vissza a cimoldalra
2019-04-21
részletes keresés    Café Momus on Facebook rss
Bejelentkezés
Név
Jelszó
Regisztráció
Legfrissebb fórumaink
Olvasói levelek (11346)
A csapos közbeszól (95)

Milyen zenét hallgatsz most? (25018)
Erkel Színház (9931)
László Margit (194)
Balett-, és Táncművészet (5793)
Kemény Egon zeneszerző (Wien, 1905 - Budapest, 1969) (1640)
Franz Schmidt (3313)
Eiffel Műhelyház – Bánffy terem (8)
Nemzeti Hangversenyterem - és más helyszínek (4326)
Élő közvetítések (7828)
Operett, mint színpadi műfaj (3886)
Thomas Hampson (266)
Charles Gounod (221)
Házy Erzsébet művészete és pályája (4482)
Palcsó Sándor (242)
Udvardy Tibor (207)
Operett a magyar rádióban (1949-1990) (3228)

Fórumok teljes listája
Impresszum

megjelenteti:
Café Momus Egyesület
adószám:
18240531-1-43

apróhirdetés feladása:

Fórum - Lisztről emelkedetten (Búbánat, 2004-08-03 10:08:23)

 
847   Búbánat 2017-10-20 14:00:51

Ma esti koncert

19:30  Pesti Vigadó
 

Hangverseny a Kiegyezés éve alkalmából

Mihalovich Ödön kiváló zeneköltőnk, egy nagyobb keretű Gyászemlék czímű zenekari műven dolgozik, mely Deák Ferenc emlékét eszményíti. A kitűnő zeneköltőtől csak a legsikerültebbet várhatjuk e nemben s remélhetőleg még a folyó téli idény alatt hallani fogjuk azt egy philharmoniai hangversenyen” – 1876-ban jelent meg ez az újsághír, a százötven éve megkötött Kiegyezésen Magyarországot képviselő, nagyformátumú államférfi, a „Haza bölcse” halálának évében. A különleges műsor ennek a kornak a hangulatát idézi meg akkori tekintélyes magyar szerzők ma már sajnálatosan ritkán hallható műveivel színesítve. Hallhatjuk Erkel Ferenc a Nemzeti Színház fennállásának 50. évfordulójára írt nyitányát, amely – Egressy Béni Szózatával, valamint a Himnusz motívumaival az azt megelőző ötven esztendő nagy eseményeinek, küzdelmeinek, hősi indulatának, lelkületének összefoglalása – írja Farkas Zoltán zenetörténész. Mosonyi Mihály 1860-ban készült gyászdarabja mellett felhangzik Liszt Ferenc népszerű versenyműve, amelyben a 14. Liszt Ferenc Nemzetközi Zongoraverseny győztese, a fiatal, japán művész, Sakata Tomoki a közreműködő. A hangverseny záró száma Hősi induló magyar stílusban című zongoradarab nyomán továbbkomponált Hungaria című szimfonikus költemény, amellyel Liszt Ferenc („hírhedett zenésze e világnak”) írt viszonzásul Vörösmarty Mihály őt dicsőítő ódájára. Mint az 1856-os ősbemutatóról megjelent beszámolóban olvasható: „Egész új modorú zeneteremtmény. Benne nagy szépségek vannak, melyeknek nem csak teremtése, de kivitele is nagy erőt igényel. A magyaros elemek azonban leplezetten tűnnek föl benne.”

Somos Csaba karmester

Nemzeti Filharmonikus Zenekar 
Sakata Tomoki (zongora)

Erkel: Ünnepi nyitány

Mihalovics Ödön: Gyászzene Deák Ferenc emlékére

Liszt: I. Zongoraverseny Esz-dúr

Mosonyi Mihály: Gyászhangok Széchenyi halálára

Liszt: Hungária – szimfonikus költemény

846   Búbánat 2017-10-20 13:49:27

2017.10.20 18.00

RÉGI ZENEAKADÉMIA, KAMARATEREM

1064 Budapest, VI. ker. Vörösmarty u. 35.

 

Liszt Ferenc születésnapi hangverseny

Liszt: Vigasztalások

Liszt: Karácsonyfa-ciklus

Liszt: Két csárdás

Király Csaba (zongora)

 

Rendező:Liszt Ferenc Társaság

 

Jegyár: 500 Ft – Jegyek válthatók a koncert előtt a helyszínen.

845   Búbánat 2017-10-16 19:58:09
  • Korunk 1961 (20. évfolyam) 1961 / 10. szám

MIHALACHE  ZAMPHIRESCU:

Liszt,
a  Havasalföldön  és  Moldvában  járt  nagyhírű  zongorista

 

Mint lassudó folyóvíz,  mely  indulván a hegyről,

lezúdult, fákat  tördelt, sziklákat görgetett

s most halkuló varázzsal nagy távolban neszel föl,

a bűvös égi dallam úgy száll a föld felett.


Egy isten ő . . . Zenéje csodás világgal ér fel,

mit zúgó áradatként a hangszerén teremt:

való életre kelti az ébenfát kezével,

melynek titkos hatalmát ellesni nem lehet.


Nem hangolhatja lantját Orfeusz se szebben,

arkangyalok dalolnak dalára fönn a mennyben

s nincs versenytárs, ki tőle elkívánná e díszt.

 

A művészet s a szellem őbenne öltve testet,

rajongó sóhajt ébreszt és szíveket remegtet

s virágot szórva tombol: ím ezt jelenti Liszt!. . .

/Veress Zoltán fordítása /


Liszt  Ferenc  romániai  vendégszereplésének  verses  emlékéhez

Liszt Ferenc születésének a Béke Világtanács felhívására   világszerte megünnepelt százötvenedik évfordulója adott   alkalmat Mihalache Zamphirescu román költő elfelejtett  Liszt-ódájának felidézésére. Felvázoljuk e vers keletkezésének   feltételezhető  körülményeit: irodalmi korrajzát.

Az 1846 - 47-es hangverseny-idény Liszt Ferenc zongoravirtuózi  pályafutásának  delelőjét  jelentette. Játékának rendkívül  gazdag  árnyaltsága  magával  ragadja  hallgatóságát, de rögtönzésekben   egyre  gyakrabban visszatérő  népi  ihletésű  motívumokból   már a  rapszódiák   körvonalai  kezdenek  kibontakozni.  Oroszországi  vendégszereplése  felé  —  amely  végképpen  megérlelte  benne  a  szándékot, hogy erejének  javát  az előadóművészet  helyett  zeneszerzésre  fordítsa  —  hazánk területén  át  vezetett az  út.  Hangversenysorozatát  Aradon, Temesvárt  és   Nagyszebenben   kezdte, majd 1846. november 24-én  Kolozsvárra  érkezett, ahol  december  6-ig  négy  ízben  lépett  dobogóra.  A  már  ismert  sajtóvisszhangokat   érdekesen   egészíti ki a Kiskövet  című  folyóiratban  megjelent  üdvözlő   vers.  Írójáról, Szilágyi Károlyról egyelőre még csak annyit   tudunk, hogy szorgalmas  munkatársa  volt  a „szépirodalmi és művészeti  lapnak”,  s hogy 1855-ben Kiáltó szó a pusztában  címen foglalta  kötetbe  szerelmes verseit és érdekes népdalutánzatait.   Maga a vers Vörösmarty Liszt Ferenczhez  című költeményének gondolatgazdagsága  után nem  mond   ugyan semmi újat,  viszont  mint  kortörténeti dokumentum  így is érdekes bizonyítéka annak, hogy mennyire  a reformtörekvésekkel  összeforrottnak érezte  a  közvélemény a  jeles zeneszerző  működését.
Liszt Ferenc körútjának következő állomása  Bukarest  volt. Itt három  hangversenyt  adott, majd 1847 elején  Iaşiba  utazott.  A román fejedelemségekben  tett  látogatásának  emlékét  román népdalgyűjteményén   kívül  —  melynek  egy  részét Román rapszódiájában  fel  is  dolgozza  — Szathmári Papp Károlynak  a  Korunkban  is  közölt akvarell-arcképe,  a  Barbu  Lăutaruval  való találkozásról  szóló történet, több elismerő  bírálat, valamint  négy, tiszteletére írott vers őrzi.  Ez utóbbiak  közül  hármat:  Jenachita  Văcărescu,  D. Gusti  és  G. Asachi  költeményeit  utolsó iasi-i fellépte alkalmával elszavalták, és  díszes  kiadásban  a  jelenlevők  között  szétosztották.  A  negyedik vers  azonban  —  Mihalache  Zamphirescu  verse   —  még  Octavian  Beunak,  Liszt  Ferenc  román monográfusának  is elkerülte a figyelmét.
Ki  volt  ez  a  Zamphirescu?  Szegény sorsú és  szerény  tehetségű  bukaresti  költő,  egyike a román irodalom szorgalmas  m unkásainak, aki franciás  ihletésű  s a maga   korában eléggé  népszerű  költeményekkel   szolgálta a román   művelődés  egységének  az  ügyét. Balada  vintului  (A szél balladája)  című versének  rövidített  változata  megjelent  Kozma Endre  román  nyelvtanának függelékében is (Kolozsvár, 1872),  ahonnan  a  szorgalmas   Benedek Elek magyarra  fordította, és  mint állítólagos franciából  átültetett  verssel  kegyetlenül  megtréfálta  a székelyudvarhelyi   kollégium   Önképzőkörének  vaskalapos tanár-elnökét.
Zamphirescu  Liszt  Ferencnek  ajánlott szonettjére a Bukarestben 1858-ban   megjelent Aurora  című verskötetében  —  a 127. lapon  — bukkantam  reá. A vers nem is annyira a   közvetlen  élmény, mint inkább az ifjúság  romantikus   rajongásának a  terméke.  Nem valószínű  ugyanis,  hogy szülei el  tudták volna  vinni  az  akkortájt még alig hét  esztendős  fiút  Liszt  hangversenyeire, azon három száz kiváltságos zenerajongó közé, aki  két aranyat tudott  áldozni  egyórai  műélvezetért.  Mert  joggal  jegyezte  meg Cezar  Boliac  a nem  mindennapi  eseménynek szentelt beszámolójában:  „Ha  kedvét  leli a tapsban; ha a lelkesedés, amelyet  ébreszt, jelent valamelyes  elégtételt  a művésznek; ha mind annak lenyűgözése,  ami a  legfiatalabb  és a  legmélyebben  érző  egy nemzetben, kedvesebb  emléket hagyhat a művész  annaleszeiben, mint néhány száz arany; akkor, Liszt  úr, ne  tűrje  el, hogy az egész  román  ifjúság azt mondhassa: Liszt nálunk járt, de nem volt hozzá  módunk, hogy  meghallgassuk. Tehetségét amúgy sem  lehet  pénzzel  megfizetni,  és  az  ehhez  fogható portéka  ellenértékét  csak  akkor  kapja  majd meg  busásan,  ha krajcáros  koncerteket ad.“ (Curierul romin, 1846.  december 14.)
A  felajzott,  látomásokra  egyébként  is  hajlamos  Zamphirescu  figyelmét  elsősorban  G. Asachi Liszt Ferenccel   kapcsolatos  írásai ragadhatták meg: az Albina romineascu  (Román méh) 1847. január 16-i  számában közölt   bírálata, amely a művész páratlan hangszínező  készségét, az elemek   erejének elsodró lendületű  érzékeltetését  domborította ki, valamint  egy  mitológiai  hasonlatokkal  terhelt  szonett,  mely  a  már  említett alkalmi kiadványban látott napvilágot.  Zamphirescu élénk képzelőtehetségét dicséri azonban az  a körülmény,  hogy  nem  rekedt meg,  miként  elődje  vagy  a Gazeta Transilvaniei  (Erdélyi Hírlap ) krónikása, az Orpheus-hasonlat merő  hangoztatásánál,  hanem  utalt  Liszt előadóművészetének az egyetemes  emberi fejlődésben betöltött szerepére  is.

/Engel  Károly /

844   Ardelao 2017-10-14 18:53:39

Nicolai levele Liszt Ferenchez.

Itt közöljük a Nicolai és Liszt közötti levelezésből fennmaradt egyetlen levélnek első oldalát, amelynek eredetijét a weimari Liszt-múzeumban őrzik.

[A képen Nicolai levelének egy részlete fénymásolaton látható!, megj. A.]

A levél magyar fordítása:

„Drága Tisztelt Barát és Mester!
Berlin, 1849. március 3.

Ne csodálkozzék azon, ha ily hirtelen feltűnők Ön előtt — emlékezetét mindég a szívemben viseltem! Akar-e nékem örömet szerezni, a legnagyobbat azon kevés közül,, amelyek életem utain virultak s amellyel igazán boldoggá tenne engem. Jöjjön e hó 9-én ide, hogy e napon «A windsori víg nők» című dalművem első előadásán jelen lehessen. Ha elhatározná, hogy nekem ezt az örömet megszerzi, nagyon szeretném, ha egy pár sorban értesítene erről, bár egy örvendetes meglepetésnek is megvannak a maga kellemességei. Ez esetben kérem, hogy a Brandebourg szállóban szálljon meg. Remélem, s tiszta szívből kiáltom: a legközelebbi viszontlátásra!
Őszinte nagyrabecsüléssel és barátsággal Nicolai
Unter den Linden N. 57.”

Arról, hogy Liszt elfogadta-e ezt a meghatóan kedves meghívást, annak sehol semmi nyoma. Nicolai két hónappal a bemutató előadás után halt meg 1849. május 14-én. Weimarban Nicolai dalművét csak 6 évvel a szerző halála után adták. Liszt már előbb is gondolt Nicolaira, amikor 1851-ben «Erős várunk az Isten» című kantatát orgonára átírta. (L. A.)

A ZENE, 1910. (10. szám)

843   Ardelao • előzmény842 2017-10-14 18:49:28

:-)

842   Búbánat 2017-10-14 15:37:49

Ardeleo fórumtársunk beírt egy érdekes cikket a "Bartók szellemisége" topicba. (204. sorszám)

Liszt-érintettsége folytán ide is kívánkozik ez a bejegyzés, ezért engedelmével áthozom és bemásolom:

„Liszt oeuvre-je fontosabb, mint Wagneré”

Bartók Béla székfoglaló Liszt-előadása az Akadémiában

A Magyar Tudományos Akadémia nyelv- és széptudományi osztálya hétfőn délután ülésttartott. Az ülésnek az adott különös jelentőséget, hogy azon Bartók Béla, a világhírű zeneszerző tartott székfoglaló előadást Liszt Ferencről.

Melich János megnyitója után Bartók Béla felolvasásának keretében négy, Liszt Ferenccel kapcsolatos kérdést vizsgált meg. Az első a Liszt-szerzemények és a nagyközönség közöttlevő viszonyra vonatkozik. Bartók azt látja, hogy a nagy- közönség még ma sem értékeli eléggé Lisztnek jelentékeny műveit; inkább kedveli a kevésbé fontosakat, mint például a rapszódiákat. Ez — az előadó szerint — azért van így, mert a közönség nem tudja meglátni a zeneművekben a lényeget, hanem inkább a külsőségek után indul.

A második kérdés: mekkora volt Liszt műveinek jelentősége a zeneművészet további alakulására? Bartók szerint ebben a tekintetben Liszt oeuvreje fontosabb, mint Wagneré; nem azért, mintha Liszt művei tökéletesebbek volnának, mint Wagneré, — hiszen, éppen ellenkezőleg van a dolog, — hanem azért, mert Wagner minden saját kezdeményezésű új lehetőséget saját maga a legteljesebb mértékben kiaknázott és kifejlesztett. Ezzel szemben Liszt műveiben sok olyan előre mutató kezdeményezés van, amelynek teljes kihasználását nem maga Liszt vitte véghez, hanem utódai.

A harmadik kérdés Lisztnek; „A cigányok zenéje Magyarországon” című könyvével, illetve annak az úgynevezett cigányzenére vonatkozó téves állításaival kapcsolatos. Az előadó szerint Lisztet tévedéséért csak részben szabad hibáztatni. Liszt tévedéséért inkább a XIX. századbeli viszonyok okolhatók, zenefolklore körébe vágó alapfogalmak, teljes hibás volta,romantikus vonzódás a túlzsúfoltság, a sallang és a pátosz félé, ennek fejében a klasszikus egyszerűség elejtése. Okolhatjuk ezen kívül nagyapáinkat is, akik nem tudták, vagy nem akarták az igazság felé, a magyar falu felé vezető utat Lisztnek megmutatni.

A negyedik kérdés ez: milyen joggal tekinthetjük Liszt Ferencet magyarnak? Ebben a kérdésben a döntő szó magáé Liszté, aki számtalanszor vallotta magát magyarnak. Egy Liszt Ferencnek az egész világ részéről kijár az, hogy ebbeli akaratát tudomásul vegyék, és annak ne mondjanak ellent.

A közönség hosszasan ünnepelte előadása után Bartók Bélát, akit az Akadémia nevében Melich János üdvözölt a tagok sorában.
Az előadó ülés után az osztály zárt ülésen folyó ügyeket tárgyalt, majd tagajánlási értekezlet volt.

BUDAPESTI HÍRLAP, 1936. február 4. (56. Évfolyam, 28. szám)

*

Jótékony célú Liszt-est az Operaházban.

A Filharmóniai Társaság rendkívüli díszhangversenyt rendezett hétfőn este az Operaházban, az Újságírók Szanatórium Egyesülete javára.
A műsor Herczeg Ferenc költői prológusával kezdődött, amelyet Bulla Elma mondott el, finom, közvetlen hangon. A prológus témája: legenda az újság-íróról, aki csak nézi és regisztrálja a földi javakat anélkül, hogy része volna bennük.

A nagy tetszéssel fogadott bevezetés után következett az est zenei része, amelynek műsorátLiszt Ferenc szerzeményeiből állították össze. A zenekart a tőle megszokott elmélyedéssel Dohnányi Ernő dirigálta, a Liszt-év congeniális szellemű vezére.
Stefánián Imre, a Zeneművészeti Főiskola ismert nevű tanára az A-dúr zongoraversenyt játszotta olyan sikerrel, hogy szereplését meg kellett toldania a „Liebestraum”-mal.

Báthy Anna sokszor méltatott előkelő stílusában, nemes átérzéssel énekelt el három dalt.
A szünet után Bartók Béla zongorázta el a „Haláltánc”-ot. Sajátságos, egyéni előadó művészete alig találhat ennél a műnél teljesebb kifejezési terrénumot. Játékát szinte kozmikus erő hatotta át; éles, acélos ritmikája és billentés művészete új, ismeretlen világításban mutatta be ezt a geniális alkotást. A közönség hosszan ünnepelte Bartókot.

Ezután ismét dalok következtek: Svéd Sándor melegen zengő baritonja, előadásának férfias lírája is megérdemelt sikert aratott.
Az énekszámokat Herz Ottó dr. kísérte, szépen és jól, mint mindig.

Végül pedig osztatlanul Dohnányi Ernőé és a zenekaré volt a hallgatók lelkes elismerése, a Tasso című szimfonikus költemény, ragyogó színekben gazdag előadásért. (Op.)

BUDAPESTI HÍRLAP, 1936. február 4. (56. Évfolyam, 28. szám)

841   Búbánat 2017-10-13 22:40:10

Az Opera honlapjáról

Zongoraáriák – Bogányi Gergely és Váradi Zita

Jótékonysági hangverseny az Erkel Színházban a daganatos és leukémiás gyermekekért

Liszt Ferenc életének a jótékonyság és a köz hasznára való figyelem egyik meghatározó eleme volt, ezért zongorahangversenyünk évről évre az Őrzők Alapítvánnyal közös rendezvény. 

Hatodik alkalommal rendezzük meg a Zongoraáriák estet, amelynek bevételét az Őrzök Alapítvány a  Tűzoltó utcai Gyermekklinikán kezelt daganatos és leukémiás gyerekek gyógyítási feltételeinek javítására fordítja

A 2017. október 22-i koncertre visszatér Bogányi Gergely, aki ekkor avatja fel az Erkel Színházba szánt „csodazongoráját”: az ún. hosszú modell ezen az estén debütál. Az esten elhangzó művek interpretációjában Váradi Zita operaénekes lesz a partnere. Az est fővédnöke Herczeg Anita, a köztársasági elnök hitvese.

Műsor:

Liszt: Funerailles (Bogányi Gergely)
Schubert-dalok  (Bogányi Gergely, Váradi Zita)
    Die Junge Nonne
    Auf dem Wasser zu Singen
    Gretchen am Spinnrade
Gounod-Liszt: Faust-keringő (Bogányi Gergely)
Schubert-Liszt: Die Junge Nonne / Auf dem Wasser zu Singen (Bogányi Gergely)
Mozart:
    Susanna áriája a Figaro házasságából (Bogányi Gergely, Váradi Zita)
    Zerlina áriája a Don Giovanniból (Bogányi Gergely, Váradi Zita)
---
Liszt-dalok (Bogányi Gergely, Váradi Zita)
    Es muss ein wunderbares sein
    Du bist wie eine Blume
    Ich liebe dich
    Der Fischerknabe
    Freudvoll und Leidvoll
    Liebesträume
Mozart-Liszt: Don Giovanni-parafrázis (Bogányi Gergely)

 

840   Haandel 2017-10-13 18:12:13

Claudio Arrau como Franz Liszt: tras su restauración, “Sueño de Amor” será reestrenada en Valdivia

SUEÑO DE AMOR
México – 1935 – 70’ – Archivo Digital

This patrimonial and historic film, restored by the Universidad de Chile Film Archive, is the first audiovisual document featuring national pianist Claudio Arrau. This period record was made by José Bohr, the most prolific filmmaker in the history of cinema made in Chile. The famous Chilean pianist appears playing a piece by composer Franz Liszt, portraying moments in his biography.

Wikipedia

839   Búbánat 2017-10-09 10:57:38

VIGILIA – 1977. októberi száma

LISZT: MISSA SOLEMNIS

"Ennek az első előadásnak a benyomása félig kedvezőtlen volt, főképp a magasban, a bazilika akusztikai hibája miatt. A kupola gyújtópontjától a hangok összekeverednek benne és szörnyű kakofóniát hoznak létre - amit gáncsolóim az én sajnálatos komponálási módszeremnek tulajdonítottak." Liszt egyik levelében - visszaemlékezve Missa solemnisének 1856. évi esztergomi bemutatójára - Sayn-Wittgenstein Carolynnek panaszkodott így, célzást téve bírálóinak rosszindulatú megjegyzéseire, amelyekkel már a premier előtt igyekeztek megakadályozni az Esztergomi mise előadását. A fő vádpont a Pesti Napló cikkírója szerint a következő volt: a nagymise "stílje nem lehet egyházi, vallásos, mert hiszen Liszt Wagner tisztelőihez tartozik". Az elmarasztalás - amint a zenetörténetből ismert - tulajdonképpen az "új romantikusoknak" szólt,  akiknek  zenéje (elsősorban Liszté, Wagneré) "szerkezetében zűrzavaros, dallamtalan, hipermodern, nagyképű, értelmetlen". Az akkori időkben valóban zavarosnak minősíthették a Missa solemnist is. A klasszikus mise-kompozíciók után előállni azzal, hogy a Glória "Cum Sancto Spiritu" részére csak imitált fúgát írjon a szerző, azt is abbahagyva, sőt a partitúrában jelezve: az egész esetleg elhagyható, vagy a Credóban színpadias dobütéseket alkalmazni - eleve kihívó különcködésnek számíthatott. De sorolhatnánk a többi példát is... Ma már a szövevényes szólamvezetésben, kórus és szólisták bonyolult váltakozásában észrevesszük azt a nemes egyszerűséget, tisztaságot, ami ebben a vérbeli romantikus műben rejlik. És ettől lesz egyházi muzsika. Az Esztergomi mise nem a ceciliánus eszmék jegyében íródott. A szerző célja elsősorban a wagneri korszakalkotó romantika egyházzenei átvétele, annak a hallatlan kifejezőerőnek mise-drámai alkalmazása, amely az ember legbensőbb világát, addig szinte ábrázolhatatlan vívódásait, megnyugvásait fogalmazta meg a zene nyelvén. Ez az őszinte mélyvilág sohasem profán. Liszt tudta: a megváltás drámája is eviláqon, emberek közt zajlott le - az emberért. A hit égi áramkörbe kapcsolva gyújtja meg a földi lámpásokat.

A Kyriében a Christe-rész metamorfizált melódiájának visszatérő motívuma a Benedictus-ban (jelezve: Krisztus az, aki ,,az Úr nevében jön"),  a földre szálló Istenember alakját idéző szoprán-tenor szóló a Credóban, vagy ugyanott a Homo factus unisonója, a szenvedést ábrázoló három hang (mint ős-szimbólum, háromszög komponálható köré, jelezve a természet és a természetfeletti kapcsolatát) a zeneköltő hittitkokban elmélyülő lelkületére vallanak.· Ezekre a misztikus élményekre korunkban talán csak Messiaen zenei e1ragadtatásai lehetnek példák. Kétségtelen: Liszt miséje a mai kor emberének már kissé idegen hangzásvilágú. De bemutatásakor az igazi értők megsejtették jövő-célzatát, az új zene "stiljét". Vitatkozt(lk róla. Vajon mi vizsgálódhatunk-e Új egyházi műzenénkben? Alig van modern, új alkotás.

Az Alkantarai Szent Péter (volt pesti  ferences) templom Liszt Ferenc Kórusának előadásában, a zeneszerző halálának 91-ik évfordulóján hallottuk a Missa Solemnist. A feladat - mint mindig - óriási. Bucsi László karnagy - egyházzenészeink közt a Liszt-kultusz legszorgalmasabb ápolója - jól vizsgázott. Nem volt átütő a kórushangzás, de tiszta volt. A szólamok egységét nem zavarták "kiugró" vokálisok, a zenekar, az orgona orkesztrikus arányaival,  biztonságával  tűnt ki. A szólistáknak: Rohonyi Anikónak (szoprán), Kistétényi Melindának (alt), Leblanc Győzőnek (tenor) és Kenessey Gábornak (basszus) a bensőből fakadó éneklésért mondunk köszönetet.

/Tóth Sándor/

838   Haandel • előzmény837 2017-10-08 19:33:40

Tsinandali Festival

In the Swiss town of Verbier, founders of Tsinandali Festival and Verbier Festival Martin Engström and Avi Shoshani have signed a cooperation memorandum for foundation of Tsinandali International Music Festival and Musical Academy.

837   Haandel 2017-10-08 18:33:12

Tsinandali Festival (September 14, 2017) 
Franz Liszt, Hungarian Rhapsody

წინანდალი

836   Búbánat 2017-10-07 02:04:35

2017.10.07. -  11.00 óra

RÉGI ZENEAKADÉMIA, KAMARATEREM

1064 Budapest, VI. ker. Vörösmarty u. 35.

Liszt Múzeum – Matinékoncert:

Borbély László (zongora)

Liszt: 1. Mefisztó-keringő (Der Tanz in der Dorfschenke)

Liszt: 2. Mefisztó-keringő

Liszt: 3. Mefisztó-keringő

Liszt: Hangnem nélküli bagatell

Liszt: 4. Mefisztó-keringő

 

835   Búbánat • előzmény834 2017-10-05 09:03:23

Watzatka Ágnes: Budapesti séták Liszt Ferenccel

 

1823 májusában látogatott el először az akkor csodagyerek Liszt Ferenc a magyar fővárosba. Ezt az utat huszonöt rövidebb-hosszabb tartózkodás követte halálának évéig, 1886-ig.

Vajon mit látott a fejlődő Pest-Budából, mint a világvárossá váló Budapestből a kétszáz éve született zeneszerző, zongoravirtuóz?

Hol lakott, hol lépett fel, kinél vendégeskedett, milyen megbeszéléseket folytatott, hogyan kapcsolódott be az ország szellemi életébe, kik voltak magyar barátai, kik a tanítványai? Milyen műveket komponált?

Útikönyvünk városnéző sétákra invitál, bejárjuk a régi belváros magját, a Lipótvárost, Budavárt, a Krisztina- és a Vizivárost, a régi József- és Ferencvárost, a Terézváros központi részét, és kipillantunk a Margit-szigetre. Miközben a GPS-kódokkal is ellátott útvonalakat követjük, nemcsak a „hírhedett zenész”, hanem a XIX. századi magyar főváros élete is feltárul előttünk.

A 240 oldalas útikalauzt közel háromszáz fotó, térképek, tárgy-és névmutató egészíti ki.A kötet képszerkesztője Török Miklós is a Liszt Múzeum munkatársa.

http://www.lfze.hu/hirek/303

 

*****

Watzatka Ágnes Budapesti séták Liszt Ferenccel címmel olyan bédekker kötetet írt, amelyben 103, a zeneszerzővel kapcsolatos helyszínt mutat be.

 

A könyvben ezek a színhelyek régi és új utcanévvel, házszámmal, az egykori tulajdonos nevével vannak feltüntetve és mindegyik arról nevezetes, hogy a zeneszerző életében megfordult ott, lakott vagy tanított ezeken a helyeken. Eckhardt Mária, a Régi Zeneakadémián működő Liszt Ferenc Emlékmúzeum és Kutatóközpont tudományos igazgatója, a Liszt-kutatás egyik vezéralakja a pénteki könyvbemutatón elmondta: Watzatka Ágnes, a központ munkatársa olyan bédekkert állított össze, amely számára is szolgált meglepetéssel. Olyan intézmények és házak leírását adja meg, amelyek előtt akár naponta elmegyünk, mégsem ötlik föl, hogy Liszt Ferencnek köze volt hozzájuk. A szerző felkutatta azokat a személyeket is, akiknél Liszt egy-egy alkalommal vagy éppen napi gyakorisággal megfordult.

Munkájának nehézsége épp ez volt: különböző források alapján kiegészíteni a hiányzó információkat. Sok leírás közölte például, hogy Liszt ott volt a Wohl nővérek irodalmi szalonjában, de hogy a grófnők hol laktak és kikkel találkozott náluk, azt neki kellett feltárnia. Watzatka Ágnes elárulta, hogy sokkal több adata gyűlt össze, mint amennyi a könyvben elfért: válogatnia kellet, mivel kalauzt és nem lexikont készített.

Mindezeket az adatokat érdekes történelmi környezetbe is helyezi Watzatka Ágnes. Pontos kronológiát is készített: 1823-tól hányszor és mennyi időre jött előbb Pest-Budára, majd Budapestre a zeneszerző. Az időrendből kiviláglik, hogy élete utolsó tizenöt esztendejében Liszt teljes mértékben haza talált - hangsúlyozta a könyvbemutatón az egyetem rektora, Dr. Batta András. Hozzátette: büszke arra, hogy a kutatóközpontban - amely Liszt utolsó budapesti lakása és pedagógiai tevékenységének színtere volt - olyan szellemi bázis található, amely ezt a tényekben gazdag, de olvasmányos, igazi útikalauzként használható kiadványt létrehozhatta. A rektor szerint Liszt portréja mellett a fejlődő magyar főváros képe is kirajzolódik az írásokból.

A mű a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem és a Helikon Kiadó közös kiadványa, de az együttműködés tovább folytatódik. Szabadhegy Péter, a kiadó igazgatója elmondta, a magyarul és angolul, most megjelet könyvet két további követi majd. Az egyetem, a kutatóközpont és a kiadó jelenleg is dolgozik a Krisztus című oratórium négykezes változatának fakszimiléjén és egy reprezentatív albumon is, amelyben az emlékmúzeum legszebb kincseit mutatják be.

(Hétfőn induló, három részes, hathetes játékunk során hárman kaphatnak egy-egy kötetet a Fidelio.hu jóvoltából. - a szerk.)

http://fidelio.hu//klasszikus/hirek/ujabb_konyv_liszt_ferencrol?s=rss

*****

A könyv részletes ismertetése:

Budapesti séták Liszt Ferenccel című kiadvány tudományos igényességgel megírt turisztikai-ismeretterjesztő munka. Bemutatja azokat a helyszíneket, ahol Liszt Ferenc megfordult. Az egyes épületek kapcsán szó esik a városrész, az utca, a tér történetéről is, különös tekintettel azokra az időpontokra, amikor Liszt ott járt. A helyszín leírása után következik a Liszttel kapcsolatos események, történetek, személyek bemutatása. Így a kiadvány egyszerre ismertet meg Budapesttel és Liszt életének egy-egy epizódjával.

A kiadvány tartalma:

I. Bevezetés

Tartalomjegyzék

Budapest vázlatos története

Liszt Ferenc rövid életrajza

Liszt budapesti tartózkodásai

II. A Liszt-helyszínek bemutatása öt városnéző séta keretében

A régi Belváros magja

Lipótváros

Budavár, Krisztinaváros, Víziváros

A Belváros déli része (József- és Ferencváros)

Terézváros

III. Tárgymutató

A könyv néhány oldalának letöltése itt!

Megjelenés:2011. január 31.

Mérete:120 * 195 mm

Terjedelme:252 oldal

ISBN szám:978 963 227 256 6

http://www.helikon.hu/termek/ismeretterjesztes/Budapesti-setak-Liszt-Ferenccel/1624/

*****

A könyv angol nyelvű változatban is megjelent!

834   Ardelao 2017-10-04 13:13:49

JÁRT-E LISZT A TÖRÖK UTCÁBAN?

„A Liszt-év, a zeneszerző születési bicentenáriumát folytatólagosan ünneplő emlékév lassanként a végéhez érkezik, s ilyenkor rendesen el szokás gondolkodni azon a kérdésen, hogy vajon betöltötte-e hivatását az ünnepelt emlékezetének szentelt eseménysorozat? Nem ünnepeltük-e túl vagy éppenséggel alul az aktuális évfordulós nagyságot, s hogy legfőként: volt-e valós tartalma a megemlékezéseinknek, jobban ismerjük-e Liszt Ferencet és életművét ma, mint egy esztendővel ezelőtt? Hogy idén repteret neveztek el Lisztről, az e tekintetben éppúgy mellékes, mint az, hogy a bicentenáriumra színezüst bevonatú és tükörveretű emlékérem is kibocsátásra került.

A főfeladat ezúttal persze a muzsikusoké, s rájuk nem is lehet érdemben panasz: gondoljunk akár a «Szent Erzsébet legendája» a «Krisztus» netán a kamaszkori opera, a «Don Sanche» előadásaira vagy éppenséggel a kései zongoraművek vacogtatóan letisztult hangzásával barátkoztató produkciókra (mondjuk, kiválólag Krausz Adrienne lemezére). Ám nem vitás, hogy a bicentenárium a tudományos és/ vagy a népszerű ismeretterjesztés munkásaira is komoly feladatot rótt, s az ennek nyomán megszületett kiadványok közül a jelen recenzió két munkát tárgyal majd: Watzatka Ágnes budapesti Liszt-bedekkerét, valamint dr. Szilágyi András ideg- és elmegyógyász, orvosi pszichológus személyiségelemző kötetét. Két egymással jószerint csupán a fő- és címszereplő személyében rokon munkát, amelyek mégis a könyvtárnyi Liszt-irodalom s a zeneszerző emlékezetének közös hagyományából meríttettek.

A Budapesti séták Liszt Ferenccel gusztusos kötete szemre maga a praktikum: rengeteg fotóval, valamint GPS-kódok feltüntetésével vezeti végig olvasóját a régi belváros, a Lipót-, a József-, a Ferenc- és a Terézváros meg persze a budai oldal és a Margitsziget Liszt-érdekű helyszínein. Könnyen kézre eső kultúrtörténeti útikönyv tehát Watzatka munkája - sejteti velünk a megnyerően szolid understatement. S a dolog persze igaz, hiszen ezzel a könyvvel a kézben valóban végiglépdelhetjük a Várban az Országház vagy az Úri utcát a félkarú Zichy Géza gróf, a Lisztet tetétleni birtokán is vendégelő főrend (és majdani balsikerű operaintendáns) otthonától (Országház utca 5.) egy másik arisztokrata, Keglevich Gábor gróf szalonjáig (Úri utca 40.). Csakhogy ha figyelmesen olvassuk a vonatkozó tömör kisfejezeteket, úgy Liszt budapesti története mellett a XIX. századi magyar elit társas élete éppúgy körvonalazódhat előttünk, mint akár a reformkort áthevítő használni és segíteni vágyás egy-egy jellemzően érzékletes jelenete. Így épp az említett Keglevich gróf szalonjában, 1840. január 6-án a gyermekkorát követően első ízben visszalátogató Liszt részt vett egy szigorúan zártkörű, de egyszersmind jótékonysági hangversenyen. Az esemény kedvezményezettje az 1832-es alapítású Vakok Intézete volt, s így a koncert védasszonyának csakúgy a nádorné, Mária Dorottya számított, ahogyan a Vakok Intézetét is ez a jótékonyságban oly sokat fáradozó hölgy (dísz) elnökölte. A Vakok Intézete és a pest-budai zenei élet közötti kapcsolatot elsősorban a koncert szervezésén is munkálkodó Anton

Dolezálek személye biztosította, aki nemcsak az említett intézmény vezetője volt, de a Pest-Budai Hangászegylet alelnöke is. A jótékonysági hangversenyen pedig Liszt mellett frissen megismert arisztokrata barátai is felléptek: a mindenkor gutgesinnt Augusz Antal báró énekelt, míg a hangászegylet elnöki tisztére megválasztott Festetics Leó gróf (egykori otthona ma a CEU központi épülete a Nádor utcában) harmóniumon játszott.

Lám, egyetlen helyszín és egyetlen felidézett esemény tájékozódási irányok sorát idézi elénk: akár az arisztokrácia társaságformáló szerepéről, akár az 1848 előtti politikai nézetkülönbségek viszonylagosságáról, akár a többnyelvűség masszív korabeli jelenlétéről gyűjtenénk is benyomásokat. S ehhez hozzávehetjük még azt is, hogy az egyszerre város- és Liszt történeti-barangolások jószerint ismeretlen alakokat és ugyancsak ismeretlen csoportosulásokat állítanak elénk, ami legalább annyira árulkodik Watzatka Ágnes lelkiismeretes kutatómunkájáról, mint amennyire rávall Liszt szinte példátlanul tevékeny és szociábilis létezésére. Liszt Ferenc tere ugyanis imponálóan tágasnak mutatkozik e kötet lapjain, s így az ő személyén keresztül egészen változatos körök válnak észlelhetővé számunkra. Ilyen például a korabeli fővárosi egyházzene művelőinek csoportja: Engeszer Mátyás, a Belvárosi templom orgonistája és második felesége, Marsch Katalin, akik Liszt-egyleteket alapítottak Pesten, vagy épp Engeszer egykori tanítványa, a budavári plébános, Bogisich Mihály, aki a gregorián zene kutatójaként elnyerte - természetesen Liszt ajánlására - a Haynald-féle (még egy külön be- vagy kikezdést érdemlő XIX. századi áldozár) egyházzenei alapítványának ösztöndíját. Ugyancsak figyelemre méltó csoportként kerül elénk a fővárosi frankofílek tár­sasága, a Francia Kör, amellyel Liszt természetesen szintén szoros kapcsolatot ápolt élete utolsó fél évtizedében. Ennek alapítója, a Pesten francia nyelvű hírlapot is indító Pázmándy Dénes, az utolsó politikus Pázmándy volt, míg a kör elnökségét az aranyszájú Apponyi Albert gróf töltötte be: mindketten Liszt tisztelőinek és vendéglátóinak sorából. Pázmándy feleségével még négykezest is gyakorta játszott Liszt, midőn a mai Andrássy út 48-as száma alatt tisztelkedett, Apponyi Szervita téri - mára elpusztult - otthonában pedig két teljes éjszakát is töltött az idős mester, amikor 1876 februárjában az árvízveszély elrettentette Hal téri szállásától.

