Vigh Andrea, a Zeneakadémia rektora, a kuratórium elnöke nevében Devich János adta át a kitüntetetteknek. Az elismerést Falvai Sándor helyett felesége, Keveházi Gyöngyi zongoraművész vette át. Az eseményen Baráti Kristóf eljátszotta Bartók Szólószonátájának IV. tételét, Falvai Sándortól pedig egy Balassa Sándor-zongoradarab felvételét hallhatták a jelenlévők.

Baráti Kristóf az első díjazott a Bartók-Pásztory-díj történetében, aki ugyanabban az évben kapja meg az elismerést, amelyben Kossuth-díjjal is kitüntették. A hegedűművész 1979-ben született Budapesten, mesterei Szenthelyi Miklós, Tátrai Vilmos és Eduard Wulfson voltak. Pályája kiemelkedő pontja volt, amikor 2010-ben Moszkvában elnyerte a Paganini Nemzetközi Verseny első díját, a hegedűsök Oscar-díját. Jelenleg az 1703-ban készült „Lady Harmsworth” Stradivariuson játszik. Baráti Kristóf néhány nappal Kossuth-díja átvétele után nagy sikerű szólókoncertet adott a felújított Zeneakadémia nagytermében.

Falvai Sándor Liszt-díjas zongoraművész Ózdon született 1949-ben. A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen és a moszkvai Csajkovszkij Konzervatóriumban végzett tanulmányai után a Zeneakadémián helyezkedett el oktatóként, több ciklusban a zongora tanszék vezetője, 1997-től 2004-ig pedig a Zeneakadémia rektora volt. Pályája során az Egyesült Államoktól a Távol-Keletig számos országban adott hangversenyeket. Jelenleg a Zeneakadémia oktatója, rendszeresen tart mesterkurzusokat külföldön, és vállal zsűritagságot nemzetközi versenyeken. Előadói repertoárja a barokk korszaktól a 20. századi alkotásokig terjed, ezen belül elsősorban a klasszika és a romantika áll érdeklődésének középpontjában.

A díjat Bartók második felesége, Pásztory Ditta zongoraművész végrendelete alapján 1984-ben hozták létre, forrása a befolyó jogdíjak egy része. A Bartók-Pásztory-díjat azoknak az alkotó- és előadóművészeknek adományozza a zeneszerző születésnapján a Zeneakadémia neves professzorokból álló szakmai grémiuma – Pásztory Ditta akaratának megfelelően –, akik munkásságukkal jelentősen hozzájárultak a hazai zenei élet fejlődéséhez és Bartók Béla szellemiségének megőrzéséhez.
114   detto 2014-03-25 20:34:29
Baráti Kristóf hegedű- és Falvai Sándor zongoraművésznek ítélte idén a magyar zenei szakma legrangosabb elismerésének számító Bartók-Pásztory-díjakat a kuratórium. A kitüntetéseket a hagyománynak megfelelően Bartók Béla születésnapján adták át kedden a Liszt Ferenc Zeneakadémián.
A díjat odaítélő kuratórium a szokásostól eltérően ezúttal két előadóművésznek adományozta a kitüntetést: Falvai Sándornak és Baráti Kristófnak. A díjat Vigh Andrea, a Zeneakadémia rektora, a kuratórium elnöke nevében Devich János adta át a kitüntetetteknek. Az elismerést Falvai Sándor helyett felesége, Keveházi Gyöngyi zongoraművész vette át. Az eseményen Baráti Kristóf eljátszotta Bartók Szólószonátájának IV. tételét, Falvai Sándortól pedig egy Balassa Sándor-zongoradarab felvételét hallhatták a jelenlévők.

Baráti Kristóf az első díjazott a Bartók-Pásztory-díj történetében, aki ugyanabban az évben kapja meg az elismerést, amelyben Kossuth-díjjal is kitüntették. A hegedűművész 1979-ben született Budapesten, mesterei Szenthelyi Miklós, Tátrai Vilmos és Eduard Wulfson voltak. Pályája kiemelkedő pontja volt, amikor 2010-ben Moszkvában elnyerte a Paganini Nemzetközi Verseny első díját, a hegedűsök Oscar-díját. Jelenleg az 1703-ban készült „Lady Harmsworth” Stradivariuson játszik. Baráti Kristóf néhány nappal Kossuth-díja átvétele után nagy sikerű szólókoncertet adott a felújított Zeneakadémia nagytermében.

