vissza a cimoldalra
2018-11-14
részletes keresés    Café Momus on Facebook rss
Bejelentkezés
Név
Jelszó
Regisztráció
Legfrissebb fórumaink
Nemzeti Hangversenyterem - és más helyszínek (4094)
Mi újság a Magyar Állami Operaházban? (61313)
Milyen zenét hallgatsz most? (25002)
Momus társalgó (6349)
Kedvenc felvételek (149)
Társművészetek (1278)
Kedvenc előadók (2824)
Haladjunk tovább... (214)
A komolyzene jelene és jövője Magyarországon (2283)
Kedvenc művek (143)

Olvasói levelek (11291)
A csapos közbeszól (95)

musical (180)
Gioacchino Rossini (1021)
Kemény Egon zeneszerző (Wien, 1905 - Budapest, 1969) (1528)
Franz Schmidt (3221)
Kimernya? (2806)
Élő közvetítések (7502)
Bartók Rádió (752)
Antonin Dvorak (194)
Házy Erzsébet művészete és pályája (4372)
Momus-játék (5552)
Operett, mint színpadi műfaj (3763)
A magyar zenei élet elfeledett vagy kevéssé ismert művészei (1154)
Évfordulók, jeles napok, születésnapok etc. (783)
Hozzászólások a Momus írásaihoz (6693)
Opernglas, avagy operai távcső... (20161)
Balett-, és Táncművészet (5571)

Fórumok teljes listája
Impresszum

megjelenteti:
Café Momus Egyesület
adószám:
18240531-1-43

apróhirdetés feladása:

697   Ardelao • előzmény696 2018-05-10 00:40:13

Az alábbi írás I. részének a beillesztésekor véletlenül eltévesztettem a dátumot. Papp Viktor  u.i. 1954. május 10-én hunyt el, tehát ma van halálának 64. évfordulója. Tegnapi tévedésemért  - amelyet már nem volt módom helyesbíteni - most kérek elnézést.

Papp Viktorra emlékezve 

(II. rész)

E műfajnak ő a leghivatásosabb művelője, mestere. Tessék csak elolvasni a Dohnányiról és Hubayról, Bartókról, Kodályról, meg Szendyről írott, tanulmányait! Egyaránt megkap bennük tudásával, színes stílusával, a zene írásába átömlesztésével. Papp Viktor ritka szerelésével fejezi ki a zenén keresztül az embert s az ember megértésével és megértetésével a zenét, amit teremtett. Ez munkáinak fő vonzóereje. S mindezt valami kedves könnyedséggel, graciózus bájjal írja le, mintha szavakkal zenélne.

Szinte nehéz lenne egyik arcképét a másik fölé emelni. Legföljebb egyik-másik portréja szélesebb kezelésű, nagyobb térre elképzeli, de a rajz tisztasága és tömörsége mindegyikben markáns erővel hat. Mily kedves, igaz, meleg arckép például a Poldini Edéé, a szerencsétlen végzetű Nagy Jánosé, a Szabados Béláé. ... A Waldbauer-Kerpely négyes bravúros fölvételét szinte hallhatóan kíséri a hegedű siráma, a viola búgása s a cselló mély, érző éneke. Mögéjük képzelteti velünk a nagy, sárgaernyős lámpákat s szinte a szobánkban szólal meg a Geister-trió.

Operaházi arcképei szintén ilyen szuggesztív erejűek és szépségűek. A külföldi zenevilágot ábrázoló portréi elénk jelenítik a nagy muzsikusokat, akik csak a Zeneakadémia, és a Vigadó csillárjai alatt a zongora előtt ültek és hegedűjük zengésével elragadták a budapesti publikumot. Beethovenről és Bachról írt könyve szintén értékes két breviárium. A zene fejedelmének s egyik legnagyobb titánjának élete, munkássága könnyed és mégis mélyenjáró megírása ez. Haydn Józsefről is maradandó értékű portrét festett Papp Viktor. E lelkes, színes és meleg írások már fölülemelkedek a rajz nívóján, fölérnek a reprezentáns portré színvonaláig, tökéletes képet adnak a zene e héroszairól. Kívánatos lenne, hogy Papp Viktor teljessé tegye a muzsika díszeinek e megkezdett galériáját. Tolla és tudása egyaránt hivatott erre.

A magyar zenekedvelő közönség legkedvesebb írásai közé fogadta Papp Viktor könyveit. E finom, gondos, ékes magyarsággal megírt tanulmányok mindenképpen reá is szolgáltak erre az érdeklődésre, megbecsülésre és szeretetre. — Zeneirodalmunk sokat, nagyon sokat köszönhet a Papp Viktor tollának, meleg szívvel írott könyveinek, melyekben szavakba kottázta az egész virágzó és mindenfelé ünnepelt modern magyar muzsikát.

Ezek a könyvek méltóan őrzik és fejezik ki egy Dohnányi, Bartók, Hubay és Kodály munkásságának, zenei zsenijének a lelkek mélyéig elérő, forró rezonanciáját, méltóan magyarázzák Beethoven örök szféráit, Bach lángelméjét.