A Francia Körbe egyébiránt maga Liszt is felvételét kérte, s a kötet közli is a Pázmándy-nak címzett kérelem tüntetően alázatos szövegét:

„Kedves Uram és Barátom, előfizetvén a kitűnő Gazette de Hongrie-ra, az Önök Francia körének is tagja kívánok lenni. Neveltetésem teljesen francia, [1824-től - 1836-ig] Párizsban éltem. Ennél-fogva remélem, nem találnak Körükbe nem valónak, és kérem, szíveskedjék nevem oda bejegyezni.”

Liszt a miénk! - fogalmazta meg a tételt a magyar zenei élet és a teljes hazai kultúrpolitika 1936-ban, a zeneszerző halálának 50. évfordulóján. Ma már egy hasonlójellegű proklamáció megmosolyogtatóan feleslegesnek hatna alkalmasint mindenki számára. Hiszen erre elég bizonyság lehet akár Watzatka Ágnes könyve is: hogyisne volna a miénk valaki, akinek Budapest több mint száz pontján máig fellelhetjük a nyomát!

Az idei emlékév nemcsak Liszt Ferenc apoteózisát hozta el, de életrajzírója, az angol Alan Walker megérdemelt megdicsőülését úgyszintén. Szinte mindenki az ő háromkötetes, magisztrális munkáját tekinti kiindulópontnak, légyen szó akár operalibrettóról (Fekete Gyula-Papp András: Excelsior!), akár a HOPPart Társulat nem hagyományos életrajzi játékáról (Fábri Péter: A Liszt-faktor). Ennek azonban a szinte felbecsülhetetlen előnyökön (így Walker művének bámulatos adat gazdagságán, filológiai pontosságán, világos és koncentrált tárgyalásán s nem utolsósorban hatalmas empátiáján) túl van némi hátulütője is, amit a legegyszerűbben talán a sokszor és sok helyütt kiütköző apologetikus szándékkal azonosíthatunk. A Lisztről és Lisztért szót emelők - Walker nyomában - gyakran hamis, sérelmesnek tartott sztereotípiák megcáfolására törnek, s ez nem ritkán felemás hatást vált ki a befogadóból. Részint azért, mert Lisztre vonatkozó sztereotípiák létezését feltételezik ott (köztudat, közvélemény stb.), ahol voltaképp még ilyesfajta tudásnak sincs nyoma, részint pedig mivel esetenként olyasfajta vélekedésektől próbálják megóvni Lisztet, ami jószerint már csak számukra tűnhet bántónak és dehonesztálónak.

Első pillantásra ez a rokonszenves, de egyszersmind megmosolyogtató apologetikus szándék válik szembeötlővé a kiváló ideg- és elmegyógyász, valamint megvallott Liszt-rajongó, dr. Szilágyi András könyvébe belelapozván is.

A kötet első felét alkotó: Első fejezet (alcíme: Az ember a dokumentumok tükrében) tizenegy aspektusra bontva mondja fel és szemelvényezi Liszt életét: így a zenészt, a vallásos embert, Liszt magyarságtudatát és európaiságát, intellektusát és műveltségét, emberi, baráti, családi, valamint „hölgykapcsolatait.”

Ez utóbbi szakaszt tárgyalván a tudós szerző a legkomolyabb erőfeszítéseket teszi, hogy megcáfolja Liszt szoknyavadász, illetve szoknyabolond voltát, ami ma már aligha egzisztáló közhely, s ráadásul felháborodás kiváltására sem igen alkalmas többé. Mégis, Szilágyi apológiája inkább vállalja az önkéntelen komikumot, semhogy Liszten rajta száradjon ez a vélekedés.

Liszt és Marie d’Agoult szökéséről írván: „Marie pedig valamikor március második felében felrohant Párisba, egyenesen Liszt lakására. Liszt mi mást tehetett volna ebben a helyzetben: a nő, akit hosszú idő óta szeretett, íme, feljön a lakására, és befekszik az ágyába. Nyilván férfiasan viselkedett. Ennek következtében Marie teherbe esett. ...”

Ugyanily hevesen igyekszik Szilágyi megcáfolni azt a valójában korántsem közhelyszerűen elterjedt, de egyszersmind nem minden alap nélkül való feltevést, hogy Liszt Carolyne von Sayn-Wittgenstein hercegné iránt táplált érzelmei már nem voltak oly szenvedélyesek az 1861-ben megvalósulni látszó, ám végül meghiúsult házasságkötés idejére. A kötet, előbb Liszt egyik leveléből idéz, amely a weimari nagyhercegnek címeztetett, majd szemelvényezi a zeneszerző 1859-es végakaratának szövegét, hogy a két idézetet ekképp summázza:

„Az ember egy nagyhercegnek, vagy egy testamentumban nem szokott kegyesen hazudozni.”

”S még egy részletet citálva a „hölgykapcsolatok” szakaszából, Szilágyi ilyesformán magyarázza Liszt egyik eltagadhatatlan szerelmi ügyét, a Carolyne háta mögött meghódított

Agnes Klindworth esetét, vagyis azt, hogy „mi taszította Lisztet ebbe a kalandba?”  „Mind-eközben Liszt fejében élete fő művei kavarogtak! Szüksége volt egy üde, inspiráló közegre.

A szexuális vágy az egyik legnagyobb belső késztetés!”

A mentegető szemérem munkál a Liszt „káros” szenvedélyeit taglaló, meglepően rövid alfejezetben is. (Az idézőjelek Szilágyi Andrástól valók: ezt az írásjelet a szerző mértéken felül kedveli, olyik mondatban minden második szót macskakörmök közé szorítja.) A Liszt és az alkohol viszonyát taglaló, nagyjából egyoldalnyi szöveg felét azok a levélrészletek alkotják, amelyekben a komponista barátjának, Augusz bárónak villányi borát méltatja és népszerűsíti. Csak ezután, s mindössze egyetlen kurta bekezdésnyi szöveg szól arról, hogy Liszt az 1870-es évek második felétől ijesztően sokat ivott: egy üveg konyak, egy-két liter bor, valamint utolsó éveiben még némi abszint tette ki a napi adagját. Meglepő módon a Liszt személyiségét feltérképezni szándékozó kötet testi egészségre vonatkozó fejezetében ez az információ mintegy mellékesen kerül elénk, annak a megállapításnak a kétszeri előadása közé rekesztve, miszerint senki sem látta Lisztet alkoholosan befolyásoltnak.

A kötet második felét kitevő nagyfejezet (Liszt Ferenc «Személyisége-Pszichológiai elemzés») mindazonáltal még ennél is problematikusabb képet mutat.

Igaz, már voltaképp maga a vállalás is nehezen értelmezhető: „három különböző modern pszichológiai tesztet töltünk ki, úgy, mintha maga Liszt tette volna." Szilágyi kompetenciáját ezen a téren ugyan botorság lenne vitatni, ám az jószerint már első pillantásra belátható, hogy Lisztről vajmi kevés új információt ígér ez a megközelítés.

És valóban, a Cattell-féle 16 PF személyiségteszt kitöltése után a szerző elemzése ilyen felismeréssel gazdagít minket: „Az a véleményünk, hogy néhány vonást jól megragad ez a teszt, azonban egy olyan összetett személyisé g vonásai nem rajzolódtak ki belőle, mint, amilyen Liszt Ferenc volt. Csak néhány faktornál pontoztuk a 4-7 «átlag» zónájába, ami azt jelzi, hogy Liszt Ferenc nem volt átlagember.”


Sokkal tovább később sem jutunk, bár ellentmondani nyilván nem is lehetne okunk. Elvégre Liszt valóban nem volt őrült, összetett személyiségét egyetlen teszt sem tudja kirajzolni, s ami a fő tényleg nem volt átlagember.

László Ferenc

*

Watzatka Ágnes: Budapesti séták Liszt Ferenccel,

Helikon – Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem. (2011., 248 oldal)

Dr. Szilágyi András: Liszt Ferenc személyisége.

GARBO Kiadó. (2011., 336 oldal)

HOLMI, 2011. (23. Évfolyam, 12. szám)

833   Búbánat 2017-09-24 11:36:38

Bogányi Gergely zongoraestje

Helyszín: Hangvilla (8200 Veszprém, Brusznyai utca 2.)

Kezdés: ma 20 órakor

A koncert műsorán szerepel:

BEETHOVEN: Szonáta Op. 13 c-moll (Patetikus)

LISZT: Un sospiro
Funerailles – October 1849
Transzcendens Etűd – F-moll
Legenda No.2 (Paolai Szent Ferenc a hullámokon jár)
Magyar Rapszódia No.15 (Rákóczi-induló)

Moderátor: Oberfrank Pál színművész, a Veszprémi Petőfi Színház igazgatója

832   Búbánat 2017-09-23 11:54:39
2017.09.23 16.00

RÉGI ZENEAKADÉMIA, KAMARATEREM

Liszt Múzeum - Romeo Szmilkov zongorakoncertje

A Liszt Múzeum és a Bolgár Kulturális Intézet közös szervezésű koncertje

- Schumann-Liszt: Widmung
- Beethoven: 29. (B-dúr) szonáta, op. 106 ('Hammerklavier') - 3. Adagio sostenuto
- Wagner-Liszt: A bolygó hollandi - ballada
- Liszt: Szürke felhők
- Liszt: Unstern!
- Liszt:18. magyar rapszódia
- Nenov-Szmilkov: Holy Mother
- Nenov: Toccata
- Liszt: Slavimo slavno, Slaveni!

Romeo Szmilkov (zongora)


„Különleges ingyenes koncertet ad a Régi Zeneakadémián Dr. Romeo Szmilkov, bolgár zongoraművész a Szófiai Nemzeti Zeneakadémia és a Plovdivi Zenei Főiskola professzora, 2017 szeptember 23-án 16 órakor. A professzor repertoárjában jelentős helyet foglalnak el Liszt művei. A műsoron Liszt és Beethoven művek mellett Liszt által készített átdolgozások is szerepelnek Wagner és Schumann műveiből, valamint a bolgár Dimitar Nenov kompozícióival is megismerkedhetünk, amelyből az egyiket Szmilkov professzor dolgozott át.”

Rendező: Liszt Múzeum, Bolgár Kulturális Intézet

Jegyár: A belépés ingyenes a terem befogadóképességének a határáig.

831   Búbánat • előzmény771 2017-09-20 12:24:48
Kapcs.: 771. sorszámhoz

A LISZT MÚZEUM ÚJ KIÁLLÍTÁSA: ITÁLIA HATÁSA LISZT FERENCRE
(Dr. Domokos Zsuzsanna )

2017. május 11-én a Liszt Ferenc Emlékmúzeumban új nemzetközi időszaki kiállítás nyílt Itália hatása Liszt Ferencre címmel, amely egy évig látogatható. A kiállítást Dr. Vigh Andrea, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem rektora, valamint Dr. Gian Luca Borghese, a budapesti Olasz Intézet igazgatója nyitották meg. A kiállítás a bolognai Fondazione Istituto Liszt támogatásával, munkatársainak együttműködésével jött létre, kurátorai Domokos Zsuzsanna, Rossana Dalmonte és Mariateresa Storino.

A közös kiállítás ötlete tavaly novemberben Luccában merült fel egy nemzetközi konferencián, mikor megtudtam, hogy Rossana Dalmonte professzor asszony több városban rendezett kiállításokat Liszt és Marie d’Agoult az 1830-as évek végén tett észak-olaszországi utazásairól. Munkatársa, Mariateresa Storino szerkesztésében és részvételével nemrégiben jelent meg egy értékes tanulmánykötet Jessie Laussot-ról Franz Liszt e Jessie Taylor Laussot Hillebrand címmel, aki Liszt barátjaként és tisztelőjeként Firenzében fejtette ki munkásságát. Mivel a mi gyűjteményünk elsősorban Liszt életútjának utolsó szakaszához kötődik, örömmel fogadtam a bolognai Istituto Liszt vezetőjének és munkatársának érdeklődését egy közös kiállítás létrehozása iránt, hiszen ők most nálunk olyan anyagot tudtak bemutatni, amelyhez Magyarországon nem nagyon található forrás. Gregorio Nardi zongoraművész pedig Liszt firenzei kapcsolatait, tartózkodásait tárja fel Con Liszt a Firenze című, 2015-ben megjelent könyvében, így nemcsak előadóművészként, hanem a kiállítás tanácsadójaként is részt vett az együttműködésünkben. Ez a nemzetközi együttműködés azonban nem jöhetett volna létre a budapesti Olasz Kultúrintézet támogatása nélkül. Ezúton is köszönetemet szeretném kifejezni Dr. Gian Luca Borghese igazgató úrnak, aki azonnal nyitott volt a háromnapos programsorozat közös rendezésére, amely a Liszt Múzeumban létrehozott kiállítás megnyitójával kezdődött, majd az Olasz Kultúrintézetben folytatódott Gregorio Nardi zongoraművész úr hangversenyével, és a harmadik nap, a múzeum szokásos szombat délelőtti matinékoncertjével fejeződött be, amelyen szintén Gregorio Nardi művész úr adott a kiállítás tematikájához kapcsolódó hangversenyt.

A kiállítás anyagát a helyi adottságokhoz alkalmazkodva szokásos módon két helyen tudjuk bemutatni: a múzeum középső szobájában lévő tárlókban Liszt olaszországi tartózkodásainak eseményeit, főbb kapcsolatait időrendi sorrendben követjük, a földszinti kiállítótérben pedig inkább tematikus csoportosításban állítottuk ki a dokumentumokat.
A kiállítás első hét tárlóját az olasz kollégák rendezték be, amelyben Liszt 1837- 38-as, Észak-Itáliában tett utazásait mutatjuk be, a Comói-tó, Bellaggio, Milánó, Velence, Genova, Bologna, Firenze útvonalon a zeneszerző tevékenységeinek legfontosabb állomásait, eseményeit, olasz kapcsolatait, koncertjeinek kritikáit láthatják a tárlókban. A tárlókhoz kapcsolódó magyarázatok a tableteken olvashatóak olasz, magyar és angol nyelven, amelyeket kérésre a kollégáink tudnak átadni a látogatóknak. Itt értékes információkat olvashatnak a korabeli olasz történelemről, szellemi irányzatokról, a Risorgimento társadalmi eseményekben tükröződő hangulatáról, Liszt legfontosabb zeneszerzői ismeretségeiről, Rossinivel az élen, akivel Liszt első milánói találkozása után életre szóló barátságot kötött.

A kiállított anyagok nagy részben a bolognai Fondazione Istituto Liszt tulajdonába tartoznak, de a kollégák az olasz kölcsönző intézmények széles köréből merítettek forrásokat a dokumentumok bemutatásához.

Mi elsősorban arra vállalkoztunk, hogy ízelítőt adjunk Liszt 1839-es, majd 1861-től élete végéig tartó római tartózkodásairól, utolsó életszakaszának jellegzetes olasz vonatkozású eseményeit, kapcsolatait kiemelve. Róma zenei életében meghatározó szerepet játszott Liszt Ferenc jelenléte.
Liszt először 1839 tavaszán látogatta meg az Örök Várost, és mint híres zongoraművészt, az Accademia di Santa Cecilia tiszteletbeli tagjává választotta, majd római letelepedése után, 1861 októberétől kezdve évtizedeken át, élete végéig már az Akadémia aktív tagjaként is sokat tett a város kibontakozó koncertéletének fejlesztéséért. Legfontosabb római tanítványa, Giovanni Sgambati zongoraművész tanár társaival együtt Liszt eszmei támogatásával létrehozta az első nyilvános római zeneoktatási intézményt, a Szent Cecília Líceumot a Szent Cecília Akadémián belül. Mint köztudott, ez utóbbi intézmény lett a mai Szent Cecília Konzervatórium elődje. Szintén Sgambati nevéhez kapcsolódik 1866. február 26-án a Dante Terem felavatása Liszt Dante szimfóniájának bemutatásával, amely az 1870-es évektől kezdve a római koncertélet fontos színhelyévé vált. Ez volt az első alkalom, hogy Sgambati mint karmester is pódiumra lépett, mégpedig nagy sikerrel. Liszt később Sgambatit, mint zeneszerzőt is támogatta, budapesti kottatára több művét is őrzi, ebből is tudunk némi ízelítőt mutatni.
A zeneszerző Lisztre elsősorban a Cappella Sistina élő hagyománya volt életre szóló hatással, Palestrina zenéjének értelmezését és reneszánszát ez a tradíció határozta meg. Az egyházzenei reformelképzeléseiben is meghatározó volt az olasz kezdeményezések ismerete személyes baráti kapcsolatain keresztül.

A kiállítás anyagában ezúttal igyekeztünk olyan ismeretségeket és különleges dokumentumokat bemutatni, amelyek még a Liszt irodalomban is háttérbe szorulnak, és általánosan nem köztudottak, különösen Magyarországon. Ilyen az olasz kollégák által hozott anyag, valamint Rómából, a Santa Cecilia Akadémiáról és Weimarból, a Goethe és Schiller Archívumból kapott digitális másolatok, köztük a Liszt a Santa Cecilia Akadémia tiszteletbeli tagságáról, majd tanácsosi kinevezéséről szóló dokumentumok, az albanói kanonoki címével kapcsolatos oklevelek, Lisztnek a korabeli olasz egyházzenei szerzőkhöz fűződő kapcsolata.

A lenti részben ízelítőként válogatást mutatunk be az olasz irodalom és képzőművészet Lisztre gyakorolt hatásáról, valamint Liszt olasz témájú zongoraátirataiból is.
Óriási kincsestár volt a számunkra a Zenetudományi Intézet könyvtárában őrzött Sgambati-hagyaték kéziratai, fényképei és műsorfüzetei. Ennek a hagyatéknak köszönhetően tudtuk például bemutatni a Dante terem felavatásához kapcsolódó eredeti dokumentumokat. A legkedvesebb kézirat számunkra, a Zeneakadémia számára talán a 10. tárlóban bemutatott, Sgambatinak írt ajánlás, amely tudtommal az egyedüli fennmaradt eredeti dokumentum, amelyet Liszt a Zeneakadémia elnökeként írt alá a korabeli hivatalos zeneakadémiai levélpapíron. Hálásan köszönjük a Zeneakadémia Kutatókönyvtára mellett a társintézmények kollégáinak a kiállítás anyaggyűjtésében nyújtott sok segítséget: a Zenetudományi Intézet könyvtárának, az Országos Széchényi Könyvtár Zeneműtárának, a Magyar Nemzeti Galériának, a Képzőművészeti Egyetem Könyvtárának, valamint az Iparművészeti Múzeum kerámia és ötvös osztályának. Olaszországból sok személyes baráttól is kaptunk digitális másolatokat. Külön szeretném kiemelni a Liszt Múzeum munkatársainak értékes munkáját. Mint minden évben, együtt készítettük a kiállítást a kezdő kutatásoktól kezdve a végső simításokig bezárólag.

A kiállítás anyagának létrejöttében részt vett Peternák Anna (az ő önálló munkája a lenti részben az olasz képzőművészettel kapcsolatos rész, valamint a folyosón látható tabló), Szlávik Dóra, Avar Katalin, Watzatka Ágnes, Bokor Lilla, Fedoszov Júlia és Török Miklós. Kollégáim egy nagyszerű és nagyon gazdag tematikájú programot is készítettek a háló- dolgozószoba érintőképernyős asztala számára, amely önmagában is egy önálló kiállítást képez: látogatóink több mint száz itáliai helyszínt kereshetnek meg a programban, ahol Liszt járt, és ehhez korabeli képeket és Liszttől származó levélidézeteket olvashatnak. Az informatikai rész kialakításában Török Miklós is kiemelkedő részt vállalt. A kiállítás installációját Bősze Tímea készítette el nagy szeretettel és lelkesedéssel. Sok örömet kívánunk minden kedves látogatónknak a kiállítás megtekintéséhez!

/Forrás: „Liszt magyar szemmel – XXVIII. szám – 2017. július ● The Hungarian View of Liszt – Nr. 28 – July 2017” (Liszt Ferenc Társaság lapja)/
830   Búbánat • előzmény829 2017-09-19 13:42:27
Liszt „elég hosszú kirándulása Ázsiában” [1] - IV., befejező rész

Liszt magyar szemmel - XXVII. szám - 2017. április ● The Hungarian View of Liszt - Nr. 27 - April 2017 ( Liszt Ferenc Társaság honlapjáról)

Itt következik kritikai kiadásom Lady Kavanagh naplójának válogatott részleteiből.

Részletek Lady Kavanagh naplójából
[55. oldal]

[Június] 28-a.
Délelőtt elmentem Mr. Leist [sic] hangversenyére az Orosz Nagykövetség palotájába. Csodálatos zongora-előadása inkább megdöbbentett, mint gyönyörködtetett bennünket. Ebéd után Hoddy,[ 32] Mr. Wood és jómagam, hoteltulajdonosunk, Distimioni vezetésével evezős csónakkal felmentünk az Aranyszarvon át az Ockmeidanihoz, a Szultán íjászó mezejéhez[ 33] – sétálgattunk és csodáltuk a naplemente látványát, majd holdfénynél hazaeveztünk a Szultán hajói között áthaladva.

[Június] 29-e.
Reggeli után utazó társainkkal elmentünk, hogy megnézzük a hét komor dob hangjára táncoló derviseket; mintegy harminc legkülönfélébb korú, magas fekete sapkás, igen bő szoknyába öltözött férfi égre emelt karokkal körbe forgott, s közben mély hangú, először lassú, aztán egyre gyorsuló énekkel kísérte magát, míg végül félelmetesen szédítő forgás lett az egészből, és sokan közülük teljesen kimerülve rogytak össze.[ 34] [63. oldal, ld. a fakszimilét]

[Július] 8-a.
Ma csatlakoztak hozzánk a francia urak, és miután egy caique-on[ 35] átmentünk Scutariba, ott lovakat béreltünk, és fellovagoltunk a város fölötti magas halmokra, ahonnét a legszebb a kilátás Konstantinápolyra és Perára; aztán igen élvezetes utat tettünk lóháton a halmok gerincein, a temetőkön meg a ciprusligeteken át „Ázsia Édesvizei”-hez,[ 36] ahol egy kicsit megpihentünk, és ott egy lejjebb fekvő úton a falvakon keresztül a Boszporusz mentén visszatértünk Scutariba, és egy caique-on átkelve Perába, öt órai lovaglás után hazatértünk.

[Július] 9-e
Zamoiski gróf volt szíves meghívni bennünket és skót meg francia útitársainkat, hogy töltsünk vele egy napot Ázsiában a Fekete-tenger közelében lévő Lengyel Telepen; így reggeli után Arthur kivételével mindannyian felkerekedtünk szőnyeg-táskáinkkal, és Scutarinál átkelve a Boszporuszon, a legrövidebb utat választottuk „Ázsia Édesvizei”-hez – itt csatlakozott hozzánk Zamoiski gróf, barátja Jaika gróf [ 37] és Leist [sic!] úr, a nagy zongorista, akik vártak bennünket, hogy elvezessenek a Telepre. Mintegy négy órás további lovaglásunk odafelé a képzelhető legvadabb tájon át vezetett, a legterebélyesebb szelídgesztenyék és tölgyek vég nélküli erdeiben, amelyek alatt sűrű cistus[ 38] és csarab burjánzott, és alkalmanként cistus borította a mély vízmosásokat és magas dombokat, időnként távolból látni lehetett a Boszporuszt és a Fekete -tengert a nyiladékokon át – az erdő egyik részén egy kis tisztásra érkeztünk, amelyen pajták és házikók voltak – ez a lazarista szerzetesek farmja, akiknek a Szultán egy nagy darabot átengedett ebből az erdőből.[ 39] [64. oldal] Körülbelül egy órányira észak felé továbbmenve, elérkeztünk a lengyel kolónia tisztására, ahol a felügyelő és egy másik lengyel úr (akinek a nevét nem tudom) a fő háznál, egy alacsony, hosszú kunyhónál a lehető legkedvesebb szívélyességgel fogadott – Hoddy és én a felügyelő saját szobájában kaptunk szállást, amelyben köröskö- rül farm-szerszámok, puskák és kardok függtek.[ 40] – Az uraknak a többi szoba padlóján kellett aludniuk, ahogy tudtak – és az egyik telepes-feleség, aki egy kicsit beszélt olaszul, volt megbízva, hogy gondoskodjék rólam és Hoddyról. Rövid pihenés után mindannyian fölkerekedtünk, hogy meglátogassunk néhány közelebbi portát[ 41], amelyek körül kert és kis szőlőskert volt. – Ezután vacsorához ültünk. Az étkezés egy kis Konstantinápolyból hozott húsból állt, amelyet liszttel, tejjel és a farmok termékeivel savanyú lengyel étellé főztek össze, amit igen rossznak kellett volna gondolnunk, ha nem lettünk volna igazán éhesek, és ha a valódi vendégszeretet és kedvesség nem adott volna ízt mindennek. – Vacsora után kiültünk a kunyhó elé, és későig beszélgettünk a Telep történetéről és ügyeiről. Az itt letelepedett lengyelek nagy része Oroszországból menekült a Kaukázus bányáiból,[ 42] és elmondhatatlan megpróbáltatások és nehézségek után találtak utat Grúzián és Kaukázián át a török birodalomba, ahol az üldözéstől biztonságban voltak, de teljes szegénység várt rájuk. Mintegy négy évvel azelőtt Czartoriski herceg pénzt gyűjtött és [65. old.] a lazarista atyák kongregációjától jogot szerzett a letelepedésre és erdőirtásra, s néhány szerény kunyhó épült – minden telepesnek egy kunyhót adtak és mintegy nyolc acre[ 43] földet, amiért egy csekély bért fizettek a lazaristáknak, és jogot kaptak, hogy legeltessék a marháikat az erdőben – letelepedéskor minden telepes kapott egy kis összeget marhavásárlásra, amelyet egy bizonyos idő múlva vissza kellett fizetniük. A Telep gyorsan felvirágzott: jelenleg mintegy negyven személyből áll, 16 csinos farmház van, egy ház a felügyelőnek, egy kis ká- polna és két pap – sok telepes már gazdag farmer, nyolc-tíz főnyi marhával, a nekik juttatott földterület megtisztítva, megművelve szépen termi a gabonát és a krumplit, és kunyhóik mellett kis kertek vannak és számos méhkaptár.[ 44]

[Július] 10-e
Kora reggel az urak közül többen felkerekedtek abban a reményben, hogy gazellákat lőnek az erdőben, de reggelire visszatértek anélkül, hogy jó étvágyon kívül mást találtak volna.[ 45] Én is korán elindultam egymagamban, és hosszú, kellemes sétát tettem a Telep körüli gesztenye- és tölgyerdőkben, amelyekben ösvényeket vágtak a marhák terelésére. – Jó reggeli készült a Telep kenyeréből és vajából, valamint kávéból nyolc óra körülre. Utána valamennyien együtt elindultunk, hogy meglátogassuk a kunyhókat és a farmokat. Zamoiski grófot, jótevőjük, Czartoriski herceg unokaöccsét minden telepes a …. jeleivel fogadta [itt megszakad a Napló]

[Lady Kavanagh levele fivéréhez, Lord William Thomas Le Poer Trench, Clancarty 3. hercegéhez (1803-1872), 1847. július 15 /N.L.I. Pos. 7156, 140-143.]

10-én jöttünk ide [Therapiába],[ 46] miután tettünk egy nagyon érdekes kétnapos kirándulást Kis-Ázsia igazán vad tájain a lengyelek egy kis kolóniájára, akik az erdőben telepedtek le. – Zamoiski gróf hívott meg bennünket erre a kirándulásra [Adamkojba],[ 47] ő Czartoriski herceg unokaöccse, aki útitársunk volt Bayreuth [Beirut] óta. Ő és társai mintegy négy évvel ezelőtt hozták létre ezt a kolóniát, és letelepülési jogot szereztek az erdőben, hogy gondoskodjanak néhány nyomorult lengyelről azok közül, akik naponta szöknek meg a Kaukázus bányáiból, és útra kelnek Grúzián és Kaukázián át a török birodalom felé. Minden telepes kap tíz acre erdőt, amelyet magának kell kiirtania, segítséget kapnak egy kis kunyhó felépítéséhez, és egy kis pénzkölcsönt, hogy gabonát és marhákat vásároljanak, legeltetési joggal az erdőben. Mintegy ötven telepes van most,
[ 48] sokan közülük már megtisztították a földrészüket, és igen kényelmes házakat készítettek, egészen jómódú farmerek lettek, s amikor bejártam házaikat, farmjaikat és tejgazdaságaikat, amelyeket a legnagyobb büszkeséggel mutattak, mindig újra meg újra a te Kilclooney
[ 49] telepes fiaid jutottak eszembe, akik saját munkájukkal ugyanilyen nehézségeket küzdöttek le, és igen hasonló függetlenséget szereztek. Minket a telepfelügyelő házában Zamoiski gróf, a Telep felügyelője fogadott és szállásolt el, és bár szállásunk és étkezésünk olyan volt, amilyet a szegény Lengyel Telep ki tudott jelölni nekünk, mégis mindannyian azt gondoltuk, hogy ezek a napok a legkellemesebbek közé tartoztak Keleten töltött napjaink között…

Jegyzetek:

32. „Hoddy” (Harriet) Margaret Kavanagh (?-1876), Lady Kavanagh egyetlen leánya volt.
33. Okmeydani, „íjászmező”, a Boszporusz európai oldalán fekvő terület, Beyoglutól két kilométerrel Északra, ahol II. Mehmed szultán felépítette íjász tanyáját és gyakorló terepét.
34. Liszt is látott 1847 nyarán táncoló derviseket. Lásd bejegyzését az N6 vázlatkönyv 75r oldalán: „Derviche”. Mueller ezt írja: „A 75. fol. versóján van egy „Derviche” feliratú vázlat (70. szám), amely egy grottóra és régi temetkezési helyre utal Buyukderében, ahol látványosan táncoló dervisek őrizték a bejáratot. […] Liszt nyilvánvalóan kiélvezte az összes turista-látványosságot, amelyek némelyike zenei vázlatokra ihlette, mint ez esetben is.” MLTS, 286. p.
35. A „caique” (kaik) könnyű, keskeny evezős, vitorlás csónak volt, amely kompként a Boszporuszon szállította át az utasokat. Ld. https:// en.wikipedia.org/wiki/Ca%C3%AFque#Bosporus_light_skiff (a ford. jegyzete).
36. „The Sweet Waters of Asia” az ottomán időkben férfiak és nők közkedvelt találkozóhelye volt Küçüksu Kasri mellett a Boszporusz ázsiai partján, a Göksu és Küçüksu mellékfolyók összefolyásánál.
37. Jaika gróf, akiről nem tudunk közelebbit, valószínűleg a konstantinápolyi Lengyel Követségen lakott: ebben az időben az Ottomán Birodalom volt az egyetlen világi hatalom, amely a lengyel diaszpóra számára követségi státust engedélyezett.
38. Cistus, magyar nevén szuhar. A szuhar a mályvavirágúak rendjébe sorolt szuharfélék családjának névadó nemzetsége mintegy két tucat eredeti és szá- mos hibrid fajjal. A mediterrán térség sziklás területeinek örökzöld virágos növényét sziklarózsának is nevezik (a ford. jegyzete).
39. Mivel a „Lazarista Misszió” közel volt a lengyel enklávéhoz, továbbá Liszt július 17-i, Marie d’Agoult-nak írt levele alapján valószínű, hogy a zeneszerző felújította kapcsolatát Boréval a Misszióban, ahol talán néhány napot együtt is voltak. Liszt 1834 szeptemberében találkozott először Boréval, amikor néhány hetet együtt töltöttek Félicité Lamennais abbéval La Chénaie-ben, Bretagne-ban.
40. Zamoiski felügyelő nyilván saját kunyhójában tárolta a település fegyvereit.
41. Wright olvasata szerint: „impressment” – „toborzás”, ennek értelme nem lévén, „porta” szóval helyettesítettük (a ford. jegyzete)
42. A Kaukázus hegyeiben máig bányásszák az aranyat, ezüstöt, rezet és vasat.
43. 0,40 hektár, 0,703 katasztrális hold, 1125 négyszögöl (a ford. jegyzete).
44. Abból, ahogy Lady Kavanagh részletesen leírja a lengyel közösséget, nyilvánvaló, hogy társaival együtt megismerte az egész települést rövid otttartózkodása során. A Buszporusz térképe (Pallas Lexikon) Bosphorus map (Encyclopaedia Pallas)
45. Liszt részvétele a kora reggeli vadászatban valószínűleg újabb „terápiás tapasztalat” lehetett számára, amely a kreativitás még nagyobb magaslataihoz adhatott erőt neki.
46. A dátum memóriahiba. – Konstantinápoly körüli kirándulásai idején Lady Kavanagh egy szállodában lakott Therapiában [Tarabya], amely hagyományos nyári üdülőhely volt a Boszporusz ritkásan lakott európai partjának északi végén – abban az időben egyike a kevés jelentősebb településnek. Ld. National Library of Ireland, Pos. 7156.
47. Lady Kavanagh és társai július 11-én tértek vissza a telepről (amelyet naplója 66. oldalán Lady Kavanagh „Adamskoi”-nak nevez, „Mr. Leist”-ről azonban nem tesz további említést). Lehetséges, hogy Liszt is július 11-én távozott a telepről. Így elég ideje maradt volna, hogy búcsút vegyen Franchiniéktől, mielőtt július 13-án Konstantinápolyban a „Nagy Péter” nevű gőzössel elindult Galac felé..
48. A Naplóban még „negyven telepes” és „nyolc acre” föld szerepel.
49. Kilclooney: járás Írország Galway megyéjében; híresek Kilclooney More megaltikus sírjai (a ford. jegyzete).
829   Búbánat • előzmény828 2017-09-19 13:33:16
Liszt „elég hosszú kirándulása Ázsiában” [1] - III. rész

Liszt magyar szemmel - XXVII. szám - 2017. április ● The Hungarian View of Liszt - Nr. 27 - April 2017 ( Liszt Ferenc Társaság honlapjáról)

„ Liszt „ázsiai kirándulása”

Amikor a romániai Galac kikötőjéből Liszt kétnapos gőzhajón való utazás után június 8-án megérkezett Konstantinápolyba, csaknem azonnal megjelent audiencián Abdul-Medzsid szultánnál a Csiragan palotában, ahol két alkalommal is játszott.[ 17] Igen valószínű, hogy Liszt több éjt töltött Buyukderében, egy faluban a Boszporusz nyugati partján,[ 18] tizenkét mérföldnyire az ottomán nagyvárostól, ahol a Franchinicsalád vízparti yali-jában vendégeskedett már azt megelőzően is, hogy ott június 18-án hangversenyt adott.[ 19] Liszt Tasso vázlatkönyvéből[ 20] megtudjuk, hogy Liszt Buyukderében, június 14-15-én írta át Giuseppe Donizetti Marche du Sultan Abdul Mehjid című indulóját (LW A137), és ugyanott, ugyancsak június 15-én fejezte be a „Cujus animam” tenor ária zongoraátiratát Rossini Stabat Materéből (LW A141).[ 21] Mivel a Franchini-klán több Buyukderében élő tagja jelentős befolyással rendelkezett nemcsak az orosz nagykövetségen, de 1816-tól az ottomán udvarban is, lehetséges, hogy Liszt ebből a faluból tette a másik ismert kirándulását a Boszporuszon át Ázsiába, ahol a mai Üszküdar mellett a török tábornok és államférfi, Fethi pasa „Rózsaszín Yali”-jában játszott.[ 22] A Franchini-testvérek, Antoine és Francis, akik velencei konzulként kezdték pályafutásukat, francia védelem alá kerültek mint „kiváló kémek Perában”, mielőtt Francis át nem tért a város orosz kémszolgálatába, amelyben 1816-tól legalább 1829-ig működött.[ 23] Liszt azonban viszonylag szabad maradt a politikától, és elfogadta a meghívást, hogy játsszék a Franchini-yaliban 1847. június 18-án, tíz nappal később pedig az Orosz Nagykövetségen; játszott továbbá Carolina Dantan, Testa bárónője (1795-1888) otthonában is, aki „a Dantan dinasztia egyik sarja” volt, megözvegyült második felesége Gaspar Testának, az Ottomán Holland Nagykövetség rezidens hivatalnokának, Hollandia első örökös bárójának.[ 24] Liszt valószínűleg még szintén erdei tartózkodása előtt járt Alexander Kommendinger zongorakészítőnél Perában, a Nurüziya utca 19-ben is, ahol Ernani-fantáziáját felvázolta.[ 25] Dmitri Yerofeevich Osten-Sacken (1792-1881), aki 1847-1853 között katonai hírszerző volt Konstantinápolyban, valószínűleg hallotta Liszt fellépését az Orosz Nagykövetségen, mielőtt meghívta volna, hogy néhányszor játsszék Elisabethgradban a színházban, három hónappal később.[ 26] A Franchini-család egy másik tagja, „Franchini tábornok” lett Osten-Sacken utódja katonai ügynökként az ottomán fővárosban, mielőtt az orosz hadsereg dandártábornoka lett.[ 27] Míg Liszt „jó karban tartotta orosz kapcsolatait” (akárcsak Londonban 1841-ben), később sikerült ugyanolyan erős, titkos kapcsolatot fenntartania a Keleten tartózkodó lengyel száműzöttekkel. Varsó 1831-es eleste után számos kiváló lengyellel barátkozott össze Párizsban, köztük Chopinnel, Adam Mickiewicz költővel, a nagy hazafi Wojciech Grzymalával és számos, Lengyelországból elmenekült jelentős alakkal. Közeli barátja volt a patrióta Maria Nesselrode Kalergisnek, Karl Nesselrode orosz kancellár unokahúgának, s briliáns diplomáciai húzás volt az az elhatározása, hogy neki ajánlja 1847-es Ernani-fantáziáját, amelyet június 24-én vázolt fel, amikor valószínűleg tudta, hogy az asszony addigra már orosz informátor volt vagy készült lenni.[ 28]


Míg Londonban 1841-ben Liszt jótékonysági koncerten lépett fel a száműzetésben élő lengyel kolónia javára, vigyázott, hogy ne sértse meg Cryptovich grófot, a londoni Orosz Nagykövetség titkárát, aki gyanakodhatott volna, hogy Lisztnek az eseményen való részvétele újra feléleszthetné az oroszellenes, lengyelbarát érzelmeket Nagy-Britanniában, amelyek még 1830-31-ig nyúltak vissza, amikor orosz haderők leverték a Czartorisky által vezetett varsói felkelést.[ 29] 1844-ben, egy évvel azután, hogy Párizsban az Hôtel Lambert lett a lengyel ellenállás és kulturális törekvések központja, Liszt nyíltabban állást foglalt azáltal, hogy Czartorisky hercegné megtisztelt vendégeként ott fellépett; Zamoiski, az asszony unokatestvére a párizsi lengyel emigráció feje volt. Negyvenegy évvel később, amikor Liszt megdorgált egy zongoristát Chopin op. 53. Asz-dúr polonézének híres oktávmenetei előadásáért, ezt mondta: „Nem azt akarom hallani, hogy maga milyen gyorsan játszik oktávokat. Amit hallani akarok: a lengyel lovasság vágtája, mielőtt erőt gyűjtenek és megsemmisítik az ellenséget!”, ezzel bizonyosan sokkal többet árult el, mint azt az óhaját, hogy tanítványaiban meggyökeresedjék az interpretáció tudatossága.[ 30] Tekintettel Oroszországnak Konstantinápolyban mind diplomáciai, mind katonai szempontból domináns helyzetére Liszt nyári törökországi tartózkodásának idején, nem meglepő, hogy kapcsolatba lépését egy negyven-ötven tagú lengyel kolóniával és csaknem biztosan a lazarista papok egy kongregációjával az erdő egy másik részén[ 31] a legnagyobb titokban kellett megszervezni. (Liszt egy hétig vagy még tovább is tartózkodhatott az egyik telepen, vagy mindkettőn.) Továbbá talán nem érthetetlen, hogy több mint százhatvan év is eltelt azóta, mielőtt Lady Kavanagh naplójából ismertté váltak a most következő részletek és egy fakszimile (ld. a 28. oldalon), amelyek fényt vetnek Liszt életének erre a titkos epizódjára.

