vissza a cimoldalra
2019-04-23
részletes keresés    Café Momus on Facebook rss
Bejelentkezés
Név
Jelszó
Regisztráció
Legfrissebb fórumaink
Olvasói levelek (11346)
A csapos közbeszól (95)

Eiffel Műhelyház – Bánffy terem (23)
Társművészetek (1299)
Erkel Színház (9939)
Pantheon (2341)
Nemzeti Hangversenyterem - és más helyszínek (4337)
Fanyalgások és Nyavalygások… avagy virtuális siránkozó elégedetleneknek (163)
Kolonits Klára (1093)
Élő közvetítések (7829)
László Margit (195)
Milyen zenét hallgatsz most? (25018)
Balett-, és Táncművészet (5793)
Kemény Egon zeneszerző (Wien, 1905 - Budapest, 1969) (1640)
Franz Schmidt (3313)
Operett, mint színpadi műfaj (3886)
Thomas Hampson (266)
Charles Gounod (221)

Fórumok teljes listája
Impresszum

megjelenteti:
Café Momus Egyesület
adószám:
18240531-1-43

apróhirdetés feladása:

1102   Ardelao • előzmény1101 2018-10-11 10:43:49

Koháry Mária Antónia zeneszerzői munkásságánál azonban jóval jelentősebb utódainak a története. Az érdekesség kedvéért, és mert erről iskolai történelemkönyveinkben nem olvashattunk – idézem Dr. Hegyaljai Kiss Gézának a PESTI HÍRLAP 1938.09.30-i számában megjelent írását, pontosabban annak a zeneszerzőnő utódairól szóló részét:

Egy magyar hercegnő utódai a portugál királyi trónon

          Megszoktuk egy idő óta, hogy minden érdekel, ami a Pireneusi-félszigeten történik. Érdeklődéssel olvassuk hát azt is, hogy egy felvidéki magyar hercegnő utódai ültek majdnem száz évig Portugália királyi trónján.
         […]

         […] Jósika Miklós emlékiratait olvasom. Udvari bál Bécsben, 1815-ben. „Most nézzünk egy magyar úrnak a szemébe. Íme, éppen itt őfelsége, alkotmányos királyunk intézett néhány nyájas szót hozzá: ez gróf, később herceg Koháry, a magyar korlátnok*. Igen szép férfiú, ezúttal a fényes magyar kamarási egyenruhában, mely sötétzöld, és gazdagon van arannyal hímezve.“
          És most lássuk a lányát!
          Jósika írja a bécsi bál résztvevőiről: „Legszebbnek én herceg Koháry lányát találtam, magas, szőke hölgy volt ez, igen szelíd és kedves kifejezésű arccal s emellett kecses és választékos”... Tudvalévő, hogy Koháry leányát herceg Coburg osztrák tábornok vette nőül.
          Mi a történeti valóság?
Csábrághi Koháry Antal gróf 1760. szept. 4-én született. Hont megye örökös főispánja, főpohárnokmester, főkancellár. 1815-ben kapja hercegi rangját. 1826. június 27-én halt meg. Felesége Waldstein Wartemberg Mária Antónia. Egyetlen leánya, Mária Antónia, 1793. július 2-án született. Mint szüleinek egyetlen gyermeke, örökli a roppant Koháry-vagyont 1816. január 2-án köt házasságot Coburg Ferdinánd György herceggel. Mária hercegnő az esküvő idején huszonhárom éves, a herceg harmincegy éves.
          A Koháry-család címerében kék paizson, zöld mezőn ágaskodó koronás oroszlánt látunk. S az utolsói Koháry-lány nevére valóban koronák fénye sugárzik. Koháry Mária Antónia és Coburg Ferdinánd György (1785—1851) házasságából három fiú születik és egy leány. Az első fiú, Ferdinánd Ágoston, nagyon kiváló tulajdonságokat örökölhet szüleitől, mert húsz éves korában, 1836-ban, egy királykisasszonyt vesz feleségül, Don Pedro brazíliai király leányát.
          Péter király átengedte a trónt leányának, aki Rio de Janeiróban született 1819. április 4-én. Hétéves korában, 1826 május 2-án, Portugália királynőjének kiáltották ki. Csak 1834. szept 24-én vette át tényleg az uralkodást, mint II. Mária da Gloria. Uralkodott 1834- től 1853-ig. 17 éves korában, 1836. április 9-én kötött házasságot Koburg-Koháry Ferdinánd herceggel. 1853. november 15-én halt meg Lisszabonban, így lett Koháry Mária Antónia magyar hercegnő fia Portugália 19 évig uralkodó királyasszonyának a férje. Házasságukból négy fiú és két leány született, S az első két fiú portugál király lett. Az első fV. Péter néven került Portugália trónjára (1853—1881). Anyja halála után két évig atyja gyámsága alatt uralkodott. De Péter már 24 éves korában meghalt. Öccse, I. Lajos, 1861-től 1889-ig uralkodik. Sok pártharccal küzd. Fiának biztosítja trónját. Fia I. Károly (1889—1908). Forradalmi vihar sodorja le királyi székről. Erős köztársasági áramlat kerekedik. A király és első fia, Lajos Fülöp trónörökös, összeesküvők merényletének esik áldozatul. Ifjabbik fia, II. Mánuel, két évig uralkodik (1908—1910), 1910 októberében Angliába menekül. Kikiáltják á köztársaságot,és forradalomra forradalom következik. A volt király még csak 21 éves volt, mikor elhagyta hazáját. Trónjáról máig se mondott le. […]”