Falvai Sándor Liszt-díjas zongoraművész Ózdon született 1949-ben. A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen és a moszkvai Csajkovszkij Konzervatóriumban végzett tanulmányai után a Zeneakadémián helyezkedett el oktatóként, több ciklusban a zongora tanszék vezetője, 1997-től 2004-ig pedig a Zeneakadémia rektora volt. Pályája során az Egyesült Államoktól a Távol-Keletig számos országban adott hangversenyeket. Jelenleg a Zeneakadémia oktatója, rendszeresen tart mesterkurzusokat külföldön, és vállal zsűritagságot nemzetközi versenyeken. Előadói repertoárja a barokk korszaktól a 20. századi alkotásokig terjed, ezen belül elsősorban a klasszika és a romantika áll érdeklődésének középpontjában.

A díjat Bartók második felesége, Pásztory Ditta zongoraművész végrendelete alapján 1984-ben hozták létre, forrása a befolyó jogdíjak egy része. A Bartók-Pásztory-díjat azoknak az alkotó- és előadóművészeknek adományozza a zeneszerző születésnapján a Zeneakadémia neves professzorokból álló szakmai grémiuma – Pásztory Ditta akaratának megfelelően –, akik munkásságukkal jelentősen hozzájárultak a hazai zenei élet fejlődéséhez és Bartók Béla szellemiségének megőrzéséhez.
  
Műsorajánló
Mai ajánlat:
10:00 : Budapest
BMC Koncertterem

Concerto Budapest
Művészeti vezetők:
Keller András (programigazgató)
Rácz Zoltán
"A Hallgatás Napja | A Concerto Budapest és a BMC egész napos kortárs zenei fesztiválja"
Részletes program a hallgatasnapja.hu oldalon

11:00 : Budapest
Régi Zeneakadémia

Gulyás István (zongora)
"Liszt Születésnap"
Liszt:Zarándokévek - II. kötet („Itália”)

11:00 : Budapest
MűPa, Üvegterem

Nikola Parov (kaval), Orczy Géza (tambura), Gera Gábor (harmonika)
"Zenél a világ! - "Páratlan" zenék a Balkánról"

13:00 : Budapest
BMC Koncertterem

Keller Kvartett, Szent Efrém Férfikar
"A hallgatás napja"
ALBAN BERG: Wozzeck – töredékek
ARVO PÄRT: Seven Magnificat Antiphons

15:00 : Budapest
BMC Koncertterem

Kaczander Orsolya (fuvola), Keller András (hegedű), Balog József (zongora)
Concerto Budapest
vez.: Rácz Zoltán
"A hallgatás napja"
HENRYK GÓRECKI: Zongoraverseny
SOFIA GUBAIDULINA: Impromptu
HENRYK GÓRECKI: Kleines Requiem für eine Polka

15:00 : Budapest
Magyar Rádió 6-os stúdiója

Magyar Rádió Szimfonikus Zenekara
Vezényel: Farkas Róbert
Műsorvezető: Péteri Lóránt
"Zenebeszéd"
MOZART: g-moll szimfónia K.550

15:30 : Budapest
Bartók Béla Nemzeti Hangversenyterem

Emanuel Ax (zongora)
Budapesti Fesztiválzenekar
vez.: Fischer Iván
J.S. BACH: III. (D-dúr) szvit, BWV 1068
MOZART: d-moll zongoraverseny, K.466
CSAJKOVSZKIJ: IV. (f-moll) szimfónia, Op.36

16:00 : Budapest
Régi Zeneakadémia

Yohei Wakioka (zongora)
"Liszt Születésnap"
LISZT: 10. Magyar rapszódia
LISZT: 104. Petrarca szonett
LISZT: Zarándokévek II. kötet („Itália”) - Mária eljegyzése
LISZT: Bölcsődal
WAGNER-LISZT: Izolda szerelmi halála
LISZT: Spanyol rapszódia