Jegyzetek:
17. Ld. Alan Walker: Liszt Ferenc 1. A virtuóz évek 1811-1847, ford. Rácz Judit, Budapest: Zeneműkiadó 1986, 447-448. p.
18. http://www.iwasinturkey.com/blog/buyukdere-an-erstwhile-cosmopolitan-enclave-on-bosporus-878 (a ford. jegyzete).
19. A koncertről ld. „Belgium in the Ottoman Capital: From the Early Steps to ’La Belle Epoque’ ”, in: The Centenary of ’La Palais Belgique’ 1900-2000, Istanbul: Consulate General of Belgium, 2000. – „Yali” a vízparti villák speciális típusának török elnevezése.
20. Klassik Stiftung Weimar, Goethe- und Schiller-Archiv, 60/N 5.
21. Ld. még Rena Charnin Mueller: „Liszt’s Tasso Sketchbook: Studies in Sources and Chronology”, Studia Musicologica Academiae Scientiarum Hungaricae 28 (1986), (a továbbiakban: MLTS), 273-293. p.
22. Andrew Finkel: „The Pink House” in: Cornucopia, Issue 111, Vol. 1, 1992/93, 45-53. p.
23. Charles Swan: „Essay on the Fanariotes”, in Journal of a Voyage up the Mediterranean, vol. 2, London: C and J Rivington 1826, 318. p.
24. CLMA, 1179. p.
25. Sirin Akbulut Demerci: „Franz Liszt in the Ottoman Empire”, International Journal of Social Sciences & Humanity Studies 3/2 (2011), 426. p.
26. Christopher H. Gibbs & Dana Gooley ed.: Franz Liszt and His World, Princeton & Oxford: Oxford University Press, 2006. 410. p., és Container List, , Microfilm 5, „1. General intelligence on the Turkish army, and on the domestic and foreign policy of the country.”
27. Ld. Container List, , Microfilm 10.
28. Ernani – Paraphrase de concert, LW A138. Buyukdere
29. Ld. Pauline Pocknell: „A Temporary Fellowship: Franz Liszt and Adelaide Kemble’s Symbiotic Relations, Socio-Critical Aspects and Aftermath of Their Concerts in London, Liège and the Rhineland in 1841”, Liszt Society Journal 26 (2000), 61-90. p.
30. LMFL, 68. p.
31. Lazaristák: a Páli Szent Vince által 1625-ben alapított, papokból és testvérekből álló Congregatio Missionis (Misszióstársaság) egyik népies elnevezése. A rend a 18. század vége óta Törökországban is élénk tevékenységet folytatott. Eugène Boré, Liszt barátja, akivel találkozott az ottomán birodalomban való tartózkodása idején (CLMA 1177. p., ld. a 12. jegyzetet), szintén szoros kapcsolatban állt a lazaristákkal, sőt később be is lépett a rendbe. (A ford. jegyzete.)

(folytatom)

828   Búbánat • előzmény827 2017-09-19 13:29:13
Liszt „elég hosszú kirándulása Ázsiában” [1] - II. rész

Liszt magyar szemmel - XXVII. szám - 2017. április ● The Hungarian View of Liszt - Nr. 27 - April 2017 ( Liszt Ferenc Társaság honlapjáról)

Az internet, mint mindig, pótolhatatlan kutatási segédletnek bizonyult. A „Glasgow Digital Library” „Who’s Who in Glasgow in 1909” rovatában a doktor rövid életrajza megerősítette a Burns/Liszt találkozót és ázsiai vadászatukat: „Mintegy háromnegyed századon át Burns of Brigton [Bridgeton] az egyik legismertebb név volt Glasgow orvosai között, és maga Dr. Burns több különös történet tárgya és elbeszélője volt, mint valószínűleg bármelyik kortársa.” Miután megszerezte orvosi és sebészi diplomáját 1846-ban, „külföldi utat engedélyezett magának, amelynek során medvevadászaton vett részt Liszttel a Fekete-tenger mellékén.”[ 10]
Kutatásom további fejleménye a 2004-es kiadású The Oxford Dictionary of National Biography-ban a fogyatékos „Mr. Kavanagh” következő ismertetése volt: Arthur Macmorrough Kavanagh (1831-1889), politikus, szül. Borris House, Carlow megye. […] Thomas Kavanagh és második neje, Lady Harriet Margaret Le Poer Trench […] második fia erősen alulfejlett karokkal és lábakkal született, […] de fékezhetetlen elhatározással és kitartással győzedelmeskedett testi nehézségein, és csaknem mindent legalább olyan jól, vagy még jobban megtanult, mint az ép testűek. Csináltatott egy olyan mechanikus széket, amellyel mozogni tudott a szobában. Széles mellkasa volt, de keresztezni tudta előtte a karcsonkjait, amelyeket hosszas gyakorlással olyan hajlékonnyá, erőssé és érzékennyé tett, hogy a gyeplőt köréjük tekerve, ugyanolyan jól tudott egy lovat irányítani, mintha a gyeplő az ujjai között lett volna. […] Amikor lovagolt, egy szék-nyereghez volt szíjazva, kutyákkal vadászott, és ugyanolyan merészen ugratott át kerítéseken és falakon, mint bárki más. Tapasztalt horgász is volt, és jó lövész. […] Édesanyjával utazásokat is tett […] Egyiptomban […] és Kisázsiában.”[ 11] Marie d’Agoult-nak írt 1847. július 17-i levelében Liszt megemlített egy „elég hosszú kirándulást Ázsiában”, amelyet a lengyel hazafi, Ladislas Zamoiski társaságában tett meg.[12] Ez felvetette bennem a lehetőséget, hogy Burns és Kavanagh Liszt és Zamoiski társaságában utazhatott Ázsiában. Visszatértem a számítógépemhez, és begépelvén a keresőmbe: „Liszt Constantinople Asia 1847”, az alábbi jelent meg a képernyőn: „Polonezkoy vagy Adampol kis falu Isztambul ázsiai részén. […] Adampol krónikáiban olyan hírességek látogatásairól vannak feljegyzések, mint Liszt Ferenc (1847), a francia író, Gustave Flaubert (1850) […] és Angelo Roncalli [érsek], a későbbi XXIII. János pápa (1941).”[ 13] Arthur Kavanagh és Liszttel, Zamoiskival vagy Burns-szel való esetleges kapcsolatai ügyében kutatásaim kiegészítésére 2009. február 9-én telefonkapcsolatba léptem Mr. Andrew Kanavagh-gel, a politikus egyik közvetlen leszármazottjával. Megkérdeztem tőle, hogy őse, Arthur Kavanagh járt-e vaddisznó-vadászaton a Fekete-tenger mellékén egy John Burns nevű, glasgowi születésű orvossal. Másnapi válasza ez volt: „Ükapám, Arthur, 1847-ben édesanyjával [Lady Kavanagh-gel] utazott. Az anyától van egy július 14-i vázlatrajzunk ’Castles of Genoa at the entrance of the Black Sea from the hills of Therapia’ [’Genoa kastélyai a Fekete-tenger bejáratánál, Therapia hegyeiről nézve’] címmel. Így hát [ükapám] akkoriban ott járt, és meg is vannak a naplói, amelyeket átnézhetek […]” Kavanagh még ugyanaznap megtalálta és átnézte a „Lady Harriet Kavanagh’s Journal of a tour in the Middle East including Palestine” [Lady Harriet Kavanagh naplója egy utazásról a Közel-Keleten, beleértve Palesztinát] című kiadatlan útinapló 180 oldalas, a Borris House-ban őrzött második kötetét, amely arról az utazásról tudósít, amelyet a hölgy huszonhat útitársa kíséretében Egyiptomtól Konstantinápolyig tett meg 1847-ben.[ 14] A társaság kairói indulásáról még a sajtó is hírt adott.[ 15] Naplója 41. oldalán, június 5-én a Lady megemlíti, hogy Jeruzsálemben találkozott Zamoiski gróffal és egy goromba skót doktorral meg annak a tanítványával, egy másik skóttal. A doktor a már említett John Burns volt, aki egy jeles üzletember személyes orvosaként vett részt a „Grand Tour”-on. A napló további vizsgálata felfedte, hogy Lady Kavanagh jelen volt Liszt 1847. június 28-i hangversenyén Perában az Orosz Nagykövetségen. A továbbiakban az is kiderült, hogy Zamoiski gróf javaslatára együtt látogatták meg a lengyelek ázsiai kolóniáját, és Liszt egy vadászaton is részt vett az urakkal. Ez meglepőnek tűnhet, de egy másik forrásból, Zichy Géza gróf Emlékeim című, magyarul és németül is kiadott munkájából kiderül, hogy Liszt nem ekkor hódolt először ennek a tevékenységnek. „Budapest, 1876. december 26-án: Liszt és Augusz báró nálunk ebédeltek. Ebéd alatt elmondta Liszt, hogy mint gyermek, ő is eljárt vadászatokra. Beethoven is vadászember volt, de rendkívül veszedelmes vadász, mert mindég és mindere lőtt s ennek folytán valóságos réme lett vadásztársainak. ’Amikor egyszer herceg Esterházynál ebédeltem, – folytatá Liszt, – a herceg elbeszélte nekem Beethoven néhány vadászkalandját s odafordúlva egyik öreg vadászához, a legkomolyabban kérdezé: «Ön abban a szerencsében részesült, hogy Beethoven úrtól sörétlövést kapott?» «Parancsára kegyelmes uram! Mai napig is hordom néhány sörétjét legszentebb emlék gyanánt.» A herceg szigorúan kérdezé: «Hol?» «Engedelemmel legyen mondva. – felelé, – lent, hol a hátam végződik!»”[ 16]

Jegyzetek:

10. „Who’s Who in Glasgow in 1909”, .
11. The Oxford Dictionary of National Biography, Oxford: Oxford University Press 2009, Vol. 30, p. 920 és Donald McCormick: The Incredible Mr. Kavanagh, New York: Devin-Adair Co. 1961.
12. „Deux personnes que j’ai eu grand plaisir à y retrouver, c’est E. Boré – et le Comte Zamoisky (Ladislas) avec lequel j’ai fait une assez longue excursion en Asie. Vous savez que le Cte L. Z. est la tête de l’Émigration polonaise à Paris.” [„Két személy volt, akiket ott nagy örömömre viszontláttam: E. Borét – és Zamoisky (Ladislas) grófot, akivel egy elég hosszú kirándulást tettem Ázsiában. Mint tudja: L. Z. gróf a párizsi lengyel emigráció vezetője.” Ld. az 1. jegyzetet.
13. „Istanbul – Polonezkoy / Polish culture – Polonezkoy”, http:///www.polonezkoy.com/culture.html.
14. A napló első kötetét, amely az utazás 1846. október 1 és 1847. május 6 közötti szakaszáról számol be, a National Library of Ireland (Dublin) őrzi, míg a második kötet a család tulajdonában, a Borris House-ban található.
15. The Times, 1847. március 23, 6. p.
16. Zichy Géza gróf: Emlékeim. Második kötet, Budapest: Franklin-Társulat 1913, 29. p.

(Folytatom)
827   Búbánat 2017-09-19 13:25:27
Liszt „elég hosszú kirándulása Ázsiában” [1]

Liszt magyar szemmel - XXVII. szám - 2017. április ● The Hungarian View of Liszt - Nr. 27 - April 2017 ( Liszt Ferenc Társaság honlapjáról)

„Az alábbi tanulmány hosszabb, részletezőbb verziója 2013-ban az Amerikai Liszt Társaság, 2014-ben az Angol Liszt Társaság lapjában jelent meg (Journal of the American Liszt Society Vol. 64, 5-18. p.; The Liszt Society Journal Vol. 39, 2-15. p.). Különleges újdonsága miatt azonban érdemesnek tartottuk lapunk olvasóival is megismertetni. Az általunk közölt, kissé rövidített, revideált, új illusztrációkkal és a fordító (Eckhardt Mária) néhány új jegyzetével ellátott szöveg a brit Liszt-kutató szerző, William Wright jóváhagyásával kerül kiadásra.

„Ha csak a puszta tényeket vesszük sorra, már akkor is könnyen az a vád érhet bennünket, hogy elszaladt a fantáziánk.”[2 ] E tanulmány fő célja, hogy először publikáljon elsőrendű forrásanyagot Liszt 1847 nyarán Ázsiába tett utazásáról: elbeszélje kirándulását és az azt követő tartózkodását lengyel menekültek Konstantinápolytól mintegy harminc kilométerrel keletre fekvő erdei településén. Az elbeszélés Lady Harriet Kavanagh-től, Liszt ír útitársától származik.[3 ] Öt évvel Liszt látogatása előtt, Törökország beleegyezésével Adam Czartoryski herceg „Lengyel Telep”-et hozott létre gyakorló terepként menekült lengyel katonák számára, akik Varsó 1831-es orosz megszállását kívánták visszafordítani.[4 ] Neal Ascherton szerint „az első 12 telepes család […] olyan katonák – főként tisztek – voltak, akik 1830 -ban harcoltak, és családjaikkal külföldre menekültek.”[5 ] Mindeddig nem jelent meg részletesen alátámasztott beszámoló arról a két hétről, amelyet Liszt június 28-a, a konstantinápolyi Orosz Nagykövetségen adott koncertje után az ottomán fővárosban és környékén töltött.[6 ] És talán soha nem is jelenhetett volna meg, ha nem döntöttem volna úgy, hogy a skót zongoraművész és zeneszerző, Frederic Lamond Liszt-tanítvány életéről végzek kutatásokat.[7 ]

Lady Kavanagh naplójának felfedezése

Mivel a skót muzsikusnak szülővárosában, Bridgetonban töltött éveit (ez a hely akkoriban egy falu volt Lanarkshire-ben, ma Glasgow egyik kerülete) szerettem volna jobban átlátni, mint amennyit ő maga közölt az emlékirataiban, többet akartam tudni azokról, akik fiúként ismerték: szüleiről, rokonairól, s különösen „a család egyik barátjáról, a közismert általános orvosról, Doktor John Burnsről.”[8 ] Glasgow város egyik legfontosabb folyóirata, a The Bailie 1904-es évfolyamának „Men You Know” [„Ismert emberek”] rovatában találtam egy cikket a doktorról. Nagy meglepetésemre ezt olvastam benne: „Konstantinápolyban a doktort bemutatták Lisztnek, a nagy zongoristának és Mr. Kavanaghnak, a kar- és lábnélküli ír M. P.-nek [Member of Parliament = országgyűlési képviselő], s velük együtt vaddisznó- vadászatra ment a Fekete-tenger mellékén.”[9 ] Kezdeti reakcióm erre a teljesen bizarr állításra hitetlenkedésből rövidesen elbűvöltséggé, majd olthatatlan vággyá változott, hogy mindent megtudjak a komolyan fogyatékos Mr. Kavanaghról, az Ír Parlament tagjáról és Liszttel való kapcsolatáról.

Jegyzetek:
1. „[…] une assez longue excursion en Asie.” Serge Gut & Jacqueline Bellas ed.: Correspondance Franz Liszt - Marie d’Agoult, ed., Paris: Fayard 2001 (a továbbiakban: CLMA), 1177. p.
2. Alan Walker: Reflections on Liszt, Ithaca & London: Cornell University Press 1983, XIV. p. Magyarul: Liszt reflexiók, ford. Fejérváry Boldizsár, Budapest: l’Harmattan 2015, 12. p.
3. Lady Harriet Margaret Le Poer Kavanagh (1799-1885) Richard le Poer Trench, Clancarty 2. hercegének leánya volt. Ő lett a második felesége Thomas Macmorroguh Kavanagh (1767-1837) politikusnak, aki közvetlenül Leinster régi katolikus királyaitól származott. Lady Kavanagh azonban hű tagja volt az „Established Church of Ireland”-nak, jótékony segítője a helyi falusi közösségeknek; a csipkeverés meghonosításával („Borrisi csipke”) sok szegény nőnek adott kenyeret a kezébe.
4. Adam Jerzy Czartoryski (1770-1861) herceg, lengyel hazafi, korábban II. Sándor cár külügyminisztere. A róla elnevezett „Adamkoj” („Ádámfalva”), a Liszt által meglátogatott „Lengyel Telep” gondnoka Wladyslaw Zamoiski (1803-1861) gróf volt, az 1830/31-es felkelés hőse, Czartoryski unokaöccse és segítőtársa a lengyel száműzöttek ügyében.
5. Neal Ascherton: „The Broader Picture / The Poles who didn’t go home” [A szélesebb kép / A lengyelek, akik nem mentek haza], The Independent (1992. július 26), 1-5. p.
6. Liszt 1847. június 8-án a romániai Duna-deltában fekvő Galacból érkezett Konstantinápolyba. Július 16-án indult vissza ugyanonnét Galacba, ahová 16 -án érkezett meg. Mintegy öt hétnyi tartózkodásáról az ottomán fővárosban és környékén mindeddig igen sporadikus híradásokkal rendelkeztünk (a ford. jegyzete).
7. Frederic Lamond (1868-1948) visszaemlékezéseit felesége adta közre, ld. Irene Triesch Lamond ed.: The Memoirs of Frederic Lamond, Glasgow: Maclellan, 1949 (a továbbiakban: LMFL), 18., 110. és 111. p.
8. John Burns (1816-1910) volt a legidősebb gyakorló orvos Skóciában: élete utolsó két esztendejéig gyakorolta a mesterségét.
9. The Bailie, 1904. január 13, 1. p. Ugyanez a forrás megjegyzi: „1847-ben őt [Burns-öt] választották ki, hogy egy helyi malomtulajdonos fiát elkísérje az akkoriban ’A Nagy Túrá’-nak nevezett útra.”

(Folytatom)

826   Búbánat • előzmény629 2017-09-18 21:40:15
Korábban ismertettem és folytatásokban idemásoltam részleteket abból a 2015-ben megjelent könyvből, mely Liszt Ferenc szobrainak elkészítését, Liszt és Sróbl Alajos munkakapcsolatát mutatja be:

„Az Andrássy út mentén – Erkel Ferenc, Liszt Ferenc, Jókai Mór, Károlyi Sándor, Operaház, Zeneakadémia, Epreskert és múzeumok - Stróbl Lajos köztéri szobrai 3. füzet”

/Stróbl Alajos Emlékhely Alapítvány, 2015/

Itt van egy kapcsolódó cikk, mely a Liszt Ferenc Társaság kiadványában jelent meg ( Liszt magyar szemmel – XXVIII. szám – 2017. július ● The Hungarian View of Liszt – Nr. 28 – July 2017):

STROBL ALAJOS ÉS LISZT FERENC – EGY KIADVÁNY MARGÓJÁRA
(Eckhardt Mária)

Először írom le a neves magyar szobrászművész, Strobl Alajos (1856-1926) nevét rövid o-betűvel – hiszek ugyanis a művész unokáinak, akik szerint csak édesapjuk, Stróbl Mihály kezdte a magyaros kiejtésnek megfelelően hosszú ó-val írni a Strobl nevet. Ezek az unokák: Stróbl Veronika (Kostka Pálné), dr. Stróbl Alajos, Stróbl Mátyás, Stróbl Krisztina (Hergár Jenőné) és Stróbl Zsófia (Bartha Lászlóné) hozták létre a Strobl Alajos Emlékhely Alapítványt és indítottak egy kiadványsorozatot „Strobl Alajos köztéri szobrai” címmel. Ennek 3. számaként jelent meg 2015 novemberében „Az Andrássy út mentén. Erkel Ferenc, Liszt Ferenc, Jókai Mór, Károlyi Sándor, Operaház, Zeneakadémia, Epreskert és múzeumok” címmel az a katalógus-formátumú, rengeteg fotóval illusztrált 68 oldalas kiadvány, amelyre most bukkantam rá a Liszt Ferenc Emlékmúzeum múzeumi boltjában[1]. Sietek megosztani a Lisztbarátokkal azt az örömet, amely a rendkívül informatív, szép kiállítású kiadványnak már első átlapozásakor eltöltött; ez csak növekedett, amikor elolvastam a teljes szöveget, amely még az én számomra is tudott újabb információkkal szolgálni a múzeumigazgatói időszakomban elég alaposan megismert művész Liszt Ferenccel kapcsolatos alkotásairól. Eddig is tudtam, hogy Strobl számos alkalommal megörökítette Liszt Ferencet, hiszen egyedül a budapesti Liszt Ferenc Emlékmúzeumban ötféle plasztikája található: egy 50 cm magas, bronzozott gipsz ülőszobor, az Operaház főbejáratához készülő nagy ülőszobor egyik vázlat-modellje 1883- ból[2], egy 70 cm magas bronzozott gipsz mellszobor szintén 1883-ból[3], egy vörösre festett gipsz, életnagyságnál nagyobb méretű (40 cm magas) f e j s z o b o r , amelynek pontos keletkezési idejét nem ismerjük, de valószínűleg szintén az 1880-as évek első feléből származik[4] , egy időskori, maszk-szerű gipsz Liszt-arcmás üvegkazettában, amely tanulmányként készült egy ma a Magyar Nemzeti Galéria tulajdonát képező bronzszoborhoz[5], valamint Liszt Ferenc jobb kezének mása 1884-ből[6], ennek jelzése a csuklónál: STROBL (valóban rövid o betűvel!). Az is ismeretes volt Legány Dezső korábbi kutatásaiból, hogy Strobl és Liszt egy ideig egy fedél alatt laktak a Zeneakadémia Sugár-úti épületében (ma: Régi Zeneakadémia, az Andrássy-út és Vörösmarty utca sarkán). Azt azonban most tudtam meg, hogy a Liptóújváron született és Bécsben, Kaspar von Zumbuschnál tanult Strobl 1881-ben azért költözött Budapestre, mert megbízták az épülő Operaház egyes szobrainak elkészítésével; hogy első lakása a Lövölde tér 1. sz. alatti földszintes ház udvari részén volt, és Ybl Miklós közbenjárására kapott ideiglenes jellegű műtermet a közelben lévő Régi Zeneakadémián – ugyanabban az épületben, amelyben Liszt Ferenc utolsó budapesti lakása (a mai emlékmúzeum) volt[7] . Amikor Liszt éppen Budapesten tartózkodott, akár naponta is találkozhattak, sőt ha tudott rá időt szakítani, az idős zeneszerző örömmel ült modellt a padlástéri műteremben a fiatal szobrászművésznek, aki nagy zenebarát volt, s munka közben találtak számos közös beszélgetési témát. Strobl még egy harmóniumot is beszerzett, amelyen Liszt olykor kedvére improvizált az ülések kisebb szüneteiben, miközben Strobl Zsófia, a szobrász szintén nagy zenei érdeklődésű festőművész nővére kávét főzött számukra [8] .

Talán nem véletlen, hogy Temple János festőművész (1857-1931) úgy ábrázolta a műtermében alkotó Strobl Alajost, hogy a szobrász éppen egy kis Liszt-mellszobron dolgozik, amelynek talapzatához hozzá van támasztva egy nagyobb Liszt-maszk is.[9] (A festmény ma a Magyar Nemzeti Galéria tulajdonában van, és 2014/15-ben fő képként szerepelt a Liszt Ferenc Emlékmúzeum „Képzőművészek Liszt életében” című időszakos kiállításán.) 1„A nagy zenész arca még Liszt Ferenc 1886-ban bekövetkezett halála után is sokat foglalkoztatta Strobl Alajost. Újra- és újraértékelte alkotásaiban az értékes karakterfejet. A családi nyilvántartás szerint 1881 és 1924 között összesen nyolc Lisztszobrot készített” – írják a Strobl-unokák.[10] A kiadványban a már említett négy múzeumi szobron kívül bemutatják az Operaház bejáratánál található, életnagyságnál nagyobb ülőszobrot (15. p.) és annak vázlatrajzát (21. p.), a Magyar Nemzeti Galéria állandó kiállításán látható nagy bronz fejszobrot, amelyhez a Lisztmúzeumban látható gipsz-maszk készült (35. p.), valamint a Zeneakadémia fő homlokzatát díszítő, 1904-1907 között készült nagymérető ülőszobrot (31-33. p.), amely hasonlít ugyan az Operaház mintegy húsz évvel korábbi ülőszobrához, de közel sem azonos vele. A legfeltűnőbb eltérés az, hogy az operaházi kőszoborLiszt az ölében, mindkét kezével tart egy nyitott kottafüzetet, és reverendája alól bal lábát nyújtja előre, míg a zeneakadémiai bronzszobor-Liszt a jobb kezében, melléhez támasztva tart egy kottát, míg bal kezét üresen nyújtja előre, és a jobb lába látszik ki a reverenda alól. Természetesen az arckifejezése is kissé más, ez azonban kevéssé érzékelhető a Liszt Ferenc téri Zeneakadémia első emeletének magasságában elhelyezett, részben lombok és jelenleg még zászlók által is takart alkotáson – annál inkább azon a fotón, amelyet Strobl Alajos felesége a zeneakadémiai szobor készítése idején rögzített a szobrász műtermében.[11] (Számos hasonló, a családi hagyatékban őrzött műtermi fotó közlése egyébként is kiemelkedően érdekessé és hitelessé teszi a Strobl-unokák kiadványát!) Az emberek tudatában azonban sokkal jobban él az ülőszobor korábbi, operaházi verziója, amelyhez nemcsak rajzvázlat, de több, egymástól csupán apróságokban különböző gipsz előtanulmány (illetve talán utólagos másolat is?) készült.[12] Én magam a Liszt Ferenc Emlékmúzeumban látható modellen kívül ismerek egy hasonló méretű kis szobrot, amely sokáig az Országos Széchényi Könyvtár Zeneműtárának Zenetermében állt, továbbá amikor a bicentenáriumi Liszt-emlékkiállítás előkészítésekor a Magyar Nemzeti Galéria raktárában jártam, egy jóval nagyobb méretű gipsz-verzióval is találkoztam; végül azonban nem azt, hanem az idős Liszt színezett gipsz mellszobrát (1886) kértük kölcsön a „Liszt és a társművészetek” című, több intézmény által közösen rendezett nagy kiállításra.[13] Ha mindezeket hozzászámítjuk, a Strobl által készített, ma ismert Liszt-szobrok száma bizonyosan meghaladja a nyolcat. Érdekes, hogy a Strobl-füzet szerzői egy nagy méretű márvány Liszt-szobor fényképét is közlik, amelyet 1933-ban a Városligetben állítottak fel, de 1954-ben eltávolították, és mai holléte ismeretlen.[14] A kiadvány számos Liszt-kortárs szobrait is bemutatja, amelyeknek modelljei közül többen (így Erkel Ferenc, Jókai Mór, Zichy Géza gróf) szoros kapcsolatban álltak Liszt Ferenccel. Az is nagyon érdekesen van dokumentálva, miként jött létre Strobl önálló szobrászati műhelye a Kmety György és Szondi utca között fekvő Epreskertben. Ha Liszt Ferenc tizenegy esztendőn át a budapesti Zeneakadémia elnöke és tanára volt az 1875-ös megnyitástól kezdve egészen haláláig, úgy Strobl Alajos 1885-től negyven éven keresztül volt az Országos Magyar Királyi Mintarajztanoda és Rajztanár-képezde keretében a szobrászat tanára, aki 1890-től saját Szobrászati Mesteriskolát hozott létre és vezetett az intézmény keretein belül. Amint Liszt Zeneakadémiáján elevenen él az ő hagyatéka, és azt az épületet, ahol ő tanított, ma is használja a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem, úgy az Epreskertben, ahol a Mintarajztanoda jogutódja, a Képzőművészeti Egyetem szobrász hallgatói tanulnak, a Strobl-pavilon ma is őrzi a nagy művész-tanár emlékét. A Strobl-unokák kiadványa még számos más érdekességet is bemutat a nagy szobrász alkotásaiból, amelyek egy izgalmas városnéző sétára csábítanak, s ehhez még két térkép is segítséget nyújt. Mintaszerű, ahogy a kiterjedt család együttes erővel ápolja neves ősük emlékét. Már 2004-ben kiadták Strobl Alajos egyik fiának, Stróbl Mihálynak (1906-1996) az édesapja életéről 1972-ben írt kéziratos visszaemlékezését,[15] ezt azonban akkor még „csak családi használatra” szánták. A „Strobl Alajos köztéri szobrai” sorozattal azonban a nagyközönség felé is nyitottak, s ezt annál is inkább értékelnük kell, mert ősük nem csupán a magyar szobrászművészetben játszott igen fontos szerepet, hanem kora egész kultúrtörténetében is. Az első két füzet (1. Szent István király emlékműve a Budai Várban, 2. Mátyás kútja a Budai Várban) angol nyelven is hozzáférhető; a most bemutatott 3. füzet azonban csak magyar nyelven jelent meg, bár igen hasznos volna, ha külföldiek is megismerhetnék nemcsak nagyszerű képanyagát, hanem tartalmas szövegét is.

Jegyzetek:
1. Strobl Alajos unokái szerk.: Az Andrássy út mentén. Erkel Ferenc, Liszt Ferenc, Jókai Mór, Károlyi Sándor, Operaház, Zeneakadémia, Epreskert és múzeumok, Budapest: 2015, Strobl Alajos Emlékhely Alapítvány /Strobl Alajos köztéri szobrai 3/, a továbbiakban: Strobl.
2. Eckhardt Mária szerk.: Liszt Ferenc Emlékmúzeum., Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Budapest. Az állandó kiállítás katalógusa, Budapest: 2012, Liszt Múzeum Alapítvány (a továbbiakban: LFEkat), Nr. 109; Strobl 39. p.
3. LFEkat. Nr. 104, Strobl 38. p.
4. LFEkat. Nr. 169.
5. LFEkat. Nr. 8, Strobl 40. p.
6. LFEkat. Nr. 32, Strobl 40. p.
7. Strobl 5. p., 2. jegyzet.
8. Strobl 14. és 34. p.
9. Strobl 37. p.
10. Strobl 34. p.
11. Strobl 32. p.
12. Bizonyára ennek, valamint a zeneakadémiai szobor nem túl jó láthatóságnak tulajdonítható, hogy az intézmény renoválása után többen azt hitték, hogy Strobl szobra hiányosan, kotta nélkül került vissza a homlokzatra. Ez azonban nem felel meg a valóságnak.
13. Az MTA Zenetudományi Intézet Zenetörténeti Múzeuma, a Liszt Ferenc Emlékmúzeum, az Országos Széchényi Könyvtár és a Magyar Nemzeti Galéria közös kiállításának katalógusát ld. Gombos László szerk.: Liszt és a társművészetek. Emlékkiállítás Liszt Ferenc születésének 200. évfordulóján / Liszt and the Arts. Memorial exhibition on the 200th anniversary of Ferenc Liszt’s birth, Budapest: 2012, MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont. A kiállított szobor, melyről a Strobl-unokák kiadványa nem tesz említést, a katalógus 449. száma.
14. Strobl 34. p.
15. Stróbl Mihály: A gránitoroszlán. Egy magyar szobrász élete a Magyar-Osztrák Monarchiában. Strobl Alajos életútja, Budapest: 2004, Strobl Alajos Emlékhely Alapítvány, 299 p.
825   Búbánat • előzmény824 2017-09-13 11:38:17
Megjegyzem, az előbb ismertetett "Liszt Ferenc estéje – válogatás Liszt kései zongoraműveiből (Zenetudományi Intézet)" koncert időpontjaként eltérő adatot olvastam:

a Papageno oldalán szeptember 22. szerepel, míg a muzsikalendarium.hu szeptember 26-i időpontot jelöl. (Valószínűnek tartom, hogy az utóbbi a helyes dátum.)
824   Búbánat 2017-09-13 11:27:07
Szeptember hónapban koncertek, melynek programjában Liszt-művek szerepelnek:

(A szubjektív havi ajánló a Papageno internetes oldaláról való.)

09.02. 11:00 Király-Lugosi Veronika és Bonnyai Apolka hangversenye (Régi Zeneakadémia)

Délelőtti matinékoncert a Régi Zeneakadémia Liszt Ferenc kamaratermében, három zenei korszakból összeválogatott műsorral. Hazai vonatkozásai miatt az éppen itt állomásozó külföldi ismerősöknek is melegen ajánlott kiegészítő kultúrprogramként!

• Mozart: G-dúr szonáta K.301
• Liszt: Genfi harangok, Szerelmi álmok
• Kodály: Székely keserves Op.11
• Bartók: Három csíkmegyei népdal
• Brahms: d-moll szonáta Op.108

Km.: Király-Lugosi Veronika (hegedű), Bonnyai Apolka (zongora)

(via lisztmuseum.hu)

09.12. 19:30 A zongora reneszánsza – Bogányi Gergely koncertje (Kölcsey Központ, Debrecen)

Bogányi Gergely bevált recept szerint, stílusokban előrehaladva felépített tematika szerint vezeti el a közönséget Liszt h-moll szonátájához, a reneszánszát élő, korát jelentősen meghaladó zongoraműhöz, amely ebben a hónapban többször is felcsendül. Javaslom ezt a koncertet mindenkinek aki közelebb szeretne kerülni a zenei anyaghoz, a szeptember 27-i előadást (lásd lent) pedig a történetben és az elméleti háttérben való kalandozáshoz. Izgalmas hónapnak nézünk elébe!

• Beethoven: Pathetique-szonáta
• Schubert: 4 Impromptu
• Liszt: h-moll szonáta

Km.: Bogányi Gergely (zongora)

(via jegy.hu)

09.15. 19:30 Budafoki Dohnányi Zenekar, Rajkó virtus (Műpa)

Rendkívül izgalmas zenei stílusokon átívelő koncertnek ígérkezik, hatalmas fellépőgárdával a Budafoki Dohnányi Zenekar és a Rajkó Zenekar közös koncertje a Művészetek Palotájában. A Liszt-szempontból is különösen érdekes a cigányzenei témák és improvizációs technikák alkalmazása, leképezése a komolyzenei formák világára. Furcsa, hogy Liszt a Három Cigány műve nem hangzik fel valamilyen átiratban.

• Farkas Gyula: Koronációs verbunk
• Jávori Ferenc: Klezmer rapszódia
• Sarasate: Cigányosan
• Szigeti Ferenc 1920-as évek zenei világát idézi meg a színpadon a Rajkó Zenekar közreműködésével

• Monti: Csárdás
• Cigánymelódiák egyvelege
• Berzsenyi László: Ritmusjáték Méhkeréken
• Rossini: Sevillai borbély
• Lukács Miklós cimbalom művész saját szerzeménye a triójával
• Kodály Zoltán: Galántai táncok
• Liszt Ferenc: Magyar fantázia
• Kodály Zoltán: Kállai kettős

Km.: Balázs János (zongora), Lukács Miklós (cimbalom), Sarantis Mantzourakis (buzuki), Szigeti Ferenc (ének), Szomora Pál, ifj. Szomora Pál, Szomora Zsolt (hegedű), Váradi Gyula (hegedű), Budapest Klezmer Band, Váradi Roma Café, Duna Művészegyüttes Tánckara, Rajkó Művészegyüttes Tánckara, Budapesti Akadémiai Kórustársaság, Budapesti Lantos Kórus, Rajkó Zenekar (műv.vez: Suki András), Budafoki Dohnányi Zenekar, vez.: Hollerung Gábor

(via mupa.hu)

2017. szeptember 17., 19:00 Kocsis Zoltán emlékkoncert - Kocsis Krisztián Zoltán zongoraművész koncertje.

Ars Sacra Fesztivál

SOTE Semmelweis Szalon
(1085 Budapest, VIII. Kerület Üllői út 26.)

Műsor:

Liszt: Impromptu, S. 191
Brahms: Paganini Variációk, op. 35
Liszt: Réminiscenes de Don Juan, S. 418
Liszt: Ave Maria (Die Glocken Von Rom), S. 182
Schumann: Toccata, op. 7
Schumann: Karnevál, op. 9

A programfüzetben nem szerepel, de a koncert regisztrációhoz kötött!

Kocsis Krisztián koncertje szeptember 22-én 19:00 órakor a Zeneakadémia Solti termében is elhangzik.

09.17. 19:30 Zenekari hangverseny Arany János tiszteletére (Vigadó)

“A magyar operatörténet egyik legjelentősebb darabjának részletei csendülnek fel.” Mihalovich Ödön Liszt Ferenc barátja, zeneszerző és a Zeneakadémia igazgatója volt. Az ő Toldi szerelme operáját járja körül az Arany János tiszteletére rendezett ingyenes hangverseny. Sajnos a Vigadó honlapjának tájékoztatása szerint a koncertre nincs már több hely, de akit nagyon érdekel, a koncert előtt próbálkozhat az üresen maradó helyek betöltésével.
forrás: Zeneakadémia

• Mihalovich: Toldi szerelme – nyitány, Piroska imája
• Weiner: Szerenád Op.3
• Weiner: Toldi Op.43 – 12 zenekari kép Arany eposza nyomán

Km.: Horti Lilla (ének), MÁV Szimfonikus Zenekar, vez.: Csányi Valéria

(via vigado.hu)

09.19. 15:00 Az európai egyházi zene remekműveiből (Benczúr Ház)

“A zenés filmekkel gazdagon illusztrált ismeretterjesztő előadás a reneszánsztól napjainkig követi az európai egyházi zene történetét. Bemutatásra kerül többek között Vivaldi, Bach, Haydn, Mozart, Berlioz, Liszt, Verdi és Kodály azon alkotása, amely nemcsak az egyházi, de az egyetemes zenetörténet csodái közé is tartozik.” Zelinka Tamás tartalmasnak és élvezetesnek ígérkező előadása nyugdíjasoknak és mindazoknak, akik el tudnak szabadulni hétköznap délután egy rendkívül érdekes zenés bemutató kedvéért. Az Ars Sacra fesztivál keretében.

Km.: Zelinka Tamás

(via ars-sacra.hu)

2017. szeptember 20. szerda 18.00 Sass Sylvia ária- és dalestje - MTA Zenetudományi Intézet, Budapest, 1. kerület, Táncsics Mihály u. 7.

Ars Sacra Fesztivál

„Az égbe szóló hang”

Km. Nagy Márta – zongora, Kerényi Judit – oboa, Kovács Kinga – fuvola

Handel, Fiocco, Mendelssohn művei mellett Bach-, Scarlatti- és Spontini-darabok is elhangzanak.

Műsorból kiemelem:

Händel: Ariodante, „Numi! Lasciarmi vivere”
Händel: Semele, „Where'er you walk”
Fiocco: Arioso
Mendelssohn: Paulus Nr.7 Arie: "Jerusalem, Jerusalem"
Scarlatti: Két szonáta

A belépés ingyenes. A 120 ülőhely elfoglalása érkezési sorrendben történik.