* Korlátnok = kancellár. "A származtatás onnan eredett, hogy a latin cancelli szó valamely rostélyzatot vagy elkorlátolt helyiséget jelent, milyen az irodákban szokott lenni, s a király cancelláriusa eredetileg annak íródeákja volt.

1101   Ardelao • előzmény1100 2018-10-11 10:31:40

Az Arthur Elson által említett női zeneszerzők közül csupán egy tekinthető bizonyítottan magyarnak:

Képtalálat a következőre: „kOHÁRY mÁRIA ANTÓNIA”

KOHÁRY MÁRIA ANTÓNIA grófnő, majd hercegnő, zongoraművész és az első magyar női zeneszerző

(1797.07.02., Buda-1862.09.25., Bécs)

„[…] Különböző zongoraműveket írt, amelyekből különösen 5 zongoraszonátája érdemel említést.[…]” (Ld.: Salon Without Boundaries)

„[…] Koháry Mária grófnő […] — Hont vármegyei - történelmi Koháry-család sarja. A fiatal Haydn stílusában írt kéttételes E-dúr zongoraszonátáját, egyetlen fennmaradt szerzeményét, a bécsi Gesellschaft der Musikfreunde könyvtárában találjuk. […]”(Nyugati Kapu, 2000.04.28.)

1100   Ardelao • előzmény1097 2018-10-10 09:05:23

A következő „történet” már jóval izgalmasabb:

Ludmilla Gizycka-Zamoyska grófnő, zongoraművész és zeneszerző

(Bresztovány*,1829 – (?) 1889)

"Bresztovány és a zene

A XIX. század első felében az uradalmi kastély mozgalmas társadalmi élet központja volt. A Zamoyski család gyakran rendezett itt hangversenyeket és színházi előadásokat. A családból a leghíresebb talán Ludmilla Gizycka-Zamoyska volt, jól ismert zongoraművész, zeneszerző és a zenei élet szervezője, még a bécsi császári udvarban** is . Ebben az időben az uradalmi kastélyt állítólag Frédéric Chopin, lengyel zeneszerző is gyakran látogatta, akinek a helyiek később mellszobrot állítottak a kastély előtti parkban. Időközben azonban a Wielopolski család leszármazottai kiderítették, hogy nem Frédéric Chopin, hanem egy másik jelentős zeneszerző, Liszt Ferenc látogatta a bresztoványi uradalmi kastélyt.  E zenei hagyománytól mindenesetre senki sem tudja megfosztani Bresztoványt."

