vissza a cimoldalra
2019-10-21
részletes keresés    Café Momus on Facebook rss
Bejelentkezés
Név
Jelszó
Regisztráció
Legfrissebb fórumaink
Olvasói levelek (11440)
A csapos közbeszól (95)

Jonas Kaufmann (2430)
Mi újság a Szegedi Nemzeti Színházban? (2681)
Lisztről emelkedetten (968)
Erkel Színház (10341)
Nemzeti Hangversenyterem - és más helyszínek (4402)
Operett a magyar rádióban (1949-1990) (3459)
Ilosfalvy Róbert (863)
Erkel Ferenc (1068)
Házy Erzsébet művészete és pályája (4590)
Amatőrtől a Zenetudósig... (avagy, ki ért jobban a Muzsikához?) (277)
Kimernya? (3254)
Simándy József - az örök tenor (632)
Élő közvetítések (8204)
Kemény Egon zeneszerző (Wien, 1905 - Budapest, 1969) (1781)
Franz Schmidt (3437)
Gioacchino Rossini (1027)

Fórumok teljes listája
Impresszum

megjelenteti:
Café Momus Egyesület
adószám:
18240531-1-43

apróhirdetés feladása:

1189   Ardelao • előzmény1188 2018-12-11 08:12:03

1921-ben a már nyugdíjas Chován Kálmánt felkérték a magán-zeneiskolák országos zenetanítási szakfelügyeletére, aki e nem könnyű, gyakran kellemetlen feladat ellátásában is igyekezett kíméletesen, méltányosan eljárni:

MAGYARORSZÁG, 1921.09.16.:

Tisztogatás a magánjellegű színésziskolák között

A magán zeneintézetek, mozi- és színiiskolák állami felügyelet alatt — Chován Kálmán országos zenetanítási szakfelügyelő nyilatkozata — Beszélgetés Rákosi Szidivel

                                                                                                                                                                                             Budapest, szeptember 15.

          (A Magyarország tudósítójától.) A ma reggeli lapok megírták, hogy a mai hivatalos lap közölni fogja a vallás- és közoktatásügyi miniszter rendeletét a magánjellegű zene-, színi- és moziiskolák állami felügyelet alá vételéről. […] A magán-zeneiskolák országos szakfelügyelője, Chován Kálmán, nyugalmazott zeneakadémiai tanár, akinek nyilatkozatát alább közöljük, már megkapta kinevezését. […]
          […]

          Nyilatkozatra kértük fel Chován Kálmán országos zenetanítási szakfelügyelőt, aki a következőket mondotta munkatársunknak:

          — A kinevezés váratlanul ért, de örömmel vállaltam a nehéz feladatot, mert régóta éreztem, és hangoztattam, hogy a magánzeneiskolák körül végre-valahára rendet kell teremteni.
          Nagyon sok a visszaélés, különösen a fővárosban, és igen sok zeneiskolának —  amely nagybüszkén „Akadémiára előkészítő tanfolyam“-nak hirdeti magát — még csak rendes helyisége sincs. Megfelelő tanítási eszközök és tanerők hiányában szó sem lehet az ilyen intézetekben eredményes pedagógiai működésről. A miniszteri rendelet értelmében teljes fölhatalmazást kaptam arra, hogy a magánzeneiskolákat végigjárva, azok belső életét ellenőrizzem, s amennyiben a rendeletben fölállított követelményeknek úgy helyiség, mint berendezés, a tanerőik képzettsége, az állami tantervhez való ragaszkodás, általában a tanítás színvonala és szelleme tekintetében eleget nem tesznek, az illető iskolák megszüntetését hozzam javaslatba.
          — A miniszteri rendelet kötelezővé teszi a magánzeneiskolákban államérvényes oklevéllel rendelkező tanerők alkalmazását is. Ezen a ponton a szükséges szigort bizonyos kímélettel óhajtom párosítani, mert hiszen a diplomát nem szerzett zenetanárok közt is nem egy akad, aki tudásával és eddigi működésével érdemet szerzett arra, hogy pedagógiai működést fejtsen ki.  […]”

1188   Ardelao • előzmény1187 2018-12-11 07:43:48

Chován Kálmán 1916-ban nyugdíjba vonult, de a sajtó még ezután is sokáig ír róla.