Kiállításlátogatással egybekötött koncertek a Zenetörténeti Múzeumban
A hangversenyek előtt 1 órával a Zenetörténeti Múzeum kiállításait Gombos László zenetörténész mutatja be


09.22. 19:00 Kocsis Krisztián zongoraestje (Zeneakadémia, Solti terem)

Kocsis Krisztián eddigi fellépései alapján gazdag felkészültségű Liszt-előadó, hangversenye a zongora hangzása és technikai lehetőségei iránt érdeklődő, elmélyülést kereső koncertjáróknak kötelező. Épp ezért már csak kevés jegy kapható a koncertre, jó lesz sietni!

• Liszt: Impromptu
• Brahms: Variációk egy Paganini-témára, Op. 35
• Liszt: Don Juan-parafrázis
• Liszt: Ave Maria – Róma harangjai
• Schumann: C-dúr toccata, Op. 7
• Schumann: Karnevál, Op. 9

Km.: Kocsis Krisztián (zongora)

(via zeneakademia.hu)

Kocsis Krisztián koncertje szeptember 17-én 19:00 órakor a Semmelweis Szalonban is elhangzik az Ars Sacra fesztivál keretében. Utóbbi program ingyenes, de regisztrációhoz kötött.

(via ars-sacra.hu)

09.22. 19:00 Liszt Ferenc estéje – válogatás Liszt kései zongoraműveiből (Zenetudományi Intézet)

A hangversenyről sajnos méltatlanul kevés információ áll rendelkezésre, de Liszt Ferenc kései zongoraművei rendkívül izgalmas talaj mind az előadók, mind pedig a gyakorlott zongorakoncert-látogatók számára. Vigyázat, spirituális élmény várható!

Km.: Lőte Enikő, Hlavacsek Tihamér, Pellet Sebestyén (zongora), Lőte Attila (színművész)

(via muzsikalendarium.hu)

09.24. 20:00 Bogányi Gergely zongoraestje (Szent Mihály-főszékesegyház, Veszprém)

• Liszt: Un sospiro
o Funerailles – October 1849
o Transzcendens Etűd – F-moll
o Genfi harangok
o Legenda No.2 (Paolai Szent Ferenc a hullámokon jár)
o Benedictus (a Magyar Koronázási Miséből)
• Bartók: 15 Magyar parasztdal
• Liszt: 15. Magyar Rapszódia (Rákóczi-induló)

Km.: Bogányi Gergely (zongora), Oberfrank Pál (színművész)

(via ars-sacra.hu)

09.25. 19:00 A Nemzeti Filharmonikusok évadnyitó hangversenye (Müpa)

A Nemzeti Filharmonikusok évadnyitó hangversenye, ahol hivatalosan is bemutatkozik a zenekar új zeneigazgatója, karmestere, Hamar Zsolt. A darabok összeállítása igazán izgalmas, a szimfonikus költemény atyjának, Lisztnek zongoraversenyét keretezi két magyar zeneszerző-óriás: Kodály szimfonikus költeményével, Dohnányi pedig szimfóniájával. A zongoraverseny szólistája Ránki Dezső, aki a legelismertebb és legbiztosabb kezű Liszt-előadóink egyike. A koncert patetikus lelkiállapothoz javallott.

• Kodály: Nyári este
• Liszt: II. (A-dúr) zongoraverseny
• Dohnányi: I. (d-moll) szimfónia, Op.9

Km.: Ránki Dezső (zongora), Nemzeti Filharmonikusok, vez.: Hamar Zsolt

(via mupa.hu)

09.26. 18:00 Hegedűs Endre zongoraestje (Bartók-ház)

Bartók Béla pasaréti háza látja vendégül Bartók Béla halálának évfordulója alkalmából Hegedűs Endrét és közönségét. A főleg Bartók és Liszt művekből álló program az átlagosnál mélyebb betekintést ad a két szerző zongoraéletművébe, amely egy különleges és a helyszínből adódóan bensőséges emlékkoncertnek ígérkezik.

• Bartók: Este a székelyeknél és Allegro barbaro
• Bartók: Szvit Op.14
• Bartók: Szonatina
• Bartók: Régi táncdalok a 15 magyar parasztdalból
• Liszt: A Villa d’Este szökőkútjai
• Liszt: 104. Petrarca – szonett
• Liszt: I. elfelejtett keringő
• Donizetti – Liszt: Lammermoori Lucia – reminiszcenciák S.397
• Kodály: Marosszéki táncok

Km.: Hegedűs Endre (zongora)

(via bartokmuseum.hu)

09.27. 19:00 Liszt Ferenc h-moll szonátája – műelemzés és koncert (Régi Zeneakadémia)

A Liszt Ferenc Társaság rendezvényén a zongorairodalom egyik legizgalmasabb művét veszi górcső alá Paul W. Merrick, a szonáta egyik elismert kutatója. A zenei illusztrációkat és végül a teljes darabot Váradi László előadásában hallhatja a közönség.

• Liszt: h-moll szonáta
Km.: Váradi László (zongora), Paul W. Merrick (zenetörténész)

(via zeneakademia.hu)

09.27. 19:30 Koreai Szimfonikus Zenekar hangversenye (Zeneakadémia)

“A Koreai Szimfonikus Zenekar, mely egyike a vezető zenekaroknak Dél-Koreában, idén szeptemberben debütál Magyarországon a Zeneakadémia Nagytermének színpadán. A Szöuli Művészeti Központ állandó zenekara, az összesen 100 főből álló, két szerződött zeneszerzővel is rendelkező és évi több mint 90 koncertet maga mögött tudó Koreai Szimfonikus Zenekar azon dolgozik, hogy a koreai komolyzenét kiemelje az elmúlt 30 év állóvizéből, mind hazai, mind külföldi közönség előtt.” Az országban demokrácia és Liszt-kultusz uralkodik, a Koreai Liszt Társaság több alkalommal is szervezett már koncertet hazánkban. Ez alkalommal a koreai komolyzenét sajnos nélkülöznünk kell, de a szimfonikus zeneirodalom remekei minden bizonnyal kárpótolni fognak ezért.

• Liszt: Les Préludes
• Mendelssohn: e-moll hegedűverseny, op. 64
• Csajkovszkij: 5. (e-moll) szimfónia, op. 64
Km.: Christel Lee (hegedű), Koreai Szimfonikus Zenekar, vez.: Chi-Yong Chung

(via zeneakademia.hu)

09.28. 19:00 Ingrid Fuzjko Hemming és a MÁV Szimfonikus Zenekar (Zeneakadémia)

Németországban született 1932-ben, japán zongorista és orosz-svéd építész szülők gyermekeként. Tehetsége fiatalon megmutatkozott, tanulmányait Japánban és Németországban végezte. A világ minden táján fellépett már, kortársainak legjavával. Sokoldalú, extravagáns előadó, író, Liszt-interpretációi különösen kedveltek. Tevékenységén keresztül sokat ad a rászoruló embereknek, ez a támogató, humanista világnézet Liszttel közös vonása. A hangverseny minden korosztálynak javasolt, de elsősorban azoknak, akikkel szeretnénk megszerettetni az előadó-művészet világát, mert a Művésznő sikere borítékolható!

• Dvořák: Déli boszorkány, Op.108
• Chopin: Asz-dúr etűd, Op.25/1
• Chopin: E-dúr etűd, Op.10/3
• Chopin: Gesz-dúr etűd, Op.10/5
• Chopin: c-moll („Forradalmi”) etűd, Op.10/12
• Liszt: 6. (a-moll) Paganini-etűd
• Liszt: Szerelmi álmok – 3. Oh Lieb, so lang du lieben kannst
• Liszt: 3. (gisz-moll) Paganini-etűd („La Campanella”)
• Dvořák: A vízimanó, Op.107
• Liszt: 2. (A-dúr) zongoraverseny

Km.: Ingrid Fuzjko Hemming (zongora), MÁV Szimfonikus Zenekar, vez.: Mario Košik

(via zeneakademia.hu)

09.28. 19:30 Látomások a tűzről és a halálról – a Magyar Rádió Zenei Együtteseinek hangversenye (Müpa)

“Semmi kétség, hogy a 19. század legnagyobb hatású zeneszerzői között előkelő hely illeti Liszt Ferencet. Újragondolta a versenymű műfaját – például a Haláltáncban –, valamint megálmodta a szimfonikus költemény ideáját, mely a legkülönbözőbb stílusú és szemléletű zeneszerzők – Csajkovszkij, Richard Strauss, Smetana, Rachmaninov, sőt, a fiatal Bartók – számára jelentett referenciát. A liszti elgondolás egyik legkülönösebb, legizgalmasabb, legrejtélyesebb leágazása pedig Szkrjabin nevéhez kapcsolódik.” A szimfonikus zenét és zongorát szerető, gyakorlott – vagy hatásokat kereső – koncertjárók számára ajánlott hangverseny.

• Szkrjabin: Az extázis költeménye
• Liszt: Haláltánc; Prometheus
• Szkrjabin: Prometheus – A tűz költeménye

Km.: Ránki Dezső (zongora), Magyar Rádió Szimfonikus Zenekara és Énekkara, vez.: Kovács János, Báll Dávid (zongora)

(via mrze.hu)

2017. szeptember 26. kedd este „Liszt Ferenc estéje” – Válogatás Liszt késői zongoraműveiből

MTA Zenetudományi Intézet, Budapest, 1. kerület, Táncsics Mihály u. 7.

Kiállításlátogatással egybekötött koncertek a Zenetörténeti Múzeumban
A hangversenyek előtt 1 órával a Zenetörténeti Múzeum kiállításait Gombos László zenetörténész mutatja be

Km.
Lőte Enikő, Hlavacsek Tihamér és Pellet Sebestyén – zongora, km. Lőte Attila - szinművész,
Támogató: MMA

Részletes műsorról nincs információm
823   Ardelao 2017-09-05 11:33:56

Liszt Ferenc és a vakok.

„Általános érdeklődésre tarthat számot, hogy, Liszt Ferenc, a halhatatlan zeneköltő, ismerte-e a vakok fejlett zenei hallását és sokaknak kiváló művészei, zenei képességét.

Herodek Károly*, a Vakok József Nádor Intézete nyugalmazott igazgatója e tárgyban eszközölt kutatásai révén megállapította, hogy Liszt, Ferenc annakidején baráti összeköttetést tartott fenn a Pesti Vakok Intézete, — ahogyan akkoriban az országos intézetet nevezték — kiváló, képességű igazgatójával, dr. Mihályik Szidorral, aki maga is átlagon felüli zongorajátékos volt s Liszt Ferenc nagy tisztelője.

Családjában többször megfordult Liszt Ferenc, s itt ismerkedett meg több kiváló képességű zenész-ifjúval, köztük a később nagy hírnevet szerzett Horváth Attilával. Horváth Attila a közelmúltban elhunyt Radnai Miklóst, az Operaház igazgatóját vezette be a zene-világába s vele állandó barátságot tartott fenn. Most már mindketten örök álmukat alusszák a Kerepesi úti sírkertben.

A Horváth Attila zenetanár és zeneszerző, és Liszt Ferenc között fennálló kedves kapcsolatot a boldogult fia, dr. Horváth Attila, a jeles Röntgen-szakorvos a következőkben ismerteti”:

— „Liszt egyik itthoni tartózkodása alkalmával, 1878-ban, meglátogatta a Vakok Intézetét. Dr. Mihályik Szidor igazgató bemutatta neki atyámat, aki akkor tizenhat éves volt. Atyám saját kompozícióiból játszott Lisztnek. Ezek annyira megnyerték tetszését,, hogy meghívta atyámat, látogassa meg őt a Zeneakadémián s hozzon magával valamit kompozícióiból. Liszt legközelebbi pesti tartózkodása alatt ez meg is történt. Atyám „A Három Mazurka“ című művét játszotta. Ez annyira megtetszett Lisztnek, hogy atyámat homlokon csókolta, majd maga ült le a zongorához és másfél órán át fantáziált atyám darabjának témája felett. Utána meghívta atyámat magához máskor is. Atyám több ízben is felkereste Lisztet, mindenkor bemutatva neki a zeneköltésben és zongorázásban tett előhaladását. Tanulmányai folytatására később Bécsbe kerülvén, megszakadt az érintkezés köztük. Apám tehetségéről Liszt igen szép bizonyítványt állított ki német nyelven s ezt ma is kegyelettel őzöm.”

PESTI HÍRLAP, 1936. május 6. (58. Évfolyam, 124. szám)

*Herodek Károly gyógypedagógus (1873-1969)
[Megj. A.]
822   Búbánat 2017-08-31 11:54:56
Ma esti előadás a Várkert Bazárban:

2017. aug. 31. 19.00

LISZT ÉS A MAGYAR CIGÁNYZENE

Nyáresti zenei koncertek a Magyar Állami Népi Együttes muzsikusaival

Művészeti vezető: Pál István „Szalonna“

PRÍMÁS: RADICS FERENC

„A nyáresti zenei hangulat a Várkert Bazárban, egy olyan zenei koncertsorozat, melyben a klasszikus zene, a népzene és a népies műdal egymással karöltve repítik az érdeklődőket a zene világába.

Liszt Ferenc magyar zeneszerző, zongoraművész, karmester és zenetanár. Minden idők egyik legnagyobb zongoraművésze, aki egyben a 19. századi romantika egyik legjelentősebb zeneszerzője, a programzene lelkes támogatója volt. Összesen körülbelül 1400 művével minden idők egyik legtermékenyebb zeneszerzője. Műveinek nagy részét zongorára komponálta, melyek zömének eljátszásához rendkívüli technikai tudás szükséges. A Magyarországhoz ezer szállal kötődő mester számos művében - a teljesség igénye nélkül: Poème symphonique "Hungaria", Poème symphonique, "Hunok csatája", Magyar rapszódiák- örökítette meg az itt hallott magyar és cigányzene dallamait, az akkori magyar zenei világ emlékeit. Művei a világ minden részén elmaradhatatlan elemei a koncertprogramoknak.”
821   Búbánat 2017-08-26 15:39:18

„Le concert, c'est moi!“ - „Das Konzert bin ich!“ (Franz Liszt)

Liszt Festival Raiding 2017

820   Ardelao 2017-08-25 21:42:22

Magyar Rádió műsorából(1938):


Népszerű Liszt-műveket ad a Stúdió.

A Magyarország Sárga Rádiójának régi kérése, hogy Liszt Ferenc műveit minél gyakrabban iktassák a rádió műsorába. Sokszor felvetettük a Liszt-estek gondolatát is, amelyet varsói mintára a magyar rádió is megvalósíthatna.
A stúdió vezetősége mindez-ideig nem barátkozott meg ezzel a gondolattal s így azok a rádiózók, akik nem külföldről akarnak Liszt műsorokat hallgatni. hanem a budapesti stúdióból, kénytelenek beérni azzal, ha egy-egy zongorista vesz műsorára Liszt-műveket, vagy pedig — ami még ritkább — a stúdió rendez Liszt-műveiből zenekari hangversenyt.

Ilyen ritka Liszt-koncertet iktattak a június 29-i déli műsorba:
»Népszerű Liszt-művek«címmel.
A műsort Rajter Lajos, a stúdió fiatal karmestere állította össze és ő is vezényli. Sorrendben a következő Liszt műveket fogjuk hallani:

Magyar rohaminduló;
Hungária, szimfonikus költemény;
A Pesti karnevál c. rapszódia;
Induló a Szent Erzsébet legendájából;
Szent Ferenc prédikál a madaraknak;
Consolations (Polgár Tibor átiratában) és
végül a Les Feux follets (Weiner Leó átiratában).

MAGYARORSZÁG, 1938. június 5.
(45. Évfolyam, 126. szám)

*
819   Búbánat • előzmény751 2017-08-25 00:42:14
Kapcs. 751. , 812.,sorszámok

Papp Viktor a Liszt Ferenc élő magyar tanítványai című könyvének (1936., Dante Kiadás) bevezetőjében felsorolja a már nem élő tanítványokat is. Köztük van Szendy Árpád …

Az interneten bőséges anyagot találtam az egykori neves zongorapedagógusról, most belinkelem ide az alábbi publikációt:

SZENDY ÁRPÁD, LISZT FERENC TANÍTVÁNYA (1863 – 1922)

Az olvasóhoz:

„Mint a Zeneakadémia történetét kutató könyvtáros, kutatásaim során több alkalommal foglalkoztam Szendy Árpáddal, a magyar zongorapedagógia egykor megkerülhetetlen, mára teljesen elfeledett alakjával. Harminckét évi zeneakadémiai szolgálatát halálakor így summázta Moravcsik Géza a kortárs: „Szendy legkiválóbb kvalitása: tanári tevékenysége, amellyel ez idő szerint a köztudatban a legnagyobb magyar zongorapedagógus hírnevét érdemelte ki. Nagy sikereinek titka abban a felsőbbrendű szellemi energiában rejlett, amellyel lekötni, biztosítani tudta tanítványainak odaadását, amidőn elveit, meggyőződéseit magával ragadó hévvel szólaltatta meg. Lényének ereje, lángja átsugárzott tanítványaira is, miközben a művészi előadás titkait magyarázta nekik. Az egyéniségnek ez a meggyőző és ellenállhatatlanul hódító képessége Isteni ajándék a nagy tanítómesterek számára, akik hivatva vannak hatni és vezetni.” Közel kilenc évtizeddel halála után úgy gondolom nem szabad hagynunk, hogy neve csak egy legyen a Zeneakadémia tanárainak becses listáján. Pedagógiai munkásságának, a zongoraoktatásról vallott elveinek, a Zeneakadémia zongoratanszakának jobbá válásáért való küzdelmének bemutatása szétfeszítette egy átlagos tanulmány keretét. Hiszem azonban, hogy a fellelt és közzétett dokumentumok zenepedagógiai vonatkozásai, zene- és kultúrtörténeti értékei felkeltik a Nagybecsű Olvasó érdeklődését.”

Szirányi Gábor
818   Búbánat • előzmény773 2017-08-25 00:10:05
Kapcs. 773. sorszámhoz

Weisz József nevű Liszt-tanítványról találtam adatot az alábbi internetes oldalon:

Weisz József zongoraművész hangversenye

"Debreczeni Színház. Péntek, 1883. évi február hó 16-kán, Krecsányi Ignácz igazgatása alatti dráma-, vígjáték-, népszínmű- és operette-színtársulat által. Weisz József tizennyolcz éves zongoraművész -Liszt Ferencz tanítványa- hangversenye."
817   Búbánat • előzmény816 2017-08-22 11:21:14
Igen? Akkor utánanézek ennek. Mindenesetre ha találok valami érdemlegeset még ebből a könyvből, szívesen beírom ide én is.
816   Ardelao • előzmény815 2017-08-22 10:01:58

Az alább felsorolt tanítványokról már régebben írtam a Papp Viktor, 1936-ban megjelent könyvéből!
Felesleges újra beírni ezeket.

Shuk Anna
Varga Vilma
Bahnert József
Márkus Dezső
Thomán István
Weisz József
815   Búbánat • előzmény812 2017-08-22 09:12:42
A felsorolt Liszt-tanítványokat a következő hetekben sorra veszem; Liszt-kapcsolataikra való különös tekintettel.
814   Ardelao 2017-08-21 17:08:06

Előzmény: 757. sz. beírásom (2017. II. 18.)


Gách Marianne írja a „Haladás” című folyóirat: 1949. 2. számában:

Körülbelül két hónappal (1948 szeptemberében, megj. A.)* ezelőtt írtam Vargha Vilmáról, Liszt Ferenc utolsó élő tanítványáról, aki szomorú öregségét tengeti Irányi-utcai kis szobájában, rettenetes anyagi gondokkal küszködik.

Most Buenos Airesből kapott levelet a Haladás szerkesztősége. A feladó Margurita Borgida de Haas, magyar származású nő, aki még a harmincas évek derekán került ki Argentínába. Vargha Vilma néniről írt beszámolóm nyomán a következőket írja:

— „Kérem Liszt Ferenc utolsó növendékének, aki oly sivár elhagyatottságban él, a pontos címét. Havi megélhetéséhez 40—50 forinttal én is szívesen hozzájárulnék. Ennyivel tartozom én és minden magyar, Liszt Ferenc emlékének. Hogy Liszt Ferenc mit jelent a magyarok számára, arra akkor ébred rá az ember, amikor legalább tíz év óta külföldön él.”...

Meghatottan köszönjük a kedves levelet. Vilma néni címét repülőpostán elküldtem.


Haladás (1945-1949) című folyóirat
1949.I.13. (5. Évfolyam, 2. szám)

* Vargha Vilmával készített interjú címe: Liszt Ferencre emlékezik Vilma néni, az Irányi utcában (A).
813   Ardelao • előzmény812 2017-08-21 16:13:36

Az alább idézett rész - bővebben - már szerepel a 2017. 02. 04-i, 751. sz. bejegyzésemben.
812   Búbánat 2017-08-21 14:48:39
Papp Viktor: Liszt Ferenc élő magyar tanítványai

Dante Kiadás (Budapest), Vászon , 191 oldal

Fekete-fehér fotókkal illusztrált.

ELŐSZÓ
Liszt Ferenc tanitványaival s a mester pedagógiai munkásságával aránylag keveset és elég felületesen foglalkozott a hatalmas arányú Liszt-irodalom. A szegényes magyar zenei irodalom pedig csaknem semmit. Holott Liszt sokrétű egyéniségének egyik jellegzetes vonása: tanító-hajlama, mely egész életén, a zeneművészet minden ágát érintve, végigvonult. Tizenhat éves korában Párizsban már zongoraleckékből élt s ettől kezdve a tanítványok csak a virtuóz-évek utazgatásaiban maradtak el mellőle. De azért Liszt sohasem volt zenetanitó vagy zongoratanár, többször és hevesen tiltakozott is ilyen megítélése ellen, ő nem zeneleckét adott, hanem "művészetet terjesztett" zongorája mellett, íróasztalánál, a zenekar élén, sőt az emberekkel való érintkezése közben is. Nem volt a mai értelemben vett pedagógus és hat évtizeden át mégis ő tanította zenére a világot. Ha pedagógus nem volt, természetesen pedagógiai módszere sem lehetett. És mégis volt: mely a felismert tehetségek előbbrevitelében és megerősítésében nyilvánult meg. Senki sem tudott olyan elismeréssel adózni a tehetségnek, mint Liszt, még akkor is, ha a tehetetlenség iránya az ő felfogásával ellentétes volt. A szép, a szebb: egyetlen pedagógusi parancsa, melyet a zenében legtöbbször példákkal, "megmutatással" érvényesített. Sokszor csak beszélt a műről, anélkül, hogy megszólaltatta volna, de legtöbbször a megmutatáshoz folyamodott s hangokkal, a játékával oktatott. Legnagyobb pedagógiai ereje pedig grandiózus egyéniségében rejlett, mely bűvös hatása körébe vont mindenkit. Egyik Lotz-tanítvány mondta el, a mester úgy oktatta rajztábláját körülvevő tanítványait, hogy megjelölve a feladatot, - mondjuk: futó alak -, a krétát kezébe vette, a táblának háttal állt s anélkül, hogy a rajztáblára nézett volna, a futó alak körvonalát, nagy lábujjánál megkezdve, egyetlen lendülettel felrajzolta... aztán megfordult, ránézett rajzára s ennyi magyarázatot tett hozzá, mint tanár: "Igy kell ezt csinálni"... És mégis, nem is képzelné az ember, milyen hatalmas oktató erő van a tudásnak ilyen bravúrjában. Liszt is tett így nem egyszer, de ha érdemesnek látta, aprólékosságokba is belement.
De nem akarom felsorolni, részletezni s osztályozni Liszt pedagógiai eszközeit és működését, mely hosszú élete folyamán, valamint a működési terület szerint (Párizs, Genf, Weimár, Róma, Budapest) változott, - helyesebb, mert közvetlenebb, ha azok beszélnek erről, kik a mester zongorája mellől indultak neki az életnek, - a tanítványok -, amint Liszt nevezte volt őket: "az ő aposotolai."


TARTALOM

Bevezetés

Liszt Ferenc élő magyar tanítványai

Nők:
Bauholzer Julia 37
Forster Stefánia 53
Guttmann Emma 63
Kramer Ernesztina 71
Müller Eugénia 81
Schuk Anna 89
Varga Vilma 97
Vaszilievits Olga 115
Voigt Gizella 127

Férfiak:

Bahnert József 155
Forrai Sándor 159
Márkus Dezső 167
Thomán István 171
Weisz József 189

811   Búbánat • előzmény768 2017-08-17 08:53:10
Most délelőtt, Bartók Rádió

9.30-10.00 „ Kritikus füllel”

Liszt Ferenc dal- és operaátiratait Farkas Gábor zongorázza

A kiadványról Mácsai János, Molnár Szabolcs és Ujházy László beszélget.

Szerk.: Katona Márta


(ism.)
810   Búbánat 2017-08-16 09:08:43
1880 tavaszán Kolozsvárott a Szent Mihály katedrálisban koncertezett Liszt Ferenc . A papa ezrede ideiglenesen éppen a városban állomásozott. Az idősb Lehár megengedte, hogy amíg ő ingyen hegedül a zenekarban, addig fia az egyik sarokban meghúzódva végighallgassa a koncertet. Lehár jóval később így emlékezett a kolozsvári napokra: „a hangverseny végén Liszt elbúcsúzott apámtól, aki a mester keze fölé hajolt és megcsókolta.”

Forrás: Gál Róbert: Óh lányka, óh lánykám… - Lehár az operett fejedelme (Rózsavölgyi és Társa, 2006)
809   Búbánat 2017-08-02 22:19:07
Nagy esemény Pétervár zenei életében Liszt Ferenc látogatása

Liszt Ferenc 1842. április 16-án érkezett meg Szentpétervárra. Huszadikai zongoraestjén hatalmas tömeg hallgatta. Soraikban számos ott élő finn, svéd, német, francia és lengyel is volt. A koncerten ott volt Vlagyimir Vasziljevics Sztaszov (Szentpétervár,1824. január 14. – Szentpétervár,1906. október 10.) zenekritikus, művészettörténész, esszéíró, levéltáros, politikai aktivista, aki érzékletes beszámolójában írja le, milyen hatást váltott ki Pétervárott a világjáró magyar komponista-zongoraművész megjelenése:

„A Nemesi Gyűlés dugig tömött termében egyszerre valami zaj hallatszott, mindenki arrafelé nézett, és megláttuk Lisztet, amint a galérián és az oszlopok mögött föl-alá járkált… Liszten fehér mellfodor volt, afölött díszlett az Aranysarkantyú-rend, melyet nemrég adományozott neki a pápa, és más kitüntetéseket is viselt láncocskákon, a frakk hajtókáján. Szikár alakja görbén meghajolt, és bár sokat olvastam híres ’firenzei arcéléről’, mely állítólag Dantéhoz teszi őt hasonlatossá, semmi szépséget nem találtam arcában… Annál inkább lenyűgözött óriási, hirtelenszőke sörénye a fején. Ilyen hajat senki sem mert viselni akkortájt Oroszországban, ez szigorúan tilos volt. A teremben sugdolózás támadt, észrevételek és megjegyzések hangzottak el Lisztről… Ekkor Liszt az órájára pillantott, eltávozott a galériáról, átfurakodott a tömegen és a dobogóhoz sietett, de ahelyett, hogy a lépcsőn ment volna fel, oldalról egyenesen felugrott az emelvényre, lerántotta kezéről fehér glaszékesztyűjét, a padlóra dobta, a zongora alá, mélyen meghajolt mind a négy irányban, olyan tapsorkán közepette, amilyent bizonyára nem hallottak még Pétervárott 1703 óta, és leült. A terem egy pillanat alatt hallgatásba merevedett, mintha mindenki egyszerre meghalt volna, és Liszt elkezdte, egyetlen hangnyi előjáték nélkül, Rossini Tell Vilmosának nyitányát. Mikor befejezte a nyitányt, a terem viharos tapsban tört ki, ezalatt Liszt gyorsan átment a másik zongorához, mely fordítva állt ott, és így cserélgette a zongorát minden egyes darabnál, úgyhogy a teremnek hol az egyik, hol a másik fele számára volt látható az arca… A hangverseny után Szerov és én olyanok voltunk, mint a megzavarodottak, alig szóltunk egymáshoz, és mindegyikünk haza sietett, hogy papírra vesse benyomásainkat, álmainkat, lelkesedésünket… Olyanok voltunk, mint a szerelmesek, vagy mint akiket mámor lepett meg. Nem csoda. Egész életünkben nem tapasztaltunk még ehhez hasonlót, sohasem találkoztunk még szemtől szembe ilyen szenvedélyes, zseniális és démoni természettel, mely hol szélviharként rohan, hol a gyengéd szépség és báj kellemét árasztja szét.”

Utolsó pétervári estjén Hummel H-moll koncertjét játszotta el. Amit Stein príma hamburgi pianista tett népszerűvé a közeli Helsinkiben. A mester 1842. május 29-én este indult el Pétervárról az esti gőzhajóval. Sokan elkísérték a Finn Öböl kijáratánál fekvő Kronstadt erődszigetig. A finn és svéd partok előtt utazott végig. Harmincadikán már Párizsban játszott…

(Forrás: Abody Béla: Az Opera fellegvárai – Zeneműkiadó, Budapest, 1967 - "Pétervár - Leningrád")
808   Búbánat • előzmény703 2017-07-31 11:05:16

Széchényi Imre élete és kapcsolata Liszt Ferenccel

Szerző: Széchényi Kálmán

Mindeddig csak azok a történészek ismerték Széchényi Imre nevét, akik belterjesen foglalkoztak az Osztrák-Magyar Monarchia és a Német Császárság történelmével. A helyzet számomra megváltozott, amióta kezembe kerültek dédnagyanyám, gróf Széchényi Dénesné szül. Mariette Hoyos grófnő naplójának kivonatai. Mariette Széchényi Imre sógornője volt, és miután megözvegyült, Maria Josepha főhercegnőnél (az utolsó magyar király és osztrák császár, Károly édesanyjánál) egy ideig a főudvarmesteri tisztséget töltötte be. Mariette naponta Bach-műveket zongorázott, és szalonokban, de alkalomadtán nyilvánosan is, Schubert-, Schumann- és Mendelssohn-dalokat énekelt. Leírta, hogy Liszt megtanította neki néhány saját dalát. Nagy meglepetésemre megtudtam, hogy Mariette gyakran játszotta sógorával együtt annak négykezes zongoradarabjait, és hogy dalainak zömét ő adta elő először. 1920-ban ezt írta az immár 82 éves dáma a naplójába: „…még egyszer megpróbáltam Imre sógor dalait énekelni.“ Valószínűleg ez alkalommal foglalkozott valaki utoljára e dalokkal újrafelfedezésük előtt. Azóta könyvtárakban, archívumokban és privát gyűjteményekben Széchényi Imre 100 szerzeményét találtam meg, köztük 32 dalt és 15 négykezes zongoraművet. Sárvár-felsővidéki gróf Széchényi Imre 1825-ben született Bécsben. Édesapja Lajos (a híres reformpolitikus István bátyja), az az egyetlen Széchényi, akit ismer a zenetörténet, mert Schubert megzenésítette két versét („Der Flug der Zeit“, „Die abgeblühte Linde“), és neki ajánlotta „A halál és a lányka“ című dalát. Széchényi Lajos azon kívül, hogy szép költeményeket írt, alkalomadtán komponált is. Bécsi szalonjában feleségével, Françoise von Wurmbrand osztrák grófnővel együtt adott fogadásain kora leghíresebb személyiségei, müvészek, politikusok és hadvezérek fordultak meg, mint például Grillparzer, Andersen, Liszt, Donizetti, Metternich herceg, Windischgrätz és Jelačić tábornok. A gróf a fiatal Liszt Ferencet 1835-ben mutatta be szalonjában. Imre ezek szerint már 10 éves kora óta ismerhette Lisztet. Nagybátyja, Széchenyi István révén is megismerhette őt, hiszen István 1839 óta szoros kapcsolatban állt Liszttel: Pozsonyban találkoztak először, amikor Liszt – Pestre utaztában – ott töltött pár napot és két koncertet is adott december 20-án és 22-én; kedvéért még az országgyűlés ülését is elnapolták. Már megismerkedésük alkalmával is kölcsönösen mély benyomást tettek egymásra. István naplójából tudjuk, hogy ezt követően is többször találkoztak, különösen 1846-ban voltak sokat együtt Pesten. 1846. március 23-án pedig Liszt Széchényi Lajos és István vendége volt. Imre első találkozása Liszttel ugyan nem dokumentált, de fentiek alapján nagyon valószínű, hogy ez 1848 előtt történt. Minthogy Széchényi Lajos Zsófia főhercegnő, Franz Josef (Ferenc József) és Maximilian (Miksa) édesanyjának főudvarmestere volt, édesapja hivatása révén Imre együtt nőtt fel a bécsi udvarban Ferenc Józseffel és Miksával, a későbbi osztrák illetve mexikói császárral. Magántanárok tanították, zenei neveltetéséről sajnos nem maradt fenn információ. Tény az, hogy 20 éves korára kiművelt emberfő lett, kitűnően zongorázott, komponált és öt nyelven beszélt. Húsz éves korában diplomáciai szolgálatba lépett, először Rómába, 1848-ban Stockholmba, 1850-51 között Frankfurtba, 1852-ben Brüsszelbe és Párizsba, 1854 közepétől Szentpétervárra helyezték. Gróf Esterházy Bálintot, az ottani nagykövetet 1857 végén súlyos betegsége miatt szabadságolták, attól kezdve a 32 éves Széchényi Imre vezette a követséget. 1860-ban nápolyi követté nevezték ki. Itt életveszélyes szituációba kerül, amikor Garibaldi körülvette és ostromolta Gaeta várát, ahová Széchényi Imre II. Ferenc nápolyi királlyal és annak feleségével, Mária Zsófia királynővel (Erzsébet magyar királyné húgával) együtt menekült. A várban éhínség és járvány tört ki, a védelem nehéz volt, a katonák nem akartak harcolni, II. Ferenc le akart mondani. Mária királyné azonban el volt szánva a kitartásra. Beosztotta a tartalék élelmet, ápolta a sebesülteket, végül maga is fegyvert fogott. A nápolyi királyság azonban minden hősiesség ellenére megbukott. Ezt követő hosszabb római tartózkodás után Imre 1864 júliusában nem fogadta el a tervezett áthelyezését Szentpétervárra, hasonlóképpen visszautasította novemberben a koppenhágai képviselet átvételét. 1865-ben Nagymarton körzete országgyűlési képviselővé választotta, ekkor megszakította diplomáciai tevékenységét, és birtokaira vonult vissza. 1878-ban az Osztrák-Magyar Monarchia berlini nagykövete lett, amely minőségében 14 éven át szolgált. Osztrák részről ő vezette azokat a tárgyalásokat, amelyek 1881-ben a három európai császár közötti egyezményhez vezettek („Dreikaiservertrag“, amely az osztrák és német császár, valamint a cár között jött létre), ő írta alá Ferenc József nevében 1885-ben a Berlini Egyezményt („Kongo-Konferenz“) és a Monarchia csatlakozását a Földközitengeri Szerződéshez („Mittelmeerabkommen“). Sok más egyéb tevékenységével jelentősen hozzájárult az Osztrák-Magyar Monarchia és Németország közötti békés, baráti kapcsolatok kifejlődéséhez. Érdemei elismeréseképpen Ferenc József császár Széchényi Imrét aranygyapjas lovaggá ütötte, II. Vilmos császár pedig a legmagasabb porosz renddel, a „Fekete Sas“-sal tüntette ki. Pályafutása során nemcsak világot látott, hanem kapcsolatrendszere is hihetetlenül kitágult, óriási áttekintést szerzett a művészetekről, ezen belül az európai zenei életről. Frankfurtban megbarátkozott Bismarckkal, a későbbi német kancellárral, Szentpétervárott Johann Straussal és Zichy Mihállyal, Rómában Reményi Edével és Liszt Ferenccel, akivel a korábbi ismeretség barátsággá ért, Velencében Dolgorucky hercegnővel, Berlinben Vilmos császárral, aki később látogatást tett Horpácson, Marcella Sembrich primadonával, Alfred Grünfeld csellistával, Budapesten Mihalovich Ödönnel, Erkel Ferenccel és Apponyi Alberttel, Bécsben a világhírű Hellmesberger Quartettel, hogy csak a fontosabb barátságokat említsem.