Bresztovány (Brestovany) község Szlovákiában, a Nagyszombati kerületben, a Nagyszombati járásban. Alsószil, Felsőszil és Felsőlóc egyesítésével keletkezett. […] 1824-ben Kisbresztovány birtokosa Eleonóra, a lengyel Zamoysky gróf felesége lett, aki pompás kastélyt épített ide.

Brestovany_Trnava_TA_Pozsony_Bratislava_Manor-House_built-1800_ENC1_x1.jpg Bresztovány, uradalmi kastély

** Ludmilla Gizycka-Zamoyska, a lengyel komtesz, Sophie hercegnő udvarhölgye volt Bécsben. Amatőr (?) dal- és szalonzongora-szerző volt, akinek nyilvános fellépéseihez 1881 áprilisában Liszt is segédkezet nyújtott. A budapesti Liszt-könyvtár számos kompozícióját őrzi (lásd EFLE, 1. köt., 193–194. l.).

És amikor Ludmilla Gizycka-Zamoyska nevére az „eltűnt idő nyomában” járva ismét rábukkanunk:

Kovács Attila: „Vásáryba oltott Cziffra” – Balázs Jánossal az „eltűnt idő nyomában” 2013.01.22.:

„[…] Ezután nem kis hangulati kontrasztként és felfedezésként „A puszta keserve” (Puszta-Wehmut. Megj. A.) című, teljesen ismeretlen Liszt-művet hallhattuk – melyet egy lengyel zeneszerzőnő (!), Ludmilla Gizycka-Zamoyska grófnő magyaros tematikájú darabja nyomán írt át, akárcsak más korabeli szerzőtársai által írott dallamokat Liszt –, s a művet egy a chopines lengyel és a verbunkos magyar karaktereket ötvöző hangvétel jellemzett, egy érdekes „lezáratlan” befejezéssel. […]”

A grófnő zongoraművének Liszt által átírt változata:

Puszta-Wehmut

Ludmilla Gizycka-Zamoyska lengyel grófnő esetében tehát már jócskán találunk magyar vonatkozásokat.

1097   Ardelao • előzmény1068 2018-10-10 00:23:45

 Sándor Emma után már egyre több női zeneszerzővel találkozunk a magyar művészek sorában. Róluk a neten megfelelő információt találunk, és tőlük már elegendő hanganyag is rendelkezésre áll, élőben vagy éppen a YouTube-on meghallgatható. Ők tehát már semmiképpen sem sorolhatók az elfeledettek vagy kevésbé ismertek közé.

Ezért inkább tennék még egy rövid sétát visszafelé az időben, mert bár Zathureczky Bertát a zeneszerzés terén úttörőnek neveztem, állításomat némileg módosítanom kell:

A Nagy Magyarország létezésekor és az Osztrák-Magyar Monarchia idejében – mint tudjuk - a lakosság összetétele igen vegyes volt. Valójában az volt magyar, aki magyarnak vallotta magát. A nevekből azonban ezt nehezen lehetett megállapítani. (Persze, ez ma is így van, csak kevesen vállalják nyíltan az identitásukat.) A külföldi történetíróknak mindenesetre nagy fejtörést okozhat ennek és főként a monarchiabeli időszaknak a feldolgozása. Minthogy e topik elsősorban magyar művészekről szól, szükséges volt ezt előrebocsátanom.

Arthur Elson: Woman's Work in Music c., 1908-ban a harmadik és azóta több kiadásban is megjelent könyében ugyanis a „magyar” zeneszerzőnőkről a következőket írja:

„[…] A magyar zeneszerzők között Ludmilla Gizycka, aki most Bécs mellett él, számos sikeres dalt és zongoradarabot publikált, köztük egy lengyel dalok alkotta, érdekes feldolgozást. Egy másik zongoraművész-zeneszerző, Koháry Mária, egy sor szonátát és különböző egyéb zongoraművet írt. Mme. D'Hovorst egy két zongorára komponált szonátát és különböző más műveket publikált.  Henrietta Vorwerk sok dicséretet kapott zongoradarabjaiért és dalaiért, míg ugyanezen a területen a másik termékeny alkotó Anna Zichy Stubenberg. […]”

Utánanéztem, ki volt e zeneszerzőnők közül valóban magyar, és mi tudható róluk. A következőkben e nyomozás eredményét ismertetem.