BUDAPESTI HÍRLAP, 1916.12.09.:

„(Kitüntetés.) A király Chován Kálmán zeneakadémia tanárnak nyugalomba vonulása alkalmából a zeneoktatás terén sok éven át teljesített kiválóan érdemes szolgálata elismeréseüI a Ferenc József-rend lovagkeresztjét adományozta.”

1187   Ardelao • előzmény1186 2018-12-09 19:53:15

Chován Kálmán zenepedagógiai művei, tanulmányai:

ZENELAP, 1892.11.02./18. SZÁM:

Négy tanulmány (Octaven Studien) zongorára. Szerzé és Tomka István tanárnak barátilag ajánlja Chován Kálmán. 18. mű. A Rózsavölgyi és társa cs. és kir. udv. zeneműkereskedő czég kiadványa. Ára 1 frt. -
Chován Kálmán, az orsz. magyar kir. zeneakadémia kiváló tanára ismét meggazdagította legújabban szerzett nyolczad (Oktaven) tanulmányaival paedagógiai zeneirodalmunkat, E tanulmányok specialis jellegüknél fogva az oktávjáték fejlesztésére nézve igen alkalmas anyagot szolgálnak, melyekre a magasabb zongorajátékot tanulmányozóknak, valamint a zenetanári karnak figyelmét ráterelni legkedvesebb kötelességünknek tartjuk.”

ZENELAP, 1904.10.15.:

Rozsnyai Károly budapesti könyv- és zenemű-kereskedés (Múzeum-körút 15. sz.) újdonsága: A zongorajáték módszertana (methodika) mint nevelési eszköz. Írta Chován Kálmán, az orsz. m. kir. zeneakadémia rendes tanára, a zongoratanárképző vezetője. Il-ik bővített kiadás. […] Tizenegy éve, hogy a kiváló szerző „tanmódszere“ megjelent, s a kik addig (mert voltak ilyenek!) csak szerencse dolgának tartották az ő növendékeinek szép sikerét: letették a fegyvert, mert látták könyvéből, hogy tudatos, igazi mesterrel álltak szemben. A nem épen nagyterjedelmű, de alapos mű mindenkit csak elismerésre kényszerített; sajnálatos, s csak a mi ismert zilált viszonyainkra szomorúan jellemző, hogy egy évtizednél tovább tartott, a míg új kiadásra lett szükség. […]"

MAGYARORSZÁG, 1905.05.14.:

Zenepedagógiai művek

[…]

9. CHOVÁN KÁLMÁN, A zongora játék módszertana (methodika). I. általános, II. elméleti, III. gyakorlati rész és a legújabb akadémiai tananyag, IV. zeneműszótár[…].

10. CHOVAN KÁLMÁN. Elméleti és gyakorlati zongoraiskola módszeres magyarázatokkal kezdők számára. […]"

BUDAPESTI HÍRLAP, 1907.12.08.:

Új zenepedagógiai művek!

[…] Chován Kálmán.  A zongorajáték tanítási módszere (Methodika) mint zenei nevelési eszköz. Függ.: Zeneműszótár. Második javított kiadás […].

Chován Kálmán. Elméleti és gyakorlati zongoraiskola, mint zenei nevelési eszköz, az alapvető módszertan nyomán. Két évre terjedő tökéletes tananyag számos gyakorlat és dallamos darab két és négy kézre. 2 kötet: egy-egy évre […]

Szonatina-album és más előadási darabok az ifjúsági irodalom klasszikus műveinek legjavából fokozatosan, rendezte és átdolgozta Chován Kálmán. 2 köt.

[…]

Bertini-Chován. 45 válogatott tanulmány, Bertini Op. 29., 82., 100. és 134. opusból, magyarázatokkal és ujjrenddel […]

Czerny-Chován. Szemelvények Czerny Op. 139., 885., 688., 821. és 819. műveiből, egyúttal előtanulmánya Czerny-Szendy Op. 299-nek […].