Aki ezt el tudja érni, olyan hálát és elismerést vált ki az olvasóból, mint a hangverseny-terem meghatott hallgatójából az előadóművész, aki műveiket méltó módon zsongatta föl sóvár lelkében.

Marlay Ödön.“

SZÓZAT, 1925. május 24. (7. Évfolyam, 116. szám)

Szerettem volna Papp Viktorról beilleszteni egy fotót, de az egyetlen róla készült felvétel csupán a Színházi Élet 1918. évi, 52. számának a letöltésével tekinthető meg, annak 12. oldalán: http://epa.oszk.hu/02300/02343/00238/pdf/EPA02343_szinhazi_elet_1918_52.pdf

696   Ardelao 2018-05-09 00:48:22

Papp Viktorra emlékezve

(Előzmény 685)

A jeles zenei szakíró, zenekritikus, a „Muzsika” című újság szerkesztője, a Magyar Rádió zenei tanácsadója, a Kisfaludy Társaság és a Greguss Bizottság tagja(egy nap híján) 64 évvel ezelőtt, hunyt el Budapesten. (1880.IV.13. – 1954.V.10)

*

"Papp Viktor könyvei

Papp Viktor, zeneéletünk ékes magyar tollú íródeákja, zene-világunk finom grafikusa. A magyar zenekedvelő közönségnek emelkedett ízlésű, nagy kultúrájú kalauza. Az ő tömör, pregnáns stílusában így kell jellemeznünk azt a hármas, mindenféle elismert működést, melyet Papp Viktor kifejt. Ez a működés oly hézagpótló, oly szükséges, oly hasznos, hogyha nem lenne Papp Viktorunk — nevelni kellene egyet!

De szerencsére itt él, ambiciózusan dolgozik, szorgoskodik közöttünk, írásait sűrűn olvashatjuk, szavát gyakran hallatja s most, hogy híressé vált közkedvelt, zenevilági arcképei bővített, új kiadásban kerültek a magyar könyvpiacra, bizonyára szívesen fogadja a zenekedvelő közönség, ha ezúttal róla rajzolunk egy ceruzával, szívvel odavetett portrét.

Bensőjét megrajzolják kapós, szép könyvei, melyekről később beszélünk. Most az embert próbálom pár vonással leskiccelni.

Magas, nyúlánk, elegáns alak. Aki csak egyetlenegyszer látja, megérzi benne a művész-embert. Kiérzi lelkes, intelligenciát sugárzó szeme-párjából, a mindig intenzíven gondolkodó embert jellemző mély vonalból, melyet szája köre véstek a munkában eltöltött évek, a hegedű karcsú nyakát szeretettel fogó kézből, a járásából, fejtartásából, egész lényéből.

Szilágysági ember. Együtt tanult Ady Endrével, akinek legszűkebb baráti köréhez tartozott az iskolai padoktól kezdve a költő haláláig. De sokszor búsult a Papp Viktor hegedűje mellett. Több versét meg is zenésítette. Meleg dedikációja, féltve-őrzött arcképek beszélnek ezekről a feledhetetlen időkről. (Egy Ady-arcképet is meg kell még Papp Viktornak rajzolnia, vázlatát már odavetette egy meleg szordinált hangú megemlékezésben, melyet a költő halálakor irt. Sok, sok kedves emléket őriz Papp Viktor Ady Endréről, finom, lélekbevilágító apróságok halk kottáit, melyek csak hangszerelésre várnak, hogy egy újabb értékes tanulmányt nyerhessünk a pacsirtaálcás sirályról.

Papp Viktor érzéssel, lélekkel énekelteti a hegedűt. Meleg melódiájú dalokat, graciózus bájú zeneműveket termel maga is. Van vagy három mesterhegedűje hol egyiken, hol másikon mélázik el szűkebb baráti körét gyönyörködtetve szép otthonában a pompás ébenfa zongora mellett.

Ha leteszi a hegedűt és rágyújt elgondolkoztató, örökös szivarjára: továbbra is a zene, zsongó birodalmában él. Járja a hangversenyeket s beszámol minden nevezetesebb zeneeseményről. A kották birodalmában mindenütt egyformán otthonos. A Szózat olvasói évek során át élvezhették tiszta, világos hangverseny és operakritikáit. Most a Napkelet zenei-szemléjét írja, szerkeszti. Ezek a kritikák sonorus szépségűek. Az ember szinte hallja a zeneszám édes bugását, csengését, amelyről ír és látja a muzsikust, aki azokat megszólaltatja. Operakritikái az Ybl Miklós pompás palotájába szuggerálják az olvasót. Papp Viktor hamar ráeszmélt arra, mily elképzeltető erő tömörült kritikusi tollába s így kezdte megrajzolni zenevilági arcképeit, melyek egy-kettőre ismertté és kedveltté tették nevét.