1068   Ardelao 2018-09-23 10:01:32

EGY KIS KITÉRŐ …         

Az e topikban általam felsorakoztatott, eleddig 157 művész között találunk énekeseket és énekesnőket, hegedű- vagy zongoraművészeket és –művésznőket, továbbá jó néhány zeneszerzőt is, de még egyetlen zeneszerzőnőről (sőt, karmesternőről) sem esett szó. Úgy vélem, nemcsak bennem vetődik fel a kérdés, miért választotta oly kevés nő hivatásául a zeneszerzést (vagy éppen a karmesterséget), és miért vált közülük oly kevés híressé az idők folyamán.

          Erre próbál hétköznapi magyarázatot adni A nő, ha zeneszerző” c. cikk írója, amelyből egyetlen - Czeizel Endre kutatásain alapuló  - megállapítást emelnék ki, amely mellett, természetesen, még számos egyéb érvet is fel lehet sorolni. Czeizel Endre szerinta férfiak és nők értelmi színvonala egyforma, s megcáfolták azt a tézist is, hogy a férfiak szellemi fölénye agyuk nagyobb súlyából ered. Mentális képességekben vannak eltérések, a nők beszéd- és nyelvtanulási készsége jobb, míg a férfiaknak a térlátása, térérzékelése, mely kapcsolatban van a matematikai gondolkodással, ami a zeneszerzéshez szükséges”.

          Papp Gábor énektanár, karnagy, zeneszerző és rockzenész doktori disszertációját egy új tudományág, a neuromuzikológia kutatási eredményeiről írta, és a vele készített interjút tette közzé Maczák Ibolya NEUROMUZIKOLÓGIA - Tudományosan a zenéről címmel. Ebből idézem az alábbi, figyelemre méltó részt:

          Papp Gábor „– Vizsgálataiban kitér a férfi és női zeneszerzők kérdésére is… – A férfi- és a női agy különbségeit vizsgálva arra következtethetünk, hogy míg az előbbi valamivel nagyobb térfogatú, addig az utóbbi esetében fejlettebb a limbikus rendszer, komplexebbek a szinapszisok, élesebb a hallás, a látás (például színek, arcok, sötétben a tárgyak felismerése). A két agyféltekét összekötő corpus callosum, mely elsődlegesen a bal félteke beszédközpontját köti össze az ellenkező oldal homológ területével, a nőknél közel kétmillióval több axont tartalmaz. Ezért erősebbek a verbális produkcióban, viszont ez a terület a férfiak agyában a helymeghatározás központja, ezért jobbak ők a térbeli tájékozódásban. A női agy két verbális központja is oka lehet annak – a különböző társadalmi szokások és az évszázados gyakorlat mellett –, hogy kevesebb női zeneszerzőt ismerünk. A partitúra áttekintése ugyanis komoly térlátást igényel. Természetesen ez nem megoldhatatlan feladat nők számára sem (mint ahogyan léteznek női taxisofőrök is), de jelenlétük mégis ritkább a zeneszerzők körében, noha a kottaolvasásban többnyire a nők jeleskednek.”

          De mit állít Susanne Rode-Breymann, aki kevésbé tudományosan közelíti meg ezt kérdést? Idézet a Tudnak-e a nők zenét szerezni? c. írásból:

          „[…] Susanne Rode-Breyman, német zenetörténész rendszeresen végez amolyan vakteszteket kollégái és tanítványai körében. Nem árulja el, mely zeneszerzők műveit hallják, egyszerűen csak azt kéri, mondják meg, melyiket tartják jobbnak. Ha például Alma Mahler és Zemlinsky dalai kerülnek mérlegre, az esetek túlnyomó többségében a hozzáértő (és ezúttal elfogulatlan) hallgatók Alma darabjaira adják voksukat. De ilyen módon más női zeneszerzők is gyakran lekörözik elismert férfi társaikat.