A diplomáciai szolgálattal párhuzamosan futott zeneszerzői pályája. Már 1845-ben megjelent nyomtatásban a „Bölcsődal“, Eőry Béla versére. 1852-ben jelentkezett első zongorára írott polkáival, 1853-ban megjelent az első három nagyzenekarra hangszerelt polkája. Szentpétervárott főként polkákat, mazurkákat, csárdást és keringőket komponált, amelyek közül sokat zenekarra hangszerelve is publikált. Szentpétervárott ismerkedett meg az ifjabb Johann Strauss-szal, akivel ott gondtalan agglegényéveket töltött el, és életre szóló barátságot kötött. Strauss többször adott elő koncertjein Széchényi-műveket, két kompozícióját pedig neki ajánlotta (Op. 215 „GedankenflugWalzer“, Op.182 „Széchényi-Marsch“). Egy szerelmi kaland után Straussnak menekülnie kellett Szentpétervárról, ügye Imre segítsége nékül csúnyán végződött volna. Széchényi Imre az 1850-es években összesen 34 zongorára írt táncot és indulót, továbbá 15 zenekari táncot jelentetett meg nyomtatásban. Három nagyzenekarra írt tánca kiadatlan maradt. Tudomásunk van egy 1855-ben Nagycenken, Széchenyi Istvánnénál rendezett zenei estről, ahol többek között az akkor 30 éves Imre kompozicióit is játszották. Széchényi táncai ebben az időben már elterjedtek és kedveltek voltak. Példaképpen említem, hogy 1856-ban, Bad Kreuznachban a fürdőhelyi zenekar meglepte Imre öccsét, Dénest, Széchényi-polkák előadásával. Erről az eseményről maga Dénes így számol be: „1856. június 17. Bad Kreuznach, Hotel Oranienhof. Az első nap, reggeli előtt a zenekar polkákat játszott Imrétől. Mindjárt a második napon egy szerenádot kaptam. Kiderült, hogy a karmester azt hitte, én vagyok a polkák szerzője. Amikor felvilágosítottam őt, hogy én csak a zeneszerző öccse vagyok, csalódott lett és megsértődött.” A nápolyi királyság 1861-ben bekövetkezett bukása után Széchényi Imre 1864-ig Rómában volt szolgálatban, ott ház és személyzet állt rendelkezésére. Liszt fő tartózkodási helye 1861 és 1870 között ugyancsak Róma volt. Így Imrének lehetősége volt arra, hogy a Széchényiek Liszthez fűződő hagyományos kapcsolatát tovább ápolja. Sajnos nincsenek adataink Széchényi Imre és Liszt korai római kapcsolatáról az 1861-64 közötti években. Mariette 1864-es naplóbejegyzéseinek Liszttel kapcsolatos részei azonban már korábbi intim kapcsolatra engednek következtetni. 1864 januárjában Imre meghívta öccsét, Dénest családjával együtt Rómába. Olaszországban összesen öt hónapot töltöttek, május 18-án utaztak haza. Dénes útra kerekedett feleségével, Mariettel, Imre (családi becézés szerint Imce) nevű kisfiúkkal és a személyzettel (gyermekgondozónő, komorna és komornyik). Imre, a „világ legszeretetreméltóbb sógora“, hatalmas virágcskorral várta öket a római pályudvaron, majd hintójával a Via del Babuino 59. szám alatti házhoz vitte őket, amelynek a szalonjából természetesen nem hiányzott a zongora. Imre hintóját két-, négy- vagy ötfogatos felállásban egész idő alatt a család rendelkezésére bocsájtotta, így be tudták vele cserkészni a környéket. Hamarosan megérkezett a család régi barátja, Odo Russel (a későbbi angol berlini nagykövet, 1879-től báró Ampthill) is, akivel Mariette „Imre újonnan komponált elragadó négykezes keringőit“ játszotta. Imre kitűnően bútorozott reprezentatív házában sokat muzsikáltak. A német nyelvű napló négy Liszttel történt találkozásról számol be. 1864. február 12-én betoppant Dénesnékhez látogatásra Liszt és megígérte, hogy következő szombaton (tehát február 20-án) játszani fog náluk. Március 18-án Liszt és Odo Russel náluk vacsoráztak és nagyon sokat zenéltek. Odo „magával ragadóan“ énekelt. Liszt betanította Mariette-nek néhány „körülményes, dallamtalan-rapszódikus dalát, ami fáradságos kunszt volt.“ Kár, hogy nem tudjuk, mely dalokról van szó. Érdekes, hogy annak idején Liszt dalai még zenerajongó körökben is mennyire szokatlanoknak, hallatlanul új hangvételűeknek tűntek. Április 6-án részt vettek egy zenei estén, amelyen Liszt működött közre. Mariette ez után az este után megjegyzi: nem gondolja, hogy Liszt komolyan szerzetes óhajtana lenni, bár igen átadja magát a jámborságnak – inkább talán azt szeretné elérni, hogy pápai zeneigazgatóvá nevezzék ki. Sajnos nem írja le, hogy mely megfigyelése alapján vonta le ezt a következtetést. Római tartózkodásuk alatt többször összejöttek Reményi Edével is, aki hegedűjével minden alkalommal nagy élvezetet nyújtott a családnak és mindenkori számos vendégének. Igy például április 27-én zenei estét rendeztek, amelyen Reményi olyan „magával ragadóan játszott, hogy varázslatos melódiái és szenvedélyes játéka a fél éjszakán át tovább vibrált bennünk“. Mariette rendszeresen énekórákat is vett Rómában, koncertekre jártak. IX. Pius pápa magánkihallgatáson fogadta az egész Széchényi-családot. Április 19-én Imre a követséggel Civitavecchia kikötővárosba utazott, hogy elbúcsúztassa Miksa császárt és udvarát, akik másnap hajóra szálltak Mexikó felé. A következő évtizedet (1865-1875) Széchényi Imre többnyire Magyarországon töltötte. 1865 végén feleségül vette Sztáray-Szirmay Alexandra grófnőt. Alexandra jó zongorista volt, gyakran játszotta férjével együtt annak négykezes kompozicióit. Ragyogó vendéglátó lévén, nagyban hozzájárult a házaspár által rendezett sok-sok zenei est mindenkori sikeréhez. Szeretetreméltó személyisége elbűvölte vendégeit. Levelezett Liszttel is; a mester halála után 17 évvel azt írta, hogy „a Liszttel való baráti kapcsolat legszebb emlékeim közé tartozik.“ Imre ebben az időszakban sokat komponált, de sajnos csak nagyon keveset publikált. 1867-ben hat dala jelent meg francia költők verseire „Six romances“ címmel, amelynek első dalát, a „Cendrillon“-t („Hamupipőke“) sógornője, Mariette már 1866. március 13- án elénekelte a Vigadó nagytermében egy jótékonysági hangversenyen. Ugyanő két hónappal késöbb Karlsbadban lépett föl Mendelssohn-, Schumann- és Széchényi-dalokkal egy koncerten, amelyen Zsófia főhercegnő és Ferenc Károly főherceg is jelen voltak.

Széchényi Imre 1870 januárjától négy éven át sok zenei estélyt adott pesti szalonjában (Nádor utca 12). Az első soirée-t januárban kilencven vendége élvezhette, a műsor kizárólag saját kompozíciókból állt. Sógornője nagy sikerrel adta elő több dalát. Liszt 1871. február 1-i, Carolyne Sayn-Wittgenstein hercegnének írt leveléből tudjuk, hogy február 3-án részt vett Konstantin von Hohenlohe-Schilligsfürst herceggel (Carolyne vejével) együtt Széchényi Imre nagy zenei estélyén, amelyet Széchényi „saját szerzeményei tiszteletére“ adott. Dénes és Mariette 1871 március első felében tartózkodtak Pesten. Mariette két különlegesen sikerült zenei estélyről tett említést naplójában, melyeken Liszt, Reményi és a Hellmesberger-vonósnégyes működött közre. A március 8-i első soirée-ről, amelyet Széchényi Imre otthonában tartottak, beszámol a sajtó is. Széchényi Imre válogatott dalait Mariette és Pauli Richárd énekelte, első vonósnégyesét pedig a Reményi–Plotényi–Spiller–Szuk vonósnégyes játszotta. Ezen az estén elhangzott Liszt „Orpheus“ szimfonikus költeményének kamara- átirata is, amelyet Liszt és Mihalovich zongorán, Reményi és más hangszeres művészek közreműködésével adtak elő. A második soirée programjáról, amelyen a Hellmesberger vonósnégyes játszott, sajnos nincsenek adataink. Tudjuk azonban, hogy Hellmesbergerék december 20-i pesti koncertjükön eljátszották Imre 2. vonósnégyesét. Liszt leveléből és Legány “Liszt Ferenc Magyarországon 1869-1873” című könyvéből tudjuk, hogy Liszt Széchényi Imre, Michalovich és Reményi társaságában 1871. december 26–án a “Krisztus” oratórium első részének próbáira és december 31-i, Anton Rubinstein által vezényelt előadására Bécsbe utazott. Január elején Imre bemutatta Bécsben Lisztet édesanyjának, Françoise Széchényi szül. Wurmbrand-Stuppach grófnőnek, aki 75. születésnapját 1872. január 21-én készült ünnepelni. Liszt megígérte, hogy 9-én ismét meglátogatja őt és zongorázni fog neki neki, de már január 8-án visszautazott Pestre, és ezért a látogatást az utolsó pillanatban lemondta: csak Pozsonyba kirándult el Bülow egy koncertje kedvéért január 19-én, egyébként április 1-ig folyamatosan Pesten maradt. Széchényi Imre 1872. február 16-án rendezett pesti zeneestélyén volt Liszt “Epithalamium” című, Reményi Ede és Fáy Gizella esküvőjére írt nász-zenéjének ősbemutatója Liszt és Reményi előadásában. 1872-ben jelenik meg Imre „Là bas” (“Ott lenn”) című dala az Apollo folyóirat mellékletében. A magyarországi évek bő dalterméséből nem publikál többet. Kéziratban ránk maradt több dátum nélküli, de valószínűleg ebben az évtizedben, német romantikus költők verseire komponált dala. Egyetlen kivételt képez ebben a csoportban a francia „Le rosier“ című duett szopránra és csákányra zongorakísérettel. (A csákány sétapálcába épített biedermeyer furulya volt.) Ez a zeneirodalom egyetlen duettje erre az együttesre. A duett házi használatra készült, abban az időben játszották, mikor még Imre és Dénes családja együtt lakták a horpácsi kastélyt (1872-ig). Mariette énekelt, Dénes csákányozott és Imre kísérte őket zongorán. Liszt kétszer is meglátogatta Széchényiéket a Sopron közelében fekvő Horpácson. 1872-ben két hetet tölt ott október 29 és november 10 között. Október 29-én ezt írja Carolyne Sayn-Wittgenstein hercegnének: “…elfelejtettem beszélni Önnek Horpácsról, igen kellemes kastély, építészeti stílus nélkül, egy település végén. Széchényi sonkához hasonlítja itteni birtokát – a kastély a csont végén fekszik. Van itt egy igen jó állapotú kápolna, ahol Széchényi gróf káplánja misézik minden nap fél kilenckor. Raiding nincs messze – talán teszek majd egy kirándulást oda.“ Egy hét múlva Mihalovich is Imre vendége. Együtt látogatják meg Liszt szülőfaluját, Raidingot (Doborjánt). Liszt második horpácsi látogatása hosszabb volt, 1874. január 15-én érkezett Bécsből és csak február 18-án utazott tovább Budapestre. Horpácsi tartózkodása alatt komponálta „A holt költő szerelme“ című melodrámáját Jókai Mór versére. Tartózkodása alatt február 12-én koncertet adott Sopronban. Erről így írt Carolyne-nak feburár 18-án: „A Soproni Újság beszámolt önnek a koncertről, amely igen jól sikerült. [….] Az Esterházyak és a Széchényiek igen szívélyesek voltak irányomban. Madame Dönhoff [szül. Di Camporeale hercegnő] Széchényi Imre meghívására pár órát töltött Horpácson, és eljött Lenbachhal [német festő] és Wartenegg úrral együtt a soproni koncertre.“ Január végén Dénes és Mariette is csatlakoztak a társasághoz, ők egy hetet töltöttek Horpácson. „Mariette úszott a zenében.“ Liszt így írt róla Carolynenak: „Mariette úrhölgy igen bájos, temperamentumos és jó humorú. Csodálatosan énekel, főként sógorának, Imrének számos dalát, – a férje pedig imádja.” Meghívták Apponyi Albertet és Mihalovich Ödönt is, és az egész társaság együtt muzsikált, baráti kapcsolatuk igen elmélyült. Erről maga Liszt is beszámolt Carolyne-nak Pestről 1874. március 8-án: „Bensőséges barátságunk Apponyival és Mihalovichcsal egyre erősödik. Naponta meglátogatnak, és amióta Horpácson voltunk Széchényiéknél, a ‚3 horpácsi‘-nak nevezzük magunkat!“ Lisztnek egy kis kellemetlensége is volt Horpácson, és ismét Széchényi Imre közreműködésére volt szükség egy női üldöző elhárításához, mint Strauss esetében Szentpétervárott. Legány így számol be „Liszt Ferenc Magyarországon 1874-1886“ című könyvében a horpácsi idillikus környezetben igazán váratlan botrányról: „ A mit sem sejtő Liszt elé betoppan a misén Voigt Hortense Weimarból. Rögeszmeként forgatja magában régen a gondolatot, hogy neki kell meghoznia Lisztnek a házasság boldogságát. Liszt nyomban a sekrestyébe vezeti, a pap gondjaira bízza, és szobájába zárkózik. De a hölgy négy-öt napig a kastély körül ólálkodik, amíg Széchényi is meg nem sokallja. Akkor Budapestre megy, megtelepszik szállodákban…mindenhol Liszt feleségének adja ki magát. … [Liszt] csak a nagy emberek nagy közönyét szegezheti szembe a hitelrontásnak.“ 1873. január 12-én játszotta Liszt először Budapesten „Bevezetés és magyar induló“ című művét, amely Széchényi Imre egy kiadatlan, de kéziratban ránk maradt négykezes indulójának feldolgozása. Liszt 1873. március 21-i koncertjén a pesti Vigadóban műsorára tűzött két dalt Széchényitől („Lebensglück“ és „Waldeinsamkeit“), amely Semseyné Csáky Irma grófnő előadásában hangzott el. A „Lebensglück“ kottája sajnos ma már nem lelhető fel. Széchényi Imre aktívan támogatta Lisztet a budapesti Zeneakadémia megvalósításában. 1873-ban elvállalta egy héttagú albizottság vezetését az „Enquète Musikhochschule in Budapest“ keretében. Az albizottság tagjai Széchényi mellett Erkel Ferenc, id. Ábrányi Kornél, Liszt Ferenc, Volkmann Róbert, Richter János és Bartay Ede voltak. 1875-78 között Széchényi Imre ismét sokat utazott külföldön. Gyakran tartózkodott Velencében. Továbbra is sokat komponált, de minthogy semmit sem publikált, valamennyi Velencében előadott műve elveszett. Mariette-től tudjuk, hogy 1876 januárjában és februárjában több gazdag programú koncertet adott saját műveiből Dolgorucky Mária hercegnő velencei palotájában. A műsorok fénypontja egy zenekari keringő volt. Ezenkívül elhangzottak nyolckezes zongoradarabok, dalok és duettek cselló- és kürtkísérettel. Velencében találkoztak Liszttel is, aki erről 1876. február 17-i levelében így számol be Carolyne-nak: „Csaknem semmi mondandóm sincs Önnek Velencéről, ahol senki mással nem találkoztam, mint a Széchényiekkel, és náluk egy fél tucat ismerősükkel, akik az Ön számára érdektelenek.“ 1878. február 7-én Imre ismét koncertezik Velencében zenekari keringőivel, ez alkalommal báró Pilat konzulnál. 1876. augusztus 19-én Bayreuthba kísérte Mariette-et, ahol Liszt megismertette őket Cosimával és Wagnerrel. 1877 február 24-én Bécsben egy Richard Metternich hercegnél, az egykori kancellár fiánál tartott zenei estén ragyogó sikert arattak Széchényi Imre négykezes zongorára és fuvolára írott keringői. Mariette négykezes partnere Metternichné szül. Sándor Paulina volt. Ezek a művek is elvesztek.

Széchényi Imre 1878 és 1892 között Berlinben sokrétű diplomáciai tevékenysége mellett is tovább komponált, és végre néhány művét meg is jelentette. 1881. április 27-én egy Bülow által vezényelt Liszt-hangverseny után Liszt Széchényi Imrénél vendégeskedett. Valószínű, hogy ez alkalommal látta a két barát egymást utoljára. A követségen tartott fogadásain mindig sok zene szólalt meg, de itt természetesen figyelembe kellett vennie a német császári család és egyéb vendégei ízlését is. Többször fellépett a követségen például Benczy Gyula cigányzenekara, koncertezett ott a híres bécsi Udl- éneknégyes, Zichy Géza balkezes zongoraművész, Nachez Tivadar hegedűművész és Heinrich Grünfeld gordonkaművész is. Grünfeldnek komponálta Széchényi „Berceuse“ című művét, amely 1887 októberében meg is jelent nyomtatásban. Egy olyan estélyről is van tudomásunk, amelyen kizárólag saját művei hangzottak el meghívott világhírű zeneértők és előadóművészek előtt. Erről Mariette ezt írta naplójába 1886 májusában: “Az 50-60 főből álló publikumot felvillanyozta Imre keringő-szvitje. Én voltam az egyetlen dilettáns közreműködő, rajtam kívül csak hivatásos előadóművészek léptek fel. Énekeltem franciául, németül, gordonka kíséretével és anélkül. Fényes siker volt, ami nagyon hízelgő, mert a kompetens bírák között olyan hírességek voltak, mint Klindworth, Marianne Brandt, Artôt, Strauss stb." A programot sajnos nem ismerjük. Kik voltak ezek a személyiségek? Johann Strausst nem kell bemutatni. Karl Klindworth Liszt-tanítvány akkoriban híres német komponista, karmester és zeneszerző volt. Marianne Brandt a berlini Udvari Opera altistája (Liszt számos művének is kitűnő előadója) volt. Désirée Artôt, szintén énekesnő, Brüsszelben, a párizsi nagyoperában, a milánói Scalában és Berlinben aratta sikereit; Csajkovszkij is beleszeretett, de a tervezett házasság nem jött létre. A berlini újságok beszámoltak néhány nyilvános koncertről is, amelyeken Széchényi Imre egyik-másik kompoziciója műsoron volt. Ezekből tudjuk, hogy 1886. május 5-én a királyi színpadon Paul Kalisch és Maria Theresia Renard Széchényi-dalokat énekeltek. 1890. június 11-én Marcella Sembrich, a Metropolitan Opera sztárénekesnője, a Kroll Operában ráadásként az „Amor soreno“ című zenekari dalt énekelte, amelynek nemcsak zenéjét, hanem szövegét is Széchényi Imre írta. 1891 áprilisában Weisz József zongoraművész Széchényi Imre „Magyar ünnepi induló“-ját saját feldolgozásban játszotta el. 1887 decemberében megjelent Imre hat négykezes zongoraműve, a „Magyar ünnepi induló“, a „Magyar fantázia“, egy csárdás és három keringő, 1889 augusztusában két dala („Waldeinsamkeit“, „Ja, Winter war es“). 1892 januárjában publikálta utolsó hat dalát. Az ötödik dal, a „Lieto amor“ valószínűleg az előbb említett „Amor soreno“ változata, zenekar helyett zongorakísérettel. Széchényi Imre 1892 őszén történt nyugalomba vonulása után birtokain gazdálkodott. Modernizálta gazdaságát. Jeles tehenészetet alapított, Svájcból hozatott teheneket és bikát. Fajbikáit nagy haszonnal adta el. Övé volt a megye minőségileg legértékesebb tehenészete. Kertészete is híres volt, egész Európába szállított gyümölcsfa oltványokat. Ezenkívül természetesen komponált is, de nem publikált. Kéziratban maradt ránk utolsó műve, „utolsó nyári keringőnk Horpácson 1894“ megjegyzéssel.

1897-től kezdve gyógyíthatatlan idegbetegségben szenvedett. Halálát végül is tüdőgyulladás okozta. 1898. március 11-én húnyt el Budapesten. Széchényi Imre műveit újrafelfedezésük után egyre gyakrabban játsszák európai koncerttermekben. Salzburg, München, Budapest, Bécs, Pozsony, Bologna stb. voltak eddig a színhelyek.
2016-ban húsz koncerten vették műveit műsorra, egy dalkoncertet a Bartók Rádió is közvetített. 2014-ben megjelent az első CD válogatott műveiből „Imre Széchényi: Forgotten compositions“ címmel a Hungaroton gondozásában. Már elkészült két újabb CD-felvétel is, amelyek 2017-ben jelennek meg. Az egyik 22 dalt mutat be az MDG gondozásában, így a Hungaroton-felvétellel együtt Széchényi Imre valamennyi dala meghallgatható lesz. A másik CD pedig az összes zenekari polkáját fogja tartalmazni a Naxos cég kiadásában.

Forrás: http://www.lisztsociety.hu/27.ujsag-2017.aprilis.pdf; Liszt magyar szemmel - XXVII. szám - 2017. április ● The Hungarian View of Liszt - Nr. 27 - April 2017
807   Búbánat 2017-07-31 10:51:01
Liszt magyar szemmel - XXVII. szám - 2017. április ● The Hungarian View of Liszt - Nr. 27 - April 2017


Tartalomból:

Széchényi Imre élete és kapcsolata Liszt Ferenccel
806   Búbánat • előzmény805 2017-07-31 08:24:46
Szép írás!
805   Ardelao 2017-07-31 00:57:41

Liszt Ferenc emlékére, aki 131 évvel ezelőtt, ezen a napon hunyt el(1886. július 31.)

Egy írásával emlékezem a nagy zongoraművészre és zeneszerzőre.„A mindenható művész”

Liszt Ferenc írása


„Mi mind, akik Isten kegyelméből abban a szerencsében részesültünk, hogy művészek lehetünk, - akiket a természet maga választott ki az örök Szép tolmácsául; mi mind, akik azzá lettünk, a hódítás jogán éppúgy, mint a születés jogán, - kezünk akár a márványt vagy a bronzot teszi hajlékonnyá, akár a szétsugárzó ecsetet kezeli, vagy a fekete karcolótűt, mely lassan vési vonalait a jövő javára, akár a billentyűzeten fut végig, vagy azt a pálcát ragadja meg, mely este egy zenekar tüzes falanxainak parancsol, akár az építésnek, Urániától kölcsönzött körzőjét. Melpomenének vérben ázott tollát, Polyhymniának könnyáztatta tekercsét, vagy Kliónak az igazság és az igazságosság hangolta lantját tartja, - mi mind azt tanuljuk a most elvesztett művésztől, hogy utasítsunk vissza mindent, ami nem függ össze a Művészet legjava törekvéseivel; tanuljuk meg tőle, hogy minden erőnket összeszedve igyekezzünk mélyebb barázdát húzni, mint amilyen a nap divatja! A magunk személyére nézve mondjunk le a művészi hívságnak és romlottságnak ebben a szomorú korszakában mindenről, ami a művészethez méltatlan, ami nem tartalmazza egy darabkáját annak az örök és testetlen szépségnek, amelyet a művészetnek rendelt kötelessége felragyogtatni, hogy maga is ragyoghasson!

Juttassuk eszünkbe a dórok antik imáját, melynek egyszerű szövege oly áhítatosan költői volt, mikor arra kérték az isteneket, hogy adják meg nekik „a Jót a szép által!” Ahelyett, hogy annyit törnénk magunkat, hogy a tömegeket magunkhoz vonzzuk s mindenáron tessünk nekik, inkább tegyünk úgy, mint Chopin; azon igyekezzünk, hogy égi visszhangját hagyjuk magunk után annak, amit éreztünk, szerettünk és szenvedtünk!

Végül tanuljuk meg tőle s a példából, amelyet örökül hagyott ránk, hogy azt követeljük magunktól, ami rangot ad a művészet misztikus köztársaságában, inkább, mint hogy a jelentől kérjük, - tekintet nélkül a jövőre – a könnyű koszorúkat, amelyek alig halmozódnak föl, máris elhervadnak és feledésbe mennek!”

Hankiss János fordítása
Megjelent: „Liszt Ferenc az író” című könyvében
Rózsavölgyi és Társa Kiadása
Budapest, 1941.
804   Búbánat • előzmény803 2017-07-22 09:21:32
Lemaradt: Kocsis Zoltán-koncert


(MTA Kongresszusi Terem, 1976. április 21.)
803   Búbánat 2017-07-22 09:16:43
Bartók Rádió mai műsorán szerepel

17.34 – 19.00 Kocsis Zoltán zongorázik

1. Beethoven-Liszt: V. szimfónia
2. Liszt: Velence és Nápoly - a) Gondoliera, b) Canzone, c) Tarantella
3. Wagner-Liszt: Trisztán és Izolda - Izolda szerelmi halála
4. Liszt: XI. magyar rapszódia
5. Wagner-Kocsis: Az istenek alkonya – zárójelenet
6. Bartók: Román népi táncok
802   Búbánat 2017-07-18 09:26:13
Bartók Rádió ma esti műsorán szerepel:

19.00 -19.30 Összhang
- a zenei élet aktualitásai

1. A MÜPA új évadáról

2. Liszt magyar szemmel - A magyar Liszt Társaságról

Szerkesztő - műsorvezető: Katona Márta
801   Búbánat • előzmény797 2017-07-08 20:47:37
Igazán nagyon kíváncsi vagyok Závodszky Zoltán és
Rethy Eszter alakítására is, akik nem más - kitalált - valakit személyesítenek meg a filmben, hanem "magukat adják" - énekhangjukon is...
800   Búbánat 2017-07-08 20:42:58
Meg sokkal érdekesebb, hangulatosabb film, mint a később keletkezett televíziós-sorozat vagy a belőle készült egészestés mozi; nem életrajzi elemekkel tele zsúfolt filmalkotást láthatunk a képernyőn...
799   Búbánat • előzmény798 2017-07-08 20:40:40
Sajnos, a YouTube-ról letiltották a felvitt filmet - ezért is nagyon fontos a ma éjszakai televíziós sugárzás - DVD-re, vidóra felvehetjük - személyiségi jogok ide vagy oda...
798   Búbánat • előzmény797 2017-07-08 20:16:47
„Szerelmi álmok”
797   Búbánat 2017-07-08 20:15:12
2017. július 08. (szombat)

21:35 - Duna World

[url] http://youtube-filmek.info/film/2676/szerelmi-almok-1935 „Szerelmi álmok” [/url]

magyar romantikus film, 92 perc, 1935, FF

Duday Mária grófnő báró Eötvös Péter menyasszonya. De amikor találkozik Liszt Ferenccel, házasság helyett inkább Weimarba megy, hogy tanítványa lehessen. Ott hamarosan beleszeret Liszt kedvenc tanítványába, Franz Wendlandba. A féltékeny báró nem képes elviselni menyasszonya elvesztését, és párbajra hívja ki az ifjú zongoristát.

Szereplők:

Táray Ferenc (Liszt Ferenc)
Z. Molnár László (gróf Duday Imre)
Báthory Iza (Madelaine)
Sulyok Mária (Mária, Duday lánya)
Földessy Géza (Eötvös Kálmán báró)
Dénes György (Usla kapitány)
Kürthy József (Pekry báró)
Halmay Tibor (Péter, Liszt tanítványa)
Gózon Gyula (Kovács János)
Pethes Sándor (Spiridon, Liszt mindenese)
Závodszky Zoltán operaénekes (mint Závodszky Zoltán)
Rethy Eszter Operaénekesnö (mint Réthy Eszter)
Csatho Gitta (mint Csathó Gitta)
Zala Karola (Duday Mária nagymamája)
Lili Berky (mint Berky Lili
Bókay Ferenc (Pali, tisztiszolga )
Harsányi Rezső (Ezredes)
Ráthonyi Ákos (Tanítvány)
Berczy Géza (Liszt Ferenc egyik tanítványa)
Harry Csáktornyai (Eötvös báró barátja)

RENDEZŐ: Heinz Hille

FORGATÓKÖNYVÍRÓ: Heinz Hille, Lándor Tivadar
OPERATŐR: Eiben István

ZENE:Liszt Ferenc, Richard Wagner

VÁGÓ: Bánky Viktor


796   Búbánat • előzmény793 2017-07-08 11:19:32
Bartók Rádió – ma délután

17.47 – 19.00 Fiatal művészek pódiuma

Ránki Fülöp zongorázik

Liszt: Tizenkét transzcendens etűd

(Márványterem, 2017. június 13.)

795   Búbánat 2017-06-22 11:16:13

Újragondolt értékeink címmel interjút olvashatunk Bogányi Gergellyel az Új Ember Hetilapban (a cikk szerzője: Pallós Tamás)

„- A Liszt- és az annál beláthatóbb, áttekinthetőbb Chopin-életmű továbbra is pályafutásának alappillérei. „Liszt-képe” mennyiben változott az elmúlt években?

– Liszt olyannyira kimeríthetetlen, hogy évről évre friss meglepetéseket szerez számomra. Ilyen volt például, amikor a két legendát tanultam, vagy amikor a késői műveivel foglalkoztam. Minden Liszt-darab, amelyet felveszek a repertoáromba meghatározó élmény; valamennyi újat mond, stílus szempontjából is. Rengeteg zeneszerzés-technikai újdonságot fedezek fel nála, ami például Chopinnél nem jellemző.

- Liszt tehát változatlanul elsőséget élvez…

– Abszolút vezető helyen áll nálam. Az említetteken túl azért is, mert olyan bőséges az általa alkotott zongorairodalom, hogy egy élet is kevés az elmélyült megismeréséhez. A művészi élményen túl folyamatos feladatot ad a műveivel való foglalkozás."

794   Búbánat 2017-06-17 11:20:39
Bartók Rádió, 17.49 – 18.55

Hlavacsek Tihamér Liszt-műveket zongorázik

1. Angelus
2. A Villa d´Este szökőkútjai
3. Sunt lacrymae rerum
4. Gyászinduló
5. Sursum corda
6. Bölcsődal

(Rádió, Márványterem, 2007. március 21.)

Megjegyzem, az RTV Részletes 18.15 órai kezdést jelöl meg.
793   Búbánat 2017-06-13 12:20:58
Magyar Rádió Márványterme, ma este:

2017. június 13. kedd, 19.00:

Fiatal művészek pódiuma

Ránki Fülöp zongoraestje

Liszt: 12 transzcendens etűd, S. 139

792   Búbánat • előzmény791 2017-06-08 11:16:54
Lemaradt: a Koronázási misén a Gödöllői Szimfonikus Zenekar játszik.
791   Búbánat 2017-06-08 11:12:22
Holnapi Liszt-koncertre hívom fel a figyelmet.

LISZT: KORONÁZÁSI MISE

Gödöllő - Gödöllői Királyi Kastély - Lovarda

2017. június 09. (19:00)

Közreműködők:

Fodor Beatrix – szoprán
Simon Krisztina – alt,
Balczó Péter – tenor
Jekl László – basszus

Baptista Központi Énekkar – karigazgató Oláh Gábor,
Gödöllői Városi Vegyeskar – karigazgató Pechan Kornél

Vezényel: Horváth Gábor
790   Ardelao 2017-06-07 14:06:26

Liszt Ferenc önmagát is jellemzi a következő részletben, amely Chopin gátlásairól szól. A magyar művész sohasem ismert ilyen gátlásokat; sokoldalúságát és nemességét bizonyítja, hogy ebből az előnyből nem faragott a maga számára piedesztált.

Hankiss János


Nagy közönség – kis közönség.
Liszt Ferenc írása.

„Chopin tudta, nagyon is jól tudta, hogy nem hatott a sokaságra s nem tudta megfogni a tömegeket, mert ezek olyanok, mint egy ólomtenger; ámbár habjaikat minden láng formálhatja, mégis nehéz mozgásba hozni őket. Csak atlétaizmú munkás, hatalmas karja zúdíthatja őket öntőmintába, ahol az olvadó érc hirtelen eszmévé vagy érzéssé válik a rákényszerített formában. Chopin tudatában volt annak, hogy teljesen csak az olyan – sajnos, nagyon ritka – estélyeken élvezték, amelyeknek minden vendége kész volt őt követni, ahová vezetni akarta őket, - áthelyezkedni vele azokba a szférákba, ahová a régiek csak a boldog álmok ezer szivárványos fényben tündöklő gyémántokkal kirakott pilaszteres (fél-oszlop vagy fal-oszlop, megj. A.) kapuján engedték belépni az embert. Kedve telt benne, hogy e fölé a kapu fölé, amelynek titkos zárait szellemek őrzik, kupolát építsen, amelyben a prizma összes sugarai játszanak, olyan vörös-barnán áttetszőt, amilyenek a mexikói opálok, s melynek kaleidoszkópos gyújtópontjait olívzöld köd rejti el, s majd elmossa, majd megint fölfedi. Ezen a csodakapun át vezetett be abba a világba, amelyben minden elbájoló csoda, bolondos meglepetés, valóra vált álom. De beavatottnak kellett lenni ahhoz, hogy az ember tudja, hogyan lépjen át a küszöbön!

Chopin szívesen menekült ezekre a képzeletbeli vidékekre és szívesen tartózkodott ott, s csak kivételes barátait vitte magával. Hirdette, hogy becsüli őket s csakugyan értékelte is, inkább, mint a zeneművészet durva csatatereit, ahol az ember néha egy rögtönzött győző, egy ostoba és hencegő hódító kezei közé kerül, akinek élete csak egy nap, de kertre való liliomot és aszfodéloszt (görög, liliomféle virág, megj. A.), hogy elállja Apollo szent ligetének bejáratát. Ezen az egy napon „a szerencsés katona” a királyokkal érzi magát egyenlőnek, de csak a földi királyokkal, ami csakugyan túl kevés az olyan fantáziának, amely a levegő istenségeivel s a csúcsokat benépesítő szellemekkel társalkodik. művészbarátjának. „Nem vagyok alkalmas arra, hogy hangversenyezzek; a tömeg megfélemlít, sebes lélegzése szinte fullaszt, kíváncsi pillantásai megbénítanak, sok idegen arca elnémít; de te, erre vagy teremtve, mert ha nem tudod megnyerni a közönségedet, van benned erő, hogy agyonüsd.”

De eltekintve most azoknak a művészeknek a versenyétől, akik nem művészek, a virtuózokétól, akik hegedűjük, hárfájuk vagy zongorájuk húrján táncot lejtenek, bizonyos, hogy Chopin rosszul érezte magát a „nagyközönség” előtt, az előtt az ismeretlenekből álló közönség előtt, amelyekről sohasem tudod tíz perccel előre, hogy meg kell-e nyerned vagy agyon kell ütnöd; elragadnod a művészet ellenállhatatlan mágnesével a magasságok felé, ahol a megritkult levegő kitágítja az egészséges és tiszta tüdőt, vagy elkábítanod gigászi és felujjongó kinyilatkoztatásokkal olyan hallgatókat, akik azért jönnek, hogy kákán csomót keressenek.

Kétségtelen, hogy a hangversenyek nem fárasztották ki annyira Chopin testi alkatát, mint amennyire felzaklatták a költő ingerlékenységét. Annak a szemében, aki tud különbséget tenni, az ő önkéntes lemondása a zajos sikerekről belső sértődöttséget takart. Veleszületett felsőbbségét nagyon határozottan tudta, de kívülről nem kapott elég megértő visszhangot, ami azt a nyugodt biztonságot adhatta volna meg neki, hogy teljes értéke szerint megbecsülik. Elég közelről tapasztalhatta a tömeg tetszésnyilvánítását, hogy ismerje azt az állatot, amely néha ösztönös, néha naivul és nemesen szenvedélyes, gyakrabban bogaras, szeszélyes, makrancos, esztelen, hiszen van még benne valami a vademberből: ostobán rajongó, ostobán haragvó, mert odavan színes üveggyöngyökért, amiket odavetnek neki és észrevétlen hagyja elmenni maga mellett a legnemesebb drágaságokat; semmiségek miatt haragszik meg s a legátlátszóbb hízelgésekkel elámítatja magát. De - különös, s mégis így van, - Chopin, aki kívülről tudta, hogy milyen a közönség, borzadt tőle s mégis szükségét érezte. Elfeledte benne a vadembert, s fájón nélkülözte a gyermeki naivság izgalmait, amely sír, szenved, egész lelkével tűzbe jön minden fikció, minden szenvedés és minden rajongás hallatára.

Minél inkább elszokott ez a „finom lélek,” a spiritualizmusnak ez az epikureistája (olyan valaki, aki személyes kielégülését és érzéki gyönyöröket mindenek fölé helyezi, megj. A.) attól, hogy szelídítse a „nagyközönséget” és szembeszálljon vele, annál jobban imponált az neki. A világért sem engedte volna, valami balcsillagzat révén a nagyközönség jelenlétében húzza a rövidebbet, - olyan párbajban, ahol a művész, mint vitéz lovag a tornán, kihívását és kesztyűjét odadobja mindenkinek, aki kétségbe meri vonni hölgye – a művészet – szépségét és elsőségét!

Valószínűleg azt mondta magának, s bizonyos, hogy joggal – hogy ha győzött is volna „odakünn,” azért nem szerethette, nem élvezhette volna őt jobban az a külön csoport, amelyből a „kis közönsége” állt. Talán azt kérdezte magától – és sajnos, jogosan, annyira bizonytalanok az emberi vélemények, annyira hullámzók az emberi vonzalmak, - hogy ha kinn vesztes lett volna, vajon nem szerették, nem értékelték volna kevésbé legbuzgóbb csodálói is?”

Fordította: Hankiss János
Megjelent: „Liszt Ferenc az író” című könyvben
Rózsavölgyi és társa Kiadása
Budapest, 1941.
789   Búbánat • előzmény786 2017-06-07 09:26:36
Az öreg Liszt – Hétköznap este

Egy másik – ugyancsak szájhagyományként fennmaradt Liszt-emlék talán még elevenebben őrizte meg a nagy muzsikus alakját. Olyan arckép ez is, amelyet csak szavakban festettek meg.
Élt a múlt század nyolcvanas éveiben Budapesten egy csodagyermek, aki Mendelssohn g-moll zongoraversenyének előadásával valósággal elbűvölte hallgatóságát. Nemcsak kiváló pianista lett belőle, hanem igen becsült karmester és zeneszerző is. Beretvás Hugó volt a neve. Oratóriumait és dalait a század elején gyakran játszották. Egyik szép művét 1926-ban a salzburgi ünnepi játékok keretében mutatták be.
Amikor mintegy tíz esztendős volt, megkérte édesanyját, hogy mutassa meg neki Liszt Ferenc bácsit. Közelről szerette volna látni a híres mestert. Az idős abbé életének akkoriban három fókusza volt: Róma, Weimar és Budapest között utazgatott, s az év jelentős részét a magyar fővárosban töltötte, ahol Erkel Ferenccel együtt az általa alapított Zeneakadémiát irányította.
Az öreg Liszt szigorú napirendet követett. Ehhez hozzátartozott az esti kocsizás is. Minden nap ugyanabban az órában érkezett meg egyfogatúján (konflison) a Wurm utcai Szenes Ede-féle csemegeüzlet elé. A kocsist beküldte az üzletbe, ahol már előkészítették a mester megszokott szerény vacsoráját: tíz deka prágai sonkát. Amíg az ügylet lezajlott, Liszt a kocsiban ülve breviáriumát olvasta vagy pedig valamilyen kottalapot tanulmányozott. Ez volt körülbelül az egyetlen alkalom, amikor idegenek a nyilvánosság előtt magánemberként láthatták.
Az anya kisfiával elsétált a Szenes-féle üzlethez és ott megvárta Liszt kocsiját. Késő ősz volt már, a fiúcska nagy bánatára hamar besötétedett. Attól tartott, hogy a zárt konflisban nem látja meg Liszt abbét. A véletlen azonban úgy hozta, hogy Liszt olyan kottakéziratot hozott magával, amely nagyon érdekelte. Nem is várt hazáig, hanem már a kocsiban elkezdte silabizálni, s amikor besötétedett, gyertyát kért a kocsistól. Az üveges kocsilámpából kivett szövetnek gyér világánál olvasta a kéziratott, s annyira elmerült benne, hogy észre sem vette az ablakon bekukucskáló gyermekarcot.
Rembrandt ecsetjére méltó kép volt: markáns arc, bozontos fehér szemöldök, oroszlánsörény és a sötét háttérrel egybeolvadó fekete papi öltözet.
Ilyennek látta a kis Beretvás Liszt Ferencet élő valóságában és így írta le később, valahányszor szóba került.

/Ormay Imre: A gróf a vízbe fúl… - Budapest, Zeneműkiadó, 1971/
788   Búbánat 2017-06-04 16:17:52
A Classica csatornán láthatjuk ma éjjel:

FRANZ LISZT MEMORIAL CONCERT

Wagner: A Faust Overture - Liszt: A Faust Symphony

04.06.2017 | 13:30

04.06.2017 | 21:30

Under the direction of romantic-music specialist Christian Thielemann, the Sächsische Staatskapelle Dresden performs a special Franz Liszt memorial concert at the Semperoper in Dresden to commemorate the 200th anniversary year of one of the 19th century's greatest composers. The "Faust"-themed concert opens with the Overture to "Faust" in D minor by Richard Wagner, who was Liszt's son-in-law, before leading into Franz Liszt's symphonic masterpiece "A Faust Symphony". "A top orchestra and a top conductor have found one another" (Die Welt).

Duration:01:29:56

Conductor:Christian Thielemann

Soloist:Endrik Wottrich (Tenor)

Sächsischer Staatsopernchor Dresden

Staatskapelle Dresden

(2011)
787   Búbánat 2017-06-03 09:20:47
A Bartók Rádióban a mai napon két Liszt-műsort is meghallgathatunk:


12.36 – 13.25 MVM kocertek

Ránki Fülöp Liszt-műveket zongorázik

(Bartók Emlékház, 2017. április 6.)