Tömör tanulmányai az egész számottevő magyar zenevilágot megismertetik a magyar muzsikakedvelő, közönséggel. Mindegyik ilyfajta tárcacikke példája lehetne a kevés szóval sokat mondásnak. Ezek az arcképek a nemes erejű rézmetszetek nagy kvalitásaival ékesek. Papp Viktor eldob minden fölösleges sallangot, cikornyát, emberről és muzsikájáról azt mondja, ami a legjellemzőbb. Mélyen kivési a portrét és a legpregnánsabb kivonatban kottázza le a zeneszerzők munkásságát. Aki a Papp Viktor megrajzolta muzsikusokat jól ismeri, úgy érzi, mintha éppen azt a portrét kapta volna meg róluk művészi kivésésben, melyet önmaga elképzelt. Aki meg a tolla révén ismerkedik meg velük, oly élményen megy át, amit aligha mulaszt el a valósággal fölfrissíteni magában.

«Arcképek a magyar zenevilágból» című műve — mely a Stádium Sajtóvállalat kiadásában most jelent meg kibővítve, új köntösben, — a szerzőnek azokat a dolgozatait tartalmazza, melyeket az 1919-től 1925-ig terjedő évközben írt.

Papp Viktor igazán túl-szerény (olyan szerény, hogy még fénykép sem található róla, megj. A.), mikor bevezető soraiban azt írja, hogy ha könyvének más érdeme nincs is, mint új és pontos adatok nyújtása, akkor sem dolgozott hiába, mert anyagot adott egy valaha megírandó magyar zenészeti lexikonhoz vagy zenetörténethez. Nem e kis tanulmányok maradandó értékűek! Azzá teszik a szép, emelkedett magyar stílus, a komolyság és elmélyedés s a zenei tudás, melyek Papp Viktor minden mondatából kicsillannak. A szerző e munkájával egy pompás kis magyar zenei breviáriumot teremtett, melyben a szakember épp oly élvezettel lapozhat, mint a laikus.

Ez a kis könyv vezérfonál a mai magyar zenei életben. Ez a portrésorozat a muzsika híveinek tudását elmélyíti s a még távolabb figyelőket becsalogatja a zene édesbús. bűvkörébe. Különösen alkalmas a Papp Viktor könyve arra. hogy a magyar középosztály embereinek figyelmét reáterelje a végtelenül jelentős zenekultúrára, s hogy e szép világban kalauzuk legyen. E téren valósággal missziót teljesít Papp Viktor.

(Folytatom.)

Műsorajánló
Mai ajánlat:
17:00 : Budapest
Müpa, Üvegterem

Fellegi Dávid (gitár)
Hangulatkoncert
PONCE: Téma, variáció és finálé
PAVLOVITS DÁVID: Viharmadár-szonáta
DUARTE: Variációk egy katalán népdalra
FELLEGI DÁVID: Sonata „Fantasy'

19:00 : Budapest
Zeneakadémia, Solti György Kamaraterem

Bálint János (fuvola)
Concerto Armonico Budapest (koncertmester: Homoki Gábor, művészeti vezető: Spányi Miklós)
C.P.E. Bach 230
C.P.E. BACH: D-dúr szimfónia, Wq 176
C.P.E. BACH: D-dúr fuvolaverseny, Wq 13
C.P.E. BACH: C-dúr szonatina, Wq 106
C.P.E. BACH: g-moll csembalóverseny, Wq 32

19:00 : Budapest
Uránia Nemzeti Filmszínház

Mesterművek a lett és a magyar kamarazenéből
Lettország államiságának 100. évfordulója alkalmából

19:30 : Budapest
Zeneakadémia, Nagyterem

Baranyai Barnabás (cselló)
A Zeneakadémia Szimfonikus Zenekara
Vezényel: Ménesi Gergely
A zenekar mesterei
KODÁLY: Marosszéki táncok
FEKETE GYULA: Csellóverseny
DEBUSSY: Egy faun délutánja
DEBUSSY: A tenger
19:30 : Debrecen
Kölcsey Központ

Gáti Sándor (oboa)
Nagyváradi Állami Filharmónia
Vezényel: Mark Kadin (Oroszország)
MOZART: A színházigazgató – Nyitány, K. 486
HAYDN: C-dúr oboaverseny, Hob.VIIg: C1
CSAJKOVSZKIJ: IV. (f-moll) szimfónia, Op. 36.
A mai nap
született:
1719 • Leopold Mozart, zeneszerző († 1787)
1774 • Gaspare Spontini, zeneszerző († 1851)
1778 • Johann Nepomuk Hummel, zeneszerző († 1837)
1805 • Fanny Mendelssohn, zongorista, zeneszerző († 1847)
1896 • Pataky Kálmán, énekes († 1964)
1900 • Aaron Copland, zeneszerző († 1990)
1927 • Svéd Nóra, énekes († 1982)
elhunyt:
1831 • Ignaz Pleyel, zeneszerző, zongorakészítő (sz. 1757)
1946 • Manuel de Falla, zeneszerző (sz. 1872)
2005 • Takács Jenő, zongorista, zeneszerző (sz. 1902)