17:00 : Budapest
FUGA Budapesti Építészeti Központ

"CAFe Budapest Kortárs Művészeti Fesztivál"
SZŐLLŐSY András és a magyar film / 2.
Tízezer nap (1967, rendezõ: Kósa Ferenc)

17:00 : Budapest
BMC Koncertterem

Nora Fischer (ének)
Concerto Budapest
vez.: Keller András, Rácz Zoltán
"A Hallgatás napja"
LOUIS ANDRIESSEN: M is for Man, Music, Mozart
LOUIS ANDRIESSEN: The nine symphonies of Beethoven

19:00 : Budapest
Régi Zeneakadémia

Jandó Jenő (zongora)
"Liszt Születésnap"
BEETHOVEN: 23. (f-moll) szonáta, Op.57 („Appassionata”)
LISZT: Két legenda
BARTÓK: Szvit zongorára, Op.14 (BB 70)
Válogatás Liszt Ferenc kései műveiből

19:00 : Budapest
Zeneakadémia, Solti terem

Vörös Elma Dóra (zongora), Nagy Judit (fuvola), Papp Tímea (hárfa), Szűcs Péter (klarinét), Borsos Kata, Tálas Anna (hegedű), Kiss Alexandra Enikő (brácsa), Onczay Zoltán (gordonka)
"Doktorandusz koncertek 1."
„Francia kamaraest fuvolával és hárfával”
IBERT: Piéce
DEBUSSY: Six épigraphes antiques
RAVEL: Introduction et allegro
JONGEN: Deux Pieces en Trio, Op.80
TOURNIER: Szvit, Op.34

19:00 : Budapest
BMC Koncertterem

Balog József (zongora)
Concerto Budapest
vez.: Keller András
"A Hallgatás napja"
GEORGE BENJAMIN: Canon and Fugue
LUCIANO BERIO: Contrapunctus XIX ("Die Kunst der Fuge")
BERND ALOIS ZIMMERMANN: Stille und Umkehr Orchesterskizzen
BERND ALOIS ZIMMERMANN: Musique pour les soupers du Roi Ubu

19:00 : Budapest
Marczibányi Téri Művelődési Ház

Tőkés Emese (zongora)
BEETHOVEN: 32 variacio WoO 80.
CHOPIN: Asz dur polonaise Op.53.
LISZT: Csárdás obstiné
LISZT: Funérailles
LISZT: Après une lecture du Dante-Fantazia quasi Sonata
LISZT: Sposalizio

19:30 : Budapest
FUGA Budapesti Építészeti Központ

"CAFe Budapest Kortárs Művészeti Fesztivál"
SZŐLLŐSY András és a magyar film / 3.
Magasiskola (1970) / GAÁL István (rend.)

20:00 : Budapest
Duna Palota

Duna Szimfonikus Zenekar
a Budapesti Operettszínház Balettkara és szólistái
vez.: Deák András
"Budapest Gálakoncert"

20:00 : Budapest
Szent István Bazilika

Virágh András Gábor (orgona), Szentpáli Roland (szerpent, tuba)
Magyar Rádió Énekkara (karigazgató: Pad Zoltán)
"Studio5 - nyolc másodperc"
Bemutatók vegyeskarra és orgonára
SOLTI ÁRPÁD: Last Statements
BELLA MÁTÉ: Béke
VIRÁGH ANDRÁS GÁBOR: Seven Choralmeditations
VARGA JUDIT: Pocket Requiem
KUTRIK BENCE: In paradisum

21:00 : Budapest
BMC Koncertterem

Concerto Budapest
vez.: Rácz Zoltán, Keller András
"A Hallgatás napja"
SZŐLLŐSY ANDRÁS: Addio - Georgii Kroó in memoriam
KURTÁG GYÖRGY: Jelenetek egy regényből Op.19, 15 dal Dalos R. versei
VIDOVSZKY LÁSZLÓ: Le piano & Ses doubles
KURTÁG GYÖRGY: Esterházy Péter emlékére
A mai nap
történt:
1937 • Sosztakovics V. szimfóniájának bemutatója (Leningrád)
született:
1912 • Solti György, karmester († 1997)
1917 • Dizzy Gillespie, jazz-muzsikus († 1993)
1921 • Malcolm Arnold, zeneszerző († 2006)