1. Angelus!
2. Obermann völgye
3. Consolations
4. Tell Vilmos kápolnája
5. Öt kis zongoradarab
6. Genfi harangok


15.06 – 17.00 Egy zenemű - több előadás

Liszt: A-dúr zongoraverseny

Szabó Ferenc Jánossal beszélget a szerkesztő,Katona Márta
786   Búbánat 2017-06-01 13:31:22
Liszt-hangverseny Munkácsyéknál

„Bruck Jeann-tól, az egykori magyar genre- és arcképfestő, Bruck Lajos leányától hallottam ezt a történetet. Bruck Lajos annak idején ugyanolyan híres festő volt Angliában, mint Munkácsy Párizsban, vagy utódja, László Fülöp, aki szintén udvari festőnek számított, Londonban. Bruck meghitt barátja volt Munkácsi Mihálynak, aki akkoriban pályája delelőjén állott. Párizsi palotájában a francia szellemi és társadalmi előkelőségei találkoztak. Sok kiváló író, művész, muzsikus, államférfi fordult meg Munkácsyéknál. Egyik gyakori vendégük Liszt Ferenc volt, akit bensőséges barátság fűzött a nagy festőhöz.
Munkácsy egy-egy újabb alkotásának bemutatása valóságos társadalmi esemény volt. Célie, a festő felesége nagyon értett az efféle ünnepségek megrendezéséhez. Amikor elkészült a rekviemjét vezénylő Mozartot ábrázoló hatalmas festmény (amely több fogalmazásban is megvan), Munkácsyné meghívta Párizs előkelőségeit. Egyházfejedelmek, tábornokok, miniszterek, külföldi diplomaták, zenészek, festők, szobrászok, tudósok, hölgyek tarka tömege gyűlt össze az emeletnyi magas teremben, ahol fekete drapériák között állott a rejtett lámpáktól megvilágított kép. Áhítatos csönd uralkodott.
A termet elzáró festőállvány és a fekete leplek mögött ekkor megszólalt egy zongora: Liszt Ferenc játszott, Mozart Requiemjének motívumaiból a pillanat hangulatának megfelelően rögtönzött – sajnos, soha le nem írt – művet. Bruck Lajos elbeszélése szerint olyan meghatottság uralkodott a jelenlévőkön, hogy amikor a terem gázfényei kigyúltak, sokan könnyeiket törölgették.
Manapság alig tudnánk efféle - színpadi rendezésre emlékeztető, érzelgős – bemutatót elképzelni. Mégsincs okunk fölényeskedő véleményre. Gondolkodjunk az akkori idők módján! A későromantika ezekben az években, sőt évtizedekben uralkodó közízlése kedvelte a tragikumot, a pompás jeleneteket, a túlméretezett festményeket és szobrokat. Munkácsy termének kandallóján például valódi, kitömött ló állott dísztárgyként, s rajta egy beduin életnagyságú szobra ült.
Mindezt őszintén gondolták. A Mozart-kép látása nyomán támadt meghatottság is őszinte volt, a hölgyek igazi könnyeket ejtettek. A Munkácsy-kép és a Liszt-zene hatásának mélységét és fokát pedig leginkább a vernissage befejezése jellemzi. Amikor a csillárok már teljes fényükben ragyogtak – Bruck Lajos másodkézből továbbított elbeszélése szerint – a fekete függöny mögül kilépett Liszt Ferenc. Egyszerű papi köntöse élesen elütött az estélyi ruhás, ékszerektől csillogó hölgyek, aranyhímzéses frakkba öltözött akadémikusok és diplomaták, díszruhás magyar nemesek, püspöklila és kardinálispiros főpapok viseletétől. A vendégek sorfalat alkottak, s Liszt – szinte álomjáróként – lassú léptekkel elindult a kijárat felé. A hölgyek mélyen bókoltak előtte, sokan kezét csókolták…
Ez a szájhagyományként fennmaradt s itt első ízben leírt történet szavahihető szemtanútól származik. Ha mai szemmel és felfogással túlzottnak és mesterkéltnek érezzük is, ne ítéljünk elhamarkodottan a késő romantikáról. Meg kell becsülnünk azt a kort, amely fejedelmeknek kijáró hódolattal ünnepelte Munkácsyt, az egykori asztalosinast és Liszt Ferencet, az egyszerű gazdatiszt fiát, mert mind a kettő – zseni volt.”

/Ormay Imre: A gróf a vízbe fúl… - Budapest, Zeneműkiadó, 1971/
785   Ardelao • előzmény783 2017-05-30 23:38:44

Folytatom Thomán István történetét.

Thomán István nevével a zeneakadémiai okmányok közt először az 1882. évi nyilvános vizsgák, során és találkozunk, amikor is a június 13-i vizsgálaton, mint első-éves Erkel Ferenc növendék Beethoven C-dúr szonátájának I. tételét játszotta. Egy év múlva már a »Liszt hallgatók« közt említi az 1882/83. Évkönyv. Az 1883. június 28-án tartott, » második zárvizsgálati hangversenyen « Volkmann Róbert Versenyművét adta elő (tanára, mint az előző évben Erkel Ferenc). Osztályzata mind a négy akadémiai éven át zongorából kitűnő, zeneszerzésből és karénekből jeles. Az 1883/84-es Évkönyvben is ott van Thomán neve a Liszt-tanítványok közt. Az 1884. március 16-án
tartott »estélyen,« Volkmann Versenydarabját zongorázta, második zongorán Szendy Árpád kísérte. Az 1884. június 27-én este tartott IV. vizsgálati hangverseny műsorában ezt olvassuk:

» Abendmahlchöre Parsifal I. felvonásából Wagner R.-tól. Előadták: a karének osztályok összes növendékei. A szóló részt énekelte Horváth Ákos. Zongorán kísérte Thomán István. Orgonán kísérte Noséda Károly. «
E hangverseny záró-számát, a Parsifal II. felvonásának » Chor der Blumenmädchen-t« is Thomán kísérte zongorán Willheim Etelkával négy-kézre. A növendékeknek adott ilyen feladatok a tanítvány kiemelkedő muzikalitását igazolják. A két nap múlva (1884. június 29.) tartott zenekari hangversenyen ismét zongorázott Thomán, mint szólista. Scharvenka Staccato-Etude-jét, op. 27 és Moskovszki Hangverseny keringőjét, op.17, adta elő.

Az 1884/85. Évkönyvben az akadémiai kötelékben álló Liszt-tanítványok közt már csak hatodmagával szerepel Thomán neve. Ebben az évben, » Liszt Ferenc nyilvánított kívánsága szerint, a Buda-Pest főváros által alapított Liszt-féle ösztöndíjakból Thomán Istvánnak 200 frt. adományoztatott.«

A Liszt Ferenc zeneakadémiai elnöki évei alatt tartott nyilvános hangversenyeken alig szerepelt egy-kettő a mester alkotásai közül. A magyar zongorarapszódiák közül csak kettő, melyek közül az egyiket Thomán adta elő az 1885. február 23-án tartott, » zene-estélyen « a budapesti Munkácsy-ünnepélyek alkalmából. (A műsorok feltűnő célzatosságát Liszttel szemben lehetetlen észre nem venni). Igen érdekes az 1885. június 24-én tartott zenekari hangverseny műsora, melyen négy, később nagynevű magyar muzsikus találkozott, mint szerző: Waldbauer József (Waldbauer Imre atyja), Thomán István, Elbert Imre és Szabados Béla. A zenekart Erkel Gyula, tanár-karnagy vezényelte. Thomán szerzeményének címe Andantino zenekarra. Így árulja el az Évkönyv, hogy Thomán, a zongora kizárólagos művésze, zenekari zeneszerzéssel is kísérletezett – növendéki kötelességből.

Thomán István Liszt-vonatkozásai ismeretesek az irodalomban. Lisztről, a pedagógusról részletesen írt Somssich Andor értékes Liszt-könyvében és egyéb személyes élményeiről a Muzsika című folyóirat Liszt számában. (Budapest, 1929. I. évf. 1-2. sz.)

Íme, egy kiragadott részlet:
̶ Egyik legkedvesebb emlékem növendék koromból, hogy a mester egy estét szerény diákszobámban töltött. Megkértem Liszt hűséges tanítványát, egyúttal utolsó barátnőjét, mindenható kegyencét, Schmalhausen Linát, akivel jó barátságban voltam, eszközölné ki a mesternél, hogy tiszteljen meg látogatásával. Leírhatatlan örömmel töltött el az a hír, hogy Liszt elfogadta meghívásomat. Lakótársam, akivel együtt jogászkodtam, készségesen beleegyezett abba, hogy szűk lakásunkat arra az estére teljesen nekem engedje át. Az öreg- úrnak megvolt a gyengéje – bár alig evett valamit – ínyenc módjára érdeklődött a menü iránt s gyermekes öröme telt abban, ha valami nem mindennapi ételt látott a menükártyán. Erre voltam hát tekintettel, mikor a vacsorát egy ismert cégnél megrendeltem. Finom borokkal a Hegyalján lakó – szőlőtulajdonos nagybátyám és egy budapesti jóakaróm látott el, ami különösen fontos volt, mert bár Liszt alig evett egy-két falat húsfélét, mellé az elmaradhatatlan céklát és olajbogyókat, annál jobban értékelte a finom italokat.

̶ A mai Zeneművészeti Főiskolával szemben egy kis földszintes ház állott akkoriban, ott laktam. Mindjárt a kapubejárat mellett volt két kis szobánk s dolgozószobám azon az emlékezetes estén fogadószoba, ebédlő, stúdió volt egyben. Liszt-tanítvány barátommal együtt izgatottan vártuk a mestert és ő Lina társaságában pontosan megjelent. Szegényes, bérelt zongorám volt, a mester leült mellé, néhány futamot és akkordot játszott, de röviden fel is kelt, hiszen ez a hangszer valóban nem volt méltó az ő művészetéhez. De én úgy éreztem: azzal, hogy a billentyűket megérintette, felszentelte a zongorát és szerény kis fészkemet. Az ő géniuszának fénye beragyogta azt. Vacsora után előkerült a kártya és a konyak, Liszt legkedvesebb itala. Mikor gróf Zichy Géza néhány napig vendégül látta Lisztet Tetétlenen, ahol ő híres ingyenes hangversenyét adta, a házigazda orvosi rendeletre megszorította a napi konyak adagot. Liszt utólag levélben megköszönte Zichy Gézának vendégszeretetét és vele szemben tanúsított kiváló figyelmességét, de kedves szavakban szemére hányta a konyakra vonatkozó megszorító rendszabályt s ezt írta: ~Le vin est le lait du vieillard, mais le cognac en est la créme.~ (A bor az aggastyánnak tej, a konyak pedig a tej föle.)
̶ A kártyát is nagyon szerette s szívesen szórakozott naponta egy-két óra hosszat whist-játékkal. (A whist a bridge elődje, azt is négyen játszották: két-két szemben-ülő játszott a másik kettő ellen). 1885 nyarán, Weimarban, később pedig Rómában, úgyszólván naponta játszottam Liszttel kedvenc játékát. Maga mondta ugyan, hogy nem pénzért, hanem csupán ~pour l’honneur du drapeau~ játszik (pontos fordítása: a zászló tiszteletére, megj. A.), s mégis mindenkor módfelett bosszankodott, hogyha vesztett. Így, ha rossz lapja volt, valamiképp segíteni akartam rajta s egyszer-másszor megtettem azt, hogy lapjaimat megmutattam neki, és megkérdeztem, milyen színt mondjak be, mintha magam nem tudnék erről határozni. Ezt nagyon szívesen vette: legalább egyik ellenfele lapjába volt alkalma betekinteni. Ha nézők is voltak jelen, kissé restellte a dolgot s mintegy mentegetőzve így szólt: ~Vous voyez je jouis d’une confiance sans bornes~ (Íme, látják, milyen határtalan bizalommal vannak irányomban!). Másik módszerünk az volt, hogy titokban az asztal alatt odaadtuk legjobb lapjainkat az ő partnerének, cserébe a legrosszabbat kaptuk. Így szereztünk neki néhány vidám percet.
̶ Liszt nem egyszer hangoztatta, hogy honfitársam és hogy hű fia a magyar hazánknak. Éppen a mostani nehéz időkben jól esik erre gondolnom. Egy fényképére, mellyel megtisztelt, ezt írta rá (német nyelven):
~Honfitársamnak, Thomán István művésznek, barátilag: Liszt Ferenc.~

Magyar voltát sokszor megmutatta. Többek közt utalok unokatestvéréhez, Liszt Eduárdhoz intézett levelére, amelyben megírta, hogy Párizsba utazik, hogy az ottani világkiállításon a zsűriben Magyarországot képviselje: ~Nem vagyok barátja – írja – a fecsegő patriotizmusnak, de ha arról van szó, hogy hazámnak szolgálatot tegyek, mindenkor szívesen teszem.~ ̶

Thomán a hűséges tanítvány, idők folyamán annyiszor beszélt és írt mesteréről, hogy újat róla aligha mondhat. Mégis feljegyeztem két kevéssé ismert adatot. Az egyik, hogy lett Thománból Liszt-tanítvány s a másik, Liszt utolsó budapesti napjának története.

»Huszonegy éves voltam és második éves zeneakadémista. Erkel Ferenc tanította a zongorát. Csütörtök délelőttre esett az órám. Közvetlenül előttem Neumann Gizi, a későbbi kiváló Liszt-tanítvány, játszott Erkelnek. Erkel minden növendékét külön oktatta, nem lehettünk bent a tanteremben, mint ahogy Lisztnél szokásos volt. Aznap a Waldstein szonátát játszottam Erkel előtt. Egyszer csak belép Liszt és int, hogy folytassam. Mellém ül a zongorához. Jobbra ő, balra Erkel. Ilyen megilletődött és zavart még sohasem voltam. Mikor elérkeztem valahára a végéhez, Liszt csak annyit szólt, hogy másnap, mikor órát ad az intézet nagytermében, én is legyek ott. Nagy-dolog volt ez, azért is, mert a mester kizárólag a negyedéves akadémisták közül válogatta össze növendékeit. Másnap repeső örömmel mentem Liszt leckeórájára. Kérdezősködött tőlünk, honnan valók vagyunk, mik a zenei terveink, vágyaink. Aztán a zongorához ültetett s megjegyzés nélkül hallgatta játékomat (f-moll etűdjét adtam elő). Egyik átmeneti résznél megállított s mosolyogva kérdezte:
~Miféle kassai kiadásban (kassai tanulmányaimra utalva) játssza ezt az etűdöt?~ - Megmutatta a kottában, hogy egyik átmeneti résznél más hangot ütöttem le, mint ami oda van írva.

Ettől a tréfás megjegyzésétől kezdve világéletemben minden kottafejet megnéztem. Ha valamelyik növendék nem játszott valamit kifogástalanul, az öregúr nem késett a megjegyzéssel. . . .
~Na, ez is valami kassai kiadásból való.~

Lisztnek Budapesten töltött utolsó napja 1886. március 11-e volt. Erre a napra hirdették jó előre első hangversenyemet, melyet a Sugár-úti VI. és VII. ker . Polgári Kaszinóban tartottam meg. De koncert előtti napokon annyira drukkoltam, hogy le akartam mondani az egészet.

~Pisztolyt szegezek a mellének, ha nem játszik,~ - fenyegetőzött Liszt. (~Je vous mets le pistolet sur la gorge~).

Megtartottam a hangversenyemet, Liszt eljött, végig ott ült az első sorban és tapsolt. Annál is nagyobb tisztesség volt ez a számomra, mert a mester két nappal előbb akart elutazni s csak a hangverseny miatt maradt itt. Koncert után haza se ment, hanem egyenesen a pályaudvarra, ahol inasa a poggyászokkal várta. Néhányan tanítványai közül ki kísértük a vonathoz. Búcsú bankettre hívtam meg őket a vasúti étterembe. Utoljára búcsúzott Budapesttől. Azon a nyáron meghalt.

Akárhányszor is beszélek róla, érzékeltetni sem bírom én azt, ki volt ő nekünk. . . «”


Írta: Papp Viktor:

Liszt Ferenc élő magyar tanítványai című könyve.
Dante Kiadás, Budapest. 1936.
784   Búbánat 2017-05-30 19:49:29
STUDIO ANTIKVÁRIUM
37. könyvárverés
2017. 06. 08. CSÜTÖRTÖK 17:00

[Grafika] Liszt Ferenc (1811–1886) zeneszerző, zongoraművész arcképe.

Rézkarc, mérete: 435x328 mm, a teljes lapméret: 647x468 mm. Készítette Konrad Meindl (1883–1970) osztrák festőművész 1911-ben, Párizsban. A képmező alatt, a kép bal sarkában szintén a lemezről nyomva Liszt Ferenc 1886-ban készült...
KIKIÁLTÁSI ÁR: 30 000 HU

TÉTEL TELJES LEÍRÁSA
Rézkarc, mérete: 435x328 mm, a teljes lapméret: 647x468 mm. Készítette Konrad Meindl (1883–1970) osztrák festőművész 1911-ben, Párizsban.
A képmező alatt, a kép bal sarkában szintén a lemezről nyomva Liszt Ferenc 1886-ban készült halotti maszkja, mellette ceruzával írt „Franz Liszt” Paris 1911 szöveg. A jobb sarokban szintén ceruzával szignált: „Original-Radierung von Konrad Meindl”.
A műalkotás előképe feltehetően Franz Hanfstaengl (1804–1877) Liszt Ferencről Münchenben, az 1860-as években készült fényképeinek egyike lehetett. Igen ritka ábrázolás, nyomát a szakirodalomban nem találtuk.
Jó állapotú lap, szélein kisebb javításokkal, paszpartuban.

783   Ardelao 2017-05-30 13:53:51

THOMÁN ISTVÁN
(1862.XI.4. – 1940.IX.22)

A „zongorakirály”élő magyar férfi-tanítványai közt (ez még 1936-ban volt, megj. A.), Thomán István a legjelentősebb. Azt is mondhatjuk, hogy Liszt minden magyar tanítványa közül a többi fölé emelkedik, mert mesterének pedagógiai szellemét leghívebben és legeredményesebben ő őrizte meg.

„Lisztet és Thománt a művészeten felül adakozó jó-szívük, a jótékonyság, kötötte össze s emelte és emeli embertársai fölé. Liszt igen gazdag volt és sohasem volt semmije. Leánya, Cosima (Wagner Richard-né) ezt írta: ~Atyám egyike volt a legnagyobb keresetű embereknek. Európa csaknem minden asszonyát meghódította s mikor meghalt, hét zsebkendő maradt utána.~
Thomán is jómódú volt, évtizedeken át rendkívül sokat áldozott a művészetért és jótékonykodásra s ma talán egyetlen számottevő emléktárgya, - amit gyermekeire hagyhat, az-az elefántcsontból készült XVIII. századbeli feszület, mely Liszt Ferenc imazsámolyán állott, bárhol is járt a világban a mester.
Sok értékes zongorapedagógusunk közül az utolsó száz évben három magasodik ki. Elsősorban, és mindenek-felett, elérhetetlen tündöklésben – természetesen – Liszt Ferenc s aztán Szendy Árpád és Thomán István, a két magyar Liszt-növendék. Akit ők tanítottak zongorázni, azok tudnak is! Szendy mesterének technikai tökéletességére törekedve, igyekezett Liszt szellemét szolgálni. A Zeneakadémia művészképzőjéből teljes technikai készséggel jöttek akkoron a növendékek. Mondják a Liszt-tanítványok, hogy a weimari, római és budapesti zeneleckéken a mester – látszat szerint – nem vetett súlyt a növendék technikai készségére. A szellem, a felfogás, a lélek, a mű megértése volt nála a fő. Ez igaz. De ha valaki technikailag készületlenül került elébe, elkergette a zongorától. Magától értetődött, hogy teljes dologbeli készséggel kellett Liszt óráira menni. Minthogy pedig a leckeórákon az akkori zenevilág legkitűnőbb zongorásai gyűltek egybe, természetes, hogy ott alig esett szó technikáról. De a legmagasabb-rendű technika mindegyiküknek birtokában volt. Ha tehát Szendy elsősorban a tudásbeli fölényt követelte növendékeitől, Liszt szellemében járt el.

De Liszt tanítási módjának értékesebb ajándékát Thomán hozta el a mester zongorája mellől. Annyira behatóan ismertette a műveket, mint Liszt, s a tanítvány, küzdő, felfelé törekvő lelkét, szabad csapongásában sem korlátozta, legfeljebb irányította s emelte, mint Liszt. Ezzel a módszerrel nevelte fel a legkiválóbb zongoraművész generációit. Thománnak, a pedagógusnak, nem az a célja, hogy tanítványai őt másolják, hogy úgy zongorázzák el a műveket, ahogy tőle hallották. Azt tartja, hogy a művészetben mit-sem ér az, ami nem belülről jön, nem élményből szűrődik le. Ö csak segíteni akarja a növendék ösztöneinek helyes irányú kibontakozását, még abban az esetben is, ha az irány eltérő az övétől. Ennek a magas és nemes pedagógiai elvnek kivirágzását két világhírű tanítványában, Dohnányi Ernőben és Bartók Bélában, látjuk, Dohnányi csupa bensőség, melegség és szemérmes líra; Bartók csupa fény, csillogás, brutális erő és fanatikus hit.

Milyen kiváló mester az, aki két ilyen zongoraművészt adott a világnak!

Az ő keze alól került ki a Zeneművészeti Főiskolánk tanárainak egész sora: Székely Arnold, Keéri-Szántó Imre, Várkonyi Béla, Buttykay Ákos, Thoma József; aztán Gross Gizella, Linz Jenő, Reiner Frigyes, Engel Iván, Ungár Imre és hosszú sora a jobbnál jobb zongoraművészeknek.

Thomán István negyven éves művészjubileumát nagyarányú hangversenyekkel ünnepelte a magyar zenevilág. Úgy a belföldi, mint a külföldi sajtó elismeréssel sorolta fel érdemeit. Ebből az alkalomból Bartók Béla (Zenei Szemle 1927. január) többek közt így ír mesteréről:

»Thománról igazán elmondhatom azt a gyakran könnyelműen odavetett, már-már közhelyszerű mondást, hogy pedagógiai tevékenysége a tanári szoba falain kívül nem szűnt meg. Könyveket adott kölcsön nekünk, főként nagy zeneszerzők életrajzait, hogy műveikkel együtt egész emberi lényük is intenzíven éljen a növendékek lelkében. De egyébként is az élet más vonatkozásaiban is, ott állott növendékei mellett, mint pártfogó atyai jó barát.
Felesleges rámutatnom arra, hogy pedagógiai hivatásának ilyen nagystílű, nagyarányú és széleskörű betöltése egy egész, önfeláldozó emberéletet jelent tele türelemmel, fáradtsággal, szakadatlan munkával. De az ilyen munkához nem elég csak a türelem és a fáradság; nagy körültekintés, finom tapintat, mély emberszeretet és nagy szaktudás harmonikus együttese kell ahhoz, hogy valaki olyan eredményt érjen el negyven esztendő leforgása alatt, mint Thomán István.«

Ki kell emelnünk azt is, hogy Thomán kiváló zongoraművész volt, akinek pianista érdemeit Ausztria, Németország, Olaszország, Törökország többször elismerte. Nálunk negyven éven át koncertjeit művészeti komoly eseménynek tartották. Szólójátéka elmélyedésről, magasrendű tudásról és mindig stílusos előadó-képességéről tett tanúságot. Mozart, Beethoven és főleg Chopin és Liszt interpretálása mintaszerű. Zongorája nem nyűgözte le a hallgatót, de mindig gyönyörködtette, megnyugtatta. Meleg lírája mellett a drámai erő sem hiányzott játékából s az epikus részeket olyan meggyőzően és közvetlenül adta elő, mint ahogy beszélget. (Szellemes, fölényes, kissé ironikus társalgó, kinek szavaiból a humor gyógyító írja sem hiányzik.)

Zongoraszólóin kívül sűrűn gyönyörködtünk benne, mint elsőrendű kamarazenészben. Nagy tanítványáig, Dohnányi Ernőig, ő volt nálunk a zongora-kamaramuzsika zászlóvivője. Sohasem azért szerepelt, hogy tündököljön, hanem azért, hogy a legnagyobbakat szolgálja, s szellemükből kultuszt űzzön.

Thomán István 1862-ben született, Homonnán (ma kelet-Szlovákiában van, megj. A.), hol atyja kórházi főorvos volt. Édesanyja jól zongorázott. Apja nem volt hangszerjátszó, de annyira szerette a zenét, hogy bécsi medikus korában minden zsebpénzét erre költötte. Fia, első zenei oktatását szülővárosában Pundal János nevű templomi orgonistától nyerte, kivel a hét éves fiúcska négy-kézre játszotta a Hunyadi László nyitányát. A gimnáziumot Kassán végezte, hol egy Hoditz Károly nevű, tipikus cseh karmester-féle tanította zongorára. Operákat és kétes értékű szalondarabokat játszatott vele. Nagy készsége csakhamar megmutatkozott. Mikor a tizenhat-éves ifjú az érettségi vizsgát letette, Bécsbe ment orvostan-hallgatónak, de csak rövid ideig maradt a császárvárosban. Pestre jött jogásznak s be akart iratkozni a Zeneakadémiára. Nem vették fel. Erkel Gyula, Gobbi Henrik és Nikolits Sándor volt jelen a felvételi vizsgán. Operarészleteket, szalon-darabokat adott elő, amikre zeneoktatója megtanította, de Haydnt, Mozartot s a komoly zeneirodalmat nem ismerte. Hiába tudott jól lapról olvasni, ami mindig egyik erőssége maradt, elutasították. De ő nem hagyta annyiban a dolgot. Pártfogót keresett s mikor Andrássy Aladár gróf írt érdekében Erkel igazgatónak, azonnal felvették. Thomán már 1881-ben növendéke volt a Zeneakadémiának. 1882-től kezdve Erkel Ferenc tanította, majd Liszt Ferenchez került. Mikor Mihalovich Ödön állt az intézmény élére, meghívta a huszonhat éves ifjút a Zeneakadémia zongoratanszékére, hol tizennyolc évig működött. 1906-ban nyugalomba vonult s, azóta saját zeneiskoláját vezeti. Csaknem harminc éve áll fenn az a nevezetes művészhajlék, melynek gazdag eredményeit emlékezetessé teszi az a sok értékes házi hangverseny, ahol hosszú éveken át a főváros legelőkelőbb társadalma találkozott.

(folytatom)
782   Búbánat • előzmény781 2017-05-23 10:34:36
Bozó Péter: A dalszerző Liszt
781   Búbánat 2017-05-23 10:33:50
Most jelent meg a könyv a Rózsavölgyi és Társa Kiadó gondozásában!

[url] https://www.lira.hu/hu/konyv/tovabbi-konyveink/a-dalszerzo-liszt; Bozó Péter: A dalszerző Liszt [/ur1)

Oldalszám: 208 oldal
Megjelenés: 2017. április 20.
Méret: 165 mm x 235 mm
Kötés: Keménytáblás
ISBN: 9786155062339
Sorozat: Musica Scientia


„Liszt Ferenc szerteágazó életútjának és életművének számos mozzanata jól ismert: az Európát beutazó zongoravirtuóz rendkívüli sikerei köztudomásúak, a Weimarban letelepedett progresszív komponista legfontosabb művei a koncertrepertoár alapját képezik, tudjuk, hogy Liszt volt a 19. század egyik legjelentősebb egyházi zenésze, s hogy kései korszakának letisztult, szikár művei a 20. századba mutatnak előre. E sokarcú életművön belül többnyire árnyékban marad a romantika korának egyik legfontosabb, s legbensőségesebb műfaja, a dal. Bozó Péter monográfiája a Liszt-dalok kevéssé ismert világába kalauzolja el az olvasót, és elsődleges forrásokra, illetve a legfrissebb szakirodalomra építve nyújt képet erről az izgalmas repertoárról. Áttekinti Liszt dalainak kronológiáját, fogadtatását és különböző kiadásait; tárgyalja a művek különféle alakváltozatait és a mögöttük meghúzódó sajátosan liszti zeneszerzői gondolkodást; és érzékeny elemzések révén veszi számba a dalok legfőbb típusait. Túl azon, hogy felvázolja a dal műfajának 19. századi kontextusát, részletesen leírja azt a történelmi hátteret is, amely a többféle zenei-nemzeti identitással (magyar, francia, német) rendelkező Liszt művészetének megértéséhez nélkülözhetetlen. Bozó Péter könyve tehát nem csupán énekeseknek, Liszt-rajongóknak és a dalirodalom szerelmeseinek kínál izgalmas szellemi kalandot, hanem a 19. századi zene- és kultúrtörténet iránt érdeklődő szélesebb olvasóközönség számára is.”


Bozó Péter (1980) zenetörténész, 2006 óta az MTA BTK Zenetudományi Intézet Magyar Zenetörténeti Osztályának munkatársa. PhD doktori fokozatát weimari forrástanulmányok nyomán a budapesti Zeneakadémián szerezte 2010-ben, a jelen könyv alapjául szolgáló doktori értekezéssel. OTKA posztdoktori ösztöndíjasként az operett párizsi kezdeteiről és magyarországi gyakorlatáról folytatott kutatásokat. Jelenleg Bolyai-ösztöndíjasként Jacques Offenbach műveinek magyarországi fogadtatását vizsgálja.
780   Búbánat 2017-05-20 14:47:45

A gyermek D'Annunzio és az ősz Liszt Ferenc barátsága.

/8 Órai Újság, 1928. április 20./

New York-i tudósítónk írja:

„A New York Times tudósítója hosszú, érdekes cikkben számol be arról a beszélgetésről, amelyet Cargnacco-ban folytatott Gabrielle D’Annunzioval.

— Boldog leszek, ha üdvözölhetem önt a Vittoriale dallamos csendjében, — ez volt az a távirat, amellyel a költőfejedelem az amerikai újságírónak tudtára adta, hogy szívesen veszi látogatását. Az amerikai újságíró részletesen leírja a Vittoriálét, ahol a költő emlékei és vagyonokat érő műtárgyai közé vonult vissza. Az egyik teremben — írja az amerikai újságíró — két hatalmas zongora áll egymás mellett. Az egyik zongora arról nevezetes, hogy ezen játszott Liszt Ferenc, amikor Rómába ment koncertet adni. Azóta sok esztendő telt el, de a zongora még mindig tökéletesen megőrizte harmonikus zengzetességét. A másik zongorát egy olasz zongoragyár személyzete ajándékozta D’Annunzionak. D’Annunzio féltve őrzött kincsei közt nagyon sok eleveníti fel Liszt Ferenc emlékét.
D’Annunzio elmesélte, hogy még gyermek volt, mikor egyszer meglátogatta Ezechiel szobrász műtermét. A küszöbön elbűvölve maradt állva, mert lenyűgöző hatást tett reá egy impozáns, fehérhajú öreg úr, aki a szobrásznak modellt ült. Liszt Ferenc volt. A fiút annyira meghatotta ez a véletlen találkozás, hogy csak minden bátorságát összeszedve tudott válaszolni a nagy mesternek, aki fesztelen hangon a zenéről kezdett vele beszélgetni. Az ősz mesternek tetszettek a fiú talpraesett válaszai és annyira megkedvelte, hogy meghívta magához a Villa D’Este-be és megígérte, hogy ott játszani fog az ő tiszteletére. Néhány nappal később a fiatal D’Annunzio egyik legfelejthetetlenebb élményét élte át. Liszt egy elsötétített szobában, amelyre csak az ablakon beszűrődő holdvilág hintett kísérteties fényt, csodálatos ihletettséggel és technikai tökéllyel játszott D’Annunziónak a zongorán. D'Annunzio kijelentette az amerikai újságírónak, hogy
ez az eset, amelyet Liszt Ferenc társaságában töltött, ifjúkorának legragyogóbb emlékei közé tartozik’.”
779   Ardelao • előzmény778 2017-05-14 13:55:01
:)
778   Klára • előzmény777 2017-05-14 11:42:58
Kedves Ardelao!
Nagymamám - hegedűtanszakon végzett anno - és nővére, nagy-nagynéném, aki képesített zongoratanárnő volt, mesélt sokat arról ifjúkoromban, hogy ők annak idején Liszt Ferenc tanítványától, vagy Liszt-tanítvány tanítványától tanultak a Zeneakadémián. Édesapám 1920-ban született, tehát az azt megelőző generációról beszélünk. Miközben érdeklődve olvasom kultúrtörténeti jelentőségű bejegyzéseit, felelevenednek a felmenők szavai, velük kapcsolatos élményeim és emlékeim, ezért különösen nagy örömet okoznak sorai. Köszönet értük!
777   Ardelao • előzmény776 2017-05-14 10:23:16

Dalszöveg?

Dalos László írása

— Megakad a szemem valahol egy mondaton, amely szerint Ady Endrének van egy Papp Viktor valceréhez című verse. Majdnem igaz. „Az utolsó hajók” című kötetében olvasható, csakhogy a címe: Papp Viktor valceréhöz. Aki a költeményre hivatkozik, nyilván fél az ö betűtől vagy hangtól, nem hitt a szemének. Vagy csupán felületes volt. Esetleg fölületes.
— De ha már e betűvel előkerült a költemény címe, hadd szóljak néhány szót Papp Viktorról, aki joggal büszkélkedett mindvégig, hogy neve egy Ady Endre-vers címében szerepel. Magas, szikár öregúr volt, amikor 1947-ben megismertem. Hozta be Ady-emlékezéseit a Rádió irodalmi osztályára. Ezeket aztán műsorra tűztük, többször magam voltam az adások gazdája, kísértem Viktor bácsit az élő legendát, az Ady-barátot a felolvasó stúdióba.
— Papp Viktor a Szilágyságban született, négy évvel fiatalabb Adynál, a költő rajongója, társaságban szolid társa. Hegedűvel a kezében. Mert Papp Viktor, a későbbi zenekritikus, zenei könyvek írója, ifjú fővel komponált is, ahogyan Dénes Zsófia írja róla: „kis rokokó valcereket szerzett.” Nos, az egyiket addig hegedülte a költő fülébe, míg Ady Endre „dalszöveget” nem írt rá. Ez lett a Papp Viktor valceréhöz című vers.
— Viktor bácsi valamelyik rádióelőadás előtt, már a mikrofonnál ülve azt mondja nekem, kissé száraz hangon, de mosollyal a szemében: „Tudja, kedves öcsém, van rólam egy mondás, így hangzik: Ami a festők közt a vak piktor, az a muzsikában Papp Viktor … Érzi, ugye, nincs ebben bántó szándék, csak a szójáték adta öröm.”
— Ekkor meggyulladt az adás kezdetét jelző piros lámpa, Papp Viktor olvasni kezdett.
Hogy ki mondta róla azt a szójátékot? Sosem tudtam meg.

Az írás megjelent: Dalos László „Nemecsek a Lánchídon” című könyvében. 2004.
Holnap Kiadó.
776   Ardelao 2017-05-14 10:21:33

És most, egy pár szó Papp Viktorról!
Neve szorosan összeforrt a Liszt Ferencről írtakkal, kutatásokkal és történetekkel. Számtalan írása jelent meg a nagy-mester, Liszt Ferenc életével kapcsolatban.

Önvallomásában azt írja:

„Mindig arra törekedtem, hogy a magyarral megismertessem és megszerettessem a zeneművészetet. Ezért írtam és ezért gyűjtöttem könyvekbe hosszú időn át felgyűlt zenét ismertető írásaimat. Kikerekítettem, kibővítettem, leegyszerűsítettem őket, nehogy bárkit is elriasszanak a tudóskodó szakkifejezések. Pázmány Péter gyönyörű jelmondata világított mindig előttem: „Magyarokért, magyarul!” Én is így akartam.

„Pl. a Zenekönyv”- cím anyaga valamikor valahol szétszórtan megjelent, vagy a rádióban hangzott el. Talán legjobb hasznát a rádiózók veszik, azok a zenefigyelők és zenekedvelők, akik a rádió révén naponta muzsikával élnek.

Teljesség, vagy rendszer nincs a könyvemben. Kritikai pályám alkalmai szülték itt összegyűjtött írásaimat.
Magyarok! Fogadjátok szívesen törekvésemet.”

Budapest, 1940.
Papp Viktor

•••
Legyen áldott az emléke Papp Viktornak ezért az egykor megfogalmazott szép törekvéséért!
A.
775   Ardelao 2017-05-14 10:00:26

Márkus Dezső, az egykori Liszt-tanítvány.


„A magyar zeneélet egyik kiválósága Márkus Dezső. Mindenki ismeri és értékeli, de kevesen tudják róla, hogy Liszt-tanítvány. Már arra sem sokan emlékeznek, hogy a Népopera volt igazgatója, a Városi Színház főzeneigazgatója és az Operaház kiváló volt karmestere: valamikor jelentős zongoraművész volt. Fiatal korában sok külföldi sikert aratott hangszerével, s mint a bécsi konzervatórium növendéke, Beethoven-ösztöndíjat nyert és ugyanakkor Bécs városának zenei stipendiumát élvezte, ami nagy kitüntetésnek számított, főként azért, mert magyar ember létére kapta meg.

Márkus Dezső Pesten, 1869-ben született. Iskoláit itt végezte. Négy Márkus-fiú járt egyszerre a Kálvin-téri református gimnáziumba, kikből mind neves ember lett. Márkus Dezső előbb ismerte a kottát, mint a betűt. Tanára hat éven át Keresztély Sándor, a későbbi ismert zongora-gyáros. Csoda-gyermek volt. Azok a Liszt-tanítványok, kik vele együtt jártak a mester óráira, így emlékeznek reá. Liszt budapesti óráin ő volt a legfiatalabb.

Tizenegy éves korában, 1881-ben, iratkozott be a Zeneakadémiára. Az intézet 1882/83-as Évkönyve II. évesnek említi, mikor is a záróvizsgán Domenico Scarlatti d-moll szonátáját adta elő, melynek eljátszásáért Liszt megcsókolta. Három akadémiai osztályt járt, tanára Gobbi Henrik volt. Osztályzata zongorából: kitűnő.

Liszt előtt először Bach d-moll koncertjét játszotta. A mester a másik zongora mellett ült s ugyanezt a versenyművet vele együtt végigzongorázta. Kiemelendő, hogy Liszt ezzel a tanítási módszerrel gyakran élt. Márkus említi, hogy ez a metódus az ő idejében, a bécsi konzervatóriumban is általános volt.

Liszt Márkus Dezsőt, a gyermeket, többször játszatta óráin és mindig kedvesen becézte.

»Emlékeim Liszt Ferencről« – mondja Márkus Dezső – »annyira összefolynak gyermekéveim emlékeivel, hogy csak nehezen tudom különválasztani. Legerősebben az él bennem ma is, hogy: féltem tőle. Tudtam természetesen, hogy milyen nagy művész, örömmel is tanultam tőle, de képzeletemben, mint egy »óriás« élt. Megjelenése lenyűgöző volt és a kis gyermek mindig remegve ment fel a lépcsőn órára, de ha szembetalálkozott az óriással, annak szelíd tekintete mindig elfeledtette vele ezt az érzést. Csókra nyújtotta drága, óriási kezét és szelíden megsimogatott.

~ Der kleine, grosse Márkus ist ja wieder da.~ Ezek voltak kedves szavai és azonnal komoly munkára hívott a zongorához.«

A gimnáziumi érettségi vizsga után az ifjú a bécsi konzervatóriumba iratkozott be, ahol 1888-ban zongoraművészi oklevelet szerzett.