Chován K. A zongorajáték módszertana (Methodika) mint zenei nevelési eszköz. Általános, elméleti és gyakorlati rész egy kötetben a Zeneakademia 12 évre terjedő teljes tantervével, számos hangjegypéldával."

Chován Kálmán antikváriumban beszerzhető, ill. előjegyeztethető zenepedagógiai munkái, szerzeményei és átdolgozásai

1186   Ardelao • előzmény1185 2018-12-09 08:10:10

Nem célom Chován Kálmán valamennyi zeneművének a „felkutatása”. Akit e téma mélyebben érdekel, bizonyára megteszi helyettem. Még csupán néhányat sorolok fel közülük:

PALLAS NAGY LEXIKONA, 1904:

„Chován Kálmán, zeneszerző, újabb műve: Rhapsodie roumaine (2 zong. 4 kézre, Erzsébet román királynénak (!) ajánlva). Eredetileg zongorára írt magyar ábrándját zenekarra átírva előadta a Budapesti Filharmóniai Társaság.”

*

Scènes hongroises (Magyar hangulatképek), Op. 5 (kotta)

Chován Kálmán e szerzeményét többek között „a budai társas élet fellendítésére (!) megalakult” Harmónia társulat mutatta be 1905.02.04-én, Bäck Béla zongoraművész előadásában. (ORSZÁG-VILÁG, 1905.02.12.)

*

Frühlings-Scenen, Op. 11 (lapozható kotta)

Kalman Chován: Lustwandeln (Strolling/Andalgás) Op.11, No. 6 (videó)

Chován Kálmán főként zongora- és kamarazenei darabokat komponált. E darabot, amelyen érezhető Schumann hatása, 1887-ben írta, és Wilhelm Dörrnek, a Bécsi Konzervatórium tanárának dedikálta.

*

Gypsy Legend - Kalman Chovan (videó)

A neten e rövid, ám szép darabot többek előadásában is meghallgathatjuk. Számomra ez tűnik a leghitelesebbnek.

*

Rozsnyai Károly könyv- és zeneműkereskedése és antikváriuma a BUDAPESTI HÍRLAP 1911.12.10-i számában  a következő Chován-művek elérhetőségét hirdette meg:

„Magyar lant. Könnyű előadási darabok fokozatos sorrendben a magyaros ritmus és kifejezés fejlesztésére. Szerzette Chován K.
I.   sorozat: Op. 33. 12 darab egy kötetben (II.—V. évfolyam) ............ 6.—
II.  sorozat: Op. 35.  6 darab egy kötetben (IV. évfolyam) ..................5.—
III. sorozat: Op. 37. 4 ábrándszerű darab egy kötetben (IV., VI.—VIII. évfolyam).......6.

Családi Ünnep. 5 előadási darab az ifjúság számára (V. évfolyam). Szerzé Chován K. 1. Megnyitó. 2. Lassú keringő. 3. Menuet. 4. Mazurka. 5. Ongharese. Csárdás. Egy kötetben ...............5.—

Magyar akvarellek. 5 jellemdarab. Szerzé Chován Kálmán. (VII—VIII. évfolyam). 1. Ábránd. 2. Idyll. 3. Mese. 4. Juhász. 5. Csárdajelenet. Egy kötetben.............. 5.—

Virágregék
10 könnyű jellemdarab. Szerzé Chován Kálmán. Op. 38., 2 füzetben (III.—IV. évfolyam).
I. füzet: Százszorszép. Liliom. Jácint. Tulipán. Gyöngyvirág.......................8. —

ll. füzet: Rózsa. Nefelejts. Borostyán. Pipacs. Hervadás ............................3. —

Őszi képek.
3 jellemdarab. Szerzé Chován Kálmán. Op. 36. (VIII.— IX. évfolyam). Egy kötetben ……… 3.20”

1185   Ardelao • előzmény1184 2018-12-08 09:53:28

Chován Kálmán életéről, illetve pályafutásáról a Wikipédiában olvasható információnál többet a korabeli lapokból sem tudhatunk meg. A külföldi sajtóban sem találtam róla bővebb tájékoztatást. Fotóját egy szerzeményeit és átdolgozásait tartalmazó, megfakult kiadványon láthatjuk csupán. 