Az elfogultság a zenetörténész szerint nem kizárólag a nők társadalmilag hátrányos megkülönböztetéséből fakad, hanem abból a módból, ahogyan kulturális ítéleteinket alkotjuk. A kulturális értékek mindig egy bizonyos közegben születnek, válnak mértékadóvá. A zene területén ezt a közeget a múltban kizárólag férfi zeneszerzők alkották, amit a társadalmi adottságok mellett a zsenikultusz is támogatott. Így tehát kulturális emlékezetünkben egyszerűen nem létezik a női zeneszerző fogalma.[…]” 

Ezek után mi sem természetesebb, megnéztem, találok-e valahol összesítést a világ női zeneszerzőiről, és – mert találtam – kiemeltem közülük hazánk „leányait”. Íme:

Női zeneszerzők (csupán a neten található lista alapján, amely – bármennyire is szűkén vagyunk a női zeneszerzőknek - természetesen nem teljes):

Kelemen Lajosné Zathureczky Berta (1855-1924), székely író, költő, zeneszerző.

Kodály Zoltánné Sándor Emma (1863-1958), zeneszerző, műfordító.

Szőnyi Erzsébet  (1924-), magyar zeneszerző, karvezető, tanár.

Kistétényi Melinda (1926-1999), magyar orgonaművész, tanár, zeneszerző.

Pócs Katalin (1963-), zeneszerző.

Tallér Zsófia (1970-), zeneszerző.

Csató Mónika (1971-), zeneszerző.

Megyeri Krisztina (1974-), zeneszerző, korrepetitor.

Elek Szilvia, magyar zongora-, csembalóművész, zeneszerző.

Úgy érzem, tartozom azzal, hogy a következőkben egy-két elfeledett vagy kevésbé ismert magyar női zeneszerzőről is bővebben szóljak.

Műsorajánló
Mai ajánlat:
19:00 : Budapest
Zeneakadémia, Solti György Kamaraterem

Saki Kono zongora diplomakoncertje
BYRD: My Ladye Nevels Grownde
SOSZTAKOVICS: 7. (A-dúr) prelúdium és fúga, op. 87/7
SOSZTAKOVICS: 12. (gisz-moll) prelúdium és fúga, op. 87/12
SOSZTAKOVICS: 15. (Desz-dúr) prelúdium és fúga, op. 87/15
SOSZTAKOVICS: 24. (d-moll) prelúdium és fúga, op. 87/24
J.S. BACH: f-moll zongoraverseny, BWV 1056
Szokolay Balázs (zongora)
SOSZTAKOVICS: 2. (e-moll) zongoratrió, op. 67
Mikola Ivanovich Román (hegedű), Háry Péter (cselló)
Saki Kono (zongora)

19:00 : Budapest
Régi Zeneakadémia, Kamaraterem

Trio Encuentro: Tóth Kristóf (hegedű), Agárdi Eszter (gordonka), Szőcs Henrik (zongora)
"Kontrasztok"
SCHUBERT: 2. (Esz-dúr) zongoratrió, D. 929
RAVEL: a-moll zongoratrió

19:30 : Budapest
Zeneakadémia, Nagyterem

Miklósa Erika (szoprán), Balázs János (zongora)
"Zongopera"
Donizetti, Verdi, Strauss, Piazzola áriái, Cziffra György átiratai és improvizációk
19:00 : Kaposvár
Szivárvány Kultúrpalota

Operát az Operából! – Belföldi turné
'Puccini Itáliája' operagála
Koncertszerű előadás

19:30 : Debrecen
Kölcsey Központ

Kiss Péter (zongora)
Kodály Filharmonikusok Debrecen
Vezényel: Vajda Gergely
LISZT: A bölcsőtől a sírig (Von der Wiege bis zum Grabe)
VAJDA GERGELY: Szomorú Vasárnap Variációk
LISZT: A-dúr zongoraverseny Nr. 2.
MENDELSSOHN: V. (D-dúr) ,,Reformáció’’ szimfónia, Op. 107.
A mai nap
született:
1857 • Ruggiero Leoncavallo, zeneszerző († 1919)
1858 • Ethel Mary Smyth, zeneszerző († 1944)