A zongoraművészi pályát csakhamar elhagyta. Muzsikus lelkesedésével egészen a karmesteri művészet és orchester-tudomány szolgálatába állott. Előbb az ischli színház, majd a budapesti Népszínház karmestere volt.

Huszonöt éves korában Operaházunk korrepetitora: 1898-ban a prágai német színház karmestere; két évig Amsterdamban működött s 1903-tól a magyar királyi Operaház karmestere, ahol emlékezetes előadásokat vezényelt. 1911-ben megalapította a Népoperát, melyet négy évig igazgatott. Legutóbb a Városi Színház főzeneigazgatója.

Elég gazdag, változatos művészpálya, nagy mesterének, Lisztnek, örök nyugtalansága rezeg.”Budapest, 1936. augusztus 24-én
Papp Viktor.
Liszt Ferenc élő magyar tanítványai című könyve alapján.
Dante Kiadás, Budapest.


Márkus Dezső, karmester (1870.XII.15. – 1948.IX.20.)
774   Ardelao 2017-05-14 09:57:33

BAHNERT JÓZSEF a Liszt tanítvány


Az Országos magyar királyi Zeneakadémia legrégibb, 1882/83. évi Évkönyvének legelső oldalán már találkoztunk Bahnert József nevével. Először a felsorolt Liszt-tanítványok közt s néhány sorral lejjebb zenekíséretes zongoraversenyéért és szorgalmáért az Évkönyvben való nyilvános dicséretre érdemesített növendékek sorában. Bahnert Józsefet Liszt haláláig mindig megtaláljuk a mester magyarországi pedagógiai működésével kapcsolatban. Neve a magyar zeneéletben 62 éven át mind-máig ismert és elismert. Bahnert nem itt született, de ennyi időn keresztül a magyar zenekultúrát szolgálja, tehát testestől, lelkestől magyarnak számít.

Születési helye: Nápoly, éve: 1859. december 29. Atyja, Giovanni Bahnert, londoni egyetemi tanár volt, híres vegyész. Dédapja, John Bahnert, angol tábornok, történelmi alak, Waterloonál esett el. Bahnert József anyja, den Giordano Carola, ősrégi sziciliai családból származott. Bahnerték évekig Nápolyban és Rómában laktak. Fiuk kisgyermek korában sokat járt a római Szent Péter templomba, ahol a gregorián énekekben talált nagy gyönyörűséget. E római templomban többször látta Lisztet s áhítattal nézte a hírből már ismert mester rendkívüli alakját.

A Bahnert család később Görzbe költözött, majd Budapestre, ahol a 18 éves ifjú a Nemzeti Zenede növendéke lett. A Zenedéből a Zeneakadémiára ment át, hol 1883-ban a zongora főtanszak negyedik osztályát elvégezte. Azok közül a kevesek közül való. akik zeneakadémiai tanulmányaikat a »Hal-téri« Zeneakadémiában kezdték. Végbizonyítványában a zongora jeles tanára Erkel Ferenc; zeneszerzés, és Nikolits Sándor. A bizonyítvány jegyzetében ezt olvassuk: »Magasabb kiművelésre Liszt Ferenchez volt beosztva.« Az igen tehetséges, nyugtalan szellemű ifjú Erkeltől mindig Liszt szárnyai alá kívánkozott, amit Erkel nem látott szívesen. Érdekes, hogy több mint félszázad után is zavartan szabadkozik az öregúr ettől a témától a »nagy Erkelre való tekintettel,« - ahogy ő mondja.

Egy napon Bahnert beállított Liszthez, kérte, hallgatná meg játékát. A mester a »Lammermoori Lucia« operaátiratát játszatta el vele, oly hatással, hogy azonnal felvette tanítványai közé. Évekig járt Liszt óráira (Évkönyv 1882/83, 9. oldal). Weimarba is hívta pesti tanítványát a mester, de Bahnert anyagi és családi okok miatt nem mehetett. Bahnert Lisztnek mindig kedvelt embere volt. Vele mindig olaszul beszélt, »cavallierinek« szólítva kedvelt tanítványát.

Bahnert Liszt halála után rövidebb ideig zongoraművész volt, majd a zeneszerzésre adta magát. Első önálló hangversenyét 1886-ban tartotta a Vigadóban. Az ország nagyobb vidéki városaiban is hangversenyezett. Műsorain kizárólag Liszt alkotásai szerepeltek.

Bahnert József testvérbátyja (Giovanni) szintén zenei pályán működött. Tehetséges ember volt. Kiment Párizsba s ott nyoma veszett. Ez a Bahnert nem ismerte Lisztet.

Bahnert József színpadi, zenekari, egyházi műveket, zongoradarabokat és dalokat írt. A magyar királyi Operaházban két operáját játszották: a Csempészek című 2 felvonásos dalművét, Káldy Gyula igazgatósága idején (1900. március 17.) s a Jégvirág című 1 felvonásos operáját, melynek bemutató előadása 1922. május 12-én volt. A Csempészek szövegét egy Bari-ból való hajóskapitány, Carlo Luigi Villa írta, Radó Antal fordította. Öt előadást ért meg. Méltatlanul került le a műsorról, mert vezérkönyve tehetséges munka. A Jégvirág szövegét Berczik Árpád írta. Három előadást ért meg.
Operettjei: A granadai vőlegény (Népszínház 1905), A császárnő; balettjei: Maria Antoinette, A varázstükör.

Bahnert József egész életén át széleskörű zenepedagógiai munkásságot fejtett ki. A 77 éves öregúr jelenleg az Állami Polgári Iskola Tanárképző Főiskola nyugalmazott zenetanára.


Forrás:

Papp Viktor:

Liszt Ferenc élő magyar tanítványai című könyve.
Dante Kiadás, Budapest. 1936.


Bahnert József (1860.XII.29. – 1937.IX.11.)

773   Ardelao 2017-05-12 17:08:59

Folytatom Papp Viktor: »Liszt Ferenc élő tanítványai« című, 1936-ban írt könyvéből, az akkor még fellelhető magyar tanítványok élete történetét.


Weisz József


„Feltűnően tehetséges Liszt-tanítvány volt Weisz József. Társai egyértelműen nagy elismeréssel beszélnek róla. Hírnevet szerzett magának, mint zongoraművész, s mint zeneszerző, jelentős zenei állásokban is működött és valahogy mégis elkallódott a művészeti világversenyben. Mondják, hogy rendkívül nyugtalan lélek, hirtelen és izgága természetű. Talán ez akadályozta boldogulását.

Adataink róla hiányosak. Nem sikerült összeköttetést találnunk vele. Rokona, barátja nincs, ismerőse is alig.

Kassán született, 1864-ben. Budapesten Liszt és Volkmann tanítványa volt. Az 1891-93 évben a szentpétervári konzervatórium zongoratanára. Virtuóz zongoraművek szerzője (versenyművek, variációk és fugák, jellemképek). Berlinben él. Ennyit ír róla a Riemann zene-lexikona (1929).

Zeneakadémiai adataink szerint (1882-83. Évkönyv bevezetésének »Rövid történeti visszapillantásában«) Weisz József az 1878-78. évben az Akadémia zeneszerzési osztályának kitüntetett növendéke. Az Évkönyvnek ugyanebben a bevezetésében olvassuk, hogy az 1661-82. tanévben Weisz József, Rauch Károly és Jerusalem Júlia kapott Liszt ösztöndíjat.

Több feljegyzés nincs róla. Bizonyos, hogy a Zeneakadémia legrégibb növendékeinek egyike, mert az Évkönyv az 1879-ben kitüntetett zeneszerző-növendékek közt említi, amit csak néhány évi tanulmány után érhetett el.

Weisz József talán két évvel ezelőtt, mikor a berlini rádió kötelékéből eltávozott, néhány hónapig Budapesten tartózkodott, majd szülővárosát, Kassát, látogatta meg.
Aztán visszament Németországba”. . . .


Budapest, 1936. augusztus 24-én
Papp Viktor.
Liszt Ferenc élő magyar tanítványai című könyve.
Dante Kiadás, Budapest.Sajnos, a magyar internetes oldalakon, Weisz József nevű Liszt-tanítványról semmiféle adat nem található. (A.)
772   Búbánat • előzmény771 2017-05-09 21:15:38
A Bartók Rádió ma esti műsorsávjában hallhattuk:

19.00 – 19.30 Összhang
- a zenei élet aktualitásai

Liszt és Itália - kiállítás a Liszt Ferenc Emlékmúzeumban

Szerkesztő-műsorvezető: Katona Márta

Ezt az adást holnap reggel megismétli a rádió, 9.30-tól.

771   Búbánat 2017-05-09 10:36:27

Kiállítás | Liszt és Itália

Liszt Ferenc Emlékmúzeum – 1064 Budapest, Vörösmarty u. 35.

Liszt Ferenc: Itáliai képek, Itália hatása Liszt életművére

"Május 11-én nyílik új időszaki kiállításunk, mély 2018. május 8-ig látható az Emlékmúzeumban.
A kiállítás Liszt két életszakaszát mutatja be, amely Itáliához kötődik: a fiatal zongoraművész és zeneszerző Lisztet, aki Marie d’Agoult társaságában 1837 és 1839 között főleg Észak-Itália városaiban tartózkodott, majd az 1839-es első római látogatás után áttér az ötvenéves Liszt életére, amikor letelepedett az Örök városban, hogy következő 9 évét itt töltse. A városhoz fűződő kapcsolata gyakorlatilag élete végéig tartott, hiszen 1869 után életét Weimar, Róma és Budapest között osztotta meg . Az első életszakasz észak-olaszországi élményeit, azoknak az életműre kifejtett hatását a Bolognában székelő Fondazione Istituto Liszt munkatársai, Rossana Dalmonte professzor és Mariateresa Storino mutatja be, a római kapcsolatokról a budapesti Liszt Múzeum ad ízelítőt a látogatók számára. A római szakaszban olyan különleges dokumentumok, zenei összefüggések is bemutatásra kerülnek, amelyek a Liszt-irodalomban csak érintőlegesen kerülnek említésre, mint például a kiállítás alsó részében Liszt és az olasz egyházzenei reform képviselőinek kapcsolata. Ugyanitt találunk majd egy rövid válogatást az olasz irodalom és képzőművészet Liszt életművére gyakorolt hatásából született legfontosabb kompozíciókból is."


A kiállítás megnyitója: 2017. május 11., 18 óra

A kiállítást megnyitja: Dr. Vigh Andrea (Rektor, Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem), Dr. Gian Luca Borghese (Megbízott igazgató, Budapesti Olasz Kultúrintézet).

Közreműködnek: Prof.Rossana Dalmonte, Dr. Maria Teresa Storino és Dr. Domokos Zsuzsanna, valamint

Gregorio Nardi zongoraművész (Firenze).

A budapesti Liszt Ferenc Emlékmúzeum és a bolognai Fondazione Istituto Liszt közös kiállítása a Liszt Ferenc Emlékmúzeum szervezésében, az Olasz Kultúrintézet együttműködésével

A belépés díjtalan

Szervező : Museo Commemorativo Liszt Ferenc ; Fondazione Istituto di Liszt - Bologna
In collaborazione con : Istituto Italiano di Cultura di Budapest

Műsor:

- Bellini- Liszt: Introducione e variazioni sul tema „A te, o cara” dai Puritani (1836)

- Verdi – Liszt: Rigoletto. Paraphrase de Concert (1851)
770   Ardelao • előzmény769 2017-05-07 11:39:52

Liszt még élő tanítványai a Stúdióban

A Rádió vezetősége felkérte Papp Viktort, hogy a mikrofon előtt is szólaltassa meg Liszt Ferenc, még élő magyar tanítványait. Akkoriban 9 személyről volt tudomásuk. Közülük néhányan külföldön éltek, vagy a rádióműsor idején nem tartózkodtak Budapesten, Thomán István pedig betegsége miatt nem lehetett jelen.

Végül négy hiteles Liszt-tanítvány vállalta a rádiószereplést:
Forster Stefánia, Kramer Ernesztin, Varga Vilma és Vaszilievits Olga.

Megemlítjük még, hogy a Magyar Nemzeti Múzeumban díszes emlékkiállítást rendeztek és a megnyitó ünnepségen a 76 esztendős Göllerichné Voigt Gizella, Liszt kedves tanítványa játszott a mester zongoráján.

769   Ardelao 2017-05-07 11:31:37

Papp Viktor: „Liszt Ferenc élő magyar tanítványai”„Liszt Ferenc zongoratanítványai közül mindenképpen említésre méltó Schuk Anna, akit Liszt tréfásan, „kis forradalmárnak” nevezett, mert a zongoratanításnak új módszerével kísérletezett.

Sokféle zongoratanítási módszerről hallottunk, azóta is, de legtöbbjét megsemmisítette az idő. Ez a találmány azonban annyira egyszerű és logikus, hogy érdemes vele megismerkedni. Liszt tetszését is megnyerte s az akkori sajtó meleg rokonszenvvel fogadta.

Lényege az, hogy a zongoratanítást kéz és ujj tornával kapcsolja össze. A kéz anatómiai szerkezete alapján álló módszerrel a kezet és az ujjakat a hangszertől függetlenül mozgékonyabbá, ügyesebbé, hangszerjátszásra alkalmassá, alkalmasabbá teszi. A módszer feltalálója Schuk Anna nagyatyja, dr. Fischer József kiváló pedagógus, ki – jóllehet maga nem zongorázott – helytelen eljárásnak találta, hogy a növendékkel órák hosszat gyakorlatokat játszattak anélkül, hogy a kezeket és az ujjakat, melyek szervi alkatuknál és helyzetüknél fogva különböző mozdulatokra nem egyenlő mértékben alkalmasak, előbb erre külön kiképezték volna. Ő tehát egy egész sorozat elmésen kombinált kéz- és ujjgyakorlatot állított össze s unokáján és másokon kipróbálta. De adjuk át a szót Schuk Annának, aki nagyatyja módszeréről, melyet ő tovább fejlesztett, ’A zongoratanítás reformja’ címen egy kis füzetet adott ki, 1897-ben.”

»Brahms egyik hangversenye után – írja Lukácsné Schuk Anna - a halhatatlan Liszt Ferenc mester azzal tüntetett ki, hogy távozáskor, karját nyújtva, nyájasan kérdezte, mi a véleményem Brahms játékáról? Dicsértem a művész szabatos, klasszikus előadását, érces hangadását és megjelöltem bizonyos részeket, melyeket Brahms, felfogásom szerint, utánozhatatlan tökéllyel interpretált.«

~ Lám, ez a tizenkét órai gyakorlás eredménye és mindenkinek, aki zongoraművész akar lenni, mindennap 10-12 órán át gyakorolnia kell, úgy, amint én is tettem ~ szólt Liszt.

»Erre én félénken azt a megjegyzést kockáztattam, hogy a kész zongoraművészre ez valóságos gyötrés lehet. Minthogy csak arról lehet szó, hogy a művész kezei és ujjai kellő mozgékonyságukat megtartsák, vagy tökéletesítsék, úgy vélekedtem, hogy erre a célra talán elegendő volna naponként végzendő rendszeres kéz- és ujjgimnasztika, amely nagyon kevés időt venne igénybe. Felhoztam nagyatyám erre vonatkozó elméletét, és hogy én az ő kéz- és ujjgimnasztikáját gyakorolni szoktam. Hozzátettem, hogy mióta -gimnasztikálok,- azóta igen kevés időt fordítok etűdök játszására s mindamellett nagyon észrevehető haladást teszek a zongorajáték technikájában.«

»Vallomásom végére érve, a mester nagyot nézett. Attól tartottam, hogy szigorú megrovás lesz merészségem következése. E helyett azonban a mester tréfásan kis ~ forradalmárnak ~ nevezett s miután elgondolásomat a maga egészében körülményesebben elmagyaráztatta magának, azt mondta, hogy az ügyet komoly megfontolásra érdemesnek tartja és arra más alkalommal még rá fog térni.«

»Rövid idő múltán Lisztnek egy élvezetes és tanulságos előadása után, társaimmal a tanteremből távozni készülve, a mester ezekkel a nyájas szavakkal marasztalt:«

~ Most pedig, kicsikém, szíveskedjék nekem azt a bizonyos kéz- és ujjgimnasztikát bemutatni, mert engem az nagyon érdekel. Remélem, - jegyezte meg tréfásan – hogy a gyakorlatok nem valami nyaktörő természetűek? ~

»Készséggel engedelmeskedtem kívánságának. A mester látható érdeklődéssel figyelt mutatványaimra és mikor elvégeztem, így szólt hozzám:«

~ Adja át, kérem, kedves nagyatyjának ismeretlenül is szívélyes üdvözletemet és mondja meg neki nevemben, hogy ha nem is tud zongorázni, mégis a legjelesebb zongoratanítók egyikének tartom őt. Mihelyt időm engedi, majd felkeresem és ezt a zongoratanítás jövőjére nagy fontosságú rendszert behatóbban fogom vele megbeszélni.~

»Lelkendezve siettem azonnal nagyatyámhoz és örömrepesve mondtam el neki a történteket.«

»Nagyatyám nem várta be a nagymester látogatását, hanem a legelső alkalommal tiszteletét tette Lisztnél. A mester kitüntető nyájassággal fogadta őt; azonnal rátértek a gimnasztikára s Liszt élénk érdeklődést tanúsított a rendszer iránt, mely még fokozódott, mikor a részletekkel jobban megismerkedett.
Ez időtől fogva nagyatyám többször találkozott ebben az ügyben a mesterrel. Egyik alkalommal egy amerikai zongoramesternek szintén kéz- és ujjgimnasztikát tárgyaló művét mutatta be nagyatyámnak, melyet időközben meghozatott. Praktikus tanító adta elő ebben tapasztalatát, melyeket hosszú évek során a zongoratanítás terén szerzett. Liszt már abban a körülményben, hogy két egymást nem ismerő férfi – egyik itt Budapesten, a másik Amerikában, az egyik teljesen járatlan a zongorajátékban, bár jeles pedagógus, a másik egy tapasztalt, hírneves zongoratanár, - egy irányban törekednek a zongoratanítás reformálására, csalhatatlan jelét látta annak, hogy a reform nemcsak szükséges, hanem üdvös és sikeres lesz.«

»A mester abban egyezett meg nagyatyámmal, hogy az 1886/87-ik iskolaév elején a Zeneakadémia minden egyes évfolyamából a leggyengébb növendékeket kiválasztja s azokat a nagyatyám által ajánlott mód szerint taníttatja, úgy, hogy magát a zongoratanítást az illető osztálytanár, a kéz és ujjgimnasztikát pedig nagyatyám adná elő.«

~ Ily módon csattanósan be fogjuk bizonyítani az új tanmódszer csalhatatlanságát, mert meg vagyok győződve, hogy a gyengébb növendékek, akik e módszer szerint fognak tanulni, csakhamar meghaladják a régi módon tanított legjobbakat is.~
̶ Most pedig, ~ folytatta Liszt ~ az egész dolgot egyelőre titokban akarjuk tartani s csak tényekre és biztos sikerekre támaszkodva lépünk majd a nyilvánosság elé, mert csak így remélhetjük, hogy a régi iskolának, mely minden újítást ellenez, makacskodását legyőzzük! ~

»Kedvelt tervének kivitelében a nagymestert gyászos halála megakadályozta.«

„Schuk Anna nemcsak kitűnő zongorista volt, de vérbeli pedagógus is. Egész életét a zenetanításnak szentelte. Ma (1936-ban, megj. A.), leánya dr. Káldorné Lukács Edit zenetanárnő folytatja pedagógiai módszerét.

Schuk Anna Budapesten, 1863. október 13-án született. Atyja Schuk N. Nándor kereskedő és gyáros, anyja Fischer Terézia, aki kitűnően zongorázott. Anna nyolc éves korában kezdett tanulni zongorázni egy zongoramestertől, kinek nevét már elfelejtette. Két év után édesanyja vette át tanítását. Az 1882. június 14-iki zeneakadémiai vizsgán, Bach egyik ’Fúgáját’ és Chopin ’Rondeau á la Mazurját’ játszotta.
Harmadéves korában Liszt Ferenc legfelsőbb osztályának tanítványai közt találjuk (1883/4. Évkönyv 9. oldal), Az 1884. június 27-én tartott vizsgálati hangversenyen Rubinstein D-dúr zongora-gordonka szonátájának zongorapartiját játszotta (a gordonkát Kauders Emil). Osztályzata a zongorából mindvégig kitűnő.

A Zeneakadémia elvégzése után a fővárosban és vidéken többször hangversenyezett, közben mindig tanított. 1897-ben nagyobb-szabású zeneiskolát alapított. Ez volt a legelső magán-zeneiskola az országban. Növendék-hangversenyei, vizsgái zenei körökben feltűnést és elismerést keltettek.
Legtehetségesebb növendéke Kálmán Imre.

Fiatalon férjhez ment. Első férje Lukács Vilmos bankigazgató volt, második Grünfeld Vilmos, Operaházunk versenymestere, a nagykultúrájú, elismert kamaramuzsikus (meghalt 1921-ben).

Emléktárgya Liszttől csupán egy lepréselt babérág, melyet a nagymester küldött neki kedves névjegy kíséretében.”Papp Viktor:

Liszt Ferenc élő magyar tanítványai című könyvéből idéztem a történetet.
Dante Kiadás, Budapest. 1936.
768   Búbánat 2017-04-19 11:42:39
Bartók Rádió, 19.00 – 19.35 „ Kritikus füllel”

Liszt Ferenc dal- és operaátiratait Farkas Gábor zongorázza

A kiadványról Mácsai János, Molnár Szabolcs és Ujházy László beszélget.

Szerk.: Katona Márta

(Ism. holnap, 9.30)

767   Búbánat • előzmény766 2017-04-12 11:15:27
Az újságcikkhez tartozó fotón: az F-dúr ária nyitánya kottaképen - Liszt nehezen olvasható gyorsírásával a kéziraton. (Liszt: Sardanapal)
766   Búbánat • előzmény761 2017-04-12 10:42:00
Kapcs. 761. sorszám

Kódfejtés - David Trippett színpadra állítja az elfeledett Liszt Ferenc-operát Interjú a brit zenetudóssal

(Magyar Idők, 2017. április 1., Sárdi Krisztina)

Idén június 15-én, a BBC Cardiff Singer of the World énekversenyén tartják Liszt Ferenc Sardanapal című ismeretlen operájának részleges ősbemutatóját. A befejezetlen zeneműre David Trippett cambridge-i professzor és zongorista bukkant rá több mint tíz évvel ezelőtt. A brit zenetudóst az olvashatatlannak tartott kézirat megfejtéséről és a színpadra állítás kulisszatitkairól kérdeztük.

- Bár a műértő közönség számára nem titok, hogy Liszt Ferenc az opera műfajában is alkotott, a Sardanapalról még csak említés szintjén sem hallhattunk soha.

- Ez így nem teljesen igaz. A Liszt-kutatók körében a XX. század eleje óta ismert tény, hogy a magyar származású zeneszerző 1849-ben nekifogott Lord Byron Sardanapulus című tragédiája [magyarul nem jelent meg – S.K.] alapján egy opera komponálásának, ám két év múlva abbahagyta a munkát. A félkész kéziratot 1910-11-ben már katalogizálta Weimarban Peter Raabe, Liszt első életrajzírója.

- Mégis a weimari archívumban porosodott addig, amíg 2004-ben rá nem bukkant. Miért?

- Mindig azt tartották a kéziratról, hogy összefüggéstelen, töredékes, részben olvashatatlan: tulajdonképpen csak egy halom ötlet papírra vetve. Nem több témakezdemények összességénél, amellyel nem igazán lehet mit kezdeni. De kíváncsi voltam rá, és amikor Lipcsében tanultam egy évig ösztöndíjasként, úgy gondoltam, vetek rá egy pillantást, egy weimari vonatozást megér. Mivel előtte éveken keresztül tanulmányoztam a Dante-szonátát, addigra már elég jól ismertem Liszt Ferenc kézírását és szerkesztési szokásait. Amint a kéziratot a kezembe vettem, rögtön megakadt a szemem egy csodálatos, lírai szoprán hangra írt árián. Ahogy hallgattam a dallamot a fejemben, az kerek egészt alkotott, zenei értelme volt. Sőt egy álló hétig nem tudtam kiverni a fejemből. Ekkor döntöttem el, hogy ezt a muzsikát nem hagyhatom veszni. Úgy gondoltam, ha a kéziratot alapos tanulmányozásnak vetnénk alá, láthatnánk, valójában mennyire töredékes vagy éppen teljes Liszt jegyzetelése.

- A zenetörténetben nem mindig egyértelmű, hogy a töredékes jelző pontosan mire vonatkozik. A Sardanapal-kéziratnál mit jelent?

- Ezt a kifejezést tényleg nagyon sokféle kontextusban alkalmazzuk, akár Mozart Rekviemjéről vagy Elgar Harmadik szimfóniájáról beszélünk, akár Puccini Turandotját említjük, mindig más értelemben használjuk. Esetünkben a befejezetlenség azt jelöli, hogy Liszt Ferenc csak az első felvonást jegyezte le teljes egészében. Így 1300 ütemnyi, nagyjából 55 percnyi zenei anyag áll rendelkezésünkre kész zongorakivonattal és szólamkottákkal. Liszt a tervezett hangszerelésről is írt részleteket, viszont a második, illetve a harmadik felvonásról semmit.

- Tudható, hogy miért nem?

- Igen, bár természetesen csak feltételezéseink vannak. Véleményem szerint háromféle indoka lehetett annak, hogy Liszt félretette a témát. Egyrészt ebben az időben rendkívül elfoglalt volt, a zeneszerzés és tanítás mellett a weimari karmesteri pozíció, valamint az azzal járó udvari-társadalmi kötelességek minden idejét felemésztették. Másrészt ekkoriban vált egyre szorosabbá barátsága Wagnerrel, egyre több figyelmét kötötte le a wagneri esztétika, a szimfonikus költemények írása. A komponálás megszakításának legfőbb oka azonban mégis a librettó problémája lehetett. Ugyanis az opera szövegkönyve egy névtelen olasz költőtől származik, akit Liszt nem ismert személyesen. Cristina Belgiojoso párizsi száműzetésben élő olasz hercegnő tartotta vele a kapcsolatot. Azonban nemcsak a fogoly költő és a zeneszerző közti kommunikációt biztosította, hanem felülvizsgálta, javította is a szöveget. Csakhogy a hercegnőt 1848-49-ben nagyon lefoglalták az olasz forradalom eseményei, amelyben komolyan közreműködött, így nem maradt ideje a szöveggel foglalkozni. Liszt pedig, mivel nem kapta meg a második és harmadik felvonás átdolgozott librettóját, nem tudott hozzá zenét komponálni. Már sosem tudjuk meg, milyen lett volna a teljes mű, de meggyőződésem, hogy mindezek ellenére az első felvonás megállja a helyét önálló darabként.

- A felfedezése eltelt időben sikerült is előadható formába varázsolnia. Milyen módszerrel dolgozott?

- Ahogy említettem, a meglévő anyag nagyon alapos, majdnem teljes, ezért nem kellett hozzáírnom vagy kitalálnom semmit. A sok helyütt rövidítéseket tartalmazó kézirat kisilabizálása, illetve a librettó rekonstrukciója inkább szerkesztői munka volt. Az Editio Musica Budapestnél 2018-ban megjelenő kritikai kottakiadásban részletesen is nyomon követhető lesz, hogyan dolgoztunk. Szerencsénkre a zene leglényegesebb elemei nem maradtak ki a kéziratból: Liszt megírta a harmóniákat, melódiákat, ellenpontozott, részletesen jelölte a ritmust, egyéb zenei struktúrákat. Ugyanakkor sok helyen hiányoztak a zenei kulcsok, a módosítójelek, a vokális részek zongorakísérete néhol félbemaradt, azt nekem kellett befejezni a meglévő dallam alapján. A legnagyobb nehézséget annak átlátása okozta, ahogy Liszt mindezt lejegyezte. A kézirat magán viseli a többszöri átdolgozás nyomát, a törlések, újraírások kihámozhatóak a kottából, de a zeneszerzői gyorsírás sokszor nehezen követhető. Ez a – mondhatni – kódfejtés lassú folyamat. Csak fáradhatatlan és alapos munkával juthattunk el addig, hogy érthető és előadható kottát „nyerjünk ki” a kéziratból.

- Ekkor már tudta, hogy végül a BBC rendezvényén lesz a Sardanapal ősbemutatója?

- Nem, csak abban voltam biztos az első pillanattól kezdve, hogy komoly történelmi és esztétikai értékkel bír a darab, ezért a nagyközönségnek is meg kell ismernie. Noha az egész ötvenperces anyag előadásához még keresem a megfelelő karmestert és zenekart, nagy örömmel mondtam igent arra az óriási lehetőségre, hogy Anus Hovhanniszján [i/] részletet énekeljen belőle a BBC világversenyének döntőjén. Így június 15-én a cardiffi St. David’s Hallban előadott tízperces ízelítőből az egész világ megtudhatja, [i] Liszt e lélegzetelállító műve mennyire egyedülálló ötvözete az olaszos líraiságnak és a finoman hangolt wagneri innovációnak. Semmi ehhez fogható nem létezik az operairodalomban.
765   Búbánat 2017-04-08 11:00:20
Ma este fél 8-kor a Müpában - Bartók Béla Nemzeti Hangversenyterem

Az Osztrák-Magyar Haydn Zenekar Liszt-hangversenye

Vezényel: Rossen Gergov

Közreműködik:

Bogányi Gergely – zongora
Kolonits Klára, Ulbrich Andrea, Nyári Zoltán, Cser Krisztián – ének
a Bécsi Állami Opera Kórusa (karig. Thomas Lang)
a Nemzeti Énekkar (karig. Somos Csaba)

A Budapesti Tavaszi Fesztivál keretében előadásra kerül:

Liszt: Esz-dúr zongoraverseny

Liszt: Koronázási mise

„1867-ben, megpecsételendő a kiegyezést, magyar királlyá koronázták Ferenc József császárt. Magyar részről nem volt kérdés, hogy Liszt Ferencet kell felkérni a szertartás ünnepi zenéjének megkomponálására, az osztrák hatóságok viszont egy császári udvarhoz közel álló muzsikust kívántak megbízni. A magyarországi sajtó heves tiltakozása azonban megtette hatását, s a koronázás előtt hat héttel Liszt Ferenc megkapta a hivatalos megbízást.
A zeneszerző a publikum soraiból hallgatta végig a mise előadását, s nagyon elégedett volt a hallottakkal. ’Misém zenei sikere teljes. Mindenkit meglepett rövidségével és egyszerűségével - és, ha szabad így mondanom, karakterével.’

1867-ben a Mátyás-templomban Bécsből hozott muzsikusok adták elő a kompozíciót.”

A Bartók Rádió élőben közvetíti a koncertet, 19.35 órától.
764   Búbánat 2017-04-06 11:44:35
Bartók Béla Emlékház koncertek 2017

1025 Budapest II. kerület, Csalán u. 29.

MVM Koncertek
Április 6. csütörtök 18 óra

Ránki Fülöp zongoraestje

Liszt-művek:

Angelus! –Ima az őrangyalokhoz

Obermann völgye

Consolations – Vigasztalások
- 1. Andante con moto, E-dúr
- 2. Un poco più mosso, E-dúr
- 3. Lento placido, Desz-dúr
- 4. Quasi adagio, Desz-dúr
- 5. Andantino, E-dúr
- 6. Allegretto sempre cantabile, E-dúr

Tell Vilmos kápolnája

Öt zongoradarab
- 1. Sehr langsam, E-dúr
- 2. Lento assai, Asz-dúr
- 3. Sehr langsam, Fisz-dúr
4. Andantino, Fisz-dúr
5. Sospiri! –Andante

Genfi harangok – nocturne
763   Búbánat 2017-03-30 21:54:12
Lukin László egy ismeretterjesztő tanulmányt írt „Széchenyi, a zenebarát” címmel, még 1990-ben, a Liszt Ferenc Társaság által megjelentetett „Liszt KISKÖNYVTÁR 3.„ kiadványba.

A kiváló zenepedagógus-karnagy -műfordító ebben az írásában Széchenyi NAPLÓ-jából (1813 – 1860) azokat a részeket idézi, melyekben zeneművekről, zeneszerzőkről, zenészekről fejti ki gondolatait, vagy éppen őt foglalkoztató/érintő történésekről számol be.

Lisztről is megemlékezik több helyen a NAPLÓ:

1839
„Zay meghív személyesen, hogy holnap társaságában Liszttel ebédeljek.
„Liszt meglátogat.”
„Liszt hangversenye. Caroline-nal etc. megyek el. Orosz ül előttem.
„Liszttel etc. ebédelek Zaynál. A lányok a Grassalkovich-páholyba, meghallgatni Lisztet.”
„Károlyi Györgynél ebédelek Liszt társaságában.”

1840
„Elolvastam Liszt levelét „ – „Si l’on se mari ou si l’on ne se mari pas on s’en repent toujours. (Ha megházasodik az ember, ha nem, mindenképp megbánja.)”
„Este nálunk Liszt egy aranykelyhet.”

1846, Bécs
„Klein nálam – előbb Wirkner – végre Liszt. Átöleljük egymást!”

1846
„Liszt nagyon jó hozzám. Felette rokonszenvezem vele.”
„Lajosnál eszem Liszttel.”
„Károlyi György elküldte a Liszthez szóló jegyemet.”
„Ürményi: Ebédet rendezek Lisztnek. Lisztnél s Liszt nálam.”
Liszttel Óbudára. Nálam ebédel Horváth Lacival.”

Lukin László kivonatolta a NAPLÓ-ban található zenei témájú bejegyzéseket. Liszt mellett a kor szinte összes fontos zeneszerzőjének, zenészének a neve (Auber, Bellini, Donizetti, Erkel, Flotow, Halevy, Mendelssohn, Mercadante, Meyerbeer, Rossini, Verdi, de Mozart) benne fellelhető; ahogyan a zongoraművészeké (Engel, Kalkbrenner, Anton Rubinstein, Ignaz Moscheles), a hegedűsöké (Bihari János, Boka Károly, Ole Bull, Ernst Heinrich, Paganini, Henri Vieuxtemps) vagy énekeseké (Füredi Mihály, Jenny Lind, Schodelné Klein Rozália)

Midőn a NAPLÓ írója örökre lehunyta szemét – írja Lukin László -, az irodalom nagyjai lírai sorokban siratták el. (Idézi Arany János tőle búcsúzó verssorait és Jókai Mór írását, aki a magyar sajtó hasábjain fejezte ki nemes érzelmeit.)

„A hangok nagy tanárja” – zárja végül írását Lukin László -, Liszt Ferenc az ő külön Pantheonjában állította piedesztálra barátját: a Magyar történelmi arcképek zongoradarab-ciklusában ott áll Széchenyi István hangokból mintázott emlékműve. A Teleki László című zongoraműben pedig pályatársának, Mosonyi Mihálynak „Gyászhangok Széchenyi István halálára” basszus-témája dübörög makacsul.
Valahányszor felcsendülnek ezek a művek, a zenebarát Széchenyit idézik, aki a muzsika hangjai mellett vezette honfitársait az „Európai Ház” felé…”

Nem hagyhatom ki Lukin László tanulmányának Széchenyi NAPLÓ-jából vett következő idézetét, amint a Nagy Rivális operahősként aposztrofáltatik:

(A mai Astória-sarokkal szemben állt az első Nemzeti Színház. )

„Kerületi ülés. Már nem tapsolnak meg… annál inkább a Kossuth Lajcsit. Emez 2 óra hosszat deklamál, adókról. Igazi szerencselovag és Dulcamara…” (1848)
762   Búbánat 2017-03-15 10:33:33
Bartók Rádió, 14.08 - 15.00

Jandó Jenő Liszt transzcendens etűdöket zongorázik

(MR 6-os stúdió, 1983. június 3.)
761   Búbánat 2017-03-12 15:10:32
Rekonstruálták és előadják Liszt félbehagyott operáját

FIDELIO, 2017.03.08. 09:48

Igazán romantikus témához nyúlt 1849-ben a magyar zeneszerző: Lord Byron eposztragédiájából írt operát. De nem fejezte be, és a kevéssé ismert kéziratot eddig olvashatatlannak, rekonstruálhatatlannak tartották. Most David Trippet mégis megkísérelte helyreállítani ezt értékes művet.

David Trippet, a Cambridge-i Egyetem zenei fakultásának docense, egy weimari archívumban fedezte fel a Sardanapale operát tíz évvel ezelőtt. A kézirat létezésről csak néhány Liszt-kutató tudott, akik azt – mivel gyorsírással íródott és egyetlen felvonást tartalmazott – olvashatatlan töredéknek tartották. Trippet két éven át dolgozott a kézirat revideálásán és rekonstruálásán. A júniusi BBC Cardiff Singer of the World énekversenyen tízperces részlet hangzik el a műből Anush Hovhannisyan, az ígéretes örmény szoprán előadásában.

Elképesztő a zene, ami fennmaradt – egyszerre fedezhető fel benne az olasz líraiság és a harmóniai újítás.

Nincs még egy ilyen az operairodalomban. Liszt mézédes zenei nyelvezete uralja a darabot, de akkor írta, amikor először felfedezte Wagner operáit" –közölte Trippet.

„A kézirat 111 oldalas, zongorára és énekhangra íródott. Mindig úgy gondolták, lehetetlen összerakni a darabot, de ahogy alaposan megvizsgáltam a notációt, kiderült, Liszt az első felvonás minden lényeges elemét lejegyezte. Végig kellett gondolnom, milyen alkotói döntésekkel szembesülhetett, és újraalkotnom a kreatív folyamatot (...).”

„Többféle rövidítés látszik a kottában, és jó pár hely üresen maradt. (...) Úgy tűnik, Liszt már fejben megkomponálta a zenét, mikor hozzáfogott a lejegyzéséhez. Egy 19. századi zeneszerző bőrébe kellett bújnom (...), ami ritka és emlékezetes lehetőség.”

Az első felvonás kritikai kiadását az Editio Musica Budapest bocsátja közre 2018-ban.

Francesca Vella és David Rosen segített Trippetnek rekonstruálni és angolra fordítani az olasz szöveget. A librettó Sardanapalo, a békeszerető asszír király történetét mondja el, akit jobban érdekel a mulatozás és a nők, mint a politika és a háború. Ellenzi az erőszakot és naivan hisz az eredendő emberi jóságban. Bukását lázadás okozza, és szeretőjével, Mirrával együtt illatszerektől és fűszerektől füstölő tűzben égnek meg.

Byron eposzát Hector Berlioz (1830) és Maurice Ravel (1901) is megzenésítette, mindketten a Conservatoire rangos Római-díjáért kiírt pályázatára.

A BBC énekversenyének premierje előtt, május 15-én Trippet és kollégái egy dokumentumfilmet is bemutatnak, amely Liszt elfelejtett remekművének történetét meséli el. Anush Hovhannisyan (szoprán) mellett Samuel Sakker (tenor) és Arshak Kuzikyan (basszbariton) énekel majd a filmben. „Csodálatos, rendkívül kreatív és fantáziadús munka volt összerakni ezt a művet, és szerencsésnek mondhatom magam, hogy részt vettem benne” – mondta a szopránénekesnő.