Képtalálat a következőre: „Chován Kálmán”

Szerencsére a könyvtárak mind itthon, mind külföldön számos kottáját és zenepedagógiai munkáját őrzik, így Chován Kálmánnal, a zeneszerzővel és -pedagógussal zene- és írásművein keresztül köthetünk közelebbi ismeretséget.

Aphorismen (lapozható kotta)

E műről a PESTI NAPLÓ 1894.01.16-i számában a következő sorok olvashatók:

Hangverseny. A Budapesti Zeneművészkör ma esti hangversenyével, amely a VI. VII. kerületi kaszinó dísztermébe nagy és előkelő közönséget gyűjtött, megint bebizonyította, hogy a főváros zenevilágának szükséges, sőt oszlopos alkotója. A mai hangverseny, csakúgy mint tavalyi előzői, a közönségnek alkalmat adott néhány eredeti munkának hallására, több fiatal tehetség megbecsülésére. […] A hangversenynek talán legérdekesebb száma Chován Kálmán öt scherzójavolt. Az Aforizmák című kis zenemű öt kis pompásan festett hangulatkép. Szellemes ötletek szellemes tehnikával kifejezve. Szendy Árpád adta elő az ő finoman pointírozó játékával. Természetes, hogy a tapsból bőségesen jutott része. […].

1184   Ardelao • előzmény1183 2018-12-07 10:05:13

ZENELAP, 1890.12.23./23. SZÁM:

Kritikai szemle.
Trio pour Piano, Violon et Violoncello par Coloman Chován Op. 10. Propriété deséditeurs. Rózsavölgyi & Cie Budapest. […]

          Chován Kálmán, az orsz. magy. kir. zeneakadémia legmagasabb zongora-osztályok jeles tanára, a kamara zeneirodalmat egy jelentékeny művel gazdagította. Örömmel konstatáljuk, hogy az előttünk fekvő zongora-hármas a zenemű alkotások legkiválóbbjai közé sorakoztatható. Négy tételből áll, még pedig: Allegro con moto (lágy-F), Andante cantabile (kemény-Desz), Scherzo (Allegro kemény-F L’istesso tempo kemény-B) és Allegro con spirito (lágy-F).
          Az egész mű irálya a legnemesebb, és minden ízében elárulja írójának a zeneköltészethez való hivatottságát. Eredetiség, költői ihlet és formai szépség jellemzik az egész művet. Óhajtjuk, hogy e ritka szép alkotást mielőbb hallhassuk négyes társulataink valamelyike által előadva, mert nem csak kiváló szellemi termék, hanem egyszersmind hazai zeneköltőink egyik legkiválóbbjának művéről van szó, melyet bemutatni erkölcsi kötelesség gyanánt háramlik az említett művésztársulat bármelyikére.
          Felemlítjük még, hogy Chován trióját az orsz. magy. kir. zene- és színművészeti akadémia jeles igazgatójának, Mihalovich Ödönnek ajánlotta, s hogy e kiváló mű a Rózsavölgyi  és társa czég utódjainak első nagyobbszabású kiadványa, és már csak azért is örvendetes esemény számba esik, mivel Magyarország e legnagyobb kiadó-czégje megragadta az első alkalmat, hogy magyar művész költői szüleményével lépjen először a világirodalom piaczára.”