„Hallgasson bele Liszt rekonstruált operájába!” – a cikkben szereplő linken elérhető a videó-részlet.
760   Búbánat 2017-02-25 11:01:33
Andrew Halinger Liszt-zongorakoncertje ma este 18 órakor

Pécs, Művészetek és Irodalom Háza – Fülep Lajos terem

Szervező: Liszt Társaság Pécsi Csoportja, ZsÖK NKft

Műsor:

LISZT: Spozalizio
LISZT: Melankolikus polonéz (No.1)
LISZT: Benediction de Dieu (Költői és vallásos harmóniák No.3)
LISZT: h-moll szonáta
759   Búbánat • előzmény758 2017-02-23 17:34:25
2016. évi Liszt-zongoraversenye győztesének - Minse Kwon – hangversenye
758   Búbánat 2017-02-23 17:32:35
A Koreai Liszt Társaság [url] http://zeneakademia.hu/hu/klasszikus/-/program/a-koreai-liszt-tarsasag-2016-evi-liszt-zongoraversenyenek-gyoztese-20170223-1900;
2016. évi Liszt-zongoraversenye győztesének - Minse Kwon – hangversenye [/url] a Régi Zeneakadémián (Budapest, VII. Vörösmarty u. 35.) , ma este 7 órakor.

Műsor

Liszt: Paganini-etűdök - 1. (g-moll) Il Tremolo
Liszt: Paganini-etűdök - 2. (Esz-dúr) Andante
Liszt: Paganini-etűdök - 3. (gisz-moll) La Campanella
Liszt: Paganini-etűdök - 4. (E-dúr) Arpeggio
Liszt: Paganini-etűdök - 5. (E-dúr) La Chasse
Liszt: Paganini-etűdök - 6. (a-moll) Téma és Variációk

Prokofjev: 6. (A-dúr) zongoraszonáta, op. 82 - 1. Allegro moderato; 2. Allegretto; 3. Tempo di valzer lentissimo; 4. Vivace

Minse Kwon (zongora)


Támogató:Koreai Liszt Társaság

Jegyár: A koncertre a belépés díjtalan a terem befogadóképességének határáig.

757   Ardelao 2017-02-18 20:16:03

Liszt Ferencre emlékezik

Vilma néni az Irányi utcában

Gách Marianne írása


„Az egyik kapu alatt ütött-kopott, eső mosta kis cédula fityegett: > Liszt Ferenc utolsó élő növendéke jutányos áron tanítást vállal…<

1948 szeptemberében becsöngettem a földszinti lakásba. Fehér hajú öreg néni nyitott ajtót. Mintha múlt századbeli kép elevenedett volna meg. Vargha Vilma, Liszt Ferenc egykori híres tanítványa neves zongoraművésznő, emlékekkel agyon zsúfolt, sötét szomorú kis társbérleti szobában tengődött. Magányosan és szegényen. Asztalán kis üveg baracklekvár, a falon Liszt Ferenc arcképe. Vilma néni — így nevezte mindenki — szemmel láthatóan örült az újságíró látogatásának. Szívesen mesélt: nyolcvannégy éves, tizenhat esztendős volt, amikor Liszt Ferenc tanítványául fogadta. Fényképet mutatott azokból az évekből. Vilma néni gyönyörű szép leány volt.

›Három és fél évig voltam Liszt Ferenc növendéke, egyikeként annak a három-négynek, akik a Mestert valamennyi útjára elkísérték. Thomán István is mindig velünk volt. Jártunk Weimarban, Salzburgban, Bécsben és Romában. Liszt Ferenc mindenütt tanított minket. Valamennyi szavára emlékszem. Tavaly Jeanne Marie Darré látogatott meg. Liszt és Chopin műveket zongoráztam neki, megmutattam, Liszt Ferenc hogyan játszotta ezeket.‹

Vilma néni sokat koncertezett Bécsben, Párizsban, Berlinben és persze Pesten is. Jó néhány növendéket is tanított.

›Apám, dr. Vargha Ferenc sebészorvos, rektor volt az egyetemen. Szigorúan nevelt, én voltam egyetlen gyermeke. Nem örült annak, hogy tanítottam. Akkoriban nem volt olyan jó soruk a nőknek, mint ma: jóformán kalitkába zárták őket. Rákospalotai kis házunkban éltünk. Liszt Ferenc meglátogatta szüleimet. Legkedvesebb eledeleit: rántott békacombot, töltöttkáposztát és fánkot tálaltunk neki ebédre.‹

Vilma néni szemét könny lepte el:
›Rettenetesen fölizgat, amikor róla beszélek. Ma is siratom. Az emberek nem tudják, milyen volt. Harsányi Zsolt Liszt regényében is sok a tévedés. Azt írta róla, minden nőért megbolondult. Kérem, ezt én tudom, hogy nem igaz. Sosem udvarolt a növendékeinek.‹

Ismerte Wagnert is, Vilma néni?
Elborult az arca, hangja ingerültté forrósodik:

›Weimarban találkoztam ezzel a kiállhatatlan emberrel. Papagájszínű ruhákat viselt, rettenetesen piperkőc és elbizakodott volt. Imádta önnönmagát. Haragudtam rá azért is, mert sok melódiát lopott el Liszt Ferenctől. Levelezésüket Cosima meghamisította. Liszt csodálta Wagner tehetségét, de nem igaz, hogy emberi vonatkozásban is annyira rajongott érte.‹

És Cosimát milyennek látta?

›Mániákusan szerette Wagnert. Mindenkit föláldozott érte. Még az apját is. Liszt Ferenc halálának Cosima erőszakoskodása is oka volt. Elcipelte lázas beteg apját Wagner egyik premierjére.‹

Vilma néni elmondta, ma is mindennap gyakorol. Liszt Ferenc ujjgyakorlatait játssza. Egy évvel megelőzőn még zongorázott a rádióban is. Most csupán egy növendék jár hozzá.

›Egy nappal ezelőtt az utcán kifüggesztett hirdetés nyomán fiatal fiú keresett föl. Asztalos inas. Tizenhét éves. Azt mondta, egyetlen vágya, hogy zongorázni tanuljon. Panaszkodott, hogy kevés a pénze erre a célra. Elérzékenyültem a fiatal fiú ambiciójának hallatán. Azóta ingyen tanítom és örülök, hogy milyen szépen halad.‹

Miből él Vilma néni?
›Havonta negyvenkilenc forint kegydíjat kapok az államtól.‹

Hogyan jut ebből mindenre?

›Házbéren kívül jóformán semmire sem költök. Reggelire egy kis teát főzök magamnak és egy kis kenyeret eszem hozzá. Délben elmegyek a Holub vendéglőbe, ott ingyen jó kis főzeléket kapok mindennap. A szakács lányát valamikor ingyen tanítottam. Vacsorára már nem futja. Szívesen vállalnék még néhány növendéket, de nem jön hozzám senki sem. Keserves az életem.‹

Vilma néni már találkozásunk idején történelem volt.

(Úgy emlékszem, hogy Vilma néni később némi segítséget kapott itthon is, sőt külföldről is. Véleményei, emlékei, ha elfogultnak hangzanak is, mégis hitelesnek érződtek és meghatottak…)”

Az írás a Film, Színház, Muzsika című folyóirat 3. számában (1986.I.18.) jelent meg.

756   Búbánat 2017-02-16 11:39:38
„Hangversenykülönlegességek”

Bartók Rádió sugározza ma délután: 12.36 – 15.06

Liszt: Krisztus – oratórium

(Zeneakadémia Nagyterem, 1985. január 18.)

Ea. Andor Éva, Takács Tamara, Fülöp Attila, Sólyom-Nagy Sándor, Polgár László - ének,

Peskó György - orgona

Magyar Rádió Gyermekkórusa (karig.: Csányi László, szólót énekel: Lovas Judit),

Magyar Rádió Énekkara (karig.: Sapszon Ferenc),

Magyar Rádió Szimfonikus Zenekara

Vezényel: Peskó Zoltán
755   Búbánat • előzmény747 2017-02-15 14:30:49
Bartók Rádió, ma este 19.00 – 19.35

„Kritikus füllel”

Liszt -Tausig: Faust szimfónia

(Lajkó István - zongora)

A kiadványról Mácsai János, Fazekas Gergely és Ujházy László beszélget.

Szerk.: Katona Márta

(Ism. holnap, 9.30)

754   Búbánat 2017-02-08 14:36:01
ID. ÁBRÁNYI KORNÉL: KÉPEK A MÚLT ÉS JELENBŐL

XXIII. Liszt Ferenczről (emlékezések és jellemvonások)

(Az írást eredeti helyesírásban másolom át ide.)

"A Liszt Ferenczről szóló életrajzok, jellemzések, levelezések s minden rendű megdicsőítő adathalmazok immár egy egészen különálló világirodalmi s műtörténeti tárházat képeznek. Magam is, aki húsz évig álltam vele szoros és benső hivatalos s intim baráti viszonyban, számos jellemző adattal járultam hozzá ez irodalmi halmazhoz; de akármeddig is élnék, mindig tudnék felőle a leghitelesebb alakban jellemzéseket s érintkezési adatokat szolgáltatni. Kimagasló, mondhatni mithikus alakja volt ő úgy a művészetnek, mint a társadalmi élet és pozícziónak. Az ő egyénisége századokra szóló reformprogramra volt, aki belejátszott még a XIX. század döntő eseményeibe is. Amiket ezúttal felőle nyújtok, épp úgy vonatkoznak művészi mint emberi ténykedéseire, mert bajos lesz a műtörténelemnek valaha eldönteni, hogy mint művész vagy mint ember volt-e nagyobb? A felsorolandó adatokból is eléggé ki fog ez derülni. A királykoronázás évében, 1867-ben történt, mikor meghitt barátja: néhai Schzuendtner Mihály belvárosi apátplébános vendégszerető házánál több hetet töltött. Ez időben a világ minden részéből ki volt rá vetve a háló, hogy világhírű nimbusza (ha csak lehetséges) kizsákmanyoltassék. Az akkori szerencsés kezű s nagyhitelű művész-impresszárió Ullmann is itt debütírozván akkor: felkereste Lisztet s kerek egy millió forintot ígért neki kellő biztosíték mellett, ha egy évi hangverseny-körutra megy vele Amerikába. Liszt mosolyogva hallgatta a reklámhős ajánlatát s aztán megveregetve a vallat e szavakkal ereszté el: «Kedves Ullmann! Köszönöm szíves megemlékezését, de nem kérek belőle. Lássa, én soha sem üzérkedtem a művészettel s a míg élek, már nem is fogok. Aztán meg öreg is vagyok már arra, hogy mint lánczra vert oroszlán engedjem magamat mutogatni. De őszintén szólva, nem is tudnék mit kezdeni az ön milliójával, mert lássa: sem a börzén nem játszom, sem dividendákra nem spekulálok. Az én szerény életigényeim az ön milliójával is csak a mostaniak maradnának, azokat pedig istennek hála. meg reklámdrótok s monstre-plakátok nélkül is ki tudom elégíteni.» Így hallottam e szavakat saját szájából. Azután visszatért az örökvárosba, Rómába, hogy megírja «Krisztus» oratóriumát; átdolgozza «Esztergomi miséjét», «Prometheusz» szimfóniáját stb., s emellett még egy pár operai átiratot is írjon, hogy értük cserében kinyomatva lássa «Szent Erzsébet» oratóriumát s «koronázási miséjét». 1859-ben jelent meg először franczia nyelven «A cigányok és zenéjükről» szóló könyve, mely az egész világ sajtójában óriási port vert fel, s mely számtalan ellenséget és éles támadást zúdított a nyakába. Francziaországi ellenségei − élükön a híres zenekritikus Scudo-al − voltak az elsők, akik anathémát kiáltottak fejére, s a legrosszabb akaratú elferdítésekkel kürtölték világgá, hogy Liszt mint magyar, megtagadta a magyartól zenéjét s azt a cigányoknak ajándékozta. Utána ment csak úgy vakon a többi európai sajtó, főleg pedig a német, de legdühösebben mégis a magyar, mely egyenesen kiátkozta. Akadtak ugyan igazságos elbírálók is, kik elolvasták a könyvét, s úgy találták (köztük csekély magam is, ki az időben szintén nagy részt vettem a polémiában), hogy mindebből egy szó sem igaz, csak annyi, hogy Liszt megmondja benne az igazságot, t. i. hogy a magyar zenét semmiféle faj sem tudja oly eredeti módon interpretálni, mint a czigány zenészfaj, kiváltképen Magyarországon. A könyvet aztán lefordították minden európai nyelvre, még magyarra is Heckenast Gusztáv kiadásában, rettenetes magyarsággal és zenészeti abszurdumokkal. De nem olvasta azt el többé senki, mert nem is akarta, csak szidták, ócsárolták szerzőjét kritika, közönség egyaránt. Sajátságos megtévelyítése volt ez a közvéleménynek, melyet nem is lehetett többé jóvátenni, s melynek égető fullánkjait egész életében kellett viselnie. Még a 80-as években is akárhányszor a szemére vetették (sőt halála után még a magyar parlamentben is). Utoljára már nem is védekezett ellene; csak tűrte e mártíromságot. Kevéssel halála előtt (1886-ban) egy ízben alkalmam nyílt vele ez ügyben is beható eszméket cserélni. «Lássa mester, − jegyzem meg a többek közt, − ön csak könyve czímével számította el magát; mert ha ahelyett: «Les bohémiens et de leur musique en Hongrie» ezt írja: «Les bohémiens et de leur manière à jouer la musique hongroise», soha senkinek eszébe nem jut önnel megtagadtatni a magyar zenét. Hisz aki a franczia nyelv szellemet érti, az tudja, hogy a leur musique» nemcsak azt jelenti, hogy az a zene, melyet valaki maga komponál, hanem azt is: ahogyan valaki a más centjét előadja. Az ön ellenségei az első értelmet tulajdonították könyve czímének s ez vált végzetessé. − Igaza van, − felelé − de ennyi malícziát épp a francziáktól nem tételeztem fel. Azután bizonyos fájdalmas iróniával tévé hozzá:
«Csak az fáj, hogy hazámfiai is elhitték e rágalmat s követ dobtak rám. Pedig vagy tizenyolcz magyar rapszódiát írtam, de egyiket sem neveztem czigány-rapszódiának, holott a logika így hozta volna magával.»

Hogy milyen volt érzületében, életmódja, szokásai s berendezésében? Erről köteteket lehetne összeírni, melyekhez magam is számtalan részlettel járultam már hozzá, alkalmam levén számos éven át vele legközvetlenebbül érintkezni. Egynehány vonás álljon itt is megvilágításul. Az irigység nemtelen szenvedélyét nem ismerte. Épp úgy méltányolta a legnagyobb szellemek alkotásait, mint az igazi tehetségek megnyilatkozásait. Finom, jóakaró, felbuzdító volt minden nemesebb törekvés iránt, ellenben szigorú, gyakran kihívó, visszatorló szemben az üres nyegleség vagy önhittséggel. Találó élczeinek mitrailleuse-ét ilyenkor puffogtatta legtalálóbban. Amennyire szerette, sőt kereste az alapos műveltségű s a szellemdús emberek társaságát: annyira terhére voltak az úgynevezett illemlátogatások vagy fogadások konvenczionális csevegései. Száz meg százféle megkeresésekkel terhelték. Ilyenek után órákig tartó idegesség fogta el s rendesen a hozza tapadt nagyság atkára hivatkozott. Hónapokon át érintkeztem vele a napnak minden szakában, de soha egy perczig tétlenül nem találtam. Vagy olvasott, vagy irt, vagy javította a maga és a mások műveit. Tenger idejét vették igénybe horrend levelezései, annyival inkább, mert minden érdekesebb vagy importánsabb leveléről másolatot tartott meg magának; a levelek czím-irata egész lélektani tanulmánynyá fejlődött ki nála. Szellemi foglalkozásainak részletein kívül, házi életét és szokásait, apró szeszélyeit s szenvedélyeit illetőleg is íveket, sőt köteteket lehetne összeírni. Aki őt házi rendjében, mindennapi életében nem ismerte, fogalma sem lehet azokról a minucziózus és sok tekintetben a pedánsságig ment szokásairól, melyeknek magát alávetette. Az ő házánál, de még inkább az ő szobájában legcsekélyebb nyoma sem volt az úgynevezett zseniális rendetlenségnek; még az utolsó levélborítéknak vagy vörös czeruzának is megvolt a maga rendes helye íróasztalán. Ha budapesti, vagy weimari, vagy római lakását bizonyos időre elfoglalta, napokat vett igénybe, míg különösen zongora- és dolgozószobáját berendezte. Valamint életmódjában, úgy lakásában sem volt barátja a felesleges luxusnak, sőt az úgynevezett comfort-ból is csak annyit lehetett nála találni, amennyi az ő kényelmi igényének megfelelt. Daczára ama fényűző életmód- és társadalmi érintkezésnek, melyben úgyszólván egész életét töltötte: a gastronomia raffinement-jai legkevésbbé nőttek a természetéhez. Rendes étkezési rendszere a legegyszerűbb volt. amit csak képzelni lehet. Este csak hideg étkeket s teát lehetett nála találni. A magyar konyhát s annak főleg drasztikusabb termékeit elébe tette a világ minden franczia menüjének. Hasonló ízlése volt a szivarokban is. Az adventnek egy rorátéját sem mulasztotta el, ha csak nem volt ágyban fekvő beteg; s dologhoz általában addig soha nem fogott, míg a templomból haza nem tért. Ez nála tiszta vallási meggyőződés szüleménye volt. Ε mélységes vallási érzület nélkül nem is lett volna képes azokat a monumentális egyházi műveket, oratóriumokat s miséket megalkotni. Magas szellemi műveltsége s gazdag világtapasztalatai mellett mindig a legfinomabb, udvarias és szellemdús volt a társalgása. De visszataszító is tudott lenni. Ha bizalmas körben, vagy meghittebb barátjaival szemközt néha belemelegedett a múltak emlékébe: önmaga is sokat beszélt el ilyemeket. Virtuózi fénykora s hódításainak tetőpontján pl. egyszer Bécsben az egykori hatalmas Metternich herczeg estélyére volt hivatalos, kinek szellemdús neje bizonyos inczidens következtében, nem éppen nagy rajongást akart művészete iránt tanúsítani. Midőn Liszt belépett a szalonjába, legmagasabb arisztokratikus, de finom gúnymosolylyal azt kérdezte tőle: «Minő Geschäfteket csinált Bécsben?» − «Bocsánat, heczegné! − felelé Liszt francziául, − csak a zsidók és a diplomaták szoktak Geschäfteket csinálni, mi művészek zenével foglalkozunk.» Chopinről beszélik, − de Liszttel történt az is, hogy egyszer egy büszke pénzkirályhoz volt hivatalos ebédre. A bankár azt hitte, hogy nem sérti meg, ha a fekete kávé után mindjárt fölkéri hautén-hangnyomattal, hogy játszék valamit a zongorán, melyhez karonfogva vezette. Liszt sértett önérzetében e szavakkal tért ki a fölkérésnek: «Uram! most nem vagyok hozzá diszponálva s azonkívül is alig ettem valamit.» − De száz meg száz hasonló jellemű vonást lehetne a nagyvilággal való érintkezési naplójából felsorolni. Természete nem tűrt semmiféle erkölcsi pressziót. Ez alatt szikla és aczél lett, míg saját akarata, érzülete s kedélyhangulatára hagyva, az előzékenységek bőséges szaruját minden nap, minden órában kész volt kiüríteni. Emlékező tehetsége valamint a művészetben, úgy világi éleményeiben is bámulatos volt, kivévén a személyi neveket és az emberi arczokat, melyeknek millióival volt dolga életén át. Ε tekintetben csak azokat tartotta meg emlékében, amelyek s akik bizonyos érdekesebb mozzanatokkal álltak kapcsolatban. Így volt a helyi tájékozódással is. Akiket igazán szeretett és becsült, azok irányában határt nem ismert előzékenysége, figyelme és őszínte barátsága. A rokon- és ellenszenvből eredő osztentatív magatartás felett, ha kellett, a legnagyobb nyugodtsággal tudott uralkodni; de ha kellett és szükségét látta, nem habozott azt tartózkodás nélkül kimutatni. Benne a művész eszményképe egyesült a nemesen, önzetlenül érezni és tenni tudó emberrel. S ez szerezte meg szamara azt az osztatlan nimbuszt és kegyeletet, melylyel mindenhol találkozott.”
753   Búbánat 2017-02-06 14:42:12
1936. OKTÓBER 24., Budapesti Hírlap

„Diadalút volt az Operaház művészeinek bayreuthi vendégszereplése”

„Tüntető szeretettel fogadta az együttest a német művészváros”

BAYREUTH, okt. 23.

(A Budapesti Hírlap tudósítójának jelentése.)

"A bayreuthi Liszt Ferenc emlékhét nemzetközi jelentőségű művészeseményeinek sorában is nagyszabású és felejthetetlen élményt jelentett az Operaház művészegyüttesének vendégszereplése. Wagner Richard és Liszt Ferenc történelmi városában Karl Schlumprecht dr. bayreuthi főpolgármester meghívására, mint ismeretes, két estén át vendégszerepelt a m. kir. Operaház teljes művészegyüttese. Márkus László igazgató, Oláh Gusztáv főrendező, Morlin Amadé főtitkár vezetésével 240 tagú együttes indult útnak Bayreuthbe, hogy a hivatalos Magyarország képviselőivel együtt hódoljon Liszt Ferenc emlékének és a magyar művészek nevében Liszt Ferenc magyarságát hirdesse a nagy hagyományok nevezetes városában, ahol a világot járó nagy zeneszerző és zongoraművész végső pihenőre talált.
Az Operaház művészei közül Báthy Anna, Budanovits Mária, Palló Imre dr., Losonczy György, Komáromi Pál, Farkas Sándor, Palotay Árpád, Vitéz Tibor vettek részt többek között a vendégjátékon, amelyen Ferencsik János karmester vezényletével Liszt nemes alkotása, a Szent Erzsébet legenda került előadásra. Bayreuthba indultak ugyanakkor az énekkar, a zenekar és az Operaház balettkarának tagjai is, s az utóbbiak a Liszt Ferenc zenéjére összeállított táncképekkel, a Magyar ábrándok és a Pesti karnevál kedvesen finom táncjeleneteivel gyönyörködtették a bayreuthi közönséget, amely megható lelkesedéssel és őszinte érdeklődéssel fogadta a Liszt Ferenc hazájából érkező művészeket.
A németországi vendégjáték az ünneplések valóságos sorozata volt! A határállomáson, Passauban zászlódísz és ünnepi közönség fogadta az érkező művészcsoportot, Bayreuthben Ludwig Siebert bajor miniszterelnök, Gürtner ' birodalmi igazságügy miniszter vettek részt az operaházi együttes előadásain, és a vendégjáték két estjén hely nem maradt üresen a Ludwig Siebert Festhalle hatalmas csarnokában, sem az újjáalakított őrgrófi Operaház nézőterén.
Magyarország kegyelete megkapó módon jutott kifejezésre a mélységes hódolatban, amelyet Wagner Richárd és Liszt Ferenc iránt érzett az egész nemzet. Sztójay Döme tábornok, berlini magyar követ a kormány nevében, vitéz Hász Aladár miniszteri tanácsos a kultuszminiszter képviseletében helyeztek koszorút Wagner és Liszt Ferenc síremlékére, de részt kért az emlékezésből a baráti német birodalom is, amely szívvel-lélekkel osztozott a magyar nemzet kegyeletének megnyilatkozásában.
Koszorúkat helyeztek el Liszt Ferenc sirkápolnájára Márkus László, az Operaház igazgatója, Isoz Kálmán, a Zeneművészeti Főiskola főtitkára, Dömötör Lajos, a Filharmóniai Társaság igazgatója, de a művészek közül is csaknem valamennyien legalább egy szál virággal rótták le kegyeletüket a halhatatlan muzsikus emléke előtt.
Nem csupán a kegyelet, de az őszinte barátság testvéri ünnepe is volt a bayreuthi vendégszereplés. Karl Schlumprecht dr., Bayreuth főpolgármestere megható szeretettel gondoskodott a város vendégeiről. Páratlan bőkezűséggel látta vendégül az egész együttest, ajándékokkal az őszinte barátság és szeretet jeleivel halmozta el az összes szereplőket, kezdve Márkus igazgatótól a legegyszerűbb műszaki munkásig és tette felejthetetlenné a német kedély, a barátság és a megbecsülés jeleivel a bayreuthi napokat mindazok számára, akik csak azokon részt vehettek.
Semmi nem jellemzi jobban az általános érdeklődést és a magyar nemzet iránti baráti érzést, amely Németországban a bayreuthi ünnepség alkalmával megnyilvánult, mint az, hogy Schlumprecht főpolgármester meghívását szíves szeretettel fogadták a birodalom legelőkelőbbjei is. Megjelent Bayreuthben Ágost Vilmos porosz királyi herceg. Részt vettek a díszelőadásokon Wreede herceg és leányai. A Liszt-ünnepség legfőbb védnökségét Wagner Siegfried özvegye, Winifred asszony vállalta, aki a Villa Wahnfried kastélyában személyesen fogadta az Országos Liszt Ferenc Társaság nevében nála tisztelgő vendégeket.
Tapssal, virággal, ajándékkal kedveskedtek az Operaház tagjainak és általában a magyar művészeknek a bayreuthiak. A sok ajándék között az Operaháznak ajánlotta fel Schlumprecht dr. főpolgármester Liszt Ferenc egy fiatalkori pompás mellszobrát, valamint több Liszt-ereklyét, köztük a mester egy hajfürtjét és az inget is, amelyben lelkét kilehelte. Ezek az emléktárgyak a magyarországi Liszt Ferenc-múzeum értékeit gyarapítják.
A legszebb ajándék azonban, amelyet Bayreuth csak adhatott a magyar együttesnek — nem szólva a főpolgármester szinte tékozló bőkezűségéről, amely több mint 50.000 márkát fordított a magyar művészek vendéglátására — a sajtó elismerése volt. A bayreuthi lapok közleményei kivétel nélkül a legnagyobb elismeréssel és tisztelettel ünnepelték ezúttal Liszt Ferencben a legnagyobb magyar zeneköltő emlékét."
752   Ardelao • előzmény751 2017-02-04 23:15:06

GOBBI HENRIK, A ZENEAAKADÉMIA ZONGORATANÁRA - Liszt és Gobbi kapcsolata

Szerző: Gyöngyösi Szilvia
751   Ardelao 2017-02-04 18:38:04

Papp Viktor: „Liszt Ferenc élő magyar tanítványai”


>Liszt Ferenc tanítványaival s a mester pedagógiai munkásságával aránylag keveset és elég felületesen foglalkozott a hatalmas arányú Liszt-irodalom. A szegényes magyar zenei irodalom pedig csaknem semmit. Holott Liszt sokrétű egyéniségének egyik jellegzetes vonása: tanító-hajlama, mely egész életén, a zeneművészet minden ágát érintve, végigvonult. Tizenhat éves-korában Párizsban már zongoraleckékből élt s ettől kezdve a tanítványok csak a virtuóz évek utazgatásaiban maradtak el mellőle. De azért Liszt sohasem volt zenetanító, vagy zongoratanár, többször és hevesen tiltakozott is ilyen megítélése ellen, ő nem zeneleckét adott, hanem „művészetet terjesztett” zongorája mellett, íróasztalánál, a zenekar élén, sőt az emberekkel való érintkezése közben is. Nem volt a mai értelemben vett pedagógus és hat évtizeden át mégis ő tanította zenére a világot. Ha pedagógus nem volt, természetesen pedagógiai módszere sem lehetett. És mégis volt: mely a felismert tehetségek előbbre vitelében és megerősítésében nyilvánult meg. Senki sem tudott olyan elismeréssel adózni a tehetségnek, mint Liszt, még akkor is, ha a tehetség iránya az ő felfogásával ellentétes volt. A szép, a szebb: egyetlen pedagógusi parancsa, melyet a zenében legtöbbször példákkal, „megmutatással” érvényesített. Sokszor csak beszélt a műről, anélkül, hogy megszólaltatta volna, de legtöbbször a megmutatáshoz folyamodott s hangokkal, a játékával oktatott. Legnagyobb pedagógiai ereje pedig a grandiózus egyéniségében rejlett, mely bűvös hatása körébe vont mindenkit.

Egyik Lotz tanítvány mondta el, a mester úgy oktatta rajztábláját körülvevő tanítványait, hogy megjelölve a feladatot, - mondjuk: futó alak – a krétát kezébe vette, a táblának háttal állt s anélkül, hogy a rajztáblára nézett volna, a futó alak körvonalát, nagy lábujjánál megkezdve, egyetlen lendülettel felrajzolta . . . . aztán megfordult, ránézett rajzára s ennyi magyarázatot tett hozzá mint tanár: „Így kell ezt csinálni” . . . . És mégis, nem is képzelné az ember, milyen hatalmas oktató erő van a tudásnak ilyen bravúrjában.

Liszt is tett így nem egyszer, de ha érdemesnek látta, apróságokba is belement. . . . . .

Liszt Ferenc tanítványai „megjelölt” emberek. Megkülönböztetett tiszteletben járnak közöttünk. Hiszen ők látták a mestert, hallották a hangját, gyönyörködtek páratlan zongoraművészetében, dicsekednek kézszorításával, legendás homlok-csókjával, feddésével, vagy elismerésével, feledhetetlen pillantásával, melynek glóriája láthatatlanul övezi őket s kíséri mindenfelé, akár megmaradtak a művészet berkeiben, akár pedig elbújtak a társadalom valamelyik bokrában. A szépnek és nemesnek valami imbolygó fénye kíséri őket, valami megkülönböztetettség, melyet esetleg csak mi aggatunk reájuk, de amely mesterük művészeti tündérvilágának itt maradt foszlánya is lehet. . . . .

Tudjuk, hogy Liszt a legnagyobb magyar zeneköltő és a világ legnagyobb zongoraművésze, korának és minden időknek legemelkedettebb szellemű zeneművészeti apostola volt. Ebbeli működését tanítványai útján hatványozta. Tanítványinak száma a vonatkozó irodalom szerint 427, köztük olyan világ-nevek, mint:

Sophie Menter, Emil Sauer, Eugen d’Albert, Karl Taussig, August Stradal, Bernhard Stavenhagen, August Göllerich, Isaac Albeniz, Alexander Borodin, Franz Brendel, Hans Bronsart, Hans von Bülow, Peter Cornelius, Wilhelm Kienzl, Moriz Moskowski, Felix Mottl, Joachim Raff, Rimski-Korzakoff, a két Rubinstein, Saint-Saëns, Bedrich Smetana, Felix Weingartner, Joseph Wieniawski, Vincent d’Indy, Joachim József, Nikisch Artur, Mosonyi Mihály, Thomán István, Zichy Géza gróf…….

Szinte elkáprázik az ember szeme ettől a tündöklő névsortól. És még van vagy száz Liszt-tanítvány, kik közül nem egy megragyogtatta nevét időlegesen a zeneművészet történetében. <>Liszt tanítványait többféleképpen osztályozhatjuk. Voltak „hiteles” Liszt-tanítványok, kiket a mester maga vett fel, s akiket tüzetes oktatásban részesített. Ezek neve széles körben ismertté vált. Voltak olyanok, akiknek megengedte, hogy óráira eljárjanak, de velük sohasem foglalkozott. Voltak aztán számosan olyanok, akik talán egyszer valahogyan bekerültek az órára s a világban, mint a mester „legkedvesebb tanítványai”szélhámoskodtak. Merészségükben odáig mentek, hogy nem egyszer szabó és virágszámláikat is a mesterrel fizettették meg, mikor odébbálltak. Az ilyenek sok bajt és kisebb-nagyobb kellemetlenséget okoztak a jóságáról híres Lisztnek, aki tanítványait nemcsak oktatta, de sokszor anyagilag is segítette és mindenkit ingyen tanított, úgy Weimarban, mint Rómában és Budapesten.
(Legfiatalabb éveiben, Párizsban természetesen fizettette leckéit, hiszen akkor azok jövedelméből élt, de Genfben a konzervatóriumi oktatást már ingyen látta el.)

A budapesti Zeneakadémián az volt a helyzet, hogy a két zongoratanár, Erkel és Gobbi, saját akadémiai növendékei közül válogatta ki a legtehetségesebbeket s mikor Liszt évente szokásosan ősszel megérkezett, ezeket bemutatták neki. Liszt tetszése szerint vette fel közülük növendékeit és ezen felül bárkit, akit akart. Erről a Zeneakadémia 1883-84-es Évkönyvében (9. oldal) ezt olvashatjuk:

„A Liszt-hallgatókra megjegyeztetik, hogy a nagymester beleegyezése mellett, az elnökség felterjesztésére a nmgu (nagyméltóságú, A.) közoktatási ministérium 1884. évi február 13-án kelt 5672. számú magas rendeletében elhatározta, hogy ezen túl, akik az orsz. m. kir. zeneakadémiába alapszabályszerű módon és időben felvéve nincsenek, ha Liszt Ferenc elnöknek Buda-Pesten tartózkodása alatt annak legfelsőbb zongora-osztályába elfogadtattak és abba járni óhajtanak, kötelesek előre és egyszerre harmincz forint tandíjat az igazgatóságnál lefizetni és hogy e tandíj fizetése alól csak azok menthetők fel, kik az alapszabályok értelmében felszerelt s az igazgatósághoz figyelmet érdemlő indokkal támogatott kérvényt nyújtanak be.”

Ez volt a rend néhány évig a Zeneakadémián, melynek alapján a Liszt-növendékektől harminc pengő tandíjat szedhettek. De úgy látszik, többen nem tudták megfizetni az összeget, vagy Liszttől elkönyörögték azt (könnyű volt!), mert a mester budapesti tanításának utolsó Évkönyvében (1885/86. 10. oldal) azt olvassuk, hogy . . . . . „ennek a (t.i. a tandíjfizetésnek) a folyó tanévben érvényt szerezni nem lehetett, mert növendékeit a nagymester privát tanulóinak declarálta, s mint ilyeneket a saját lakosztályán oktatta.”

Így Liszt az ingyen oktatás elvét a Zeneakadémia szabályzatával, s a minisztérium rendelkezésével szemben is meg tudta tartani, ami talán szükséges volt azért is, hogy a mestert évente Budapestre is elkísérő külföldi tanítványok (Menter, Stradal, Stavenhagen, Schmalhausen, Weigelt stb.) ne fizessenek nálunk tandíjat, mikor a mester mellett, más helyt, sohasem fizettek. Budapesten Lisztnek kétféle tanítványa volt. Azok, akik a Zeneakadémia kötelékében állottak s azok, akik az intézet kötelékeibe nem tartoztak. Ha az akadémisták közben oklevelet kaptak, Liszt meghívására, mint intézeti köteléken kívül állók, látogatták óráját.

A Liszt-tanítványok névsorában feltűnhetik, hogy azok nem mind zongoristák. Liszt óráinak egyik jellegzetessége volt, hogy felölelte az általános művészet és zeneművészet minden ágát. Ezért hozzá írók, zeneszerzők, karmesterek, hegedűsök, hárfa- és orgonajátékosok is jártak tanácsáért s irányításért. < . . . . .

Budapest, 1936. augusztus 24-én
Papp Viktor.
Liszt Ferenc élő magyar tanítványai című könyvéből-
Dante Kiadás, Budapest.
750   Búbánat 2017-01-23 09:20:11
Orbán Viktor miniszterelnök kezdeményezésére a kormány az olaszországi buszbalesetben elhunyt áldozatok emlékére január 23-át nemzeti gyásznappá nyilvánította

A Dankó Rádió Túl az Óperencián című operettműsorának szerkesztő-műsorvezetője, Nagy Ibolya felkonferálta:

Liszt Esztergomi miséje szólal meg:

Kincses Veronika - soprano
Takács Klára – contralto
Korondi György - tenor
Gregor József - bass

Hungarian Radio and Television Chorus
Budapest Symphony Orchestra

conducted by Ferencsik János

1. I. Kyrie (7´24")
2. II. Gloria (12´35")
3. III. Credo (16´20")
4. IV. Sanctus (5´34")
5. V. Benedictus (6´33")
6. VI. Agnus Dei (8´09")


Ismétlés a Dankó Rádióban 18 órától.
749   Búbánat 2017-01-18 10:43:20
Ma este, 20.46 – 22.00 Bartók Rádió

Junior Prima-díjasok hangversenysorozata

Vörös Szilvia énekel, Váradi László zongorázik

I. Liszt: 1. Három dal - a) A Rajnánál, b) Mily szép, mily földöntúli szép, c) A
marlingi harangok
2. Liszt: 104. Petrarca szonett

II. Schubert-Liszt: 1. A molnár és a patak, 2. Margit a rokkánál

III. Liszt: Két dal,
1. Jókedv és bánat, 2. A három cigány

IV. Bellini-Liszt: Norma reminiszcencia V. Schumann: Asszonyszerelem, asszonysors - dalciklus (Bartók Emlékház, 2016. március 8.)

(Ism. január 30., 13.46)
748   Búbánat 2017-01-14 15:43:51
Bartók Rádió ma este 21.41 – 23.00
MVM Koncertek
- A Zongora

Bogányi Gergely hangversenye

I. Beethoven: B-dúr (Hammerklavier) szonáta Op. 106.

II. Liszt: 1. Két legenda
- a) A-dúr (Assisi Szent Ferenc a madaraknak prédikál)
- b) E-dúr (Paulai Szent Ferenc a hullámokon)

2. Spanyol rapszódia

(Bartók Béla Nemzeti Hangversenyterem, 2016. november 17.)
 
Műsorajánló
Mai ajánlat:
17:00 : Budapest
BFZ Székház

Bodó Antónia, Lesták Bedő Eszter, Molnár Noémi, Nagy Gabriella, Pilz János, Szlávik Zsuzsanna, Gulyás Emese (barokk hegedű, barokk brácsa), Oláh Gyöngyvér (barokk hegedű, barokk brácsa)
Reinhardt Nikoletta (barokk brácsa), Sovány Rita (viola da gamba, barokk cselló), Kertész György, Mahdi Kousay (barokk cselló)
Sipos Csaba, Lévai László, barokk bőgő, Csalog Benedek (barokk fuvola), Farkas Gergő (barokk fagott), Hara Fruzsina (barokk trombita), Sztán Attila (barokk harsona), Herboly László (ütőhangszerek), Tokodi Gábor (lant, gitár), Dinyés Soma (csembaló, orgonapozitív)
Csizmadia Angelika, Varga Judit (csembaló)
"Vissza a természethez - kamarazene korhű hangszereken"
CASTELLO: Sonata concertata, Libro II, No. 12
CORELLI: D-dúr triószonáta, Op. 1, No. 12
TELEMANN: G-dúr triószonáta, TWV 42:g1
J.S. BACH: C-dúr triószonáta, BWV 1037
BIBER (?): Sonata a tre, C App. 117
JOHANN RÖSNMÜLLER: Sinfonia seconda
BIBER: C-dúr szonáta (Sonatae tam aris quam aulis servientes IV.)
BIBER: a-moll szonáta (Fidicinium sacro-profanum VI.)
BIBER: g-moll szonáta (Sonatae tam aris quam aulis servientes X.)
JARZEBSKI: Sentinella
VEJVANOVSKY: g-moll szonáta
SCHMELZER: Lengyel dudák
SCHMELZER: Sonata a cinque

20:00 : Budapest
Eiffel Műhelyház

MASCAGNI: Parasztbecsület; Messa di gloria
Koncertszerű előadások
A mai nap
született:
1814 • Egressy Béni (Galambos Benjámin), zeneszerző († 1851)
elhunyt:
1991 • Willi Boskovsky, karmester (sz. 1909)