Piano Trio, Op. 10 (lapozható kotta)

Trio pour Piano, Violon et Violoncello ... [f-moll] Op.10. (kinyomtatható)

1183   Ardelao • előzmény1182 2018-12-06 09:27:05

A magyarországi bemutatkozás:

BUDAPESTI HÍRLAP, 1889.02.20.:

„(Hangverseny.) C h o v á n  Kálmán, a szarvasi születésű magyar zenész, ki a bécsi Horák-féle konzervatóriumban tizenöt év óta előkelő professzori állást foglal el, ma este mint zengorajátszó és zeneszerző mutatkozott be a Vigadó kistermében. Hangversenyének célja, mint halljuk, az volt, hogy képességeit megismerjék a zeneakadémia vezetői, mert Chován úr ez intézetnél óhajt állást nyerni. A mai est eredményével meg lehet elégedve a Bécsbe szakadt magyar zeneprofesszor, ha a zeneakadémia részéről jelenvoltak is oly kedvezően ítélték meg tehetségeit, mint a közönség. Chován Kálmán, a nélkül, hogy nagyobb művészi pretenziói volnának, derék és főleg a pedagógiai pályán nagyon értékes tulajdonságokkal dicsekszik: értelmes, ízléses, mintaszerűen képzett zenész, a ki a hallgatóra mindig a tudatosság, megbízhatóság és lelkiismeretesség jó hatásával van. Játéka, iskolája nem fényeskedésre, de melegségre törekszik, s ez nagyon becsülendő olyan zenészben, a kinek hivatása a tanítás. A művészpályára lépő ifjú temperamentuma olyan, mint a kohóba került érc: ha jól melegítik, később magától világít. Sikere volt Chován úrnak mint zeneszerzőnek is. Egy zongora-, hegedű-, gordonka-hármasa (melyet Grünfeld és Willmouth urakkal játszott) kellemes, gonddal, hatással dolgozott munka, melynek főképp andante-tételében vannak szép, érzelmes gondolatok. Méltó volt a tapsokra „Magyar táncok“ című szerzeménye is, melynek csak a címe rossz (az Ungarische Tänze szolgai fordítása), különben pedig gyújtó népdalok kitűnő átirata, igazi magyar szellemben, brahmsos tódítások nélkül. A fiatal Szendy Árpád, ki Chován úrral kétszer is játszott, ismét bizonyságát adta kiváló tehetségeinek. Ez ifjúból még igazi művész lehet.”

Danses hongroises, Op. 4 (letölthető kotta)

Chován Kálmán a vágyott kinevezést, természetesen, megkapta:

BUDAPESTI KÖZLÖNY, 1889.09.20.:

„A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister: Chován Kálmánt az orsz. m. kir. zene- és színművészeti akadémia zeneosztályához a zongora-főtanszak rendes tanárává nevezte ki.”

1182   Ardelao 2018-12-05 10:53:53

A magyar zenei élet egyik szürke eminenciásáról lesz szó, akivel a sajtó halála után többet foglalkozott, mint életében. De a tény, hogy nem kapott dobogós helyezést a  hazai művészek sorában, szerénységének volt köszönhető. A szerénység pedig – ha nemes és kivételes tulajdonságokkal párosul – mindenképpen bölcsességként értékelendő. Dobogó helyett sokkal értékesebb jutalomban, általános szeretetben volt része, ő volt tanítványainak szeretett „Kálmán bácsija”.

Képtalálat a következőre: „Chován Kálmán”

CHOVÁN KÁLMÁN zeneszerző, zongoravirtuóz, zenepedagógus

(Szarvas, 1852.01.18.-Budapest, 1928.03.16.)

MUZSIKA, 1960.11.00/11. SZÁM:

„[…] Chován Kálmán […] Liszt halála és Erkel nyugalomba vonulása után, 1889-ben került haza Bécsből. Mint elismert zongoraművész és zongorapedagógus lépett Erkel és Liszt örökébe a Budapesti Zeneakadémia zongora főtanszakán. 27 évi érdemekben gazdag, korszakot jelző működése alatt megszervezte a zongoratanár képzőt és gyakorló iskoláját, a fokozatosság módszerének alkalmazásával teljesen átépítette a zenetanítás anyagát, a zongoratanítást a tudomány magas színvonalára emelte. Zongoraiskolája és magyarázatos kiadásai (Czerny, Bertini stb.) kiszorították az elavult, idegen nyelvű és szellemű, hasonló régebbi műveket. Chován neve ma is fogalom a zenepedagógiában. Mint zeneszerző a Liszt-iskolát követte 65 opuszával. […]”

Műsorajánló
Mai ajánlat:
17:00 : Budapest
Szent István Bazilika

Virágh András (orgona)

19:00 : Budapest
Zeneakadémia, Solti György Kamaraterem

"Doktorandusz koncertek 1."
POULENC: Szonáta
Ács Dominika (fuvola), Király Ádám (zongora)
BRAHMS: 1. (G-dúr) hegedű-zongora szonáta, op. 78
Kondorosi Karolina (hegedű), Matsunaga Minami (zongora)
BBERLIOZ: Nyári éjszakák, op. 7
Kronauer-Vida Anikó (ének), Szabó Ferenc János (zongora)
J.S. BACH: G-dúr triószonáta, BWV 1039
Bán Máté, Simon Dávid (fuvola), Dani Imre (zongora)
BEETHOVEN: 26. (Esz-dúr) zongoraszonáta, op. 81a („Les Adieux”)
Szalai Éva (zongora)
SCHUMANN: Meseképek, op. 113
Bor Péter (brácsa), Homor Zsuzsanna (zongora)

19:00 : Budapest
Régi Zeneakadémia, Kamaraterem

Farkas Gábor (zongora)
"Liszt Születésnap Zárókoncert"
CHOPIN: Asz-dúr impromptu, op. 29
CHOPIN: Fisz-dúr impromptu, op. 36
CHOPIN: Gesz-dúr impromptu, op. 51
CHOPIN: cisz-moll impromptu, op. 66 („Fantaisie-impromptu”)
CHOPIN: 1. (g-moll) ballada, op. 23
CHOPIN–LISZT: Hat lengyel dal – 5. Meine Freuden
LISZT: Zarándokévek, Második év: Itália – 1. Sposalizio, 2. Il Penseroso
LISZT: Zarándokévek, Harmadik év – 4. A Villa d’Este szökőkútjai
LISZT: Zarándokévek, Első év: Svájc – 9. Genfi harangok
LISZT: Zarándokévek, Második év: Itália – 7. Dante-szonáta

19:30 : Budapest
Bartók Béla Nemzeti Hangversenyterem

Sebastian Küchler-Blessing, Fassang László (orgona)
műsorvezető: Dobszay Péter, Tóth Árpád
"Orgona-párbaj Liszt emlékére"19:30 : Budapest
Erkel Színház

Bogányi Gergely (zongora)
Házigazda: Szinetár Miklós
Videók: Bori Tamás
Rendező: Aczél András
"Zongoraáriák – Liszt209"
LISZT: Szerelmi álmok No. 3
WAGNER-LISZT: Izolda szerelmi halála
LISZT: Csárdás Macabre
LISZT: A Villa d’Este szökőkútjai
LISZT: Rákóczi induló
LISZT: Csárdás Obstiné
SCHUBERT-LISZT: Winterreise – részletek
LISZT: I. Mefisztó-keringő

19:30 : Budapest
Nádor Terem

Budapest Bach Consort:
Lachegyi Róza (hegedű), Szabó Zsolt (viola da gamba), Szokos Augustin (csembaló)
Händel, Jones, Playford, Purcell és Stanley művek
19:00 : Gödöllő
Gödöllői Királyi Kastély

Drahos Béla, Drahos Rebeka fuvola, Kovács Anikó hegedű
Weiner - Szász kamarazenekar
vez.: Drahos Béla
"Liszt Fesztivál"
BACH: 4. brandenburgi verseny
BACH: E-dúr hegedűverseny
SCHUBERT: 4. Szimfónia
A mai nap
történt:
1937 • Sosztakovics V. szimfóniájának bemutatója (Leningrád)
született:
1912 • Solti György, karmester († 1997)
1917 • Dizzy Gillespie, jazz-muzsikus († 1993)
1921 • Malcolm Arnold, zeneszerző († 2006)